1 GENERELT ARBEIDSFLYT PÅLOGGING... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 GENERELT... 3 2 ARBEIDSFLYT... 4 3 PÅLOGGING... 5"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT ARBEIDSFLYT PÅLOGGING BILLETTSALGET LYNKURS BILLETTSALG TAST & FUNKSJONSOVERSIKT FINNE FORESTILLING/FILM Oversikt dagens forestillinger Gå direkte til neste/forrige forestilling Gå direkte til SAL NR. X forestilling NR. Y Gå tilbake til første forestilling Gå til en annen kino SELGE BILLETTER BESTILLE/RESERVERE BILLETTER HENTE BESTILTE BILLETTER HENTE EBILLETTER, BILLETTER SOLGT PÅ INTERNETT FLYTTE EN BESTILLING TIL ET ANNET STED I SALEN ENDRE ANTALL BILLETTER PÅ EN BESTILLING SLETTE EN BESTILLING SLETTE/FJERNE ALLE BESTILTE GJENOPPRETTE SLETTEDE BESTILLINGER NÅR MAN HAR BOMMET LITT OG SLETTET ALLE BESTILTE PÅ FEIL FORESTILLING OG PANIKKEN ER NÆR KØLAPP, SKRIVE UT ANNULLERE BILLETTER Via billettloggen ANNULLERE / SLETTE HELE SISTE EKSPEDISJON KREDITTSALG BETALING MED BANKKORT BANKKORT, BELASTE FLERE KJØP STOLPLAN ANGI MER ENN 9 SAMTIDIG FORESTILLINGER Hurtigtaster til Sal/Forestilling ANNET SALG / KIOSKSALG STREKKODELESER/SCANNER TILBAKEKJØP KIOSK/PRODUKTSALG VEIE VARER I LØS VEKT TOUCH-SALG KIOSK/CAFÉ FILMER BILLLETTLOGG Rekonstruere solgte plasser BRUK AV VERDIKORT (ELLER GAVEKORT) Selge billetter på/med verdikort Selge et verdikort Angre salg av et verdikort ÅPNE / LÅSE FOR SALG AV SETER PROBLEMLØSING Dobbeltbooking (salg av samme sete to ganger) Skriveren går tom for billetter under utskrift Blanke billetter skrives ut 'Too many open files' SKRIVE TESTBILLETT Side 1

2 7 PROGRAM F KONTANTOPPGJØR DAGSOPPGJØR KONTROLL AV EBILLETTER ANDRE INNSTILLINGER NY RULL AUTOMAT STATUS BILLETTAUTOMAT STOPPE / STARTE BILLETT-TRYKKERI FIRMAKORT SKRIVEROPPSETT MASKINOPPSETT ENDRINGSLOGG AKTIVITETSLOGG FIL-LOGG LOCATION / DATANOVA NOEN REGNSKAPSMESSIGE BETRAKTNINGER EBILLETT/INTERNETTSALG Transaksjonsgebyr internettsalg GAVEKORT/VERDI/KINO/KULTUR-KORT (OG GAVEBILLETTER) BANKKORT ANNULLERTE BILLETTER STIKKORDREGISTER Side 2

3 Z:\FELLES\TEKST\KINO\BRUKRDOK\DXBILL.DOC 1 Generelt DXBillett er et program for salg & bestilling av billetter. Man kan selge både nummererte (med rad/sete-angivelse) og ikke nummererte billetter. Hver billett som produseres har et unikt nummer. Hver billett som selges er merket med hvem som har solgt når og hvor. Man trenger kun tastaturet, og IKKE mus, for å betjene billettsalget. Grunnlaget for billettsalget legges i DXKino/DXKultur. D.v.s. her knytter man en film/arrangement til sal/dato/klokkeslett og legger inn billettkategorier & priser. Tips; Kopier opp pkt. 4.2 'Tast & funksjonsoversikt' og heng denne ved siden av skjermen i billettluken(e). Side 3

4 2 Arbeidsflyt 1. Filmer, priser og klokkeslett programmeres av kinoansvarlig senest dagen før (helst tre dager før) i DXKino. Det er svært viktig at det her legges inn riktige opplysninger m.h.t. klokkeslett, priser, billettkategorier osv. Det er dette som er grunnlaget for billettsalget. 2. Før billettsalget starter sjekker du at skriveren er slått på og har billetter. Skriv gjerne en testbillett. (Ctrl+T) 3. Billetter selges. 4. Dersom man har personlige kasser og skifter operatør i løpet av et skift kjøres kontantoppgjør når en operatørs salg er avlsuttet. 5. Dagsoppgjøret kjøres. Side 4

5 3 Pålogging Når billettsalget startes kommer dette bildet opp hvor man må logge seg på med en brukerid og et passord. Angi brukerid og trykk på Tab -tasten (den til venstre for Q-tasten). Angi ditt passord og trykk Tab igjen. Her kan du ved å trykke på Endre passord endre ditt eget passord. Trykk Enter for å gå inn. Figur -A Pålogging Alle salgsoperasjoner og annuleringer/tilbakekjøp merkes din BrukerID. Etter vellykket pålogging kommer du direkte inn i bildet for billettsalg. Dersom ingen forestillinger er lagt inn for billettsalg for du en melding om dette og havner i hovedmenyen. Side 5

6 4 Billettsalget billettoperasjoner foregår i dette bildet. Alle Først litt om de ulike delene av salgsbildet: øvre venstre del her finner du opplysningene om den forestilling som du er inne på. D.v.s. tittel dato klokkeslett (det minste klokkeslettet viser når forestillingen er slutt) antall ledig, solgt, reservert billettkategorier & priser, bokstavene foran den enkelte billettkategori brukes for å velge kategori når man selger her står markøren og blinker etter Antall, det er der man hele tiden angir antall billetter av den enkelte kategori som man skal selge øvre høyre del viser hvilke billettkategorier og antall du holder på å selge. D.v.s. under en ekspedisjon/salg så vil det komme frem flere linjer her hvis du selger flere billettkategorier og evt. artikler i samme ekspedisjon. Her ser du også nederst hva kunden skal betale. nedre halvdel her ligger det flere kort bak hverandre, Side 6

7 Her ser man at i hver overskrift er en av bokstavene understreket. Dette angir hvordan man tar frem de ulike kortene. Dette gjøres ved å holde nede Alt -tasten og trykke den understrekede bokstav på det kort man ønsker. F.eks. for å få frem kortet Forestillinger trykker man Alt+F. Vil man deretter tilbake til kortet Stolplan trykker man på Alt+S. Side 7

8 4.1 Lynkurs billettsalg 1. Trykk F4 bruk piltaster til ønsket forestilling evt.pageup/down for å bla til andre dager. 2. Trykk Enter for å få frem stolplanen dersom du ønsker å se hvilke seter du selger (men du kan selge direkte fra forestillingsoversikten. 3. Angi antall billetter 4. Første definerte billettkategori foreslås, dersom annen kategori ønskes trykker du den bokstaven som tilhører denne. 5. Dersom flere kategorier ønskes trykkes pluss, antall av neste kategori deretter bosktav for kategori hvis ikke riktig kat. foreslås. 6. Bruk evt.piltaster for å flytte til andre rader/seter. 7. For å skrive ut billetter trykker du Ctrl+Enter. Tips!! Hold tommelen på Ctrl-tasten til venstre på tastaturet og trykk på Enter-tast med pekefingeren. Dersom du ønsker å bestille billetter gjøres det på samme måte som ovenfor men da trykker du F2 FØR du trykker Ctrl+Enter. Når man skal angi antall billetter er programmet lagt opp slik at når ett siffer angis så tas dette som antall billetter som ønskes. Skal man ha mer enn 9 billetter må man bruke + tasten for å angi flere billetter i samme ekspedisjon. Evt. se punkt. 'Angi mer enn 9 samtidig' Side 8

9 4.2 Tast & funksjonsoversikt Funksjon Tast Angre/avbryte det du er begynt på Esc Avslutte/gå ut av billettsalg F12 Annullere F5 Annullere siste ekspedisjon F10 Betal med bankkort F11 Angi at sist solgt ble betalt med bankkort Ctrl+F11 Bestille/reservere billetter F2 Hente bestilte/reserverte billetter F3 Hente ebilletter Ctrl+E Artikkelsalg Alt+A Forestillingsoversikt F4 Skrive ut billetter Ctrl+Enter Bekrefte/utføre bestilling/reservasjon Ctrl+Enter Slette reservasjoner på forestillingen Ctrl+F Gjenopprette slettede bestillinger Ctrl+R Angi mer enn 9 samtidig Ctrl+C Kølapp, skrive ut (stå på forestilling) Ctrl+Q Betal siste ekspedering med bankkort Ctrl+F11 Kredittsalg, velge kunde F7 Informasjon om aktuelle filmer F6 Ta frem ekstra bill.kategorier å Vise alle reservasjoner på forest. Ctrl+Alt+R Vise logg pr. sete på forestilling Ctrl+Alt+L Gå direkte til sal nr A S D F.. Gå direkte til forest. Nr på salen Z X C D. Gå til neste forestilling (etter klokken) Ctrl+-> Gå til forrige forestilling (etter klokken) Ctrl+<- Side 9

10 4.3 Finne forestilling/film Det er flere måter å bevege seg mellom forestillingene: Oversikt dagens forestillinger. Trykk F4 (eller Alt+F), bruk piltaster for å velge ønsket forestilling. Med PageUp og PageDown kan du bla fra dag til dag. Når du står på riktig forestilling trykk Enter eller Alt+S for å komme inn på stolplan Gå direkte til neste/forrige forestilling. Trykk Ctrl+pil venstre/høyre og du blar direkte en og en forestilling (etter kl.) Gå direkte til SAL NR. X forestilling NR. Y Den nederste bokstavrekken (ZXCVBN..) på tastaturet brukes for å gå til første (Z), andre (X), tredje (Y) forestilling på den sal man befinner seg på. Den nest nederste bokstavrekken (ASDFGHJ.) på tastaturet brukes for å gå til første (A), andre (S), tredje (D) forestilling på den sal man befinner seg på Gå tilbake til første forestilling. Trykke tasten Home og du kommer tilbake til den neste forestillingen som skal starte (på egen kino). Hvis du i tillegg er inne og selger på en annen kino blir du brakt 'hjem' til din egen kino Gå til en annen kino Dersom kinoen har flere kinobygg kan du bla mellom kinoene med CTRL+pil opp/ned. Øverst til venstre vises hvilken kino du er inne på. Når du er på en fremmed kino kan du trykke Home for å komme hjem til din kino. Side 10

11 4.4 Selge billetter. 1. GÅ TIL/SJEKK AT DU ER PÅ RIKTIG FORESTILLING. 2. ANGI ANTALL & BILLETTKATEGORIER. Trykk inn antall billetter og du ser i øvre høyre del en billettkategori foreslås. Ønskes en annen kategori trykker du på bokstaven for denne. Skal du angi en til billettkategori i samme ekspedisjonen går du til neste punkt. Hvis ikke går du til punkt Dersom du ønsker å benytte en av de ekstra definerte billettkategoriene trykker du å og du år anledning til å velge blant de ekstra bill.kategoriene som er knyttet til denne forestillingen. Dersom det ikke finnes ekstra bill.kategorier knyttet til forestillingen vil du få beskjed om dette. 4. SELGE FLERE BILLETTKATEGORIER SAMTIDIG. Når du skal plusse på en til billettkategori bruker du, + tasten, du ser da at en ekstra linje føyes til oppe til høyre, fortsett så som i punkt Når alle billettkategorier er angitt kan man evt. flytte seg til et annet sted i salen enn det foreslåtte med piltastene. Når plassering er valgt skrives billettene ut ved å trykke Ctrl+Enter. Plassene markeres som solgt med *. Side 11

12 4.5 Bestille/reservere billetter 1. Trykk F2 og systemet er i reservasjonsmodus. Når du bestiller billetter angir du ikke billettkategori men kun det totale antall som ønskes. 2. Gå til riktig forestilling. 3. Tast inn antall billetter. 4. Plasser de evt. i salen med piltaster. Prøv å unngå at det blir stående enkeltseter ytterst eller innimellom solgte/reserverte. 5. Trykk Ctrl+Enter, bestillingen gjøres, plassene markeres med R i stolpanen (hvis ikke unummertert. 6. Du får oppgitt et referansenummer som kunden skal opgi når billettene hentes. Etter utført bestilling går systemet tilbake til salgsmodus. Side 12

13 4.6 Hente bestilte billetter Trykk F3 og du blir bedt om å taste inn bestillingsnummeret. Tast inn dette og trykk TAB. Hvis riktig nummer hentes forestillingen frem og de bestilte plassene markeres med en lys blå (cyan) farge. Angi antall billetter som skal hentes som under et vanlig salg, dvs. angi antall pr. kategori og bruk plusstasten ved flere kategorier. Dersom det er plass kan du angi flere billetter enn det er på bestillingen. NB! Hvis du skal ta ut færre billetter en bestillt kan du velge hvilken side av bestillingen du skal ta ut, bruk pil til venstre/høyre. Den gule fargen markerer de seter du skal ta ut. Trykk Ctrl+Enter for å ta ut billettene. Hvis du har tatt ut færre enn bestilt får du spørsmål om de resterende setene skal slettes. Hvis du svarer NEI så kan de resterende plassene hentes med samme best.nummer. Svarer du ja frigis resten av seten for salg og bestillingen slettes. 4.7 Hente ebilletter, billetter solgt på internett Ved henting av ebilletter skal kunden forevise betalingskortet som er brukt på internett. (Dette blir kunden eksplisitt opplyst om når kjøpet gjøres på internett!) Hvis ikke betalingskortet kan fremvises (for eksempel barn som skal hente billettene som mor har kjøpt på internett), skal kunden oppgi referansenummer I TILLEGG til kredittkortnummeret. Med andre ord: Billettutsteder (kinoen/kulturhuset) bestemmer selv praksis her mht. referansenummer. Men det er ment å kunne brukes som en ekstrakontroll. Eks. kan man bestemme at dersom kortnummeret OG referansenummeret oppgis så behøver ikke betalingskortet å være medbrakt/forevises. Trykk Ctrl+E og tast inn de fem siste sifrene på kredittkortnummeret. Trykk Tab og du får opp billettene betalt med dette kortet. Trykk på Skriv ut billetter og all billetter SOM IKKE ALLEREDE ER SKREVET UT blir skrevet ut. TIPS; Hvis det benyttes ebn integrert nbakterminal fra PosPay kommer det opp en mleidng om at kunden kan dra kortet benyttet ved kjøp på nettet. Da taster man ikke inn noe; kunden drar bare kortet og billettene hentes frem og skrive ut. Side 13

14 NB! Kolonnen Utskr viser hvor mange ganger den enkelte billett er skrevet ut. Hvis en billett er skrevet ut tidligere må man bruke knappen reprint for å skrive ut én og én billett. All reprint av billetter blir logget særskilt. 4.8 Flytte en bestilling til et annet sted i salen Trykk F3 og du blir bedt om å taste inn bestillingsnummeret. Tast inn dette og trykk Enter Hvis riktig nummer, hentes forestillingen frem og de bestilte plassene markeres med en lys blå (cyan) farge. Du kan nå bruke piltastene for å flytte til et annet sted i salen. Trykk F2 en gang til for å flytte bestillingen til den nye plassen. Bestillingsnummeret er det samme som før. 4.9 Endre antall billetter på en bestilling Trykk F3 og du blir bedt om å taste inn bestillingsnummeret. Tast inn dette og trykk TAB. Hvis riktig nummer hentes forestillingen frem og de bestilte plassene markeres med en lys blå (cyan) farge. Angi det nye antall billetter og trykk F2 for å bekrefte Slette en bestilling Trykk F3 og du blir bedt om å taste inn bestillingsnummeret. Tast inn dette og trykk TAB. Hvis riktig nummer hentes forestillingen frem og de bestilte plassene markeres med en lys blå (cyan) farge. Angi 0 (null) i antall billetter og trykk F2 for å bekrefte. Plassene frigis for salg Slette/Fjerne alle bestilte Side 14

15 Dette gjøres når tiden er ute og man vil frigi reserverte plasser for salg. Plasser deg på riktig forestilling. SVÆRT VIKTIG. Trykk CTRL+F og bekreft i neste bilde at du vil slette. Alle reserverte plasser frigis for salg. Hvis du har klart å bomme og slette på feil forestilling (fy) så se neste punkt Gjenopprette slettede bestillinger når man har bommet litt og slettet alle bestilte på feil forestilling og panikken er nær Stå på riktig forestilling. Trykk CTRL+R for å rette opp de slettede bestillingene. Man får ikke gjenopprettet bestillinger hvis plasser er blitt solgt etter sletting av reserverte Kølapp, skrive ut Kølapper kan skrives ut for å få orden på køen når uavhentede og frigjorte reservasjoner skal selges. Når noen kommer og vil kjøpe uavhentede før de er slettet/frigitt, så; 1. Stå på riktig forestilling 2. trykk Ctrl+Q 3. bekreft så utskrift av kølapp med Enter i neste bilde 4. og en kølapp skrives ut. Når de uavhentede så er frigitt selger man ut resten, ved å begynne med å ekspedere nr.1, deretter nr. 2 osv. Side 15

16 4.14 Annullere billetter Trykk F5 og du blir bedt om å angi billettnummeret. Hvis du har en lesepenn tilkoblet drar du denne over strekkoden på billetten. Hvis ikke så taster du inn billettnummeret manuelt. (Nummeret står helt til høyre på avrivingsdelen). Du behøver ikke å taste de nullene som står først i nummeret. Trykk deretter TAB. Hvis riktig nummer er registrert blir du bedt om å bekrefte sletting av sete x på rad y, sjekk dette mot billetten og trykk OK. NB! Annulerte billetter er bilag som skal inn i regnskapet. Merk derfor annulerte billetter umiddelbart og legg de i pengeskuffen (slik at de ikke ved en feil selges på nytt, for da må noen sitte i fanget på hverandre...) Via billettloggen Dersom du ikke har den billetten som skal annuleres (for eksempel etter papirkrasj i skriveren), så kan du trykke Ctrl+L og få opp solgte seter. Pil deg til ønsket rad/sete og trykk F5 for å annullere. Annulleringen 'bokføres' og logges på vanlig vis Annullere / Slette hele siste ekspedisjon Noen ganger kan man ønske raskt å slette hele den siste ekspedisjonen. F.eks. 4 voksne og 2 barn. Trykk F10 og du blir bedt om å bekrefte dette. Dette kan f.eks. være aktuelt hvis man selger på feil forestilling eller får et papirkrasj under billettutskrift. Legg i så fall de ødelagte billettene sammen med oppgjøret som dokumentasjon på årsak til annulleringen. Side 16

17 4.16 Kredittsalg Med kredittsalg menes at man selger billetter uten å motta kontanter. Faktura sendes i ettertid. Typisk her kan være skoleforestillinger o.l. Kontantoppgjøret tar selvfølgelig hensyn til kredittsolgte billetter. Trykk F7 og du får opp dette bildet hvor du skal velge hvilken kunde som skal belastes. Du kan søke på navn ved å angi de første bosktavene. Manøvrer ellers med pil opp/ned. Trykk Enter når ønsket kunde er funnet. Du kommeer nå tilbake i billettsalget hvor det nå i øvre høyre del vises Kredittsalg samt kunden navn. For å gå ut av kredittmodus trykkes ESC. Side 17

18 4.17 Betaling med bankkort En kan via en av Com-portene koble en betalingsterminal til PC n for betaling med bankkort. Etter at terminaler er koblet til defineres det under fil-menyen og under maskinoppsett hvilken com-utgang terminalen er koblet til. Selve ekspederingen utføres slik: Trykk F11 for å gjøre billettprogrammet oppmerksom på at det kommende salget skal skje via betalingsterminal. Etter at du har trykt Ctrl+Enter for å utføre ekspederingen vil systemet prøve å komme i kontakt med betalingsterminalen. Dersom kontakt oppnåes vil beløpet bli overført til betalingsterminalen og kunden vil bli bedt om å dra kortet sitt. Etter at betalingen er godkjent vil operatøren få beskjed. Dersom betalingen via betalingsterminalen ikke blir godkjent vil du få beskjed om dette og i tillegg få opp spørsmål om beløpet skal betales kontant. Dersom så ikke er tilfellet vil ikke salget bli utført. Etter at salget er avsluttet vil programmet forberede seg på at neste ekspedering er kontant. NB! Belastning av bankkort kan også gjøres ETTER at man har solgt billetter på vanlig vis UTEN å trykke F11 først. Man kan da også belaste flere salg i én operasjon. (Feks. ved kjøp til flere forestillinger, kjøp av kioskvarer samtidig osv.) Side 18

19 4.18 Bankkort, belaste flere kjøp Ved å trykke Ctrl+F11 kan man etter et salg belaste de siste salg via vinduet som dukker opp; Dette bildet viser de siste salgene. Ved å bruke pil opp/ned og mellomromstasten merker du de linjene som skal belastes kortet. Når du trykker Alt+F for å fortsette betalingen i bildet hvor dialog med betalingsterminalen fullføres. På denne måten kan man bl.a. foreta belastning av billetter kjøpt til ulike forestillinger. Ny Ctrl+F11 Ta betalt på flere måter. Side 19

20 Her får man opp de siste salgene som er gjort. Sjekk at de linjene du skal ta betalt for nå er markert med X tiil høyre i bildet. Bruk mellomromstasten til å skå av/på X. Summen av de som er merket X står etter 'Sum utvalgte'. Nå kan du gå videre og ta betalt på ulikt vis for de som er merket X. Da kan du enten gå rett på belastning (med altv altb eller altk). Du angir da videre hvilket beløp som skal belastes. Eller du kan markere enkeltlinjer med B (de B-merkede summeres i 'Til belastning'), og når du deretter trykker altv / B / K så tas summen av de B-merkede med for belastning. På denne måten kan du bealste flere forskjellige bankkort, belaste gave/verdi-kort og evt. kjøre noe på kredittsalg. Det som evt. gjenstår som ubetalt og skal betales kontant fremkommer i summen 'Rest/kontant' (denne reduseres etterhvert som man tar seg betalt på annet vis som beskrevet over). Side 20

21 4.19 Stolplan På unummererte forestillinger er dette panelet av naturlige årsaker blankt/tomt da billettene selges uten rad/sete-angivelse. Man selger da billetter på vanlig måte, men ser da kun antall sogt/ledig/reservert, og ingen plassmarkering i stolplan. På nummererte forestillinger vil bildet se ut omtrent som dette (bildet vil variere fra kinosal til kinosal) og viser det enkelte sete. Ved salg vil systemet foreslå de beste ledige plassene. Valgte plasser er markert som et gult felt. Man kan fritt velge plasser selv ved å bruke piltastene opp, ned, venstre & høyre Angi mer enn 9 samtidig For å kunne angi mer enn 9 billetter på en gang trykker man Ctrl+C. Man blir da spurt om antall.. og trykker Enter etter at dette er gjort. På nummererte forestillinger (plassbilletter) kan man max ta ut samtidig så mange som man har plass til ved siden av hverandre på én rad. På unummererte forestillinger kan man kjøre ut samtidig opptil det antall man har ledig. Side 21

22 4.21 Forestillinger over filmer & klokkeslett. Her får du en dagoversikt Bruk piltaster for å velge film/klokkeslett. Detaljopplysningene om de forestillingene du flytter deg inn på ser du hele tiden i øvre venstre, del av bildet. For de som har det travelt... Du kan selge billetter direkte fra dette bildet uten å gå innom Stolplanen. Følg vanlig fremgangsmåte ved å angi antall og evt. billettkategori(er) og kjør ut billetter direkte med Ctrl+Enter Hurtigtaster til Sal/Forestilling Har man mer enn 1 sal kan man benytte hurtigtaster for å gå f.eks. direkte til sal nr. 2 (trykk S) og forestilling nr. 3 på denne sal (trykk C). Logikken er altså at bokstavrad A S D F G H I Velger sal nr og bokstavraden Z X C V B N.. Velger forestilling nr På valgt sal De som har én sal kan benytte nederste bokstavrad for hurtig å veksle mellom dagens forestillinger. Side 22

23 5 Annet salg / Kiosksalg Herfra kan man selge andre produkter/artikler. Hvis man skal selge produkter sammen med billetter så legger man først inn produktsalget og deretter billettene som skal kjøpes. Bruk piltast opp/ned for velge produkt. Angi antall når du står på ønsket produkt. Trykk deretter TAB. 5.1 Strekkodeleser/scanner Skal man drive kiosksalg fra billettluken (evt. selge billetter i kiosken) bør man benytte en strekkodeleser. Dette forenkler og effektiviserer kiosksalget! Man registrerer da varene inn i dxkino og registrerer strekkoden tilknyttet hver vare. Ved salg drar man bare varen forbi leseren og 1 stk. av varen registreres for salg (evt sammen med billetter). 5.2 Tilbakekjøp kiosk/produktsalg Dersom en vare skal kjøpes tilbake gjøres det ved å angi MINUS foran antall; eks. -1 og du ser at du får et minusbeløp på varelinjen oppe til høyre. Hvis du skal kjøpe tilbake en strekkodevare må først trykke tasten M (det vil da dukke opp en gul M nederst til høyre. Når du da scanner varen spretter det opp et vindu hvor du angir antall av denne varen som skal selges. Tast inn antall med MINUS foran for å gjøre et tilbakekjøp. TIPS; hvis du skal selge 6 stk. Cola, trykker du M først, scanner 1 Cola og taster inn 6 i antall og trykker Enter. 5.3 Veie varer i løs vekt Man kan også selge godter i løs vekt. Man må da benytte en vekt tilknyttet PC med seriellkabel. (com-utgang angis under Fil>Maskinoppsett. Her oppgis også varenummeret til løsvekt-varen). Når varen skal veies står man i det vanlige salgsbildet for billetter. Her trykker man så Ctrl+V og følgende bilde spretter opp; Side 23

24 Her trykker (eller klikker) man på Utfør veing, og vekt hentes fra vekten. Deretter trykker man på Vekt ok og den veide mengde ig korrekt utregnet pris hentes tilbake inn i salgsbildet hvor ekspedisjonen fortsetter på vanlig vis. Trykkes Esc så lukkes bildet uten registrering av vekt. Pr.dato gjelder ovennevnte integrering for følgende vekter; -CAS-AP1 (Ljunggren Vekter) 5.4 Touch-salg kiosk/café Hvis man har mange produkter uten strekkode, f.eks. Varm og kald mat, dispenser, popcorn, så kan dette legges inn som touchprodukter. Det vil da fremkomme en Touch-fane i salgsbildet. Skift til denne og trykk knapp for ønsket produkt for å selge. Tilbakekjøp / redusering av antall; hold nede Ctrl mens du klikker på varen og antallet reduseres med -1. For å kjøpe tilbake/nulle ut salg av 2 Kaffe holder man inne Ctrl, trykker på kaffe 2 ganger.det vil stå -2 kaffe oppe til høyre. Bekreft/utfør tilbakekjøpet med Ctrl+Enter. Side 24

25 5.5 Filmer Denne oversikten er en ren informasjonsfunksjon slik at man skal kunne svare på spørsmål om de ulike filmene. Oversikten viser de filmer som kjøres og hvilke som kommer. Bruk pil opp/ned til ønsket film og se detaljer/filminformasjon om den enkelte film i bildet til høyre. Side 25

26 5.6 Billlettlogg Alle salg & annulleringer som gjøres logges for hvert enkelt sete (plassbilletter). Her kan man gå inn og kontrollere hvilke operasjoner som er gjort på det enkelte sete. Dette bildet får du opp ved å trykke Ctrl+Alt+L. Her ser man hvem som har gjort hva, og når det er gjort Rekonstruere solgte plasser Fra dette bildet kan du også rekonstruere solgte plasser på en forestilling. Kun aktuelt etter disk-krasj for gjenoppbygging av status. Trykk Ctrl+R og svar Ja og salgslogg gjennomgås og solgte seter markeres. Etter dette bør du gå til 'Program', gå til aktuell forestilling og deretter trykke 'Tell stolplan'. Side 26

27 5.7 Bruk av verdikort (eller gavekort) Når verdikort skal selges må det først opprettes kortserier i dxkino eller dxkultur. Her angir man type kort, rabatt, pris og evt. varighet. For å selge et kort eller selge billetter på et verdikort trykkes F8 og følgende vindu kommer opp; Her taster man så inn nummeret på det kort som skal selges Selge billetter på/med verdikort Dersom nummeret tilhører et kort som er solgt endrer vinduet seg til dette; Her ser man status på kortet. Skal man selge billetter på kortet trykker man Enter eller klikker på OK, deretter forsvinner dette bildet og man selger billetter på vanlig måte. Billetter som betales via verdikort kommer med på oppgjøret men ikke som kontanter, men i en egen sum for betalt med verdikort. Når verdikortet ikke dekker hele summen så vil den resten som ikke dekker billettprisen for én billett fremkomme som 'tilbakekjøp...' og et minusbeløp. På den måten blir kortet brukt opp og riktig restbeløp som skal betales av kunden fremkommer nederst. F.eks. Som her; Side 27

28 5.7.2 Selge et verdikort Dersom du taster inn et kortnummer som ikke er solgt får du følgende spørsmål; Dersom det kortnummer som er oppgitt er innenfor intervallene til gavekort eller firmakort vil ikke disse to korttypene kunne selges her. Gavekortene selges om et produkt under produktsalget, mens firmakortene selges og printes ut fra egen rutine(se pkt ). Hvis kortet skal selges trykk Enter eller klikk på Ja og følgende bilde kommer opp; Her trykkes Enter og kortet blir solgt og aktivert. Lever ut kortet og ta betalt. Etter salget får du spørsmål om kvittering ønskes, spør kunden om dette og klikk på ja eller nei. Deretter kommer følgende bilde opp; Trykker man nå Enter så velger du å selge billetter på dette kortet. Dersom det ikke skal selges billetter på kortet nå trykker du bare Esc. Side 28

29 5.7.3 Angre salg av et verdikort Hvis du har solgt et kort og skal 'annullere' dette salget gjøres dette ved å kjøpe tilbake kortet. Trykk F8 oppgi kortnummer, trykk Enter og du får opp statusbildet for kortet. Her trykker du så F10 for å kjøpe tilbake kortet. Da går kortverdien i minus i kassa og nuller ut salget av kortet slik at det blir riktig i oppgjøret. Side 29

30 5.8 Åpne / låse for salg av seter Seter som ligger 'låst' i stolplanen kan åpnes for salg, og tilsvarende kan ledige seter låses mot salg. Gå til aktuell forestilling og trykk Ctrl+S og du får opp følgende bilde: Bruk mus og piltaster for å plassere deg. Trykk deretter F5 for å åpne/låse hvert enkelt sete. Klikk på 'Lagre' for å...ja du skjønner. Klikk på 'Avbryt' hvis du angrer. Side 30

31 6 Problemløsing Dobbeltbooking (salg av samme sete to ganger) Ett sete kan selges flere ganger, men KUN NÅR EN BILLETT PÅ DETTE SETE ER BLITT ANULLERT. Det er derfor svært viktig at man etter anullering merker billetten tydelig som annulert slik at den ikke senere ved en feiltagelse selges på nytt. Dersom man opplever at to billetter på samme sete er blitt solgtkan du sjekke dette ved å gå til aktuell forestilling og trykke Ctrl+Alt+L. Du får da listet opp hver salgs og annuleringsoperasjon som er gjort for hvert sete. Hvis det sete som er blitt dobbeltbooket/solgt viser seg å være anullert og deretter solgt på nytt så forklarer dette saken. Se punktet 'billettlogg' for å kontrollere at en evt. dobbeltbooking skyldes en solgt annulert billett. Side 31

32 6.1.2 Skriveren går tom for billetter under utskrift. Hvis skriveren går tom for billetter under utskrift gjør følgende: 1. IKKE trykk på den grønne knappen på skriveren og IKKE slå av skriveren. 2. Åpne skriveren, ta ut den tomme rullen og sett i en ny. Følg veiledningen som følger skriveren. 3. Når billetter er satt i og skriver er lukket; Trykk på den grønne knappen og resten av evt. ikke utskrevne billetter blir skrevet Blanke billetter skrives ut. Når man går inn i billettsalget sendes billettens layout til skriveren. Dersom skriveren slås av eller mister strømmen et øyeblikk kan det hende at den mister layouten. Den vil da skrive blanke billetter. Gå da bare ut av salgsbildet med F12 for deretter å gå inn igjen. Prøv evt. å skriv en testbillett (Ctrl+T). Side 32

33 6.1.4 'Too many open files' Programmene har mange filer åpne samtidig. Vanligvis betyr denne feilmeldingen at det i denne maskinens er satt av for lite ressurser til antall samtidig åpne filer. Øk FILES=XX til FILES=200 i CONFIG.SYS (gjelder Win3.x) Øk evt. nettverksmessige settinger som påvirker dette. For eksempel i Novell øk FILE_HANDLES til 200 Prøv evt. også å slett filen DXBILL.INI som ligger på C:\WINDOWS Side 33

34 6.2 Skrive testbillett Trykk Ctrl+T Side 34

35 7 Program f6 Skjermbildet viser en oversikt over forestillinger på den valgte dato. Dette er den eneste plassen hvor en kan flytte en forestilling hvor det allerede er solgt billetter. Velg da knappen Flytt forestilling. Følgende skjermbilde dukker opp: Oppgi her til hvilket tidspunkt og sal forestillingen skal flyttes. Merk at dersom en forestilling med plassbilletter blir flyttet til en annen sal blir foretillingen gjort unummerert. Telling av stolplanen er nyttig dersom en har differanse mellom antall solgt/reservert i stolplanen og det antallet som står oppført på forestillinge. Side 35

36 8 Kontantoppgjør Kontantoppgjøret kan kjøres på skjerm og på skriver. Windowsoppsettet styrer hvor utskriftene kommer ut. Dette oppgjøret summerer opp hva angitt operatør har solgt for på oppgitt dato etter at du har trykket F6 eller klikket på knappen for Start utregning. Ved å oppgi kassenr = 0 og operatør = blank vil alle kasser og operatører bli tatt med. Nederst vises hva som skal være kontant i kassen etter fradrag for evt. kredittsalg og rabatthefter. Ved å klikke på Forest.salg vil du få opp underliggende bil de som viser hvilke forestillinger salget skjedde på. Side 36

37 Som en ser er salget også summert i egne forestillinger og klientforestillinger. Ved å klikke på detaljer vil en få et detaljert bilde av hvilke transaksjoner som inngår i de summer kontantoppgjøret viser. Ved å klikke på knappen for Skriv rapporten vil summene bli sendt til printeren. Det er svært viktig av du tar vare på alle annulerte billetter Side 37

38 9 Dagsoppgjør Dagsoppgjøret kjøres når billettsalget for dagen er avsluttet og bestilles via underliggende bilde. Etter at dagsoppgjøret er kjørt vil alle statistikker bli oppdatert. Det er derfor svært viktig at denne rutinen blir kjørt etter at salget på siste forestilling på kvelden er avsluttet. Valgene Ikke skriv ut rapporten - Dersom denne er huket av vil statistikkene bli oppdatert men ingen rapporter vil bli skrevet. Ikke skriv uoppgjorte dager Ved å IKKE huke av denne vil programmet kontrollere om det er dager hvor dagsoppgjøret ikke er kjørt. I så tilfelle vil disse bli listet opp på slutten av dagsoppgjøret. Dersom du skulle få listet opp datoer her så kjør dagsoppgjør for disse dagene for å sikre at statistikkene dine blir korrekte. Skriv kun ut byråtall Kun byråtall blir skrevet. Selve dagsoppgjøret blir ikke printet. Forhåndsvis dagsoppgjøret Dagsoppgjøret blir forhåndsvist på skjermen før en evt. bestemmer seg for å skrive det ut på papir. Følgende ting skjer under dagsoppgjøret: 1. Kassatransaksjonene(dvs. det billettsalg/produktsalg som har skjedd gjennom DXBillett) blir oppdatert mot statistikker/forestillinger/filmer. 2. Stolplaner som er eldre enn 1 uke blir slettet. 3. Reservasjoner som har utgått hentefrist blir slettet fra stolplanene. Dersom forestillingsdatoen for disse reservasjonene i tillegg er eldre enn dagens dato blir de slettet fra reservasjonsregisteret også. Dvs. at dersom en reservasjon har utgått hentefrist og forestillingen enda ikke har skjedd vil reservasjonene vises på listen over reservasjoner på forestillingen. 4. Fjerner salgslogg billetter som er mer enn 1 uke gammel. Side 38

39 Under vises rapporten dagsoppgjør: DEL1 av dagsoppgjøret viser hvilke forestillinger det er solgt billetter på. Dette er spesifisert på hver billettkategori/pris samt en sum av antall billetter og beløp. Tallene for total omsetning vil kun være riktig for foretillinger som går i dag. Dvs. at forestillinger som går på senere tidspunkt enn i dag kun vil inneholde det salget som er skjedd på denne forestillingen i dag. Forutsetningen for at totaltallene er korrekte er selvsagt at dagsoppgjøret er kjørt for tidligere datoer hvor det også er skjedd billettsalg. DEL 2 av dagsoppgjøret sier noe om pengestrømmen, hva som er solgt og hvordan salget er skjedd. Til slutt ender det opp med hvor mye kontant som er solgt for på denne kinoen denne datoen. DEL 3 inneholder en oversikt over hvilke kasser og hvilke operatører som har foretatt salget. Her står også hvor mange billetter som er annulert av hvert av operatørene. Side 39

40 Dagsoppgjøret brukes gjerne som regnskapsbilag. Side 40

41 10 Kontroll av ebilletter Hjemmeprintede ebilletter skal scannes i innslippet. Se egen veiledning knyttet til hjemmeprint. Men overføring av ebilletter til scanner gjøre kort fortalt slik; Gå til forestillingen. Trykk på Ctrl+L (og du får opp loggen over solgte seter). Sjekk at scanneren står i basen (med 'waiting...' i displayet) Trykke på Ctrl+E og overføring gjøres. NB! Hvis dere scanner i to innganger (høyre/venstre) får du først opp et vindu hvor du velger hvilken side. Dvs. at du må gjøre dette i to omganger på to forskjellige scannere slik at du har en for hvert innslipp. Men er det lite folk på en forestilling kan du velge 'alle' og kun kjøre kontroll i én inngang. Side 41

42 11 Andre innstillinger På underliggende filmeny ligger punkter for en en del andre innstillinger som kan være nyttige: 11.1 Ny rull automat Dersom det er installert billettautomat på din kino vil en her kunne sette inn antall meter billettrull på automaten. Dette for å kunne holde øye med når rullen blir tom og det er på tide å sette inn en ny. Side 42

43 11.2 Status billettautomat Stoppe / Starte Dersom det er installert billettautomat på din kino kan du via denne rutinen stoppe og starte automaten. Benytt underliggende bilde: 11.3 Billett-trykkeri Denne rutinen benyttes for å trykke billetter for andre. Billett-trykkeriet medfører ingen regnskapsmessige konsekvenser. Fyll ut feltene og prøv utskriften av 1 billett. Når du er fornøyd med layouten skriver du ut alt. Side 43

44 11.4 Firmakort Denne rutinen benyttes for utskrift av firmakort. Firmakortserien, dvs. det nummer firmakortene skal ha, må defineres som en verdikortserie i DXKino. Et firmakort innholder 1 stk. billett. Fyll ut underliggende bilde Ta testutskrift for å se at layouten på firmakortet blir OK. Programmet foreslår selv det nr ( billettnr.) firmakortene skal starte på. En må også huske på å oppgi hvilken kunde som skal ha firmakortene. Utskriften av firmakortene medfører at det dannes regnskapsmessige transaksjoner. Salget skjer enten kontant eller pr. kreditt. Side 44

45 11.5 Skriveroppsett Vanlig Windows skriveroppsett. Se underliggende bilde. Side 45

46 11.6 Maskinoppsett I DXBillett sin hovedmeny vil du under valget Fil og Maskinoppsett få opp følgende bilde; Maskin.nr. settes fra 1 og oppover for den enkelte maskin. IKKE SAMME NR. PÅ TO MASKINER! Kino nr. settes til 0 dersom ett kinobygg. Ellers settes den til nummeret på tilhørende kino. Billettskriver type 0-ingen 1-Eltron 2242/2642 / Zebra 2-Markpoint MP104 3-UBI BOCA 99-Under testing/opplæring kan skrivertype 99 angis. Da kan man 'selge' billetter uten billettskriver. COM-utgang billettskriver; Angi COM1 eller COM2 osv. COM-utgang betalingsterminal; Angi COM1 eller COM2 osv. Side 46

47 Type bankterminal 0 Bullterminal 1- Spectracard-system(utgått) 2- Pospaysystem COM-utgang kioskvekt Angi COM1 eller COM2 osv. Skriv billetter opp-ned Dette behovet kan melde seg dersom man får billettruller som er rullet opp feil vei. Da må billetten snues på printen. Kryss da av på dette merket. Dette gjelder pr. maskin slik at én pc kan kjøre med billettene 'rettveien', mens en annen kan ha denne avkrysset åg kjøre billette opp-ned. Side 47

48 11.7 Endringslogg Dette er en oversikt / registrering hvor dx legger inn endringer som er gjort i systemet og hvor dere kan se hva som er nytt.. Side 48

49 11.8 Aktivitetslogg Aktivitetsloggen inneholder aktiviteter som er skjedd slik som - dagsoppgjør kjørt - sletting av reservasjoner - gjennoppbygging av reservasjoner - innlegging av forestillinger Se underliggende bilde: 11.9 Fil-logg Loggfører statuser i data-tabellene. Side 49

1 GENERELT... 4 2 ARBEIDSFLYT... 5 3 PÅLOGGING... 6

1 GENERELT... 4 2 ARBEIDSFLYT... 5 3 PÅLOGGING... 6 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 4 2 ARBEIDSFLYT... 5 3 PÅLOGGING... 6 4 BILLETTSALGET... 7 4.1 LYNKURS BILLETTSALG... 9 4.2 TAST & FUNKSJONSOVERSIKT... 10 4.3 FINNE FORESTILLING/FILM... 11 4.3.1 Oversikt

Detaljer

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg.

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. 6 Betaling 6.1 Vekslevindu For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. Når du fullfører et salg får du opp følgende vindu: Her kan du: Trykke

Detaljer

INTRODUKSJON... 2 OVERFØRING EBILLETTER TIL SKANNER... 3 SCANNING AV BILLETTER... 4 VIKTIG, NÅR BILLETT IKKE GODKJENNES (IKKE GRØNT LYS)...

INTRODUKSJON... 2 OVERFØRING EBILLETTER TIL SKANNER... 3 SCANNING AV BILLETTER... 4 VIKTIG, NÅR BILLETT IKKE GODKJENNES (IKKE GRØNT LYS)... INTRODUKSJON... 2 OVERFØRING EBILLETTER TIL SKANNER... 3 MANUELL OERVFØRING... 3 AUTOMATISK OVERFØRING... 3 SCANNING AV BILLETTER... 4 RESULTAT VED SCANNING;... 5 VIKTIG, NÅR BILLETT IKKE GODKJENNES (IKKE

Detaljer

minipos minipos Innhold

minipos minipos Innhold minipos Innhold Forord... 2 Oppstart... 2 Registrere varelinjer... 3 Endre antall, pris, eller varerabatt på en vare... 4 Endre pris... 4 Gi varerabatt... 5 Slette en varelinje... 5 Kundereferanse... 6

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED

BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED LEVERING AV KORTADMINISTRASJONSSYSTEM FOR ELEKTRONISK GAVEKORT BRUKERVEILEDNING UTSALGSSTED GJELDER FOR : BANK-AXEPT TERMINAL MED SMARTKORT- OG MAGNETSTRIPEKORT-LESER XPONCARD AS FORTROLIG S.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kasserutiner. Innhold

Kasserutiner. Innhold Innhold Ny kasse... 3 a) Klargjøre kasse for salg... 3 b) Vanlig salg... 6 c) Rabatt... 10 d) Retur... 13 e) Kjøp av gavekort... 16 f) Tilgodelapper... 18 g) Kredittsalg... 21 h) Dagsoppgjør/skiftoppgjør...

Detaljer

Hvordan selger man en nummerert billett?

Hvordan selger man en nummerert billett? Hvordan selger man en nummerert billett? OBS! Husk å informere kunden om at det er et ekspidisjonsgebyr på 25 kr. ved bestilling via telefon. Vil de ikke betale dette, skal de selv bestille billetter over

Detaljer

Avstemming i Extensor 05

Avstemming i Extensor 05 Avstemming i Extensor 05 Bokføringsloven om avstemming: Bokføringspliktige som har kontantsalg må avstemme den fysiske kassebeholdningen ved dagens slutt mot dagens inn- og utbetalinger, kontantsalget

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 eller 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved

Detaljer

Håndbok for restaurant og barkasse

Håndbok for restaurant og barkasse Håndbok for restaurant og barkasse Varegrupper Restaurant Tilpasset 7 elle 8" Windows nettbrett Med Windows nettbrett og integrert trådløs betalingsterminal kan både bestilling og betaling foregå ved bordet.

Detaljer

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03

Brukermanual for SteriaPAY.kasse. Versjon 1.03 Brukermanual for SteriaPAY.kasse Versjon 1.03 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet SteriaPAY.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av SteriaPAY.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister...4 Spesifisering

Detaljer

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED

XENTA STASJONÆR TERMINAL MED XENTA STASJONÆR TERMINAL MED Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no www.microlog.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 3 1.1 Tastaturet... 4 2 Menyfunksjoner... 4 1.2 Kjøp... 4 1.3 Kjøp og kontant...

Detaljer

Hvordan selger man en unummerert billett?

Hvordan selger man en unummerert billett? Start med å gå inn på http://boxoffice.billettportalen.no Hvordan selger man en unummerert billett? Her logger du inn ved å taste inn din e-mail og ditt passord: Deretter velger du det arrangementet du

Detaljer

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11

Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient... 2 Installasjon av VPN klient... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Installasjon pospay...1 Installasjon PosPay klient.... 2 Installasjon av VPN klient.... 7 Innstillinger i dxbillett for PosPay...11 Alle installasjoner som er her beskrevet gjøres kun LOKALT på den PC

Detaljer

Hvordan selger man en nummerert billett?

Hvordan selger man en nummerert billett? Start med å gå inn på http://boxoffice.billettportalen.no Her logger du inn ved å taste inn din e-mail og ditt passord. Hvordan selger man en nummerert billett? Deretter velger du det arrangementet du

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo

Elektronisk gavekort lade og sjekke saldo Elektronisk gavekort Elektronisk gavekort for Euronics-butikker lades ved hjelp av bankterminalen, og man må ha MAB versjon 6.9 Build 71 eller nyere for å kunne gjøre dette fra salgsordrebildet i MAB..

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS

BRUKERVEILEDNING. for. paypoint.rapport. Version 2.3 8.12.2010. Point Transaction Systems AS BRUKERVEILEDNING for Version 2.3 8.12.2010 Point Transaction Systems AS Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 RELATERTE DOKUMENTER...3 2 RAPPORTGENERERING... 4 2.1 KONFIGURERE TERMINAL...4 2.2 RAPPORT BRUKERGRENSESNITT...4

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende.

Timer. Før du starter å bruke programmet må du gjøre følgende. Hjelp til Frisør2000 Vi starter med enkle ting: Oppstart av programmet første gang: Oppgi tallet..> 1 for ansatt nummer Tast Enter Oppgi slik:> Fratid 10:00 Tiltid : 14:00 Timer oppgir du her med >> 6

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Koder en må kjenne til, og noen nyttige telefon-nummer, vil bli utdelt separat

Koder en må kjenne til, og noen nyttige telefon-nummer, vil bli utdelt separat Oppgaver: Kunne bruke Kassa-apparat (se egen oppskrift) Kunne bruke Bankterminalen Selge kiosk-varer Koke kaffe Steke vafler Betjene oppvaskmaskinen Ta imot Greenfee-betaling. Kvittering er bevis på at

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16

SMASH MOBIL TERMINAL. Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no. Side 1 av 16 SMASH MOBIL TERMINAL Telefon: (+47) 47 800 200 post@microlog.no Side 1 av 16 www.microlog.no Side 2 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Terminalen... 4 1.1 Batteriet... 4 2 Komme i gang... 4 3 Menyfunksjoner...

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Business Support Terminal V-R100

Business Support Terminal V-R100 Business Support Terminal V-R100 2 1. Printer deksel. La dette være på når maskinen er i bruk. 2. Automatisk kutter. Kutter kvitteringene automatisk. 3. Papir holder. Lukk skikkelig. 4. Papir rull (80mm)

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brødrene Dahls Assistent BDA

Brødrene Dahls Assistent BDA Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA -Helt sjef på lager! www.dahl.no Okt 07 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Hand Held Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel.

Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Enkel brukerdokumentasjon for salg og bruk av gavekort og tilgodeseddel. Oppsett i CS-Web og bruk i Silent Touch. Page 2 of 11 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK

Detaljer

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE

INNLEDNING VEDLIKEHOLDSAVTALE INSTALLASJON KOMME IGANG BRUKERSTØTTE B u t i kk 5.3 NorNet as NorNet as - Avd. Oslo Postboks 510, 2057 Jessheim Fyrstikkalleen 11B, Oslo : 63 97 35 12 : 22 67 04 70 Kontaktperson: Hans Erik Rastad Kontaktperson: Kjerstin Rastad Epost: hanserik@nor-net.no

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ]

Indre Østfold Data IKS. Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] 2012 Indre Østfold Data IKS Even Huuse [TILGANG TIL NYTT SKRIVEBORD KONTOR ] Har du tynnklient (NC; ikke PC)... får du opp følgende bilde når du slår på strømmen: Her velger du enten Kontor full skjerm

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE

BBSTerminal. brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE BBSTerminal brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE Forklaring om 1. Tastaturet side 2 2. BBS Kundeservice side 2 3. Multiterminal side 2 4. Menyvalg og funksjonstaster side 3 5. Manuell inntasting av kortdata

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Koder en må kjenne til: Nøkkelboks for døra inn til kafeteriaen. 2030 (endres jevnlig, etter hver utleie) Nøkkelboks til Caddy/Ballmaskin 3071

Koder en må kjenne til: Nøkkelboks for døra inn til kafeteriaen. 2030 (endres jevnlig, etter hver utleie) Nøkkelboks til Caddy/Ballmaskin 3071 Oppgaver: Kunne bruke Kassa-apparat (se egen oppskrift) Kunne bruke Bankterminalen Selge kiosk-varer Koke kaffe Steke vafler Betjene oppvaskmaskinen Ta imot Greenfee-betaling. Kvittering er bevis på at

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Brukerveiledning Varetelling

Brukerveiledning Varetelling Brukerveiledning Varetelling Innhold Ta ut rapport før varetelling... 1 Innledning... 2 Backup... 2 Selve varetellingen... 3 Varetelling på salgspunktet... 3 Varetelling med CPT terminal... 3 Innstillinger

Detaljer

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen.

Pocket Lager. Knappene på din håndterinal kan avvike noe fra denne brukermanualen. Pocket Lager Velkommen til Pocket Lager Pocket Lager importerer varedata fra Butikkdata Admin og overfører dette til en håndterminal. Etter lagertelling, henter Pocket Lager tellingen fra håndterminalen

Detaljer

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner

1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner Norsk Lastbærer Pool (NLP) sine kunder bruker NLPs kundeweb, www.nlpool.no, for registrering av både palleforflytninger og kundeforhold. Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke

Detaljer

LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet:

LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet: LIF Café Sleivspark, 13.10.2012: Bruk av det nye kassa-apparatet: - Vri nøkkel til: «REG». - Kassa er klar til bruk. - Hent vekslepengene på stedet. - Slå inn alle varer og alle salg på kassa, uansett

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (varer) 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Velg linjen med USB (som vist over og trykk enter). Nå vil det enten komme opp en beskjed som denne: Press any key to boot from USB Storage Device

Velg linjen med USB (som vist over og trykk enter). Nå vil det enten komme opp en beskjed som denne: Press any key to boot from USB Storage Device Del I: Installasjon via en USB-minnepenn Fremgangsmåten er slik: PCen må være slått av Sett minnepinnen inn i en USB port Start PCen og trykk umiddelbart gjentatte ganger hurtig på funksjonstesten F12

Detaljer

NYHET. Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS

NYHET. Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS NYHET Kjøp bonger til fremtidige runder og få varsel om gevinst på SMS Salg av bonger til fremtidige runder. Det er nå mulig å forhåndsbestille bonger til alle spill på dagens spilleplan. I den nye bongbutikken

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15

Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 Euro-2100 Hurtigguide for ekspeditører Versjon 3.15 INNHOLD Brukerstillinger... 3 Kalkulator... 3 Innlogging ekspeditør... 4 Utskrift kundekvittering... 4 Kopi av siste kundekvittering... 4 Åpning av kasseskuff...

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015

V-R7000 V-R7100. Brukermanual. Mars 2015 V-R7000 V-R7100 Brukermanual Mars 2015 Importør: Kasse og Butikkdata AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad Telefon: 66 77 80 30 e-post: firmapost@kbd.as www.kbd.as Forhandler: Applikasjon 4.4.0 1 V1-032015

Detaljer

Inngående varetelling WebOffice.

Inngående varetelling WebOffice. Inngående varetelling WebOffice. CPT Knapper hvordan bruke CPT håndterminal. Strekkodeleser Enter Escape Pil opp\ned Enter Backspace Numeriske knapper Function Power Strekkodeleser: Når man er et sted

Detaljer

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac

Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Veileder kjøp av kopier/utskrifter og legge til skriver på egen Pc / Mac Betingelse for å kunne kjøpe print / kopi er at du har laget deg Feidepassord, hvis ikke kan du gjøre det via www.betanien.no student

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Inngående varetelling ERP BackOffice.

Inngående varetelling ERP BackOffice. Inngående varetelling ERP BackOffice. Bruker man ikke CPT i varetellingen gå til side: 9 CPT Man SKAL ikke fjerne CPT- dockingstasjonen fra usbporten i Salgspunktet under varetellingen. Om denne ikke allerede

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

Logg på. Tast Personalkort ID

Logg på. Tast Personalkort ID Logg på Logg på Tast Personalkort ID Hovedmeny Påloggede brukere i butikken Varegrupper med undermenyer i Standardmenyen Andre tilgjengelige menyer Talltastatur for antall. -- for mer enn 9 Hvit markerer

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100

BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 BRUKERVEILEDNING CASIO TE-100 Denne veiledningen er ment som hurtigoppslag. For ytterligere informasjon henviser vi til engelsk manual som følger kassen. Nøkkelposisjoner: PGM: Programmering. RF: Retur

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din!

NY PÅ NETT. Bli kjent med pcen din! NY PÅ NETT Bli kjent med pcen din! INNHOLD BLI KJENT MED PCEN DIN...3 Slå på PC...3 Slå av PC...3 Mus...4 Høyre museknapp...4 Klikk...4 Dobbeltklikk...4 Innstillinger på mus...5 Tastatur...8 Tegntastene

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Eksamensvakt på Digital Eksamen

Eksamensvakt på Digital Eksamen Eksamensvakt på Digital Eksamen Dere som skal være eksamensvakt på digital eksamen, vil fortsatt i hovedsak ha de samme oppgavene som før. Vi synes likevel det er fint at dere kjenner til hvordan en digital

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash

Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash Brukerdokumentasjon Mobil terminal Smash INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 HVA FØLGER MED TERMINALEN... 3 2 KOMME I GANG... 4 3 MENYFUNKSJONER... 5 3.1 Kjøp... 5 3.2 Kjøp og kontant... 6 3.3 Manuell inntasting av

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant

MieleLogic. - Internett. - Oppvaluering - Kontant MieleLogic - Internett - Kreditt - Oppvaluering - Kontant Funksjoner i denne veiledning er avhengig av installerte programpakker MieleLogic Den enkle veien til logisk tøyvask Miele PROFESSIONAL har gjennom

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR 01.03.2012 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 4 Sjekke status

Detaljer