Versjonsbrev for Extensor05 versjon juni 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015"

Transkript

1 Versjonsbrev for Extensor05 versjon juni 2015

2 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger Dette versjonsbrevet tilhører versjon , og beskriver de viktigste endringene i Extensor 05 siden forrige versjon (versjon ). Det er diverse forbedringer i Bedriftsmodulen, blant annet kan man nå gjøre oppslag mot Enhetsregisteret når man skal registrere nye bedrifter (eller gjøre endringer på eksisterende). Det er også gjort en god del forbedringer i Journalmodulen, deriblant flere etterspurte funksjoner i Frisklivsstatusskjemaet. I tillegg til dette er det gjort en rekke ulike forbedringer og feilfiks. Disse er listet opp nedenfor, pr modul i alfabetisk rekkefølge.

3 Bedriftsjournal Utskrift av periodisk plan/rapport Ved utskrift av periodisk plan/rapport på mer enn 2 sider kunne rapporten komme ut i mange eksemplarer selv om man bare anga at man skulle skrive ut ett eksemplar. Dette er nå fikset. Riktig beløp på aktivitet Etter å ha fakturert aktivitet fra Bedriftsjournal vistes enhetsprisen i stedet for totalprisen når man markerte aktiviteten i lista. Dette er nå ordnet slik at det er totalprisen som vises. Feil ved bruk av «stk» i Aktivitetsvinduet Tidligere var det slik at når man valgte «stk» i stedet for «tmr» ved angivelse av aktivitetes varighet, så endret verdien seg til 1 når man re-åpnet aktiviteten fra oversikten. Dette er nå fikset. Sum beløp ved fakturering av aktiviteter Det er gjort endringer for å sikre at det blir riktig sum på aktiviteten, både når man trykker på Fakturering-knappen og i selve faktura-vinduet. Det er totalsummen som vises i Aktivitetsoversikten. Bedriftsopplysninger Søk etter bedrift i Enhetsregisteret Når man skal registrere nye bedrifter i Extensor kan man nå søke i en database over alle registrerte bedrifter i Norge. Dette forutsetter at maskinen er koblet til internett. Når man skal registrere ny bedrift eller gjøre endringer på en eksisterende, dukker det opp en lupe til høyre for navnefeltet:

4 Klikker man «Enter» på tastaturet eller på lupen vil Extensor gjøre et søk på ønsket bedrift: Som vi ser på bildet over fant systemet bedriften «Extensor AS» som ligger inne med relevant informasjon. Klikk «Oppdater med valgte», og informasjonen overføres til Extensor og man slipper å lete opp informasjon og fylle dette manuelt inn for bedriften. Som vi kan se av bildet over, så ble adresse, telefonnummer, org.nr, web-adresse og bransje hentet automatisk. PS. Hvis det allerede finnes opplysninger i feltene, blir disse IKKE overskrevet. Dette gjelder alle feltene unntatt Navn, Besøksadresse og Telefon.

5 Integrasjoner Checkware Forbedret håndtering av elementer som er slettet i Checkware: 1. Dersom det finnes relasjoner i Extensors database til slettede elementer, markeres de som slettet i databasen slik at de ikke kan velges. 2. Er elementene ikke i bruk (ingen relasjon) kan de slettes helt fra databasen. 3. Slettede elementer som er i bruk, (f.eks. en bruker som er tilknyttet en slettet rolle) må flagges slik at brukeren kan se det og velge lovlig element. Online booking Forbedret kobling mot regnskap: For virksomheter med flere regnskap kunne timer booket via nett (online booking) bli automatisk koblet til samme regnskap som forrige online booking. Dette er nå fikset, slik at konsultasjonene blir koblet til riktig regnskap og serie. Vi har også laget en innstilling i OBadminprogrammet, hvor man kan velge om timer automatisk skal kobles til et regnskap. Denne innstillinger står som standard PÅ. Når timer har blitt booket kan man også se i aktivitetsloggen hvilket regnskap de har blitt koblet mot. Exor Live Diverse forbedringer gjort. Ta gjerne kontakt med Extensor for å prøve ut ExorLive. Journal Resultatmodulen tar nå også høyde for kjønn I modulen «Tester», og under «Resultat» har man mulighet til å hente ut grafer basert på de registrerte testene, både per pasient, gruppe og bedrift. Nytt i denne versjonen er at man kan legge inn ulike referanseverdier for menn og kvinner i samme test:

6 For å få dette til legger man samme test til visningen to ganger, en per kjønn, og setter «Telles hvis» til ønsket referanseområde for henholdsvis kvinner og menn. På bildet over kan man se at for menn er det definert at normalt fett% nivå er 18-26, mens det for kvinner er Hvis man henter ut et kakediagram for en mann og en kvinne som begge faller inn under merkelappen «Normal», vil de havne i samme del av kaka: Forbedret utskrift av laboratorieblankett I forrige versjon kom det en ny funksjon i «Utskrift av rekvisisjon»- vinduet, hvor man kunne velge hvem som var rekvirent (bildet under). Her kunne man velge blant alle ansatte, noe som for mange ble uhensiktsmessig. Dette er nå endret, slik at listen nå kun viser ansatte som har HPR-nr registrert under «Ansattes Personalia». Slik fungerer det nå: Hvis pålogget bruker har HPR-id registrert i «Ansattes Personalia» kommer eget navn som standard i feltet.

7 Er man logget inn som ansatt uten HPR-id vil feltet være blankt. Fra nedtrekkslisten kan man velge rekvirent blant ansatte med HPR-id. Er man logget inn som sekretær er det legens navn som vises i feltet Seponerte medikamenter Tidligere vistes seponerte medikamenter i listen over potensielle medikamenter i funksjonen «Registrer utdeling av medisin». Dette er nå fikset, slik at det kun er aktive medikamenter som vises som forslag. Visning av FEV%-verdien i resultat-kolonnen Tidligere vistes ikke prosentverdien i den høyre FEV%-kolonnen. Dette er nå fikset (se bildet under). Denne viser prosentverdi resultat/forventet. Friskliv statusskjema: Kopiere innhold i skjema til neste resept Dersom en deltager går direkte over fra en frisklivsresept til en annen, vil det i mange tilfeller være tilnærmet lik informasjon i «Friskliv avslutningsskjemaet» fra den første resepten og «Friskliv oppstartskjemaet» fra den påfølgende resepten. I Extensor kan må nå kopiere innholdet fra et skjema til neste. Dette gjøres på følgende måte: 1. Åpne skjemaet som avslutter den første resepten og klikk på «Kopier»:

8 2. Klikk deretter på «Ny» ikonet for å opprette ett nytt skjema 3. Klikk så på «Lim inn» for å lime inn informasjon fra det opprinnelige skjemaet (rød firkant): NB: Vær obs på å velge korrekt serie og utfyllingstidspunkt for det nye skjemaet! (Grønn firkant) Friskliv statusskjema: Automatisk oppdatering i journalsammendraget Nytt i denne versjonene er at frisklivstatusskjema nå vises i sammendraget i journalen i det øyeblikket du klikker på lagre knappen i skjemaet. Tidligere visets ikke skjemaet i sammendraget før man oppfrisket visningen Friskliv statusskjema: Flere arbeidsstatuser med prosentangivelse Man kan nå oppgi prosentverdi både for «Yrkesaktiv» og for «Sykemeldt»

9 PS: Det er i tillegg lagt til mulighet for å registrere enda en tredje status, men da uten prosentangivelse da dette ikke er støttet i skjemaet fra helsedirektoratet. Friskliv statusskjema: Riktig tabulator-rekkefølge på Coop/Wonka Dersom man benytter seg av «tabulator»- tasten på tastaturet når man hopper mellom de ulike feltene på Coop/Wonka-delen vil man nå oppleve at markøren hopper mer «riktig» mellom feltene. Friskliv statusskjema: Automatisk beregning av BMI Legger man inn både høyde og vekt i friskliv statusskjema vises nå BMI på skjermen: NPR Fikset feil med ventelistekode I forrige versjon ble pasient satt med VenteTidSluttkode = 1 med en gang pasienten ble satt på venteliste. Dette ble feil, siden det indikerer at pasienten ikke lengre står på venteliste. Dette er nå fikset, slik at VenteTidSluttkode nå settes = 1 først når serien endres fra Venteliste til I behandling. Endret standard klokkeslett på InnDatoTid NPR melder at klokkeslettet 00:00:00 er ugyldig, og kan ikke brukes som tidspunkt for når rombookinger/opphold starter. Standard klokkeslett for InnDatoTid er derfor endret til 12:00:00. Dette gjelder døgnpasienter. Endret logikk i xml-filen for dagpasienter For dag/polikliniske pasienter skal det kun rapporteres én episode pr dag, selv om pasienten har flere konsultasjoner samme dag. I forrige versjon ble hver enkelt konsultasjon tatt med, med start- og sluttid. Dette er nå fikset. Personalia Fjernet varsel i ved endring i «Logg og notater» Tidligere fikk man et ekstra (og unødvendig) varsel om man vil lagre informasjonen når man lukket Personalia etter å ha lagret endringer i «Logg og notater». Dette er nå fikset. Valg av bydel og NAV-kontor

10 Når man la inn pasientadresse i en by med bydeler (f.eks Oslo el Trondheim) ble ikke NAVkontor valgt automatisk. Dette er nå fikset. Planlegger Koble ansattavtale mot bi-arbeidsgiver Mange ansatte er registrert i Extensor med en bedrift både som «Hovedarbeidsgiver» og «Biarbeidsgiver». Tidligere var det kun mulig å koble ansattavtaler opp mot bedriften som er registrert som hovedarbeidsgiver. Nytt i denne versjonen er at man selv kan velge til hvilken bedrift aktiviteten skal tilknyttes. Man oppretter avtalen på samme måte som tidligere i planleggeren, men når man skal kvittere ut aktiviteten har det dukket opp ett nytt valg: I «Aktivitet for» feltet vises begge arbeidsgiverne som er registrert for den valgte ansatte. Som standard er hovedarbeidsgiver valgt. Man kan så velge til hvilken av bedriftene avtalen skal være tilknyttet. NB: Valget av arbeidsgiver i aktiviteten kan kun gjøres én gang per avtale i planleggeren. Dersom man velger feil bedrift (og lagrer) må man slette avtalen og opprette den på nytt for å knytte den til korrekt bedrift. Fjernet feilaktig varsel om utgående fysio-henvisning Fysio: I en tidligere versjon kunne man få varsel om at henvisningen snart var oppbrukt, fordi man kombinerer gruppe- og individuelle takster. Dette kom selv om man hadde brukt mindre enn 20 behandlinger. Varselet er nå fjernet.

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20. 23.mai 2014 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.20 23.mai 2014 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 7 HELFO... 7 Journal... 8 NPR... 11 Personalia... 15 Planlegger... 18 Regnskap...19 Treningsmodul...

Detaljer

EXTENSOR 05 Rehabilitering:

EXTENSOR 05 Rehabilitering: EXTENSOR 05 Rehabilitering: En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Superbrukermanual med informasjon, brukerveiledning og tips Versjon 1.17 03.04.2012 EXTENSOR AS Telefon: 75 53 33

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukerveiledning for Integrasjon med

Brukerveiledning for Integrasjon med Brukerveiledning for Integrasjon med Versjon 1.5 Innhold Klargjøring og publisering av kjøretøy på WEB... 3 Legg inn annonsetekst... 3 Legg til Bilder... 4 Publiser til WEB... 5 Status visning for kjøretøy

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer