2 ARBEIDSFLYT HOVEDMENYEN...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse DXKino 1 GENERELT SENTRALE BEGREPER, HVA SOM LEGGES I DISSE BILLETTPRISER MASKIN/SYSTEMKRAV SIKKERHETSKOPIERING ARBEIDSFLYT HOVEDMENYEN MENYVALGENE HURTIGKNAPPENE MENYEN TABELLER KJØREPLAN / PROGRAM Ukeplanen Kjøreplan med flere saler Dagplanen Matrise Registrering forestillingsinfo FILMER Registrering filmopplysninger Tekster FORESTILLINGER SALG PR.DAG BOOKINGOVERSIKT FILMBYRÅER Registrere byråopplysninger FILMER PR. BYRÅ LEIETAKERE Leietaker, registrere RESSURSER SALER/LOKALER/ARENAER Saler/lokaler/arenaer, registrere KONTAKTER Kontakter, registrere KINOKORT Kortserier Definering av den enkelte kortserie Solgte kort PRODUKTER PRODUKTER Beholdningsendringer Produktgrupper KREDITTKUNDER Vedlikehold kredittkunder MÅNEDSAVSLUTNING DIVERSE FASTE Grunnopplysninger Budsjett/månedstall Poststeder Filmgenrer Nasjonaliteter Arrangementstyper Fribillettører DXInfoBook parametre Kinoteatre Logg ebilletter Side 1

2 Logg uttak Salgslogg BRUKERE AKTIVITETSLOGG SALGSTRANSER TRANSAKSJONSLOGG BANK RAPPORTER OVERFØR SPILLETALL BYRÅOPPGJØR ANNONSE STATUS PR. DATO DAGLIGE BYRÅTALL MÅNEDSTATUS KIOSK Pickup Salg pr. gruppe Ranking produkter KJØRELISTE/ANNONSEKLADD FILMOMTALE SAMMENLIGNING TO ÅR AVSTEMMING PR. DATO SPESIFISERT BILLETTSALG OMSETNINGSLISTE KASSE ARRANGEMENTSLISTE BESØKSRAPPORT SOLGT PR. BILLETTKATEGORI INNSPILT PÅ SALER DETALJER SALG BESTE DAG FORSENDELSESLISTE TRAILERLISTE SALG KINOKORT OMSETNING KINO,KULTUR, EGNE BILLETTSALG VIA WEB SALG EBILLETT, DAGSSUMMER BESTE FILM TOTALER PR.BYRÅ TOTALER PR.SENSUR TOTALER PR. NASJON NKFF BESØK/BILLETTINNTEKT FOR ÅRET VEDL.RUTINER OMSETNING UKEDAG SALGS-STAT. TIDSPUNKT SIST UKE PÅLOGGINGER DXBILLETT UKEPLAN RESERVASJONER UNDER UTVIKLING STIKKORDLISTE Side 2

3 1 Generelt DXKino skal være et hjelpemiddel for å forenkle og forbedre den administrative biten rundt kinodriften. Da DXKino er et Windows-program er musen sentral i navigeringen i programmet; man peker på det man ønsker og klikker. I de fleste menyer og bilder vil man se at en av bokstavene i mange valg og ledetekster er understreket. Feks. Her er bokstaven B understreket og dette angir at man kan gå direkte til dette feltet ved å trykke Alt+B. Den understrekte bokstav sammen med Alt er altså en snarvei. En av fordelene med Windows er at man kan ha flere bilder eller vinduer oppe samtidig. Men dette kan også være forvirrende hvis man har for mange oppe samtidig. Man bør derfor lukke et bilde/vindu når man er ferdig med det. Finn: I mange oversiktsbilder/tabeller (f.eks.filmer, kontakter, byråer osv) står det Finn:. Dette betyr at man her kan angi bokstav for bokstav hvilket firma/navn man søker etter. For hver bokstav letes nærmeste match opp. 1.1 Sentrale begreper, hva som legges i disse.. Sal En sal kan være enhver lokalitet som man ønsker en bookingmessig kontroll over både m.h.t. til utleie og til eget bruk. Film En film er en film o.s.v... men her kan det også være andre typer arrangementer som konferanser, konserter, kurs, o.s.v. D.v.s utleie av lokale til annet enn film. Alle disse registreres inn med en del grunnopplysninger. For å sette opp en forestilling må fra/til dato være registrert. Forestilling Dette er en film som er knyttet opp mot tid & sted. D.v.s. koblet til sal/dato/kl. Men igjen kan det være annet enn film. F.eks. booking av et møterom/klasserom for utleie til kursvirsomhet o.a. Side 3

4 1.2 Billettpriser Før man går i gang med billettsalget er det viktig at man legger inn riktige kategorier/priser i Grunnopplysninger (under Tabeller se pkt ). Selv om man opererer med ulike Voksen-priser så legger man bare inn én voksen-kategori med den vanligste voksen-prisen. Det samme gjelder andre kategorier med vekslende priser. Når man så legger inn en film så foreslås standardprisene fra grunnopplysningene, disse kan endres for den enkelte film. Når en forestilling på filmen registreres så foreslås prisene som ligger på filmen. Prisene kan også endres her. NB! Det er naturlig nok svært viktig for billettpersonalet at riktige kategorier er aktivert for den enkelte film, samt at riktige priser ligger inne. NB 2! Alle billettpriser som legges inn er inkl. eventuell mva. Side 4

5 1.3 Sikkerhetskopiering Det er kundens ansvar å sørge for at daglig backup tas til eksternt medium. Side 5

6 2 Arbeidsflyt Nedenstående skisserer i grove trekk hvordan systemet brukes i hverdagen. Grunnopplysninger Under Tabeller-Grunnopplysninger legger man inn tekster og standardpriser for billettkategorier. Disse prisene arves av filmer og forestillinger, men kan selvføgleig endres på disse. Filmer registreres inn, fra/til datoer som settes styrer hvilke fimler man kan velge når man programmerer den nekelte dag. Det vil forenkle oppsettet av kjøreplan/program om man allerede på filmen legger inn riktige billettkategorier/priser. Dette fordi disse arves f ra film til forestillinger. Forestillinger settes opp i kjøreplan. Kun filmer med fra/til dato satt kan settes opp. Dobbeltsjekk at riktige priser/billettkategoier er angitt pr. forestilling. Sjekk om det må gjøres manuelle korreksjoner. Disse registreres i så fall inn på den enkelte forestilling som ekstra korreksjonslinjer med evt. forklarende tekst til korrigeringen. Spilletall overføres til Film&Kino. Dette gjøres enten manuelt under Rapporter->Overfør spilletall. Men dette bør legges inn som en planlagt oppgave som kjøres automatisk hver dag. Fakturagrunnlag for filmleie skal godkjennes på internett hos Film&Kino. Dette avstemmes mot oppslaget i dxkino Avstemming fakturagrunnlag FilmWeb. Andre statistikker tas ut etter behov. Kunden skal sørge for en automatisk backuprutine som tar en rullerende backup daglig. Side 6

7 3 Hovedmenyen Hovedmenyen ligger alltid i bunnen når programmet er startet. Fra denne velger man hva man ønsker at gjøre. Fig. 3-1 Hovedmeny Enten velger man via Menyvalgene pek & klikk, eller bruk Alt+understreket bokstav Fig. 3-2 Menysystem eller via 3.2 Hurtigknappene Fig. 3-3 Hurtigknappene Når man beveger pilen over hurtigknappene dukker det opp forklarende tekst til den knapp det pekes på. Klikk på knappen for å gå inn. For å avslutte programmet går man enten via Fil og Ut eller man klikker på utgangsdøren. Side 7

8 4 Menyen tabeller Her ligger menyen hvor vedlikeholdet av faste register samt skjermoversikter ligger. Fig. 4-4 Tabell meny Se følgende punkter: Kjøreplan/program se pkt. 4.1 Filmer Se pkt. 4.2 Forestillinger Se pkt. 4.3 Salg pr.dag Se pkt. 4.4 Bookingoversikt Se pkt. 4.5 Byråer Se pkt. 4.6 Logg KinoFon Se pkt. Filmer pr. byrå Se pkt. 4.7 Leietakere Se pkt. 4.8 Ressurser Se pkt. 4.9 Saler/Lokaler/Arenaer Se pkt Kontakter Se pkt Kinokort Se pkt Produkter Se pkt Kredittkuner Se pkt Månedsavslutning Se pkt Diverse faste Se pkt Brukere Se pkt Aktivitetslogg Se pkt Salgstranser Se pkt Transaksjonslogg bank Se pkt Reservasjonskontroll Se pkt. Side 8

9 4.1 Kjøreplan / program Her ligger kjøreplanene I kjøreplanen setter man opp forestillinger ved å koble filmer til sal, dato & klokkeslett. Kjøreplanen finnes i ulike versjoner slik at den enkelte bruker kan finne sin favoritt ut fra eget driftsmønster. Under Tabeller - Grunnopplysninger ( Se pkt ) angir du hvilken kjøreplan du vil benytte til vanlig. Denne kobles så til iconet lengst til venstre på hovedmenyen. Fig. 4-5 Kjøreplan pr. uke Se pkt Kjøreplan alle saler pr.dag Se pkt Kjøreplan pr.sal/dag Se pkt Matrisekjøreplanen Se pkt Side 9

10 4.1.1 Ukeplanen Her vises en ukeoversikt over hva som er satt opp den valgte uke. Ved å skrive inn ny uke/år eller ved å klikke opp/ned kan en bla seg frem og tilbake på ukedagene. Ved å oppgi salnr 0 vil alt bli listet opp. Oppgir du et salnr. forskjellig fra 0 vil kun de forestillinger som er satt opp på denne salen bli listet. I tabellen på høyre side vises de filmene som er «satt opp» dvs. er booket for den aktuelle datoen. Savner du en film her så skyldes det at den ikke har riktig fra/til dato. Klikk da på knappen Vis alle for å få opp filmkartoteket hvorfra du kan sette ritkig dato på filmen. Fig. 4-6 Kjøreplan ukesoversikt Klikk først på den dag du skal programmere/booke på. Tilgjengelige filmer/arrang. vises til høyre. Klikk og hold nede vesntreknappen på musa og dra filmen/arr. over på ønsket dag og slipp knappen. Du får da opp forestillingsbildet (se pkt. Error! Reference source not found.) hvor du kan evt. justere opplysningene for deretter å trykke OK. For å endre en forestilling; klikk på den så den er markert og klikk på Endre -knappen. Side 10

11 Vil du slette en enkelt forestilling klikker du på den og deretter på Slett -knappen. Forestillinger hvor det er registrert besøk på kan ikke slettes. Disse må man først fjerne besøket på ved å gå på Endre fjerne besøket og deretter slette den. Man kan slette en serie bookinger/forestillinger på samme film/arr. ved i klikke på Slett mange. Se pkt DXKino NB! Vær sikker på hva du sletter når du bruker Slett mange -funksjonen. Det hjelper lite å ringe oss hvis du bommer her (bortsett fra litt terapeutisk bistand). Ta en kopi før du sletter hvis du ikke er 110 % sikker. Kopier forestillinger fra en dag til en evt. flere dager ved å benytte knappen Kopier. Se for øvrig pkt Side 11

12 4.1.2 Kjøreplan med flere saler Denne kjøreplan brukes dersom man ønsker en detaljoversikt dag for dag når man disponerer flere saler. Fig. 4-7 Kjøreplan flere saler Dra og slipp 'dagens' filmer i ønsket sal. Linje 2 på hver forestilling viser sluttidspunkt på film. Vær obs på denne så du ikke kjører for tett mellom forestillingene. Brukes for øvrig som beskrevet i ukeplanen (se pkt ). Side 12

13 4.1.3 Dagplanen I dette bildet får en oversikt over de filmer som er satt opp den valgte dag. Ved å skrive inn ny dato eller ved å benytte piltastene til høyre for datoen kan en bla seg frem og tilbake på ukedagene. Ved å oppgi salnr 0 vil alle definerte salene bli listet opp. Oppgir du et salnr. forskjellig fra 0 vil kun de forestillinger som er satt opp på denne salen bli listet. I tabellen på høyre side vises de filmene som er «satt opp» dvs. er booket for den aktuelle datoen.. Knappene i underkant av bildet har følgende betydning: Fig. 4-8 Kjøreplan Dagsplan Endre Endre opplysningene om den forestillingen som er markert i listboksen over. Underliggende bilde(fig.4.2) vil komme frem. NB! Du må inn på dette bildet for å kunne legge inn besøk og innspillt på en forestilling. Slett Tar forestillingen bort fra kjøreplanen. Kopier Her kan du kopiere denne dagens forestillinger ved hjelp av rutinen beskrevet under pkt Filmer Her kan du ta opp samtlige av de registrerte filmene for f.eks. å - legge inn nye filmer - utvide / endre bookingtiden for en film ( slik at den dukker opp i listboksen) Ved å klikke på en film i høyre «listboks» og så holde musetasten nede samtidig som du beveger musa over til venstre «listboks» vil du sette opp den valgte filmen på den aktuelle dagen. Du vil da bli brakt over i registreringsbildet for forestillingen(se pkt ) Side 13

14 4.1.4 Matrise Denne varianten gir den beste visuelle oversikten pr. dag. Fig. 4-9 Kjøreplan Matrise Hver forestilling som legges inn vises med følgende tidsangivelser (ref. markeringene i bildet over på første forestilling i sal2); a-når visningen starter b-tidligst start neste forestilling (summen av; filmens lengde + reklame + trailer + minimum ryddetid på den aktuelle sal ) c-når forestillingen er ferdig (dvs. sum av filmens lengde + reklame + trailer) d-her vises to tall som i antall minutter angir reklame+trailer på forestillingen. Dette bildet er konstruert for å kunne betjenes stort sett med musen; - klikk på ønsket dato i kalenderen - klikk på filmen du vil lage forestilling på - klikk i sal/klokke-matrisen på ønsket plassering, og det vil bli vist hvordan denne filmen vil legge seg. Side 14

15 MERK at det er ennå ikke lagt inn noen forstilling. Pek&klikk på en annen plass og du ser den nye plasseringen på forestillingen. I det lett aprikosfargede feltet nederst på skjermen får du meldinger om hvorfor ting skjer/ikke skjer. For eksempel dersom du prøver å sette opp en film (som du ikke har ekstrakopier på) Opprette forestillinger gjør du ved å trykke Enter eller dobbelklikker på filmen. Du får da opp forestillingsbildet hvor du justerer evt. opplysninger og lagrer. Når du da kommer tilbake til dette bildet ligger forestillingen markert som vist over. endring av en innlagt forestilling gjør du ved å dobbelklikke på den. flytting av forestilling utføres ved at klikke på den, holde nede venstre musetast, dra forestillingen til ny kl/sal-plassering, og slippe musetasten. slette forestilling; klikk det på ønskes forestilling, trykk Delete. Forestillinger det er solgt eller reservert på kan ikke flyttes eller slettes her. Flytting må da gjøres i dxbillett med funksjonen for dette (under menypunktet Program i dxbillett, egen knapp for å flytte forestilling). KOLLISJONER (når to forestillinger overlapper) vises tydelig. Hvilke filmer som vises i nedre høyre hjørne (når du sitter foran skjermen), bestemmes av hvilken dato du står på i kalenderen samt fra/til dato på den enkelte film. Dersom du ikke får opp en film du har lagt inn og som du mener skal dukke opp må du klikke på alle filmer, lete deg frem til filmen, gå inn på denne og korrigere fra/til-dato. Side 15

16 Kopiering av forestillinger Underliggende bilde viser bestillingsbildet når en har klikket på knappen for kopiering av forestillinger til flere dager. I listen til venstre ligger de forestillingene som kan kopieres. Ved å klikke på en forestilling vil denne bli merket med x i kolonnen til venstre. Dette betyr at denne forestillingen IKKE blir kopiert. Til høyre velger du hvordan du ønsker å kopiere. Dersom du øverst til høyre velger å kopiere til flere dager etter hverandre angir du rett under hvor mange dager og deretter på hvilken dato du skal begynne. Klikk så på Start kopiering. Fig Kopiering av forestillinger Ved øverst til høyre å klikke på flere uker/ukedager vil bildet rett under endre seg slik som vist rett under Angi her hvor mange uker frem kopieringen skal skje og klikk på knappen Start Kopiering. Side 16

17 Sletting av flere forestillinger Underliggende bilde viser bestilling av sletting av flere forestillinger på en film. Oppgi her hvilken periode du ønsker å slette forestillinger. Dersom det er solgt billetter på en av de valgte forestillingene vil denne ikke bli slettet. Side 17

18 4.1.5 Registrering forestillingsinfo I dette bildet registrer du opplysningene om den enkelte forestilling. Fig Registrer forestilling Følgende felter fylles ut (felter merket * må fylles ut) resten kan fylles ut: Dato * Her foreslåes den dato en går inn med. Denne kan selvsagt endres. Sal * Oppgi her hvilken sal forestillingen er satt opp i. Kl. * Dersom det ikke ligger forestillinger fra før på denne datoen vil systemet foreslå som klokkeslett. Endre dette ved å skrive det direkte inn eller ved å benytte piltastene opp evt. ned til høyre for klokkeslettet. Billettsalg Huk av dersom det skal være billettsalg på forestillingen. Denne vil som default være satt. Film * Her kommer filmnummeret på den valgte filmen opp. Annonse / publisering Dersom det krysses av for et av feltene under «annonse» (feltene til venstre) vil disse bemerkningene komme ut når annonseplanen blir skrevet (kan). Ved å huke av i rekken til høyre bestemmer du hvordan denne forestillingen skal oppføre seg m.h.t. internett, monitor, kinofon og automat. Side 18

19 Salgsinfo Her finner du opplysninger som i stor grad forteller om hvordan denne forestillingen skal oppføre seg i DXBillett. Plassbilletter Huk av her dersom det skal selges plassbilletter til denne forestillingen. Kinofon - Huk av her derom denne forestillingen skal leses opp i kinofonen(den automatiske billettbestillingsrutinen). Minutter reklame Oppgi her det antall minutter reklame som skal spilles før filmen starter. Dette tallet kopieres over fra grunnopplysningene når forestillingen settes opp. Minutter trailer Oppgi her det antall minutter trailer som skal vises før forestillingene starter. % sats mva på billettpris : Her legges inn den mva-sats som ligger på billettprisene. Prisene legges altså inn med mva. Minutter overtidssalg Dersom billetter skal selges til forestillingen etter at den er begynt angies antall minutter her. Etter dette tidspunkt vil du ikke kunne selge billetter via DXBillett til denne forestillingen. Minutter slett res. Angi her på hvilket tidspunkt før forestillingen starter at ikke hentede reservasjoner skal slettes. Operatøren vil få spørsmål om sletting av reservasjonene. Hold dager reservert Her angies hentefrist for reserverte billetter i antall dager. Dagen etter at denne datoen er passert vil reservasjonene bli slettet av dagsoppgjøret i DXbillett Start billettsalg Her angies hvilken dato billettsalget til denne forestillingen skal starte. hentes senest Oppgi her hvilken dato reserverte datoer skal hentes. Dagen etter at denne datoen er passert vil reservasjonene bli slettet av dagsoppgjøret i DXbillett Billetter Her får en opp en oversikt over de billettkategorier som er definert på akkurat denne forestillingen. Dette er kategorier og tall som opprinnelig er kopiert over fra de definisjoner som er gjort på denne filmen. Ved å klikke på knappen for Ekstra bill.kat. kan en legge inn flere billettkategorier ( Disse må på forhånd være definert under Grunnopplysningene se pkt. 0) Juster stolplan Ved å klikke på denne knappen vil en kunne korrigere stolplanen, dvs. sperre for salg på enkelte seter, på forestillingen. Mer langvarige sperringer av seter bør gjøres i saldefinisjonen. Dersom dette er en forestilling som skal kjøres unummerert vil teksten på knappen endre seg til Juster antall og en vil altså kunne justere antall billetter som skal selges på forestillingen. Sjekk annonsetekst Her vil en kunne sjekke / endre annonseteksten som ligger på denne filmen. Besøk Tabellen viser en oversikt over det registrerte salget på denne forestillingen. Dersom salget er registrert i DXBillett må Dagsoppgjøret i DXBillett være kjørt for at tallene skal dukke opp her. Manuelle transaksjoner legges inn ved å benytte knappen Ny i underkant av tabellen. Side 19

20 Fig Oversikt Besøk Registrere besøk For å legge inn nye besøkstall på filmen klikker en på knappen «Ny». Dersom en ønsker å endre på de tallen som allerede ligger inne må dette gjøres ved å registrere en ny korreksjon. Se punkt ebillett Her registreres opplysninger om hvordan forestillingen skal oppføre seg på internett. Prisjusteringer ebillett : Registrer her inn den endringen av pris på voksen og barn som skal skje i forhold til normalpris. start salg ebillett : Registrer inn den dato salget av billetter over internett skal starte Reservasjon internett: Register inn start og sluttdato for når reservasjonene skal kunne skje samt hvor mange dager nettbestilte billetter skal ligge før de blir slettet. Fig ebillet parametre Side 20

21 Registrer besøks-/omsetningstall. Underliggende bilde viser hvilke besøkstall som skal registreres på den enkelte kategori/billettpris på den enkelte forestilling. Man bruker dette bildet kun for å registrere manuelle korreksjoner til salget som er gjort i dxbillett. Dette kan for eksempel etterregistrering av besøk på skoleforestilling og lignende. Fig Registrering besøk på forestillingen Følgende felter finnes: Billettkategori - Velg her den billettkategori som skal benyttes. Pris - pris pr. billett. Dette er prisen inkl. evt. mva. Antall - Antall billetter solgt på denne billettkategorien. Dersom du ønsker å justere besøket ned registrer du antall med tegn. Salgsdato Registrer den dato dette salget skjedde. Det registrerte salget vil få betydning for dagsoppgjøret på den salgsdato hvor transaksjonen er registrert. Betalingsmåte Oppgi her den betalingsmetode som ble benyttet for salget. Dersom du registrer kreditt-salg vil du også få anledning til å registrere den kunden som skal motta faktura. Husk at negative justeringer av salg foretatt via Betalingsterminal og Internett skal registreres som en kontant registrering da beløpet som utbetales er tatt fra kassa og altså utbetalt kontant, mens den opprinnelige transaksjonen allerede ligger i banken. Klikk OK for å lagre. Side 21

22 4.2 Filmer I bildet under vises filmene alfabetisk. Dette er alle filmer som er registrert inn, uansett hvor gamle de er. En film må være registrert her før den kan settes opp. (Kan også gjøres fra Kjøreplan ). Søk etter film ved å skrive inn det som trengs av tittelen. Hvis dette ikke virker så klikk i listen i bildet under 'Tittel' Listen viser også byrå og telefon. Fig Oversikt filmer Bruk knappene Ny, Endre, Slett for å komme videre til neste bilde hvor opplysningene legges inn. Se pkt Til høyre ligger tabellen som viser når den markerte filmen er satt opp samt det besøket den har hatt. Du kan skjule denne tabellen ved å huke av skjul forestillinger. Byråinfo Trenger du mer info om byrået (kontaktperson/fax o.l) trykker du knappen. Sjekk filmnr. Benytt denne rutinen for å sjekke om filmnr er benyttet eller hvilken film som er registrert på dette nummeret. Fig Sjekk filmnr. Knappen Kjøreskjema: Tar ut på rapportform når denne filmen går Side 22

23 4.2.1 Registrering filmopplysninger I dette bildet registreres opplysningene om den enkelte film. Fig Registrer filmopplysninger Felter merket * MÅ fylles ut: *Tittel, hvis norsk tittel så brukes denne, originaltittel kan registreres under tab-en Om filmen Arr.type : Dersom dette IKKE er en kinofilm registreres arrangementstypen inn her. Leietaker : Dersom det er leietaker utenfor kinoen registreres dette her. *Fra/til dato, må fylles ut for å få registrert forestillinger på filmen. *Lengde i minutter eller meter Reklame minutter. Det antall minutter reklame vises før filmen starter Trailer min. Det antall minutter som evt. trailer før filmen benytter Ant. ekstra kopier. Legg inn dersom kinoen disponerer flere kopier. *Byrå, tastes inn en ukjent ByråID får du opp listen over byråer og kan velge herfra. Subtitt. Angi evt. sub.tittel på filmen. Sensur. Angi sensuren på filmen Nasjon. Angi hvilken nasjonalitet filmen er. Sjanger. Angi hvilken sjanger filmen tilhører. Filmleie, angis i % med opptil to desimaler. Ordrenr. Angi evt. ordrenr. EDI Filmnr. Angi standard filmnr. for filmen. Dette benyttes bl. a. i rapporteringen av spilletall. Format Angi det format som filmen har. Side 23

24 Resten av opplysningene fylles ut i den grad man ønsker det. Dersom DXBillett benyttes BØR så mange opplysninger som mulig fylles ut. Dette for å gi personalet i billettluken så godt informasjonsgrunnlag som mulig vis á vis publikum. Klikk på de enkelte tab-ene i høyre del av bildet for å se/registrere informasjon under disse. Hver enkelt er nærmere beskrevet på de neste sidene. F8/F9 hent filminfo fra filmweb For å hente filmopplysninger fra FilmWeb må man inngå en avtale med FilmWeb som gir adgang til dette. Da kan man enten søke på begynnelsen av tittelen og få opp en liste med matchende som man velger fra, eller angi EDI-nr hvis dette er kjent, og hente info på denne filmen inn. Når opplysningene skal lagres klikkes OK. Side 24

25 Om filmen... Trailer. Her kan man også angi hvilke trailere som skal kjøres sammen med filmen. Disse kan så kjøres ut både på Kjøreliste til maskinist og rapporteres til byrå. Opplysningene i nedre del av bildet er ren informasjon om selve filmproduksjonen. Omtalen kan taes med på kjøreliste/annongsekladd. Fig Filmopplysninger, om filmen Tekster Annonse: kort filmbeskrivelse for bruk i evt. annonsekladd. Tekstlengden her er bevisst gjort kort med tanke på at spaltemm koster... Heading bill(etter): Kan kun brukes dersom man ikke har fortrykt logo på billettene. Dette erstatter kinoens heading ved billettsalg for andre. Billettreklame: Spesiell reklametekst knyttet til et spesielt arrangement, feks. en konsert som er sponset av et firma osv. Fig Filmopplysninger, tekster Side 25

26 Innspilt Her vises de forestillinger som er registrert på den aktuelle film. Både fremover og bakover i tid. Nederst viser totalt antall forestillinger og besøk/innspilt for denne film. Fig Filmopplysninger, Innspilt Side 26

27 Ressurser Fig Filmopplysninger Materiell Dette kortet har kun relevans for andre typer arrangementer enn film. Dette er en forenklet form for ressursstyring hvor du i panelet til høyre kan bygge opp ditt eget ressursregister. Med ressurs her menes utstyr, personell, vare, tjenester o.s.v. som ønskes knyttet opp mot et arrangement. Dette både for å ha oversikt over hva som kreves ifbm et arr. og ikke minst for her å kunne legge inn et komplett grunnlag for oppgjør til leietaker. Klikk på en ressurs og dra den inn under Booket. Du får da opp et bilde hvor du kan justere opplysningene for denne ressursbookingen Forsendelse Her registrer du hvor filmen blir sendt fra og hvor den skal sendes. Evt. bemerkninger noteres også. Fig Filmopplysninger, Forsendelse Side 27

28 4.3 Forestillinger Nedenfor vises skjermbildet over forestillinger. Fig Oversikt forestillinger Bla deg bakover eller fremover ved hjelp av datoen. Antall forestillinger fremover i tid vil være et år. Side 28

29 4.4 Salg pr.dag Underliggende bilde viser Salg pr. dag. Dersom salgstransaksjonene er registrert via DXBillett vil transaksjonene først dukke opp på bildet etter at Dagsoppgjøret i DXBillett er kjørt. Fig Oversikt salg pr. dag Ved å klikke på endreknappen vil du få mulighet til å endre forestillingen. Se pkt Side 29

30 4.5 Bookingoversikt Underliggende bilde viser bookingoversikten; dvs. oversikt over filmer som er tilgjengelig innenfor en valgt måned. Tabellen viser datoer hvor filmen er booket samt. Under vises registrert besøk iløpet av perioden samt en grafisk visning av besøket de siste syv dagene. Fig Bookingoversikt Ved å benytte Ny / Endre knappene vil du komme inn i vedlikeholdsbildet for filmen. Se pkt Du kan ikke slette noen av filmene fra denne rutinen. Benytt da oversikten over filmer pkt.4.2 Side 30

31 4.6 Filmbyråer Byråene vises alfabetisk med mulighet for søking på navn. Når du skal registrere opplysninger om et byrå (trykk på knappene nederst), så gjøres dette i bildet på neste side... Fig Byråer, Oversikt Registrere byråopplysninger Man bestemmer selv her hvor mye opplysninger man vil registrere. I den daglige pleie av sine byråkontakter kan det være greit å ha så mye av denne infoen tilgjengelig her. F.eks. aktivt bruke notatfeltet til hva som sist er avtalt på telefon med hvem osv... Fig Byrå, registrere Man MÅ fylle ut: Id, forkortelse på tre bokstaver av byrånavnet. Navn, byråets navn Side 31

32 I tab-en Kontaktperson/notat kan følgende opplysninger registreres: Fig Byrå, Kontaktpersoner/notat 4.7 Filmer pr. byrå Nedenfor vises oversikten Filmer pr. byrå. Velg det byrået du ønsker og du vil få opp samtlige filmer til dette byrået. Benytt ny/endre-knappene for å registrere nye filmer / endre filmer. Du vil da komme inn på pkt Du kan ikke slette en film fra denne rutinen. Fig Oversikt filmbyråer Side 32

33 4.8 Leietakere Under leietakere registrerer man andre organisasjoner som man leier ut lokaler til og/eller utfører billettsalg for. Mao. hvis man selger billetter til et arrangement utenfor huset så registreres de inn her som leietakere. Her legges også inn betingelser for evt. billettsalg for andre. Alfabetisk oversikt, søking på navn... Bruk knappene nederst for å registrere/se på opplysningene om den enkelte... Fig Leietakere, oversikt Leietaker, registrere Navn må fylles ut. Billettavg.: er pris pr. solgt billett leietaker skal betale Avgift av fribilletter: om billettavgiften også gjelder fribillett. Provisjon i %; provisjon av billettsalg Prov.etter avgift: om provisjonene skal beregnes etter fradrag av billettavgift. Fig Leietaker, registrere Side 33

34 4.9 Ressurser Nedenfor vises en oversikt over de ressurser som er definert. Ressursene er tenkt brukt når en setter opp andre typer forestillinger enn kino og en i etterkant vil sende faktura til leietaker. Disse ressursene registreres så på filmen under arkivarket Diverse. Fig Oversikt ressurser Nye ressurser legges inn ved hjelp av Ny -knappen. Endring av en allerede definert ressurs gjøres ved Endre -knappen. I begge tilfeller dukker underliggende bilde opp. id : Oppgi en unik id på inntil 5 tegn. navn: Navn på ressursen pris : Pris pr. enhet for leie av ressursen Enhet: Enhet som prisen blir spesifisert etter. Fig Registrering ressurser Side 34

35 4.10 Saler/lokaler/arenaer Her registrere man inn de lokaliteter som man bruker og evt. som man ønsker å ha en oversikt over bruken på. Saler/lokaler/arenaer, oversikt Herfra kommer du via knappene inn hvor du registrerer opplysningene om hver sal/lokalitet. Se underliggende bilde. Fig Lokaliteter/saler, oversikt Saler/lokaler/arenaer, registrere Navn: på salen/lokalet angis her forkortet navn. Benyttes på enkelte oversikter Ant.plasser: hvis DXBillett benyttes styres dette antallet under Stolplan. Kino nr. Benyttes kun ved flerkinoanlegg. Skal ellers stå til 0. Min.mel.forest.: Minimum ant. min. mellom to forestillinger på denne salen. Heading billetter: Dersom det skal benyttes annen heading enn den normale(kinonavnet) oppgies Fig Saler/lokaliteter, registrere dette her. Eier: (leietakernr.) angis dersom dette er et lokale utenfor huset eid av en leietaker. ikke kino : Dersom dette ikke er en kinosal/kultursal skal det merkes av her. Resultatet er at salen ikke dukker opp på kjøreplanen. Dersom kinoen benytter DXBillett vil det i tillegg til de to knappene du ser på bildet over komme en tredje knapp med Stolplan. benyttes kun dersom man kjører DXBillett og inneholder definisjon av stolplan samt andre opplysninger om hvordan salen skal selges. Ferdig definerte saler følger ved levering av DXBillett og det vil derfor være sjelden man går inn her. Av den grunn skal all justering på Stolpanen kun skje i dialog med dx. Side 35

36 4.11 Kontakter Under kontakter kan man legge inn de firma/navn som man ønsker å ha tilgjengelig på skjermen. Generell info, kontaktpersoner og notater registreres. Dette kan være andre kinoer/kulturhus, leverandører, presse/media osv. Man legger ikke her inn byråer leietakere dette fordi disse er økonomiske relasjoner med tilhørende ekstra opplysninger. Bildet viser kontaktene alfabetisk, du kan søke på navn... Trykk på en av knappene nederst og du kommer inn i bildet hvor du registrerer, eller ser på, resten av opplysningene. Fig Kontakter, oversikt Kontakter, registrere Du bestemmer selv hvor mye opplysninger du vil registrere, men du må minimum registrere et Navn. Fig Kontakter, registrere Side 36

37 4.12 Kinokort Kinokortmenyen består av punktene Kortserier og Solgte kort. Fig Meny Kinokort Se kortserier under pkt og Solgte kort under punkt Kortserier Kinokort er en form for rabattkort som kjøpes på forhånd. Ved bruk av kortet fungerer dette som betaling og kortet belastes inntil det er brukt opp. Underliggende bilde viser en oversikt over de kortserier som er definert. Fig Kortserier oversikt Side 37

38 Man kan ikke ha overlappende nummer på seriene. Før man kan selge kort MÅ kortserien defineres her. For salg av kinokort og billettkjøp med kinokort se veiledningen for DXBillett. Benytt knappene Ny / Endre for å komme inn på underliggende bilde som viser registreringsbildet for kortserier Definering av den enkelte kortserie. Den enkelte kortserie defineres i følgende bilde. Fig Kortserier definering Verdikortene kan være av følgende typer: Ordnære verdikort/kinokort : Dette defineres enten som et verdikort med et beløp eller som et verdikort med et bestemt antall billetter. Dersom verdikortet defineres med et beløp kan det Side 38

39 også defineres rabattsatser på de ulike typer billettkategori. Kortet selges fra DXBillett/billettsalgsbildet ved å trykke F8 og oppgi kortnummer. Selve kinokortene må trykkes opp på forhånd med et unikt løpenr. på hvert kort. Man kan også få produsert plastkort med nummeret også plassert på magnetstripen. Gavekort: Defineres enten som 1 stk. billett eller som et verdikort med beløp. Gavekortet selges fra billettsalgsbildet i DXbillett under annet salg. Gavekortene printes på vanlig blanke billetter og kan kun printes på eltron/zebra billettskrivere. Når gavekortene skal brukes, så gjøres dette på vanlig vis i salgsbildet i dxbillett ved å trykke F8 og angi kortnummer. Bruken av de tre korttypene er lik i DXBillett. Følgende opplysninger MÅ fylles ut; Kortnavn (beskrivelse) Pris (salgspris), hvis pris ikke angis, så kan/må pris oppgis ved salg av gavekortet. Dette er det mest fleksible siden kunden da står fritt mht. Hvor mye gavekortet skal lyde på. Fra/til kortnr. (som inngår i serien). Dersom en fyller ut Antall billetter så blir billettprisen når kortet brukes Prisen på kortet / antall billetter. Denne prisen overstyrer da billettprisen på forestillingen. Dette brukes først og fremst for kinobilletter. Skal man selge gvekort på enkeltbilletter, setter man 1-en i antall og fyller inn pris. Setter man 0-null i antall billetter må man i ett av feltene under, angi hvilken rabatt som evt. skal gis på ordinærpris ved kjøp av billetter. Kort av type 'Gavekort' vil komme frem Side 39

40 Solgte kort Underliggende oversikt viser de kortnr. som er registrert solgt samt statusen på disse. Fig Solgte kinokort Som en ser i bildet vises hvert kortnummer. Unntaket er firmakort som blir vist som en serie( i bildet er det serien ). Ved å klikke på knappen Totalsummer kort vil du få opp underliggende bilde som viser hvor mange kort av hver korttype som er solgt. Fig Kinokort Totalsammendrag Side 40

41 4.13 Produkter Underliggende bilde viser menyen for produkter. Produkter Se pkt Beholdningsendringer Se pkt Produktgrupper Se pkt Fig Meny produkter Under produkter legger man inn alt man skal selge som ikke er billetter. Side 41

42 PRODUKTER Underliggende bilde viser oversikt over innlagte produkter Før man oppretter produkter må man opprette produktgrupper som det enkelte produkt knyttes til. Nedenfor vises oversiktsbildet produkter. Herfra legger man inn og endrer på produktopplysningene. Skriv inn begynnelse på produktnavn for å lete frem et produkt; Fig Produkter Oversikt Benytt knappene Ny Endre for å komme inn i underliggende endrings/nyregistreringsrutine. Side 42

43 Produktopplysninger I dette bildet vedlikeholder man info om det enkelte produkt. Et viktig skille her er KIOSK/IKKE KIOSK. Dette er en egen avkrynsing på hvert produkt. Det skilles på en rekke statistikker og i oppgjørene mellom kiosk/ikke kiosk. Ved salg av kioskvarer anbefaler vi at man for salg av disse anskaffer en strekkodeleser. Dette effektiviserer og forenkler salget i stor grad. En ikke kiosk -vare er f.eks. filmplakater, gavebilletter osv. En del funksjoner knyttet til salg av kinokort/firmakort legger beslag på noen faste produktnummer. Dette er: 9999-kinokort 9998-rest ved påfyll eller tilb.kjøp av kinokort 9996-firmakort Minimumsopplysningene her er Produktnavn og pris. ved å krysse av i feltet egen strekkode kan man bruke strekkodeleseren også på egne produkter som i utgangspunktet ikke har strekkode. (Skrives da ut med strekkode for scanning via knappen/rapporten Skriv egne strekkoder på forrige side). For å få inn strekkode på et produkt må man scanne produktet mens man står i dette bildet. Fig Produktopplysninger Side 43

44 Beholdningsendringer Dersom man ønsker å ha lagerkontroll og beholdningoversikt over varene kan man her registrere beholdningsendringer som f.eks. innkjøp, svinn, korreksjon etter varetellinger osv. Fig Produktbeholdning Oversikt Endringer registreres enkleste ved å scanne den enkelte vare, nederste del av bildet endrer seg da slik; Her er det bare å angi antall og trykke Enter. Fig Produkter beholdningsendringer Side 44

45 Produktgrupper Alle produkter knyttes til en produktgruppe. Opprett så mange grupper du finner formålstjenlig. Hensikten med gruppene er å kunne se hvordan salget fordeler seg på et grovere nivå enn pr. produkt. Fig Produktgrupper oversikt For hver produktgruppe legges disse opplysningene inn; Fig Produktgruppe definering Side 45

46 4.14 Kredittkunder Underliggende bilde viser en oversikt over de kunder som ligger inne på kunderegisteret. Dette er kunder som både er opprettet gjennom denne rutinen samt de kunder som er lagt inn i registeret under registrering av reservasjoner med navn i DXBillett. Fig Kredittkunder oversikt Ved å klikke på Ny / Endre knappen vil du komme inn på vedlikeholdsbildet som vises under Vedlikehold kredittkunder Fig Kredittkunder registrering Side 46

47 4.15 Månedsavslutning Denne rutinen kjøres når man er ferdig med en måned. Rutinen teller opp en del totaler for den aktuelle måned. Det er ikke noe krav at denne er kjørt denne for en måned for å kunne registrere/selge på den påfølgende måned. Dette har kun betydning på en del statistikker som trekker seg mer enn en måned bakover i tid. For sjekke om man har glemt en måned så ses dette enklest under Grafiske fremstillinger hvor en måned man ikke har kjørt rutinen for vil være helt flat. Det vil senere bli bygd inn en mer intelligent overvåking av dette. Angi år/måned i bildet under og trykk Fig Månedsoppgjør Side 47

48 4.16 Diverse faste Dette menypunktet består av rutiner som vedlikeholder faste register. Grunnnopplysninger Se pkt Budsjett/månedstall Se pkt Poststeder Se pkt Filmgenre Se pkt Nasjonalitet Se pkt Arrangementstyper Se pkt Fribilletører Se pkt DXInfoBook parametre Se pkt. Kinoteatre Se pkt. Logg ebillett Se pkt. Logg uttak Se pkt. Salgslogg Se pkt. Fig Meny 'Diverse faste' Side 48

49 Grunnopplysninger Her registrerer man inn grunnopplysningene om seg selv og en del standardverdier for ulike ting. Fig Grunnopplysninger Hovedbilde I øvre del av registreringsbildet legger en faste opplysninger om kinoen. Dvs. adresse,posnr,sted,giro telefon etc. Lisensnr. blir endret 2 ganger i året og nytt nummer blir sendt ut av DX og må legges inn her. Skulle lisensnr. være feil vil du ikke komme inn i DXBillett. Arkivark 1 Billetter Her defineres alle billettkategoriene som skal benyttes. Kollonene er: BB Brukes ikke Tekst Den tekst som kommer på billetten V/B Er billettkategorien å betrakte som barn eller voksen? Pris Standardpris for denne billettkategorien. Betalt Huk av her dersom denne billettkategorien allerede er betalt. For eksempel gamle typer rabattkort/gavekort. Side 49

50 Ved registrering av en ny film hentes alle kategoerier og priser inn på filmen. På filmen krysser man så bort uaktuelle kategorier og justerer evt. priser. DXKino Billettsalg Huk av her dersom DXBillett benyttes. Kinofon Huk av her dersom kinofonen benyttes Flere kinobygg - Huk av dersom dette er en flerkinoversjon. Foretrukket kjøreplan: Skriv inn her den kjøreplanen du ønsker skal bli liggende under ICONET på menyoversikten. Følgende verdier kan benyttes: 0: Matrisekjøreplan. Se pkt : Flere saler pr. dag. Se pkt : For en hel uke. Se pkt : Enkel kjøreplan for en dag/en sal. Se pkt KL for Barn = Voksen Oppgi her det klokkeslett barnebilletter skal ha voksenpris. Standard filmleie i % - Her oppgies den standard filmleie en har. Standard %-sats mva kinobilletter Her oppgies den standard mva-prosent kinobilletter skal inneholde. Prisene p[ billettene oppgies brutto alt[ inkl. mva. Abonnement: Dersom den benytter DXKultur og DXBillett kan en her huke av for salg av abonnementsbilletter. Annonsetekst default JA : Dersom denne er huket av vil det som er registrert på annonseteksten på filmen(se pkt ) komme ut på annonselisten (se pkt ) Sjekk IKKE manglende dagsoppgjør: Dersom denne IKKE blir huket av vil det foretaes en test om alle dagsoppgjør er kjørt hver gang DXKino startes. Dersom det finnes datoer hvor dagsoopgjør ikke er kjørt vil dette komme opp i en liste. Denne rutinen krever imidlertid noen ressurser. Dersom det viser seg at oppstarten av DXKino tar for lang tid kan en huke av her for å hoppe over hele sjekken. Benytt alltid 4 siff. reservasjonsnr DXBillett DXBillett vil alltid gi et 4 sifret reservasjonsnr. I motsatt tilfelle vil reservasjonsnumrene begynne på 1 og så gå oppover. Sikrest med 4 siffer! Skriv reservasjonsstat. på dagsoppgjør - Kryss av her dersom du ønsker at statistikk over reservasjoner skal kjøres ut sammen med dagsoppgjøret. Knappen Ekstra billettkategorier se pkt Leie 3d-briller Dersom kinoen låner ut briller, blir kostnaden knyttet til brilleholdet normalt kalkulert inn i billettprisen. Dette kan man få splittet slik at ved kjøring av dagsoppgjør så reduseres billettprisen med 3dbrille avgift som legges inn her. Og det genreres en salgstransaskjon på dette pruktet med pris=denne avgiften. Dette aktiveres ved å opprette et produkt som heter 3D-brille avgift. Legg inn dette produktnummeret i feltet over 3d-brille produktnr. Legg også inn et kronebeløp i 3d-brille avgift. Når dette vil denne splittingen bli gjort på alle billetter som selges på filmer som i tittelen inneholder 3D Side 50

51 På denne måten unngår man å betale filmleie på den del av billettprisen som dekker brillekostnaden. Side 51

52 Arkivark 2 Annet Ved å klikke på arkivark 2 Annet kommer underliggende arkivark frem. Fig Grunnopplysninger Ark 2 Tidsgrenser Minutter før filmforest. for sletting reserverte: Angi her hvor mange minutter før forestillingen reserverte billetter skal fjernes i DXBillett. Dette er en standard som settes inn og som vil bli kopiert over på hver forestilling hvor den også kan endres. Operatøren vil på det angitte tidspunktet få et spørsmål om sletting kan foretaes. Hentefrist i dager etter bestilling: Oppgi her hvor mange dager etter bestilling en billett må hentes. Dette er først og fremst tenkt brukt på forestillinger som har lang tidshorisont fra start av salg/reservering til forestilling. På vanlige kinoforestillinger vil denne verdien stå til 0 og hentefristen på reserverte billetter vil være for eksempel en halvtime før forestillingen starter. Den fristen som her blir oppgitt vil bli kopiert over til forestillingen og kan der endres. Billettsalg ant.min.etter forest.starter: Oppgi her hvor mange minutter etter at forestillingen starter billettsalget kan skje. Etter at dette tidspunktet er passert vil du ikke kunne selge billetter via DXBillett på denne forestillingen. Antall min. reklame på forest.: Oppgi her vhor mange minutter reklame det normalt er før en forestilling starter. Dette antall minutter vil bli kopiert inn på filmen under innlegging av denne og så videre ned på forestillingen. Både på filmen og på forestillingen kan dette tallet endres. Minimum ant. min. mellom to forest. : Oppgi her det antall min. som minimum må være mellom to forestillinger. Regnskapskonti Oppgi her de ulike regnskapskonti som blir benyttet. Telefonnr ved reservering Dette punktet styrer hvordan reservasjoner skal behandles i DXBillett. Nei Kunden får oppgitt et reservasjonsnr. som oppgies ved henting av billett. Kun Telefonnr. Kunden oppgir sitt telefonnr. ved reservering som så blir registrert inn. Ved henting av billett oppgies telefonnr. Side 52

53 Med reg. av navn/adr. Kundens navn adresse oppgies ved reservering. Henting av billetter skjer via navn. IKKE telf/navn på kinoforest. Kundens navn/adresse oppgies på kulturforestillinger ssom så blir registrert. På kinoforestillinger oppgies kun reservasjonsnr. Ved kinoforestillinger anbefales at kun reservasjonsnr. blir benyttet. Dette gjør at både registrering og henting av reservasjoner går fortere. Dersom en er interessert i å bygge opp en kundebase som en siden kan benytte i markedsføringen av kinoen/kulturhuset må en registrere navn/adresse på kunden. Direkte til overikt i bill.salg - Ved å huke av her vil en i DXBillett komme rett inn på oversiktsbildet over forestillinger i stedet for inn på stolplanen til den første forestillingen en kan selge billetter på. Sorter på sal/kl i DXBillett/F4 Huk av her dersom du ønsker en slik sortering på oversiktsbildet for forestillinger i DXBillett. Denne er spesielt aktuell ved flere kinosaler. Logg fribilletter med utstedt av bruker Huk av her dersom en ønsker å registrere hvem som har utstedt og hvem som har mottatt fribilletter. Registreringsbildet vil da komme frem straks en fribillett blir kjørt ut. Kortsalg uten kunde/gjenkjøp/hist. osv. Huk av her dersom du IKKE ønsker registrering av kunde/historikk på kinokortkjøp. Fast tekst nederst på billett - Her har en mulighet til å legge inn to linjer som vil komme ut som en tekst nederst på billetter utkjørt fra DXBillett. Denne teksten kan overstyres på enkeltforestillinger. Side 53

54 Arkivark 3 Annet 2 Ved å klikke på arkivark 3 Annet 2 kommer underliggende arkivark frem. Fig Grunnopplysninger Ark 3 Ikke skriv byråtall ved dagsoppgjør Huk av her dersom du IKKE ønsker at byråtall skal bli skrevet ut i dagsoppgjøret i DXBillett. Ikke skriv heading billetter Huk av her dersom IKKE heading skal skrives ut på billettene i DXBillett. (Heading = Kinoens navn) Prisjusteringer ebilletter Oppgi her hvordan prisene på ebilletter(billetter solgt via WEB) skal justeres i forhold til normal pris. Skal WEB-kjøpte billetter være billigere må tallet registreres med (minus) foran. På annonsekladd Oppgi her hvilket felt som skal være med på rapporten Annonsekladd. Se pkt Rulletekst/ticker nederst på kino-monitor(max 256 tegn): Dersom du har skjerm i foajeen hvor du viser dagens program ( DXShow-programmet) kan du legge inn en tekst her som vises som en rulletekst. Få automatisk reminder om ikke bekreftede filmer v.oppstart av DXKino. Ved å huke av denne DXKino under oppstarten sjekke om det finnes ikke bekreftede filmer. Dersom så er tilfellet vil du få disse opp på skjermen som et bilde. Veievarenr. Dersom en i DXBillett har koblet til vekt for veiing av varer skal varenummeret for denne varetypen oppgies her. Gram pr. enhet - Oppgi her hvor mange gram det er pr. enhet av den varen som blir veiet. Dette for å få prisen korrekt ut fra hvordan varen er registrert. leietaker selv: på egne kulturforestillinger skal man også benytte et leietakernummer. Dvs. man legger inn en leietaker som er på huset. Dette leietakernr. settes også inn her. Det brukes på noen rapporter for skille ut egen omsetning fra eksterne leietakeres. Side 54

55 Arkivark 4 Automat Ved å klikke på arkivark 4 Automat kommer underliggende arkivark frem. Disse opplysningene har med installert billettautomat å gjøre og hvordan denne skal oppføre seg. Fig Grunnopplysninger Ark 4 Navn på huset øverst på automatmenyen Navnet som skal stå øverst på velkomstskjermbildet på automaten. Antall sekunder uten aktivitet før retur Antall sekunder automaten skal stå urørt før den vender tilbake til velkomstbildet. Kunne hente reservasjoner Huk av dersom en skal kunne ha mulighet for å hente reserverte billetter på automaten. Kunne hente ebilletter Huk av dersom en skal kunne hente billetter på automaten som er kjøpt via internett. Arkivark 5 Farger Ved å klikke på arkivark 5 Farger kommer underliggende arkivark frem. Disse opplysningene bestemmer fargene på Kjøreplanen Matrise. Se pkt Fig Grunnopplysninger Ark 5 Klikk på fargene for å få opp palett for endring. Side 55

56 Arkivark 6 Rapportering Ved å klikke på arkivark 6 Rapportering kommer underliggende arkivark frem. Fig Grunnopplysninger ark 6 Send automatisk mail med dagens tall til: Dersom denne blir huket av og du oppgir mailadresse samt utgående SMTP mailserver vil det under kjøringen av Rapportering av tall til filmweb bli sendt en til den angitte adressen. Send automatisk SMS med dagens tall til mobilnr.: Ved å huke av her vil det bli sendt en SMS til det angitte mobilnr med dagens spilletall. Sendingen vil skje sammtidig med at tallene til FilmWeb blir rapportert. Side 56

57 Ekstra Billettkategorier Fra grunnopplysningene kommer du inn i underliggende bilde med oversikt over de ekstra billettkategoriene som er definert. Disse ekstra billettkategoriene kan i programmeringen kobles opp mot hver forestilling. Fig Ekstra billettkategorier Oversikt Benytt knappene Ny Endre eller Slett for å vedlikeholde kategoriene. På Ny og Endre - knappen kommer du inn i underliggende bilde: Fig Ekstra billettkategori Definering Oppgi her teksten på billettkategorien. Husk at dersom du endrer en tekst på billetter som allerede er solgt på denne kategorien vil statistikker på gamle forestillinger få den nye billettkategoriteksten. Standardpris kan oppgis. Denne prisen kan endres når kategorien blir koblet opp mot forestillingen. Side 57

58 Ved å huke av for Denne billettkat. er allerede betalt vil salg av billetter med denne billettkategorien ikke medføre kontanttransaksjoner. DXKino Verifisering web Denne er opprettet ifbm. innføring av kontroll med Norgesbilletten. Vil kanskje senere bli utvidet til å omfatte andre ordninger etter samme prinsipp men med andre aktører bak. Dette feltet fylles ut med faste koder for å angi at det ved bruk av denne kategori så skal billetten sjekkes via web hos den som har utstedt disse. For Norgesbilletten skal det her settes NB. Kundenr kredittsalg Dersom dette feltet fylles ut med et kundenummer, så vil alle salg av denne kategorien automatisk bli kjørt som kredittsalg og ikke gå inn som kontantomsetning. Dette kan gjelde spesielle forestillinger som er sponset, eller firmaavtaler på tvers av forestillingene (da kan man sette dette som Standard kategori slik at den automatisk tas med på forestillingene. Norgesbilletten / kredittsalg For Norgesbilletten så kan man her sette inn kundenummeret til FilmWeb. Da vil all bruk av Norgesbilletter kunne tas ut som kredittsalg og viderefaktureres. Man kan la være å kjøre dette via kredittsalg, men da MÅ man krysse av Denne billettkat. Er allerede betalt NB (her ment som nota bene, ikke norgesbillett) : Men vær påpasselig ved bruk av kredittkunde på kategori slik at man ikke uforvarende får inn en kategori som ikke telles opp som kontant. Side 58

59 Budsjett/månedstall Her vises budsjettert besøk/innspilt pr. måned for det angitte år. Angi år Fig Budsjett, oversikt I bildet under registrerer du inn den enkelte måneds tall: Fig Budsjett, registrere Side 59

60 Poststeder Med DXKino følger et (stort sett) komplett poststedregister. Alfabetisk oversikt med søking på navn. Hvis du er inne på et oppslag fra et registreringsbilde søker du deg frem til ønnsket sted og trykker Enter når du står på riktig. Postnr. hentes da med tilbake. hvis du må registrere inn et manglende poststed (eller endre et navn/nr) så gjøres det i dette bildet: Fig Poststeder, oversikt Fig Poststeder, registrere Side 60

61 Filmgenrer Man bestemmer selv om, og i hvilken grad man vil knytte filmene til ulike filmgenrer. Bygg opp her hvilke genrer du senere ønsker å kunne ta ut statistikk på. F.eks. fordeling av besøk på Komedie, Thriller, Drama, Barnefilm, Animasjon osv. Fra samme oversikt velger du så via filmregistrering hvilken genre den enkelte film skal knyttes til. Info om den enkelte genre registreres her: Fig Filmgenre, oversikt Fig Filmgenre, registrer Side 61

62 Nasjonaliteter Nasjonalitetene brukes i statistikksammenheng og ifbm. annonsekladd. Alfabetisk oversikt med søking på navn: Fig Nasjonaliteter,, oversikt Den enkelte nasjonalitet registreres her med id(forkortelse) og navn. Fig Nasjonaliteter, registrere Side 62

63 Arrangementstyper På samme måte som for filmgenrene er det ens egne statistikkbehov som må avgjøre om, og i hvilken grad man vil knytte forestillingene til ulike arrangementstyper. Forestillinger uten arrangementstype angitt forutsettes å være film. Arrangementstyper kan være: Teater, Konsert, Revy, Konferanse osv... Fig Arrangementstyper I dette bildet oppgis Kode/ID og tekst for hver arr.type. Fig Arrangementstyper, registrere Side 63

64 Fribillettører Dette er et register over de billettører som har anledning til å selge fribilletter. Ved å krysse av i grunnopplysningene for at fribillettører skal registreres vil en få opp registreringsbildet straks fribilletter blir skrevet ut. Fig Fribillettører oversikt I tabellen til høyre vises de salg vedkommende, som til enhver tid pekes på, har hatt. Vedlikehold nye/gamle fribillettører ved å benytte Ny / Endre knappene. Du vil da komme inn i underliggende bilde. Fig Fribilletører definering Side 64

65 DXInfoBook parametre Kjært barn har mange navn. DXInfobook er det samme som Kinofonen. Denne rutinen vedlikeholder altså de parametre som forteller om hvordan DXInfobook / Kinofonen / Den automatiske billettbestilling skal fungere. Fig DXInfoBook Parametre Passord servicemeny: Benyttes for å komme inn på servicemenyen Katalog for talefiler: Hvilken stasjon/mappe talefilene ligger. Ant.minutter før forestilling,sperring : Forteller når en forestilling ikke lengre blir lest opp og dermed ikke lengre kan bestilles billetter på via kinofonen. Ant.sekunder venting på tastetrykk: Dersom ikke kunden har trykket på tastaturet etter dette antall sekunder vil siste beskjed bli lest opp på nytt. Antall dager med forhåndsbestilling: Ja Backup fra-til: Det tidspunkt på døgnet backup av registrene blir tatt. Mellom disse tidspunktene vil systemet close filene slik at korrekt backup taes. Filminformasjon: Sett en J her dersom kunden også skal få anledning til å lytte til filminformasjon. Antall telefonlinjer: Antall inngående telefonlinjer. Les klokkeslett sammen med filmtitler: Under opplesning av forestillingene blir startklokkeslettene for forestillingen lest opp. Modul for kommunal informasjon: Huk av her dersom du ønsker kommunal informasjon. Manuell bestilling: Huk av her dersom du ønsker å ha manuell billettbestilling gjennom samme telefonnr. som kinofonen. Ved å oppgi fra-til klokkeslett samt internnr. vil en under Side 65

66 opplesning av valg på kinofonen få anledning til å velge manuell i disse tidspunktene. Numrene legges inn hver ukedag. Softw.interrupt: Definert brudd i 100mSek: Dette er to telefontekniske parametre og skal kun endres etter avtale med DX. Side 66

67 Kinoteatre Dersom DXKino / DXBillett skal benyttes av flere kinobygg defineres de ulike kinobygg her. Ved vanlige enkinoanlegg skal dette feltet stå tomt. Fig Oversikt / regstrering egne kinobygg/teatre Side 67

68 Logg ebilletter Denne loggen viser hvilke billetter som er solgt spesifiserte datoer via internett. Fig EBilletter Logg Logg uttak Loggen viser hva som er betalt via bankkort Fig Uttak Logg Side 68

69 Salgslogg Viser logg over de salgene som er foretatt på den angitte dato. Salgstransaksjoner gamlere enn 1 uke blir fjernet fra denne loggen. Fig Salgslogg oversikt Side 69

70 4.17 Brukere Her defineres brukere som skal ha adgang til DXKino og evt. DXBillett. Kun bruker som er definert som administrator kan legge inn nye brukere og sette tilgangskoder. Fig Brukere Oversikt Bildet hvor man registrerer info om den enkelte bruker ser sådan ut: En bruker kan gå inn her og endre sitt eget passord (men ikke andres selvfølgelig). For å sette status som supervisor trenges en dynamisk (ikke statisk) sikkerhetskode som vi (Dialog as) oppgir. Fig Brukere definering Side 70

71 4.18 Aktivitetslogg Aktivitetsloggen er en logg over en del definerte aktiviteter som finner sted i DXKino iløpet av en periode. De aktivitetene som blir logget er: Overføring av spilletall til filmweb Kjøring av dagsoppgjør Sletting av reservasjoner Gjennoppretting av reservasjoner Innlegging av nye forestillinger Månedsavslutning Fig Aktivitetslogg Side 71

72 4.19 Salgstranser Denne tabellen viser salgstransaksjoner på den spesifiserte datoen. Dette er summer for hver forestilling/billettkateg/operatør. Fig Salgstransaksjoner Side 72

73 4.20 Transaksjonslogg bank Ved bruk av PosPay betalingsløsning for bankkort og kredittkort (Mastercard + Visa) fra Telenor POS vil man her finne en logg over alle transaksjoner til og fra PosPay. Denne løsningen benyttes bl.a. av DXAutomat. Side 73

74 5 Rapporter Fig Meny Rapporter Overfør spilletall Se pkt. 5.1 Byråoppgjør Se pkt.5.2 Annonse Se pkt. 5.3 Status pr. dato Se pkt. 5.4 Daglige byråtall Se pkt. 5.5 Månedstatus Se pkt. 5.6 Kiosk Se pkt 5.7 Kjøreliste/annonsekladd Se pkt. 5.8 Filmomtale Se pkt. 5.9 Sammenlign to år Se pkt Avstemning pr. dato Se pkt Spesifisert billettsalg Se pkt Omsetningsliste kasse Se pkt Arrangementsliste Se pkt Besøksrapport Se pkt Solgt pr. billettkategori Se pkt Innspilt på saler Se pkt Detaljer salg Se pkt Beste dag Se pkt Forsendelsesliste Se pkt Trailerliste Se pkt Salg kinokort Se pkt Omsetning kino,kultur, egne Se pkt Billettsalg via WEB Se pkt Salg ebillett, dagssummer Se pkt Beste film Se pkt Totaler pr.byrå Se pkt Totaler pr.sensur Se pkt Totaler pr. nasjon Se pkt NKFF Besøk/Billettinntekt for året Se pkt Vedl.rutiner Se pkt Omsetning ukedag Se pkt Salgs-stat.tidspunkt sist uke Se pkt Pålogging DXBillett Se pkt Ukeplan Se pkt Reservasjoner Se pkt Side 74

75 5.1 Overfør spilletall Fra denne rutinen skjer overføring av spilletall til Filmweb. Underliggende bilde kommer opp ved igangsetting av rutinen. Fig Overføring spilletall Som det fremgår på skjermbildet må den PC n som kjører denne rutinen være koblet opp mot internett. Som det videre fremgår er det mulig og vel ønskelig for de fleste brukerne at denne rapporteringen skjer automatisk. Dette kan gjøres ved å legge programmet DXRapp.exe inn som et program som kjøres automatisk. Legges inn under Planlagte oppgaver / Scheduled tasks i Windows. Ved å klikke på knappen for Vis logg overføringer vil du få opp underliggende bilde Fig Overføring spilletall Logg Side 75

76 Vi gjør oppmerksom på at alle forestillinger som overføres filmweb via denne rutinen må inneholde standard filmnr. Dersom så ikke er tilfellet vil du få feilmelding ved kjøring av rutinen. Side 76

77 5.2 Byråoppgjør Underliggende bilde viser bestillingsbildet for innspillingsrapporten eller byråoppgjøret. Ved å benytte piltastene i tildato-feltet vil en bla seg frem 1 uke ad gangen. Kun forestillinger hvor byråoppgjøret IKKE er kjørt ut vil dukke opp på oversikten. Dersom det viser seg at det er nødvendig å kjøre oppgjøret om igjen gjøres dette da fra filmoversikten (se punkt. 4.2 ) Dersom du av en eller annen grunn ikke ønsker å skrive ut oppgjør for en bestemt film klikker du på denne filmen og får frem et X tilvenstre for navnet. Denne filmen vil da ikke bli med på oppgjøret. Fig Byråoppgjør bestilling Side 77

78 Fig Byråoppgjør rapport Side 78

79 5.3 Annonse Undervises bestillingsbildet for annonseliste. Bestill listen innenfor et datointervall. En bør også være oppmerksom på at andre annonseforslag ligger under listen Kjøreliste/Annonsekladd se pkt.5.8 Fig Annonseliste bestilling Listen blir slik Fig Annonseliste rapport Side 79

80 5.4 Status pr. dato Underliggende bilde viser bestillingsbildet for Status pr. dato. Oppgi dato og huk av for om eventuelle leietakere også skal taes med på listen. Fig Status pr. dato Bestilling Dette er listen. Fig Status pr. dato Rapport Side 80

81 5.5 Daglige byråtall. Underliggende bilde viser bestilling av byråtall for 1 dag. Oppgi dato og klikk på Start. Fig Daglige byråtall Bestilling Listen vil bli slik Fig Daglige byråtall Rapport Til høyre bak tallene på hver film vises en grafisk oversikt over besøksutviklingen på filmen de siste 7 dagene. Side 81

82 5.6 Månedstatus Underliggende bilde viser bestillingsbildet for måneds-status. Velg måned og år og huk av for hva du ønsker skal være med på listen. Fig Månedstatus Bestilling Listen blir slik Fig Månedstatus Rapport Side 82

83 5.7 Kiosk Kioskmenyen består av tre rutiner 1 ) Pickup Se punkt 2 ) Salg pr.gruppe 3 ) Ranking produkter Pickup Pickuplisten viser kiosksalget sett i forhold til det antall besøkende. Bestill Pickuplisten fra underliggende bilde: Fig Kiosksalg Bestilling Slik blir listen Fig Kiosksalg Rapport Side 83

84 5.7.2 Salg pr. gruppe Underliggende bilde viser Salg pr. varegruppe. Fig Kiosksalg pr.gruppe Bestilling Fig Kiosksalg pr.gruppe Rapport Ranking produkter Listen bestilles på underliggende bestillingsbilde: Fig Kiosksalg Rankingliste Bestilling Fig Kiosksalg Rankingliste Rapport Side 84

85 5.8 Kjøreliste/annonsekladd Underliggende bilde viser bestillingsbildet for kjøreliste/annonsekladd. Oppgi fra-til dato du ønsker kjørelisten kjørt ut på. Kino:Ved flerkinoanlegg oppgi kinonr. Kun filmvisninger: Dersom kun kinovisninger ønskes taes ut på kjøreplanen huk av her. I motsatt tilfelle vil alt av forestillinger bli lagt ut. Ta med total forestillingstid: Dersom det hukes av her vil første filmstart samt siste filmslutt bli skrevet ut og antall timer mellom disse to tidspunktene blir regnet ut. Annsonsekladd sortert: Oppgi her hvordan du ønsker å sortere de tre listene; 1. Kopier til utklippstavle 2. Kopier til tekstbeh. v2 3. Kopier til tekstbeh. v3 Ta med filmomtale Huk av her dersom du ønsker å ta med filmomtale på listen. Dette gjelder kun for de tre nevnte listene. Ta med priser Huk av her dersom priser skal taes med. Dette gjelder kun for de tre nevnte listene. Fig Kjøreliste/annonsekladd Bestilling Skriv 1 av de 9 ulike versjonene av annonsekladden/kjørelisten ved å klikke på knappene: Kopier til utklippstavle, v1 Kopier til tekstbeh, v2 Kopier til tekstbeh, v3 Skriv liste 1 til 6. Underliggende bilder viser de ulike versjonene av listene Kopier til utklippstavle, v1 Velger du denne varianten vil du få opp meldingen til venstre. Gå inn i et tekstbehandlingsprogram og Lim inn det som er blitt skrevet. I for eksempel Word kan du benytte hurtigtastene Ctrl+V. Side 85

86 Underliggende bilde viser hvordan dette ser ut i Word etter at innlimingen er skjedd. DXKino Fig Kjøreliste/annonsekladd Til utklippstavle I eksemplet over er det valgt å ta med både filmomtale og priser. Dersom du velger å skrive ut filmomtale når sorteringen er på dato eller sal vil kommentaren kun komme frem på første forestilling på filmen. Side 86

87 Kopier til tekstbeh, v2 Fig Kjøreliste/Annonsekladd til teksbehandling Kopier til tekstbeh, v3 Fig Kjøreliste/Annonsekladd til tekstbeh. liste 1 Side 87

88 Kjøreliste 1 Fig Kjøreliste/Annonsekladd liste 1 Side 88

89 Kjøreliste 2 Fig Kjøreliste/Annonsekladd liste 2 Side 89

90 Kjøreliste 3 Fig Kjøreliste/Annonsekladd liste 3 Side 90

91 Kjøreliste 4 Fig Kjøreliste/Annonsekladd liste 4 Side 91

92 Kjøreliste 5 Fig Kjøreliste/Annonsekladd liste 5 Side 92

93 Kjøreliste 6 Fig Kjøreliste/Annonsekladd liste 6 Side 93

94 5.9 Filmomtale Nedenfor bestiller du liste med filmomtale. Oppgi kun fra/ til dato. Fig Filmomtale Bestilling Listen : Fig Filmomtale Rapport Side 94

95 5.10 Sammenligning to år Underliggende bilde viser bestilling av rapporten. Fig Sammenlign to år Bestilling Ta med andre arr(leietakere) - Huk av her dersom andre arrangement enn egne kinoforestillinger skal være med. Listen skrevet ut pr.sal blir slik: Fig Sammenlign to år Rapport Listen pr. mnd slik: Side 95

96 Fig Sammenlign to år Månedsvis Side 96

97 5.11 Avstemming pr. dato Underliggende bilde viser bestillingsbildet for avstemming pr. dato. Fig Avstemning pr.dato Rapport Oppgi fra til dato for rapporten. Oppgi hvilke forestillinger du ønsker å ta med. Dersom du ønsker tall kun for en leietaker angir du det. Rapporten: Fig Avstemning pr.dato Rapport Side 97

98 5.12 Spesifisert billettsalg Bestillingsbildet for spesifisert billettsalg vises under. Oppgi fra-til dato for rapporten. Oppgi evt. leietaker. Fig Spesifisert billettsalg Bestilling listen blir slik Fig Spesifisert bestilling Rapport Side 98

99 5.13 Omsetningsliste kasse Bestillingsbildet for listen Angi periode samt evt. kassenr. Dersom du ønsker detaljer og datoer med 0 huker du av. Fig Omsetningsliste kasse Bestilling Listen : Fig Omsetningsliste Kasse Rapport Side 99

100 5.14 Arrangementsliste Bestillingsbildet for listen Oppgi fra til dato Oppgi evt. hvilken sal du ønsker listen for. Skulle du ønske å få skrevet ut ressurser/notater på arrangementet så huk av det. Spesielt ønskelig ved andre arrangement enn kino. Angi hvilket utvalg av forestillinger du ønsker å få skrevet ut. Fig Arrangementsliste Bestilling Listen : Side 100

101 Fig Arrangementsliste Rapport Side 101

102 5.15 Besøksrapport Besøksrapporten bestilles ved å oppgi fra til dato. Listen blir slik : Fig Besøksrapport Rapport Side 102

103 5.16 Solgt pr. billettkategori Bestillingsbildet for rapporten vises under: Oppgi riktig periode. Ønsker du ut tallene for kun enkelte saler oppgir du dette. Oppgi detaljeringsgrad. Oppgi hvilke forestillinger du ønsker å ta ut. Dersom du kun ønsker å ta med forestillinger som starter på spesielle tidspunkt oppgir du dette. Fig Besøk i Perioden Bestilling Her er listen: Fig Besøk i perioden Rapporten Side 103

104 5.17 Innspilt på saler Bestillingsbildet for Innspilt pr. sal i perioden Fig Innspilt på saler Bestilling Oppgi periode samt hvilke forestillinger som skal taes med. Spesifiser evt. at du kun ønsker summer. Her er listen Side 104

105 Fig Innspilt på saler Rapport Side 105

106 Ikke i bruk 5.18 Detaljer salg 5.19 Beste dag Under vises bestillingsbildet for Beste dag. Oppgi kun periode, hvor mange dager som skal taes med samt hvordan listen skal sorteres. Fig Beste dag Bestilling Her er listen Fig Beste dag Rapporten Side 106

107 5.20 Forsendelsesliste Nedenfor vises bestillingen av forsendelseslisten. Oppgi perioden Fig Forsendelsesliste Bestilling Listen blir slik: Fig Forsendelsesliste Rapport Side 107

108 5.21 Trailerliste Nedenfor vises bestillingen av trailerlisten. Oppgi perioden Fig Trailerliste Bestilling Listen blir slik : Fig Trailerliste Rapport Side 108

109 5.22 Salg kinokort Nedenfor vises bestillingen av listen Salg kinokort. Oppgi perioden Fig Salg kinokort Bestilling Slik blir listen: Fig Salg Kinokort Rapport Side 109

110 5.23 Omsetning kino,kultur, egne Bestill listen via underliggende bilde. Velg periode: Fig Omsetning kino,kultur Bestilling Listen blir slik : Fig Omsetning Kino, kultur Rapporten Side 110

111 5.24 Billettsalg via WEB Listen bestilles via underliggende bilde. Oppgi periode samt detaljgrad. Fig Billettsalg via WEB Bestilling Listen hvor Totalsalg daglig er valgt: Side 111

112 Fig Billettsalg via WEB Rapport Websalgslisten hvor Detaljert liste er valgt: Fig Billettsalg via WEB Detaljert Dersom transaksjonene er gamlere enn 1 uke vil du ikke kunne ta ut detaljene på denne listen. Slik som i eks. ovenfor. Websalgslisten hvor Kun summer er valgt. Fig Billettsalg via WEB Kun summer Side 112

113 5.25 Salg ebillett, dagssummer Under finner du bestillingsbildet for listen Salg ebillett dagssummer Fig Salg ebillett dagsummer Bestilling Oppgi her perioden samt hvilket utvalg av forestillinger du ønsker å ta med. Listen blir slik: Fig Salg ebilletter Rapport Side 113

114 5.26 Beste film Listen bestilles fra underliggende bilde: Fig Beste film Bestilling Oppgi periode fra til dato. Oppgi hvordan du ønsker listen sortert enten besøk eller på omsetning Oppgi hvor mange filmer som skal listes Oppgi evt. Kinonr. dersom det er flerkinoanlegg. Dersom denne er 0 vil alle kinoene komme med. Oppgi evt. Nasjonalitet dersom du f.eks kun ønsker Norske filmer Listen blir slik : Side 114

115 Fig Beste film Rapport Side 115

116 5.27 Totaler pr.byrå I underliggende bilde bestiller du listen Totaler pr. byrå Fig Totaler pr. byrå Bestilling Listen blir slik : Fig Totaler pr. byrå Rapport Side 116

117 5.28 Totaler pr.sensur I underliggende bilde bestiller du listen Totaler pr. sensur. Fig Totaler pr.sensur Bestilling Listen blir seende slik ut : Fig Totaler pr. sensur Rapport Side 117

118 5.29 Totaler pr. nasjon Bestillingsbildet vises nedfor. Oppgi hvilken periode du er interessert i : Fig Totaler pr. nasjon Bestilling Slik blir listen: Fig Totaler pr. nasjon Rapport Side 118

119 5.30 NKFF Besøk/Billettinntekt for året Bestillingsbildet for rapporten. Oppgi kun årstall: Fig NKFF Besøk/Billettinntekter Bestilling Slik blir rapporten: Side 119

120 Fig NKFF Besøk/Billettinntekter Rapport Side 120

121 5.31 Vedl.rutiner Under konvertering av data i forbindelse med oppgradering av nye versjoner kan det skje at æ,ø og å blir feil. Kjør denne rutinen for å rette opp disse feilene. Fig Vedlikeholdsrutine æøå Side 121

122 5.32 Omsetning ukedag Nedenfor vises bilde for bestilling av rapporten Omsetning ukedag Fig Omsetning ukedag Bestilling Slik blir listen: Fig Omsetning ukedag Rapport Side 122

123 Ved å ikke be om detaljer blir kun nederste firkant med summer skrevet ut. Side 123

124 5.33 Salgs-stat. tidspunkt sist uke Underliggende bilde viser når på døgnet omsetningene av billetter har funnet sted. Listen viser hele tiden sist uke fra dagens dato. Fig Salgsstat. tidspunkt sist uke Side 124

125 5.34 Pålogginger DXBillett Underliggende bilde viser bestillingsbildet for rapporten Pålogginger DXBillett. Rapporten viser når operatører logger seg på og av DXBillett samt hvor lenge de har vært pålogget. Fig Pålogginger DXBillett Bestilling Slik blir rapporten: Fig Pålogginger DXBillett Rapport Side 125

126 5.35 Ukeplan Nedenfor er bestillingsbildet for ukeplan. Ukeplanen finnes i to versjoner. Velg versjon ved å klikke på Ukeliste sal eller Ukeliste dag. Du kan begrense listen ved å oppgi at kun bestemte salnr skal med. Videre kan du oppgi at omsetning skal være med samt at du kan begrense listen til kun å omfatte kinoforestillinger. Fig Ukeliste arrangement Bestilling Ukeliste sal Side 126

127 Fig Ukeliste arrangement pr.sal Side 127

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Kom i gang med systemet Versjon 1.1 Copyright Aditro Side 1 av 40 Innhold Del 1 Kom i gang med systemet... 3 Starte systemet første gang... 3 Single Sign-On (SSO)...11 Arbeidsområdet...13

Detaljer

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as Quick Brukerkonferansen 2005 Innhold I Innholdsfortegnelse Del I Velkommen 6 1 Mål med kurset... 6 2 Agenda... 7 Mandag Tirsdag Onsdag... 7... 7... 8 3 Deltakerliste... 9 Del II Grunnkurs 12 1 Oppstart...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Brukermanual. Norbits AS

Brukermanual. Norbits AS Brukermanual Norbits AS I Corrado hjelp Table of Contents Foreword Part I Bruke hjelp 0 5 1 Slik søker... du etter et emne i hjelp 5 2 Slik får du... hjelp i en dialogboks 5 3 Slik kopierer... du informasjon

Detaljer

Kassererveiledning Revidert 2014

Kassererveiledning Revidert 2014 Kassererveiledning Revidert 2014 1 NY KASSERER: SLIK KOMMER DU I GANG!... 6 2 KASSERERVETTREGLENE... 6 3 SJEKKLISTE VED INTERNREVISJON... 7 4 LOVER OG STATUTTER... 9 5 DITT ANSVAR I NTNUI... 9 5.1 GENERELT

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt

Hvordan komme i gang med NorTrim Xakt Hvordan komme i gang med Innhold Å komme i gang.... 3 Første gangs oppstart... 3 Innlogging... 3 Menysystemet... 3 Verktøylinjer, legge til/fjerne... 4 Bankkontoer... 4 Firmaopplysninger... 5 Firmainformasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer