1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Introduksjon. 2. Generelle funksjoner"

Transkript

1 Norsk Lastbærer Pool (NLP) sine kunder bruker NLPs kundeweb, for registrering av både palleforflytninger og kundeforhold. Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke kundeweb. Last ned denne veiledningen som.pdf 1. Introduksjon Norsk Lastbærer Pool (NLP) sine kunder bruker NLPs kundeweb, for registrering av både palleforflytninger og kundeforhold. Denne brukerveiledningen hjelper deg med å komme i gang med å bruke kundeweb. I denne brukerveiledningen beskrives først kundeweb funksjonene generelt, i kapittel 2 på side 1 til 3. Beskrivelsen tar videre for seg hver av oppgavene som er tilgjengelig for en standard Industri-bruker i kapittel 3 på side 4 til 8, og en Grossist-bruker i kapittel 4 på side 9 til 14. Hver av disse beskrives så utførlig som antatt nødvendig. Brukerveiledningen legger vekt på å fortelle hvordan skjermbildene brukes, og hvordan dette henger sammen med det som fysisk skjer med paller og transport i brukerens hverdag. Det sies ikke noe om NLP-reglene, saldoføring, etc. 2. Generelle funksjoner Generelt om kundeweb NLPs kundeweb består av 3 skjermområder: Øverst et identifikasjonsområde som sier hvem som er logget på, og hvilken lokasjon du har. Til venstre et menyfelt med tilgjengelige oppgaver du kan utføre. I midten et arbeidsfelt med en eller flere ordrelinjer som du kan jobbe med, eller med informasjon som vises til deg. Identifikasjonsområde Identifikasjons område øverst angir hvem som er pålogget, og hvilken lokasjon du nå jobber ut fra. Lokasjonsnummeret du nå jobber ut fra er gjengitt i lokasjonsnummer feltet. Du som kunde av NLP kan ha ulike lokasjoner (f.eks. ulike lagersteder). Dersom du har anledning til å endre lokasjon kan du klikke på oppslags-knappen til høyre for lokasjonsnummer feltet og velge i listen. Når valgte lokasjon er lokasjonsnummer feltet kan du trykke på bruk lokasjon for å bytte. NB: det er viktig at du jobber ut fra riktig lokasjon slik at de pallene du registrerer ut og inn faktisk registreres på korrekt geografisk lokasjon! Helt til høyre oppgis superbruker i din bedrift, dennes telefonnummer og ofte også e-post. Dersom du har spørsmål eller problemer med noe er det denne personen du skal kontakte først! 1 / 13

2 Menyfeltet Menyfeltet vises til venstre i skjermbildet. Her finnes de ulike oppgaver som du som bruker kan velge å gjøre. Dette vil være forskjellig ut fra hvilke type kunde du er, og hvilke rettigheter du som bruker har. Arbeidsfeltet Det er arbeidsfeltet i midten du bruker for å registrere ordre ut, eller mottak inn. Her vises også informasjon om ordrer hvis det er en slik oppgave du har valgt. Hver ordrelinje i arbeidsfeltet er bygget opp på samme måte enten det er inngående eller utgående paller, eller godkjenning av ordre, eller annet. Ordrelinjen for en oppgave vil være satt sammen av ulike felt med ulike overskrifter avhengig av hvilken oppgave du valgte i feltet til venstre. Du kan ha flere ordrelinjer av samme type i arbeidsfeltet, men ikke behandle flere oppgaver eller ha ulike ordretyper samtidig i arbeidsfeltet. Avhengig av hvilken oppgave du valgte i menyfeltet til venstre vil arbeidsfeltet vise ordrer som du selv jobber med, registrerer eller godkjenner. Arbeidsfeltet kan også vise kun informasjon om ordre du allerede har laget, eller annen informasjon som du kan be om å få vist. Generelle funksjoner i kundeweb I arbeidsfeltet på NLPs kundeweb kan du jobbe med en eller flere ordrer. En ordrelinje består av et antall felt. Noen av feltene skal fylles ut, andre er der kun for å gi informasjon til deg. Felt kan fylles ut ved hjelp av en nedtrekks-gardin som gir de tilgjengelige alternativene, via en kalender, eller ved at du skriver inn ved hjelp av tastaturet. I dette eksempelet kan du bruke nedtrekks-gardinen for felt i ordrelinjen ved å klikke på til høyre i det aktuelle feltet og få frem listen med tilgjengelige alternativer. Der det er dato som spørres etter vil systemet foreslå dato. Denne kan endres direkte i feltet, eller ved å klikke på kalenderen ved siden av og plukke en dato der. I felt der du ikke har nedtrekks-gardin eller kalender tilgjengelig må du fylle ut feltet ved å skrive direkte inn i det. 2 / 13

3 Når du behandler flere ordrelinjer samtidig og skal velge blant disse må det krysses av i feltet helt til venstre i ordrelinjen: I dette eksempelet er den nederste ordrelinjen valgt. Du kan velge alle samtidig ved å klikke på ( ILLUSTRATION ) øverst til venstre i arbeidsfeltet. Øverst til høyre i arbeidsfeltet er det knapp (ILLUSTRAION) for å legge til ny tom ordrelinje eller knapp (ILLUSTRATION) for å slette de du har valgt; avhengig av hva som er relevant i den oppgaven du jobber med. Du kan også trykke retur på tastaturet for å få frem en ny tom ordrelinje. Øverst til høyre er også knapper for å gå frem og tilbake mellom felt i ordrelinjen dersom det ikke er plass til alle felt samtidig på skjermen din. Ordrene vises i den rekkefølgen de kommer inn. Dersom du vil sortere rekkefølgen annerledes kan du klikke på overskriften til et kolonne/ordrefelt, og ordrene vil bli sortert i forhold til denne. Når man bekrefter/bestiller rader, sender man dem inn til NLP s systemer. NLP svarer med en bekreftelse i stor blå skrift om hvor mange rader som er overført: 3. Oppgaver for Industri For industribedrifter er det vanligvis 2 oppgaver du ofte vil utføre, og som du må kunne godt: 1. Varelevering med pall. Denne brukes hver gang du sender varer på pall fra deg og til en grossist. Det er viktig å registrere alle forsendelser som går fra deg til grossist - hvis du glemmer å registrere kan du risikere at du faktisk gir bort pallene! 2. Trepallbestilling. Denne brukes når du vil bestille tomme trepaller fra NLP. Disse 2, og de andre oppgavene industribedrifter kan utføre, beskrives nærmere i dette kapittelet. 3 / 13

4 Varelevering med pall Oppgaven Varelevering med pall brukes for å registrere forsendelse av paller fra deg, som en del av din ordinære utgående varestrøm. Du kan velge mellom følgende: Registrere varelevering for å registrere forsendelser ut Endre vareleveringer registrert, f.eks. fordi du oppgav feil antall, feil mottaker, o.lign. Se på hvilke vareleveringer som din mottaker ikke har godtatt, vanligvis fordi mottager ikke er enig i det antall paller du registrerte at skulle vært sendt Vis vareleveringer som du har registrert tidligere. I Registrere varelevering må du oppgi hvilken dato forsendelsen skjer, hvor varene og pallene sendes, hvor mange paller som ble sendt, og evt. oppgi referanse til følgeseddel. Du må registrere dagens vareleveringer senest samme dag som de fysisk ble utført. Du fyller ut en ordrelinje om gangen, og kan trykke på for å få frem en ny tom linje. Du kan fjerne ordrelinjer ved å merke dem og trykke på (ILLUSTASJON) Du trykker på Bekreft for å godkjenne registreringene og sende informasjonen til NLP. Da forsvinner ordrene fra arbeidsfeltet, men du kan se på dem i ettertid ved å bruke vis vareleveringer. I Ikke godkjent mottak vises de av dine vareleveringer med pall som mottaker ikke har godkjent. 4 / 13

5 Du får da vist hvilke vareleveringer som mottaker ikke har godtatt, ved at mottaker har satt opp et annet antall paller mottatt enn det du registrerte som levert. Du har da anledning til å godta mottakers endring, eller være uenig i mottakers forslag til korrigering. Dersom du er uenig vil datasystemet automatisk fordele differansen likt mellom avsender og mottaker. Trepallbestilling Trepallbestilling gir deg 6 oppgavevalg: Bestille paller, når du vil bestille tomme trepaller fra NLP og til deg Endre pallebestilling Bekreft mottak, når du vil bekrefte at du har mottatt pallene fra NLP Ikke godkjente mottak, når du vil vise hvilke forsendelser du evt. ikke har godkjent Vis pallebestillinger, når du vil se på alle dine bestillinger tilbake i tid Planlegg trepallbestillinger, når du vil legge inn faste repeterende ordrer Oppgaven Bestille paller brukes når du vil bestille tomme trepaller fra NLP. Du velger hvilken kvalitet du vil ha i nedtrekks-gardinen, evt. behandling, og når du vil ha pallene levert til deg. Du velger hvilken enhet forsendelsen skal komme i, f.eks. som helt lass. Du setter så opp hvor mange slike enheter du ønsker. Antall paller totalt i ordre fremkommer da i feltet Bestilt stykk. Beløpet du skal betale for ordren fremkommer også. Denne vil være avhengig av de til enhver tid gjeldende priser. Du kan fjerne ordrer i arbeidsfeltet ved å merke dem og bruke. Trykk på Bestill når du vil registrere ordrene i arbeidsfeltet. Du behøver ikke merke ordrene før dette gjøres. 5 / 13

6 Når du mottar bestilte tomme paller fra NLP kan du gjøre oppgaven Bekrefte mottak. Dersom du mener du har fått feil antall, feil type eller annet registreres dette her. Du behøver ikke å aktivt bekrefte mottak; dersom du ikke gjør det vil mottaket automatisk bli bekreftet av systemet etter et par dager. Oppgaven Planlegg Trepallebestillinger gjør det mulig å legge inn faste ordre for leveranse av tomme trepaller frem i tid. Planlegg Trepallebestilling fører til at ordresystemet automatisk lager ordrer basert på det du spesifiserer her. Du vil derfor finne igjen ordre som er laget automatisk på denne måten sammen med ordre du evt. har laget manuelt, f.eks. når du ser på alle ordrene dine i Vis pallebestillinger. Her kan du sette opp detaljer om trepallene du ønsker levert fra NLP, og hvilke faste ukedager du ønsker at de skal bli levert. Du kan også spesifisere Intervall Uker. Dette angir om du ønsker at ordrene skal bli laget av systemet hver uke, annenhver uke, etc. Du skriver ingenting (0) i Intervall-feltet dersom du ønsker at ordrene skal gjentas hver uke. Du skriver 2 dersom du ønsker annenhver uke, 3 for hver tredje uke, o.s.v. NB merk at du kun kan spesifisere en leveransedag i uken for ordre som ikke gjentas hver uke. Ønsker du flere ukedager samtidig som du ønsker Intervall Uker på 2 eller mer må du registrere dette som ulike ordrer på hver sin linje i arbeidsfeltet. De faste bestillingene i dette arbeidsfeltet blir liggende der så lenge de er aktive. Når du gjør en endring på en av dem eller legger til en ny må du trykke på Lagre for at de skal bli aktivisert. NLP henteordre NLP henteordre gir deg 4 oppgave valg i menyfeltet: Bestill henting, når du ber NLP hente tomme paller hos deg Endre, når du vil endre på henteordrer du allerede har lagt inn Ekspedere henteordre, når du vil registrere hva NLP henter hos deg Vis henteordre, når du ønsker å se på ordrer du har lagt inn Planlegg henteordre, når du vil legge inn faste tidspunkter for henting av tomme paller hos deg. Når du har tomme paller som du ikke har bruk for selv, f.eks. fordi de ikke er trafikkduglige eller 6 / 13

7 du har for mange, kan du be NLP komme og hente dem for deg. Da velger du oppgaven Bestill henting. Du oppgir hvilke kvalitet pallene som skal hentes har, når du ønsker at de hentes, og hvor mange det er. Som vanlig får du da oppgitt status på ordren din. Ekspedere Henteordre brukes når du vil se på og registrere detaljer for den henting av paller som NLP planlegger å gjøre hos deg, når NLP utfører hentingen. Gjennom Ekspedere henteordre får du oversikt over når NLP faktisk planlegger å hente paller. (Illustrasjon) Du får oppgitt detaljer om den planlagte hentingen, og kan sjekke og evt. korrigere det som faktisk blir lagt på bilen når pallene hentes. Du får beskjed om å printe ut fraktbrev i et eget vindu når du velger Bekreft. Dette kan du skrive ut om du er koblet til en printer. NB: når du har ekspedisjoner som NLP har planlagt hos deg blir du varslet om dette i arbeidsområdet etter innlogging! Planlegg Henteordre fører til at ordresystemet automatisk lager henteordrer basert på det du spesifiserer her. Du vil derfor finne igjen ordre som er laget automatisk på denne måten sammen med ordre du evt. har laget manuelt, f.eks. når du ser på alle ordrene dine i Vis henteordre. Her kan du sette opp detaljer om trepallene du vil ha hentet av NLP, og hvilke faste ukedager du ønsker at dette skal gjøres. Du kan også spesifisere Intervall Uker. Dette angir om du ønsker at ordrene skal bli laget av systemet hver uke, annenhver uke, etc. Du skriver ingenting (0) i Intervall-feltet dersom du ønsker at ordrene skal gjentas hver uke. Du skriver 2 dersom du ønsker annenhver uke, 3 for hver tredje uke, o.s.v. NB merk at du kun kan spesifisere en hentedag i uken for ordre som ikke gjentas hver uke. 7 / 13

8 Ønsker du flere ukedager samtidig som du ønsker Intervall Uker på 2 eller mer må du registrere dette som ulike ordrer på hver sin linje i arbeidsfeltet. De faste bestillingene i dette arbeidsfeltet blir liggende der så lenge de er aktive. Når du gjør en endring på en av dem eller legger til en ny må du trykke på Lagre for at de skal bli aktivisert. Overføringsordre Overføringsordre brukes kun når du vil overføre paller internt mellom egne lokasjoner innen din egen bedrift. Dette gjøres for at pallesaldo på dine ulike lokasjoner skal være korrekt. Bruk NLP Overføringsordre i menyfeltet når du vil utføre denne oppgaven. Administrasjon Denne oppgaven brukes kun når du vil gjøre endringer i din kundeprofil. Du kan: Opprette lokasjon, for å føye til en ny lokasjon (f.eks. et nytt lagersted der det skal leveres og sendes ut paller) Opprette bruker, for å registrere en ny bruker av NLPs kundeweb hos deg Endre brukerinnstillinger, for å endre på rettigheter etc. for en bruker Med oppgaven Opprett lokasjon får du først listet opp de lokasjoner som du som kunde allerede har lagt inn. Du kan legge til en ny lokasjon ved å velge Opprett ny lokasjon i menyfeltet. Du vil så kunne søke etter ditt lokasjonsnummer. NB: husk at alle NLPs kunder først må ha registrert sine lokasjoner i GS1s lokasjonsregister, og fått tildelt GS1 lokasjonsnummer. NLP bruker informasjon fra dette registeret når kunder oppretter en ny lokasjon hos oss. Når du har søkt etter lokasjon blir du bedt om å velge det aktuelle lokasjonsnummer for å registrere dette som ny lokasjon hos NLP. Oppgaven Opprett bruker brukes når du vil registrere nye brukere på en eller flere av dine lokasjoner. Du får først listet opp de brukerne som allerede er registrert. Deretter blir du bedt om å trykke på knappen Opprett ny bruker, og der oppgir du informasjon om brukeren (navn, e- post mm.). Informasjonen blir kun brukt av NLP internt. Du kan i ettertid endre på informasjon om brukere ved å velge oppgaven Endre brukerinnstillinger. 4. Oppgaver for Grossist For grossist bedrifter er det vanligvis 3 oppgaver du ofte vil utføre, og som du må kunne godt: 1. Tilgjengelighetsordre. Denne brukes hver gang du gir beskjed til NLP at du har sortert trafikkduglige tomme paller, og at disse nå er tilgjengelig for henting av NLP. 2. Henteordre. Denne brukes når du har sortert ut ikke trafikkduglige paller ( vrak ) og 8 / 13

9 ønsker disse hentet av NLP. Henteordre brukes også hvis du vil be NLP hente paller som allerede er meldt tilgjengelig men som ikke er hentet ennå, f.eks. hvis det begynner å bli liten plass hos deg. 3. Ekspedisjon. Denne brukes når NLP faktisk henter tomme paller, og du ekspederer disse ut. I tillegg er oppgaven Varelevering med pall en som foregår hyppig, hver gang du mottar leveranser inn fra Industrien - men du kan velge å la IT-systemet gjøre mottaksregistrering automatisk for deg. Disse 4, og de andre oppgavene grossistbedrifter kan utføre, beskrives nærmere i dette kapittelet. Varelevering med pall Varelevering med pall brukes for å håndtere strømmen av paller som kommer med den ordinære varestrømmen inn til deg. Varelevering med pall gir følgende valg av oppgaver: Godkjenne mottatt, når du vil godkjenne eller avvise de ordrer som avsender har sagt at skal komme til deg. Du kan f.eks. være uenig i antall paller som ligger i ordren. Ikke godkjente mottak, for å få vist en oversikt over de mottak du ikke har godkjent Vis varelevering inn, for å se på de ordrer som avsender har registrert at skal komme til deg Godkjenne mottatt gir et bilde av de ordrer som er ekspedert til deg, og som du ennå ikke har godtatt eller avvist. I arbeidsfeltet kan du legge inn det antall paller som du mener leveransen inneholder, sammen med evt. kommentar. Du trykker Bekreft for å registrere. Dersom det du la inn er forskjellig fra det avsender la inn vil avsender få beskjed om at du er uenig i antall paller gjennom avsender sin NLP kundeweb. Avsender har da anledning til å godta din foreslåtte endring, eller være uenig. Dersom dere er uenige vil datasystemet automatisk fordele differansen likt mellom avsender og mottaker. Trepallbestilling (en oppgave grossister sjelden vil bruke) Trepallbestilling gir deg 6 oppgavevalg: Bestille paller, når du vil bestille tomme trepaller fra NLP Endre pallebestilling Bekreft mottak, når du vil bekrefte at du har mottatt pallene fra NLP Ikke godkjente mottak, når du vil vise hvilke forsendelser du evt. ikke har godkjent 9 / 13

10 Vis pallebestillinger, når du vil se på alle dine bestillinger tilbake i tid Planlegg trepallbestillinger, når du vil legge inn faste repeterende ordrer Oppgaven Bestille paller brukes når du vil bestille tomme trepaller fra NLP. Du velger hvilken kvalitet du vil ha i nedtrekks-gardinen, evt. behandling, og når du vil ha pallene levert til deg. Du velger hvilken enhet forsendelsen skal komme i, f.eks. som helt lass. Du setter så opp hvor mange slike enheter du ønsker. Antall paller totalt i ordre fremkommer da i feltet Bestilte stykk. Beløpet du skal betale for ordren fremkommer også. Denne vil være avhengig av de til enhver tid gjeldende priser. Du kan fjerne ordrer i arbeidsfeltet ved å merke dem og bruke. Trykk på Bestill når du vil registrere ordrene i arbeidsfeltet. Du behøver ikke merke ordrene før dette gjøres. Når du mottar bestilte tomme paller fra NLP kan du gjøre oppgaven Bekrefte mottak. Dersom du mener du har fått feil antall, feil type eller annet registreres dette her. Du behøver ikke å bekrefte mottak; dersom du ikke gjør det vil mottaket automatisk bli bekreftet av systemet etter et par dager. Oppgaven Planlegg Trepallebestillinger gjør det mulig å legge inn faste ordre for leveranse av tomme trepaller frem i tid. Planlegg Trepallebestilling fører til at ordresystemet automatisk lager ordrer basert på det du spesifiserer her. Du vil derfor finne igjen ordre som er laget automatisk på denne måten sammen med ordre du evt. har laget manuelt, f.eks. når du ser på alle ordrene dine i Vis pallebestillinger. Her kan du sette opp detaljer om trepallene du ønsker levert fra NLP, og hvilke faste ukedager du ønsker at de skal bli levert. Du kan også spesifisere Intervall Uker. Dette angir om du ønsker at ordrene skal bli laget av systemet hver uke, annenhver uke, etc. Du skriver ingenting (0) i Intervall-feltet dersom du ønsker at ordrene skal gjentas hver uke. Du skriver 2 dersom du ønsker annenhver uke, 3 for hver tredje uke, o.s.v. NB merk at du kun kan spesifisere en leveransedag i uken for ordre som ikke gjentas hver uke. Ønsker du flere ukedager samtidig som du ønsker Intervall Uker på 2 eller mer må du registrere dette som ulike ordrer på hver sin linje i arbeidsfeltet. De faste bestillingene i dette arbeidsfeltet blir liggende der så lenge de er aktive. Når du gjør en endring på en av dem eller legger til en ny må du trykke på Lagre for at de skal bli aktivisert. 10 / 13

11 Tilgjengelighetsordre Tilgjengelighetsordre brukes for å fortelle NLP at ferdig sorterte trafikkduglige tomme paller er tilgjengelig for henting av NLP. Når Tilgjengelighetsordre er registrert vil NLP planlegge henting av disse, tidligst på den dato som er angitt. Du utfører oppgaven Registrerer tilgjengelighet ved å oppgi kvalitet, dato den er tilgjengelig fra, type enhet og antall enheter. Du kan se på tilgjengelighetsordrer og deres status ved å velge oppgave Vis tilgjengelighetsordre. NLP henteordre Grossister sorterer paller på vegne av NLP. En grossist vil fortelle NLP at tomme trafikkduglige paller er ferdig sortert og klar for henting ved å bruke Tilgjengelighetsordre. Da er det ikke nødvendig å bruke Henteordre. Henteordre brukes når man vil gi beskjed til NLP at ikke trafikkduglige paller ( vrak ) er sortert ut og må hentes. Henteordre brukes også når vil be om at NLP henter paller som allerede er meldt tilgjengelig, f.eks. hvis du har for mange uhentede paller liggende og det begynner å bli liten plass. NLP henteordre gir deg 4 oppgave valg: Bestill henting, når du ber NLP hente tomme paller hos deg Endre, når du vil endre på henteordrer du allerede har lagt inn Ekspedere henteordre, når du vil registrere hva NLP henter hos deg Vis henteordre, når du ønsker å se på ordrer du har lagt inn Planlegg henteordre, når du vil legge inn faste tidspunkter for henting av tomme paller hos deg. (ILLUSTARION) Du velger oppgaven Bestill henting når du ber NLP hente tomme paller hos deg. Du oppgir hvilke kvalitet pallene som skal hentes har, når du ønsker at de hentes, og hvor mange det er. Som vanlig får du også oppgitt status på ordren din. Ekspedere Henteordre brukes når du vil se på og registrere detaljer for den henting av paller som NLP planlegger å gjøre hos deg, når NLP utfører hentingen. Gjennom Ekspedere henteordre får du oversikt over når NLP faktisk planlegger å hente paller. 11 / 13

12 Du får oppgitt detaljer om den planlagte hentingen, og kan sjekke og evt. korrigere det som faktisk blir lagt på bilen når pallene hentes. Du får beskjed om å printe ut fraktbrev i et eget vindu når du velger Lagre. Dette kan du skrive ut om du er koblet til en printer. NB: når du har ekspedisjoner som NLP har planlagt hos deg blir du varslet om dette i arbeidsområdet etter innlogging! Planlegg Henteordre fører til at ordresystemet automatisk lager henteordrer basert på det du spesifiserer her. Du vil derfor finne igjen ordre som er laget automatisk på denne måten sammen med ordre du evt. har laget manuelt, f.eks. når du ser på alle ordrene dine i Vis henteordre. Her kan du sette opp detaljer om trepallene du vil ha hentet av NLP, og hvilke faste ukedager du ønsker at dette skal gjøres. Du kan også spesifisere Intervall Uker. Dette angir om du ønsker at ordrene skal bli laget av systemet hver uke, annenhver uke, etc. Du skriver ingenting (0) i Intervall-feltet dersom du ønsker at ordrene skal gjentas hver uke. Du skriver 2 dersom du ønsker annenhver uke, 3 for hver tredje uke, o.s.v. NB: merk at du kun kan spesifisere en hentedag i uken for ordre som ikke gjentas hver uke. Ønsker du flere ukedager samtidig som du ønsker Intervall Uker på 2 eller mer må du registrere dette som ulike ordrer på hver sin linje i arbeidsfeltet. De faste bestillingene i dette arbeidsfeltet blir liggende der så lenge de er aktive. Når du gjør en endring på en av dem eller legger til en ny må du trykke på Lagre for at de skal bli aktivisert. Overføringsordre Overføringsordre brukes kun når du vil overføre paller internt mellom egne lokasjoner innen din egen bedrift. Dette gjøres for at pallesaldo på dine ulike lokasjoner skal være korrekt. Bruk NLP Overføringsordre i menyfeltet når du vil utføre denne oppgaven. Ekspedisjon (ekspedere ut tomme ferdig sorterte paller) Oppgaven Ekspedisjon brukes når du vil se på og registrere detaljer for den henting av ferdig sorterte paller som NLP planlegger å gjøre hos deg. Paller NLP ønsker å hente har tidligere blitt meldt tilgjengelig av deg med Tilgjengelighetsordre, og gjennom Ekspedisjon får du oversikt over når NLP faktisk planlegger å hente paller og leverer disse videre til Industrien eller andre. NB: når du har ekspedisjoner som NLP har planlagt hos deg blir du varslet om dette i 12 / 13

13 Powered by TCPDF ( WEB-brukerveiledning arbeidsområdet etter innlogging! Du har 3 oppgaver tilgjengelig under Ekspedisjon: Ekspedere ordre, når du registrer at en forsendelse går ut Ikke godkjente mottak, for oversikt over de ekspedisjoner som mottaker ikke har godtatt Vis ekspederte ordre, for oversikt over ekspedisjoner du har registrert Ekspedere ordre gir oversikt over hver enkelt Ekspedisjon som er planlagt utført av NLP. Mye av informasjonen er ferdig utfylt fra NLPs side. Men du må fylle ut riktig kvalitet, antall etc. som faktisk legges på den transporten som ekspederes. Du må også sjekke at de øvrige feltene er korrekte. Du får beskjed om å printe ut fraktbrev i et eget vindu når du velger Bekreft. Dette kan du skrive ut om du er koblet til en printer. Administrasjon Denne oppgaven brukes kun når du vil gjøre endringer i din kundeprofil. Du kan: Opprette lokasjon, for å føye til en ny lokasjon (f.eks. et nytt lagersted der det skal leveres og ekspederes ut paller) Opprette bruker, for å registrere en ny bruker av NLPs kundeweb hos deg Endre brukerinstillinger, for å endre på rettigheter etc. for en bruker Med oppgaven Opprett lokasjon får du først listet opp de lokasjoner som du som kunde allerede har lagt inn. Du kan legge til en ny lokasjon ved å velge Opprett ny lokasjon i menyfeltet. Du vil så kunne søke etter ditt lokasjonsnummer. NB: husk at alle NLPs kunder først må ha registrert sine lokasjoner i GS1s lokasjonsregister, og fått tildelt GS1 lokasjonsnummer. NLP bruker informasjon fra dette registeret når kunder oppretter en ny lokasjon hos oss. Når du har søkt etter lokasjon blir du bedt om å velge det aktuelle lokasjonsnummer for å registrere dette som ny lokasjon hos NLP. Oppgaven Opprett bruker brukes når du vil registrere nye brukere på en eller flere av dine lokasjoner. Du får først listet opp de brukerne som allerede er registrert. Deretter blir du bedt om å trykke på knappen Opprett ny bruker, og der oppgir du informasjon om brukeren (navn, e- post mm.). Informasjonen blir kun brukt av NLP internt. Du kan i ettertid endre på informasjon om brukere ved å velge oppgaven Endre brukerinstillinger. Last ned denne veiledningen som.pdf 13 / 13

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Kort veiledning for avsendere og hentesteder

Kort veiledning for avsendere og hentesteder Kort veiledning for avsendere og hentesteder Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for avsender/hentested, ver 6.0 Daglige Oppgaver Før henting (korriger mengder) Legge inn merknader

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Brukerveiledning NLP Plastkasser

Brukerveiledning NLP Plastkasser Brukerveiledning NLP Plastkasser Her følger en veiledning for bestilling, leveranse, bruk og retur av NLP Plastkasser (flat 106, standard 185 og dyp 360) Nye brukere plikter som avtalt å bruke riktig type

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Regler for tilknytning til Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) retursystem for trepall

Regler for tilknytning til Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) retursystem for trepall NLP-reglene Regler for tilknytning til Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) retursystem for trepall SEPTEMBER 2007 g INNHOLD 1. Bakgrunn Side 3 2. Tilslutning til ordningen Side 3 2.1 Bedrifter som kan slutte

Detaljer

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering

Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering Brukerveiledning for Tollpost Globes Booking av henteoppdrag inkl. Sendingsregistrering for kunder med bruker-id og passord til Tollpost Globe e-tjenester gjeldende fra 0. juni 005 Brukerveiledning for

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING, SYSTEMLØSNING BAMA NETTHANDEL

BRUKERVEILEDNING, SYSTEMLØSNING BAMA NETTHANDEL BAMA Storkjøkken Nedre Kalbakkvei 40 1081 Oslo BRUKERVEILEDNING, SYSTEMLØSNING BAMA NETTHANDEL Dette dokumentet er en brukerveiledning for Plankjøp, Leveringsmal og Enkeltkjøp i kundeportalen. Beskrivelsen

Detaljer

En pall som beskrevet ovenfor tilfredsstiller ikke kravet til NLP-pall når ett eller flere av de nedenstående punkter foreligger:

En pall som beskrevet ovenfor tilfredsstiller ikke kravet til NLP-pall når ett eller flere av de nedenstående punkter foreligger: Regler for tilknytning til NLPs retursystem for trepall. Last ned dette dokumentet som.pdf 1. Bakgrunn NLP er etablert av bransjeorganisasjonene DLF og DMF for på en mest mulig kostnadseffektiv og miljøvennlig

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

BESTILLING AV VAKSINER, IMMUNGLOBULINER OG SERA FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET

BESTILLING AV VAKSINER, IMMUNGLOBULINER OG SERA FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET BESTILLING AV VAKSINER, IMMUNGLOBULINER OG SERA FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET Nettsted: http://vaksinebestilling.fhi.no/ Logg inn Logg inn med brukernavn og passord. Brukernavn tilsvarer deres kundenummer.

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Brukermanual - minitide

Brukermanual - minitide MinItide Brukermanual - minitide Innhold Hva er minitide / minitide funksjoner 2 Registrer din konto i minitide..3 Logg inn / Hovedside..4 Skape dine ordrer.5 Utskrift.6 Søk opp dine ordre / Leveringsbevis

Detaljer

Brukermanual for Tumam Data Collection

Brukermanual for Tumam Data Collection Brukermanual for Tumam Data Collection Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om Tumam Data Collection...s. 3 2.0 Innstillinger...s. 4 3.0 Register...s. 6 4.0 Telling...s. 7 5.0 Ordre...s. 9 5.1 Ordrehode...s. 9

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

BRUKERVEILEDNING. e-handel webmodul KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN BRUKERVEILEDNING e-handel webmodul FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3 Opprette handlevogn 4 Endre navn på handlevognen 5 Slette handlevogn 5 Søke etter artikler 6 Vis artikkeldetaljer

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Brukerveiledning for 3M Online Center

Brukerveiledning for 3M Online Center Brukerveiledning for 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brukerveiledning for 3M Online Center Registrere en ordre...3 1. Bestill nå...4 2. Hurtigordre...5 3. Last opp ordrefil...6 4. Handlelister

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg studieplan b. Gi kurset

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Brukerveiledning lisens

Brukerveiledning lisens Brukerveiledning lisens 1. PÅLOGGING: Bruk linken www.idrett.no/idrettsregistreringen I feltet Finn klubben din, i høyre billedkant skriv: Din klubbs navn klikk Søk Under kolonnen Klubbnavn markèr ved

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU

Forfattere: Andrea Leikvold og Hege Louise Borge, 5. klasse informatikk, NTNU Helsenorge.no Oppgaver med forklaring Steg 1: Logg inn på Helsenorge.no med BankID Resepter Oppgave 1: Hvor mange aktive resepter har du? - Trykk på firkanten med Resepter på forsiden - Bla nedover på

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TINE HANDEL BRUKERVEILEDNING. TINE-handel. Foto: Emil Lundgren.

BRUKERVEILEDNING TINE HANDEL BRUKERVEILEDNING. TINE-handel. Foto: Emil Lundgren. BRUKERVEILEDNING TINE HANDEL BRUKERVEILEDNING TINE-handel Foto: Emil Lundgren Foto:Bo Mathisen Velkommen til nye TINE Handel! Vi har oppgradert TINE Handel med ny og bedre handelsfunksjonalitet, et bedre

Detaljer

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11.

Ved pålogging til KursAdmin Om du har roller i KursAdmin for flere kursarrangører må du velge organisasjonsledd når du logger på. Versjon 26.11. Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om søknad/opprettelse av kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Nytt kurs Følgende opplysninger må legges inn a. Velg

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukermanual for appen Kystfiske på Android

Brukermanual for appen Kystfiske på Android Brukermanual for appen Kystfiske på Android Sist oppdatert 2016-04-08 Innhold Introduksjon... 1 Hvordan komme igang... 1 Tilgang... 1 Første gangs innlogging... 2 Hovedsiden med oversikt for ditt fartøy...

Detaljer

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ

Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Brukerveiledning ny utgave av ST-Nytt ut på internett FPL Felles publiseringsløsning for internett i HSØ Denne veiledningen omfatter: 1. Logg på til løsningen 2. Legg inn ny utgave av ST-nytt i inneværende

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Brukerhå ndbok TrProd for Trånsportører

Brukerhå ndbok TrProd for Trånsportører Brukerhå ndbok TrProd for Trånsportører Innhold INNLEDNING... 2 GENERELT... 2 VARSEL... 2 VISNING AV DATA... 2 1. NYE AKTIVITETER... 3 Godkjenne ordrebok... 3 NYE AKTIVITETER: ORDREBOK... 3 Avvise ordrebok...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM

Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Stabsavdelingen, HR-seksjonen Område: HR-personal Dokumentnavn: Brukerveiledning - Elektroniske skjema i HRM Dokumenteier:

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

BESTILLING AV VAKSINER, IMMUNGLOBULINER OG SERA FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET

BESTILLING AV VAKSINER, IMMUNGLOBULINER OG SERA FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET BESTILLING AV VAKSINER, IMMUNGLOBULINER OG SERA FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET Nettsted: http://vaksinebestilling.fhi.no/ Logg inn Logg inn med brukernavn og passord. Brukernavn tilsvarer deres kundenummer.

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs

Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs Versjon 26.11.13 1 Veiledning for kursarrangører om Søknad ved kopiering av tidligere kurs 1. Innlogging a. Logg deg inn i Kursadmin, velg «Kurs» og klikk: 2. Klikk Kopier kurs og lage en kopi av et kurs

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter

12 - Karakterer. Karakterregistrering. Registrering av eksamenskarakter 12 - Karakterer Karakterregistrering Registrering av karakterer (evaluering) kan i M-STAS registreres i karaktertabell knyttet til eksamensavvikling, eller karaktertabell knyttet til emneavvikling. Den

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR PROTEKET ONLINE. Med kinesisk presisjon. www.proteketonline.no PMS 3155 C:100 M:0 Y:24 K:38 R:0 G:120 B:139

BRUKERVEILEDNING FOR PROTEKET ONLINE. Med kinesisk presisjon. www.proteketonline.no PMS 3155 C:100 M:0 Y:24 K:38 R:0 G:120 B:139 PMS 3155 C:100 M:0 Y:24 K:38 R:0 G:120 B:139 PMS warm grey 5 C:0 M:5 Y:10 K:29 R:191 G:182 B:173 BRUKERVEILEDNING FOR PROTEKET ONLINE Med kinesisk presisjon HVIT www.proteketonline.no Innhold Innlogging

Detaljer

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser

Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Hjelp til tjenesten Oversikt tidligere reiser Finne reisenummer Se på reiseregning Status for reiseregning Utestående reiseregning Endre reiseregning Kopiere reiseregning Slette reiseregning Finne reisenummer

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen.

AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen. AOS Alarmtjeneste Alarmtjenesten er en tilleggstjeneste for AOS-systemene, og kan aktiveres og administreres via AOSportalen. Om tjenesten Når du aktiverer AOS Alarm tjenesten, vil vi sette opp overvåkning

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner:

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner: Velkommen til nye TINE Handel! Vi har oppgradert TINE Handel med ny og bedre handelsfunksjonalitet, et bedre handelsløp og mange nye funksjoner og forbedringer. I tillegg har nettsiden tinepartner.no blitt

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. Administrasjonen

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. Administrasjonen Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio Administrasjonen 01.11.2017 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert

Detaljer

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo

Brukerveiledning TINE Handel. Fordeler ved å bruke TINE Handel. Foto: Sigurd Skjelmo Brukerveiledning TINE Handel Foto: Sigurd Skjelmo Fordeler ved å bruke TINE Handel Bestill varer fra TINE hvor og når det måtte passe deg. Motta varslinger om forsinkelser på rute, manko osv. på e-post

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R.

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R. 1. Lage sak KOKEBOK MILJØENHETEN/BYANTIKVAREN ESA Web september 2009 ny sak (øverst i venstre hjørne) Velg saksart STD Velg sakstype STD Skriv inn en beskrivende tittel: Gateadresse og gnr/bnr skal alltid

Detaljer

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013

Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Veiledning for kursarrangører om avslutning av kurs vårsemesteret 2013 Våren 2013 tar Musikkens studieforbund i bruk KursAdmin for søking og rapportering av voksenopplæringsaktivitet. Dette første semesteret

Detaljer