DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse Maskin/systemkrav...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DXKultur. Innholdsfortegnelse 1 GENERELT...4. 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse...5. 1.2 Maskin/systemkrav..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse Maskin/systemkrav Sikkerhetskopiering ARBEIDSFLYT Statistikker HOVEDMENYEN ARRANGEMENTSKALENDER Nytt arrangement Ny ressurs Kopiering arrangement Hurtigregistrering arrangement Arrangementsutskrift Oversikt leietakere Fakturaoversikt Registrer / Endre leietakere Ordre Utskrift faktura fra ordren Registrer ordre Utskrift ordrebekreftelse Utskrift konrtakt Oversikt arrangmenter/bookinger lokaler Salgstransaksjoner VEDLIKEHOLDMENYEN Arrangementskalender Ukesoversikt arrangement Ukesoversikt ressurser Dagstimeplan Timeplan ressurser Ordre Fakturaoversikt Leietakere Personell Registrering personell Salgstranser Ressursgrupper / ressurser...43 Side 1

2 Registrering ressursgruppe Oversikt enkeltressurser Registrering enkeltressurs Reservasjonshistorikk Produkter for salg Registrering av produktopplysninger Produktgrupper Definering av standardarrangement Rom / sal Definering av saler Logg Fribilletter Grunnopplysninger Poststeder Brukere Arrangementstyper Abonnement Kunderegister Kundetyper Lage ASCII / Dbase forestillingsdata Saltimeplan UTSKRIFTSMENYEN Arrangementsliste Ukeliste arrangement Ressursforbruk Leietakerforbruk Statistikk pr. arr. type Salg pr.bilettkat/pris Personellbruk Annonsekladd til utklippstavle Dagsoppgjør Abonnentsoversikt Arrangements-statistikk Ordrestatistikk Posteringsliste...90 Side 2

3 5.15 Selektiv DM Kunder Skriv SMS Arr.lister egendefinerte Definering kolonner Hvilke data skal med på listen? FIGURLISTE...99 Side 3

4 1 Generelt skal være et hjelpemiddel for å forenkle og forbedre den administrative biten rundt driften av kulturhus og lignende institusjoner. Da er et Windows-program er musen sentral i navigeringen i programmet; man peker på det man ønsker og klikker. I de fleste menyer og bilder vil man se at en av bokstavene i mange valg og ledetekster er understreket. Feks. Her er bokstaven B understreket og dette angir at man kan gå direkte til dette feltet ved å trykke Alt+B. Den understrekte bokstav sammen med Alt er altså en snarvei. En av fordelene med Windows er at man ha flere bilder eller vinduer oppe samtidig. Men dette kan også være forvirrende hvis man har for mange oppe samtidig. Man bør derfor lukke et bilde/vindu når man er ferdig med det. Finn: I mange oversiktsbilder/tabeller (f.eks.filmer, kontakter, byråer osv) står det Finn:. Dette betyr at man her kan angi bokstav for bokstav hvilket firma/navn man søker etter. For hver bokstav letes nærmeste match opp. Side 4

5 1.1 Organisering av data. Sentrale begreper, hva som legges i disse.. Ordre Når en avtale om utleie gjøres skal det alltid registreres en ordre på denne leietakeren. Det er ordren som blir fakturert og som hvert arrangement/hver hendelse skal kobles opp mot. Arrangement Flere arrangement kan kobles opp mot en ordre. I det øyeblikk en registrerer inn arrangementet vil også de rom som skal benyttes bli okkupert. Ressurser Ressurser er ting/funksjoner som kobles opp mot et arrangement og som er en del av et vellykket arrangement. Flere ressurser kan kobles opp mot et arrangement. Sal En sal kan være enhver lokalitet som man ønsker en bookingmessig kontroll over både m.h.t. til utleie og til eget bruk. Ekstrasaler Ethvert arrangement må benytte i alle fall en sal. Dersom det skal være billettsalg på dette arrangementet er det hovedsalen som blir lagt ut som arena. Dersom det skulle være behov for flere rom/saler på et arrangement(for eksempel garderober etc.) må denne salen være definert som en ordinær sal og deretter kobles opp mot arrangementet som en ekstrasal. 1.2 Maskin/systemkrav Systemet har følgende minimumskrav til maskinvare: SX - 8 Mb RAM - 50Mb disk - Windows 3.11/95/NT, SVGA med minimum 256 farger - skriver (blekk eller laser) annen programvare man kjører på samme maskin kan øke disse kravene. 1.3 Sikkerhetskopiering Man bør ha en fast rutine for daglig sikkerhetskopiering. Man bør da ha minimum 7 sett med disketter (eller taper) som man rullerer på. Snakk med din PC-leverandør for å få en slik backup-rutine på plass. Side 5

6 2 ARBEIDSFLYT Nedenstående skisserer i grove trekk hvordan systemet brukes i hverdagen. Grunnopplysninger Under Tabeller-Grunnopplysninger lages en basis for hvordan tingene skal fungere i DX-Kultur. Blant annet defineres de ulike billettkategoriene her samt de variable tekstene til kontrakter og ordrebekreftelse. Det daglige arbeidet. Det aller meste av arbeidet i DX-Kultur kan utføres fra Arrangementskalenderen. Herfra kan du hente andre programmer og du har oversikt over hva som skal skje til enhver tid. Får du forespørsel om leie av lokale vil du rekkefølgen i arbeidet være: a) Undersøk hva som er ledig i det aktuelle tidsrommet. b) Legg inn en ordre på denne kunden. c) Registrer inn arrangementet koblet opp mot riktig ordre. d) Skriv ut ordrebekreftelse til kunden. Dersom du driver med utleie av for eksempel møtelokaler vil det være fornuftig å definere et møtelokale som et standardarrangement. Ved spørsmål om møtelokale vil du fra arrangementskalenderen kun utføre følgende : a) Undersøk hva som er ledig i det aktuelle tidsrommet. b) Klikk på knappen for Hurtigregistrering av arr. og registrer inn de opplysningene som kreves(både ordre og arrangement blir opprettet). c) Skriv ut ordrebekreftelse til kunden Statistikker Dersom du benytter DX-Billett i tillegg til DX-Kultur må Dagsoppgjøret i DX-Billett kjøres før statistikkene i DX-Kultur vil bli korrekt. Side 6

7 3 HOVEDMENYEN Hovedmenyen ligger alltid i bunnen når programmet er startet. Fra denne velger man hva man ønsker at gjøre. Fig. 3-1 Hovedmeny Enten velger man via... Menyvalgene pek & klikk, eller bruk Alt+understreket bokstav Vedlikeholdsmenyen er omtalt under menypunkt 4 Utskriftsmenyen er omtalt under menypunkt 5. Side 7

8 eller via Hurtigknappene Når man beveger pilen over hurtigknappene dukker det opp forklarende tekst til den knapp det pekes på. Klikk en gang på knappen for å starte rutinen. For å avslutte DX-Kultur går man enten via Fil og Ut eller man klikker på utgangsdøren. Side 8

9 3.1 ARRANGEMENTSKALENDER Når DX-Kultur startes vil arrangementskalenderen automatisk komme opp. Arrangementskalenderen består av følgende deler: Øverst til venstre en kalender. Dersom det ligger arrangement på en dato vil det etter datoen komme opp et tall for å markere antall arrangement denne datoen. Denne funksjonen kan slåes av under grunnopplysningene dersom en merker at hastigheten med å gå fra dato til dato går tregt. En blar seg fra dato til dato ved å klikke på datoen eller ved å klikke på piltastene ved siden av mnd. og år. Nede til venstre vises en oversikt over de ressurser på denne dag evt. på dette arrangement. Dette bestemmes ved å klikke av nederst på skjermbildet. Fig. 3-2 Arrangementskalender Oppe til høyre vises de arrangementer som går den valgte datoen. Ved å dobbeltklikke på arrangementet vil en komme inn på detaljopplysningene om arrangementet. Skulle du ønske å legge inn nytt arrangement klikk på knappen Ny. Slett arrangementet ved klikke på knappen Slett. Se forøvrig pkt Registrering arrangement. Nede til høyre listes evt. notat som er registrert på arrangementet. I øvre del av bildet ligger et valgfelt hvor flere spesialrutiner kan kjøres. Fig. 3-3 Rutiner knyttet til kalenderen Ukesoversikt se pkt. 4.2 Dag-timeplan pkt. 4.4 Ressurs-timeplan pkt. 4.5 Romkalender pkt. Vis billettsalg pkt Ukesoversikt ressurser pkt 4.3 Utskrift arrangement pkt Knappene Ny Se pkt Endre Se pkt Kopier arr. Se pkt Reg.standardarr Skriv arr.notat Se pkt Ordreinfo Se pkt Side 9

10 3.1.1 Nytt arrangement Underliggende bilde viser registreringsbildet for arrangement. Fig. 3-4 Registrering arrangement/booking Feltene i bildet: Ordren Ordrenr.: Ethvert arrangement må kobles opp mot et ordrenr. Ved å klikke på knappen ordrenr. vil en få opp en oversikt over de ordre som pr. dato er aktive. Ved å velge ordre vil opplysninger fra ordren bli kopiert over til arrangementet. Arrangementets tittel: Ved innlegging av nye arrangement vil ordrens tittel bli kopiert over til arrangementets tittel. Det er denne tittelen som vil komme frem på billettene dersom det er billettsalg på dette arrangementet. Arrangementets ansvarlig: Registrer hvem hos leietakeren som er ansvarlig for arrangementet. Tidspunkt Dato: Oppgi hvilken dato arrangementet skal finne sted. Arrangement start kl.: Starttidspunkt for arrangementet. Dersom det er billettsalg på arrangementet er det dette tidspunktet som blir stående på billettene og som publikum forholder seg til. Arrangement slutt kl.: Slutt-tidspunkt for arrangementet. Altså det tidspunkt publikum forlater salen dersom det er billettsalg på arrangementet. Salen disponibel fra: Det tidspunkt salen skal okkuperes fra. Salen disponibel til: Det tidspunkt salen skal okkuperes til. Hovedrom / rom for billettsalg: Oppgi her det rom /den sal som er hovedrom for arrangementet. Dersom det skal skje billettsalg til dette arrangementet er dette rommet billettsalget skjer mot. Priser Leiepris hovedrom: Velg her hvilken pris leietakeren skal betale for dette rommet. Dersom det er avtalt a) en totalpris for hele arrangementet b) en totalpris for hele ordren eller c) en totalpris for alle lokaler på denne ordren skal denne prisen stå til 0. Avtalt sum for arrangementet: Dersom det er avtalt en bestemt pris pr. arrangement på ordren skal denne prisen inn her. Arrangement Arrangements-type: Hvilken type arrangement dette dreier seg om. Ved å klikke på knappen arrangementstyper vil en kunne velge hvilken av de definerte en skal legge dette arrangementet inn under. Antall brukere: Dersom dette er et arrangement uten billettsalg kan en legge inn hvor mange brukere som deltar i dette arrangementet. F.eks. antall møtedeltagere ved et møte/ antall sangere ved en korøvelse etc. I arrangement hvor det er Side 10

11 billettsalg vil antall publikum bli oppdatert i dette feltet. Åpent arrangement: Klikk av her dersom arrangementet er åpent for publikum. Billettsalg: Klikk av her dersom det skal selges billetter til arrangementet. Ved å klikke av her vil arket salgsinfo (se under) dukke opp til høyre. På høyre side i bildet ligger fem arkivark. Dersom det ikke er billettsalg på arrangementet(billettsalg ikke avkrysset) vil kun tre av arkivarkene være synlig Arkivark 1 Salgsinfo. (Kun oppe dersom det er billettsalg på arrangementet) Fig. 3-5 Arkivark 1 Salgsinfo Plassbilletter: Kryss av her dersom det er plassbilletter som skal selges til dette arrangementet. Dersom dette ikke blir krysset av vil det kun bli solgt unummererte billetter. Aut.telefonbest. Dersom dette arrangementet skal lese opp i kinofonen/billettbestillingene må det hukes av her. Stopp bill.salg kl. Tidspunkt billettsalget skal stoppes. Minutter slett res.. Oppgi her hvor mange minutter før forestillingens start eventuell uavhentet billetter skal legges ut for ordinært sal. Hold dager reservert. Oppgi her hvor raskt bestilte billetter må hentes i dager. Etter at dette antall dager er passert vil reservasjonen bli slettet. Hentes senest : Dersom billettene må hentes senest en bestemt dato settes dette inn her. Billetter: De ulike billettkategoriene er definert under grunnopplysningene(se pkt.4444). Klikk her av for hvilke av billettkategoriene som skal benyttes og prisen for hver av billettkategoriene. Juster stolplan : Fra denne rutinen kan du justere stolplanen for det arrangementet som er. Du kan kun stenge / åpne stoler, IKKE legge til nye stoler i stolplanen. Dersom arrangementet IKKE skal benytte plassbilletter vil teksten her være Juster ant. plasser, dvs. du kan endre på antall plasser som skal selges billetter på. Ekstra bill.kat. dersom du har definert et sett med ekstra billettkategorier kan disse defineres på arrangementet her. Ved å klikke på knappen vil du få opp følgende bilde: Ved å huke av for de aktuelle billettkategoriene vil disse kunne benyttes under billettsalget i DXBillett ved å først slå inn antall billetter og deretter bokstaven Å. Det vil da dukke opp en liste med de ekstra billettkategoriene som er definert på forestillingen. Side 11

12 Arkivark 2 Besøk. (Kun oppe dersom det er billettsalg på arrangementet) Fig. 3-6 Besøk på arrangementet Viser hvor stort salget har vært på dette arrangementet. NB! Det er kun salg på dager hvor det er kjørt dagsoppgjør(i DXBillett) samt salg som er registrert manuelt via denne rutinen som kommer frem i denne oversikten. En har også muligheten her til å legg inn manuelle transaksjoner ved å klikke på knappen Ny. En får da opp underliggende bilde: Fig. 3-7 Registrer salgstransaksjoner Billettkategori: Velg her hvilken billettkategori en ønsker å registrere. Pris: Oppgi prisen pr. billett på denne billettkategorien. Antall : Oppgi antall billetter. Betalingsmåte: Velg hvilken betalingsmåte som er benyttet. Salgsdato: Oppgi den dato salget fant sted. Lagre opplysningene ved å klikke på knappen Lagre. Ved å klikke på Avbryt vil ikke opplysningene bli lagret. Side 12

13 Arkivark 3 Ekstrasaler Fig. 3-8 Ekstrasaler på arrangement Bildet viser en oversikt over de ekstrasaler/rom som er registrert mot dette arrangementet. Registrer inn ny ekstrasal ved å klikke på knappen Ny ekstrasal. Underliggende bilde vil da dukke opp: Fig. 3-9 Registrer ekstrasal på arr. Velg den sal du ønsker å registrer ved å klikke på den. Etter at salen er valgt klikker du på pris for eventuelt å velge leieprisen på den aktuelle salen. Lagre opplysningene ved å klikke på Lagre. Side 13

14 Arkivark 4 Ressurser Underliggende bilde viser hvilke ressurser som er registrert mot denne ordren. Dersom ressursen er registrert mot et annet arrangement enn det en er inne på vil kommentaren Annet arr. dukke opp. Fig Ressurser på arrangementet Ny ressurs registreres ved å klikke på knappen Ny ressurs. Registreringsbildet for ressurser pkt vil da dukke opp. Side 14

15 Arkivark 5 Notat Fig Notatark på arrangementet På hvert arrangement kan en legge inn notatark. Teksten på notatarket vil bli skrevet ut på en del av arrangementslistene. Side 15

16 3.1.2 Ny ressurs Underliggende bilde viser registreringsbildet for ressurser. Fig Registrer ressurs mot arrangement Feltene i bildet: Arrangement: Enhver ressurs skal kobles opp mot et arrangement. Ved å klikke på knappen Arrangement vil en få opp en liste over aktive arrangement. Dersom denne rutinen hentes frem fra et arrangement vil dette arrangementets nr. komme automatisk opp. Ressurs id: Klikk på knappen Ressurs id. for å velge hvilken ressurs du ønsker å koble til arrangementet. Tekst: Beskrivelse av ressursen. (blir kopiert fra ressursdefinisjonen) Fra / til dato:. Fra / til kl: Oppgi det tidspunkt ressursen skal være reservert dette arrangement Prisgruppe: Velg den pris vedkommende skal betale for leie av ressursen. Denne kontrollen blir først aktiv etter at ressurs er valgt. Pris pr.stk. : Blir hentet fra ressursdefineringen. Kan overstyres manuelt. Antall: Antall timer blir regnet ut og kan overstyres manuelt. Totalpris: Pris for leie av ressursen. Notat: På alle ressursregistreringer kan det legges inn notat. Dersom det ligger notat registrert vil teksten Notat bli markert med røde bokstaver. Side 16

17 3.1.3 Kopiering arrangement Denne rutinene gir deg mulighet til å kopiere et arrangement fremover til bestemte datoer. Rutinen er delt i to deler. - Kopier arrangementet til f.eks. hver fredag fremover i 14 uker. Massekopiering. - Kopier arrangementet til enkeltdatoer. Fig Massekopiering arrangement Ved massekopiereing klikker en først på den ukedag en ønsker å kopiere til. Programmet foreslår det klokkeslett orginalarrangementet har. Dette kan imidlertid overstyres. Deretter angis hvor mange uker fremover kopieringen skal skje. Oppgi deretter hvilken dato kopieringen skal starte på. Ved å klikke på OK vil programmet finne de aktuelle datoene og overføre disse til tabellen på høyresiden. Dersom du i tillegg til de angitte datoene også ønsker å kopiere til enkeltdatoer klikker du på Enkeltdager og får da opp underliggende bilde: Side 17

18 Fig Kopiering til enkeltdager Ved å klikke på en dato vil datoen bli overført til listen til høyre. Gå fra måned til måned ved hjelp av piltastene øverst. Ved til slutt å klikke på knappen Start kopiering vil det aktuelle arrangementet sammen med eventuelle ressurser bli kopiert over til de datoene som er spesifisert i listen til høyre. Dersom noen av salene skulle være opptatt på de aktuelle tidspunktene vil programmet ikke kopiere til disse datoene. Ved å klikke på knappen Slett alle vil alle de genererte/valgte datoene i listen til høyre bli slettet. Avbryt hele kopieringsfunksjonen ved å klikke på knappen Avbryt. Side 18

19 3.1.4 Hurtigregistrering arrangement. Dette registret er tenkt brukt på arrangementer som i utgangspunktet er temmelig lik Dersom en leier ut møterom er dette et typisk eksempel. Underliggende bilde viser oversikt over de arrangementstyper som er definert under kategorien for hurtigregistrering.. Ved å velge standardoppsett vil en bli ført over i underliggende bilde. Fig Oversikt standardarr. Fig Hurtigregistrering av arrangement Her registrerer en inn følgende ; Leietaker: Her registreres inn leietaker. Ved å klikke på knappen leietaker vil en få opp en oversikt over de leietakere som ligger inne samt muligheter til å legge inn nye leietakere. Dato: Her registreres den dato arrangementet skal finne sted. Det vil bli foreslått den dato en er inne på i arrangementskalenderen. Kl.: Registrer det klokkeslett arrangementet skal finne sted. Sal: Systemet foreslår den sal som er definert på standardarrangementet. Salen disponibel i perioden: Det tidsrom salen er disponibel. Tittel: Tittel på arrangementet. (Hentes dra defineringen av standardarrangementet) Antall brukere: Det antall brukere som er påmeldt arrangementet. Avtalt pris for arrangementet: Standardpris. (Hentes dra defineringen av standardarrangementet) Etter at disse opplysningene er lagret vil både ordre og arrangement bli opprettet. Dette medfører at en i ettertid kan gå inn å endre på både ordren og arrangementet. Side 19

20 3.1.5 Arrangementsutskrift Underliggende listeeksempel viser Infoark på et arrangement. Fig Infoark arrangement Side 20

21 3.2 Oversikt leietakere Underliggende bilde viser en oversikt over de leietakere som er registrert i systemet. Fig Oversikt leietakere Fra dette bildet kan du: Registrere Ny leietaker: Klikk på knappen Ny eller trykk alt+n. Du blir da ført over til registreringsbildet under pkt.3003 Endre opplysningene om en leietaker: Klikk først på aktuell leietaker og deretter på knappen endre. Du blir da ført over til endringsbildet (se pkt.3.2). Slett en leietaker: Klikk på den leietaker du ønsker å slette og deretter på knappen Slett. Dersom det ligger ordre på leietakeren kan denne IKKE slettes. Fakturaer: Gir deg en oversikt over de fakturaer som er skrevet ut fra systemet.(se pkt. 3.34) I tillegg til oversikten over de leietakere som er registrert vil en ved først å klikke på aktuell leietaker og deretter på arkivarket ordre få opp underliggende oversikt. Fig Oversikt ordre på leietakeren Bildet viser de ordrene som er registrert på vedkommende leietaker. Du kan sile ut ordre med bestemte statuser ved å klikke på aktuell status oppe til høyre i bildet. Registrer inn nye ordre ved å klikke på knappen ordre. (se pkt 3.4.) Ved å velge arkivarket Arrangement kan du se hvilke arrangement som er registrert under den valgte ordren. Se underliggende bilde: Side 21

22 Fig Oversikt arrangement på ordren Side 22

23 3.2.1 Fakturaoversikt Underliggende bilde viser en oversikt over de fakturaer som er skrevet ut fra DX-Kultur på akkurat den valgte leietaker. Selve utskriften av fakturaene skjer fra Oversikt Ordre (pkt. 3.3.) Dersom du ønsker det kan du registrere innbetalinger på hver av fakturaene. Dette gjøres ved først å klikke på den aktuelle fakturaen i bildet over og deretter på knappen Registrer innbetaling. Underliggende bilde vil da dukke opp. Fig Oversikt registrerte faktura Registrer det innbetalte beløpet i feltet til høyre og lagre opplysningene. Fig Innbetaling faktura Side 23

24 3.2.2 Registrer / Endre leietakere. Underliggende bilde viser de opplysninger som kan registreres på leietakere. Fig Registrering leietaker I tillegg til de ordinære leietakeropplysningene skal det også registreres: Bill avg. : Registrer inn den billettavgift i kroner (med inntil to desimaler) som vedkommende skal betale for hver solgte billett. Dersom det skal betales billettavgift av fribilletter må dette krysses av i feltet Avgift av fribill. Provisjon %: Her registreres den prosentsats provisjon vedkommende skal betale for billettsalget. Registrer inn provisjonsprosenten med to desimaler. Dersom provisjon skal betales av salgsbeløpet etter at eventuell billettavgift er betalt må det hukes av i feltet Prov. etter avgift. NB! Billettavgift og provisjonsavgift overføres til de tilsvarende feltene på ordren. Det er disse feltene på ordren som blir benyttet under utregning av avgiftene. Side 24

25 3.3 Ordre Oversikt ordre består av to ark. Ark 1 Ordreoversikt I overkant av bildet har en mulighet til å velge ut hvilken status på ordrene en vil ha presentert. Klikk på en av statusene Alle - Får med alle ordrene. Ubekreftet - Får med alle ordre som er ubekreftet Bekreftet - Får med alle bekreftede ordre. Fakturert - Får med alle fakturerte ordre. Gjennomført ikke fakturert - Alle bekreftede arrangement som har arrangementsdato mindre enn dagens vil få denne statusen. Fig Ordreoversikt Knapperaden i underkant av bildet har følgende bruksområder: Ny - Registrer inn ny ordre. Endre - Endre den ordre en peker på. Slett - Slett ordren Avslutt - Avslutt rutinen. Ordrebekreftelse - Skriv ut ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen skrives ut etter at de ulike arrangementene er registrert(se pkt 3.7). Definering av hvordan ordrebekreftelsen skal se ut gjøres under Grunnopplysninger se pkt Kontrakt - Skriv ut kontrakt. Denne skrives ut etter at de ulike arrangementene er registrert(se pkt 3.7). Definering av hvordan kontrakten skal se ut gjøres under Grunnopplysninger pkt. 5.17) Faktura - Skriver ut faktura på den aktuelle ordren(se pkt ) Vis / skriv billettsalg -Viser / skriver ut det billettsalget som har vært på denne ordren. Side 25

26 På ark nr 2 vil de arrangement som tilhører den ordre en peker på bli oppdatert. Fra dette bildet kan du : - Registrere nytt arrangement ved å klikke på knappen Nytt arrangement. - Endre et arrangement ved først å velge riktig arrangement fra listen og deretter klikke på knappen Endre arrangement. - Slette et arrangement ved først å velge arrangement og deretter klikke på knappen Slett arrangement. Dersom det er solgt billetter på det aktuelle arrangementet er sletting av arrangementet IKKE tillatt. Fig Oversikt arrangementer under ordren Side 26

27 3.3.1 Utskrift faktura fra ordren Dersom fakturaen allerede er generert/laget vil du få opp følgende melding: Fig Faktura tidligere generert Dersom du velger å generere fakturaen om igjen vil eventuelle manuelle korreksjoner bli liggende. Fig Oversikt fakturatransaksjoner Ovenfor vises de fakturalinjer som vil bli skrevet ut. Dette er fakturalinjer som enten er generert på grunnlag av det som er registrert på ordren eller det er fakturalinjer som er lagt manuelt inn på ordren. Hver av fakturalinjene ovenfor er nummerert. Dette nummeret benyttes kun i registreringssammenheng for å angi den rekkefølge fakturalinjene skal bli skrevet ut i (laveste nummer først ut på fakturaen). Du kan slette en hvilken som helst av fakturalinjene ved først å klikke på aktuell linje og deretter på knappen Slett. Du kan endre en av de linjene som allerede ligger inne ved å først klikke på fakturalinjen og deretter på Endre -knappen. Registrer inn en ny fakturalinje ved å klikke på knappen Ny fakturalinje. Både når du skal legge inn en ny fakturalinje og når du ønsker å endre en fakturalinje vil du komme inn i underliggende bilde: Fig Endre / legg til fakturalinje Legg inn de aktuelle opplysninger. Ved å endre linjenummer i forhold til de linjene som allerede ligger inne kan du bestemme rekkefølgen på fakturalinjene. Klikke av for Mva-pl. dersom det skal regnes MVA av dette beløpet. Klikk av for Lagre for å ta vare på de endringene du har gjort og du kommer tilbake til oversiktsbildet for denne fakturaen. Klikk her på knappen for utskrift av faktura og fakturaen blir skrevet ut. Underliggende bilde viser den layout fakturaen vil få.. Side 27

28 Fig Fakturautskrift Side 28

29 3.3.2 Registrer ordre Det underliggende bildet benyttes både når du skal registrere en ny ordre samt når du skal endre en allerede eksisterende ordre. Følgende felter registreres: Ordrenr.: Ved hver nyregistrering av ordre vil systemet tildele neste ledige ordrenummer. Dette nummeret benyttes når en skal spesifisere hvor et arrangement hører hjemme. Ordrens status: Klikk av for hvlken status ordren har. Leietaker: Registrer det nummeret leietakeren har. Klikk på knappen leietaker for å få opp en oversikt over de leietakere som ligger inne og eventuelt legg inn ny leietaker. Tittel: Tittel på ordren. Denne tittel vil bli kopiert over til tittel på arrangement under denne ordre. Kontaktperson: Registrer inn den kontaktperson du har hos denne leietakeren. Dersom det er registrert kontaktperson på leietakeren vil dette navnet bli kopiert over hit. Fig Registrering ordre Prosjektansvarlig: Registrer den ansvarlig hos oss. Generelle ordreopplysninger. Ordren gjelder fra / til dato: Her registreres det tidsrom ordren skal være aktiv. Det vil ikke være mulig å registrere arrangement knyttet opp mot denne ordren utenom det angitte tidsrom. Leiepriser Avtalt totalpris alle arrangement på ordren: Dersom denne ordren skal inneholde flere arrangement og det er avtalt en samlet pris for alle arrangementene registres denne prisen inn her. Avtalt totalpris for leie av lokaler på samtlige arrangement på ordren: Dersom det blir avtalt en totalpris for leie av lokaler for hele ordren skal dette beløpet settes inn her. Ressurser som er benyttet vil komme som et tillegg i prisen. Avtalt totalpris pr. arrangement på ordren: Her oppgis prisen pr. arrangement på ordren. Denne prisen vil bli kopiert over til hvert av arrangementene under ordren. Provisjoner / avgifter av billettsalg. Provisjon pr. solgte billett kr: Her registreres det beløpet i kr. som skal betales i provisjon pr. solgte billett. Prosent provisjon: Dersom provisjonen skal betales som en prosent av billettsalget skal provisjonsprosenten registreres inn her. Avgift pr. solgt billett : Registrer inn den billettavgift i kroner (med inntil to desimaler) som vedkommende skal betale for hver solgte billett.. Kryss av for om avgift skal betales av netto eller brutto salg samt om avgift også skal regnes av fribilletter. Side 29

30 Vis billettsalg Underliggende bilde viser hvor mange billetter som er solgt på den valgte ordren. Tallene på hver av ordrene blir oppdatert etterhvert som salget skjer i DX-Billett. Dersom du ønsker å se salgsdetaljene på hvert av arrangementene klikker du først på det aktuelle arrangement og deretter på knappen Detaljer. Se neste side. Fig Oversikt billettsalg på ordren Side 30

31 Detaljer billettsalg Underliggende bilde viser detaljene i billettsalget. Kun transaksjoner fra dager hvor dagsoppgjøret(i DX-Billett) er kjørt vil komme med på denne listen. Fig Detaljer salgsopplysninger Side 31

32 3.3.3 Utskrift ordrebekreftelse Ordrebekreftelsen skrives ut fra oversikt ordre(se pkt. 3.3). Teksten først og sist på ordrebekreftelsen kan spesifiseres under Grunnopplysninger (Se pkt. 5.13) 3.4 Utskrift konrtakt Kontrakten skrives ut fra oversikt ordre(se pkt. 3.3). Teksten først og sist på kontrkaten kan spesifiseres under Grunnopplysninger (Se pkt. 5.13) Fig Ordrebekreftelse Side 32

33 3.5 Oversikt arrangmenter/bookinger lokaler Denne rutinen lister tabellarisk de arrangementer / booking er som tilfredstiller det datointervall en har oppgitt. Se underliggende skjermbilde. Fig Oversikt arrangementer / bookinger Side 33

34 3.6 Salgstransaksjoner Rutinen viser en oversikt over salgstransaksjoner for billettsalg innenfor det tidsintervall en oppgir. Fig Oversikt billettsalgstransaksjoner Side 34

35 4 Vedlikeholdmenyen Underliggende bilde viser de ulike punktene på vedlikeholdsmenyen. I det følgende vil hvert av punktene bli gjennomgått. Fig Vedlikeholdsmeny Side 35

36 4.1 Arrangementskalender Se pkt Ukesoversikt arrangement Her vises en ukeoversikt over hva som er satt opp den valgte uke. Ved å skrive inn ny uke/år eller ved å klikke opp/ned kan en bla seg frem og tilbake på ukedagene. Fig Ukesoversikt arrangement Du kan gå inn på hvert enkelt arrangement ved å dobbeltklikke på arrangementet. Legg inn nytt arrangement ved å klikke på knappen Nytt arrangement. Både når du ønsker å registrere nytt arrangement og når du ønsker å endre arrangementsopplysningene kommer du inn på arrangementsregistreringen. Se pkt Bla fra uke til uke ved å benytte enten piltastene nede til venstre ved kalenderen eller ved å benytte piltastene oppe på bildet. Side 36

37 4.3 Ukesoversikt ressurser På samme måte som Ukesoversikt arrangement er det også laget en ukesoversikt ressurser. Se underliggende bildet: Fig Ukesoversikt ressurser En kan velge om en ønsker alle registrerte ressurser presentert eller om en kun ønsker oversikt over en enkelt ressurs. Dette gjøres ved å klikke på knappen Alle eller på knappen Kun avmerkede. Velg ressurstype ved å klikke på den aktuelle ressursen i listen nede til venstre. Bla en og en uke fremover/bakover ved å klikke enten på piltastene oppe eller på piltastene ved siden av kalenderen. Endre en registrert ressurs ved å dobbeltklikke på den. Registrer ny ved å klikke på knappen Ny ressurs. Du blir brakt over i registreringsbildet for ressurser. Side 37

38 4.4 Dagstimeplan Dagstimeplanen viser en grafisk fremstilling av når salene er benyttet en bestemt dato. Se underliggende bilde Fig Dagstimeplan Registrer nytt arrangement ved å klikke på knappen Nytt arrang.. Endre et arrangement ved å klikke på knappen Endre arr.. Slett et arrangement ved å klikke på knappen Slett arr.. For både nyregistrering og endring av arrangement vil en bli brakt over i rutinen for arrangementsreg. pkt Side 38

39 4.5 Timeplan ressurser Timeplanen for ressurser viser grafisk når, iløpet av en bestemt uke, en ressurs er benyttet. Ved å klikke på piltastene øverst i bildet kan en bevege seg fra uke til uke. Fig Timeplan ressurser I tabellen til venstre er alle definerte ressurser listet opp. Ved å klikke på en av disse ressursene vil en i midten av bildet få presentert grafisk når denne ressursen benyttes. Til høyre i bildet listes alle de ressurser som er registrert benyttet i den aktuelle uken. 4.6 Ordre Se pkt 3.3 Side 39

40 4.7 Fakturaoversikt Underliggende bilde viser en oversikt over de ordrene som er fakturert. Fra dette bildet kan en også registrere inn innbetalinger for å få et fullstendig bilde utestående beløp. Fig Oversikt utskrevne faktura Ved å klikke på knappen for innbetalinger utvider bildet seg med nedenforliggende bilde hvor innbetalingene registreres. Fig Registrer betaling faktura 4.8 Leietakere Se pkt. 3.2 Side 40

41 4.9 Personell Underliggende bilde viser en oversikt over det personell som er registrert. Personellet som her ligger registrert skal benyttes til å utføre de oppgavene som under ressurser er definert som en funksjon. Fig Oversikt personell Følgende knapper benyttes: Ny Klikk på Ny for å legge inn nytt peronell. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av personalopplysninger(se pkt.4.9.1) Endre Klikk først på et av navnene i listen over og deretter på knappen endre for å endre opplysningene om en person. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av personalopplysninger (se pkt ) Slett - Klikk først på aktuelt navn og deretter på knappen for slett for å slette en person fra personell-poolen. Side 41

42 4.9.1 Registrering personell Underliggende bilde viser de opplysningene en kan legge inn på personell en benytter. Fig Vedlikehold personell Kun feltene persid og navn må fylles ut. Persid benyttes for å identifisere denne personen i registeret. I praksis vil du ikke benytte denne koden Salgstranser Se punkt 3.6 Side 42

43 4.11 Ressursgrupper / ressurser Underliggende bilde viser en oversikt over de ressursgrupper som er definert. Som vist i bildet består dette av to arkivark. Velg arkivarket for enkeltressurser for å se hvilke enkeltressurser som finnes under hver av ressursgruppene. Fig Oversikt ressursgrupper Følgende knapper benyttes: Ny Klikk på Ny for å legge inn ny ressursgruppe. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av ressursgruppe(se pkt ) Endre Klikk først på et av punktene i listen over og deretter på knappen endre for å endre opplysningene om en ressursgruppe. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av ressursgruppe (se pkt ) Slett - Klikk først på aktuell ressursgruppe og deretter på knappen for slett for å slette en ressursgruppe. Du kan ikke slette en ressursgruppe dersom det er registrert enkeltressurser under denne gruppen Registrering ressursgruppe. Underliggende bilde viser de opplysningene en legger inn på hver ressursgruppe. Fig Definering ressursgruppe Side 43

44 Oversikt enkeltressurser Underliggende bilde viser det de enkeltressurser som er definert under valgt ressursgruppe. Fig Oversikt enkeltressurser Følgende knapper benyttes: Ny Klikk på Ny for å legge inn ny ressurs. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av ressurs(se pkt ) Endre Klikk først på et av punktene i listen over og deretter på knappen endre for å endre opplysningene om en enkeltressurs. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av enkeltressurs (se pkt ) Slett - Klikk først på aktuell enkeltressurs og deretter på knappen for slett for å slette en enkeltressurs. Side 44

45 Registrering enkeltressurs. Underliggende bilde viser de opplysningene en legger inn på hver enkeltressurs. Fig Definering enkeltressurs Følgende felter registreres: Ressursid: Registrer en kortid for den aktuelle ressursen. Gruppe: Registrer den ressursgruppe denne enkeltressursen skal defineres under. Denne ressursgruppen må tidligere være definert. Enhet: Angi hvilken enhet denne ressursen skal regnes i. F.eks. stk., timer. Funksjon: Huk av for denne dersom dette er en ressurs som skal utføres av en person. Under registrering av ressursen på arrangementet vil du få anledning til å angi en eller flere peroner som skal utføre denne funksjonen. Leiepriser: Legg opp inntil ni ulike priser for denne ressursen. Disse prisene er UTEN mva. MVA % Dersom det skal betales MVA for leie av denne ressursen angies MVA-prosenten her. Side 45

46 4.12 Reservasjonshistorikk Her kan du få opp historikk på reservasjoner. Velg først hvilke reservasjoner som er interessant fra underliggende bilde. Fig Utvalg reservasjonshistorikk Her har du følgende muligheter: Kun en kunde vil du få opp liste over de kunder som ligger inne og kan velge fra denne. En bestemt reservasjonsdato Her vil du få anledning til å velge reservasjoner gjort på en bestemt dato Kun en arrangementstype - Her vil du få anledning til å velge blant de arrangementstypene du har laget. Under ser du resultatet av et søk Fig Oversikt reservasjonshistorikk Side 46

47 4.13 Produkter for salg Underliggende bilde viser en oversikt over de produkter som er definert for salg via DX-Billett. Fig Oversikt produkter Følgende knapper benyttes: Ny Klikk på Ny for å legge inn nytt produkt. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av nye produkter(se pkt ) Endre Klikk først på et av punktene i listen over og deretter på knappen endre for å endre opplysningene om et enkeltprodukt. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av produkter (se pkt ) Slett - Klikk først på det aktuelle produktet og deretter på knappen for slett for å slette et produkt. Oversikt salg - Klikk på overikt salg for å få en oversikt over når salget av de ulike produktene har funnet sted. Bildet over vil da bli utvidet nedover med salgsopplysningene. Dersom salget av dette produktet er skjedd gjennom DX-Billett vil salgstransaksjonene først dukke opp her etter at dagsoppgjøret er kjørt.underliggende bilde viser salgstransaksjoner. Fig Salgsdata produkter Side 47

48 Ved å klikke på OK vil nedre del av bildet forvinne og bildet gå tilbake til opprinnelig størrelse Registrering av produktopplysninger. Underliggende bilde viser de opplysningene en legger inn på hvert enkelt produkt. Fig Definering produkt Følgende opplysninger MÅ registreres: Produktnr. - Angi et unikt nr. for dette produktet. Navn - Angi hva dette er. Dette navnet vil bli skrevet ut på kvitteringen dersom salget av produktet skjer gjennom DX-Billett. Pris - Den pris produktet har inkl. MVA. Leietakernr. - Oppgi nr. på den leietaker som skal ha pengene for salget av dette produktet. Legg inn eget kulturhus som leietakernr.1. Følgende opplysninger kan registreres: Kostpris - Den pris produktet koster i innkjøp. Dette feltet blir ikke benyttet i noen rapporter. Gyldig i perioden - Oppgi her dersom salget av dette tidspunktet kun skal skje i et bestemt tidsperiode. Dersom en befinner seg utenfor denne tidsperioden vil ikke dette produktet komme frem for salg i DX-Billett. Samlekvittering - Klikk i dette feltet dersom det kun skal skrives ut en kvittering ved salg av flere enheter av dette produktet. Dersom denne ikke er avhuket vil det bli skrevet en kvittering pr. stk. Kontonr. i regnskap - Oppgi hvilken inntektskonto i regnskapet salget av dette produktet skal føres i. Ordrenr. - Dersom dette er et produkt som skal gjøres opp i forbindelse med en ordre skal ordrenummeret angies her. Side 48

49 4.14 Produktgrupper Bildet under viser en oversikt over de produktgrupper som er definert. Når et produkt defineres skal produktet knyttes opp mot en definert produktgruppe. Fig Oversikt produktgrupper Underliggende bilde viser registrering/endring av produktgruppe. Hver produktgruppe må registreres med en unik Gruppeid. Fig Registrer / Endre produktgruppe Side 49

50 4.15 Definering av standardarrangement. Underliggende bilde viser en oversikt over de standardarrangementer som er definert. Hensikten med standardarrangementer er å effektivisere registreringen av ordre/booking. Normal procedyre ved registrering av arrangement er : opprette ordre ; opprett arrangement ; knytt til ressurser Ved benyttelse av standardarrangement skjer alt dette på en gang med de data en da legge inn. Se for øvrig pkt Fig Oversikt standardarrangement Underliggende bilde viser de opplysninger en må registrere inn for å få definert et standardarrangement. Fig Definering av standardarr. Følgende opplysninger registreres: Beskrivelse: Tittel på det arrangement som blir registrert. Salnr: Hovedsal for arrangementet Standard pris: Pris som blir overført til arrangementet som en totalpris. Arrangementstype: Hvilken type arrangement dette er I tillegg til disse opplysningene kan du registrere inn de ressurser som naturlig inngår i det definerte arrangementet. Dette gjøres ved å klikke på riktig ressurs i ressurslisten til høyre og så på piltasten. Ressursnavnet blir så aktivert og overført til listen til venstre. På arkivark 2 ekstrasaler kan en legge inn faste ekstrasaler på arrangementet. Fremgangsmåten er akkurat lik den som benyttes ved innlegging av ressurser. Side 50

51 4.16 Rom / sal Underliggende bilde viser en oversikt over de saler/ lokaliteter som er definert. Fig Oversikt rom/saler Følgende knapper benyttes: Ny Klikk på Ny for å legge inn et nytt lokale. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av ny sal(se pkt ) Endre Klikk først på et av punktene i listen over og deretter på knappen endre for å endre opplysningene om en sal. Du vil bli brakt over i bildet for registrering av sal (se pkt Slett - Klikk først på det aktuelle produktet og deretter på knappen for slett for å slette et produkt. Side 51

52 Definering av saler. Underliggende bilde viser de opplysningene en legger inn på salene Fig Definering rom/saler Følgende felter må registreres: Navn: - Betegnelse på det lokale / den sal som defineres. Ant. plasser: - Det antall plasser salen inneholder. Dersom det blir definert stolplan på denne salen vil dette tallet automatisk bli lagt inn utifra stolplanen. Leietaker - Dersom denne salen skal være knyttet opp mot en bestemt leietaker oppgies dette her. Min. mel. forest - Et minimum antall minutter mellom hvert arrangement på denne sal/lokale. Ikke vis i dagsplan/ikke på hus Dersom dette er en sal som en normalt ikke benytter eller ønsker å kontrollere merkes det av her. Heading billetter - Dersom en ønsker en spesiell heading på billettene(dx-billett) legges dette inn her(gjelder kulturhusnavn- feltet) Utleie inntektsføres konto - Oppgi her det kontonnr. en ønsker at inntektene av utleie skal føres på Saeln skal knyttes til brukere med salmerke Dersom du ønsker at enkelte saler kun skal oppdateres av enkelte brukere kan du knytte bruker og sal sammen ved å benytte et fritt definert tegn på bruker/sal. Uten dette merket vil salen kunne sees av alle brukere. Utleiepriser - Legg inn inntil fem ulike priser for leie av dette lokalet. Dette tallet hentes opp ved registrering av arrangement. Klikk av for om denne prisen gjelder for hver gang lokalet blir leid eller om denne prisen gjelder pr. time lokalet er utleid. Dersom det skal defineres en stolplan for dette arrangementet gjøres dette ved å klikke på knappen Stolplan. Denne defineringen skal alltid gjøres i samarbeid med Dialog.eXe. Dersom dette blir gjort feil vil det også bli feil i salget av billetter via DX-Billett. Side 52

53 4.17 Logg Fribilletter Ved å merke av i grunnopplysningene kan en bestemme at alle fribillettene som blir skrevet ut fra DXBillett blir loggført. Denne oversikten viser når utskriften av fribilletene fant sted og hvem som mottok / utstedte disse fribillettene. Fig Logg fribilletter Side 53

54 4.18 Grunnopplysninger Underliggende bilde viser de grunnopplysningene som må defineres i systemet. Bildet består av fire arkivark. Arkivark 1 Billetter Fig Grunnopplysninger ark 1 I øvre del av bildet legges opplysningene om oss ut. I tillegg krysses av for feltene Billettsalg dersom DX-Billett benyttes, for kinofon dersom DX-Kinofon benyttes og for Flere kinobygg dersom en driver på flere ulike kinobygg hvor en ønsker seperate oppgjør. Arkivark 1 billetter. I tabellen til venstre defineres de ulike faste billettkategoriene som skal benyttes. Dette er billettkategorier som blir benyttes gjennom alle arrangement i systemet. Følgende felter skal registreres: BB - Benyttes ikke Tekst - Tekst på aktuell billettkategori V/B - Skal denne billettkategorien regnes som Barn eller Voksen. Register V eller B i feltet. Pris - Registrer den mest vanlige prisen som blir benyttet på denne billettkategorien. Ved oppsett av arrangement vil arrangementet arve prisen herfra. Du kan selvsagt endre denne prisen på arrangementet. Betalt - Ved å huke av her vil systemet oppfatte dette som en billettkategori som allerede er betalt og som således ikke medfører kontanter. Farge booking fra: På enkelte grafiske oversikter kan en bestemme ved hjelp av dette valget om du ønsker å legge en bestemt farge på arrangementer av en viss type eller om du ønsker å legge farge på en bestemt leietaker. abonnement Huk av her dersom en ønsker å benytte abonnements-salg Ikke vis kinoforestillinger på kalender - Huk av her dersom det som default ikke skal vises kinoforestillinger på arrangementskalenderen. Benytt min. 4 siffer på reservasjonsnr Huk av her dersom reservasjonsnr. ( i DXBillett) alltid skal være minimum 4 siffer. Telefonnr. ved reservering Klikk av det du ønsker å benytte. Dersom du skal ta ut reservasjons-statistikker med navn må navn registreres Side 54

55 Arkivark 2 Tidsgrenser o. a. Fig Grunnopplysninger ark 2 Følgende felter registreres: Minutter før forestilling slettes reserverte - Angi her hvor mange minutter før forestillingens start en skal få opp spørsmål om sletting av reserverte når en sitter i DX-Billett og selger billetter. Hentefrist i dager etter bestilling: - Angi hvor mange dager etter bestilling en reservasjon må hentes før den blir slettet. Dette er en opplysning som blir kopiert over på arrangementet og som selvsagt kan overstyres på det enkelte arrangement. Billettsalg antall minutter etter forest.start - Angir hvor lenge etter forestillingens start billettsalget skal være tilgjengelig i DX-Billett. Dette er en opplysning som blir kopiert over på arrangementet og som selvsagt kan overstyres på det enkelte arrangement. Minutter reklame før forestillingen - Angir hvor lang tid reklamen før forestillingen starter tar. Minimum ant. minutter mellom forest. - Hvor stor avstand det må være mellom to forestillinger før en får feilmelding om kollisjon. Kreditt-tid - Benyttes for å regne ut forfallsdato ved fakturering IKKE tell opp forestillinger på tabellen - Huk av her dersom du ikke ønsker at antall forestillinger skal vises på hver av datoene i forestillingstabellen. Ved å huke av her vil du øke farten på arrangementskalenderen når du blar fra måned til måned. Sorter forestillingsliste etter sal/kl - Huk av her dersom du ønsker en slik sortering på forestillingene i DXBillett. Dvs. billettsalget. Selg billetter fra oversikt forestillinger - Huk av dersom du ønsker at billettsalget i DXBillett skal skje fra oversiktsbildet forestillinger. Logg fribilletter med utstedt av/brukt av - Kryss av her dersom du ønsker spesiell registrering på bruken av fribilletter Faste kontonr ved bruk av fakturering - Oppgi her de kontonr inntektene skal inntektsføres på i regnskapet. Juster faktura(girodelen) - Dersom ikke skriften treffer på utskrift faktura kan denne justeres ved å legge inn tall under bortover og nedover. Fast tekst nederst på billetten. - På hver billett solgt av DX-Billett kan du legge inn to linjer med reklame/opplysninger eller lignende. Denne teksten kan overstyres på hver forestilling. Side 55

56 Arkivark 3 Tekster ordrebekreftelse. Fig Grunnopplysninger ark 3 Her oppgies hvordan ordrebekreftelsen skal skrives ut. Innledende tekst skrives før oppramsingen av tidspunkter kommer mens slutt-teksten kommer etter. Detaljeringsgraden spesifiseres. Prøv utskriften og se hvordan det blir. Side 56

57 Arkivark 4 Tekster kontrakter. Fig Grunnopplysninger ark 4 På samme måte som tekstene for ordrebekreftelse kan en her legge inn tekster for kontrakt. Prøv tekstene og spesifiseringsgradene og prøv å finne et opplegg som passer dere. Side 57

58 4.19 Poststeder Underliggende bilde viser en oversikt over de poststeder som er lagt inn. Fig Oversikt poststeder Legg inn nye poststeder ved å klikke på Ny. Du vil da bli brakt over i registreringsbildet for poststeder under: Fig Definering poststed Registrer her postnr og poststed og klikk for Lagre. Side 58

59 4.20 Brukere Underliggende bilde viser en oversikt over de brukere som er definert i systemet. Fig Oversikt brukere Kun den bruker som er definert som supervisor vil kunne legge inn nye brukere. For alle andre vil knappen Ny være blendet Alle kan imidlertid gå inn på egen bruker og endre navn/passord etc. Ved nyregistrering av brukere vil en komme inn i underliggende bilde: Fig Definering brukere Følgende felter må registres: OperatørOppgi her den ID vedkommende bruker skal benytte når pålogging til DX-Systemene skjer. Oppgi 1 til 4 karakterer. passord Oppgi det passord vedkommende skal bruke under påloggingen. Passordet vil under registreringen Side 59

60 fremkomme med stjerner. Navn Navnet til vedkommende bruker. Telfonnr. privat, jobb og mobil. Adgang i DXBillett - Huk av for hva vedkommende skal kunne gjøre i DX-Billett i tillegg til å selge billetter. Adgang 2 (i DX-Kultur) - Klikk av for hvilke begrensninger som skal gjelde for vedkommende i DX-Kultur. Dersom vedkommende kun har adgang til å se vil knappene(ny/endre/lagre) i de ulike bildene bli blendet. Adgang 3( i DX-Kultur) Begrenset sal. Dersom vedkommende bruker kun skal ha adgang til enkelte saler kan disse salene grupperes inn i en gruppe. Ved i saldefinisjonen å oppgi kode på en bestemt sal samt her å oppgi den samme koden vil brukeren kun få tilgang til saler merket med aktuell kode. Dersom denne brukeren skal settes som Supervisor må du klikke på knappen Sett denne som supervisor. Underliggende bilde vil da dukke opp: Fig Sikkerhetskode supervisor Kun en bruker kan være supervisor. Sikkerhetskoden endres fra dag til dag og må hentes pr. telefon/mail hos Dialog.eXe as. Side 60

61 4.21 Arrangementstyper Underliggende bilde viser de arrangementstypene som er definert. Fig Oversikt arrangementstyper Under registrering av arrangement bør du spesifisere hvilken arrangementstype dette er snakk om. En vil da i ettertid kunne ta ut statistikker på de ulike arrangementstypene. Definer nye arrangementstyper ved å klikke på knappen Ny. Du vil da bli brakt over i underliggende bilde: Fig Definering arrangementstyper Side 61

62 4.22 Abonnement Abonnement defineres i denne sammenheng som en samling av flere forestillinger hvor kunden kjøper billetter til samtlige forestillinger til en spesialpris. Abonnementet fungerer på følgende måte: 1. Opprett de forestillingene som skal inngå i abonnementet i DX-Kultur. Forestillingene må skje på samme sal. 2. Definer abonnementet i DX-Kultur. Se underliggende bilde: Fig Oversikt abbonement Gå inn på Vedlikeholdsmenyen og velg her Abonnement. Du vil da få opp en oversikt over de definerte abonnementer. Som en ser består bildet av to arkivark. Ved å klikke på arkivark nr.2 Oversikt abonnenter vil du få opp de personene som allerede har kjøpt eller har reservert abonnementsplasser. Ved å klikke på Ny -knappen vil du komme inn i definisjonsbildet for abonnementet. Fig Register/definer abonnement Her registreres: Salnr: Legg inn det salnr hvor Abonnementet skal være. Tekst: Legg inn den tekst du ønsker å kjenne abonnementet igjen på. Side 62

63 I salg fra/til dato: Oppgi den perioden dette abonnementet skal være salgbart. Denne perioden bør være før det ordinære salget til forestillingene tar til. Ønskes utskrift av : Klikk her dersom du ønsker en billett for samtlige forestillinger innenfor abonnementet eller om du ønsker en billett pr.forestilling. Oversikt forestillinger i abonnementet. Her ligger spesifisert hvilke forestillinger som inngår i abonnementet. Lagre abonnementsdefinisjonen ved å klikke på knappen lagre. Nye forestillinger legges til abonnementet ved å klikke på knappen Legg til/fjerne forest.. Dersom det er solgt billetter på dette abonnementet vil en ikke kunne legge til / fjerne forestillinger på et abonnement. Ved å klikke på knappen Legg til /fjern forestillinger kommer du inn i underliggende bilde hvor defineringen av hvilke forestillinger som inngår i abonnementet skjer. Fig Registrer forestillinger i abonnementet I listboksen til høyre får du opp de forestillinger som kan settes opp i abonnementet. I listboksen til venstre ligger de forestillingene som allerede er definert i abonnementet. Nye forestillinger settes opp i abonnementet ved å dra forestillingen over fra høyre til venstre listboks eller eventuelt først å klikke på aktuell forestilling og deretter på pilen mellom listboksene. Når du setter opp en forestilling vil du få spørsmål om hvor mye en abonnementsplass på denne forestillingen koster. Se underliggende bilde. Dersom du ønsker å fjerne forestillinger fra abonnementet gjøres dette ved å dra forestillingen over fra listboksen til venstre over til søppelbøtten. Fig Registrer abonnementspris 3) Etter at abonnementet er definert er alt klart for å selge billetter. Dette gjøres fra det ordinære billettsalgsbildet i DXBillett. Side 63

64 4.23 Kunderegister Underliggende bilde viser en oversikt over de kunder som ligger registreret i systemet. Fig Oversikt kunder I er en kunde en person/institusjon/bedrift som har kjøpt billetter/bestilt billetter på forestillinger hos oss. Dersom vedkommende ønsker å leie en sal eller lignende hos oss defineres han i dette systemet som en klient. Kunder registreres i stor grad gjennom DXBillett, men kan også registreres vi. Spesielt kreditt-kunder er aktuelt å registrere her. Som en ser består bildet av fire arkivark. Under hver kunde kan en se a) abonnementskjøp Fig Oversikt abonnementskjøp kunde b) kreditt-kjøp Fig Oversikt kredit-kjøp kunde Side 64

65 c) reservasjoner / billettkjøp Fig Oversikt reservasjoner kunde Innlegging av nye kunder samt endringer av opplysninger om kunden gjøres fra underliggende bilde. Fig Definering kunde Legg her merke til at en kan definere kunden enten som en abonnementskunde eller som en kreditt-kunde samt at en for kredittkunder kan angi et tidsintervall hvor vedkommende er godkjent kreditt-kunde. Side 65

66 4.24 Kundetyper Underliggende bilde viser en oversikt over de kundetypene som er definert. Fig Oversikt kundetyper Ved å klikke på ny-knappen evt. endre-knappen vil du bli brakt over i underliggende registreringsbilde. Fig Registrer kundetype Oppgi her teksten på den kundetypen du ønsker. Type vil automatisk komme frem. Side 66

67 4.25 Lage ASCII / Dbase forestillingsdata Underliggende bilde viser bestillingsbildet for utlegging av forestillingsdata i ASCII eller Dbase-format. Dette kan være nyttig dersom du benytter en listegenereator som tar et av disse to formatene. Følgende felt blir lagt ut på ASCII-filen: Posisjon 1 10 Dato flerkinoanlegg) verdi 0 Fig Lag ASCII/Dbase-file Starttidspunkt for leie klokken Slutt-tidspunkt for leie kl Åpent arrangement verdi 1 ellers Skoleforest. Verdi 1 ellers Forestillingen på Kinofon verdi 1 ellers Filmnummer dersom kinoforestilling Antall ledige plasser Antall reserverte plasser Antall plasser som skal kunne reserveres via Kinofonen Antall plasser som skal kunne overbookes Brukes ikke Antall solgte billetter Spesiell annonsetekst Brukes ikke Brukes ikke Innspilt Benyttes ikke Antall brukere Benyttes ikke Billettpris Billettpris Billettpris Billettpris Billettpris Billettpris Billettpris Billettpris Billettpris Arrangementet avsluttes kl minutter reklame før filmforest Lagt inn regnskapsmessige korreksjoner sist dato Lagt inn regnskapsmessige korreksjoner sist kl Billettavgift Arrangementsansvarlig Vask før kl Brukes ikke Feltinnhold (format Dag-mnd-år) Kl.(format tt:mm) Betegnelse sal/lokale Kinobetegnelse(kun ved Tittel Ordrenummer Arrangementsnummer Leietakernavn Arrangementstype Billettsalg verdi 1 ellers verdi 0 Nummererte billetter verdi 1 ellers Side 67

68 4.26 Saltimeplan. Saltimeplanen viser en oversikt over når de ulike rommene er okkupert. Oversikten vises for en uke. Bla fra uke til uke ved å klikke på piltastene øverst i bildet. Til venstre vises de definerte rommene/salene. Ved å klikke på den aktuelle salen vil den grafiske oversikten vise når denne salen er okkupert i den aktuelle uken. Fig Saltimeplan Registrer nytt arrangement ved å klikke på knappen Nytt arrangement. Endre et arrangement ved å klikke på knappen Endre arrangement. Slett et arrangement ved å klikke på knappen Slett arrangement.for både nyregistrering og endring av arrangement vil en bli brakt over i rutinen for arrangementsreg. pkt Side 68

69 Vis billettsalg Underliggende bilde viser hvor mye billetter som er solgt på den ordren en til enhver tid spør på. Fig Vis billettsalg Dette er det antall billetter som til ethvert tidspunkt er solgt. For å se hvilken type billetter og når de ulike billettene er solgt klikker en på knappen Detaljer. Underliggende bilde kommer da frem: Fig Detaljerte billettsalgsopplysninger NB! Kun dager med billettsalg hvor dagsoppgjøret er kjørt vil bli regnet med på denne oversikten. Side 69

70 5 Utskriftsmenyen Underliggende bilde viser punktene som inngår i utskriftsmenyen. Fig Utskriftsmeny Side 70

71 5.1 Arrangementsliste Underliggende bilde viser bestillingsbildet for arrangementslisten Fig Arrangementer i perioden Oppgi i hvilken periode arrangementene skal velges fra. Programmet vil selv foreslå fra mandag i den uken en er inne i til søndag i samme uke. Videre selektering av de arrangementer som skal være med kan gjøres ved å: 1. Oppgi fra til salnr., for kun å ta ut arrangementer satt opp på disse salene/lokalene. 2. Klikk av dersom du ønsker kun arrangementer som har billettsalg / ikke billettsalg. Dersom du ønsker å få skrevet ut notatene på arrangementene og ressursene må du merke dette av ved å huke av på Arrangementsnotat og Ressursnotat. Du kan ikke velge å skrive ut ressursnotat uten også å huke av for ressurser. Tilleggsfelter Listen som blir produsert vil i utgangspunktet inneholde : dag / dato / fra kl. / til kl. / sal / arrangementstittel I tillegg til disse feltene kan du velge blant de feltene som ligger i bildet. Programmet vil snu arket fra stående til liggende A4 dersom antall valgte felter skulle tilsi dette. Dersom du merker av flere felt enn det er plass til på arket(liggende A4) vil de siste feltene bli kuttet ut. Listeeksemplet inneholder ingen valgte ekstrafelter. Side 71

72 Fig Arrangementsliste Side 72

73 5.2 Ukeliste arrangement Underliggende bilde viser bestillingsbildet for ukeliste arrangement. Fig Ukeliste arrangement Programmet vil selv foreslå datoen for den mandag i den uken en er inne i. Ved å klikke på piltastene vil programmet telle opp/ned en uke. En kan ta ut ukeliste for kun enkelte saler ved å oppgi fra til salnr. Nederst på bildet vises den printer listen vil bli skrevet til. Dette er standardprinteren til den PC utskriften skjer fra. Bruk knappen for å velge en annen skriver. På neste side vises layoutene for de to ulike listetypene. Side 73

74 Ukeliste sal: Det er kun plass til 12 saler pr. side. Fig Ukeliste arrangement saler Ukeliste dag: Fig Ukeliste arrangement dag 5.3 Side 74

75 5.4 Ressursforbruk Underliggende bilde viser bestilling av ressursforbrukslisten. Fig Ressursforbruk Oppgi i hvilken periode ressursforbruket skal listes. Programmet forslår selv den uken en er inne i. I tillegg har du muligheten til å avgrense utskriften ved å spesifisere kun en ressurs. I underliggende listeeksempel er det valgt å kun skrive ut ressursen Yamaha Piano. Side 75

76 Fig Liste ressursbruk Side 76

77 5.5 Leietakerforbruk. Underliggende bilde viser bestillingsbildet for utskrift av leietakerbruk. Fig Leietakerforbruk Oppgi i hvilken periode leieforholdet skal ha skjedd. Oppgi deretter hvilken leietaker du er interessert i eller ta ut en liste av alle leietakere. Underliggende liste viser kun det bruket ABC Arrangement har hatt i perioden. Side 77

78 Fig Liste leietakerbruk Side 78

79 5.6 Statistikk pr. arr. type Bildet viser en statistisk oversikt over arrangementer i en gitt periode. Oppgi først hvilket datointervall du ønsker statistikken. Klikk deretter på knappen Regn ut. Fig Statistikk arrangementstype Dersom du ønsker å legge resultatet ut i en HTML-file gjøres dette ved å oppgi navnet på filen og deretter klikke på knappen Lag HTML-fil. Underliggende bilde viser filen tatt opp i en browser (explorer) Fig Statstikk arrangementstype HTML Side 79

80 5.7 Salg pr.bilettkat/pris Underliggende bilde viser bestilling av rapporten salg pr.billettkat/pris. Oppgi det tidsintervall du ønsker rapporten skrevet ut. Fig Salg pr. billettkategori Rapporten vil bli seende slik ut: Fig Solgt pr. billettkategori Side 80

81 5.8 Personellbruk Underliggende bilde viser bestillingsbildet for personellbruk. Fig Personellforbruk Velg den periode du er interessert i samt eventuell person. Underliggende listeeksempel viser utskrift av alt personellbruk i tidsrommet til Fig Liste personellbruk Side 81

82 5.9 Annonsekladd til utklippstavle Rutinen benyttes for å lage annonsekladd. Bestill fra underliggende bilde: Fig Annonsekladd til utklippstavle Oppgi her Fra til dato forestillingene skal hentes fra. Hvilken sal det er snakk om. Oppgi 0 for å velge alle salene. Oppgi hvordan dataene skal kopieres. På grunnlag av de forestillingene som er lagt inn vil dataene bli kopier over til utklippstavlen i Windows. For å kunne skrive ut / se på dataene må du kopiere fra utklippstavlen til et tekstbehandlings-system for eksempel Word. Gå da inn i Word og trykk Ctrl+V eller benytt Redigermenyen + Lim inn. Du har nå fått grunnlaget for din annonse og kan redigere den videre i tekstbehandlingen. Underliggende bilde viser hva som blir overført: Lørdag 10/01/04 Hurra for James [958] KL.20:00 Lørdag 17/01/04 Nyttårskonsert [813] KL.18:30 Søndag 18/01/04 Nyttårskonsert for de små [194] KL.18:00 Torsdag 22/01/04 Pikk Preik - Nils Ole Oftebro [936] KL.19:00 Side 82

83 5.10 Dagsoppgjør Det normale dagsoppgjøret som oppdaterer alt salg fra DXBillett til statistikkene i /DXKino skal kjøres fra DXBillett. Etter at dagsoppgjøret i DXBillett er kjørt kan en fra kjøre ut omsetningstallene fra kulturforestillingene gjennom denne rutinen. Bestilll Dagsoppgjøret ved å oppgi dato. Fig Dagsoppgjør Rapporten blir slik Side 83

84 Fig Dagsoppgjørsrapport Side 84

85 5.11 Abonnentsoversikt Underliggende bilde viser bestilling av abonnent-liste. Fig Bestilling abonnentoversikt Oppgi hvilket abonnement du ønsker å hente kundene fra. Oppgi så : 1. Få ut lister av kunder som har kjøpt og kunder som kun har reservert abonnement eller 2. Få ut liste på kunder som har kjøpt abonnement eller 3. Få ut lister på kunder som har reservert men ikke hentet/kjøpt abonnement Listen kommer ut slik Fig Liste Oversikt abonnenter Side 85

86 5.12 Arrangements-statistikk Underliggende bilde viser bestilling av rapporten Arrangements-statistikk Fig Arrangements-statistikk Oppgi fra til dato for arrangementer som skal taes med Oppgi hvilke arrangementer som skal taes med Alle Ikke fakturerbare Fakturerbare Oppgi hvilken arrangementstype som skal taes med. Evt. alle. Klikk av dersom du kun ønsker Arrangementer med billettsalg Kun summer skal skrives ut ( to ulike lister ) Oppgi evt. fra til salnr. Listen vil se slik ut: Side 86

87 Fig Liste Arrangements-statistikk Ved å kun bestille summer vil kun nederste del av rapporten bli skrevet ut Side 87

88 5.13 Ordrestatistikk Ordrestatistikken taes ut enten på en leietaker eller for alle leietakerene. Du må her oppgi i hvilken tidsperiode blant arrangementene statistikken skal ut samt hvilke ordre som skal ut. Du har også mulighet for kun å skrive summer(forminsk listen) Fig Bestilling Ordre i perioden Underliggende bilde viser hvordan ordrestatistikken kommer ut. Dersom du velger å bare skrive summer vil kun nederste del av listen komme ut! Side 88

89 Fig Liste Ordre-statistikk Side 89

90 5.14 Posteringsliste Posteringslisten viser hva som er utfakturert en angitt periode. Oppgi Fra til dato eller fra - til fakturanummer. Fig Bestilling Posteringsliste Listen blir seende slik ut: Fig Liste Posteringsliste Side 90

91 5.15 Selektiv DM Kunder Denne rutinen tar tak i kunderegisteret evt. leietakerregisteret og legger data om disse kundene ut til utklippstavla i Windows. Fig Bestilling Utvalg DM kunder Velg først Kundetype. Dette er kundetyper som er definert under pkt 4.24 I tillegg kan du velge leietakere. Dersom du ønsker å velge kunder som kun har deltatt på en bestemt arrangementstype oppgir du denne arrangementstypen her. Dette valget kan du imidlertid IKKE gjøre dersom du ønsker å skrive ut leietakere Du kan også velge å kun ta med kunder som har reservert billetter i en bestemt gitt periode. For å få dette til forutsettes naturligvis at reservasjonene er registrert med navn. Klikk av for kun med navn for å få kun ut kundeliste med fornuftige navn. Side 91

92 5.16 Skriv SMS Herfra kan du skrive og sende SMS til en gruppe av mottakere. Forutsetningen for at slik sending skal kunne skje er at du har opprettet et abonnement hos Netcom (SMS-Bedrift). Du kan velge blant de underliggende mottakergruppene Fig Bestilling utsrift SMS Ved å velge Kunderegister vil du kunne spesifisere kundetype evt. alle kunder. Ved å velge personell-register vil du kunne velge det personell som er knyttet opp mot et bestemt arrangement. Fig Tekst utskrift SMS Oppgi SMS-teksten SMS-bruker samt SMS-passord fåes hos Netcom etter at abonnement er opprettet. Side 92

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN... Innholdsfortegnelse DXKino 1 GENERELT... 3 1.1 SENTRALE BEGREPER, HVA SOM LEGGES I DISSE..... 3 1.2 BILLETTPRISER... 4 1.3 MASKIN/SYSTEMKRAV... 5 1.4 SIKKERHETSKOPIERING... 5 2 ARBEIDSFLYT... 6 3 HOVEDMENYEN...

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7

Brukermanual Future. Future versjon 5.0.3.7 Future versjon 5.0.3.7 Brukermanual Future OPPSTART AV FUTURE DEKK FOR FØRSTE GANG... 3 Innlogging... 3 LEGGE INN GRUNNINNSTILLINGER... 4 Generelt... 4 Varegrupper... 6 Kundegrupper... 8 Montering... 8

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER

BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER versjon 2.0 BRUKERMANUAL GM BOOKING OVERNATTINGSBEDRIFTER VERSJON 2.0: JUNI 2012 tellus IT AS Østensjøveien 36, 0667 Oslo, Norge Org nr: 960 988 191 Side 1 VELKOMMEN TIL BRUKERMANUAL VERSJON 3.0 Brukermanual

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1

Brukermanual for overnattingsbedrifter. versjon 2.0. Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Brukermanual for overnattingsbedrifter versjon 2.0 Brukermanual for overnattingsbedrifter, versjon 2.0 side 1 Velkommen til brukermanual versjon 2.0. Del 1 omhandler hvordan man etablerer bookbare produkter

Detaljer

TAXItotal dokumentasjon

TAXItotal dokumentasjon LIEN CONSULTING AS Konsulenttjenester, kurs, programmering, alt i SW og HW TAXItotal dokumentasjon i K O N S U L E N T T J E N E S T E R, K U R S, P R O G R A M M E R I N G, A L T I S W O G H W Dokumentasjon

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer