1 GENERELT ARBEIDSFLYT PÅLOGGING... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 GENERELT... 3 2 ARBEIDSFLYT... 4 3 PÅLOGGING... 5"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT ARBEIDSFLYT PÅLOGGING BILLETTSALGET LYNKURS BILLETTSALG TAST & FUNKSJONSOVERSIKT FINNE FORESTILLING/FILM Oversikt dagens forestillinger Gå direkte til neste/forrige forestilling Gå direkte til SAL NR. X forestilling NR. Y Gå tilbake til første forestilling Gå til en annen kino SELGE BILLETTER BESTILLE/RESERVERE BILLETTER HENTE BESTILTE BILLETTER HENTE EBILLETTER, BILLETTER SOLGT PÅ INTERNETT FLYTTE EN BESTILLING TIL ET ANNET STED I SALEN ENDRE ANTALL BILLETTER PÅ EN BESTILLING SLETTE EN BESTILLING SLETTE/FJERNE ALLE BESTILTE GJENOPPRETTE SLETTEDE BESTILLINGER NÅR MAN HAR BOMMET LITT OG SLETTET ALLE BESTILTE PÅ FEIL FORESTILLING OG PANIKKEN ER NÆR KØLAPP, SKRIVE UT ANNULLERE BILLETTER Via billettloggen ANNULLERE / SLETTE HELE SISTE EKSPEDISJON KREDITTSALG BETALING MED BANKKORT BANKKORT, BELASTE FLERE KJØP STOLPLAN ANGI MER ENN 9 SAMTIDIG FORESTILLINGER Hurtigtaster til Sal/Forestilling ANNET SALG / KIOSKSALG STREKKODELESER/SCANNER TILBAKEKJØP KIOSK/PRODUKTSALG VEIE VARER I LØS VEKT TOUCH-SALG KIOSK/CAFÉ FILMER BILLLETTLOGG Rekonstruere solgte plasser BRUK AV VERDIKORT (ELLER GAVEKORT) Selge billetter på/med verdikort Selge et verdikort Angre salg av et verdikort ÅPNE / LÅSE FOR SALG AV SETER PROBLEMLØSING Dobbeltbooking (salg av samme sete to ganger) Skriveren går tom for billetter under utskrift Blanke billetter skrives ut 'Too many open files' SKRIVE TESTBILLETT Side 1

2 7 PROGRAM F KONTANTOPPGJØR DAGSOPPGJØR KONTROLL AV EBILLETTER ANDRE INNSTILLINGER NY RULL AUTOMAT STATUS BILLETTAUTOMAT STOPPE / STARTE BILLETT-TRYKKERI FIRMAKORT SKRIVEROPPSETT MASKINOPPSETT ENDRINGSLOGG AKTIVITETSLOGG FIL-LOGG LOCATION / DATANOVA NOEN REGNSKAPSMESSIGE BETRAKTNINGER EBILLETT/INTERNETTSALG Transaksjonsgebyr internettsalg GAVEKORT/VERDI/KINO/KULTUR-KORT (OG GAVEBILLETTER) BANKKORT ANNULLERTE BILLETTER STIKKORDREGISTER Side 2

3 Z:\FELLES\TEKST\KINO\BRUKRDOK\DXBILL.DOC 1 Generelt DXBillett er et program for salg & bestilling av billetter. Man kan selge både nummererte (med rad/sete-angivelse) og ikke nummererte billetter. Hver billett som produseres har et unikt nummer. Hver billett som selges er merket med hvem som har solgt når og hvor. Man trenger kun tastaturet, og IKKE mus, for å betjene billettsalget. Grunnlaget for billettsalget legges i DXKino/DXKultur. D.v.s. her knytter man en film/arrangement til sal/dato/klokkeslett og legger inn billettkategorier & priser. Tips; Kopier opp pkt. 4.2 'Tast & funksjonsoversikt' og heng denne ved siden av skjermen i billettluken(e). Side 3

4 2 Arbeidsflyt 1. Filmer, priser og klokkeslett programmeres av kinoansvarlig senest dagen før (helst tre dager før) i DXKino. Det er svært viktig at det her legges inn riktige opplysninger m.h.t. klokkeslett, priser, billettkategorier osv. Det er dette som er grunnlaget for billettsalget. 2. Før billettsalget starter sjekker du at skriveren er slått på og har billetter. Skriv gjerne en testbillett. (Ctrl+T) 3. Billetter selges. 4. Dersom man har personlige kasser og skifter operatør i løpet av et skift kjøres kontantoppgjør når en operatørs salg er avlsuttet. 5. Dagsoppgjøret kjøres. Side 4

5 3 Pålogging Når billettsalget startes kommer dette bildet opp hvor man må logge seg på med en brukerid og et passord. Angi brukerid og trykk på Tab -tasten (den til venstre for Q-tasten). Angi ditt passord og trykk Tab igjen. Her kan du ved å trykke på Endre passord endre ditt eget passord. Trykk Enter for å gå inn. Figur -A Pålogging Alle salgsoperasjoner og annuleringer/tilbakekjøp merkes din BrukerID. Etter vellykket pålogging kommer du direkte inn i bildet for billettsalg. Dersom ingen forestillinger er lagt inn for billettsalg for du en melding om dette og havner i hovedmenyen. Side 5

6 4 Billettsalget billettoperasjoner foregår i dette bildet. Alle Først litt om de ulike delene av salgsbildet: øvre venstre del her finner du opplysningene om den forestilling som du er inne på. D.v.s. tittel dato klokkeslett (det minste klokkeslettet viser når forestillingen er slutt) antall ledig, solgt, reservert billettkategorier & priser, bokstavene foran den enkelte billettkategori brukes for å velge kategori når man selger her står markøren og blinker etter Antall, det er der man hele tiden angir antall billetter av den enkelte kategori som man skal selge øvre høyre del viser hvilke billettkategorier og antall du holder på å selge. D.v.s. under en ekspedisjon/salg så vil det komme frem flere linjer her hvis du selger flere billettkategorier og evt. artikler i samme ekspedisjon. Her ser du også nederst hva kunden skal betale. nedre halvdel her ligger det flere kort bak hverandre, Side 6

7 Her ser man at i hver overskrift er en av bokstavene understreket. Dette angir hvordan man tar frem de ulike kortene. Dette gjøres ved å holde nede Alt -tasten og trykke den understrekede bokstav på det kort man ønsker. F.eks. for å få frem kortet Forestillinger trykker man Alt+F. Vil man deretter tilbake til kortet Stolplan trykker man på Alt+S. Side 7

8 4.1 Lynkurs billettsalg 1. Trykk F4 bruk piltaster til ønsket forestilling evt.pageup/down for å bla til andre dager. 2. Trykk Enter for å få frem stolplanen dersom du ønsker å se hvilke seter du selger (men du kan selge direkte fra forestillingsoversikten. 3. Angi antall billetter 4. Første definerte billettkategori foreslås, dersom annen kategori ønskes trykker du den bokstaven som tilhører denne. 5. Dersom flere kategorier ønskes trykkes pluss, antall av neste kategori deretter bosktav for kategori hvis ikke riktig kat. foreslås. 6. Bruk evt.piltaster for å flytte til andre rader/seter. 7. For å skrive ut billetter trykker du Ctrl+Enter. Tips!! Hold tommelen på Ctrl-tasten til venstre på tastaturet og trykk på Enter-tast med pekefingeren. Dersom du ønsker å bestille billetter gjøres det på samme måte som ovenfor men da trykker du F2 FØR du trykker Ctrl+Enter. Når man skal angi antall billetter er programmet lagt opp slik at når ett siffer angis så tas dette som antall billetter som ønskes. Skal man ha mer enn 9 billetter må man bruke + tasten for å angi flere billetter i samme ekspedisjon. Evt. se punkt. 'Angi mer enn 9 samtidig' Side 8

9 4.2 Tast & funksjonsoversikt Funksjon Tast Angre/avbryte det du er begynt på Esc Avslutte/gå ut av billettsalg F12 Annullere F5 Annullere siste ekspedisjon F10 Betal med bankkort F11 Angi at sist solgt ble betalt med bankkort Ctrl+F11 Bestille/reservere billetter F2 Hente bestilte/reserverte billetter F3 Hente ebilletter Ctrl+E Artikkelsalg Alt+A Forestillingsoversikt F4 Skrive ut billetter Ctrl+Enter Bekrefte/utføre bestilling/reservasjon Ctrl+Enter Slette reservasjoner på forestillingen Ctrl+F Gjenopprette slettede bestillinger Ctrl+R Angi mer enn 9 samtidig Ctrl+C Kølapp, skrive ut (stå på forestilling) Ctrl+Q Betal siste ekspedering med bankkort Ctrl+F11 Kredittsalg, velge kunde F7 Informasjon om aktuelle filmer F6 Ta frem ekstra bill.kategorier å Vise alle reservasjoner på forest. Ctrl+Alt+R Vise logg pr. sete på forestilling Ctrl+Alt+L Gå direkte til sal nr A S D F.. Gå direkte til forest. Nr på salen Z X C D. Gå til neste forestilling (etter klokken) Ctrl+-> Gå til forrige forestilling (etter klokken) Ctrl+<- Side 9

10 4.3 Finne forestilling/film Det er flere måter å bevege seg mellom forestillingene: Oversikt dagens forestillinger. Trykk F4 (eller Alt+F), bruk piltaster for å velge ønsket forestilling. Med PageUp og PageDown kan du bla fra dag til dag. Når du står på riktig forestilling trykk Enter eller Alt+S for å komme inn på stolplan Gå direkte til neste/forrige forestilling. Trykk Ctrl+pil venstre/høyre og du blar direkte en og en forestilling (etter kl.) Gå direkte til SAL NR. X forestilling NR. Y Den nederste bokstavrekken (ZXCVBN..) på tastaturet brukes for å gå til første (Z), andre (X), tredje (Y) forestilling på den sal man befinner seg på. Den nest nederste bokstavrekken (ASDFGHJ.) på tastaturet brukes for å gå til første (A), andre (S), tredje (D) forestilling på den sal man befinner seg på Gå tilbake til første forestilling. Trykke tasten Home og du kommer tilbake til den neste forestillingen som skal starte (på egen kino). Hvis du i tillegg er inne og selger på en annen kino blir du brakt 'hjem' til din egen kino Gå til en annen kino Dersom kinoen har flere kinobygg kan du bla mellom kinoene med CTRL+pil opp/ned. Øverst til venstre vises hvilken kino du er inne på. Når du er på en fremmed kino kan du trykke Home for å komme hjem til din kino. Side 10

11 4.4 Selge billetter. 1. GÅ TIL/SJEKK AT DU ER PÅ RIKTIG FORESTILLING. 2. ANGI ANTALL & BILLETTKATEGORIER. Trykk inn antall billetter og du ser i øvre høyre del en billettkategori foreslås. Ønskes en annen kategori trykker du på bokstaven for denne. Skal du angi en til billettkategori i samme ekspedisjonen går du til neste punkt. Hvis ikke går du til punkt Dersom du ønsker å benytte en av de ekstra definerte billettkategoriene trykker du å og du år anledning til å velge blant de ekstra bill.kategoriene som er knyttet til denne forestillingen. Dersom det ikke finnes ekstra bill.kategorier knyttet til forestillingen vil du få beskjed om dette. 4. SELGE FLERE BILLETTKATEGORIER SAMTIDIG. Når du skal plusse på en til billettkategori bruker du, + tasten, du ser da at en ekstra linje føyes til oppe til høyre, fortsett så som i punkt Når alle billettkategorier er angitt kan man evt. flytte seg til et annet sted i salen enn det foreslåtte med piltastene. Når plassering er valgt skrives billettene ut ved å trykke Ctrl+Enter. Plassene markeres som solgt med *. Side 11

12 4.5 Bestille/reservere billetter 1. Trykk F2 og systemet er i reservasjonsmodus. Når du bestiller billetter angir du ikke billettkategori men kun det totale antall som ønskes. 2. Gå til riktig forestilling. 3. Tast inn antall billetter. 4. Plasser de evt. i salen med piltaster. Prøv å unngå at det blir stående enkeltseter ytterst eller innimellom solgte/reserverte. 5. Trykk Ctrl+Enter, bestillingen gjøres, plassene markeres med R i stolpanen (hvis ikke unummertert. 6. Du får oppgitt et referansenummer som kunden skal opgi når billettene hentes. Etter utført bestilling går systemet tilbake til salgsmodus. Side 12

13 4.6 Hente bestilte billetter Trykk F3 og du blir bedt om å taste inn bestillingsnummeret. Tast inn dette og trykk TAB. Hvis riktig nummer hentes forestillingen frem og de bestilte plassene markeres med en lys blå (cyan) farge. Angi antall billetter som skal hentes som under et vanlig salg, dvs. angi antall pr. kategori og bruk plusstasten ved flere kategorier. Dersom det er plass kan du angi flere billetter enn det er på bestillingen. NB! Hvis du skal ta ut færre billetter en bestillt kan du velge hvilken side av bestillingen du skal ta ut, bruk pil til venstre/høyre. Den gule fargen markerer de seter du skal ta ut. Trykk Ctrl+Enter for å ta ut billettene. Hvis du har tatt ut færre enn bestilt får du spørsmål om de resterende setene skal slettes. Hvis du svarer NEI så kan de resterende plassene hentes med samme best.nummer. Svarer du ja frigis resten av seten for salg og bestillingen slettes. 4.7 Hente ebilletter, billetter solgt på internett Ved henting av ebilletter skal kunden forevise betalingskortet som er brukt på internett. (Dette blir kunden eksplisitt opplyst om når kjøpet gjøres på internett!) Hvis ikke betalingskortet kan fremvises (for eksempel barn som skal hente billettene som mor har kjøpt på internett), skal kunden oppgi referansenummer I TILLEGG til kredittkortnummeret. Med andre ord: Billettutsteder (kinoen/kulturhuset) bestemmer selv praksis her mht. referansenummer. Men det er ment å kunne brukes som en ekstrakontroll. Eks. kan man bestemme at dersom kortnummeret OG referansenummeret oppgis så behøver ikke betalingskortet å være medbrakt/forevises. Trykk Ctrl+E og tast inn de fem siste sifrene på kredittkortnummeret. Trykk Tab og du får opp billettene betalt med dette kortet. Trykk på Skriv ut billetter og all billetter SOM IKKE ALLEREDE ER SKREVET UT blir skrevet ut. TIPS; Hvis det benyttes ebn integrert nbakterminal fra PosPay kommer det opp en mleidng om at kunden kan dra kortet benyttet ved kjøp på nettet. Da taster man ikke inn noe; kunden drar bare kortet og billettene hentes frem og skrive ut. Side 13

14 NB! Kolonnen Utskr viser hvor mange ganger den enkelte billett er skrevet ut. Hvis en billett er skrevet ut tidligere må man bruke knappen reprint for å skrive ut én og én billett. All reprint av billetter blir logget særskilt. 4.8 Flytte en bestilling til et annet sted i salen Trykk F3 og du blir bedt om å taste inn bestillingsnummeret. Tast inn dette og trykk Enter Hvis riktig nummer, hentes forestillingen frem og de bestilte plassene markeres med en lys blå (cyan) farge. Du kan nå bruke piltastene for å flytte til et annet sted i salen. Trykk F2 en gang til for å flytte bestillingen til den nye plassen. Bestillingsnummeret er det samme som før. 4.9 Endre antall billetter på en bestilling Trykk F3 og du blir bedt om å taste inn bestillingsnummeret. Tast inn dette og trykk TAB. Hvis riktig nummer hentes forestillingen frem og de bestilte plassene markeres med en lys blå (cyan) farge. Angi det nye antall billetter og trykk F2 for å bekrefte Slette en bestilling Trykk F3 og du blir bedt om å taste inn bestillingsnummeret. Tast inn dette og trykk TAB. Hvis riktig nummer hentes forestillingen frem og de bestilte plassene markeres med en lys blå (cyan) farge. Angi 0 (null) i antall billetter og trykk F2 for å bekrefte. Plassene frigis for salg Slette/Fjerne alle bestilte Side 14

15 Dette gjøres når tiden er ute og man vil frigi reserverte plasser for salg. Plasser deg på riktig forestilling. SVÆRT VIKTIG. Trykk CTRL+F og bekreft i neste bilde at du vil slette. Alle reserverte plasser frigis for salg. Hvis du har klart å bomme og slette på feil forestilling (fy) så se neste punkt Gjenopprette slettede bestillinger når man har bommet litt og slettet alle bestilte på feil forestilling og panikken er nær Stå på riktig forestilling. Trykk CTRL+R for å rette opp de slettede bestillingene. Man får ikke gjenopprettet bestillinger hvis plasser er blitt solgt etter sletting av reserverte Kølapp, skrive ut Kølapper kan skrives ut for å få orden på køen når uavhentede og frigjorte reservasjoner skal selges. Når noen kommer og vil kjøpe uavhentede før de er slettet/frigitt, så; 1. Stå på riktig forestilling 2. trykk Ctrl+Q 3. bekreft så utskrift av kølapp med Enter i neste bilde 4. og en kølapp skrives ut. Når de uavhentede så er frigitt selger man ut resten, ved å begynne med å ekspedere nr.1, deretter nr. 2 osv. Side 15

16 4.14 Annullere billetter Trykk F5 og du blir bedt om å angi billettnummeret. Hvis du har en lesepenn tilkoblet drar du denne over strekkoden på billetten. Hvis ikke så taster du inn billettnummeret manuelt. (Nummeret står helt til høyre på avrivingsdelen). Du behøver ikke å taste de nullene som står først i nummeret. Trykk deretter TAB. Hvis riktig nummer er registrert blir du bedt om å bekrefte sletting av sete x på rad y, sjekk dette mot billetten og trykk OK. NB! Annulerte billetter er bilag som skal inn i regnskapet. Merk derfor annulerte billetter umiddelbart og legg de i pengeskuffen (slik at de ikke ved en feil selges på nytt, for da må noen sitte i fanget på hverandre...) Via billettloggen Dersom du ikke har den billetten som skal annuleres (for eksempel etter papirkrasj i skriveren), så kan du trykke Ctrl+L og få opp solgte seter. Pil deg til ønsket rad/sete og trykk F5 for å annullere. Annulleringen 'bokføres' og logges på vanlig vis Annullere / Slette hele siste ekspedisjon Noen ganger kan man ønske raskt å slette hele den siste ekspedisjonen. F.eks. 4 voksne og 2 barn. Trykk F10 og du blir bedt om å bekrefte dette. Dette kan f.eks. være aktuelt hvis man selger på feil forestilling eller får et papirkrasj under billettutskrift. Legg i så fall de ødelagte billettene sammen med oppgjøret som dokumentasjon på årsak til annulleringen. Side 16

17 4.16 Kredittsalg Med kredittsalg menes at man selger billetter uten å motta kontanter. Faktura sendes i ettertid. Typisk her kan være skoleforestillinger o.l. Kontantoppgjøret tar selvfølgelig hensyn til kredittsolgte billetter. Trykk F7 og du får opp dette bildet hvor du skal velge hvilken kunde som skal belastes. Du kan søke på navn ved å angi de første bosktavene. Manøvrer ellers med pil opp/ned. Trykk Enter når ønsket kunde er funnet. Du kommeer nå tilbake i billettsalget hvor det nå i øvre høyre del vises Kredittsalg samt kunden navn. For å gå ut av kredittmodus trykkes ESC. Side 17

18 4.17 Betaling med bankkort En kan via en av Com-portene koble en betalingsterminal til PC n for betaling med bankkort. Etter at terminaler er koblet til defineres det under fil-menyen og under maskinoppsett hvilken com-utgang terminalen er koblet til. Selve ekspederingen utføres slik: Trykk F11 for å gjøre billettprogrammet oppmerksom på at det kommende salget skal skje via betalingsterminal. Etter at du har trykt Ctrl+Enter for å utføre ekspederingen vil systemet prøve å komme i kontakt med betalingsterminalen. Dersom kontakt oppnåes vil beløpet bli overført til betalingsterminalen og kunden vil bli bedt om å dra kortet sitt. Etter at betalingen er godkjent vil operatøren få beskjed. Dersom betalingen via betalingsterminalen ikke blir godkjent vil du få beskjed om dette og i tillegg få opp spørsmål om beløpet skal betales kontant. Dersom så ikke er tilfellet vil ikke salget bli utført. Etter at salget er avsluttet vil programmet forberede seg på at neste ekspedering er kontant. NB! Belastning av bankkort kan også gjøres ETTER at man har solgt billetter på vanlig vis UTEN å trykke F11 først. Man kan da også belaste flere salg i én operasjon. (Feks. ved kjøp til flere forestillinger, kjøp av kioskvarer samtidig osv.) Side 18

19 4.18 Bankkort, belaste flere kjøp Ved å trykke Ctrl+F11 kan man etter et salg belaste de siste salg via vinduet som dukker opp; Dette bildet viser de siste salgene. Ved å bruke pil opp/ned og mellomromstasten merker du de linjene som skal belastes kortet. Når du trykker Alt+F for å fortsette betalingen i bildet hvor dialog med betalingsterminalen fullføres. På denne måten kan man bl.a. foreta belastning av billetter kjøpt til ulike forestillinger. Ny Ctrl+F11 Ta betalt på flere måter. Side 19

20 Her får man opp de siste salgene som er gjort. Sjekk at de linjene du skal ta betalt for nå er markert med X tiil høyre i bildet. Bruk mellomromstasten til å skå av/på X. Summen av de som er merket X står etter 'Sum utvalgte'. Nå kan du gå videre og ta betalt på ulikt vis for de som er merket X. Da kan du enten gå rett på belastning (med altv altb eller altk). Du angir da videre hvilket beløp som skal belastes. Eller du kan markere enkeltlinjer med B (de B-merkede summeres i 'Til belastning'), og når du deretter trykker altv / B / K så tas summen av de B-merkede med for belastning. På denne måten kan du bealste flere forskjellige bankkort, belaste gave/verdi-kort og evt. kjøre noe på kredittsalg. Det som evt. gjenstår som ubetalt og skal betales kontant fremkommer i summen 'Rest/kontant' (denne reduseres etterhvert som man tar seg betalt på annet vis som beskrevet over). Side 20

21 4.19 Stolplan På unummererte forestillinger er dette panelet av naturlige årsaker blankt/tomt da billettene selges uten rad/sete-angivelse. Man selger da billetter på vanlig måte, men ser da kun antall sogt/ledig/reservert, og ingen plassmarkering i stolplan. På nummererte forestillinger vil bildet se ut omtrent som dette (bildet vil variere fra kinosal til kinosal) og viser det enkelte sete. Ved salg vil systemet foreslå de beste ledige plassene. Valgte plasser er markert som et gult felt. Man kan fritt velge plasser selv ved å bruke piltastene opp, ned, venstre & høyre Angi mer enn 9 samtidig For å kunne angi mer enn 9 billetter på en gang trykker man Ctrl+C. Man blir da spurt om antall.. og trykker Enter etter at dette er gjort. På nummererte forestillinger (plassbilletter) kan man max ta ut samtidig så mange som man har plass til ved siden av hverandre på én rad. På unummererte forestillinger kan man kjøre ut samtidig opptil det antall man har ledig. Side 21

22 4.21 Forestillinger over filmer & klokkeslett. Her får du en dagoversikt Bruk piltaster for å velge film/klokkeslett. Detaljopplysningene om de forestillingene du flytter deg inn på ser du hele tiden i øvre venstre, del av bildet. For de som har det travelt... Du kan selge billetter direkte fra dette bildet uten å gå innom Stolplanen. Følg vanlig fremgangsmåte ved å angi antall og evt. billettkategori(er) og kjør ut billetter direkte med Ctrl+Enter Hurtigtaster til Sal/Forestilling Har man mer enn 1 sal kan man benytte hurtigtaster for å gå f.eks. direkte til sal nr. 2 (trykk S) og forestilling nr. 3 på denne sal (trykk C). Logikken er altså at bokstavrad A S D F G H I Velger sal nr og bokstavraden Z X C V B N.. Velger forestilling nr På valgt sal De som har én sal kan benytte nederste bokstavrad for hurtig å veksle mellom dagens forestillinger. Side 22

23 5 Annet salg / Kiosksalg Herfra kan man selge andre produkter/artikler. Hvis man skal selge produkter sammen med billetter så legger man først inn produktsalget og deretter billettene som skal kjøpes. Bruk piltast opp/ned for velge produkt. Angi antall når du står på ønsket produkt. Trykk deretter TAB. 5.1 Strekkodeleser/scanner Skal man drive kiosksalg fra billettluken (evt. selge billetter i kiosken) bør man benytte en strekkodeleser. Dette forenkler og effektiviserer kiosksalget! Man registrerer da varene inn i dxkino og registrerer strekkoden tilknyttet hver vare. Ved salg drar man bare varen forbi leseren og 1 stk. av varen registreres for salg (evt sammen med billetter). 5.2 Tilbakekjøp kiosk/produktsalg Dersom en vare skal kjøpes tilbake gjøres det ved å angi MINUS foran antall; eks. -1 og du ser at du får et minusbeløp på varelinjen oppe til høyre. Hvis du skal kjøpe tilbake en strekkodevare må først trykke tasten M (det vil da dukke opp en gul M nederst til høyre. Når du da scanner varen spretter det opp et vindu hvor du angir antall av denne varen som skal selges. Tast inn antall med MINUS foran for å gjøre et tilbakekjøp. TIPS; hvis du skal selge 6 stk. Cola, trykker du M først, scanner 1 Cola og taster inn 6 i antall og trykker Enter. 5.3 Veie varer i løs vekt Man kan også selge godter i løs vekt. Man må da benytte en vekt tilknyttet PC med seriellkabel. (com-utgang angis under Fil>Maskinoppsett. Her oppgis også varenummeret til løsvekt-varen). Når varen skal veies står man i det vanlige salgsbildet for billetter. Her trykker man så Ctrl+V og følgende bilde spretter opp; Side 23

24 Her trykker (eller klikker) man på Utfør veing, og vekt hentes fra vekten. Deretter trykker man på Vekt ok og den veide mengde ig korrekt utregnet pris hentes tilbake inn i salgsbildet hvor ekspedisjonen fortsetter på vanlig vis. Trykkes Esc så lukkes bildet uten registrering av vekt. Pr.dato gjelder ovennevnte integrering for følgende vekter; -CAS-AP1 (Ljunggren Vekter) 5.4 Touch-salg kiosk/café Hvis man har mange produkter uten strekkode, f.eks. Varm og kald mat, dispenser, popcorn, så kan dette legges inn som touchprodukter. Det vil da fremkomme en Touch-fane i salgsbildet. Skift til denne og trykk knapp for ønsket produkt for å selge. Tilbakekjøp / redusering av antall; hold nede Ctrl mens du klikker på varen og antallet reduseres med -1. For å kjøpe tilbake/nulle ut salg av 2 Kaffe holder man inne Ctrl, trykker på kaffe 2 ganger.det vil stå -2 kaffe oppe til høyre. Bekreft/utfør tilbakekjøpet med Ctrl+Enter. Side 24

25 5.5 Filmer Denne oversikten er en ren informasjonsfunksjon slik at man skal kunne svare på spørsmål om de ulike filmene. Oversikten viser de filmer som kjøres og hvilke som kommer. Bruk pil opp/ned til ønsket film og se detaljer/filminformasjon om den enkelte film i bildet til høyre. Side 25

26 5.6 Billlettlogg Alle salg & annulleringer som gjøres logges for hvert enkelt sete (plassbilletter). Her kan man gå inn og kontrollere hvilke operasjoner som er gjort på det enkelte sete. Dette bildet får du opp ved å trykke Ctrl+Alt+L. Her ser man hvem som har gjort hva, og når det er gjort Rekonstruere solgte plasser Fra dette bildet kan du også rekonstruere solgte plasser på en forestilling. Kun aktuelt etter disk-krasj for gjenoppbygging av status. Trykk Ctrl+R og svar Ja og salgslogg gjennomgås og solgte seter markeres. Etter dette bør du gå til 'Program', gå til aktuell forestilling og deretter trykke 'Tell stolplan'. Side 26

27 5.7 Bruk av verdikort (eller gavekort) Når verdikort skal selges må det først opprettes kortserier i dxkino eller dxkultur. Her angir man type kort, rabatt, pris og evt. varighet. For å selge et kort eller selge billetter på et verdikort trykkes F8 og følgende vindu kommer opp; Her taster man så inn nummeret på det kort som skal selges Selge billetter på/med verdikort Dersom nummeret tilhører et kort som er solgt endrer vinduet seg til dette; Her ser man status på kortet. Skal man selge billetter på kortet trykker man Enter eller klikker på OK, deretter forsvinner dette bildet og man selger billetter på vanlig måte. Billetter som betales via verdikort kommer med på oppgjøret men ikke som kontanter, men i en egen sum for betalt med verdikort. Når verdikortet ikke dekker hele summen så vil den resten som ikke dekker billettprisen for én billett fremkomme som 'tilbakekjøp...' og et minusbeløp. På den måten blir kortet brukt opp og riktig restbeløp som skal betales av kunden fremkommer nederst. F.eks. Som her; Side 27

28 5.7.2 Selge et verdikort Dersom du taster inn et kortnummer som ikke er solgt får du følgende spørsmål; Dersom det kortnummer som er oppgitt er innenfor intervallene til gavekort eller firmakort vil ikke disse to korttypene kunne selges her. Gavekortene selges om et produkt under produktsalget, mens firmakortene selges og printes ut fra egen rutine(se pkt ). Hvis kortet skal selges trykk Enter eller klikk på Ja og følgende bilde kommer opp; Her trykkes Enter og kortet blir solgt og aktivert. Lever ut kortet og ta betalt. Etter salget får du spørsmål om kvittering ønskes, spør kunden om dette og klikk på ja eller nei. Deretter kommer følgende bilde opp; Trykker man nå Enter så velger du å selge billetter på dette kortet. Dersom det ikke skal selges billetter på kortet nå trykker du bare Esc. Side 28

29 5.7.3 Angre salg av et verdikort Hvis du har solgt et kort og skal 'annullere' dette salget gjøres dette ved å kjøpe tilbake kortet. Trykk F8 oppgi kortnummer, trykk Enter og du får opp statusbildet for kortet. Her trykker du så F10 for å kjøpe tilbake kortet. Da går kortverdien i minus i kassa og nuller ut salget av kortet slik at det blir riktig i oppgjøret. Side 29

30 5.8 Åpne / låse for salg av seter Seter som ligger 'låst' i stolplanen kan åpnes for salg, og tilsvarende kan ledige seter låses mot salg. Gå til aktuell forestilling og trykk Ctrl+S og du får opp følgende bilde: Bruk mus og piltaster for å plassere deg. Trykk deretter F5 for å åpne/låse hvert enkelt sete. Klikk på 'Lagre' for å...ja du skjønner. Klikk på 'Avbryt' hvis du angrer. Side 30

31 6 Problemløsing Dobbeltbooking (salg av samme sete to ganger) Ett sete kan selges flere ganger, men KUN NÅR EN BILLETT PÅ DETTE SETE ER BLITT ANULLERT. Det er derfor svært viktig at man etter anullering merker billetten tydelig som annulert slik at den ikke senere ved en feiltagelse selges på nytt. Dersom man opplever at to billetter på samme sete er blitt solgtkan du sjekke dette ved å gå til aktuell forestilling og trykke Ctrl+Alt+L. Du får da listet opp hver salgs og annuleringsoperasjon som er gjort for hvert sete. Hvis det sete som er blitt dobbeltbooket/solgt viser seg å være anullert og deretter solgt på nytt så forklarer dette saken. Se punktet 'billettlogg' for å kontrollere at en evt. dobbeltbooking skyldes en solgt annulert billett. Side 31

32 6.1.2 Skriveren går tom for billetter under utskrift. Hvis skriveren går tom for billetter under utskrift gjør følgende: 1. IKKE trykk på den grønne knappen på skriveren og IKKE slå av skriveren. 2. Åpne skriveren, ta ut den tomme rullen og sett i en ny. Følg veiledningen som følger skriveren. 3. Når billetter er satt i og skriver er lukket; Trykk på den grønne knappen og resten av evt. ikke utskrevne billetter blir skrevet Blanke billetter skrives ut. Når man går inn i billettsalget sendes billettens layout til skriveren. Dersom skriveren slås av eller mister strømmen et øyeblikk kan det hende at den mister layouten. Den vil da skrive blanke billetter. Gå da bare ut av salgsbildet med F12 for deretter å gå inn igjen. Prøv evt. å skriv en testbillett (Ctrl+T). Side 32

33 6.1.4 'Too many open files' Programmene har mange filer åpne samtidig. Vanligvis betyr denne feilmeldingen at det i denne maskinens er satt av for lite ressurser til antall samtidig åpne filer. Øk FILES=XX til FILES=200 i CONFIG.SYS (gjelder Win3.x) Øk evt. nettverksmessige settinger som påvirker dette. For eksempel i Novell øk FILE_HANDLES til 200 Prøv evt. også å slett filen DXBILL.INI som ligger på C:\WINDOWS Side 33

34 6.2 Skrive testbillett Trykk Ctrl+T Side 34

35 7 Program f6 Skjermbildet viser en oversikt over forestillinger på den valgte dato. Dette er den eneste plassen hvor en kan flytte en forestilling hvor det allerede er solgt billetter. Velg da knappen Flytt forestilling. Følgende skjermbilde dukker opp: Oppgi her til hvilket tidspunkt og sal forestillingen skal flyttes. Merk at dersom en forestilling med plassbilletter blir flyttet til en annen sal blir foretillingen gjort unummerert. Telling av stolplanen er nyttig dersom en har differanse mellom antall solgt/reservert i stolplanen og det antallet som står oppført på forestillinge. Side 35

36 8 Kontantoppgjør Kontantoppgjøret kan kjøres på skjerm og på skriver. Windowsoppsettet styrer hvor utskriftene kommer ut. Dette oppgjøret summerer opp hva angitt operatør har solgt for på oppgitt dato etter at du har trykket F6 eller klikket på knappen for Start utregning. Ved å oppgi kassenr = 0 og operatør = blank vil alle kasser og operatører bli tatt med. Nederst vises hva som skal være kontant i kassen etter fradrag for evt. kredittsalg og rabatthefter. Ved å klikke på Forest.salg vil du få opp underliggende bil de som viser hvilke forestillinger salget skjedde på. Side 36

37 Som en ser er salget også summert i egne forestillinger og klientforestillinger. Ved å klikke på detaljer vil en få et detaljert bilde av hvilke transaksjoner som inngår i de summer kontantoppgjøret viser. Ved å klikke på knappen for Skriv rapporten vil summene bli sendt til printeren. Det er svært viktig av du tar vare på alle annulerte billetter Side 37

38 9 Dagsoppgjør Dagsoppgjøret kjøres når billettsalget for dagen er avsluttet og bestilles via underliggende bilde. Etter at dagsoppgjøret er kjørt vil alle statistikker bli oppdatert. Det er derfor svært viktig at denne rutinen blir kjørt etter at salget på siste forestilling på kvelden er avsluttet. Valgene Ikke skriv ut rapporten - Dersom denne er huket av vil statistikkene bli oppdatert men ingen rapporter vil bli skrevet. Ikke skriv uoppgjorte dager Ved å IKKE huke av denne vil programmet kontrollere om det er dager hvor dagsoppgjøret ikke er kjørt. I så tilfelle vil disse bli listet opp på slutten av dagsoppgjøret. Dersom du skulle få listet opp datoer her så kjør dagsoppgjør for disse dagene for å sikre at statistikkene dine blir korrekte. Skriv kun ut byråtall Kun byråtall blir skrevet. Selve dagsoppgjøret blir ikke printet. Forhåndsvis dagsoppgjøret Dagsoppgjøret blir forhåndsvist på skjermen før en evt. bestemmer seg for å skrive det ut på papir. Følgende ting skjer under dagsoppgjøret: 1. Kassatransaksjonene(dvs. det billettsalg/produktsalg som har skjedd gjennom DXBillett) blir oppdatert mot statistikker/forestillinger/filmer. 2. Stolplaner som er eldre enn 1 uke blir slettet. 3. Reservasjoner som har utgått hentefrist blir slettet fra stolplanene. Dersom forestillingsdatoen for disse reservasjonene i tillegg er eldre enn dagens dato blir de slettet fra reservasjonsregisteret også. Dvs. at dersom en reservasjon har utgått hentefrist og forestillingen enda ikke har skjedd vil reservasjonene vises på listen over reservasjoner på forestillingen. 4. Fjerner salgslogg billetter som er mer enn 1 uke gammel. Side 38

39 Under vises rapporten dagsoppgjør: DEL1 av dagsoppgjøret viser hvilke forestillinger det er solgt billetter på. Dette er spesifisert på hver billettkategori/pris samt en sum av antall billetter og beløp. Tallene for total omsetning vil kun være riktig for foretillinger som går i dag. Dvs. at forestillinger som går på senere tidspunkt enn i dag kun vil inneholde det salget som er skjedd på denne forestillingen i dag. Forutsetningen for at totaltallene er korrekte er selvsagt at dagsoppgjøret er kjørt for tidligere datoer hvor det også er skjedd billettsalg. DEL 2 av dagsoppgjøret sier noe om pengestrømmen, hva som er solgt og hvordan salget er skjedd. Til slutt ender det opp med hvor mye kontant som er solgt for på denne kinoen denne datoen. DEL 3 inneholder en oversikt over hvilke kasser og hvilke operatører som har foretatt salget. Her står også hvor mange billetter som er annulert av hvert av operatørene. Side 39

40 Dagsoppgjøret brukes gjerne som regnskapsbilag. Side 40

41 10 Kontroll av ebilletter Hjemmeprintede ebilletter skal scannes i innslippet. Se egen veiledning knyttet til hjemmeprint. Men overføring av ebilletter til scanner gjøre kort fortalt slik; Gå til forestillingen. Trykk på Ctrl+L (og du får opp loggen over solgte seter). Sjekk at scanneren står i basen (med 'waiting...' i displayet) Trykke på Ctrl+E og overføring gjøres. NB! Hvis dere scanner i to innganger (høyre/venstre) får du først opp et vindu hvor du velger hvilken side. Dvs. at du må gjøre dette i to omganger på to forskjellige scannere slik at du har en for hvert innslipp. Men er det lite folk på en forestilling kan du velge 'alle' og kun kjøre kontroll i én inngang. Side 41

42 11 Andre innstillinger På underliggende filmeny ligger punkter for en en del andre innstillinger som kan være nyttige: 11.1 Ny rull automat Dersom det er installert billettautomat på din kino vil en her kunne sette inn antall meter billettrull på automaten. Dette for å kunne holde øye med når rullen blir tom og det er på tide å sette inn en ny. Side 42

43 11.2 Status billettautomat Stoppe / Starte Dersom det er installert billettautomat på din kino kan du via denne rutinen stoppe og starte automaten. Benytt underliggende bilde: 11.3 Billett-trykkeri Denne rutinen benyttes for å trykke billetter for andre. Billett-trykkeriet medfører ingen regnskapsmessige konsekvenser. Fyll ut feltene og prøv utskriften av 1 billett. Når du er fornøyd med layouten skriver du ut alt. Side 43

44 11.4 Firmakort Denne rutinen benyttes for utskrift av firmakort. Firmakortserien, dvs. det nummer firmakortene skal ha, må defineres som en verdikortserie i DXKino. Et firmakort innholder 1 stk. billett. Fyll ut underliggende bilde Ta testutskrift for å se at layouten på firmakortet blir OK. Programmet foreslår selv det nr ( billettnr.) firmakortene skal starte på. En må også huske på å oppgi hvilken kunde som skal ha firmakortene. Utskriften av firmakortene medfører at det dannes regnskapsmessige transaksjoner. Salget skjer enten kontant eller pr. kreditt. Side 44

45 11.5 Skriveroppsett Vanlig Windows skriveroppsett. Se underliggende bilde. Side 45

46 11.6 Maskinoppsett I DXBillett sin hovedmeny vil du under valget Fil og Maskinoppsett få opp følgende bilde; Maskin.nr. settes fra 1 og oppover for den enkelte maskin. IKKE SAMME NR. PÅ TO MASKINER! Kino nr. settes til 0 dersom ett kinobygg. Ellers settes den til nummeret på tilhørende kino. Billettskriver type 0-ingen 1-Eltron 2242/2642 / Zebra 2-Markpoint MP104 3-UBI BOCA 99-Under testing/opplæring kan skrivertype 99 angis. Da kan man 'selge' billetter uten billettskriver. COM-utgang billettskriver; Angi COM1 eller COM2 osv. COM-utgang betalingsterminal; Angi COM1 eller COM2 osv. Side 46

47 Type bankterminal 0 Bullterminal 1- Spectracard-system(utgått) 2- Pospaysystem COM-utgang kioskvekt Angi COM1 eller COM2 osv. Skriv billetter opp-ned Dette behovet kan melde seg dersom man får billettruller som er rullet opp feil vei. Da må billetten snues på printen. Kryss da av på dette merket. Dette gjelder pr. maskin slik at én pc kan kjøre med billettene 'rettveien', mens en annen kan ha denne avkrysset åg kjøre billette opp-ned. Side 47

48 11.7 Endringslogg Dette er en oversikt / registrering hvor dx legger inn endringer som er gjort i systemet og hvor dere kan se hva som er nytt.. Side 48

49 11.8 Aktivitetslogg Aktivitetsloggen inneholder aktiviteter som er skjedd slik som - dagsoppgjør kjørt - sletting av reservasjoner - gjennoppbygging av reservasjoner - innlegging av forestillinger Se underliggende bilde: 11.9 Fil-logg Loggfører statuser i data-tabellene. Side 49

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN... Innholdsfortegnelse DXKino 1 GENERELT... 3 1.1 SENTRALE BEGREPER, HVA SOM LEGGES I DISSE..... 3 1.2 BILLETTPRISER... 4 1.3 MASKIN/SYSTEMKRAV... 5 1.4 SIKKERHETSKOPIERING... 5 2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

Detaljer

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg.

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. 6 Betaling 6.1 Vekslevindu For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. Når du fullfører et salg får du opp følgende vindu: Her kan du: Trykke

Detaljer

DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4. 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5. 1.2 Maskin/systemkrav...

DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4. 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5. 1.2 Maskin/systemkrav... Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5 1.2 Maskin/systemkrav...5 1.3 Sikkerhetskopiering...5 2 ARBEIDSFLYT...6 2.1.1 Statistikker...6

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as

Quick Brukerkonferansen 2005. 2005... Quick Systems as Quick Brukerkonferansen 2005 Innhold I Innholdsfortegnelse Del I Velkommen 6 1 Mål med kurset... 6 2 Agenda... 7 Mandag Tirsdag Onsdag... 7... 7... 8 3 Deltakerliste... 9 Del II Grunnkurs 12 1 Oppstart...

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

VisBook 6.0 - Minimanual

VisBook 6.0 - Minimanual VERDEN RUNDT DØGNET RUNDT VisBook 6.0 - Minimanual For online hjelp i programmet tast F1 Her meldes inn supportspørsmål hele døgnet. Svar fra VisBook AS vil bli gitt i vanlig arbeidstid og leses her. Supporttelefon

Detaljer

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD

BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING. (Faghandel) QT-6000 KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD BRUKER- og PROGRAMMERINGS- VEILEDNING (Faghandel) QT-6000 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS PB 1 1375 BILLINGSTAD PUSTUTVEIEN 18 1396 BILLINGSTAD INNHOLD: Introduksjon:...3 Sette inn ny rull

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

ProfVet Praksis PROFVET PRAKSIS... 1 1. OM PROFVET PRAKSIS... 2 2. Å KOMME I GANG... 3

ProfVet Praksis PROFVET PRAKSIS... 1 1. OM PROFVET PRAKSIS... 2 2. Å KOMME I GANG... 3 ProfVet Praksis PROFVET PRAKSIS... 1 1. OM PROFVET PRAKSIS... 2 2. Å KOMME I GANG... 3 2.1 DIVERSE... 3 2.2 KONTOER... 4 2.3 PLASTKORT (OG KVITTERINGSBLOKK)... 4 2.4 VETERINÆRER... 5 2.5 TELEFONTYPER...

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK

Maritech Sluttseddel. Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK Versjon 9.10 BRUKERHÅNDBOK 2. utgave April, 2005 Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert

Detaljer