HR analysen. Ny versjon Brukermal. Ledere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere"

Transkript

1 HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan 1

2 1) Pålogging Nettadresse som før: Når du så er kommet inn på vår webside, klikker en på: Login HraSystem. Nå kan du bruke både det gamle brukernavnet eller adresse som brukernavn. En kan også bruke det gamle passordet. De som ikke har må eventuelt spøøre om nytt passord hos administartor. Det første bildet du kommer inn før innlogging er dette: Ved å klikke på Hjelp får du all den informasjon du trenger for å logge deg inn, hvis du er usikker. Du ser at pålogging er oppe til høyre. Glemt passord. Hvis en har glemt passordet sitt, klikker du først på Glemt passord oppe til høyre. Da får du dette bildet opp. Her skriver du inn din adressse og klikker på Fortsett. Da kommer ditt nye passord på mailen umiddelbart. NB! Skriv ned passordet slik at en husker det, så slipper en å gjøre dette hver gang. 2

3 2) Første skjermbildet Det første skjermbildet du ser når du er pålogget, ser slik ut. Det er dette bildet du som Ansatt møter. NB! Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står Ansatt. Hvis du har flere roller, det vil si at du er både ansatt og leder, eller både ansatt, leder og administrator, altså at du har flere roller, så klikker du på pilen der det står ansatt. Da kommer alle valgene opp, enten du er ansatt, administrator eller leder. Så velger du hvilken rolle du skal være. Når du har valgt rolle (leder) får du opp dette bildet: (Ved å klikke på Hjelp får du mer informasjon. Der du ser det står Handlingsplaner med blå skrift, er kun handlingsplaner som er godkjent av medarbeider og venter på din godkjennelse. Hvis du skal inn på selve handlingpslanene, burker du menyen på venstre side og velger Struktur. NB! Du vil alltid møte skjermbildet som ansatt, så må du velge rolle hvis du har flere. Når du har valgt vil du se at menyen tilpasser seg rollen. 3

4 Struktur Når du klikker på valget Struktur får du opp dette bildet. Her er også underavdeling. Regelen er at du kun får tilgang til den avdelingen du er leder for samt underavdelinger, grupper, etc. Det vil si at til høyere oppe du kommer i rettigheter, til flere enheter, avdelinger, grupper vil du få tilgang til, som denne lederen. Som avdelingsleder har du følgende muligheter når det gjelder de ansatte. Dette valget får du opp ved å høyreklikke på linjen der navnet står: Her har du følgende valg: Logg for medarbeidersamtale, Logg for stillingshistorikk, CV, Fag/Handlingsplan Sykefraværsoppfølging og Nytt passord. Logg for Medarbeidersamtale Dette er en logg for gjennomførte samtaler. Leder over deg vil ha tilgang til denne loggen. Her skal du som leder fylle ut når du har gjennomført en samtale. Dette er kun en informasjon til din leder igjen om at selve samtalen er gjennomført og nå. Den ansatte vil ikke ha tilgang til denne loggen. Den ser slik ut: 4

5 Her er prosessen: 1) Klikk på pilen i linjen som heter Utførte medarbeidersamtaler Da kommer hele vinduet opp. 2) Du finner riktig dato, fyller inn navnet ditt, og eventuelt kommentarer hvis du har det, og klikker Legg til. Da skjer det to ting. 3)Det åpner seg et felt under der, det du har lagt inn blir lagret. (ved å hake av i boksen under Merknad kommer eventuelle kommentarer opp. Dermed får du en form for dokumentasjon år for år. Datoen for gjennomført samtale dukker også opp i oversikten over ansatte der det står Siste samtale.. Det vil alltid være siste dato. Denne loggen kan også brukes til andre typer samtaler en ønsker å få dokumentert. 1) Stillingshistorikk Denne er i funksjon svært lik loggen for medarbeidersamtaler. Den ser slik ut: 5

6 Prosessen er som følger: 1) Klikk på pilen i linjen Stillingshistorikk Da kommer første del av bildet opp. 2) Velg avdeling, velg tittel (valgene er på forhånd lagt inn av administrator), velg dato og eventuelt kommentarer og klikk Legg til. (Her har jeg lagt inn en rask karriere hvor alt har skjedd i dag.) Eventuelle kommentarer får du opp ved å hake av under Merknader. Videre i Strukturen ser vi følgende; 1) CV - CV kan skrives ut i to formater, a)standard og b)europass. Utfyllingen blir lik for begge. CV fylles ut av den ansatte og er også grunnlag for søkemotorer hvis en søker etter fag, kurser, etc. 2) Handlingsplan Kan brukes på to måter; a) at den ansatte selv fylle den ut først og så sendes til leder til godkjenning, og/eller korrigeres under medarbeidersamtalen, eller brukes som grunnlag for medarbeidersamtale, eller b) leder fyller den ut etter samtalen. I Begge tilfeller blir den sendt over for godkjenning til aktuelle parter, eventuelt med kommentarer frem og tilbake til begge parter er enig. (se egen beskrivelse side 15) 3) Fag(karriereplan Har samme valg som handlingsplan og brukes på akkurat samme måte bare at dette gjelder faglig utvikling, karriere, etc. Både handlingsplan og fagplan kan brukes som egne funksjoner, uavhengig av medarbeidersamtaler eller andre samtaler. (se egen beskrivelse side 15) PS! En lager ikke ny handlingsplan eller fagplan hvert år, en legger bare til nye aktiviteter basert på datoer. Dermed få en hele historikken år for år samlet i en plan enten det er handlingsplan eller fagplan eller begge.. 4) Sykefraværsoppfølging - Dette er et oppsett basert på NAVs forslag og er til bruk for leder ved sykefraværsoppfølging og dokumentasjon over hav som er gjort hvis det blir krevet av noen instanser. 6

7 Lese svar på utsendelser av undersøkelser som er besvart Det første bildet vi kommer inn på når vi klikker utsendelser, er dette: NB! Husk å velge årstall for utsendelsen. Her er det tre valg: 1) aktive (ikke passert datofrist), 2) Avsluttet (passert datofrist) 3) kladd, det vil si utsendelser som er laget ferdig klar, men enda ikke sendt ut. Hvis vi klikker i rundingen foran der det står Avsluttet får vi opp dette bildet som da viser alle undersøkelser sendt ut av fra denne avdelingen for det aktuelle året som er valgt: Når en da ønsker å se resultatet av denne undersøkelsen, høyreklikker en på undersøkelsen, da kommer det opp et valg (her har vi valgt en ny avdeling): 7

8 Da klikker en bare på Les besvarelser som kommer et nytt bilde opp: Jeg starter forklaringen fra venstre til høyre. (se piler) 1) Navn på undersøkelsen 2) Valg av de ulike skjema. (Hvis det er flere, klikker en på pilen i den hvite boksen) 3) Hovedfirma eller avdeling. (Har en flere, klikker en bare på pilen i den hvite boksen) 4) Hvis dette er en undersøkelse med navn, vil en få opp navn på personer i denne boksen. Ellers vil valget være Alle det vil si alle som har svart, eller Denne som betyr denne avdelingen (som er valgt) spesielt. 5) Her kan du hente opp andre undersøkelser hvis du ønsker å sammenligne Der det står Graf kan en velge linjegraf, stolper eller kake. De andre valgene sier seg selv. I rapporten vil de da kommer fortløpende (bortsett fra at Snittverdi kommer før fordelingen av svarene. Så følger spørsmålene og til slutt kommentarene. Til slutt er det bare å klikke Rapport NB! Spørsmålene vil også vise hvis en legger musepeker på punktet i grafen, eller på stolpen. 8

9 Hvordan legge ut en ny undersøkelse. En starter da med å velge Utsendelser i menyen. Da får en opp dette bildet: Det første en gjør er å klikke på Ny i den hvite boksen. Da kommer dette bildet opp: Det første en gjør er å velge undersøkelsen som skal legges ut. En klikker da på pilen i boksen Velg spørreundersøkelse. Når det er gjort, velger en Utsendelsestype. Disse valgene skal jeg forklare litt. 9

10 Det første dere ser er at jeg har valgt Arbeidsmiljøundersøkelse Så skal jeg velge utsendelsesmåte: Valgene her er fortløpende: 1) Ansatt. Det betyr at det er en intern undersøkelse med navn der deltakerne må logge seg på med brukernavn og passord for å få tilgang til undersøkelsen. (for eksempel medarbeidersamtale) 2) Ansatte anonymt. Her kunne vi også føyd til.. med link fordi dette er en anonym, intern undersøkelse (for eksempel medarbeidertilfredshet eller lign.) der deltakerne får tilsendt en mail (det krever at de ansatte er lagt inn med mailadresse) med en link som de skal klikke på, så kommer de rett inn i undersøkelsen. Her vil en kun få opp resultat for alle samlet, og for hver avdeling eller underavdeling. En kan også gjennomføre dette for grupper, men ikke samtidig. 3) Eksternt ( med link) Dette er en ekstern undersøkelse, for eksempel kundeundersøkelse eller brukerundersøkelser der mottager mottar en mail med link og så klikker på denne for å komme inn i undersøkelsen. 4) Kun genere link. Dette er en type undersøkelse der en kun ønsker et resultat, men uten mulighet for å se avdelinger eller for eksempel den enkelte kunde. Det er type masseundersøkelse. Neste skritt er der det står Beskrivelse. Her kan dere legge inn forhåndsinformasjon. Det kommer som tekst med opplysninger, informasjon, etc. som deltakerne kan lese før de starter besvarelsen. For eksempel hvorfor, hvordan, etc. De to neste punktene sier seg selv. Når alt er fylt ut, klikker en på Neste 10

11 Da kommer dette bildet opp; Her legger dere inn overskrift og tekst i en eventuell mail. Skal dere ikke sende mail med undersøkelsen, klikker dere bare Neste Da kommer dette bildet opp, hvor dere velger deltakere. Her ser dere at Avdelinger er avmerket. Skulle dette bare vært en undersøkelse til noen få personer, hadde jeg valgt Personer eller til en konkret gruppe, da hadde jeg valgt Grupper Når jeg har haket av for et eller flere valg, klikker jeg på dobbeltpilen mellom de to hvite boksene som peker mot høyre. Da kommer valget mitt opp i høyre boks. I dette tilfellet avdeling Salg. Har jeg gjort feil og skal jeg fjerne noe fra den høyre boksen, markerer jeg det og klikker dobbeltpilen som peker til venstre. 11

12 NB!! Skal du legge ut en kundeundersøkelse eller en annen ekstern undersøkelse, henter du deltakerne fra et tidligere lagret excelark som du selv har laget og lagret på din pc. Når du klikker Neste i dette bildet for du en kvitteringsside. Der kan du sjekke at alt er korrekt, og eventuelt gå tilbake hvis det er noe feil. Den ser slik ut: Når du har sjekket at alt er ok, klikker du på Sendt ut. Da får du opp denne kvitteringen: 12

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) : Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for ansatte) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 14 Innhold: Pålogging:... 4 Administrasjonsforsiden:... 5 Legge til Ny artikkel :... 6 Legge til Nytt vedlegg

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer