Befolkningsundersøkelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningsundersøkelse 2013"

Transkript

1 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013

2 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer som har drift av selvstendig næring (selvstendig næringsdrivende) som hovedbeskjeftigelse er ikke med i utvalget Undersøkelsen er gjennomført i juni 2013 I årets undersøkelse vurderer respondentene sin kontakt med Skatteetaten med utgangspunkt i siste 12 måneder mot tidligere siste 2 år Ansvarlige hos Skatteetaten er Cindy Empaynado-Nord og Tiril Rake Helgesen Ansvarlig hos Opinion Perduco er Thor Erik Johansen 2

3 Kontakt med Skatteetaten

4 32 % har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fem kanalene. Flest har vært i kontakt via telefon Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? Via telefon 15% Via brev 11% Via e-post 8% Ved personlig oppmøte på skattekontoret 7% Via sosiale medier som Facebook, Twitter e.l. Vært i kontakt via minst én av de fem kanalene 3 Base: Alle (n=2018) * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 4

5 Andelen som kontakter Skatteetaten via telefon er noe lavere enn i 2012, men dette skyldes trolig at respondentene i år kun vurderte 12 måneder tilbake Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA TELEFON 40 Alle 15% 28 Menn 14% Kvinner 15% år år år 60 år+ Region NORD Region MIDT 17% 1 15% 14% 15% 13% Ingen forskjell mellom kvinner og menn En tendens til at de yngste i størst grad har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon Ingen forskjeller mellom regioner Region VEST 14% Region SØR 14% Region ØST 16% * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 5

6 Andelen som kontakter Skatteetaten ved personlig oppmøte på skattekontoret er fortsatt fallende. Noe av fallet skyldes trolig at respondentene i år kun vurderte 12 måneder tilbake Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA PERSONLIG OPPMØTE PÅ SKATTEKONTORET* 40 Alle 7% 29 Menn Kvinner 6% 8% år år år 60 år+ 4% 6% 8% 10% En tendens til at flere kvinner enn menn besøker skattekontoret Økende andel som besøker skattekontoret ved økende alder Region NORD Region MIDT Region VEST Region SØR 10% 10% 8% 7% Lavest andel som besøker skattekontoret blant de som bor i Region Øst. Høyest blant de som bor i Region Nord og i Region Midt Region ØST 5% * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 6

7 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev er uendret fra 2012 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA BREV 40 Alle 11% Menn Kvinner 11% 11% år år år 60 år+ Region NORD Region MIDT Region VEST Region SØR 17% 9% 8% 11% 11% 13% 13% 10% Ingen forskjell mellom kvinner og menn De som er under 30 år har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via brev De som bor i Region Vest og i Region Midt har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via brev Region ØST 9% * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 7

8 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post er uendret fra 2012 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA E-POST 40 Alle 8% 20 Menn Kvinner 9% 8% år år år 60 år+ 9% 7% 10% 8% Ingen forskjell mellom kvinner og menn Små forskjeller mellom aldersgrupper Region NORD Region MIDT 3% 10% De som bor i Region Nord har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten via e-post Region VEST 10% Region SØR 8% Region ØST 8% * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 8

9 En tendens til at andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten via sosiale medier er økende Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA SOSIALE MEDIER SOM FACEBOOK, TWITTER E.L. 40 Alle 20 Menn Kvinner år 1% år 1% år 4% 60 år+ Region NORD 1% Region MIDT Region VEST 3% Region SØR 1% Region ØST * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 9

10 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av de 5 kanalene er noe lavere enn i 2012, men dette skyldes trolig at respondentene i år kun vurderte 12 måneder tilbake Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? MINST ÉN AV DE FEM KANALENE 40 Alle Menn 31% Kvinner 33% år 39% år 27% år 31% 60 år+ 3 Region NORD 31% Region MIDT 35% Region VEST 34% Region SØR 30% Region ØST 31% Kvinner har kontaktet Skatteetaten i noe større grad enn det menn har gjort De som er under 30 år har i størst grad kontaktet Skatteetaten i løpet av de siste 12 månedene De som bor i Region Midt og i Region Vest har kontaktet Skatteetaten i noe større grad enn de som bor i de andre regionene * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 10

11 54 % har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene. 64 % har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 5 kanalene eller på skatteetaten.no Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene*, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no? Ja 54% Vært i kontakt via minst én av de fem andre kanalene eller besøkt skatteetaten.no 64% Base: Alle (n=2018) * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 11

12 Andelen som har besøkt skatteetaten.no er den samme som i 2012 til tross for at respondentene i år kun vurderte 12 måneder tilbake Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene*, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no? Alle 54% Menn 57% 20 Kvinner 51% år 67% år år 60 år+ Region NORD Region MIDT 33% 4 64% 58% 54% Menn har i større grad enn kvinner besøkt skatteetaten.no Andelen som har besøkt skatteetaten.no faller med økende alder. De over 60 år har i klart minst grad besøkt skatteetaten.no Region VEST Region SØR Region ØST 58% 51% 58% Lavest andel som besøker skattekontoret blant de som bor i Region Nord * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 12

13 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av de 5 kanalene eller på skatteetaten.no er den samme som i 2012 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? / Har du, i løpet av de siste 2 årene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no? TOTAL KONTAKT - KONTAKT I MINST ÉN AV DE FEM KANALENE OG/ELLER BESØKT SKATTEETATEN.NO Alle 64% Menn 67% 40 Kvinner år 73% år 70% år 60 år+ Region NORD Region MIDT Region VEST Region SØR Region ØST 67% 50% 58% 64% 67% 60% 67% Menn har i større grad enn kvinner totalt sett hatt kontakt med Skatteetaten Totalkontakt med Skatteetaten faller med økende alder Høyest totalkontakt blant de som bor i Region Vest og i Region Øst * Endret fra siste 2 år til siste 12 måneder 13

14 Kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret

15 Flest har besøkt skattekontoret for å få utført en tjeneste, men økning i andelen som har hatt generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret. Var dette i forbindelse med 2012 For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 69% 68 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 54% 33 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 24% 20 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=146) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 15

16 Flest besøkte skattekontoret i forbindelse med selvangivelsen, skattekort/frikort eller skatteberegning Spørsmål: Gjaldt din henvendelse på skattekontoret noe av det følgende Selvangivelsen 44% 49% Skattekort/frikort 33% 37% Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 36% 40% Skjema/blanketter 30% 39% Generelle spørsmål (n=78) For å få utført en tjeneste (n=133) Flytteendring/navneendring 2 20% Arv/gave 11% 1 Attester 9% 9% Base: De som har vært på skattekontoret for enten å få utført en tjeneste eller stilt generelle spørsmål 16

17 29 % av de som besøkte skattekontoret fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no. Dette er på nivå med 2012 Spørsmål: Ble du på skattekontoret veiledet i hvordan du kunne bruke nettsiden skatteetaten.no for å finne svar på det du lurte på eller for å få utført tjenesten elektronisk? 2012 Ja, fikk veiledning 24% 19 % Ja, ble tilbudt veiledning men ønsket det ikke 5% 6 % Nei 69% 72 % Vet ikke/husker ikke 2 % Base: De som har vært på skattekontoret for enten å få utført en tjeneste eller stilt generelle spørsmål (n=133) 17

18 Det er høy tilfredshet med skattekontoret på de fleste parameterne, men noe nedgang i tilfredshet siden 2012 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 78% 7% 5% 6% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 77% 6% 7% 5% 4% 1% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 75% 8% 5% 5% 7% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på kontoret 75% 7% 5% 4% 8% 1% Det var akseptabel ventetid på kontoret 55% 21% 6% 11% 7% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 61% 1 11% 6% 6% 4% Åpningstidene på kontoret var tilpasset mitt behov 49% 10% 13% 10% 15% 3% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=146) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 18

19 Kontakt med Skatteetaten via telefon

20 Flest har besøkt skattekontoret for informasjonsinnhenting/generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via telefon. Var dette i forbindelse med 2012 Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 65% 46 % For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 54% 54 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 26% 24 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=293) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 20

21 Flest ringte Skatteetaten i forbindelse med selvangivelsen, skattekort/frikort eller skatteberegning Spørsmål: Gjaldt din henvendelse på telefonen noe av det følgende Selvangivelsen 49% 46% Skattekort/frikort 37% 54% Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 29% 36% Skjema/blanketter 23% 29% Generelle spørsmål (n=189) For å få utført en tjeneste (n=158) Arv/gave 1 10% Flytteendring/navneendring 11% 20% Attester 5% 5% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon enten å få utført en tjeneste eller stille generelle spørsmål 21

22 32 % av de som ringte skattekontoret fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no. Dette er på nivå med 2012 Spørsmål: Ble du i samtalen med Skatteetaten veiledet i hvordan du kunne bruke nettsiden skatteetaten.no for å finne svar på det du lurte på eller for å få utført tjenesten elektronisk? 2012 Ja, fikk veiledning 28% 30 % Ja, ble tilbudt veiledning men ønsket det ikke 4% 4 % Nei 58% 62 % Vet ikke/husker ikke 10% 4 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon enten å få utført en tjeneste eller stille generelle spørsmål (n=250) 22

23 I 2013 var det noen færre som benyttet tilbakeringing enn som ventet på svar når de ringte Skatteetaten Spørsmål: Da du ringte Skatteetaten, ventet du til du fikk svar eller benyttet du muligheten for tilbakeringing? % 16% 47% Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Vet ikke/husker ikke Vet ikke/husker ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=293) 23

24 Det er høy tilfredshet med skattekontoret på de fleste parameterne, men noe nedgang i tilfredshet siden 2012 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via telefon, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 76% 1 5% 1% 5% 1% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 71% 14% 7% 1% 4% 3% Jeg ble ringt tilbake innen akseptabel tid (de som valgte tilbakeringing) 65% 19% 6% 6% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 70% 14% 7% 4% 5% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på telefonen 64% 13% 9% 5% 8% 1% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 57% 19% 11% 4% 4% 5% Åpningstiden på telefon er tilpasset mitt behov 44% 13% 16% 8% 11% 8% Det var akseptabel ventetid på telefonen (de som ventet) 36% 20% 1 16% 11% 5% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=293) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 24

25 Bruk av skatteetaten.no i forbindelse med besøk på skattekontoret eller telefonsamtale med Skatteetaten

26 Halvparten av de som besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten hadde på forhånd søkt etter informasjon på skatteetaten.no. Dette er noe høyere enn i 2012 (46 %) Spørsmål: Søkte du etter informasjon på skatteetaten.no før du besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten? Ja 51% Nei 48% Vet ikke 1% Base: De har besøkt skattekontoret eller ringt Skatteetaten med generelle spørsmål eller for å få utført en tjeneste samt at de har tilgang til Internett (n=333) 26

27 De fleste besøkte skattekontoret/ringte Skatteetaten etter at de hadde søkt på skatteetaten.no gjorde det fordi de ikke fant informasjonen de søkte Spørsmål: Hva er årsaken til at du besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten etter at du hadde søkt informasjon på skatteetaten.no? SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Fant ikke den informasjonen jeg søkte på skatteetaten.no 50% 58% Informasjonen på skatteetaten.no var vanskelig å forstå/ikke entydig 8% 15% For å bekrefte at jeg hadde forstått informasjonen på skatteetaten.no riktig 7% 9% Gikk ikke an å utføre tjenesten jeg ønsket på nettet 6% 8% Redd for å gjøre feil/er tryggere å snakke med noen Det å besøke/ringe [ ] er den enkleste måten å få informasjon på 4% 5% 3% 3% Skattekontoret ligger i nærheten av der jeg bor/jobber 1% 1% Annet 20% 24% Vet ikke/husker ikke 0% 5% Base: De som hadde søkt etter informasjon på skatteetaten.no før de besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten (n=171) 27

28 De fleste besøkte skattekontoret/ringte Skatteetaten uten å søke på skatteetaten.no fordi de mente det var tryggest eller enklest Spørsmål: Hva er årsaken til at du valgte å besøke skattekontoret eller ringe Skatteetaten istedenfor å søke etter informasjon på skatteetaten.no? SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Er tryggest å snakke med noen/ønsket å være sikker at jeg gjorde riktig Er den enkleste måten å få informasjon på 26% 31% 21% 28% Er hyggeligst å snakke med noen Gikk ikke an å få utført tjenesten jeg ønsket på nettet Kjenner noen i Skatteetaten/på skattekontoret Tenkte ikke på det Har en komplisert økonomi Vane/pleier alltid å gjøre det hvis jeg har spørsmål Skattekontoret ligger i nærheten av der jeg bor/jobber 6% 8% 6% 5% 3% 5% 3% 0% 3% 3% 5% Annet 34% 27% Vet ikke/husker ikke 6% 9% Base: De som besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten uten først å ha søkt på skatteetaten.no (n=159) 28

29 Kontakt med Skatteetaten via brev

30 Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via brev for å få utført en tjeneste, men økning i andelen som har hatt generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via brev. Var dette i forbindelse med 2012 For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 66% 59 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 33% 22 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 26% 25 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=220) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 30

31 Klar oppgang når det gjelder tilfredshet med svartiden via brev Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via brev, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Det var akseptabel svartid på min henvendelse via brev 5 2 7% 9% 8% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via brev 6 9% 7% 5% 9% 8% Innholdet i svarbrevet fra Skatteetaten var lett å forstå 49% 2 9% 9% 5% 6% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=220) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 31

32 Kontakt med Skatteetaten via e-post

33 Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post for å få utført en tjeneste, men økning i andelen som har hatt generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via e-post. Var dette i forbindelse med 2012 For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 51% 39 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 33% 27 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=167) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 33

34 Kontakten via e-post var i første rekke om selvangivelsen Spørsmål: Gjaldt din henvendelse på skattekontoret noe av det følgende Selvangivelsen 56% 67% Skattekort/frikort 38% 46% Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 3 36% Skjema/blanketter 25% 33% Generelle spørsmål (n=85) For å få utført en tjeneste (n=105) Flytteendring/navneendring 17% 16% Arv/gave 8% 14% Attester 6% 5% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev for enten å få utført en tjeneste eller stille generelle spørsmål 34

35 Relativ høy tilfredshet med kontakten med Skatteetaten via e-post Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via e-post, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Det var akseptabel svartid på min henvendelse via e- post 5 19% 10% 3% 3% 13% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via e-post 57% 14% 8% 6% 7% 8% Innholdet i svar e-posten fra Skatteetaten var lett å forstå 49% 15% 10% 9% 4% 13% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=167) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 35

36 Besøk på skatteetaten.no

37 Økning i andelen som har besøkt skatteetaten.no både for å søke informasjon og for å få utført en tjeneste Spørsmål: Tenk på den eller de gangene du har besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no. Var det i forbindelse med 2012 For å få utført en elektronisk tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 83% 70 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 67% 52 % Base: De som har besøkt skatteetaten.no (n=1097) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 37

38 Brukerne benytter skatteetaten.no til å søke en stor og økende bredde av informasjon Spørsmål: Søkte du informasjon om noe av det følgende 2012 Selvangivelsen 79% 66 % Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 58% 36 % Skattekort/frikort 40% 36 % Skjema/blanketter 34% 22 % Flytteendring/navneendring 17% 10 % Arv/gave 1 9 % Attester 6% 5 % = Signifikant oppgang Base: De som har besøkt skatteetaten.no for å søke generell informasjon (n=738) = Signifikant nedgang 38

39 79 % av de som besøkte skatteetaten.no for å få utført en elektronisk tjeneste leverte inn selvangivelsen via skatteeetaten.no Spørsmål: Utførte du noen av følgende elektroniske tjenester på skatteetaten.no? 2012 Innlevering av selvangivelsen 79% 77 % Bestilling eller endring av skattekort/frikort 37% 43 % Elektronisk skatteberegning 3 22 % Flyttemelding 14% 12 % = Signifikant oppgang Base: De som har besøkt skatteetaten.no for å få utført en elektronisk tjeneste (n=913) = Signifikant nedgang 39

40 Generell grei tilfredshet med skatteetaten.no, tilbakegang på flere parametere siden 2012 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens nettside skatteetaten.no, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig for meg 53% 29% 9% 4% 3% Det var enkelt å få gjennomført de elektroniske tjenestene jeg ønsket på skatteetaten.no* 46% 31% 1 6% 3% Jeg fikk den informasjonen jeg trengte på skatteetaten.no 5 23% 11% 7% 4% 3% Jeg fant lett informasjonen jeg var ute etter på skatteetaten.no 33% 34% 18% 8% 5% Informasjonen på skatteetaten.no er lett å forstå 29% 37% 21% 9% Informasjonen på skatteetaten.no er strukturert på en oversiktlig måte 26% 39% 20% 9% 3% 3% Søkerfunksjonen fungerte godt på skatteetaten.no 35% 27% 17% 7% 3% 11% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som besøkt skatteetaten.no (n=1097) * Kun til de som oppgir å ha utført en elektronisk tjeneste på skatteetaten.no 40

41 Overordnet vurdering av Skatteetaten

42 77 % opplever alt i alt Skatteetatens service som god Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten. Andel helt eller litt enig Alt i alt opplever jeg Skatteetatens sevice som god 4 35% 1 4% 3% 4% Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte 43% 29% 10% 4% Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt 39% 31% 18% 4% 4% 4% De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de opplysningene jeg har vært ute etter 39% 31% 16% 6% 3% 5% Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket 38% 30% 18% 5% 4% 5% Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere 33% 25% 15% 3% 3% 21% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt kontakt med Skatteetaten i minst én av kanalene og/eller har besøkt skatteetaten.no (n=1298) 42

43 Nedgang på 4 av 6 parametere sammenlignet med 2012 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten Alt i alt opplever jeg Skatteetatens service som god Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de opplysningene jeg har vært ute etter Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt 43

44 Saksbehandling

45 14 % har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten. Dette er relativt likt tidligere år Spørsmål: Har du hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i privat sammenheng i løpet av de siste 5 årene? Med saksbehandling mener vi bl.a. klage på likning eller skatteoppgjør, arvemelding e.l. Vi mener ikke vanlige endringer i selvangivelsen eller skattekort, bestilling av skjemaer e.l. 40 Ja 14% Nei 85% Husker ikke 1% Base: Alle (n=2018) 45

46 Det er en del forskjeller i tilfredshet med ulike parametere knyttet til saksbehandling hos Skatteetaten Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten. Andel helt eller litt enig Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte 5 21% 10% 6% 10% 1% Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå 45% 23% 1 6% 8% 6% Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt 44% 2 1 5% 1 5% Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken % 1 19% Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid 27% 2 23% 11% 15% Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 29% 17% 13% 11% 16% 14% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=284) 46

47 Nedgang på to av parameterne (saksbehandlingstid og hvor lett det er å komme i kontakt med saksbehandlerne) sammenlignet med 2012 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 47

48 Nesten 7 av 10 som har hatt sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken sin Spørsmål: Fikk du medhold i saken din? 5% 5% 21% 69% Ja Nei Husker ikke Saken er ennå ikke avsluttet Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=284) 48

49 Forventet svartid ved kontakt med Skatteetaten i ulike kanaler

50 57 % forventer svar innen 7 dager når man har kontakt med Skatteetaten via brev. Dette er 8 prosentpoeng lavere enn i 2012 Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar fra Skatteetaten når både din henvendelse og Skatteetatens svar sendes per brev i posten? Beregn tiden fra du sender brevet til du får svar. 3% 4% 4% 11% 30% 46% 1-3 dager 4-7 dager 8-14 dager dager Mer enn 21 dager Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 7 dager: 57 % Omtrent halvparten (46 %) mener at en ukes tid er akseptabel svartid for henvendelser per brev. 11 % forventer svar raskere enn 4 dager, mens 38 % aksepterer svartid utover 7 dager. De fleste av disse forventer svar innen 2 uker De yngste forventer i størst grad raskt svar via brev. 63 % av de under 30 år forventer svar innen 7 dager Menn forventer i snitt noe raskere svar enn det kvinner gjør Ser vi på gruppen som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev i løpet av de siste 12 månedene forventer 50 % av disse svar innen 7 dager. Dette er altså noe lavere enn snittet Base: Alle (n=2018) 50

51 75 % forventer svar innen 5 minutter når man ringer Skatteetaten (uten tilbakeringing), men flest forventer svar innen 2 minutter Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du ringer Skatteetaten? Tenk på tiden det går fra du taster nummeret til noen hos Skatteetaten tar telefonen*. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. 7% 4% 10% 44% 31% 0-2 minutter 3-5 minutter 6-10 minutter minutter Mer enn 15 minutter Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 5 minutter: 75 % Mange forventer å få raskt svar når de ringer Skatteetaten. 75 % forventer å få svar mellom 0 og 5 minutter. 44 % forventer å få svar så raskt som under 3 minutter. 11 % aksepterer mer enn 10 minutters ventetid Ingen systematiske forskjeller mellom aldersgruppene Ingen forskjeller mellom kvinner og menn 77 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon i løpet av de siste 12 månedene forventer svar innen 5 minutter når man ringer uten tilbakeringing. Dette er altså på nivå med gjennomsnittet Base: Alle (n=2018) * Spørsmålet er mer spesifisert enn tidligere 51

52 62 % forventer å bli ringt tilbake innen 30 minutter når man ringer Skatteetaten (med tilbakeringing), men flest forventer å bli ringt tilbake innen 15 minutter Spørsmål: Når man ringer Skatteetaten er det mulig å velge tilbakeringing [ ]. Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du ringer Skatteetaten og velger tilbakeringing? Tenk på tiden det går fra du taster at du ønsker tilbakeringing til noen fra Skatteetaten ringer deg tilbake*. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. 4% 6% 7% 40% 19% minutter minutter minutter 1-2 timer 3 timer eller mer Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 30 minutter: 62 % Det er relativ stor spredning når det gjelder forventet svartid ved tilbakeringing. 62 % forventer svar innen 30 minutter. 13 % aksepterer svar senere enn 1 time etter egen oppringing Ingen systematiske forskjeller mellom aldersgrupper Ingen forskjeller mellom kvinner og menn 72 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon i løpet av de siste 12 månedene forventer svar innen 30 minutter når man ringer med tilbakeringing. Dette er noe høyere enn snittet Base: Alle (n=2018) * Spørsmålet er mer spesifisert enn tidligere 52

53 59 % forventer svar innen 24 timer når man har kontakt med Skatteetaten via e-post. Flest forventer svar innen mellom 8-24 timer Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar fra Skatteetaten når både din henvendelse og Skatteetatens svar sendes per e-post? Beregn tiden fra du sender din e-post til du får svar. 9% 6% 17% 20% 44% Innen 1 time 1-7 timer 8-24 timer timer Mer enn 48 timer Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 24 timer: 59 % Det er delte forventninger til hvor raskt man bør få svar når man henvender seg via e-post. Flest mener at 8-24 timer, dvs. et døgn, er akseptabelt. 15 % forventer svar raskere, dvs. innen 7 timer, mens 17 % aksepterer mer enn 48 timers svartid Ingen systematiske forskjeller mellom aldersgruppene Menn forventer i noe større grad enn kvinner svar på e-post innen 24 timer 64 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post i løpet av de siste 12 måneder forventer svar innen 24 timer. Dette er noe høyere enn snittet Base: Alle som har tilgang til Internett (n=1815) 53

54 26 % forventer svar innen 7 timer når man stille spørsmål til Skatteetaten via sosiale medier Spørsmål: Skatteetaten har egen side på Facebook og profil på Twitter. Hvor raskt mener du at du bør få svar fra Skatteetaten når du stiller spørsmål til Skatteetaten på Facebook, Twitter o.l.? % 8% Det er fortsatt mange som ikke kan ta stilling til dette spørsmålet (34 %), men det er interessant å se at denne andelen har falt fra 57 % i Dvs. at flere ser på sosiale medier som en relevant måte å ha kontakt med Skatteetaten på 6% 7% 27% Totalt innen 7 timer: 26 % Innen 1 time 1-7 timer 8-24 timer timer Mer enn 48 timer Ikke aktuelt Vet ikke Base: Alle som har tilgang til Internett (n=1815) 54

55 24 % forventer å ha fått kontakt/hjelp i skranken innen 5 minutter når man besøker skattekontoret. Dette er en nedgang på 18 prosentpoeng siden 2012 Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du besøker skattekontoret? Beregn tiden fra du kommer til skattekontoret til du har fått kontakt/hjelp i skranken. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. 3% 5% 13% 11% 30% 18% 20% 0-2 minutter 3-5 minutter 6-10 minutter minutter Mer enn 15 minutter Ikke aktuelt Vet ikke Totalt innen 5 minutter: 24 % Det er stor spredning i forventninger til hvor raskt man skal få kontakt/hjelp i skranken ved besøk på skattekontoret. 13 % forventer kontakt innen 2 minutter, mens 30 % aksepterer ventetid på mer enn 15 minutter Ingen systematiske forskjeller mellom aldersgrupper Ingen forskjeller mellom menn og kvinner 25 % av de som har besøkt skattekontoret i løpet av de siste 12 månedene forventer å ha fått kontakt/hjelp i skranken innen 5 minutter. Dette tilsvarer gjennomsnittet Base: Alle (n=2018) 55

56 Foretrukne informasjonskanaler i ulike situasjoner

57 57 % foretrekker å få/finne generell informasjon via skatteetaten.no når de trenger det. Dette er en oppgang siden 2012 Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du trenger generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister, arv e.l.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Nettsiden skatteetaten.no Via telefon til Skatteetaten Via e-post til Skatteetaten Via brev til Skatteetaten Personlig oppmøte på skattekontoret På andre nettsider enn skatteetaten.no Brosjyrer eller annet skriftlig materiale fra Skatteetaten Skatteetatens sider i sosiale medier Media (aviser, TV, radio etc.) Mobilapp fra Skatteetaten Chat på skatteetaten.no Offentlig servicekontor Familie/venner Annet Ikke relevant Vet ikke 2 19% 18% 19% 11% 16% 1 13% 3% 7% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 4% 57% 51% Base: Alle (n=2018) 57

58 Telefon er den kanalen flest foretrekker når de har spørsmål om en sak som er under behandling hos Skatteetaten. Telefon og e-post har hatt en økning Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du har spørsmål om en konkret sak som er under behandling hos Skatteetaten.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Via telefon til Skatteetaten 48% 43% Via e-post til Skatteetaten 29% 36% Personlig oppmøte på skattekontoret 1 17% Via brev til Skatteetaten 9% 15% Nettsiden skatteetaten.no 10% 14% Nettsiden altinn.no Skatteetatens sider i sosiale medier Mobilapp fra Skatteetaten Chat på skatteetaten.no Annet Ikke relevant Vet ikke 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 4% Base: Alle (n=2018) 58

59 8 av 10 foretrekker å utføre denne type tjenester elektronisk på skatteetaten.no eller på altinn.no. Dette er en økning siden 2012 Spørsmål: Gjennom hvilke kanaler eller på hvilke måter vil du foretrekke å levere selvangivelsen, bestille skattekort eller bestille/levere andre skjemaer hos Skatteetaten? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Elektronisk på skatteetaten.no 51% 58% Elektronisk på altinn.no 2 20% Via brev til Skatteetaten 13% 19% Via e-post til Skatteetaten 10% 1 Personlig oppmøte på skattekontoret 5% 11% 2012 Skatteetatens sider i sosiale medier 0% 0% 2013 Mobilapp fra Skatteetaten 0% 0% Annet Ikke relevant Vet ikke 3% 3% 3% Base: Alle (n=2018) 59

60 Flest vil ha generell informasjon fra Skatteetaten per e-post. Andelen som ønsker det har økt siden 2012 Spørsmål: Gjennom hvilke kanaler eller på hvilke måter vil du foretrekke at Skatteetaten kontakter deg når de ønsker å gi deg generell informasjon (som f.eks. informasjon om viktige frister knyttet til selvangivelsen, nye regler som angår deg, informasjon om at skatteoppgjøret er klart o.l.)? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Per e-post 47% 57% Per brev 34% 38% Per telefon 11% 2 På skatteetaten.no 6% 5% Per SMS På altinn.no 4% 3% På Skatteetatens sider på sosiale medier 1% Annet 1% 1% Ønsker ikke informasjon 0% Vet ikke Base: Alle (n=2018) 60

61 Flest vil ha informasjon fra Skatteetaten i forbindelse med saksbehandling av konkrete saker per e-post eller per telefon. Andelen som ønsker det har økt siden 2012 Spørsmål: Gjennom hvilke kanaler eller på hvilke måter vil du foretrekke at Skatteetaten kontakter deg i forbindelse med saksbehandling av konkrete saker? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Per e-post 41% 51% Per telefon 37% 41% Per brev 30% 36% Per SMS 3% På altinn.no På Skatteetatens sider på sosiale medier 1% 1% 1% 1% Annet 1% Ønsker ikke informasjon 0% 1% Vet ikke Base: Alle (n=2018) 61

62 Alt i alt inntrykk av Skatteetaten

63 Flest har et ganske godt inntrykk av Skatteetaten. 69 % har til sammen et ganske eller svært godt inntrykk. Dette er på nivå med 2012 (71 %) Spørsmål: Alt i alt, vil du si at du har et svært godt, ganske godt, verken godt eller dårlig, ganske dårlig eller svært dårlig inntrykk av Skatteetaten 3% 1% 1% 1% 19% 21% 4% 1% 5% 15% 19% 35% 40% 25% 56% De som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=1298) De som verken vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=720) Svært godt inntrykk Verken eller Svært godt inntrykk Base: Alle (n=2018) 50% Ganske godt inntrykk Ganske dårlig inntrykk Vet ikke De som har vært i kontakt med Skatteetaten har et bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (77 % mot 55 %) Ingen forskjell mellom aldersgrupper Ingen forskjell mellom kvinner og menn Færrest er fornøyd med Skatteetaten i Region Sør (65 %). Flest er fornøyd med Skatteetaten i Region Nord (75 %) 63

64 <Prosjektnavn> for <Oppdragsgiver>

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2014

Bedriftsundersøkelse 2014 Bedriftsundersøkelse 2014 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2016

Befolkningsundersøkelse 2016 Befolkningsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 22.06.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2015

Bedriftsundersøkelse 2015 Bedriftsundersøkelse 2015 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2016

Bedriftsundersøkelse 2016 Bedriftsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 04.07.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Skattedirektoratet Rapport fra brukerundersøkelse Skattebetalernes syn på skattemyndighetene Bakgrunn og hensikt Bakgrunn Skattedirektoratet har tatt kontakt med Feedback AS for å gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Innledning: ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETSKULTUR KOMPETANSEMILJØ Tall (2011): Ca. 4,8 millioner

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE?

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? NAV I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din med NAV de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig som bruker og som pårørende, ber vi deg svare ut fra din som personlig bruker. HVORDAN SKAL DU BESVARE

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Hvem ringer Skatteopplysningen. desember 2011. Analyseteamet, 20.12.2011

Hvem ringer Skatteopplysningen. desember 2011. Analyseteamet, 20.12.2011 Skatteetaten Hvem ringer Skatteopplysningen desember 2011 Analyseteamet, 20.12.2011 Anders Berset Skattedirektoratet Anne Kjersti Stavø Stenehjem Skatteopplysningen 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Henvendelser

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005 Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 Rapport for Skattedirektoratet August 2005 1 Bakgrunn Skattedirektoratet har i flere år gjennomført undersøkelser for å få kunnskap om næringslivets syn på Skatteetaten.

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 Generelt om de nasjonale undersøkelsene 2 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 Bakgrunn Iht. SLA er Pasientreiser HF ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og sammenstille

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Gjennomført for Statens Landbruksforvaltning Januar 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Statens Landbruksforvaltning Ellen Hov Aanæs

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning

Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn har større behov for veiledning Skattytere med utenlandsk bakgrunn utgjør en stadig større andel av skattytermassen. Artikkelen viser at denne gruppen skiller seg ut

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Dag Nordhagen Selsjord, Skatt øst Inger Guro Bendiksen, Skatt øst Utenlandske næringsdrivende med enkeltpersonforetak

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Altinnstrategi. Forventninger til Altinn. Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013

Altinnstrategi. Forventninger til Altinn. Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013 Altinnstrategi Forventninger til Altinn Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013 Hovedpunkter Litt om Skatteetaten for de som ikke vet Vår Altinnreise Strategien og våre krav til Altinn videre Skatteetaten tittel

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Slik bidrar Skatteetaten til å øke bruken av digitale tjenester. Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning Skatt øst

Slik bidrar Skatteetaten til å øke bruken av digitale tjenester. Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning Skatt øst Slik bidrar Skatteetaten til å øke bruken av digitale tjenester Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning Skatt øst Slik bidrar Skatteetaten til å øke bruken av våre tjenester Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag

Resultater brukerundersøkelsen Sør-Trøndelag NAV i Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen - Sør-Trøndelag Bakgrunn Høstens undersøkelse ble gjennomført i perioden. til. oktober. Formålet med undersøkelsen er å gi NAV sine brukerne anledning

Detaljer

På nett med befolkningen?

På nett med befolkningen? Nr. 2004:11 På nett med befolkningen? En analyse av befolkningens kanalvalg og behov for offentlig informasjon Forord I 1998 var telefon og personlige kontakt de viktigste informasjonskanalene for folk

Detaljer

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning

Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Innsikt mobilbruk blant Norges befolkning Undersøkelse gjennomført for Fjordkraft 21.04.201 Anne-Birgitte Høyerholt abh@opinion.no Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Fjordkraft Webundersøkelse FORMÅL

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om pensjon

Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse om pensjon Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes kunnskap om og bevissthet omkring

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Hvem er mest og minst fornøyd med dere?

Hvem er mest og minst fornøyd med dere? Finn Olav Sveinall Hva er KSindeks? Norges største måling innen kundeservice. 40 000 mennesker spurt hvert år. 20 000 fullførte intervju. Hvert år kårer vi bransjevinnere og en totalvinner. Hvem er mest

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Befolkningsundersøkelse: Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten

Befolkningsundersøkelse: Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten Befolkningsundersøkelse: Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten Utarbeidet av MMI, v/ Lillian Næss Brodahl August/september 2004 MARKEDS- OG MEDIAINSTITUTTET AS. POSTBOKS 9143 GRØNLAND,

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008

KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 KLIKK MOTOR Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Desember 2008 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/motor Undersøkelsen

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. mars 0 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Danmark - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 00 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET LEVERANDØR: EPINION NORGE AS PRESENTASJON AV BRUKERUNDERSØKELSEN NOVEMBER 2015

LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET LEVERANDØR: EPINION NORGE AS PRESENTASJON AV BRUKERUNDERSØKELSEN NOVEMBER 2015 02.10.2015 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET PRESENTASJON AV BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 LEVERANDØR: EPINION NORGE AS 10. NOVEMBER 2015 PROSJEKTINFORMASJON Lotteri- og stiftelsestilsynet har som formål å gi

Detaljer

Her finner du noen tips om levering av selvangivelsen. Innlogging og bruk av MinId har vært omtalt i medlemsbladene for februar 2012 og april 2011.

Her finner du noen tips om levering av selvangivelsen. Innlogging og bruk av MinId har vært omtalt i medlemsbladene for februar 2012 og april 2011. Elektronisk selvangivelse 2012 Her finner du noen tips om levering av selvangivelsen. Innlogging og bruk av MinId har vært omtalt i medlemsbladene for februar 2012 og april 2011. Det er to områder med

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer