Kurskatalog. våren Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog. våren 2008. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd"

Transkript

1 Kurskatalog våren 2008 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

2 Opptak til studieprogram i virksomhets- og økonomistyring i staten et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og SSØ Kurs i samfunnsøkonomisk analyse og evalueringer starter høsten 2008 For mer informasjon om søknadsfrist og påmelding: eller Opptak til studie i regnskapsføring for ansatte i statlige virksomheter et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og SSØ Nytt kurs starter høsten 2008 For mer informasjon om søknadsfrist og påmelding: Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

3 Forord SSØ øker din kompetanse Senter for statlig økonomistyring er et ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. En viktig del av vår forvaltningsoppgave for økonomiregelverket, er å tilby kompetansetiltak i form av kurs, seminarer og faglige nettverk og møteplasser. Disse er åpne for alle ansatte i departementene og statlige virksomheter. Katalogen inneholder tilbudet av felleskurs for våren SSØ arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kurstilbudet på grunnlag av tilbakemeldinger fra deltakerne og andre brukere i statsforvaltningen. Denne våren er bredden i tema for kursene større enn noen gang tidligere. Tilbudet omfatter flere nye kurs i fagtema som utvikling av mål og strategier, måling og evaluering av effekter, bruk av revisorattestasjoner ved oppfølging og kontroll av tilskuddsordninger, samt håndtering av risiko i et omdømmeperspektiv. Mange av kursene bygger på veiledere og metodedokumenter utgitt av Finansdepartementet og SSØ. Kursene bidrar på denne måten til å formidle veilederne og belyse metoder og verktøy i disse ved hjelp av eksempler fra statlig sektor. samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer og, fra våren 2008, tilskudd. Mer informasjon finner du på Der finner du også oppdatert informasjon om kurstilbudet. Jeg vil også nevne at SSØ har etablert samarbeid med henholdsvis Handelshøyskolen BI om et studieprogram innenfor økonomi- og virksomhetsstyring og med Høgskolen i Oslo om et program innenfor regnskap. Tilbudene er rettet mot medarbeidere i staten. Nye kurs starter høsten 2008 og mer informasjon finner du på våre hjemmesider. Vi hører gjerne fra deg dersom du har forslag til nye kurs eller har ønsker om et kurs og seminar tilpasset din virksomhets behov. Kontaktpersoner i SSØ fremgår av presentasjonen av Forvaltningsog analyseavdelingen bak i katalogen. Du kan også sende en e-post til Jeg håper at SSØs tilbud vil bidra til å dekke behovene for påfyll av kompetanse innenfor fagfeltet økonomi- og virksomhetsstyring hos virksomheter og medarbeidere i staten! Kompetansetiltakene i regi av SSØ omfatter i tillegg til det som fremgår av denne katalogen faglige nettverk for statlige virksomheter, frokostseminarer og seminarer tilpasset enkeltvirksomheters ønsker og behov. Nettverkene dekker områder som virksomhetsstyring, Oslo, desember 2007 Anders Myhren, avdelingsdirektør SSØ Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

4 Praktisk info Praktisk informasjon om kursene Denne kurskatalogen gjelder for våren Oppdatert informasjon om SSØs tilbud av kurs og seminarer finner du på Kurssted Senter for statlig økonomistyring holder til i St. Olavs gate 25 i Oslo, og alle kurs holdes i 9. etasje med mindre annet oppgis. Påmelding og tildeling av plass Påmelding gjøres på under menypunktet Kurs og studier, velg Kursoversikt og Påmelding. Pass på at alle felter i påmeldingsskjemaet blir fylt ut. Feltet «Merknad, notat» kan brukes til meldinger om særskilte behov eller ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer. Dekning av utgifter Utgifter til faglig opplegg og praktisk gjennomføring av kursene dekkes av SSØ. Det er derfor ingen kursavgift for deltakerne i Virksomheter som sender medarbeidere til kursene, må selv dekke eventuelle utgifter til reise og overnatting. Spørsmål om kursene Dersom du har spørsmål om kompetansetiltakene kan du ta kontakt enten ved e-post til eller direkte til dem som er oppgitt som kontaktpersoner under omtalen av det enkelte kurset. Bekreftelse på tildeling av plass skjer direkte til e-postadressen som den enkelte påmeldte oppgir. Dersom antall påmeldte blir større enn kurskapasiteten våren 2008, vil SSØ prioritere deltakerne. Påmeldte som eventuelt ikke skulle få plass, vil bli tilbudt plass ved et senere kurs. Alle påmeldinger er bindende, men dersom en person som er tildelt plass ikke kan delta, kan virksomheten sende en annen i stedet. Kurstilbudet høsten 2008 SSØ arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kurstilbudet, blant annet på grunnlag av tilbakemeldinger fra deltakere og andre brukere i statsforvaltningen. Vi kommer i juni tilbake med informasjon om kurstilbudet for høsten Informasjonen vil bli distribuert til samtlige departementer og statlige virksomheter, og vil bli å finne på Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

5 Kursoversikt Kursoversikt våren 2008 Kurs som SSØ tilbyr våren 2008, er samlet i oversikten nedenfor. Nærmere beskrivelse, påmeldingsfrister og kontaktinformasjon finner du under det enkelte kurs. Kurs A1: Innføring i regelverket om økonomistyring i staten... 6 Kurs B1: Budsjettarbeid i statlige virksomheter... 7 Kurs B3: Budsjettarbeid i departementene... 8 Kurs C1: Regnskapsføring i statlige virksomheter... 9 Kurs E1: Statlige tilskuddsordninger utforming og forvaltning Kurs E2: Statlige tilskuddsordninger bruk av risikovurdering ved oppfølging og kontroll Kurs E3: Statlige tilskuddsordninger planlegging og gjennomføring av evaluering Kurs E4: Statlige tilskuddsordninger bruk av revisorattestasjon ved oppfølging og kontroll (Nytt) Kurs F1: Gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse Kurs J1: Mål- og resultatstyring en generell innføring Kurs J2: Mål- og resultatstyring måling av kvalitet Kurs J3: Mål- og resultatstyring måling av produktivitet Kurs J4: Mål- og resultatstyring måling og evaluering av effekter (Nytt) Kurs J5: Mål- og resultatstyring utvikling av mål og strategi (Nytt) Kurs K2: Risikostyring i statlige virksomheter håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Kurs K3: Risikostyring på departementsnivå håndtering av risiko internt i departementet og i etatsstyringen (Nytt) Kurs K4: Risikostyring: Håndtering av risiko i et omdømmeperspektiv (Nytt) Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

6 Kurs A1: Innføring i regelverket om økonomistyring i staten Kurset går over 1 dag A1 Deltakerne får en innføring i økonomiregelverket med en oversikt over bestemmelser om etatsstyring, virksomhetenes interne styring, oppdragsstyring og utforming og forvaltning av tilskudd. Kurset er rettet mot nytilsatte og andre medarbeidere i statlige virksomheter som ønsker en bred oversikt over regelverket om økonomistyring i staten. Gjennomgang av bestemmelser om økonomistyring i staten - departementenes styring av underliggende virksomheter (etatsstyring) - virksomhetens interne styring - fullmakter og transaksjonskontroller - felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling i staten - Bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale - Etablering og forvaltning av tilskuddsordninger Utviklingstrekk, helhetlig styring og reformer innenfor økonomistyring i staten Dato Tid Sted Frist for påmelding 15. april kl Oslo, St. Olavs gate april Kontaktperson i SSØ: Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

7 Kurs B1: Budsjettarbeid i statlige virksomheter Kurset går over 2 dager B1 Deltakerne får en gjennomgang av budsjettets funksjon i virksomhetsstyringen. Kurset legger vekt på hva som bør være klarlagt før budsjettprosessen starter og tips til hvordan budsjettprosessen kan gjennomføres. I tillegg gis det en kort innføring i Stortingets bevilgningsreglement og sammenhengen mellom dette og regelverket om økonomistyring i staten. Regelverk knyttet til budsjettering i staten Planlegging av budsjettprosessen Utarbeiding av budsjett Oppfølging av budsjett Case og gruppeoppgaver Kurset er rettet mot de som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen internt i virksomheten. For medarbeidere i departementene som primært arbeider med budsjettprosessen mellom fagdepartementet og Finansdepartementet, regjeringen og Stortinget, anbefales eget kurs i Budsjettarbeid i departementene (kurs B3). Datoer Tid Sted Frist for påmelding mars kl Oslo, St. Olavs gate februar Kontaktperson i SSØ: Bjørnar Stifossmoen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

8 Kurs B3: Budsjettarbeid i departementene Kurset går over 2 dager B3 Deltakerne får en innføring i Stortingets bevilgningsreglement og regelverket om økonomistyring i staten. Det fokuseres på formål, virkeområde og prinsipper i regelverkene og budsjettets funksjon for staten samlet og for departementene. Det gis en oversikt over aktører, roller og prosesser i budsjettbehandlingen og om det enkelte departements ansvar og myndighet Kurset er rettet mot de som arbeider innenfor planlegging og budsjettering i departementene, eller som har ansvar for oppfølging av statlige virksomheter (etatsstyring). Budsjettprosessen i staten Bevilgningsreglementet Regelverk om økonomistyring i staten Statsbudsjettets inndeling og oppbygging Organiseringen av statlige virksomheter Departementets rolle i økonomistyringen og budsjettarbeidet Statlig styring, utviklingstrekk og reformer For de som arbeider med departementers interne budsjett, anbefaler vi kurset som tilbys om budsjettarbeid i statlige virksomheter (kurs B1). Dato Tid Sted Frist for påmelding april kl Oslo, St. Olavs gate april Kontaktperson i SSØ: Bjørnar Stifossmoen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

9 Kurs C1: Regnskapsføring i statlige virksomheter Kurset går over 2 dager C1 Deltakerne får en oversikt over prinsipper og standarder som gjelder for statlig regnskapsføring. Det blir gitt en gjennomgang av krav til virksomhetsregnskapet med regnskapsrapportering, bokføringen, dokumentasjon av regnskapsopplysninger, oppbevaring av regnskapsmateriale og års- og periodeavslutning. I kurset gis det også en oversikt over krav til transaksjonskontroller (attestasjon og budsjettdisponeringsmyndigheten) og hva disse innebærer. Kurset tar ikke for seg grunnleggende bokføring. Bevilgningsreglementet og regelverk om økonomistyring i staten Hva er virksomhetsregnskapet? Hva er transaksjonskontroller? Hvorfor bokføring? Hva skal dokumenteres av regnskapsopplysninger? Oppbevaring av regnskapsmateriale Avstemming, periodeavslutning og årsavslutning Pliktig regnskapsrapportering Kurset er primært for de som har oppgaver og ansvar for regnskapsføring og oppfølging av regnskap i virksomheten. Dato Tid Sted Frist for påmelding mai kl Oslo, St. Olavs gate mai Kontaktperson i SSØ: Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

10 Kurs E1: Statlige tilskuddsordninger utforming og forvaltning Kurset går over 1 dag E1 Deltakerne får en samlet oversikt over og innføring i bestemmelsene om utforming og forvaltning av tilskuddsordninger i regelverket om økonomistyring i staten. Kurset bygger blant annet på Finansdepartementets veileder (2004) om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten. De som arbeider med forvaltning og utvikling av tilskudds- og stønadsordninger i departementer og underliggende virksomheter, eller som har ansvar for slike ordninger. Kurset passer også for andre som ønsker en oversikt over viktige sider ved statlige tilskuddsordninger. Omfang og kjennetegn ved tilskudd, ulike tilskuddsformer Oversikt over aktører, prosesser og felles regelverk Gjennomgang av hovedelementene i en ordning, herunder mål, tildelingskriterier og kriterier for måloppnåelse Regelverk for en tilskuddsordning Forvaltningsorganisasjon Gjennomgang av forvaltningsoppgavene Oppfølging og kontroll av ordningene Dato Tid Sted Frist for påmelding 16. april kl Oslo, St. Olavs gate april Kontaktperson i SSØ: Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

11 Kurs E2: Statlige tilskuddsordninger bruk av risikovurdering ved oppfølging og kontroll Kurset går over 1 dag E2 er å gi deltakerne et grunnlag for å vurdere forbedringer i oppfølgings- og kontrollarbeidet knyttet til utforming og forvaltning av statlige tilskuddordninger. Kurset gir en fordypning i temaet oppfølging og kontroll av tilskuddsordninger, med vekt på anvendelse av risikovurderinger. Kurset tar utgangspunkt i metodikken i SSØs dokument om risikostyring i staten (utgitt desember 2005). De som arbeider med forvaltning og utvikling av tilskudds- og stønadsordninger i departementer og underliggende virksomheter, eller som har ansvar for slike ordninger. Deltakerne bør ha grunnleggende kjennskap til regelverket om økonomistyring i staten og erfaring fra arbeid med utforming og/eller forvaltning av tilskuddsordninger. Kurset bygger på oversiktskurset om utforming og forvaltning av statlige tilskuddordninger (kurs E1). Vi viser også til kurs i evaluering av tilskuddsordninger (kurs E3) som holdes 29. mai, og som med fordel kan kombineres med kurset i bruk av risikovurdering ved oppfølging og kontroll (kurs E2). Hva påvirker statens behov for oppfølging og kontroll? Metodikk for risikostyring med anvendelse på tilskuddsforvaltningen Kritiske faktorer og risikoer i ulike faser av tilskuddsforvaltningen Tiltak og kontrollaktiviteter Eksempler fra noen virksomheter Gruppearbeid Dato Tid Sted Frist for påmelding 28. mai kl Oslo, St. Olavs gate mai Kontaktperson i SSØ: Erik Heen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

12 Kurs E3: Statlige tilskuddsordninger planlegging og gjennomføring av evaluering Kurset går over 1 dag E3 Tilskudd er en vesentlig del av statsbudsjettet. Evaluering av tilskudd er avgjørende for å ha styring og kontroll av midlene, og for å få innsikt i hvordan man eventuelt kan forbedre tilskuddsordningene. Vi viser god praksis for å planlegge og gjennomføre evalueringer av tilskuddsordninger. Det blir lagt vekt på evaluering av effekter, måloppnåelse, og forvaltningen av tilskuddsordninger. Kurset bygger på SSØs nye veileder om evaluering av tilskuddsordninger (se under publikasjoner på Kurset er praktisk rettet, med utstrakt bruk av eksempler fra statlige virksomheter. Kurset er rettet mot ledere og ansatte i departementer og statlige virksomheter som planlegger, bestiller og/eller gjennomfører evalueringer av tilskuddsordninger. Vi viser også til kurs i bruk av risikovurdering ved oppfølging og kontroll av tilskuddsordninger (kurs E2) den 28. mai, som med fordel kan kombineres med kurset i evaluering. Tilskuddsordningers oppbygging. Hva bør stå sentralt i en tilskuddsevaluering? Evaluering av måloppnåelse og effekter Evaluering av tilskuddsordningers utforming Evaluering av tilskuddsordningers forvaltning Sjekkliste for planlegging og gjennomføring av tilskuddsevaluering Eksempler på praktisk gjennomføring Dato Tid Sted Frist for påmelding 29. mai kl Oslo, St. Olavs gate 25. mai Kontaktperson i SSØ: Rolf Korneliussen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

13 Kurs E4 (nytt): Statlige tilskuddsordninger bruk av revisorattestasjon ved oppfølging og kontroll Kurset går over ½ dag E4 Økonomiregelverket slår fast at det enkelte departement må vurdere i hvilken utstrekning informasjon i rapporter fra tilskuddsmottaker skal være attestert av statsautorisert eller registrert revisor. Hvorvidt det er hensiktsmessig å kreve slik attestasjon vil bero på mange faktorer, og i praksis ser en også at det er stor variasjon i bruken av revisorattestasjoner. På kurset får deltakerne en innføring i hva revisor kan bekrefte, samt innspill til kriterier for bruk av revisorattestasjon i oppfølging og kontroll av tilskuddsordninger. Kurset gir også god anledning til nettverksbygging og utveksling av erfaringer mellom statlige virksomheter. Vi viser også til kurs i bruk av risikovurdering ved oppfølging og kontroll av tilskuddsordninger (kurs E2) den 28. mai. Hva er det revisor kan bekrefte? Når er revisorattestasjoner aktuelle å bruke? Gjennomgang av standarder fastsatt av revisorforeningen Eksempler på revisorattestasjoner Felles diskusjon n er både ledere og ansatte i statlige virksomheter som arbeider med forvaltning og utvikling av tilskudds- og stønadsordninger i departementer og underliggende virksomheter, eller som har ansvar for slike ordninger. Dato Tid Sted Frist for påmelding 29. april kl Oslo, St. Olavs gate 25. april Kontaktperson i SSØ: Maria Alrek, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

14 Kurs F1: Gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse Kurset går over 1 dag F1 Sentrale utfordringer i et offentlig prosjekt er å velge rett tiltak, gi gode anslag på kostnader og gevinster, styre risikoen og sikre gevinstrealisering. Hensikten med en samfunnsøkonomisk analyse er å klarlegge og synliggjøre alle viktige konsekvenser av et tiltak før en beslutning fattes. Utredningsinstruksen stiller krav om gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser i statlige virksomheter. Kurset er rettet mot de som skal bestille, utføre, bidra til eller kvalitetssikre analyser i statlige virksomheter. Kurset kan også være nyttig for andre som ønsker å få innspill til metoder for å oppnå effektiv ressursbruk generelt. Motivasjon for samfunnsøkonomisk analyser Gjennomgang av trinnene i en samfunnsøkonomisk analyse Drøfting av - kalkulasjonsrenten - skattefaktor - kalkulasjonspriser - følsomhetsanalyse Gjennomgang av konkrete analyser i ulike statlige virksomheter Gjennomgang av gevinstrealisering Dato Tid Sted Frist for påmelding 13. mars kl Oslo, St. Olavs gate mars Kontaktperson i SSØ: Espen Frøyland, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

15 J1 Kurs J1: Mål- og resultatstyring en generell innføring Kurset går over 1 dag J1 Mål- og resultatstyring forutsetter at overordnede mål konkretiseres gjennom styringsparametere slik at resultatene kan måles, vurderes og følges opp gjennom nødvendige utviklings- og forbedringstiltak. Målet for kurset er å gi en oversikt over hva mål- og resultatstyring er og hvilke styringsprosesser som inngår i mål- og resultatstyringen. Det legges spesielt vekt på å redegjøre for hvilke resultater som kan måles, metoder for måling og hvordan informasjon om resultater kan brukes i styringen i statlige virksomheter. n er ledere på ulike nivåer i virksomheter som ønsker en innføring i mål- og resultatstyring og medarbeidere som bistår lederne i å tilrettelegge for dette. For de som ønsker en mer detaljert innføring i ulike sider ved mål- og resultatstyring, anbefales kursene i måling av kvalitet (kurs J2), måling av produktivitet (kurs J3), måling og evaluering av effekter (kurs J4) og utvikling av mål og strategi (kurs J5). Hva er mål- og resultatstyring? Risikovurdering integrert i mål- og resultatstyringen Resultatkjeden som verktøy i planleggings- og styringsprosessene Overordnede mål og strategi som utgangspunkt for resultatmåling Utforming av styringsparametere og valg av ambisjonsnivå Måling og vurdering av ulike typer resultater Bruk av resultatene i utviklings- og forbedringsarbeidet Eksempler Datoer Tid Sted Frist for påmelding 5. februar kl Oslo, St. Olavs gate januar 3. april kl Oslo, St. Olavs gate mars Kontaktperson i SSØ: Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

16 J2 Kurs J2: Mål- og resultatstyring måling av kvalitet Kurset går over ¾ dag J2 På kurset gis det en innføring i hva kvalitet er og hvorfor kvalitet er viktig å måle og følge opp. Kurset tar videre opp hvordan ulike typer kvalitetsparametere kan måles og hvordan resultatene av målingene kan brukes i styringen. n er medarbeidere i virksomheter som arbeider med målog resultatstyring og som ønsker en innføring i måling av kvalitet. måling av produktivitet (kurs J3), måling og evaluering av effekter (kurs J4) og utvikling av mål og strategier (kurs J5). Hva er kvalitet og hvorfor er det viktig å måle? Metode for måling av kvalitet Produksjonsorientert kvalitet Opplevd kvalitet Kurset bygger på kurset i mål- og resultatstyring (kurs J1) og det anbefales derfor å ta dette kurset først. Vi viser for øvrig til kurs i Dato Tid Sted Frist for påmelding 6. mars kl Oslo, St. Olavs gate februar Kontaktperson i SSØ: Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

17 J3 Kurs J3: Mål- og resultatstyring måling av produktivitet Kurset går over en 1 dag J3 På kurset gis det en innføring i hva produktivitet er og hvorfor produktivitet er viktig å måle og følge opp. Videre gjennomgås grunnleggende forutsetninger for å måle produktivitet og hvordan resultatet av målingene kan brukes i forbedringsarbeidet. n er ansatte i virksomheter som arbeider med mål- og resultatstyring og som ønsker en innføring i hvordan man kan måle produktivitet. måling av kvalitet (kurs J2), måling og evaluering av effekter (kurs J4) og utvikling av mål og strategi (kurs J5). Hva er produktivitet og hvorfor er det viktig å måle? Metode for måling av produktivitet Måling av direkte og indirekte kostnader i tjenesteproduksjonen Vurdering av produktivitet Kostnadsanalyser herunder eksempel på gebyrbelagte tjenester Kurset bygger på kurset i mål- og resultatstyring (kurs J1), og det anbefales derfor å ta dette kurset først. Vi viser for øvrig til kursene i Dato Tid Sted Frist for påmelding 12. februar kl Oslo, St. Olavs gate februar Kontaktperson i SSØ: Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

18 J4 Kurs J4 (nytt): Mål- og resultatstyring måling og evaluering av effekter Kurset går over 1 dag J4 På kurset gis det en innføring i hva effekter er og hvorfor det er viktig å måle og følge opp effekter. Det gjøres rede for ulike målemetoder, og for hvordan effekter kan evalueres og brukes i virksomhetsstyringen. n er medarbeidere i virksomheter som arbeider med målog resultatstyring og som ønsker en innføring i måling og evaluering av effekter. Hva er mål- og resultatstyring? Hva er en effekt? Hvorfor er effekter viktig å måle og evaluere? Metoder og verktøy for måling og evaluering av effekter Hvordan se måling og evaluering av effekter i sammenheng Eksempler og gruppeoppgaver Kurset bygger på kurset i mål- og resultatstyring (kurs J1), og det anbefales derfor å ta dette kurset først. Vi viser for øvrig til kursene i måling av kvalitet (kurs J2), måling av produktivitet (kurs J3) og utvikling av mål og strategi (kurs J5). Dato Tid Sted Frist for påmelding 12. mars kl Oslo, St. Olavs gate mars Kontaktpersoner i SSØ: Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon og John-Olav Sæter, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

19 J5 Kurs J5 (nytt): Mål- og resultatstyring utvikling av mål og strategi Kurset går over en 1 dag J5 Kurset tar utgangspunkt i SSØs veileder i resultatmåling (desember 2006). En god mål- og resultatstyring forutsetter at det er utviklet hensiktsmessige mål og strategier slik at overordnet departement og virksomhetsledelsen kan bruke disse aktivt i styringen av virksomheten. Målet for kurset er å gi deltakerne kunnskap om hva mål og strategi er og hvordan utvikle mål og strategi til bruk i egen virksomhet. Mål- og resultatstyring rammen for mål og strategi Hva er mål og strategi? Mål og strategi i planleggings- og styringsprosessene Gruppeoppgaver og diskusjon Eksempler fra virksomheter n er ledere på ulike nivåer i departementer og virksomheter og medarbeidere som arbeider med utvikling av mål og strategi i virksomhetene. Dato Tid Sted Frist for påmelding 17. april kl Oslo, St. Olavs gate april Kontaktpersoner i SSØ: Ellisiv Taraldset, e-post eller telefon og Marie B. Viken, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

20 Kurs K2: Risikostyring i statlige virksomheter håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Kurset går over 1 dag K2 En god mål- og resultatstyring forutsetter at virksomhetsledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringer eller usikkerheter som kan påvirke måloppnåelse negativt. Målet for kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan virksomhetene på en strukturert måte kan benytte risikostyring som et verktøy for å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten oppnår sine målsettinger. Deltakerne skal etter kurset ha et grunnlag for å arbeide med innføring og forbedring av risikostyringsprosessen i egen virksomhet. Kurset tar utgangspunkt i SSØs metodedokument om risikostyring i staten (utgitt desember 2005). Det vil være en fordel å ha tatt kurset i generell innføring i mål- og resultatstyring (kurs J1) før kurs i risikostyring. Bakgrunn og forankring i regelverk Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Hovedelementer og sentrale begreper i metoden Hvordan få en god start og videreutvikle prosessene for risikostyring Case og gruppediskusjoner Eksempler fra statlige virksomheter som har implementert risikostyring Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere som bistår ledere i tilrettelegging av risikostyring som en del av styring og kontroll i statlige virksomheter. Vi viser for øvrig til eget kurs i risikostyring på departementsnivå for ansatte i departementene (kurs K3). Datoer Tid Sted Frist for påmelding 28. februar kl Oslo, St. Olavs gate februar 6. mai kl Oslo, St. Olavs gate april Kontaktpersoner i SSØ: Hans Petter Eide, e-post eller telefon og Hallfrid Nagell-Erichsen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

21 Kurs K3: Risikostyring på departementsnivå håndtering av risiko internt i departementet og i etatsstyringen Kurset går over en 1 dag K3 En god mål- og resultatstyring forutsetter at ledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringer eller usikkerheter som kan påvirke måloppnåelse negativt. Målet for kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan departementene kan sikre at underliggende virksomheter har etablert god risikostyring og intern kontroll, og hvordan risikostyring kan brukes i den interne styringen i departementene. Kurset tar utgangspunkt i SSØs metodedokument om risikostyring i staten (desember 2005) og tilbys i samarbeid med Finansdepartementet. Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen hovedelementer og sentrale begreper i metoden Risikostyring med utgangspunkt i departementets rolle som øverste forvaltningsnivå og etatsstyrer Gruppediskusjon: Departementets rolle som sekretariat for politisk ledelse hvordan håndtere risiko knyttet til politiske initiativ og satsingsområder? Eksempler fra departementer og virksomheter Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementene, med ansvar for tilrettelegging av risikostyring som en del av etatsstyringen og den interne styringen av departementet. Dato Tid Sted Frist for påmelding 27. mars kl Oslo, St. Olavs gate mars Kontaktpersoner i SSØ: Hallfrid Nagell-Erichsen, e-post eller telefon og Hans Petter Eide, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

22 Kurs K4 (nytt): Risikostyring håndtering av risiko i et omdømmeperspektiv Kurset går over 1 dag K4 En god mål- og resultatstyring forutsetter at virksomhetsledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringer og usikkerheter som kan påvirke måloppnåelsen negativt. Kurset vil fokusere på den stadig større betydning omdømme og troverdighet har for måloppnåelsen i statlige virksomheter, og hvordan risikostyring kan bidra til å sikre virksomhetens omdømme. Målet for kurset er å gi deltagerne kunnskap om hvordan en kan arbeide proaktivt med å forbedre omdømmet gjennom god styring, og effekten dersom brukerne mister tilliten til virksomheten. Håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen Hvem påvirker og hvordan påvirkes omdømmet? Konsekvenser for omdømmet ved styringssvikt Hva kan virksomheten gjøre for å bygge et godt omdømme? Case og gruppediskusjoner Eksempler fra departementer og virksomheter Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som arbeider med virksomhetsstyring, risikostyring, kommunikasjon og informasjon. Dato Tid Sted Frist for påmelding 10. april kl Oslo, St. Olavs gate 25. april Kontaktpersoner i SSØ: Marit Wiig, e-post eller telefon og Hallfrid Nagell-Erichsen, e-post eller telefon Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

23 Om SSØ Om Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er en virksomhet under Finansdepartementet med bred kompetanse på virksomhetsog økonomistyring i staten. SSØ har som oppgave å bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom kompetansetiltak, rådgiving, veiledning og utvikling av metoder og verktøy for økonomistyring, samt gjennom å gi statlige virksomheter tilgang til oppdaterte systemløsninger og økonomitjenester. SSØ er organisert i en sentralenhet i Oslo og seks regionkontorer. Regionkontorene leverer operative økonomitjenester innenfor regnskap, budsjett, lønn og personal. SSØ har ansvar for forvaltningen av regelverket om økonomistyring i staten, herunder fortolkninger og behandling av unntakssøknader. SSØ gir videre råd og veiledning innenfor økonomistyring, og har ansvar for analyser, metoder og kompetansetiltak innenfor hele bredden av statlig økonomistyring. Drammen Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet SSØ har ansvar for to konsernsystemer i staten: Statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Innenfor statsregnskapet omfatter dette drift, rapportering, rådgivning og utviklingstiltak. Innenfor statens konsernkontoordning omfatter ansvaret forvaltning av de statlige virksomhetenes oppgjørskonti i Norges Bank, samt rammeavtaler med bankene om betalingstjenester og kontohold for virksomhetene. SSØ tilbyr økonomitjenester til statlige virksomheter. Disse tjenestene er frivillige for statlige virksomheter og omfatter blant annet tjenester og systemer innenfor budsjett og regnskap, lønn og personal samt rådgivning, veiledning og kompetansetiltak innenfor økonomistyring. Økonomitjenestekundene betjenes fra SSØs regionkontorer etter følgende fordeling: Kristiansand Kunnskapsdepartementet Stavanger Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, velferdspolitiske virksomheter i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Trondheim Justis- og politidepartementet Tromsø Kultur- og kirkedepartementet Hamar Arbeids- og inkluderingsdepartementet med unntak av velferdspolitiske virksomheter, Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

24 Om Forvaltnings- og analyseavdelingen i SSØ Forvaltnings- og analyseavdelingen er organisert i tre seksjoner som har ansvar for å formidle metoder og erfaringer knyttet til god økonomistyring i staten. Seksjon for regelverksforvaltning ivaretar forvaltning av regelverket for økonomistyring i staten med utgangspunkt i delegert myndighet fra Finansdepartementet til SSØ. Oppgavene omfatter blant annet kompetansetiltak, rådgivning, fortolkning av regelverket og behandling av unntakssøknader. Seksjonen ivaretar fagområdene budsjettering, regnskap og tilskuddsforvaltning, og forvalter oppslagsverket Ordsøk der begreper innenfor økonomi- og regnskapsarbeid i staten er forklart (se Ta kontakt med avdelingsdirektør Anders Myhren, telefon eller e-post hvis du ønsker bistand eller rådgivning. Du kan også gjerne benytte fellesadressen som er opprettet for området, Seksjon for analyse og evaluering gjennomfører kompetansetiltak og rådgivning innenfor samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. Samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer bidrar til effektiv ressursbruk i staten og samfunnet for øvrig samt gode beslutningsprosesser i virksomheter. Seksjonen kan bistå statlige virksomheter med å lage sektorvise veiledere og å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer. Ta kontakt med seksjonssjef Espen Frøyland, telefon eller e-post hvis du ønsker bistand eller rådgivning. Seksjon for virksomhetsstyring gjennomfører kompetansetiltak og rådgivning innenfor mål- og resultatstyring og risikostyring, som skal underbygge effektiv ressursbruk i staten. Dette innebærer fokus på hvordan statlige virksomheter skal formulere gode overordnede mål, fastsette styringsparametere og ambisjonsnivå og foreta måling og oppfølging av resultater, hvor også risiko håndteres. Seksjonen arbeider også med å forbedre bruken av periodisert regnskapsinformasjon i styringen. Ta kontakt med seksjonssjef Marie Viken, telefon eller e-post hvis du ønsker bistand eller rådgivning. Forvaltnings- og analyseavdelingen i SSØ kan bistå statlige virksomheter i deres interne seminarer innenfor fagområdene som er omtalt ovenfor. Seminarene vil vise hvordan metodikken som SSØ formidler, kan benyttes med utgangspunkt i praktiske eksempler i virksomhetene. Ta kontakt dersom din virksomhet ønsker slik bistand. 24 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008

25 Kursoversikt våren 2008 (kronologisk rekkefølge) Dato Kurs Se side 5. februar Mål- og resultatstyring en generell innføring februar Mål- og resultatstyring måling av produktivitet februar Risikostyring i statlige virksomheter håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen mars Budsjettarbeid i statlige virksomheter 7 6. mars Mål- og resultatstyring måling av kvalitet mars Mål- og resultatstyring måling og evaluering av effekter (Nytt) mars Gjennomføring av samfunnsøkonomisk analyse mars Risikostyring på departementsnivå håndtering av risiko internt i departementet og i etatsstyringen april Mål- og resultatstyring en generell innføring april Budsjettarbeid i departementene april Risikostyring håndtering av risiko i et omdømmeperspektiv (Nytt) 15. april Innføring i regelverket om økonomistyring i staten april Statlige tilskuddsordninger utforming og forvaltning april Mål- og resultatstyring utvikling av mål og strategi (Nytt) april Statlige tilskuddsordninger bruk av revisorattestasjon ved oppfølging og kontroll (Nytt) mai Risikostyring i statlige virksomheter håndtering av risiko i mål- og resultatstyringen mai Regnskapsføring i statlige virksomheter mai Statlige tilskuddsordninger bruk av risikovurdering ved oppfølging og kontroll mai Statlige tilskuddsordninger planlegging og gjennomføring av evaluering 12 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

26 26 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2008 Egne notater

27 Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) ble opprettet 1. januar 2008 gjennom en sammenslåing av tidligere Statskonsult, Norge.no og E-handelssekretariatet. Direktoratet skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med fornying av offentlig sektor, og hører inn under Fornyings- og administrasjonsdepartementet. DIFI skal medvirke til at statsforvaltningen kjennetegnes av kvalitet, effektivitet, brukerretting, åpenhet og medvirkning og at den er organisert og ledet på ein god og målrettet måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer. DIFI tilbyr opplæringstiltak, kurs, programmer, seminarer etc. for ledere og ansatte på ulike nivåer i forvaltningen innenfor følgende områder: For nærmere informasjon om kurs og påmelding se Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren

28 Postadresse: Postboks 7154, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25 Sentralbord: Faks:

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

Vi er fagidioter. Heldigvis

Vi er fagidioter. Heldigvis Vi er fagidioter. Heldigvis - Bruk kreftene riktig! Vår verdiskaping er å gi deg tid til det du egentlig skal gjøre Du har styringen Økonomistyring er mer enn budsjett og regnskap. God økonomistyring

Detaljer

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring

Kven er vi, og kva gjer vi? Statleg økonomistyring Bruk kreftene rett! Kven er vi, og kva gjer vi? Senter for statleg økonomistyring (SSØ) blei oppretta i 2004 for å ha eitt samla fagmiljø for statleg økonomistyring. SSØ har som oppgåve å styrkje den statlege

Detaljer

Direktør Marianne Andreassen

Direktør Marianne Andreassen Risikostyring i staten hvordan håndtere risikostyring i mål- og resultatstyringen PWC 6. juni 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. våren 2011. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog våren 2011 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Etatsstyring Regelverk Tilskudd 2 Senter for statlig økonomistyring Kurskatalog våren 2011 Forord

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid. NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid Side 1 Senter for statlig økonomistyring Samordning av IKT i det offentlige: Utvikling gjennom samarbeid NOKIOS 2008 Direktør Marianne Andreassen

Detaljer

Evalueringskapasitet i staten

Evalueringskapasitet i staten Evalueringskapasitet i staten EVA-seminar 4. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØ er statens ekspertorgan for

Detaljer

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt

Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Statens økonomistyring som middel til å hindre systemsvikt Juristenes fagdager Sandefjord 15. oktober 2009 Direktør Marianne Andreassen 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig

Detaljer

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på.

Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. SSØ mål og strategi Gjeldende fra 1. januar 2010 Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal SSØ, med utgangspunkt

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2009 Senter for statlig økonomistyring 20. februar 2010 RAPPORT 1/2010 Side 2 1 Innledning...3 1.1 Bakgrunn...3 1.2 Metode...3 1.3 Informasjon om respondentene...4

Detaljer

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning

FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning FØRST 22. mai 2007 Mer velferd med bedre styringsredskaper i offentlig (statlig) forvaltning Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Finansministeren 9. januar 2007 Side 1 Litt om SSØ Senter

Detaljer

Grunnleggende om økonomiregelverket

Grunnleggende om økonomiregelverket Grunnleggende om økonomiregelverket Seniorrådgiver Inger Lise Rekdal Kundeforum 2014 Side 1 Økonomiregelverket har flere nivåer Reglement for økonomistyring i staten er det øverste nivået Bestemmelser

Detaljer

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring SSØ-dagen 18. januar 2006 Helhetlig virksomhets- og økonomistyring krever gode metoder og verktøy; mål- og resultatstyring, risikostyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Marianne Andreassen

Detaljer

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak

Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Fra visjoner til prestasjoner: Styringsmetoder i staten for å fremme utvikling og innovasjon innenfor rammene av politiske vedtak Høgskolen i Bodø, Senter for offentlig innovasjon, 3. juni 2010 Direktør

Detaljer

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige)

Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Mål- og resultatstyring og risikostyring i staten (det offentlige) Sjøfartsdirektoratet Haugesund 26. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring

Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Lanseringsseminar for veileder i resultatmåling 13. mars 2007 Marianne Andreassen Direktør i Senter for statlig økonomistyring Program for dagen 09:00-09:15 Velkommen og innledning Direktør Marianne Andreassen,

Detaljer

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen

Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Statlig økonomistyring - styrket og forbedret. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv ressursbruk i staten Tromsø Vadsø Verdier: Serviceinnstilling, troverdighet,

Detaljer

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy.

Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Økt verdiskapning gjennom mål- og resultatsyring med nytt innhold, bedre arbeidsprosesser og bedre verktøy. Agresso Brukerkonferanse 08 Direktør Marianne Andreassen 22.09.2008 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning

Lanseringsseminar 21. september Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september 2010 Sjekkliste for tilskuddsforvaltning Lanseringsseminar 21. september Velkommen Innledning v/ssøs direktør Marianne Andreassen Presentasjon av sjekklisten v/ssø v/maria

Detaljer

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige)

Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) Levering av fellestjenester effektiv ressursbruk i staten (det offentlige) EDOK 13. november 2008 Direktør Marianne Andreassen 03.03.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Felles utfordringer i

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen

Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011. Risikostyring i statlige virksomheter. Direktør Marianne Andreassen Fylkesmannen i Buskerud 22. august 2011 Risikostyring i statlige virksomheter Direktør Marianne Andreassen 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) -

Detaljer

Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning Wibecke Høgsveen og Maria Alrek

Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning Wibecke Høgsveen og Maria Alrek Hvordan forbedre og forenkle? DFØs erfaringer med utvikling av god tilskuddsforvaltning Wibecke Høgsveen og Maria Alrek Kort om DFØs rolle Forvaltning av Økonomiregelverket for staten Fortolkning av Økonomiregelverket

Detaljer

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter

Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Risikostyring og intern kontroll i statlige virksomheter Marianne Andreassen Direktør HIBO 26. oktober 2009 26.10.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Hvem er SSØ? Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan

Detaljer

Ståsted - fremtidsplaner

Ståsted - fremtidsplaner Ståsted - fremtidsplaner Kundeseminar Drammen 18. mars 2008 Direktør Marianne Andreassen 07.04.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Omgivelsene til staten økt forventingsgap Økte forventinger

Detaljer

SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008

SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008 SSØs regelverksforvaltning i 2007 Senter for statlig økonomistyring 10. mars 2008 RAPPORT 3/2008 Innledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Unntakssøknader og henvendelser... 3 2.1 Behandlede

Detaljer

Lanseringsseminar 20. oktober 2010

Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Lanseringsseminar 20. oktober 2010 Marianne Andreassen, direktør i SSØ 25.10.2010 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé: Som statens ekspertorgan

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2008 Senter for statlig økonomistyring, 20. februar 2009

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2008 Senter for statlig økonomistyring, 20. februar 2009 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 28 Senter for statlig økonomistyring, 2. februar 29 Rapport 3/29 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Metode... 3 1.3 Informasjon om respondentene... 4 1.4

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring

Senter for statlig økonomistyring Årsrapport 2007 Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) arbeider for å effektivisere ressursbruken i staten. Vi har bred kompetanse på virksomhets- og økonomistyring

Detaljer

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ

Kundeforum Marianne Andreassen, direktør DFØ Kundeforum 2012 Marianne Andreassen, direktør DFØ Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ, med utgangspunkt i regelverket for økonomistyring, legge til rette for god styring i staten. DFØs unike

Detaljer

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Direktør Marianne Andreassen Nettverksmøte 15. september 2011 19.09.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Verdier og

Detaljer

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring

God styring i staten. FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen Direktoratet for økonomistyring God styring i staten FKD med underliggende etater 24. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 28.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under Finansdepartementet

Detaljer

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring

Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Hvor ligger Forsvarets utfordringer for å bli ledende i forvaltningen mht. økonomistyring Forsvaret 27. mars 2007 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Utfordringer og utviklingstrekk

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014

Nettverk for virksomhetsstyring. Møte 6. juni 2014 Nettverk for virksomhetsstyring Møte 6. juni 2014 16.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Program 09.00-09.15: Innledning ved DFØ 09.15-10.15: Formål og innhold i instrukser, både i instruks

Detaljer

God virksomhets- og økonomistyring

God virksomhets- og økonomistyring God virksomhets- og økonomistyring Norsk folkehelseinstitutt 28. mars 2012 Direktør Marianne Andreassen 29.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring (DFØ) etat under

Detaljer

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 SSØ kårer det tiltaket som best har bidratt til

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 57.1/13 Ny virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet - Brev fra FAD av DEN NORSKE KIRKE KR 57/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 05.-06. desember 2013 Referanser: KR 30/05 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 11.11.2013 KR 57.1/13 Ny virksomhets- og

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET HOVEDINSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 31.01.2012 1. Innledning Formal med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd

Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd Økonomiregelverkets krav til utforming og forvaltning av statlige tilskudd VG 18.4.2012 ved direktør Marianne Andreassen spesialrådgiver Anders Myhren Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis

Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Hva betyr det å ha god styring og kontroll metoder og praksis Helsedirektoratet 25. april 2012 Direktør Marianne Andreassen 26.04.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Direktoratet for økonomistyring

Detaljer

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011

Strategisk bruk av evaluering i styringen. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 Strategisk bruk av evaluering i styringen Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Evalueringskonferansen september 2011 12.09.2011 Side 1 Effektiv ressursbruk Effektiv styring

Detaljer

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016)

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) DFØ mål og strategi 2 Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

Mål- og resultatstyring i Norge

Mål- og resultatstyring i Norge Mål- og resultatstyring i Norge Seminar på Færøyene, 28.05.09 ved Ellisiv Taraldset og Hallfrid Nagell-Erichsen 29.05.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Disposisjon Om SSØ Generelt om statlig

Detaljer

DFØs mål og samhandling med brukerne

DFØs mål og samhandling med brukerne DFØs mål og samhandling med brukerne Partnerforum 14. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nasjonal- og statsbudsjettet for 2012 Utgifter (forslag

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk

Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk Samfunnsøkonomiske analyser av offentlige investeringer - Kvalitet og praktisk bruk Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) 21. oktober 2010 25.10.2010 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene?

Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? Bryr vi oss for mye om mer penger og for lite om bruken av pengene? 14. desember 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat

Detaljer

Fra etablering til drift og utvikling

Fra etablering til drift og utvikling Årsrapport 2005 Fra etablering til drift og utvikling har begrenset med ressurser, men har likevel den fremste kompetansen i Norge på fortolkning, veiledning og rådgivning på god statlig økonomistyring.

Detaljer

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014

Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Hva er nytt i økonomiregelverket? Seniorrådgiver Martin Hartmann Aasness Kundeforum 2014 Økonomiregelverket og DFØs rolle Reglement om økonomistyring fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon (kgl res).

Detaljer

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014

Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Nettverk for tilskudd og EVA-forum 29. oktober 2014 Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger 24.11.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Tilskudd og Evaluering er to

Detaljer

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet

Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet Risikostyring i det offentlige Norge et bidrag til måloppnåelse og trygghet København, 24. februar 2011 25.02.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Virksomhetsidé:

Detaljer

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger

Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger Kapittel 6 Forvaltning av tilskuddsordninger 6.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger og for enkeltstående tilskudd. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner

Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner Kapittel 7 Forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner 7.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om etablering og forvaltning av stønadsordninger til privatpersoner. Formålet med bestemmelsene

Detaljer

Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger

Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger Årsrapport 2006 Mer velferd for skattebetalernes penger Om Senter for statlig økonomistyring Senter for statlig økonomistyring (SSØ) er en virksomhet underlagt Finansdepartementet med bred kompetanse på

Detaljer

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014

Årsrapport fra virksomhet til departement. Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Årsrapport fra virksomhet til departement Nettverk for virksomhetsstyring 16. oktober 2014 Dagsorden 1. Nye krav til årsrapport fra virksomhetene Målene for for endringene i økonomiregelverket 2. Kartlegging

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /HEB

Deres ref Vår ref Dato /HEB Gáldu -Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Bredbuktnesveien 50 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 200805013-/HEB 28.01.2009 Tildelingsbrev - statsbudsjettet 2009 1. Innledning Gáldu - Kompetansesenteret

Detaljer

Nettverk for tilskudd

Nettverk for tilskudd Nettverk for tilskudd Økonomiregelverkets krav om fastsetting av regelverk 27.03.2012 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Dagens program 09.00 09.40 Hvorfor skal vi ha et regelverk? Økonomiregelverkets

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR LUFTFARTSTILSYNET Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen i Luftfartstilsynet.

Detaljer

Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge

Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge Nordisk møte Viktige utviklingstiltak innenfor virksomhets- og økonomistyring i Norge Direktør Marianne Andreassen 28.09.2009 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Kort sikt - mer penger. Lang sikt

Detaljer

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009

r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 r Lu Si&/p9 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 200804396-/EAS 04.12.2009 Oversendelse av nye retningslinjer for behandling av forslag om igangsetting

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Revisjon av styring og kontroll

Revisjon av styring og kontroll Revisjon av styring og kontroll Møte nettverk virksomhetsstyring 12. desember 2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda 09:00 09:15 10:00 10:15 11:00 11.30 Velkommen og innledning v/ DFØ Revisjon

Detaljer

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring

Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai Direktoratet for økonomistyring Nytt veiledningsmateriell om internkontroll - lanseringsseminar 23. mai 2013 Side 1 Program Tid Tema Hvem 08:45-09:00 Registrering og kaffe 09:00 09:05 Velkommen Roger Bjerke, avdelingsdirektør Forvaltnings-

Detaljer

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009

Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Økt press på effektiv ressursbruk i det offentlige som følge av finanskrisen eller? Nettverksdagen HHBS 25. mars 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring (SSØ) SSØs målgrupper

Detaljer

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT

INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT INSTRUKS OM ØKONOMISTYRING FOR STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016 1. Innledning Denne instruksen gjelder økonomistyringen

Detaljer

Om tildelingsbrev. Nettverk virksomhetsstyring Ellisiv Taraldset Senter for statlig økonomistyring

Om tildelingsbrev. Nettverk virksomhetsstyring Ellisiv Taraldset Senter for statlig økonomistyring Om tildelingsbrev Nettverk virksomhetsstyring 02.03.2011 Ellisiv Taraldset 28.03.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Instruks og tildelingsbrev SSØ ønsker å oppnå: Økt faglig fellesskap i staten

Detaljer

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen

Revisjon av virksomhetsstyring. Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Revisjon av virksomhetsstyring Nettverk for virksomhetsstyring 12. desember 2014 Therese Johnsen, Riksrevisjonen Virksomhetsstyring Ledelsens viktigste redskap for å sikre god måloppnåelse. Omfatter krav

Detaljer

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid

Samordning av IKT i det offentlig. Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Samordning av IKT i det offentlig Sesjon A1 på NOKIOS 16. oktober 2008 Jens Nørve (DIFI) og Marianne Andreassen (SSØ) Utvikling gjennom samarbeid Agenda for sesjonen Utvikling gjennom samarbeid 3 forskjellige

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten BI 2. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 17.11.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) - etat under Finansdepartementet Virksomhetsidè:

Detaljer

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70

Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Tilskudd til Kompetansepluss frivillighet, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til «Kompetansepluss frivillighet» under kap. 257 post 70. Retningslinjene er utarbeidet i henhold

Detaljer

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER

TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER Gáldu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO Deres ref Vår ref Dato 15/3908-1 15.01.2016 TILDELINGSBREV 2016 GÁLDU KOMPETANSESENTER FOR URFOLKS RETTIGHETER 1. INNLEDNING

Detaljer

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret

Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole. Vedtatt av styret Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole Vedtatt av styret 24.10.2014 Innledning Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges musikkhøgskole er fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole

Detaljer

Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014

Avslutning på konferansen Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring, 24. september 2014 Avslutning på konferansen "Styre og bli styrt - hvordan praktisere god etatsstyring", 24. september 2014 v/statssekretær Paal Bjørnestad Takk for invitasjonen. Jeg er spesielt glad for å bli invitert til

Detaljer

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET

INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET INSTRUKS FOR HELSEDIREKTORATET Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 10.1.2018 1. Innledning Formål med instruksen og forhold til øvrig regelverk Formålet med instruksen er å angi myndigheten

Detaljer

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver

Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Rolf Petter Søvik seniorrådgiver Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5882-15.01.2016 Høring - Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring NOU 2015:14 Det vises til Finansdepartementets brev av 1. desember 2015 der ovennevnte utredning

Detaljer

HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE?

HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE? HAR ÅRSRAPPORTENE I STATEN BLITT BEDRE? Hva har skjedd etter endringene i reglene for årsrapportering? Kundeforum 25.oktober 2016 Jan-Erik Fjukstad Hansen, Forvaltnings- og Analyseavdelingen i DFØ Bakgrunn

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen

Bedre og billigere virksomhetsstyring. Direktør Marianne Andreassen Bedre og billigere virksomhetsstyring Direktør Marianne Andreassen Innhold Utfordringer IKT/E-forvaltning og gevinstrealisering Resultatmålinger Risikostyring Avslutning Utfordringer Nordisk velferdsmodell

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Møte med organisasjonene 11. april 2007

Møte med organisasjonene 11. april 2007 Virksomhetsstyring med periodisert regnskap i statsforvaltningen Møte med organisasjonene 11. april 2007 Innledning v/ Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring - SSØ Visjon: Effektiv

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 16/

Deres ref Vår ref Dato 16/ Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/4028-06.06.2017 Supplerende tildelingsbrev 2017 nr 2 Finansdepartementet viser til at regjeringen har besluttet

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Risikostyring Intern veiledning

Risikostyring Intern veiledning Risikostyring Intern veiledning Versjon 1.0 Dette dokumentet er basert på «Risikostyring i staten, håndtering av risiko i mål og resultatstyringen», desember 2008 og «Risikostyring og intern kontroll i

Detaljer

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering

Spørsmål knyttet til leverandørgjeld og årsregnskapets oppstilling av artskontorapportering Saksbehandler Deres dato Vår dato Erik Heen 19.04.2016 22.06.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 932 42 704 16/257-3 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 Oslo Spørsmål knyttet til leverandørgjeld

Detaljer

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring

Nye krav til internrevisjon i staten. Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Nye krav til internrevisjon i staten Ola Otterdal, Forvaltnings- og analyseavdelingen, Direktoratet for økonomistyring Agenda 1. Bakgrunn 2. Nye krav til vurdering og innretning 3. Veiledning for vurdering

Detaljer

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70

Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Tilskudd til program for Kompetansepluss arbeid, kap. 257 post 70 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til program for «Kompetansepluss arbeid» under kap. 257 post 70. Opprinnelige retningslinjer

Detaljer

Mål- og resultatstyring i staten

Mål- og resultatstyring i staten Mål- og resultatstyring i staten NTL-konferanse 5. februar 2013 Direktør Øystein Børmer 06.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Praktisk mål- og resultatstyring (MRS) Visjon: NTL skal bli de

Detaljer

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter

Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Forslag til nye krav til innhold i årsrapport for statlige virksomheter Helge Moe Spildrejorde, DFØ 28.02.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 I høringen foreslås krav til inndeling av årsrapport

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring

Kundeforum SSØs utviklingsarbeid - dialog. Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Kundeforum 2011 SSØs utviklingsarbeid - dialog Direktør Marianne Andreassen 06.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Styringsutfordringer i staten Mindre detaljstyring på aktiviteter og tøffere

Detaljer

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Statsbudsjettet kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning Norsk Pasientskadeerstatning Postboks 3 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 10/4600-19.12.2013 Statsbudsjettet 2014 - kap. 722 Norsk pasientskadeerstatning - tildeling av bevilgning 1. Bevilgning

Detaljer

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER

RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER RAPPORTERINGSKRAV FOR 2017 FOR PRIVATE HØYSKOLER 1. KRAV TIL ÅRSRAPPORT 2017 Private høyskoler skal innen 15. mars 2018 sende dokumentet Årsrapport 2017 elektronisk til Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer