Befolkningsundersøkelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningsundersøkelse 2014"

Transkript

1 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014

2 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer som har drift av selvstendig næring (selvstendig næringsdrivende) som hovedbeskjeftigelse er ikke med i utvalget. Undersøkelsen er gjennomført i juni 2014 I årets undersøkelse vurderer respondentene sin kontakt med Skatteetaten med utgangspunkt i siste 12 måneder mot tidligere siste 2 år (spørsmål endret i 2013) Ansvarlig hos Skattedirektoratet er Bente Tranberg Ansvarlig hos Opinion er Irene Øen 2

3 Oppsummering Kontakt med skatteetaten 30 % har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fem kanalene. Andelen som har vært i kontakt via telefon eller personlig oppmøte har hatt en synkende trend de siste årene. Kontakt via brev og nettside holder seg stabilt. E-post har en svak økning. Personlig oppmøte Flest har vært i kontakt med skatteetaten via personlig oppmøte for å få utført en tjeneste eller informasjonsinnhenting /generelle spørsmål - økning i andelen som har hatt generelle spørsmål sammenlignet med tidligere år. Flest henvender seg til skattekontoret i forbindelse med selvangivelsen, skattekort/frikort og skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp. 1 av 4 av de som besøkte skattekontoret fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no - på nivå med Alt i alt høy tilfredshet med besøket på skattekontoret, noe høyere tilfredshet sammenlignet med tidligere år. Kontakt med skatteetaten via telefon Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon i forbindelse med innhenting av informasjon/generelle spørsmål eller for å få utført en tjeneste. Henvendelsene gjelder hovedsakelig selvangivelsen, skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp og skattekort/frikort. 44 % av de som ringte skattekontoret fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no - en oppgang sammenlignet med Andelen som benyttet seg av tilbakeringing er noe lavere sammenlignet med fjoråret. Alt i alt høy tilfredshet med telefonsamtalen med skattekontoret, gjennomgående stabilt med Halvparten av de som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig besøk eller telefon hadde på forhånd søkt etter informasjon på skatteetaten.no. Hovedårsaken til at de ringte var at de ikke fant informasjonen de søkte på hjemmesiden. De som kontaktet skattekontoret via personlig oppmøte eller telefon i istedenfor å søke etter informasjon på skattetaten.no oppgir at det er tryggest å snakke med noen/ønsket å være sikker på at jeg gjorde det riktig og at det er den ekleste måten å få informasjon på. 3

4 Oppsummering Kontakt med Skatteetaten via brev Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via brev for å få utført en tjeneste. Generell høy tilfredshet med kontakten vi brev, men andelen som er tilfreds med svartiden går noe tilbake sammenlignet med Kontakt med Skatteetaten vi e-post Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post for å få utført en tjeneste. Henvendelsene gjelder hovedsakelig selvangivelsen. Alt i alt tilfredshet med kontakt via e-post er noe lavere sammenlignet med personlig oppmøte, telefon og brev. Besøk på skatteetaten.no Flest har vært i kontakt med skatteetaten.no for å få utført en tjeneste. Henvendelsene gjelder hovedsakelig selvangivelsen. 74 % av de som besøkte skatteetaten.no for å få utført en elektronisk tjeneste leverte inn selvangivelsen via skatteeetaten.no. Andelen som svarer at de er helt enig i at man alt i alt er tilfreds med skatteetaten.no er lavere enn de andre kanalene. Tilfredshet går opp på de fleste parametere siden Overordnet vurdering av Skatteetaten 81 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av kanalen opplever Skatteetatens service som god - en oppgang sammenlignet med Tilfredshet med måten skatteetaten utøver myndighet på, at det har vært enkelt å få de opplysninger man er ute etter, samt at skatteetaten gjør det enkelt å følge regelverket har også hatt en positiv oppgang sammenlignet med Saksbehandling 13 % har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten. Blant de som har hatt en sak til behandling er det en del forskjeller i tilfredshet med ulike parametere knyttet til saksbehandling. Andelen som mener at Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid er høyere i år enn i fjor. 1 av 3 som har hatt sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken sin. 4

5 Oppsummering Forventet svartid ved kontakt Halvparten forventer svar innen 7 dager når man har kontakt med Skatteetaten via brev. 3 av 4 forventer svar innen 5 minutter når man ringer Skatteetaten (uten tilbakeringing), 43 % forventer svar innen 2 minutter. 2 av 3 forventer å bli ringt tilbake innen 30 minutter når man ringer Skatteetaten (med tilbakeringing), 44 %forventer å bli ringt tilbake innen 15 minutter. Halvparten forventer svar innen 24 timer når man har kontakt med Skatteetaten via e-post. Det er stor spredning i forventninger til hvor raskt man skal få kontakt/hjelp i skranken ved besøk på skattekontoret. 12 % forventer kontakt innen 2 minutter, mens 32 % aksepterer ventetid på mer enn 15 minutter Foretrukne informasjonskanaler Når man skal innhente generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister osv. foretrekker 6 av 10 å få/finne informasjon via nettsiden skatteetaten.no. Flest foretrekker telefon hvis man har spørsmål om en konkret sak som er under behandling. Skal man levere selvangivelsen, bestille skattekort eller bestille/levere andre skjema foretrekker 8 av 10 å utføre denne type tjenester elektronisk på skatteetaten.no. 2 av 3 ønsker å motta generell informasjon fra Skatteetaten på e-post. Tilsvarende gjelder saksbehandling av konkrete saker. Alt i alt inntrykk 74 % har et ganske eller svært godt inntrykk. Dette er høyere enn 2013 (69 %). De som har vært i kontakt med Skatteetaten har et bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (81 % mot 61 %) 5

6 Kontakt med Skatteetaten

7 30 % har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fem kanalene. Spørsmål: Q3 Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? Via telefon 1 Via brev 1 Via e-post 9% Ved personlig oppmøte på skattekontoret 7% Via sosiale medier som Facebook, Twitter e.l. Vært i kontakt via minst én av de fem kanalene 3 Base: Alle (n=2000) 7

8 Andelen som kontakter Skatteetaten via telefon er lavere enn i 2013 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA TELEFON 40 Alle 1 28 Menn Kvinner år år år 60 år % Blant de som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon de siste 12 måneder er det en jevn fordeling på kjønn, alder og region Region NORD 1 Region MIDT 1 Region VEST 1 Region SØR 1 Region ØST 1 8

9 Andelen som kontakter Skatteetaten ved personlig oppmøte på skattekontoret er stabilt med Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA PERSONLIG OPPMØTE PÅ SKATTEKONTORET* 40 Alle 7% 29 Menn Kvinner 9% 6% år 6% år år 1 5% Flere menn enn kvinner besøker skattekontoret 60 år+ 9% Aldergruppen år og de over 60 år besøker i størst grad skattekontoret Region NORD Region MIDT 13% 7% Høyest andel som besøker skattekontoret blant de som bor i Region Nord Region VEST 9% Region SØR 8% Region ØST 5% 9

10 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev er uendret fra 2012 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA BREV 40 Alle Menn Kvinner 1 9% år 18% år år 7% 8% Ingen forskjell mellom kvinner og menn 60 år+ 8% De som er under 30 år har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via brev Region NORD Region MIDT 15% 9% Flere i region Nord enn i Øst som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev Region VEST 1 Region SØR 1 Region ØST 9% 10

11 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post er uendret fra 2013 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA E-POST 40 Alle 9% 20 Menn Kvinner 1 7% år 8% år år 9% 9% Flere menn enn kvinner som har vært i kontakt via e-post 60 år+ 8% Ingen forskjeller mellom aldersgrupper Region NORD Region MIDT 4% 8% Tendens til at de som bor i Region Nord i minst grad har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post Region VEST 1 Region SØR 9% Region ØST 1 11

12 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten via sosiale medier er stabilt Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA SOSIALE MEDIER SOM FACEBOOK, TWITTER E.L. 40 Alle 20 Menn Kvinner år år år 60 år+ Region NORD Region MIDT Region VEST Region SØR Region ØST 3% 12

13 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av de 5 kanalene er noe lavere enn i 2013 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? MINST ÉN AV DE FEM KANALENE 40 Alle Menn 34% Kvinner 26% år år år 60 år+ Region NORD Region MIDT Region VEST Region SØR Region ØST 34% 3 25% 29% 39% 26% 3 29% 29% Menn har kontaktet Skatteetaten i noe større grad enn det kvinner har gjort Tendens til at de mellom år i minst grad har kontaktet Skatteetaten i løpet av de siste 12 månedene De som bor i Region Nord har kontaktet Skatteetaten i noe større grad enn de som bor i de andre regionene 13

14 55 % har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene. 66 % har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 5 kanalene eller på skatteetaten.no Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene*, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no? Ja 55% Vært i kontakt via minst én av de fem andre kanalene eller besøkt skatteetaten.no 65% Base: Alle (n=2000) 14

15 Andelen som har besøkt skatteetaten.no har vært den samme siden 2012 Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene*, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no? Alle 55% Menn 58% 20 Kvinner år 66% år år 55% 75% Menn har i større grad enn kvinner besøkt skatteetaten.no 60 år+ Region NORD Region MIDT Region VEST Region SØR Region ØST % 5 58% Aldergruppen år har i størst grad besøkt skatteetaten.no andelen som har besøkt skatteetaten.no faller deretter med økende alder. De over 60 år har i klart minst grad besøkt skatteetaten.no Andelen som besøker skatteetaten.no er noe høyere blant de som bor i Region Øst og Vest 15

16 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av de 5 kanalene eller på skatteetaten.no er den samme som i 2012 og 2013 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? / Har du, i løpet av de siste 2 årene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no? TOTAL KONTAKT - KONTAKT I MINST ÉN AV DE FEM KANALENE OG/ELLER BESØKT SKATTEETATEN.NO Alle 65% Menn 7 40 Kvinner år år 84% år 60 år+ 46% 64% Menn har i større grad enn kvinner totalt sett hatt kontakt med Skatteetaten Region NORD 66% Region MIDT 6 Region VEST 68% Region SØR 6 Region ØST 66% Aldergruppen år har hatt mest kontakt - Totalkontakt med Skatteetaten faller med økende alder Tendens til at totalkontakten er noe lavere blant de som bor i Region Midt og Sør 16

17 Kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret

18 Flest har besøkt skattekontoret for å få utført en tjeneste, men økning i andelen som har hatt generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret. Var dette i forbindelse med For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 67% 69% 68 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 63% 54 % 33 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 29% 24% 20 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=149) 18

19 Flest besøkte skattekontoret i forbindelse med selvangivelsen, skattekort/frikort eller skatteberegning Spørsmål: Gjaldt din henvendelse på skattekontoret noe av det følgende Selvangivelsen 4 4 Skattekort/frikort 4 33% Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 36% 34% Skjema/blanketter 27% 23% Flytteendring/navneendring 17% 26% Attester 15% 24% Arv/gave 6% 7% For å få utført en tjeneste (n=99) Base: De som har vært på skattekontoret for enten å få utført en tjeneste eller stilt generelle spørsmål 19

20 27 % av de som besøkte skattekontoret fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no. Dette er på nivå med 2013 Spørsmål: Ble du på skattekontoret veiledet i hvordan du kunne bruke nettsiden skatteetaten.no for å finne svar på det du lurte på eller for å få utført tjenesten elektronisk? Ja, fikk veiledning 2 24 % 19 % Ja, ble tilbudt veiledning men ønsket det ikke 6% 5 % 6 % Nei 66% 69 % 72 % Vet ikke/husker ikke 7% 2 % 2 % Base: De som har vært på skattekontoret for enten å få utført en tjeneste eller stilt generelle spørsmål (n=134) 20

21 Det er høy tilfredshet med skattekontoret på de fleste parameterne, noe oppgang i tilfredshet siden 2013 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret 68% 14% 5% 3% 9% 82 Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 78% 13% 4% 3% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 84% 1 3% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 77% 8% 7% 4% 4% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på kontoret 75% 6% 4% 7% 6% Det var akseptabel ventetid på kontoret 7 13% 5% 6% 6% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 66% 14% 6% 8% 5% Åpningstidene på kontoret var tilpasset mitt behov 46% 1 7% 13% 18% 5% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke aktuelt/relevant Vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=149) Spm: alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

22 Kontakt med Skatteetaten via telefon

23 Flest har kontaktet skattekontoret via telefon for informasjonsinnhenting/generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via telefon. Var dette i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 64% 65 % 46 % For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l % 54 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 36% 26 % 24 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=224) 23

24 Flest ringte Skatteetaten i forbindelse med selvangivelsen, skatteberegning eller skattekort/frikort Spørsmål: Gjaldt din henvendelse på telefonen noe av det følgende Selvangivelsen 48% 45% Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 48% 45% Skattekort/frikort 39% 59% Skjema/blanketter 24% 3 Arv/gave 15% 1 Flytteendring/navneendring 1 1 Attester 7% 9% Generelle spørsmål (n=144) For å få utført en tjeneste (n=136) Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon enten å få utført en tjeneste eller stille generelle spørsmål 24

25 44 % av de som ringte skattekontoret fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no. Dette er en oppgang sammenlignet med 2013 Spørsmål: Ble du i samtalen med Skatteetaten veiledet i hvordan du kunne bruke nettsiden skatteetaten.no for å finne svar på det du lurte på eller for å få utført tjenesten elektronisk? Ja, fikk veiledning 36% 28 % 30 % Ja, ble tilbudt veiledning men ønsket det ikke 8% 4 % 4 % Nei 54% 58 % 62 % Vet ikke/husker ikke 10 % 4 % = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon enten å få utført en tjeneste eller stille generelle spørsmål (n=193) 25

26 I 2014 var det noen færre som benyttet tilbakeringing Spørsmål: Når du ringte Skatteetaten, ventet du til du fikk svar eller benyttet du muligheten for tilbakeringing? % 47% 4 47% 36% Ventet til jeg fikk svar Vet ikke/husker ikke Benyttet tilbakeringing 2012 Ventet til jeg fikk svar Vet ikke/husker ikke Benyttet tilbakeringing 16% 4 4 Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=224) 26

27 Det er høy tilfredshet med skattekontoret på de fleste parameterne, gjennomgående stabilt siden 2013 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via telefon, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med telefonsamtalen jeg hadde med Skatteetaten 68% 1 7% 5% 1 79 Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 73% 9% 6% 8% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 79% 8% 4% 7% Jeg ble ringt tilbake innen akseptabel tid (de som valgte tilbakeringing) 65% 19% 5% 9% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 78% 6% 4% 4% 6% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på telefonen 66% 6% 6% 5% 15% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 6 16% 7% 5% 9% Åpningstiden på telefon er tilpasset mitt behov 48% 1 9% 1 4% 3% Det var akseptabel ventetid på telefonen (de som ventet) 38% 33% 9% 1 7% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=224) Spm: Alt i alt tilfredshet med telefonsamtalen med Skatteetaten nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

28 Bruk av skatteetaten.no i forbindelse med besøk på skattekontoret eller telefonsamtale med Skatteetaten

29 Halvparten av de som besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten hadde på forhånd søkt etter informasjon på skatteetaten.no. Dette er på nivå med 2013 (51 %) Spørsmål: Søkte du etter informasjon på skatteetaten.no før du besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten? Ja 5 Nei 45% Vet ikke 3% Base: De har besøkt skattekontoret eller ringt Skatteetaten med generelle spørsmål eller for å få utført en tjeneste samt at de har tilgang til Internett (n=277) 29

30 De fleste besøkte skattekontoret/ringte Skatteetaten etter at de hadde søkt på skatteetaten.no - gjorde det fordi de ikke fant informasjonen de søkte Spørsmål: Hva er årsaken til at du besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten etter at du hadde søkt informasjon på skatteetaten.no? SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG 5 Fant ikke den informasjonen jeg søkte på skatteetaten.no 58% 5 Informasjonen på skatteetaten.no var vanskelig å forstå/ikke entydig For å bekrefte at jeg hadde forstått informasjonen på skatteetaten.no riktig Gikk ikke an å utføre tjenesten jeg ønsket på nettet Redd for å gjøre feil/er tryggere å snakke med noen Det å besøke/ringe [ ] er den enkleste måten å få informasjon på Skattekontoret ligger i nærheten av der jeg bor/jobber 1 15% 8% 8% 7% 9% 1 6% 8% 1 4% 5% 8% 3% 3% Annet % Vet ikke/husker ikke 3% 5% Base: De som hadde søkt etter informasjon på skatteetaten.no før de besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten (n=144) 30

31 De fleste besøkte skattekontoret/ringte Skatteetaten uten å søke på skatteetaten.no fordi de mente det var tryggest eller enklest Spørsmål: Hva er årsaken til at du valgte å besøke skattekontoret eller ringe Skatteetaten istedenfor å søke etter informasjon på skatteetaten.no? SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Er tryggest å snakke med noen/ønsket å være sikker at jeg gjorde riktig Er den enkleste måten å få informasjon på 23% 26% % Er hyggeligst å snakke med noen 6% 6% 8% Gikk ikke an å få utført tjenesten jeg ønsket på nettet 6% 5% 1 Kjenner noen i Skatteetaten/på skattekontoret Tenkte ikke på det Har en komplisert økonomi Vane/pleier alltid å gjøre det hvis jeg har spørsmål Skattekontoret ligger i nærheten av der jeg bor/jobber 3% 5% 3% 5% 3% 3% 5% Annet 33% 34% 27% Vet ikke/husker ikke 6% 9% Base: De som besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten uten først å ha søkt på skatteetaten.no (n=125) 31

32 Kontakt med Skatteetaten via brev

33 Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via brev for å få utført en tjeneste Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via brev. Var dette i forbindelse med For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 68% 66 % 59 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 38% 33 % 22 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 29% 26 % 25 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=206) 33

34 Tilfredshet med svartiden via brev tilbake sammenlignet med 2013 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via brev, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via brev 67% 1 5% 4% 8% 79 Det var akseptabel svartid på min henvendelse via brev 49% 17% 13% 4% 5% 9% 3% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via brev 65% 1 5% 9% 6% Innholdet i svarbrevet fra Skatteetaten var lett å forstå 56% 13% 1 5% 8% 6% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=206) Spm: alt i alt tilfredshet med kontakten med Skatteetaten via brev nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

35 Kontakt med Skatteetaten via e-post

36 Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post for å få utført en tjeneste, men nedgang i andelen som har hatt konkrete spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via e-post. Var dette i forbindelse med For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 66% 62 % 54 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 57% 51 % 39 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 24% 33 % 27 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=174) 36

37 Kontakten via e-post var i første rekke om selvangivelsen Spørsmål: Gjaldt din henvendelse på skattekontoret noe av det følgende Selvangivelsen 57% 6 Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 4 45% Skattekort/frikort 3 4 Skjema/blanketter 34% 4 Flytteendring/navneendring 13% 18% Arv/gave 1 15% Attester 13% 19% For å få utført en tjeneste (n=114) Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev for enten å få utført en tjeneste eller stille generelle spørsmål 37

38 Relativ høy tilfredshet med kontakten med Skatteetaten via e-post Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via e-post, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via e-post 55% 15% 1 6% 7% 6% 70 Det var akseptabel svartid på min henvendelse via e-post 5 2 9% 5% 5% 6% 3% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via e-post 6 1 6% 8% 7% 3% 5% Innholdet i svar e-posten fra Skatteetaten var lett å forstå 54% 17% 6% 5% 9% 4% 6% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=174) Spm: alt i alt fornøyd med kontakten med Skatteetaten via e-post nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

39 Besøk på skatteetaten.no

40 Flest har besøkt skatteetaten.no for å få utført en tjeneste Spørsmål: Tenk på den eller de gangene du har besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no. Var det i forbindelse med For å få utført en elektronisk tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 84% 83 % 70 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 68% 67 % 52 % Base: De som har besøkt skatteetaten.no (n=1096) 40

41 Brukerne benytter skatteetaten.no til å søke en stor og økende bredde av informasjon Spørsmål: Søkte du informasjon om noe av det følgende Selvangivelsen 78% 79 % 66 % Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 6 58 % 36 % Skattekort/frikort 47% 40 % 36 % Skjema/blanketter 3 34 % 22 % Flytteendring/navneendring 16% 17 % 10 % Arv/gave 9% 12 % 9 % Attester 6% 6 % 5 % Base: De som har besøkt skatteetaten.no for å søke generell informasjon (n=748) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 41

42 74 % av de som besøkte skatteetaten.no for å få utført en elektronisk tjeneste leverte inn selvangivelsen via skatteeetaten.no Spørsmål: Utførte du noen av følgende elektroniske tjenester på skatteetaten.no? Innlevering av selvangivelsen 74% 79 % 77 % Bestilling eller endring av skattekort/frikort 44% 37 % 43 % Elektronisk skatteberegning 38% 32 % 22 % Flyttemelding 13% 14 % 12 % Base: De som har besøkt skatteetaten.no for å få utført en elektronisk tjeneste (n=918) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 42

43 Generell grei tilfredshet med skatteetaten.no, oppgang på flere parametere siden 2013 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens nettside skatteetaten.no, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med nettsiden skatteetaten.no 48% 3 1 5% 80 Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig for meg 6 26% 7% 3% Det var enkelt å få gjennomført de elektroniske tjenestene jeg ønsket på skatteetaten.no* 56% 27% 6% 7% 4% Jeg fant lett informasjonen jeg var ute etter på skatteetaten.no 46% 29% 1 7% 5% Informasjonen på skatteetaten.no er lett å forstå 45% 3 14% 8% 3% Informasjonen på skatteetaten.no er strukturert på en oversiktlig måte 36% 34% 16% 7% 3% 3% Søkefunksjonen fungerte godt på skatteetaten.no 4 25% 1 5% 4% 5% 9% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som besøkt skatteetaten.no (n=1096) Spm: alt i alt fornøyd med nettsiden skatteetaten.no nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

44 Overordnet vurdering av Skatteetaten

45 81 % opplever alt i alt Skatteetatens service som god Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten. Andel helt eller litt enig Alt i alt opplever jeg Skatteetatens sevice som god 53% 28% 1 4% 3% Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte % 5% 6% Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt 5 23% 14% 6% 3% 4% De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de opplysningene jeg har vært ute etter 49% 26% 1 6% 4% 3% Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket 47% 24% 13% 7% 4% 3% Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere 39% 2 15% 3% 9% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt kontakt med Skatteetaten i minst én av kanalene og/eller har besøkt skatteetaten.no (n=1300) 45

46 Oppgang på 4 av 6 parametere sammenlignet med 2013 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten Alt i alt opplever jeg Skatteetatens service som god Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de opplysningene jeg har vært ute etter Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt 46

47 Saksbehandling

48 13 % har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten. Dette er relativt likt tidligere år Spørsmål: Har du hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i privat sammenheng i løpet av de siste 5 årene? Med saksbehandling mener vi bl.a. klage på likning eller skatteoppgjør, arvemelding e.l. Vi mener ikke vanlige endringer i selvangivelsen eller skattekort, bestilling av skjemaer e.l. 40 Ja 13% Nei 86% Husker ikke Base: Alle (n=2000) 48

49 Det er en del forskjeller i tilfredshet med ulike parametere knyttet til saksbehandling hos Skatteetaten Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten. Andel helt eller litt enig Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte 5 18% 1 8% Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå 53% 14% 1 7% 9% 4% Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt 46% 19% 7% 1 1 4% Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken 36% 16% 1 15% 18% Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid 37% 2 15% Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 3 14% 15% 9% 15% 9% 6% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=264) 49

50 Oppgang på saksbehandlingstid sammenlignet med 2013 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 50

51 2 av 3 som har hatt sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken sin Spørsmål: Fikk du medhold i saken din? % 5% 5% 5% % 69% Ja Nei Husker ikke Saken er ennå ikke avsluttet Ja Nei Husker ikke Saken er ennå ikke avsluttet Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=264) 51

52 Forventet svartid ved kontakt med Skatteetaten i ulike kanaler

53 54 % forventer svar innen 7 dager når man har kontakt med Skatteetaten via brev. Dette er 3 prosentpoeng lavere enn i 2013 Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar fra Skatteetaten når både din henvendelse og Skatteetatens svar sendes per brev i posten? Beregn tiden fra du sender brevet til du får svar. 5% 3% 4% 1 Omtrent halvparten (54 %) mener at en ukes tid er akseptabel svartid for henvendelser per brev. 11 % forventer svar raskere enn 4 dager, mens 40 % aksepterer svartid utover 7 dager. De fleste av disse forventer svar innen 2 uker 3 43% Totalt innen 7 dager: 54 % De yngste forventer i størst grad raskt svar via brev. 60 % av de under 30 år forventer svar innen 7 dager Menn forventer i snitt noe raskere svar enn det kvinner gjør 1-3 dager 4-7 dager 8-14 dager dager Mer enn 21 dager Ikke aktuelt Vet ikke Ser vi på gruppen som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev i løpet av de siste 12 månedene forventer 39 % av disse svar innen 7 dager. Dette er altså noe lavere enn gjennomsnittet Base: Alle (n=2000) 53

54 77% forventer svar innen 5 minutter når man ringer Skatteetaten (uten tilbakeringing), men flest forventer svar innen 2 minutter Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du ringer Skatteetaten? Tenk på tiden det går fra du taster nummeret til noen hos Skatteetaten tar telefonen*. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. 6% 4% 1 43% 34% 0-2 minutter 3-5 minutter 6-10 minutter minutter Mer enn 15 minutter Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 5 minutter: 77 % Mange forventer å få raskt svar når de ringer Skatteetaten. 77 % forventer å få svar mellom 0 og 5 minutter. 43 % forventer å få svar så raskt som under 3 minutter. 10 % aksepterer mer enn 10 minutters ventetid Aldergruppen år forventer i størst grad å få svar under 3 minutter. Den yngste målgruppen er mest tålmodig flere som forventer at det tar over 10 minutter. Ingen forskjeller mellom kvinner og menn 76 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon i løpet av de siste 12 månedene forventer svar innen 5 minutter når man ringer uten tilbakeringing. Dette er altså på nivå med gjennomsnittet Base: Alle (n=2000) * Spørsmålet er mer spesifisert enn tidligere 54

55 66 % forventer å bli ringt tilbake innen 30 minutter når man ringer Skatteetaten (med tilbakeringing), men flest forventer å bli ringt tilbake innen 15 minutter Spørsmål: Når man ringer Skatteetaten er det mulig å velge tilbakeringing [ ]. Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du ringer Skatteetaten og velger tilbakeringing? Tenk på tiden det går fra du taster at du ønsker tilbakeringing til noen fra Skatteetaten ringer deg tilbake*. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. 16% 5% 7% 4% 44% Det er relativ stor spredning når det gjelder forventet svartid ved tilbakeringing. 66 % forventer svar innen 30 minutter. 12 % aksepterer svar senere enn 1 time etter egen oppringing Ingen systematiske forskjeller mellom aldersgrupper 2 Totalt innen 30 minutter: 66 % Ingen forskjeller mellom kvinner og menn 0-15 minutter minutter minutter 1-2 timer 3 timer eller mer Ikke aktuelt Vet ikke Base: Alle (n=2000) 71 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon i løpet av de siste 12 månedene forventer svar innen 30 minutter når man ringer med tilbakeringing. Dette er noe høyere enn snittet * Spørsmålet er mer spesifisert enn tidligere 55

56 53 % forventer svar innen 24 timer når man har kontakt med Skatteetaten via e-post. Flest forventer svar innen mellom 8-24 timer Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar fra Skatteetaten når både din henvendelse og Skatteetatens svar sendes per e-post? Beregn tiden fra du sender din e-post til du får svar. 2 23% 6% 6% 4 Innen 1 time 1-7 timer 8-24 timer timer Mer enn 48 timer Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 24 timer: 53 % Det er delte forventninger til hvor raskt man bør få svar når man henvender seg via e-post. Flest mener at 8-24 timer, dvs. et døgn, er akseptabelt. 12 % forventer svar raskere, dvs. innen 7 timer, mens 20 % aksepterer mer enn 48 timers svartid Aldergruppen 60 + forventer i størst grad å få svar innen 1 time Ingen forskjeller mellom kvinner og menn 53 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post i løpet av de siste 12 måneder forventer svar innen 24 timer. Dette er på nivå med snittet Base: Alle som har tilgang til Internett (n=1838) 56

57 24 % forventer svar innen 7 timer når man stille spørsmål til Skatteetaten via sosiale medier Spørsmål: Skatteetaten har egen side på Facebook og profil på Twitter. Hvor raskt mener du at du bør få svar fra Skatteetaten når du stiller spørsmål til Skatteetaten på Facebook, Twitter o.l.? 24% 1 15% 9% Det er fortsatt mange som ikke kan ta stilling til dette spørsmålet 35 % (2013: 34 %), men det er interessant å se at denne andelen har falt fra 57 % i Dvs. at flere ser på sosiale medier som en relevant måte å ha kontakt med Skatteetaten på 5% 8% 27% Totalt innen 7 timer: 24 % Innen 1 time 1-7 timer 8-24 timer timer Mer enn 48 timer Ikke aktuelt Vet ikke Base: Alle som har tilgang til Internett (n=1838) 57

58 22 % forventer å ha fått kontakt/hjelp i skranken innen 5 minutter når man besøker skattekontoret. Dette er stabilt med 2013 Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du besøker skattekontoret? Beregn tiden fra du kommer til skattekontoret til du har fått kontakt/hjelp i skranken. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. 3 3% 4% 1 1 Det er stor spredning i forventninger til hvor raskt man skal få kontakt/hjelp i skranken ved besøk på skattekontoret. 12 % forventer kontakt innen 2 minutter, mens 32 % aksepterer ventetid på mer enn 15 minutter 2 19% 0-2 minutter 3-5 minutter 6-10 minutter minutter Mer enn 15 minutter Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 5 minutter: 22 % Ingen systematiske forskjeller mellom aldersgrupper Ingen forskjeller mellom menn og kvinner 23 % av de som har besøkt skattekontoret i løpet av de siste 12 månedene forventer å ha fått kontakt/hjelp i skranken innen 5 minutter. Dette tilsvarer gjennomsnittet Base: Alle (n=2000) 58

59 Foretrukne informasjonskanaler i ulike situasjoner

60 58 % foretrekker å få/finne generell informasjon via skatteetaten.no når de trenger det - stabilt med 2013 Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du trenger generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister, arv e.l.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Nettsiden skatteetaten.no Via telefon til Skatteetaten Via e-post til Skatteetaten Via brev til Skatteetaten Personlig oppmøte på skattekontoret På andre nettsider enn skatteetaten.no Brosjyrer eller annet skriftlig materiale fra Skatteetaten Skatteetatens sider i sosiale medier Media (aviser, TV, radio etc.) Mobilapp fra Skatteetaten Chat på skatteetaten.no Offentlig servicekontor Familie/venner Annet Ikke relevant Vet ikke 13% 1 13% 4% 3% 7% 4% 28% 2 19% 27% 18% 19% 14% 1 16% 58% 57% Base: Alle (n=2000) 60

61 Telefon er den kanalen flest foretrekker når de har spørsmål om en sak som er under behandling hos Skatteetaten. Telefon og e- post har hatt en økning Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du har spørsmål om en konkret sak som er under behandling hos Skatteetaten.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Via telefon til Skatteetaten 5 48% 43% Via e-post til Skatteetaten 43% 36% 29% Personlig oppmøte på skattekontoret 13% 1 17% Via brev til Skatteetaten 1 9% 15% Nettsiden skatteetaten.no 9% 1 14% Nettsiden altinn.no 4% Skatteetatens sider i sosiale medier Mobilapp fra Skatteetaten Chat på skatteetaten.no Annet Ikke relevant Vet ikke 3% 4% Base: Alle (n=2000) 61

62 8 av 10 foretrekker å utføre denne type tjenester elektronisk på skatteetaten.no eller på altinn.no. Dette er en økning siden 2012 Spørsmål: Gjennom hvilke kanaler eller på hvilke måter vil du foretrekke å levere selvangivelsen, bestille skattekort eller bestille/levere andre skjemaer hos Skatteetaten? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Elektronisk på skatteetaten.no 5 57% 58% 2014 Elektronisk på altinn.no 23% Via brev til Skatteetaten 15% 13% 19% Via e-post til Skatteetaten Personlig oppmøte på skattekontoret 5% 5% 1 Skatteetatens sider i sosiale medier Mobilapp fra Skatteetaten Annet Ikke relevant Vet ikke 4% 3% 3% 3% 3% Base: Alle (n=2000) 62

63 Flest vil ha generell informasjon fra Skatteetaten per e-post. Andelen som ønsker det har økt siden 2013 Spørsmål: Gjennom hvilke kanaler eller på hvilke måter vil du foretrekke at Skatteetaten kontakter deg når de ønsker å gi deg generell informasjon (som f.eks. informasjon om viktige frister knyttet til selvangivelsen, nye regler som angår deg, informasjon om at skatteoppgjøret er klart o.l.)? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG 64% Per e-post 57% 47% 2014 Per brev 35% 34% 38% Per telefon 13% 1 2 På skatteetaten.no Per SMS På altinn.no På Skatteetatens sider på sosiale medier Annet Ønsker ikke informasjon Vet ikke 5% 6% 5% 7% 4% 3% 5% Base: Alle (n=2000) 63

64 Flest vil ha informasjon fra Skatteetaten i forbindelse med saksbehandling av konkrete saker per e-post. Andelen som ønsker det har økt siden 2013 Spørsmål: Gjennom hvilke kanaler eller på hvilke måter vil du foretrekke at Skatteetaten kontakter deg i forbindelse med saksbehandling av konkrete saker? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG 55% Per e-post % Per telefon 37% Per brev 33% 3 36% Per SMS På altinn.no På Skatteetatens sider på sosiale medier Annet Ønsker ikke informasjon Vet ikke 3% 3% 4% Base: Alle (n=2000) 64

65 Alt i alt inntrykk av Skatteetaten

66 Flest har et ganske godt inntrykk av Skatteetaten. 74 % har til sammen et ganske eller svært godt inntrykk. Dette er høyere enn 2013 (69 %) Spørsmål: Alt i alt, vil du si at du har et svært godt, ganske godt, verken godt eller dårlig, ganske dårlig eller svært dårlig inntrykk av Skatteetaten 16% 27% 5% 17% % 54% 44% De som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=1300) De som verken vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=700) 5 De som har vært i kontakt med Skatteetaten har et bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (81 % mot 61 %) Ingen forskjell mellom aldersgrupper Svært godt inntrykk Ganske godt inntrykk Verken eller Ganske dårlig inntrykk Svært godt inntrykk Vet ikke Ingen forskjell mellom kvinner og menn Base: Alle (n=2000) 66

67 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2014

Bedriftsundersøkelse 2014 Bedriftsundersøkelse 2014 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2016

Befolkningsundersøkelse 2016 Befolkningsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 22.06.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2015

Bedriftsundersøkelse 2015 Bedriftsundersøkelse 2015 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2016

Bedriftsundersøkelse 2016 Bedriftsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 04.07.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Skattedirektoratet Rapport fra brukerundersøkelse Skattebetalernes syn på skattemyndighetene Bakgrunn og hensikt Bakgrunn Skattedirektoratet har tatt kontakt med Feedback AS for å gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Innledning: ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETSKULTUR KOMPETANSEMILJØ Tall (2011): Ca. 4,8 millioner

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE?

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? NAV I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din med NAV de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig som bruker og som pårørende, ber vi deg svare ut fra din som personlig bruker. HVORDAN SKAL DU BESVARE

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005 Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 Rapport for Skattedirektoratet August 2005 1 Bakgrunn Skattedirektoratet har i flere år gjennomført undersøkelser for å få kunnskap om næringslivets syn på Skatteetaten.

Detaljer

Hvem ringer Skatteopplysningen. desember 2011. Analyseteamet, 20.12.2011

Hvem ringer Skatteopplysningen. desember 2011. Analyseteamet, 20.12.2011 Skatteetaten Hvem ringer Skatteopplysningen desember 2011 Analyseteamet, 20.12.2011 Anders Berset Skattedirektoratet Anne Kjersti Stavø Stenehjem Skatteopplysningen 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Henvendelser

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Gjennomført for Statens Landbruksforvaltning Januar 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Statens Landbruksforvaltning Ellen Hov Aanæs

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 Generelt om de nasjonale undersøkelsene 2 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 Bakgrunn Iht. SLA er Pasientreiser HF ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og sammenstille

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn utgjør en stadig større andel av skattytermassen. Artikkelen viser at denne gruppen skiller seg ut

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Undersøkelse om forenkling 2015 Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Om utvalget Bransje (antall) Ansatte (antall) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 90 89 365 27 31 200 500 450 400 350

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sauherad kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sauherad kommune Kontaktperson Hans Erik

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Kommuneundersøkelsen høst Gjennomført for Distriktssenteret Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelsen høst Gjennomført for Distriktssenteret Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelsen høst 2014 Gjennomført for Distriktssenteret Kompetansesenter for distriktsutvikling Bakgrunn Oppdragsgiver Distriktssenteret Kontaktperson Dan-Erik Aggvin Hensikt Måle kommunenes kjennskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen - Sør-Trøndelag Bakgrunn Høstens undersøkelse ble gjennomført i perioden. til. oktober. Formålet med undersøkelsen er å gi NAV sine brukerne anledning

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Landbrukets hjemmesider på internett

Landbrukets hjemmesider på internett Landbrukets hjemmesider på internett Notat av Hanne Eldby, AgriAnalyse. desember 06. AgriAnalyse har siden 000 gjennomført jevnlige undersøkelser om gårdbrukeres bruk av internett. Undersøkelsene gjennomføres

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE!

DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! DU SKAL IKKE TRO, DU SKAL VITE! KANALENES EFFEKT MÅ MÅLES! Mediemarkedet har aldri tidligere vært så fragmentert Flater og innhold smelter sammen, Nye direkte kanaler kommer til men tar de over for de

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014 Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen Juli 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking FUB - Foreldreutvalget for

Detaljer

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Dag Nordhagen Selsjord, Skatt øst Inger Guro Bendiksen, Skatt øst Utenlandske næringsdrivende med enkeltpersonforetak

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 5. september 2017 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 2016 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de ulike arrangementene

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten.

Konfliktrådenes brukerundersøkelsen løper kontinuerlig som del av vårt arbeid for å kvalitetssikre tjenesten. NOEN HOVEDRESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSEN 2014 Konfliktrådet er som statlig virksomhet pålagt å gjennomføre systematisk brukerundersøkelse og til å gjøre resultatene offentlig tilgjengelig. All deltakelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer