Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00"

Transkript

1 Page 1 of 17 CS-Mobile

2 Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile IRT 1.1 Revidert BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Starte CS-Mobile... 3 Hovedmenyen CS-Mobile... 3 Varetelling... 4 Registrere varetelling... 4 Endring av tidligere registrerte linjer:... 4 Registrerte tellinger... 5 Varemottak... 6 Varemottak på bestilling i BIM Oppdatering av varemottaket... 6 Internoverføring... 7 Bestilling... 8 Registrere en leverandørbestilling... 8 Vareretur til leverandør... 9 Etiketter...10 Uttak av etiketter...10 Kampanje...11 CS - Mobile som kassepunkt...12 Kundeordre/registrering av kredittsalg...14 Påbegynte registreringer...15 Oppsett WLAN (Trådløst)...16

3 Page 3 of 17 Starte CS-Mobile Håndterminal lades når den står i lade stasjonen. La håndterminalen stå i lade stasjonen når den ikke brukes. Da vil den selv sørge for at den alltid er oppdatert. For å starte håndterminal, ta den ut av lade stasjonen og klikk på ikonet for CS-Mobile Du får opp dette innloggingsbildet: Angi Brukernavn og Passord. Klikk på feltet først dersom det ikke er aktivt. På håndterminal MÅ det angis passord. Klikk på <OK> (brukernavn og passord må være definert i CS-Web). Merk: Klokken på terminalen din MÅ være riktig for å unngå at data i for eksempel ordre, retur etc. blir registrert med feil dato. Hovedmenyen CS-Mobile Når du har logget deg inn på CS-Mobil, får du opp hovedmenyen.

4 Page 4 of 17 Varetelling Registrere varetelling Velg Varetelling i hovedmenyen. Du får opp oppstartsbildet og skal registrere din referanse for tellingen. Bekreft med <OK>. Du kommer nå inn i selve varetellingsbildet. Skann varen eller registrer den manuelt. Ved manuell registrering må du bekrefte dette med <Enter>. Varen du registrerte vises nå i tellebildet og du må angi Antall. Systemet er meget fleksibel med hensyn til antallsregistrering: Endre antall med bruk av + og knappen på skjermen Bruke tastaturet på skjermen, registrere antallet og oppdatere med antallstasten Bruke talltastaturet på håndterminalen, registrere antallet og avslutte med «firkanttast» og «Enter». Gjenta for alle varene du skal telle. Hvis du skanner en vare som ikke finnes i vareregisteret, får du melding om at varen ikke er funnet. Varetellingen ajourføres hele tiden direkte i CS - Butikkdata, varetelling (OF17). Når du er ferdig med hele tellingen på CS-Mobile avslutter du med <Ferdig> tasten, og tellingen blir oppdatert i CS - Butikkdata. Endring av tidligere registrerte linjer: Du velger knappen «Hittil registrert» i varetellingsbildet, og skjermbildet viser deg alle de registrerte varelinjene. Finn den rette, marker denne og bekreft med <Enter> eller knappen <Ta med>, og du får anledning til å korrigere antallet på den aktuelle linje. Skal linjen slettes sett antallet til 0.

5 Page 5 of 17 Registrerte tellinger CS - Mobile er fleksibel i bruk. Du kan avbryte en telling for å ta den opp senere, du kan utføre andre oppgaver med håndterminalen for deretter å komme tilbake til tellingen osv. Fra menybildet kan du velge andre oppgaver, men også få frem dine inneliggende ikkeavsluttede oppgaver, til dette bruker du tasten <Påbegynte reg>, så kan du hente den der og fortsette der du slapp. En telling du har avsluttet/bekreftet med <Ferdig> vil ikke kunne slettes/redigeres fra håndterminalen, denne må eventuelt slettes i CS-Web (OF17).

6 Page 6 of 17 Varemottak Hvis du har ikke legger noe bestillingsnummer, men lar feltene bestillingsnummer og leverandørnummer stå blanke, vil mottaket du registrerer på CS-Mobile gå mot inneliggende følgesedler i BIM30 (hvis varen finnes på en følgeseddel der). Hvis varen ikke finnes i BIM30, opprettes det en registrering i OF15. Varemottak på bestilling i BIM20 Dersom bestillingsnummer fra BIM20 tastes inn på CS-Mobile går mottaket mot BIM20. Etter at du har lagt inn bestillingsnummer, vil CS-Mobile foreslå leverandør. Har du bestillinger med samme bestillingsnummer, men mot forskjellig leverandør, må du velge rett leverandørnummer. OBS! BIM20-bestillingen nullstilles før oppdatering skjer (Slik at BIM20 = det mottak som er registrert på CSMOBILE). Oppdatering av varemottaket Selve oppdateringen av mottaket må gjøres i CS-Web OF15/BIM30/BIM20 når du er ferdig med registreringen fra CS-Mobile, fordi det skal skrives ut kundebestillinger/mottaksjournal.

7 Page 7 of 17 Internoverføring Hvordan registrere en internoverføring. Fra hovedmeny, velg knappen <Internoverf>, og du kommer til dette bildet: Her skal du registrere din referanse for internoverføringen, samt angi den butikk varene skal overføres til. Bekreft med <OK>. Du kommer nå inn i selve internoverføringsbildet. Du kan endre antall med bruk av + og knappen på skjermen. Du kan bruke tastaturet på skjermen, registrere antallet og oppdatere med antallstasten. Du kan bruke talltastaturet på håndterminalen, registrere antallet og avslutte med «firkanttast» (#) og <Enter>. Gjenta for alle varene du skal intern overføre. Hvis du skanner en vare som ikke finnes i vareregisteret, får du melding om at varen ikke finnes.

8 Page 8 of 17 Når du er ferdig med hele registreringen på CS-Mobile avslutter du med <Ferdig> tasten og internoverføringen blir oppdatert. Internoverføringen ajourføres i CS - Web, Internoverføringer (OF19). Bestilling Registrere en leverandørbestilling Velg Bestilling i hovedmenyen. Du får opp oppstartsbildet, og skal registrere din referanse for bestillingen, samt at du har mulighet for å registrere kode (ref «type» fra BIM20 hvis dette er i bruk). Bekreft med <OK>. Varen du registrerte vises nå i bestillingsbildet og du må angi Antall. Merk at du til leverandører som kan motta slik informasjon, kan legge inn leveringsuke og leverings år. Gjenta for aktuelle varelinjer. Hvis du skanner en vare som ikke finnes i vareregisteret, får du melding om at varen ikke finnes. Når du er ferdig med bestillingen avslutter du med <Ferdig> tasten og bestillingen blir overført til CS-Web, Leverandør-Bestillinger (BIM20) som bestillingsforslag sortert pr leverandør. Bestillingen må godkjennes og oversendes leverandør i CS-Web BIM20.

9 Page 9 of 17 Vareretur til leverandør Hvordan registrere en retur. Velg Retur i hovedmenyen. Du får opp oppstartsbildet og skal registrere din referanse for returen, samt at du har mulighet for å registrere årsakskode for returen. Årsaks kodene må være knyttet til årsakskoder i CS-Web, og de må være numeriske. Bekreft med <OK>. Varen du registrerte vises nå i retur og reklamasjonsbildet og du må angi Antall. Du har mulighet for å endre årsakskoder på linjenivå. Registrer årsakskode og velg knappen <Årsak> for å velge årsakskode pr varelinje. Når du er ferdig med registrering av returen, avslutter du med <Ferdig> tasten, og retur ordren blir overført til CS Web, Returregistrering (OF16) for videre bearbeiding, godkjenning osv.

10 Page 10 of 17 Etiketter Velg Etikett i hovedmenyen. Du får opp oppstartsbildet og velger etikettformat. Datofeltet og klokkeslettet blir registrert automatisk i det øyeblikk du etablerer din første varelinje, og brukes først og fremst hvis du skal tilbake til en etikettbestilling fra hovedmenyen. Når du er ferdig med å scanne inn de varene du ønsker etikett til, avslutter du med <Ferdig>, og filen sendes til CS-Web, Utskrift av etiketter (CS33). Uttak av etiketter Filene som ble laget ved <Bestilling av etikett> kan skrives ut rett fra CS-Mobil ved valg fra hovedmeny <Skrive etiketter>. Velg denne knappen, og velg rett fil fra CS33, og riktig skriver før du bekrefter med <Skriv etiketter>. Det er også mulig å starte samme jobb fra CS-Web, Utskrift av etiketter (CS33).

11 Page 11 of 17 Kampanje Danne kampanjefil til CS-Web (behandle importregistre - OF50) Denne funksjonen er skreddersydd for at en butikk på en enkel måte kan etablere sine egne kampanjer. Kampanje må først være definert i CS-Web (klargjøring av kampanje - BD03). Velg Kampanje i hovedmenyen. Du får opp oppstartsbildet og velg kampanjenummeret (som er definert i BD03) Det er også et felt til å legge inn en beskrivelse slik at du enkelt kjenner igjen filen i når den kommer til CS-Web, Import av varedata (OF50). Bekreft med <OK>, og legg inn varelinjene du skal ha med på kampanjen. Avslutt med <Ferdig> og kampanjefilen legges i OF50 for oppdatering videre der. Se egen beskrivelse «vareimport og bearbeiding» for beskrivelse av OF50

12 Page 12 of 17 CS - Mobile som kassepunkt Denne funksjonen er tiltenkt å bruke som et ekstra kassepunkt, f.eks. ved eksternt salg, salg fra torgbod osv. Velg Kasse salg i hovedmenyen. Du får opp oppstartsbildet og skal registrere det kassenummer som din CS Mobile er definert som (konferer oppsett i Vedlikehold av kasseopplysninger - BD87). Bekreftet med <OK> knappen så kommer du inn i kassesalgsbildet og kan skanne / registrere varer, og legge inn antall og pris (hvis avvik). Du kan søke på navn ved å bruke varesøkknappen Det er mulighet for: Endre varens salgspris Legge inn krone rabatt Legge inn % rabatt Ønsker du å se hva du har registrert på bongen, bruker du knappen for <Se bong>. Du kan fra dette bildet hente opp igjen en varelinje ved å dobbelt klikke. Du kan når som helst under registrering endre pris, antall, rabatt i kroner og i prosent. Du kan ikke slette en linje, men sette antall lik null, slik at linjen ikke teller med i salget. Dersom varen er registrert i en kampanje vil CS-Mobile velge kampanjeprisen. Du avslutter registrering av varer ved valg knappen <Betaling> for å komme til betalingsbildet.

13 Page 13 of 17 I betalingsbildet registreres sum og betalingsmiddel (kontant/bank). Velg <Ferdig> for å avslutte salget. Bongutskriften kommer på den printer som er definert for CS-Mobile kassen (feltet skriver: Nota) i BD87. CS-Mobile er klar for neste kunde. Legg merke til de nyttige knappene for registrering av de mest vanlige pengesedler, taster du knappen for 200 lapper en gang registrerer den 200 i oppgitt beløp, og øker beløpet med Kr. 200,- for hvert trykk. Du kan annullere en hel bong fra «betaling».

14 Page 14 of 17 Kundeordre/registrering av kredittsalg CS-Mobile som et registreringspunkt for kredittsalg, f.eks. ved eksternt salg, salgsregistrering på lager, utesalgsområde osv. Velg Kundeordre i hovedmenyen. Du får opp oppstartsbildet, og registrerer de ønskede opplysninger i ordrehodet. Søk på CS-Mobile søker rett i kunderegisteret i CS-Web (BD60). Registrerer ditt selgernummer (må være definert i selgerregisteret CS-Web). Registrerer referanse som kunden ønsker på sin ordre, f.eks. hvem som foretar kjøpet, og/eller et rekvisisjons nummer. Bekreft informasjonen i ordrehodet ved å trykke <OK> knappen. Du kommer til registreringsbildet for varelinjer kunden skal handle. I registreringsbildet skanner eller registrerer du de aktuelle varelinjer. Tilknytninger som ligger på kunden i CS-Web vil være gjeldende også ved registrering på CS-Mobile. Ønsker du å se på kundeordren, hva som er registrert, bruker du knappen <Hittil registrert>. Fra dette bildet kan du hente tilbake en linje for redigering på nytt. Du avslutter kundeordren med <Ferdig knappen>, og må bekrefte dette med bruk av <OK> knappen. Ordren legger seg i <Behandle følgesedler> (OF10) med status <S> som er klar for fakturering. Trenger du en papirfølgeseddel til kunden, så kan den skrives ut fra OF10.

15 Page 15 of 17 Påbegynte registreringer Hovedmenyen har en knapp som heter Påbegynte reg. Her kan du hente opp tidligere ikke avsluttede registreringer og gjøre eventuelle endringer for ferdigstillelse. Du henter tilbake den aktuelle filen, og så velger du knappen hittil registrert. Hittil registrert gir mulighet til endring. Skal du slette linjen gjøres det ved å sette antall til 0.

16 Page 16 of 17 Oppsett WLAN (Trådløst) Ved oppsett av WLAN må man lage en profil. Klikk på Wireless Configuration. Trykk på Find WLAN s. Gå til bilde 4 og velg Pass-Phrase trykk Next.

17 Page 17 of 17 Skriv inn <Passordnøkkelen> to ganger ved å hente opp tastaturet. Trykk gjennom alle vinduer. Ved å start opp programmet Wireless Status kan du finne IP adresse under punkt 3, og signal styrke under punkt 1.

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web. Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Tekstil brukerdokumentasjon versjon 13.1.2 Page 2 of 72 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Samlet dokumentasjon i ett dok. 21.01.2014 LCØ 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Front Systems DinButikk Kom i gang

Front Systems DinButikk Kom i gang Front Systems DinButikk Kom i gang Opphavsrett Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Front Systems AS. Dette dokumentet gir ingen garanti

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL NATRE Ekspress BRUKERMANUAL Versjon 15.08.2014 INNHOLD Brukermanual... 1 Innhold... 2 Innledning... 3 Logge på EKSPRESS... 4 Hovedbildet i NATRE EKSPRESS... 5 Lag nytt tilbud... 6 Legg til produkt... 7

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner

Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Brukermanual for Central Løssalg Planogramsystem Denne manualen gir en hurtig innføring i Central Løssalg - Planogramsystem og dens funksjoner Laboremus Oslo AS // St. Olavs gate 12, 0165 Oslo, Norway

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg.

For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. 6 Betaling 6.1 Vekslevindu For å få opp dette må det under Fil->Maskinoppsett->Salg være avkrysset vis vekslepengevindu etter salg. Når du fullfører et salg får du opp følgende vindu: Her kan du: Trykke

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer