Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00"

Transkript

1 Vareregister (BD00)

2 Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord:... 3 Søk og oppslag i vareregisteret Beskrivelse av felter i varekortet... 6 Kan ikke endres i BD Faner i vareregisteret Prisfanen... 8 Fanen tillegg... 9 Fanen EAN Fanen Alternativ leverandør Fanen Matrise Knapper i vareregisteret: Knapper i Liste - visning: Knapper i varekortet Opprette ny vare i vareregisteret Opprette vare der EAN (GTIN) er ukjent

3 Page 3 of 15 Forord: Vareregisteret er «hjertet» i systemet. Data fra vareregisteret brukes til rapportering i mange forskjellige retninger i CS-Web, så det er veldig viktig at datagrunnlaget i vareregisteret er korrekt. Søk og oppslag i vareregisteret. Søk-feltet har mange forskjellige søkemuligheter. Vanlig tekst og «Enter» gir deg søk på varenavn1. Her listes søket etter varenavn1. Alternativt kan du bruke frisøk og søke med * som vil gi deg treff på alt som inneholder ordet du søkte etter både i varenavn1 og varenavn 2. I bildet under er søket huset*steiner + Enter og det gir ett treff Gå inn på varekortet ved å trykke Enter eller med knappen «Varekort», og der ser du all informasjon om varen og hvordan den er registrert i vareregisteret.

4 Page 4 of 15 Det finnes i tillegg flere andre søke alternativer. Du legger alltid inn verdien du skal søke etter først, for så å velge hvilke premisser du vil gjøre søket på. Skal du for eksempel søke etter leverandørens varenr på en artikkel så legger du inn leverandørens varenr i tilfellet under, og velg knappen Lev.artikkel.

5 Page 5 of 15 Da vil søket gi liste på leverandørens artikkelnr øverst, og vise resten av resultatene i stigende rekkefølge. Tilsvarende for de andre knappene. Det er også mulig å benytte knappen frisøk eller utvidet søk, men stort sett vil «stjernesøk» gi det samme resultatet som frisøk. Men utvidet søk gir deg en liste på forskjellige premisser som kan velges for søk: I tillegg kan man opprette egendefinert søk-knapp på matrise-søk. Hvis det for eksempel ofte søkes på matrise 6-serier. Da kan dette defineres i BD80, slik at det vises en egen knapp for serier.

6 Page 6 of 15 Fra BD80: Vises slik ved varesøk i BD00: Beskrivelse av felter i varekortet Det er svært mange felter å bli kjent med i varekortet. Men mange av dem er basert på tabeller og oppsett i andre program, som har en sammenheng med informasjon i varekortet. Forklaring til feltene: Varenr: EAN (det du skanner på varen). Lev. artikkelnr: Leverandørens artikkelnummer. Navn-1: Tittel/varenavn. Navn-2: Forfatter/varenavn2. Bongtekst: Blir automatisk satt til samme som Navn-1, men kan overstyres hvis ønskelig. Varegruppe: Søkbart felt, hentes fra varegruppetabell (BD01).

7 Page 7 of 15 Leverandør: Søkbart felt, hentes fra leverandørregister (BD70). Profil: Tabell fra profiloppsett i BD80. Her defineres det hvordan varen skal kalkuleres m.m. MVA: Tabell fra MVA oppsett i BD80, her defineres det om varen skal selges inkludert MVA eller ikke. Utgått eget lager: Kan styre om denne varen kan bestilles eller ikke. Utgått leverandørens lager: Kan styre om denne varen er utgått fra leverandør eller ikke. Sortiment: Fritekst, ikke styrt mot tabell men vises ved bestilling og på utvalgte salgsrapporter. Antall pr enhet: Hvor mange er det i den pakken som selges på dette EAN. Enhetstekst: Normalt sett stk, men være annet. Må defineres i BD80. Lev. status: Fritekst, kan være status som leverandør sender. Egenskaper: Matrise. Her vises definert matrise fra matriseregisteret. Kan defineres pr varesystem. Egne felter som er søkbare, disse er og kriterier for utvalg ved utvalgte rapporter (salg og andre oppslag). Lokasjon: Fysisk definering av plassering. Kan styres mot lokasjonstabell (OF08). Alternativ lokasjon: Et nivå til på lokasjon, blir ikke styrt mot lokasjonstabell. Min.best ant: Minste bestillingsantall som sendes leverandør. Systemet overstyrer til denne verdien hvis det blir bestilt under definert antall. Bestillingspunkt: Ved bruk av genererte bestillingsforslag basert på min/max verdier vil denne verdien si noe om når vare blir definert som klar til ny ordre inn. Bestillings-max: Ved bruk av generert bestillingsforslag, vil denne verdien være max av hva som foreslås på ny leverandørordre. Kan ikke endres i BD00 Beholdning: Viser antall på lager. Bestilt: Viser antall i bestilling. Bes. kunder: Viser antall av varen som er bestilt til kunder. Reservert: Viser antall som ligger på vent til å bli fakturert. Gjennomsyn: Viser antall som er levert ut til gjennomsyn. Disse feltene blir bare påvirket av endringer som skjer ved transaksjoner i henhold til beskrivelse av feltet. For eksempel beholdning vil kun bli endret ved mottak/salg/varetelling.

8 Page 8 of 15 Faner i vareregisteret. Prisfanen Rabatt-gruppe (Bok): Tabell over bokgrupper i henhold til norsk bokbransje standard. Må defineres i BD80/Rabatt-grupper (Bok). F5 i feltet rabatt-gruppe i BD00 viser listen fra BD80 Låst pris: Sett X her hvis du ikke vil at oppdatering fil-import skal overstyre utprisen. Valuta-kode: Følger valutakoden på leverandøren. Norske leverandører = Blank. Valuta-Pris: Pris i valuta. Grunnpris: Utgangspunkt for utregning av innpris. Opprettet: Dato for når varen ble opprettet. Rab-1%: Rabatt i forhold til grunnpris. Rab-2%: Kan brukes i tillegg til rab-1 hvis det må defineres spesielt. Frakt i kr.: Her kan det legges beløp for frakt på varen. Frakt i %: Her kan det legges % i frakt på varen. Innpris: Regnes ut basert på de premissene som er lagt i feltene over. F5 i feltet innpris gir deg oversikt over kostpris (FIFO) - hvilken pris varen hadde ved varemottak. Det er denne kostprisen som blir brukt for grunnlag til utregning av bruttofortjeneste ved salg. Sist solgt/sist kjøpt: Siste dato for varens aktivitet. Kalkyle: Utpris kan også beregnes basert på kalkyle. Basert på oppsett av profilen på varen vil kalkylen beregne en utpris basert på innverdi eller grunnpris. Utpris: Settes direkte med mindre det er bruk av påslagstabell og psykologisk pristabell (se egen dokumentasjon for dette). BF i %: Viser bruttofortjenesten som kan forventes basert på forhold mellom innpris og utpris. Til kasse: Stå i feltet BF i% og bruk knappen «Til kasse» (eller F5) så sendes denne varen til kassen. MVA-justert pris: Viser utsalgsprisen uten MVA der dette er aktuelt. Veiledende pris: Informasjonsfelt der det er aktuelt å legge inn en veiledende pris. På tilbud: Viser kampanjepris/tilbudspris når varen er med på en kampanje fra BD03. Melding: Dato for når siste melding er lagt inn. Er det dato her kan meldingen leses ved knappen «Tillegg» som du finner i listen ved søk.

9 Page 9 of 15 Fanen tillegg Følgende felter er aktuelt for bokhandel: Etikett: Hvilket etikettformat skal brukes ved utskrift av etiketter på varen (Ref Vedlikehold Etiketter (BD89)). Vareeier: Forlagets ID i henhold til norsk bokbransjestandard. Det er ikke sjekk mot tabell her, men for å kunne ta nytte av funksjonen basert på dette feltet i BD00 må det en komplett tabell på disse i vareeierregisteret (Re705). De andre feltene beskrives slik: Sesong: Brukes i tekstilmodulen. Avrunding: Avrundingskode i forhold til beregning av utpris. Må finnes tabell i BD80/Avrundings-koder. Serienr: Ved bruk av serienr, X,1,2 eller 3 = Krav til utfylling av serienr. m.m på kasse/of14. Sperre rabatt: Hvis varen skal ekskluderes fra rabatt-avtaler. Ref Ajourhold av rabatter (OF05). Produktklassifisering/vekt og kubikk der det brukes. Pant: Skal varen selges med pant, må det defineres i varekortet i dette feltet med beløp for pant.

10 Page 10 of 15 Fanen EAN Vise de EAN som eventuelt er lagt til som tilleggs-ean på denne varen. Fanen Alternativ leverandør Viser om det er lagt opp en alternativ leverandør i en periode på denne varen. (ref Knapp Alt.lev) Fanen Matrise Vise flere matriser der det er definert. Visning i varekortet er begrenset til 5 matriser, men finnes det flere (ref Matriseregisteret) vil disse vises i tillegg på denne fanen. Knapper i vareregisteret: Det er mange knapper og funksjoner i vareregisteret. Det er forskjellige knapper tilgjengelig avhengig av hvor du står: Knapper i Liste - visning: : Brukes når du skal generere etiketter på varen. Sender en fil til «Uttak etiketter» (CS33), og selve utskriften av etikettene skjer derfra. Viser beholdning på andre butikker i samme varesystem. Viser slag/kjøp av varen pr måned i år og i fjor, i kroner og antall. Viser din butikk, men også mulig for oppslag på alle butikker i samme varesystem. Gir mulighet for å endre lokasjon og bestillingspunkter uten å måtte gå inn på varekortet. Viser salg/kjøp og historikk på kostpris (FIFO) på varen. Hvilken kampanje/tilbud varen er på (ref kampanje BD03).

11 Page 11 of 15 Brukes til å opprette består av vare. Se egen dokumentasjon. Varekortet, samme som Enter Nytt søk, samme som F4 Bestillinger som er aktive på varen Viser tilleggsinformasjon på varen, kan være fritekst. Tar deg til nytt bildet for flere valg: Retur: Legge inn eller vise returinformasjon på varen hvis aktuelt. Varestatistikk: Viser omsetning av kun denne varen pr butikk og definert på periode. Alternativ enhet: Ved bruk av alternativ enhet på varen legges det inn her. Melding: Lese eller registrere/redigere melding på varen. Kundestatistikk på denne varen: Viser om hvilke kunder som har handlet denne varen på kredittsalg (faktura).

12 Page 12 of 15 Knapper i varekortet Vises litt høyt i varekortet. Denne knappen har 2 kopifunksjoner. 1: Tar kopi av vareinformasjonen hvis du ønsker å opprette et nytt EAN med tilsvarende vareinformasjon. 2: Kopiere også EAN hvis du vil ta det med til OF14 for å «lime inn» der. Ellers er det følgende knapper: Viser logg på hvem/hva som har gjort endringer på utsalgspris (Utpris). Viser andre butikkers inn/ut-pris. Mulig å gjøre endringer direkte i listen. Viser hvilken kampanje/tilbud varen er på. Ved bruk av alternativ enhet på varen legges det inn her. For å legge til flere EAN på varen (ref fanen EAN). Viser informasjon relatert til bok. Viser tilleggsinformasjon på varen, kan være fritekst. Legge til alternativ leverandør på varen (ref fanen alternativ leverandør).

13 Page 13 of 15 Slette varen fra vareregisteret. Det er kun varer uten beholdning eller aktive bestillinger som kan slettes. Det er kontroll mot alle butikker i samme varesystem. Viser slag/kjøp av varen pr måned i år og i fjor. I kroner og antall. Viser din butikk, men også mulig for oppslag på alle butikker i samme varesystem. Brukes for å sende denne varen til kassen. Stå i feltet BF i% og bruk denne knappen (eller F5) så sendes denne varen til kassen. Legge inn verdier i matrisefeltene. Til å opprette «Består-av» vare. Se egen dokumentasjon. Lagre endringer og gå ut av varekortet. Samme som tastaturknappen END. Ut av varekortet uten å lagre endringer. Samme som Esc på tastaturet. Opprette ny vare i vareregisteret Mange benytter muligheten for direkte import av varer fra leverandøren, eller ved innlesning fra Excel til OF50. Se egen dokumentasjon for dette. Opprette en ny vare i BD00 gjøres basert på at man har nødvendig vareinformasjon tilgjengelig. I inngangsbildet til BD00 legger du inn EAN (GTIN) i søkefeltet, og trykker Enter. Er det en ny vare/nytt EAN (GTIN) får du beskjed om «ukjent» og da vet du at denne ikke finnes i BD00. Velg så knappen «Ny vare», og du blir tatt til varekortet for å legge inn tilhørende vareinformasjon. Basert på at det er satt opp med kontroll på EAN på ditt firma vil BD00 sjekke at det EAN som brukes er gyldig EAN nr, før du tas til varekortet.

14 Page 14 of 15 Her legger du vareinformasjon i henhold til beskrivelse av feltene i dette dokumentet, eller basert på rutiner som eventuelt er laget for din bedrift. Når du er ferdig med nødvendig vareinformasjon velger du «Lagre» eller knappen «END» for å lagre endringene. Nå er varen opprettet i ditt vareregister. Opprette vare der EAN (GTIN) er ukjent. Varer som blir levert fra leverandør uten påtrykket EAN kan legges inn i BD00, der BD00 oppretter en EAN på varen. Da må du har leverandørens artikkelnr som ID. Ikke legg noe verdi i søkefeltet, men gå rett på knappen «Ny vare». Her lar du «Oppgi EANnr» stå blankt, og velger i stedet «Hent neste varenr». Da foreslår systemet neste ledige EAN, og du velger OK for å komme videre til varekortet.

15 Page 15 of 15 I varekortet er det nå viktig at du legger inn leverandørens artikkelnr, slik at varen får den ID en tilknyttet. Så legger du resten av vareinformasjonen inn, i henhold til beskrivelse av feltene i dette dokumentet. Fordi du nå har opprettet et EAN er det også nødvendig å velge den etikett-typen som er definert for pris-etikett med EAN. Du må skrive ut etiketter tilhørende denne varen, for at du skal kunne bruke skanner ved salg/annen registrering. Se beskrivelse av etikett i dette dokumentet.

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB

Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Import av varer fra Elektroshop.no / Bleken Data AS i MAB Elektroshop.no / Bleken Data AS leverer kabler, kontakter, plugger, batterier, veggfeste, tilleggsutstyr og komponenter til både brunevarer, IT

Detaljer

Front Systems DinButikk Kom i gang

Front Systems DinButikk Kom i gang Front Systems DinButikk Kom i gang Opphavsrett Ingen del av dette dokumentet kan reproduseres eller oversendes i noen form uten skriftlig tillatelse fra Front Systems AS. Dette dokumentet gir ingen garanti

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Manual for salg og registrering av varer med binding/abonnement

Manual for salg og registrering av varer med binding/abonnement Salg av varer med binding/abonnement blir mer og mer vanlig, spesielt siden alle blant annet eier en mobiltelefon. Men dette omfatter også salg av parabolpakke-løsninger m.m. Hvordan legge inn binding

Detaljer

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB

Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Brukerveiledning Helsekostbransjen Vareregister HKB Versjon 0.8 Oppdatert 10.06.2014 Vedlikeholdes av Norwegian Advisory Services AS post@noads.no Side 1 av 14 Innledning Denne dokumentasjon er ment å

Detaljer

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål

FAQ PCKasse. PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål FAQ PCKasse PCKasse V.1.0.0.18 Ofte Stilte Spørsmål Innholdsfortegnelse Introduksjon...2 Hvordan virker PCKasse?...2 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...2 1 Kassebildet...3 1.1 Hvordan selger jeg en

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014

FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 FORBEDRINGER MYSOFT IDRETT - INSTALLERES 2. JUNI 2014 ADMINISTRASJON AV MEDLEMMER OG AKTIVITETEN Denne installeringen inneholder mange forbedringspunkter knyttet til administrasjonen av medlemmene og deres

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerveileding For PCKasse

Brukerveileding For PCKasse Brukerveileding For PCKasse PCKasse V.1.0.0.197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...7 1.1 Introduksjon...7 1.2 Hvordan PCKasse virker...8 1.3 Hva kan du gjøre for å få mer hjelp?...8 1.4 Programmets hoveddeler...8

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer