Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet"

Transkript

1 Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet ivaretar arbeidsflyten fra registreringen starter på internettsiden via dåpspåmeldingsmodulen i Medarbeideren - til den endelige låste post i kirkeboken i LabOra Menighet. Oppdatert 9. februar Side 1

2 Dåpspåmelding/forespørsel Påmelding/forespørsel til dåp kan i LabOra systemene gjøres via et skjema på en internettside. Løpet er som følgende: 1. En gudstjeneste med dåp opprettes i LabOra Gudstjeneste (kan også opprettes i Medarbeideren). 2. Antall dåpsplasser registreres på avtalen i Medarbeideren. 3. Gudstjenesten blir nå automatisk tilgjengelig som dåpsgudstjeneste på nettsiden (så lenge det er ledige plasser igjen). 4. Etter hvert som påmelding skjer via nettsiden (utført av dåpsfamilien selv eller internt på kirkekontoret) dukker registreringen opp i en egen modul Påmeldinger i Medarbeideren. Her håndteres saken videre. - Bestillingen bekreftes av en kirkeansatt. Da legges dåpspersonene (barn foreldre faddere) automatisk til i en gruppe i Medarbeideren. - Bekreftelse sendes bestiller. - Informasjonen overføres til LabOra Menighet. 5. Etter Bekreftelse er gjort finnes informasjon om Dåpsbarnet på en egen flipp på avtalen i Medarbeideren. Videre kommunikasjon med dåpsfamilien (e-post eller SMS) kan skje herfra eller fra dåpsbarnets kontaktkort i Medarbeideren. 6. Etter overføring til LabOra Menighet er informasjonen tilgjengelig i for videre håndtering der: - Utskrift Dåpskladd - Utskrift av Attest - Endelig låsing av post som ferdig kirkebokregistrering. Skjematisk ser det slik ut: Gudstjeneste opprettes i LabOra Gudstjeneste og synkroniseres til Medarbeideren Registrering til dåp skjer på internettsiden. Overføres til Medarbeideren Informasjon om dåpsbarn/foreldre/faddere overføres fra Medarbeideren til kirkeboken i LabOra Menighet Side 2

3 Dåpssamtalen Systemet inneholder også funksjonalitet for å knytte hvert dåpsbarn (dåpsfamilie) til planlagte Dåpssamtale-hendelser i Medarbeideren. Nødvendige innstillinger For å sette systemet opp er det en del innstillinger å gjøre både i LabOra Menighet, Medarbeideren og på Internet-portalen. Dette settes alltid opp av agrando AS, og beskrives ikke i detalj i denne dokumentasjonen. Side 3

4 Bruk av Påmelding til dåp via internettside Kontakt agrando AS for å få denne utvidelsen til LabOra WEB Portal/Medarbeideren tilgjengeliggjort for din organisasjon. Opprette aktiviteten ( = dåpsgudstjenesten) Dette kan skje på to måter: 1. En gudstjeneste med dåp opprettes i LabOra Gudstjeneste. Nødvendig Utvidelse på aktiviteten i Medarbeideren settes da automatisk når gudstjenesten synkroniseres til Medarbeideren (NB! Det må krysses av for DÅP i gudstjenestelisten). 2. En kan opprette aktiviteten direkte i Medarbeideren. Da må flippen Utvidelser velges, og det må krysses av for Dåp. 3. Åpne hendelsen i Medarbeideren og legg til det antall dåpsplasser det skal være. Når det er gjort er aktiviteten tilgjengelig som valg i påmeldingsskjemaet på internettsiden (inntil alle plassene er opptatt). MERK: Opprettes aktiviteten i LabOra Gudstjeneste settes dette utvidelsesvalget automatisk når hendelsen synkroniseres til Medarbeideren. Trykk knapp Legg til for å legge til ønsket antall dåpsplasser på gudstjenesten. Side 4

5 Påmelding/forespørsel på internettsiden MERK: I det følgende kan utseende/design være annerledes på deres aktuelle nettsider. Men funksjonaliteten er identisk. Prosessflyten for påmelding/forespørsel kan gjøres på to måter: #1 (Idokumentasjonen beskrevet som Flyt #1) Prosessen initieres fra menighetskontoret. Starten er da en telefon (ev. oppmøte) på menighetskontoret der en foresatt henvender seg med forespørsel om dåp. I løpet av denne kontakten setter den ansatte på kirkekontoret i gang dataprosessen og de foresatte kan etterpå selv fylle inn nødvendig informasjon vedrørende dåpen på en nettside. Medarbeiderens påmeldingsmodul vil vise dette som en forespørsel om dåp. #2 (Idokumentasjonen beskrevet som Flyt #2) Prosessen initieres av de foresatte. På menighetens nettsider kan de foresatte selv se og finne ledige tidspunkt for dåp. De initierer selv prosessen som fører til at det dukker opp en forespørsel om dåp i påmeldingsmodulen i Medarbeideren. Om en vil bruke flyt #1 eller #2 styres av hvordan modulen på nettsiden settes opp. Dette gjøres av Agrando AS. Det videre forløp er identisk for begge prosessene. Begge prosessene er beskrevet nedenfor. Side 5

6 Påmelding/forespørsel initiert fra menighetskontoret (Flyt #1) Merk at bruker på kirkekontoret skal være innlogget på nettsiden for å kunne initiere denne prosessen. For publikum er knappen Ny registrering ikke mulig å velge, bare knappen Jeg vil åpne en registrering kan velges av publikum. Klikk knapp Ny registrering. Følgende bilde åpnes: Velge i hvilke kirker og i hvilket tidsrom en vil se etter ledige dåpsgudstjenester. Når en klikker Søk vises resultatet i eksemplet ovenfor 2 gudstjenester i mars Velg ønsket gudstjeneste i listen og klikker grønn pil. Valgt gudstjeneste flyttes over i høyre liste. En kan velge mer enn en gudstjeneste. Listen til høyre er da en prioritert liste endelig valg gjøres i påmeldingsmodulen i Medarbeideren. Side 6

7 Klikk knapp Åpne skjema for utfylling. Følgende bilde vises: Fyll inn mobilnummer (foresattes) og fødselsnummer og klikk Åpne. Skjema som åpnes vises på neste side. Side 7

8 Side 8

9 MERK: Siden det er en pålogget bruker som har åpnet skjemaet vises nå: - Knappen Hent lenke - Knappen Endre for å endre valgt gudstjeneste. - Kommentar-feltet nederst i skjemaet. Disse elementene vil ikke være synlig for publikum. Utfylling av skjema Nødvendig informasjon fylles inn i skjemaet: - Dåpsbarnet - Mor - Far - Faddere En kan når som helst hente lenke og sende til de foresatte for at de selv skal fortsette innfylling av skjemaet. Side 9

10 Om barnet mor far (øverste del av skjemaet): En del logikk finnes i skjemaet. Vedrørende navn og adresse: - Barnets fornavn og slekstnavn MÅ fylles inn. - Mors fornavn og slektsnavn MÅ fylles inn - Bor barnet med MOR er det plass til egen adresse for FAR. MOR får automatisk barnets adresse. - Bor barnet med FAR er det plass til egen adresse for MOR. FAR får automatisk barnets adresse. - Bor barnet med BEGGE foreldre får MOR og FAR automatisk barnets adresse (vises ikke). Om fadderne + kommentar (nederste del av skjemaet): Slik ser det ut: Side 10

11 En kan velge fra 2 til 6 faddere skjemaet utvider seg automatisk til valgt antall. NB! Feltet Kommentarer er bare synlig for bruker innlogget på portalen. Det vises med andre ord ikke når eventuelt mor mottar lenke til skjemaet for å fortsette registreringen. Når nødvendig informasjon er fyllt inn i skjemaet, finnes følgende valg: - Klikk Hent lenke for å kopiere lenke til skjemaet. Denne kan settes inn i en e-post og sendes til f.eks. mor for endelig utfylling av skjemaet. Knappen vises IKKE for den som mottar lenken. - Klikk Endre for å velge en annen gudstjeneste. Knappen vises IKKE for mottager av lenke til skjemaet. - Klikk Lagre & Avslutt (øverst eller nederst på skjemaet) for å avslutte og lagre registreringen. Nå er innfylt informasjon tilgjengelig i modulen Påmeldinger i Medarbeideren. Side 11

12 Påmelding/forespørsel initiert fra foresatte (Flyt #2) I denne arbeidsflyten initieres forespørsel om dåp av de foresatte selv uten at menighetskontoretr er involvert. Modulen for forespørsel/registrering av dåp er synlig for publikum. På menighetens nettside ser det slik ut: Ny registrering Den foresatte velger Ny registrering. Følgende bilde vises: Den foresatte velger i hvilke kirker og i hvilket tidsrom en vil se etter ledige dåpsgudstjenester. Når en klikker Søk vises resultatet i eksemplet ovenfor 2 gudstjenester i mars Den foresatte velger ønsket gudstjeneste i listen og klikker grønn pil. Valgt gudstjeneste flyttes over i høyre liste. Side 12

13 Den foresatte klikker knapp Åpne skjema for utfylling : Mobilnummer fylles inn, og en klikker Send. En mottar da en engangskode på SMS som må brukes for å komme videre: Engangskode og barnets fødselsnummer fylles inn så klikker en knapp Åpne. Dåpsregisteringsskjema hentes frem på nettsiden, og den foresatte kan registrere nødvendig informasjon om barnet, foreldre, faddere++. Skjemaet følger på neste side. Når skjemaet er ferdig utfyllt, klikker en Lagre & Avslutt. Side 13

14 Side 14

15 Åpne registrering (foresatt Flyt #2) Dette beskriver forløpet når en foresatt kommer tilbake til nettsiden for å redigere/legge til informasjon i registreringsskjema. Velg Jeg vil åpne en registrering : Følgende bilde vises: Fyll inn mobilnummer og klikk Send. Engangskode mottas på SMS. Fyll inn engangskode og barnets fødselsnummer og klikk Åpne. Skjema for registerering av dåp åpnes og en kan endre/legge til informasjon. Åpne registrering (pålogget bruker Flyt #1) Dette vil typisk være dersom en pålogget bruker på menighetskontoret vil slå opp et skjema (MERK: Det er raskere å gjøre det fra påmeldingsmodulen i Medarbeideren). Velg Jeg vil åpne en registrering : Side 15

16 Som pålogget bruker trenger du ikke engangskode via SMS. Fyll inn mobil og fødselsnummer og klikk Åpne. Åpne registrering (IKKE pålogget bruker Flyt #1) Ikke-pålogget bruker (= foresatt) vil se følgende skjerm når en går til nettsiden for menighetns dåpspåmelding: Klikk Jeg vil åpne en registrering. Følgende bilde vises: Den foresatte fyller inn mobilnr, klikker send, og mottar engangskode på SMS. Ved å fylle inn engangskode OG barnets fødselsnummer kan knappen Åpne velges dette vil åpne dåpsskjema for redigering. Side 16

17 Visning i modul Påmeldinger i Medarbeideren Dåpspåmeldinger som registreres via internettskjemaet kommer inn i egen modul Påmeldinger i Medarbeideren. I denne modulen skjer videre behandling av forespørselen. Se skjermbilder nedenfor. Modul for viderebehandling av forespørsel om dåp Skjermbilde ved UBEHANDLET forespørsel: Linjer med GRØNN ring er behandlet. Linjer med RØD ring er IKKE behandlet. Klikk Velg lokaler for å se forespørsler til et begrenset utvalg av lokaler. Velg tidsperiode du vil se. Side 17

18 For å behandle en forespørsel: - Velg aktuell linje (dåpsforespørsel). - Velg ønsket gudstjeneste (dersom det er mer enn en). - Klikk Bekreft plass. Nå finnes dåpspersonene også i kontakter i Medarbeideren i valgt gruppe for mottak av dåpsregistreringer. - Klikk på for å åpne Registreringsskjema for kontroll/videre arbeid. Skjermbilde ved BEHANDLET (= godkjent) forespørsel: Trykk rød sletteknapp for å fjerne reservering. Forespørselen får da igjen status ubehandlet. Velg Oppdater opplysninger for å hente oppdatert informasjon fra dåpspåmeldingsskjemaet på nytt. Kontaktkortene i Medarbeideren blir overskrevet med oppdatert informasjon. Velg Overfør til LabOra Menighet for å overføre registreringen til Døpte i LabOra Menighet. Kommentaren som vises, er den kommentaren som ble skrevet inn på skjemaet på nettsiden (vises kun når en er pålogget bruker på nettsiden). Side 18

19 MERK: Trykk Send bekreftelse for å sende e- post til mor/far for å bekrefte registreringen. Trykk denne knappen for å redigere mal for e-post. Bildet nedenfor åpnes. Her kan egen bekreftelsesmal lages. Følgende flettefelt er tilgjengelig: %ID% Setter inn id for skjema (mb + f.nr) %DÅPSDATO% Setter inn dåpsdato %SAMTALEDATO% Setter inn dato for samtale. E-post blir ALLTID vist før den blir sendt, slik at du har anledning til å sjekke at alt er riktig. En behandlet/godkjent forespørsel vil nå også vises på den aktuelle aktiviteten i Medarbeideren på en egen flipp Dåpspåmelding : Her ser vi en gudstjeneste der det er gitt rom for 4 dåp. En plass er reservert 3 er ledige. Velg Send SMS eller Send e-post for å sende SMS/epost til valgte dåpsbarn. Side 19

20 MERK: Barnet tildeles mobilnummer og e-postadresse registrert på mor. Dette kan om ønskelig senere endres på barnets kontaktkort. Andre valg i Medarbeideren: Trykk Legg til for å legge til ny linje (= øke antall dåp på gudstjenesten). Tallet i feltet Antall plasser angir hvor mange som legges til. Trykk Slett linje for å slette en reservasjonsplass. Trykke Åpne kontakt for å åpne kontaktkortet til valgt barn. Trykk Fjern kontakt for å ta barnet bort fra reservert dåpsplass. Denne plassen blir da ledig for et annet barn. I modulen for behandling av Forespørsler om dåp blir nå status for aktuell forespørsel endret fra GRØNN (behandlet) til RØD (ubehandlet). Trykk Overfør for å overføre registrert informasjon om barn/foreldre/faddere til Døpte i LabOra Menighet. Dersom det trykkes Overfør på en post som allerede er overført til LabOra Menighet, blir all informasjon som kom via overføringen overskrevet/erstattet i LabOra Menighet. Visning i valgt gruppe i Medarbeideren Når en har klikket Bekreft plass i Dåpspåmeldings-modulen, opprettes dåpspersonene som kontakter i Medarbeideren. En kan gjenfinne registrert informasjon i valgt gruppe (her Dåpspåmelding): Her kan kontaktinformasjon for barn/foreldre/faddere redigeres videre på samme måte som kontakter med relasjonspersoner håndteres i Medarbeideren. Side 20

21 Registrere Dåpssamtale Logikken for å knytte dåpsbarn/dåpsfamilier til dåpssamtaler er lignende flyten for selve dåpsregistreringen. Arbeidsflyten er som følger: - Opprett avtale i Medarbeideren. - Sett utvidelsen Dåpssamtale på denne avtalen. - Registrer antall dåpsbarn samtalen har plass til. - Knytt barn til avtalen. Steg for steg... Opprett avtalen i Medarbeideren: Sett utvidelsen Dåpssamtale: Side 21

22 Registrer antall dåpsbarn samtalen har plass til: Knytt barn til avtalen dette skjer i Påmeldingsmodulen i Medarbeideren: Klikk Velg dato. Side 22

23 Følgende skjerm vises: - Velg fra-dato (du vil søke etter dåpssamtaler ETTER denne dato). - Velg organisasjon. - Klikk Søk Mulige datoer i valgt periode/organisasjon vil listes opp. Velg dåpssamtale i listen og klikk OK. Valgt data vises nå i Påmeldingsmodulen: Klikk sletteknapp for å fjerne barnet fra valgt dåpssamtale. Side 23

24 Etter at barnet er knyttet til en dåpssamtale vil barnet også vises på den aktuelle avtalen i Medarbeideren: Valgene for Dåpssamtale er i dette bildet identisk med valgene for dåpsregistrering se beskrivelse av dette ovenfor. Side 24

25 Overført registrering i LabOra Menighet Overførte poster fra Medarbeideren til LabOra Menighet dukker opp i rubrikken døpte. Markering av overført post. Posten vises med dette spesielle ikonet inntil den låses i LabOra Menighet. Side 25

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no

Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Veiledning i administrering av egne loge-/leirsider i portalen www.oddfellow.no Innhold: Skjermbilde 3: Skjermbilde 4-8: Skjermbilde 9-13: Skjermbilde 14-17: Skjermbilde 18-20: Skjermbilde 21-24: Skjermbilde

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup)

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) I medarbeideren Opprett gruppe eller grupper som de påmeldte skal inn i. Flere grupper vil bli et valg for den som melder seg på. NB! Husk å krysse

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2013 Brukerveiledning VIGObedrift 07.03.2013 1 av 43 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 7 Søkeroversikt... 8 Mappen Registrering...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding

Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding Brukerdokumentasjon ElWin InstallatørMelding 1. Innledning ElWin InstallatørMelding er et system som lagrer meldinger om installatørarbeid i et digitalt format. De som har jobbet med papirutgaven av slike

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer