Befolkningsundersøkelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningsundersøkelse 2015"

Transkript

1 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015

2 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer som har drift av selvstendig næring (selvstendig næringsdrivende) som hovedbeskjeftigelse er ikke med i utvalget. Undersøkelsen er gjennomført i mai og juni 2015 Ansvarlig hos Skattedirektoratet er Bente Karmann Tranberg Ansvarlig hos Opinion er Irene Øen 2

3 Oppsummering Kontakt med skatteetaten 28% har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fem kanalene. Andelen som har vært i kontakt via brev har hatt en svak tilbakegang. Kontakt via telefon, personlig oppmøte og sosiale medier holder seg stabilt. E-post har en svak økning mens det er en sterk økning for skatteetaten.no. Personlig oppmøte Flest har besøkt skattekontoret for å få utført en tjeneste. Tendens til reduksjon i informasjonsinnhenting sammenlignet med 2014, men her er relativt høye feilmarginer. Flest henvender seg til skattekontoret i forbindelse med selvangivelsen og skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp. 1 av 3 (34 %) av de som besøkte skattekontoret fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no - på nivå med Alt i alt tilbakegang i tilfredshet med besøket på skattekontoret, samt tilbakegang når det gjelder «hyggelig og imøtekommende», «ventetid på kontoret» og «god kunnskap». Kontakt med skatteetaten via telefon Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon i forbindelse med innhenting av informasjon/generelle spørsmål. Henvendelsene gjelder hovedsakelig selvangivelsen og skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp. 45 % av de som ringte Skatteetaten fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no det er på nivå sammenlignet med Andelen som benyttet seg av tilbakeringing er noe høyere sammenlignet med fjoråret. Alt i alt høy tilfredshet med telefonsamtalen med Skatteetaten, gjennomgående stabilt med 2014 men tilbakegang på ventetid på telefon for de som ventet. Nær to av tre (63 %) av de som besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten hadde på forhånd eller samtidig søkt etter informasjon på skatteetaten.no. De fleste besøkte skattekontoret/ringte Skatteetaten etter at de hadde søkt på skatteetaten.no - gjorde det fordi de ikke fant informasjonen de søkte på hjemmesiden. De som kontaktet Skatteetaten via personlig oppmøte eller telefon i istedenfor å søke etter informasjon på skattetaten.no oppgir at det er tryggest 3 å snakke med noen/ønsket å være sikker på at jeg gjorde det riktig og at det er den ekleste måten å få informasjon på.

4 Oppsummering Kontakt med Skatteetaten via brev Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via brev for å få utført en tjeneste men en lavere andel enn i Alt i alt tilfredshet med brev tilbake sammenlignet med Kontakt med Skatteetaten vi e-post Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post for å få utført en tjeneste eller informasjonshenting men nedgang på begge områder. Henvendelsene gjelder hovedsakelig selvangivelsen. Alt i alt tilfredshet med kontakt via e-post øker sammenlignet med Besøk på skatteetaten.no Flest har vært i kontakt med skatteetaten.no for å få utført en tjeneste. Henvendelsene gjelder hovedsakelig selvangivelsen. 83 % av de som besøkte skatteetaten.no for å få utført en elektronisk tjeneste leverte inn selvangivelsen via skatteeetaten.no og 78 % for å sjekke skatten. Andelen som svarer at de er helt enig i at man alt i alt er tilfreds med skatteetaten.no er lavere enn de andre kanalene. Generell høy tilfredshet med skatteetaten.no, relativt stabilt sammenlignet med Overordnet vurdering av Skatteetaten 82 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av kanalen opplever Skatteetatens service som god stabilt sammenlignet med Tilfredshet med måten skatteetaten utøver myndighet på har også hatt en positiv oppgang sammenlignet med Utover dette er nivået som i Av de nye paramtrene skårer Skatteetaten i underkant på tillit til at Skatteetaten tar dem som bevisst unndrar skatt. Saksbehandling 4 9 % har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten dette er færre enn i 2014 men vi endret spørsmålsstillingen fra siste fem år til siste to år så svarene er ikke direkte sammenlignbare. Blant de som har hatt en sak til behandling er det en økning i tilfredshet ved flere av parametrene som «tilstrekkelig informasjon», «akseptabel saksbehandlingstid» og «lett å komme i kontakt med saksbehandler». Tre av fire ( 7) som har hatt sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken sin.

5 Oppsummering Foretrukne informasjonskanaler Når man skal innhente generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister osv. foretrekker nær to av tre (63 %) å få/finne informasjon via nettsiden skatteetaten.no. Dette er en oppgang sammenlignet med Flest foretrekker telefon hvis man har spørsmål om en konkret sak som er under behandling. Telefon og e-post har hatt en tilbakegang skatteetaten.no øker. Skal man levere selvangivelsen, bestille skattekort eller bestille/levere andre skjema foretrekker ni av ti å utføre denne type tjenester elektronisk på skatteetaten.no eller altinn.no. Tre av fem ønsker å motta viktiginformasjon fra Skatteetaten på e-post. Tilsvarende gjelder saksbehandling av konkrete saker. Holdning til utviklingen av elektronisk kommunikasjon med Skatteetaten Tre av fire (75 %) er positive til utviklingen med mer elektronisk kommunikasjon mellom befolkningen og Skatteetaten Alt i alt inntrykk 75 % har et ganske eller svært godt inntrykk. Dette er tilsvarende som i 2014 (74 %). De som har vært i kontakt med Skatteetaten har et bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (80 % mot 61 %) 5

6 Kontakt med Skatteetaten

7 28 % har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fem kanalene. Spørsmål: Q3 Har du, i løpet av de siste 12 månedene vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? Via telefon 1 Via brev 8% Via e-post 1 Ved personlig oppmøte på skattekontoret 6% Via sosiale medier som Facebook, Twitter e.l. Vært i kontakt via minst én av de fem kanalene 28% Base: Alle (n=2000) 7

8 Andelen som kontakter Skatteetaten via telefon er på tilsvarende nivå som i 2014 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA TELEFON 40 Alle 1 28 Menn Kvinner år 9% år år 60 år+ Region NORD 13% 13% 1 18% Blant de som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon de siste 12 måneder har flere i NORD enn i de andre regionene vært i kontakt. Ingen forskjell på kjønn og alder. Region MIDT 1 Region VEST 14% Region SØR 1 Region ØST 9% 8

9 Andelen som kontakter Skatteetaten ved personlig oppmøte på skattekontoret er stabilt sammenlignet med Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA PERSONLIG OPPMØTE PÅ SKATTEKONTORET* 40 Alle 6% 29 Menn Kvinner 6% år 4% år år 60 år+ Region NORD 4% 6% 9% 9% Blant de som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte de siste 12 måneder har flere 60+ enn yngre vært i kontakt. Ingen forskjell på kjønn eller region. Region MIDT 7% Region VEST 6% Region SØR Region ØST 4% 9

10 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev oppgis å være lavere i 2015 enn i 2014 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA BREV 40 Alle 8% Menn Kvinner 8% 8% år år år 8% Ingen forskjell mellom kvinner og menn 60 år+ 8% De som er under 30år har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via brev Region NORD Region MIDT Flere i region Vest og Øst har vært i kontakt med Skatteetaten via brev Region VEST 1 Region SØR Region ØST 10% 10

11 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post er stigende Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA E-POST 40 Alle 1 20 Menn Kvinner 1 10% år 13% år år 60 år+ 10% 10% 1 Blant de som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post de siste 12 måneder er det ingen forskjeller på kjønn, alder eller region Region NORD 1 Region MIDT 10% Region VEST 9% Region SØR 10% Region ØST 1 11

12 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten via sosiale medier er stabil Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA SOSIALE MEDIER SOM FACEBOOK, TWITTER E.L. 40 Alle 20 Menn Kvinner år år 0% år 60 år+ Region NORD Region MIDT 3% Region VEST Region SØR Region ØST 12

13 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av de 5 kanalene er noe lavere enn i 2014 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? MINST ÉN AV DE FEM KANALENE 40 Alle 28% Menn 27% Kvinner 29% år 29% år 26% Ingen forskjeller mellom menn og kvinner år 60 år+ Region NORD 26% 30% 33% Ingen forskjell på alder De som bor i Region Sør og Øst har kontaktet Skatteetaten i noe mindre grad enn de som bor i de andre regionene Region MIDT 29% Region VEST 33% Region SØR 23% Region ØST 26% 13

14 68 % har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene. 7 har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 5 kanalene eller på skatteetaten.no Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no? Ja 68% Vært i kontakt via minst én av de fem andre kanalene eller besøkt skatteetaten.no 7 Base: Alle (n=2000) 14

15 Andelen som har besøkt skatteetaten.no har økt fra 2014 til 2015 Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene*, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no? Alle 68% Menn 7 20 Kvinner år 73% år år 60 år+ Region NORD Region MIDT Region VEST Region SØR Region ØST 46% 79% 7 60% 69% 69% 66% 7 Menn har i større grad enn kvinner besøkt skatteetaten.no De over 60 år har i klart minst grad besøkt skatteetaten.no Andelen som besøker skatteetaten.no er noe høyere blant de som bor i Region Øst, Midt og Vest 15

16 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av de 5 kanalene eller på skatteetaten.no har økt fra 2014 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene* vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? / Har du, i løpet av de siste 2 årene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no? TOTAL KONTAKT - KONTAKT I MINST ÉN AV DE FEM KANALENE OG/ELLER BESØKT SKATTEETATEN.NO Alle Menn 77% 40 Kvinner 73% år 77% år år 8 60 år+ 60% Region NORD 67% Region MIDT 76% Region VEST 76% Region SØR 7 Region ØST 77% Menn har i større grad enn kvinner totalt sett hatt kontakt med Skatteetaten Totalkontakt med Skatteetaten faller etter 60 år Tendens til at totalkontakten er noe lavere blant de som bor i Region Nord og Sør 16

17 Kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret

18 Flest har besøkt skattekontoret for å få utført en tjeneste. Tendens til reduksjon i informasjonsinnhenting sammenlignet med 2014 men her er relativt høye feilmarginer. Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret. Var dette i forbindelse med For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 6 67% 69% 68 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 53% 63 % 54 % 33 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 23% 29% 24% 20 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=112) 18

19 Flest besøkte skattekontoret i forbindelse med selvangivelsen eller skatteberegning Spørsmål: Gjaldt din henvendelse på skattekontoret noe av det følgende Selvangivelsen 54% Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 4 Skjema/blanketter 34% Skattekort/frikort 3 Flytteendring/navneendring 1 Attester 9% Arv/gave (n=91) Base: De som har vært på skattekontoret for enten å få utført en tjeneste eller stilt generelle spørsmål 19

20 34 % av de som besøkte skattekontoret fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no. Dette er på nivå med 2014 Spørsmål: Ble du på skattekontoret veiledet i hvordan du kunne bruke nettsiden skatteetaten.no for å finne svar på det du lurte på eller for å få utført tjenesten elektronisk? Ja, fikk veiledning 24% 2 24 % 19 % Ja, ble tilbudt veiledning men ønsket det ikke 10% 6% 5 % 6 % Nei 66% 66% 69 % 72 % Vet ikke/husker ikke 0% 7% 2 % 2 % Base: De som har vært på skattekontoret for enten å få utført en tjeneste eller stilt generelle spørsmål (n=91) 20

21 Det er nedadgående tilfredshet med skattekontoret på tre parametre samt alt i alt tilfredshet Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret 63% 10% 10% 7% 9% 0% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 7 14% 3% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 69% 17% 3% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 7 1 6% 4% 3% 0% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på kontoret 66% 1 3% 13% Det var akseptabel ventetid på kontoret 54% 20% 7% 6% 13% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 6 9% 13% 6% 6% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=112) Spm: alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

22 Kontakt med Skatteetaten via telefon

23 Flest har kontaktet Skatteetaten via telefon for informasjonsinnhenting/generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via telefon. Var dette i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 63% 64% 65 % 46 % For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding, hjelp til elek tjenester e.l. 58% 6 54 % 54 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 3 36% 26 % 24 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=224) 23

24 Flest ringte Skatteetaten i forbindelse med selvangivelse eller skatteberegning Spørsmål: Gjaldt din henvendelse på telefonen noe av det følgende Selvangivelsen 53% 5 Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 40% 48% Skattekort/frikort 2 36% Skjema/blanketter 27% 27% Arv/gave 4% Flytteendring/navneendring 10% 1 Attester 10% 9% Generelle spørsmål (n=147) For å få utført en tjeneste (n=135) Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon enten å få utført en tjeneste eller stille generelle spørsmål 24

25 45 % av de som ringte Skatteetaten fikk eller ble tilbudt veiledning om bruk av skatteetaten.no. Dette er tilsvarende sammenlignet med 2014 Spørsmål: Ble du i samtalen med Skatteetaten veiledet i hvordan du kunne bruke nettsiden skatteetaten.no for å finne svar på det du lurte på eller for å få utført tjenesten elektronisk? Ja, fikk veiledning 36% 36% 28 % 30 % Ja, ble tilbudt veiledning men ønsket det ikke 9% 8% 4 % 4 % Nei 50% 54% 58 % 62 % Vet ikke/husker ikke 4% 10 % 4 % = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon enten å få utført en tjeneste eller stille generelle spørsmål (n=197) 25

26 I 2015 var det noen flere som benyttet tilbakeringing Spørsmål: Da du ringte Skatteetaten, ventet du til du fikk svar eller benyttet du muligheten for tilbakeringing? % 1 38% 47% 4 46% Ventet til jeg fikk svar Vet ikke/husker ikke 2014 Benyttet tilbakeringing Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Vet ikke/husker ikke % 16% 47% 4 36% 4 26 Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=235)

27 Det er høy tilfredshet med Skatteetaten på telefon på de fleste parameterne, gjennomgående stabilt siden 2014 men tilbakegang på ventetid på telefon Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via telefon, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med telefonsamtalen jeg hadde med Skatteetaten 6 19% 8% 7% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 73% 10% 8% 3% 4% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 7 13% 4% 3% 6% Jeg ble ringt tilbake innen akseptabel tid (de som valgte tilbakeringing) 74% 8% 8% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 70% 13% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på telefonen 63% 1 4% 6% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 58% 1 10% 8% 4% Åpningstiden på telefon er tilpasset mitt behov 4 16% 9% 14% 6% 14% Det var akseptabel ventetid på telefonen (de som ventet) 37% 23% 13% 7% 16% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=235) Spm: Alt i alt tilfredshet med telefonsamtalen med Skatteetaten nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

28 Bruk av skatteetaten.no i forbindelse med besøk på skattekontoret eller telefonsamtale med Skatteetaten

29 Nær to av tre (63 %) av de som besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten hadde på forhånd eller samtidig søkt etter informasjon på skatteetaten.no. Spørsmål: Søkte du etter informasjon på skatteetaten.no før du besøkte skattekontoret eller før eller samtidig med at du ringte Skatteetaten? Ja før ringte Skatteetaten 38% Ja før besøkte skattekontoret 20% Ja samtidig med at jeg ringte Skatteetaten Nei 34% Vet ikke/husker ikke 3% Base: De har besøkt skattekontoret eller ringt Skatteetaten med generelle spørsmål eller for å få utført en tjeneste samt at de har tilgang til Internett (n=239) Dette spm et ble endret i

30 De fleste besøkte skattekontoret/ringte Skatteetaten etter at de hadde søkt på skatteetaten.no - gjorde det fordi de ikke fant informasjonen de søkte Spørsmål: Hva er årsaken til at du besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten etter at du hadde søkt informasjon på skatteetaten.no? SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Fant ikke den informasjonen jeg søkte på skatteetaten.no Informasjonen på skatteetaten.no var vanskelig å forstå/ikke entydig For å bekrefte at jeg hadde forstått informasjonen på skatteetaten.no riktig Gikk ikke an å utføre tjenesten jeg ønsket på nettet Jeg trengte assistanse for å få gjort det jeg skulle gjøre på nettet 17% 10% 1 8% 8% 8% 7% 9% 6% 1 6% 8% 50% 5 58% 50% Redd for å gjøre feil/er tryggere å snakke med noen Det å besøke/ringe [ ] er den enkleste måten å få informasjon på Skattekontoret ligger i nærheten av der jeg bor/jobber Annet Vet ikke/husker ikke 3% 10% 4% 4% 8% 3% 3% 0% 0% 1 3% 3% 0% 23% 20% 24% Base: De som hadde søkt etter informasjon på skatteetaten.no før de besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten (n=151) 30

31 De fleste besøkte skattekontoret/ringte Skatteetaten uten å søke på skatteetaten.no fordi de mente det var enklest eller tryggest Spørsmål: Hva er årsaken til at du valgte å besøke skattekontoret eller ringe Skatteetaten istedenfor å søke etter informasjon på skatteetaten.no? SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Er tryggest å snakke med noen/ønsket å være sikker at jeg gjorde riktig Er den enkleste måten å få informasjon på Er hyggeligst å snakke med noen Gikk ikke an å få utført tjenesten jeg ønsket på nettet Kjenner noen i Skatteetaten/på skattekontoret Tenkte ikke på det Har en komplisert økonomi Vane/pleier alltid å gjøre det hvis jeg har spørsmål Skattekontoret ligger i nærheten av der jeg bor/jobber Annet Vet ikke/husker ikke 1 23% 26% % 6% 6% 8% 10% 1 6% 3% 7% 3% 0% 3% 4% 3% 27% 33% 34% 27% 6% 6% 9% Base: De som besøkte skattekontoret eller ringte Skatteetaten uten først å ha søkt på skatteetaten.no (n=81) 31

32 Kontakt med Skatteetaten via brev

33 Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via brev for å få utført en tjeneste men færre enn i 2014 Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via brev. Var dette i forbindelse med For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 59% 68% 66 % 59 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 36% 38% 33 % 22 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 30% 29% 26 % 25 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=163) 33

34 Alt i alt tilfredshet med brev tilbake sammenlignet med 2014 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via brev, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via brev 49% 2 1 8% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via brev 44% 26% 6% 4% 6% 14% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via brev 5 18% 7% 6% 10% Innholdet i svarbrevet fra Skatteetaten var lett å forstå 5 20% 7% 8% 8% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=163) Spm: alt i alt tilfredshet med kontakten med Skatteetaten via brev nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

35 Kontakt med Skatteetaten via e-post

36 Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post for å få utført en tjeneste eller informasjonshenting men nedgang på begge områder Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten via e-post. Var dette i forbindelse med For å få utført en tjeneste som f.eks. bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 46% 66% 62 % 54 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 44% 57% 51 % 39 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 26% 24% 33 % 27 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=216) 36

37 Kontakten via e-post var i første rekke om selvangivelsen Spørsmål: Gjaldt din henvendelse på skattekontoret noe av det følgende Selvangivelsen 5 Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 47% Skattekort/frikort 39% Skjema/blanketter 20% Flytteendring/navneendring 18% Arv/gave 1 Attester 10% (n=146) Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev for enten å få utført en tjeneste eller stille generelle spørsmål 37

38 Relativ høy tilfredshet med kontakten med Skatteetaten via e-post og økende alt i alt tilfredshet. Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via e-post, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via e-post 59% 18% 9% 6% 4% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via e-post 56% 19% 8% 3% 4% 10% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via e-post 58% 19% 6% 9% 6% Innholdet i svar e-posten fra Skatteetaten var lett å forstå 63% 14% 9% 4% 4% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=216) Spm: alt i alt fornøyd med kontakten med Skatteetaten via e-post nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

39 Besøk på skatteetaten.no

40 Flest har besøkt skatteetaten.no for å få utført en tjeneste Spørsmål: Tenk på den eller de gangene du har besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no. Var det i forbindelse med For å få utført en elektronisk tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 84% 84% 83 % 70 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 6 68% 67 % 52 % Base: De som har besøkt skatteetaten.no (n=1363) 40

41 Brukerne benytter skatteetaten.no først og fremst til å søke informasjon om selvangivelsen Spørsmål: Søkte du informasjon om noe av det følgende Selvangivelsen 8 78 % 79 % 66 % Skatteberegning/restskatt/tilgodebeløp 64% 60 % 58 % 36 % Skattekort/frikort 38% 47 % 40 % 36 % Skjema/blanketter 33% 32 % 34 % 22 % Flytteendring/navneendring 1 16 % 17 % 10 % Arv/gave 7% 9 % 12 % 9 % Attester 8% 6 % 6 % 5 % Base: De som har besøkt skatteetaten.no for å søke generell informasjon (n=851) = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 41

42 83 % av de som besøkte skatteetaten.no for å få utført en elektronisk tjeneste leverte inn selvangivelsen via skatteeetaten.no Spørsmål: Utførte du noen av følgende elektroniske tjenester på skatteetaten.no? Innlevering av selvangivelsen 83% 74% 79 % 77 % Bestilling eller endring av skattekort/frikort 3 44% 37 % 43 % Elektronisk skatteberegning 3 38% 32 % 22 % Flyttemelding 1 13% 14 % 12 % Sjekket skatten 78% Elektronisk skatteberegning 3 Benyttet fradragsveilederen 2 Sjekket reisefradraget 17% Sjekket om jeg er pendler 9% Base: De som har besøkt skatteetaten.no for å få utført en elektronisk tjeneste (n=918) * De fem siste er nye i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

43 Generell høy tilfredshet med skatteetaten.no, relativt stabilt sammenlignet med 2014 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens nettside skatteetaten.no, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med nettsiden skatteetaten.no 43% 3 14% 3% Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig for meg 59% 28% 8% 3% Det var enkelt å få gjennomført de elektroniske tjenestene jeg ønsket på skatteetaten.no* 5 3 9% 4% 3% Jeg fant lett informasjonen jeg var ute etter på skatteetaten.no 39% 33% 14% 8% 4% Informasjonen på skatteetaten.no er lett å forstå 33% 38% 17% 7% 3% Informasjonen på skatteetaten.no er strukturert på en oversiktlig måte 3 36% 17% 8% 3% 4% Søkerfunksjonen fungerte godt på skatteetaten.no 37% 28% 1 7% 3% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som besøkt skatteetaten.no (n=1363) Spm: alt i alt fornøyd med nettsiden skatteetaten.no nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

44 Overordnet vurdering av Skatteetaten

45 82 % opplever alt i alt Skatteetatens service som god Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten. Andel helt eller litt enig Alt i alt opplever jeg Skatteetatens sevice som god 46% 36% 10% 4% Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte 48% 26% 10% 3% Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt 44% 33% 1 4% 3% 4% De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de opplysningene jeg har vært ute etter 44% 28% 1 6% 3% Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket 4 30% 13% 7% 4% 4% Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere 33% 2 1 4% Skatteetaten behandler folk rettferdig 39% 28% 1 3% 10% 67 Skatteetaten er interessert i å hjelpe meg til å ikke betale for mye skatt 3 29% 17% 8% 8% 61 Jeg har tillit til at Skatteetaten får tatt de som bevisst unndrar skatt 29% 28% 18% 13% 8% 4% 57 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt kontakt med Skatteetaten i minst én av kanalene og/eller har besøkt skatteetaten.no (n=1496) * De tre siste utsagnene er nye i

46 Oppgang på 1 parametere sammenlignet med 2014 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten Alt i alt opplever jeg Skatteetatens service som god Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de opplysningene jeg har vært ute etter Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt Skatteetaten behandler folk rettferdig Skatteetaten er interessert i å hjelpe meg til å ikke betale for mye skatt Jeg har tillit til at Skatteetaten får tatt de som bevisst unndrar skatt 46

47 Saksbehandling

48 9 % har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten. Dette er en nedgang fra tidligere år men endring i spørsmålsstilling fra fem til to år gjør at svarene ikke er helt sammenlignbare. Spørsmål: Har du hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i privat sammenheng i løpet av de siste 2 årene? Med saksbehandling mener vi bl.a. klage på likning eller skatteoppgjør, arvemelding e.l. Vi mener ikke vanlige endringer i selvangivelsen eller skattekort, bestilling av skjemaer e.l. 40 Ja 9% Nei 90% Husker ikke Base: Alle (n=2000) * I spørsmålsteksten ble det endret fra 5 til 2 år 48

49 Det er en økning i tilfredshet ved flere ulike parametere knyttet til saksbehandling hos Skatteetaten Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten. Andel helt eller litt enig Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte 58% 2 8% 6% Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå 47% 23% 7% 14% 6% 3% Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt 5 20% 6% 6% 1 6% Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken 36% 24% 14% 1 10% 4% Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid 4 26% 1 7% Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 34% 19% 16% 1 1 7% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 2 årene (n=185) 49

50 Oppgang på flere parametre sammenlignet med 2014 Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 50

51 Tre av fire (75 %) som har hatt sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken sin Spørsmål: Fikk du medhold i saken din? % 16% % Ja Nei Husker ikke Saken er ennå ikke avsluttet Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 2 årene (n=185) 51

52 Åpne tilbakemelding på hva som kunne vært bedre (1 av 3) Spørsmål: Er det noe Skatteetaten kunne gjort for at opplevelsen av saksbehandlingen kunne vært en mer positiv opplevelse for deg? 1. Vært mer interessert i telefonsamtaler. Tilgjengelige for e-post, og være presise og utdypende. Han ønsker også at fristen for tilbakemelding var lengre. Og til slutt at man får raskere svar 2. Være mere hjelpsomme 3. Vanskelig å si konkret, men jeg mener det kunne vært bedre 4. Utgangspunktet var bra men det oppstod en teknisk feil 5. Tilbakebetaling av skatt. Stort beløp på 8 år å betale tilbake. 6. Svart enklere 7. Svare på det jeg lurer på. Være mer lydhørt 8. Skrive mer forståelig norsk/språk (5) 9. Sende ut rettledning via brev 10. Muligheten for å treffe på folk når du lurer på noe i en sak. Må være lettere å komme personlig i kontakt med folk, spesielt etter lengre perioder med sykemelding. Man vil inn i systemet igjen, men er usikker på hvor og hvem man skal ta kontakt med. Skulle vært lettere å komme direkte i kontakt med en saksbehandler som man kan hjelpe A-Å 11. Mer personlig kontakt og enklere tilgjengelighet 12. Mer nøyaktighet 13. Mer informasjon om hva saken egentlig dreide seg om (2) 14. Mer behjelpelig, ikke la han stå og regne ut skatt selv. 15. Litt mere informasjon. Altså bredere. 16. Litt mer veiledning på telefon, ved første kontakt 17. Litt mer imøtekommende mennesker (3). 18. Levert riktig ved første gangs utsendelse 19. Lettere å finne fram på nettsiden 20. Kunne vært mer forståelsesfull, og lytte mer til det man sier og forstå den situasjonen man er i. 21. Kunne undersøkt saken litt nærmere 22. Kunne svart 23. Kunne regnet rett Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 2 årene (n=185) 52

53 Åpne tilbakemelding på hva som kunne vært bedre (2 av 3) Spørsmål: Er det noe Skatteetaten kunne gjort for at opplevelsen av saksbehandlingen kunne vært en mer positiv opplevelse for deg? 24. Kunne latt være å ilegge straffesak/straffeskatt siden det var en forseelse 25. Kunne kontaktet meg før de endret selvangivelsen min 26. Kunne ha tid til å ta en samtale ved avslutning av sak 27. Kunne ha ringt 28. Kortere behandlingstid, fikk aldri noe svar henvendte seg.. fikk aldri noe svar når hun sendte inn svar.. Henger enda i løse luften, men orker ikke følge opp saken mer. 29. Individuell språkbruk for personen gjelder 30. Ikke være så firkantet. 31. Ikke behandle han som en forbryter i utgangspunktet 32. Har bedre kontakt med de andre offentlige organene 33. Gitt tilbakemelding (2). 34. Gitt mer info undervegs om fremgangen i saken 35. Gitt meg lettere tilgang til hvilket grunnlag beslutningen ble tatt på. 36. Fått varsel tidligere at det ikke var levert på nett 37. Fått informasjon underveis 38. Forvirrende med eiendomsskatt i Gudbrandsdalen og må kontakte Østfold, når man bor i Oslo 39. Fikk ikke fullt medhold. 40. Fikk aldri oppdateringer om når saken var ferdig 41. En stor mangel at de ikke har fylt inn posten 42. Dette har pågått 4 år på rad, samme problemet 43. Det at de tar i bruk sunn fornuft 44. De kunne vært nøyere når de kalkulerte selvangivelsen 45. De kunne svart på brevet hun skrev. 46. De kunne i større grad drøftet begrunnelsen på klagen. At man kan se at de har vurdert. 47. de kunne behandlet det raskere og gitt meg tydelig beskjed direkte, direkte på telefon 48. Behandlet fortere (14). Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 2 årene (n=185) 53

54 Åpne tilbakemelding på hva som kunne vært bedre (3 av 3) Spørsmål: Er det noe Skatteetaten kunne gjort for at opplevelsen av saksbehandlingen kunne vært en mer positiv opplevelse for deg? 49. Begynne med å holde orden på offentlige registre. 50. Bedre skolering av medarbeiderne, og lengere åpningstider på telefon før innlevering av selvangivelse. Kunne også samordne og forenkle reglene for skatt og aksjer. Som det er nå har en ikke lyst å ha aksjer. En skal også kunne rette på skjemaer for aksjer, for det går ikke an å rette på de. Det er mange måter å komme inn på skatteetaten.no, noen måter er trege og tar lang tid, mens andre er lette å bruke, mener her da påloggingsalternativene. 51. Bedre kompetanse 52. Automatiske svar som indikerer at man oppretter en ny klagesak fordi man stiller spørsmål til en pågående sak 53. At de hadde litt mer forståelse for mitt synspunkt. 54. Anerkjent tidligere at kunden hadde rett. Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 2 årene (n=185) 54

55 Foretrukne informasjonskanaler i ulike situasjoner

56 63 % foretrekker å få/finne generell informasjon via skatteetaten.no når de trenger det oppgang fra 2014 Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du trenger generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister, arv e.l.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Nettsiden skatteetaten.no 63% 58% 57% 5 Via telefon til Skatteetaten 19% 28% 2 19% Via e-post til Skatteetaten 17% 18% 19% 27% Via brev til Skatteetaten 1 14% 1 16% Personlig oppmøte på skattekontoret 10% 13% 1 13% På andre nettsider enn skatteetaten.no 7% 4% 3% 7% Brosjyrer eller annet skriftlig materiale fra Skatteetaten Skatteetatens sider i sosiale medier Media (aviser, TV, radio etc.) 0% Chat på skatteetaten.no 0% 0% Offentlig servicekontor 0% 0% 0% Familie/venner 0% 0% 0% Annet Ikke relevant Vet ikke 0% 4% Base: Alle (n=2000) 56

57 Største barrieren mot bruk av skatteetaten.no som foretrukket informasjonkanal er at det oppleves som komplisert Spørsmål: Hva er årsaken til at du ikke nevner nettsiden skatteetaten.no som foretrukket informasjonskanal? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Er enklere å snakke med noen Vanskelig å finne informasjon på skatteetaten.no 19% 2 Informasjonen på skatteetaten.no er vanskelig å forstå/ikke entydig Tenkte ikke på at jeg kunne finne informasjonen/få utført tjenesten på nettet Vanskelig å bruke internett Redd for å gjøre feil/er tryggere å snakke med noen Er hyggeligst å snakke med noen Er lite på internett Ikke behov Gammel vane Ønsker papir/brev Det å besøke Skattekontoret er den enkleste måten å få informasjon på Kjente ikke til den Skattekontoret ligger i nærheten av der jeg bor/jobber (greit å stikke innom) Annet: SKRIV INN Vet ikke/husker ikke 9% 7% 7% 6% 4% 3% 3% 1 1 Base: De som ikke har skatteetaten.no som foretrukket informasjonskanal og som er på internett (n=611) 57

58 Telefon er den kanalen flest foretrekker når de har spørsmål om en sak som er under behandling hos Skatteetaten. Telefon og e- post har hatt en tilbakegang skatteetaten.no øker Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du har spørsmål om en konkret sak som er under behandling hos Skatteetaten.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Via telefon til Skatteetaten 46% 5 48% 43% Via e-post til Skatteetaten 30% 36% 29% 43% Personlig oppmøte på skattekontoret 14% 13% 1 17% Via brev til Skatteetaten 6% 1 9% 1 Nettsiden skatteetaten.no 20% 9% 10% 14% Nettsiden altinn.no 3% 4% Skatteetatens sider i sosiale medier 0% 0% 0% Chat på skatteetaten.no 0% Annet Ikke relevant Vet ikke 4% 3% 4% Base: Alle (n=2000) 58

59 9 av 10 foretrekker å utføre denne type tjenester elektronisk på skatteetaten.no eller på altinn.no. Dette er en økning for skatteetaten.no fra Spørsmål: Gjennom hvilke kanaler eller på hvilke måter vil du foretrekke å utføre tjenester som for eksempel levere selvangivelsen, bestille skattekort eller bestille/levere ulike skjemaer hos Skatteetaten? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Elektronisk på skatteetaten.no 68% 57% 58% 5 Elektronisk på altinn.no 2 23% 2 20% Via brev til Skatteetaten 9% 1 13% 19% Via e-post til Skatteetaten 7% 1 10% 1 Personlig oppmøte på skattekontoret 6% 1 Skatteetatens sider i sosiale medier Annet Ikke relevant Vet ikke 0% 0% 0% 0% 4% 4% 3% 3% 3% 3% Base: Alle (n=2000) Spørsmålsteksten ble noe endret i

60 Flest vil ha generell informasjon fra Skatteetaten per e-post. Andelen som ønsker det har gått tilbake siden 2014 Spørsmål: Gjennom hvilke kanaler eller på hvilke måter vil du foretrekke at Skatteetaten kontakter deg når de ønsker å gi deg viktig informasjon (som f.eks. informasjon om viktige frister knyttet til selvangivelsen, informasjon om at skatteoppgjøret er klart o.l.)? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG 60% Per e-post 64% 57% % Per brev Per telefon På skatteetaten.no Per SMS På altinn.no På Skatteetatens sider på sosiale medier Annet Ønsker ikke informasjon Vet ikke 1 7% 4% 3% 0% 0% 0% 6% 6% 18% 13% % 3 34% 38% Base: Alle (n=2000) Spørsmålsteksten ble noe endret i

61 Flest vil ha informasjon fra Skatteetaten i forbindelse med saksbehandling av konkrete saker per e-post. Andelen som ønsker det er stabil fra Spørsmål: Gjennom hvilke kanaler eller på hvilke måter vil du foretrekke at Skatteetaten kontakter deg i forbindelse med saksbehandling av konkrete saker? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Per e-post 57% Per telefon 3 38% 37% 4 Per brev 2 33% 30% 36% Per SMS 6% 3% 3% På altinn.no 4% 4% På Skatteetatens sider på sosiale medier 6% 0% Annet Ønsker ikke informasjon 0% 0% 0% Vet ikke Base: Alle (n=2000) 61

62 Holdning til utviklingen av elektronisk kommunikasjon med Skatteetaten

63 Tre av fire (75 %) er positive til utviklingen med mer elektronisk kommunikasjon mellom befolkningen og Skatteetaten Spørsmål: Mer og mer av kontakten mellom befolkningen og Skatteetaten har de senere årene blitt elektronisk, bl.a. levering av selvangivelse. Dette er en utvikling som vil fortsette. Hvor positiv eller negativ er du til denne utviklingen? Er du svært positiv, ganske positiv, verken positiv eller negativ, ganske negativ eller svært negativ? 6% 6% 1 46% 29% Base: Alle (n=2000) Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke 63

64 Alt i alt inntrykk av Skatteetaten

65 Flest har et ganske godt inntrykk av Skatteetaten. 7 har til sammen et ganske eller svært godt inntrykk. Dette er tilsvarende som i Spørsmål: Alt i alt, vil du si at du har et svært godt, ganske godt, verken godt eller dårlig, ganske dårlig eller svært dårlig inntrykk av Skatteetaten 17% 26% 20% 37% 2 24% 54% 4 De som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=1496) De som verken vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=504) 5 De som har vært i kontakt med Skatteetaten har et bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (81 % mot 61 %) Ingen forskjell mellom aldersgrupper Svært godt inntrykk Ganske godt inntrykk Verken eller Ganske dårlig inntrykk Svært godt inntrykk Ingen forskjell mellom kvinner og menn Base: Alle (n=2000) 65

66 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2015

Bedriftsundersøkelse 2015 Bedriftsundersøkelse 2015 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2014

Bedriftsundersøkelse 2014 Bedriftsundersøkelse 2014 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2016

Befolkningsundersøkelse 2016 Befolkningsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 22.06.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2016

Bedriftsundersøkelse 2016 Bedriftsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 04.07.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Innledning: ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETSKULTUR KOMPETANSEMILJØ Tall (2011): Ca. 4,8 millioner

Detaljer

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Skattedirektoratet Rapport fra brukerundersøkelse Skattebetalernes syn på skattemyndighetene Bakgrunn og hensikt Bakgrunn Skattedirektoratet har tatt kontakt med Feedback AS for å gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway

ZA4726. Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway ZA4726 Flash Eurobarometer 192 (Entrepeneurship) Country Specific Questionnaire Norway Flash Eurobarometer 192 Entrepreneurship Draft Questionnaire DEMOGRAPHICS D1. Kjønn (IKKE SPØR - MARKER RIKTIG ALTERNATIV)

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet.

Det er frivillig å delta i spørreundersøkelsen, ingen skal vite hvem som svarer hva, og derfor skal du ikke skrive navnet ditt på skjemaet. 7 Vedlegg 4 Spørreskjema for elever - norskfaget Spørsmålene handler om forhold som er viktig for din læring. Det er ingen rette eller gale svar. Vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på din

Detaljer

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Undersøkelse om forenkling 2015 Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Om utvalget Bransje (antall) Ansatte (antall) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 90 89 365 27 31 200 500 450 400 350

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Skatteetatens bidrag til å øke bruken av digitale tjenester. Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning Skatt øst

Skatteetatens bidrag til å øke bruken av digitale tjenester. Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning Skatt øst Skatteetatens bidrag til å øke bruken av digitale tjenester Roar Lyby Seniorrådgiver Veiledning Skatt øst 2005: Beste online-tjeneste selvangivelsen 2015: Best IT-arkitektur Offentlig Sektor (Internasjonal

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005 Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 Rapport for Skattedirektoratet August 2005 1 Bakgrunn Skattedirektoratet har i flere år gjennomført undersøkelser for å få kunnskap om næringslivets syn på Skatteetaten.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess

28.02.2013 21:50 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Spørreundersøkelse Avbrutt prosess Publisert fra 24.01.2012 til 31.12.2012 19 respondenter (1 unike) 1. Hvilke av utsagnene nedenfor passer for deg? 1 Jeg kontaktet karrieresenteret og ga beskjed om at

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE?

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? NAV I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din med NAV de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig som bruker og som pårørende, ber vi deg svare ut fra din som personlig bruker. HVORDAN SKAL DU BESVARE

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014

Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen. Juli 2014 Webundersøkelse for FUB- Foreldre med barn i barnehagen Juli 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgsområde/univers Utvalgstrekking FUB - Foreldreutvalget for

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene

Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Spørreundersøkelse om informasjon fra Arkitektbedriftene Arkitektbedriftene opprettet i februar 2014 en undersøkelse med 13 spørsmål i verktøyet SnapQuest. Undersøkelsen ble sendt til alle de omtrent 560

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Befolkningsundersøkelse 2012 Åmot kommune 1 Innhold FORORD... 3 METODE OG UTVALG... 4 RESPONSOVERSIKT... OM RAPPORTEN... 6 OPPSUMMERING... 7 RESULTATER...

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen Utvalg År Prikket Sist oppdatert Kampen skole (Høst 2014) Høst 2014 03.12.2014 Foreldreundersøkelsen Bakgrunn Kryss av for hvilket årstrinn barnet går på: Trivsel Barnet mitt trives på skolen 4,7 Barnet

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ]

Positivt [ ] Negativt [ ] Ingen mening [ ] Spørsmål Svar 1. Ditt mobilnummer for å delta i trekningen av en ipad Mini? (frivillig) 2. Din alder? 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Over 60 3. Kjønn? Mann Kvinne 4. Dato for besvarelsen?

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag

Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag Søknad om læreplass i Asker kommune i.fag Personnummer 11 siffer Egne personopplysninger ( alle felt må fylles ut) Navn på søker Adresse Postnummer Sted Mobiletelefon Privattelefon E- postadresse Navn

Detaljer

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Brukerutvalg 25. november 2015 NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Merete Svensson, NAV Østfold Hva vi skal snakke om i dag NAVs kanalstrategi og hvorfor selvbetjeningsløsninger

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A

I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A I D. N R K I D S C R E E N S P Ø R R E S K J E M A BA R N E / U N G D O M S V E R S J O N E N Side 1 av 9 Hei, Dato: Måned År Hvordan har du det? Hvordan føler du deg? Dette er det vi ønsker at du skal

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel

Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Brukerhåndbok TNS Gallup TV-panel Velkommen til TNS Gallup TV-panel Takk for at du vil delta i den offisielle TV-undersøkelsen i Norge. TVpanelet består av 1000 husstander rundt om i hele landet, og din

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Hvem ringer Skatteopplysningen. desember 2011. Analyseteamet, 20.12.2011

Hvem ringer Skatteopplysningen. desember 2011. Analyseteamet, 20.12.2011 Skatteetaten Hvem ringer Skatteopplysningen desember 2011 Analyseteamet, 20.12.2011 Anders Berset Skattedirektoratet Anne Kjersti Stavø Stenehjem Skatteopplysningen 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Henvendelser

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10.

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10. Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Hvordan forberede studenter på arbeidslivet noen perspektiver

Hvordan forberede studenter på arbeidslivet noen perspektiver Hvordan forberede studenter på arbeidslivet noen perspektiver Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolen. 31. mars 1. april, 2014. Quality Gardermoen. Andre Vågan Introduksjon Nyutdannede profesjonsutøveres

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Brukerhåndbok for esøknad

Brukerhåndbok for esøknad HB 9.C.25 Brukerhåndbok for esøknad Behandling av esøknader i bostøttesystemet Foto: Colourbox.com Alle skal bo godt og trygt Innholdsfortegnelse 1. Innledning 4 2. Nytt i esøknad 4 3. Administrasjon

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Norway

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Norway ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Norway FL - NW Forbrukeres holdninger til handel over landegrensene og forbrukerbeskyttelse

Detaljer

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster

Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Klart du kan! Kokebok for å oppdatere språk og innhold i tekster Denne kokeboka er laget for deg som skal gå igjennom og forbedre tekster du bruker i jobben din. Du som bør bruke den er Vegvesenansatt,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret?

Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? Hva sier brukerne om møtet med NAV-kontoret? AV: MARTIN HEWITT SAMMENDRAG Våren 2007 ble det gjennomført en brukerundersøkelse rettet mot personbrukere ved de 25 første pilotkontorene i NAV. Resultatene

Detaljer

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN

- AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN MIN FREMTID - AVSLUTTENDE BYGG OG BO PROSJEKT FOR 10. TRINN Dere er mellom 23 og 27 år. Dere skal nå etablere dere i et hus, rekkehus eller i en leilighet. I denne delen av prosjektet skal dere ha en oversikt

Detaljer