Bedriftsundersøkelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelse 2014"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelse 2014 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014

2 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter med 0 ansatte) Da bedriftsstrukturen i Norge er dominert av små bedrifter har store bedrifter blitt kvotert opp i datainnsamlingen. Totalresultatene er vektet slik at de representerer helheten av norske bedrifter Undersøkelsen er gjennomført i juni 2014 Det er gjennomført 1168 intervjuer Ansvarlig hos Skattedirektoratet er Bente Tranberg Ansvarlig hos Opinion er Irene Øen 2

3 oppsummering Kontakt med skatteetaten 71 % av bedriftene har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fem kanalene. Flest har hatt kontakt via telefon. 54 % (57 % i 2013) av bedriftene har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten er høyere blant større bedrifter enn mindre bedrifter. Personlig oppmøte (lav base) Flest har vært i kontakt med skatteetaten for å innhente informasjons/generelle spørsmål. Alt i alt er halvparten tilfreds med besøket på skattekontoret. Kontakt med skatteetaten via telefon Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon i forbindelse med innhenting av informasjon/generelle spørsmål. 1 av 3 benyttet seg av tilbakeringing. Alt i alt høy tilfredshet med telefonsamtalen med skattekontoret, gjennomgående stabilt med Kontakt med Skatteetaten via brev Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via brev i forbindelse med spørsmål i en konkret sak som var under behandling. Noe lavere tilfredshet med kontakten via brev sammenlignet med telefon, men andelen er stabil sammenlignet med Kontakt med Skatteetaten vi e-post Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post i forbindelse med spørsmål i en konkret sak som var under behandling. Alt i alt tilfredshet med kontakten via e-post er noe høyere enn brev. Andelen som svarer at de er enige i at de fikk den hjelpen de trengte via e-post er høyere i år enn i fjor. Besøk på skatteetaten.no Flest har vært i kontakt med skatteetaten.no for informasjonsinnhenting/generelle spørsmål. 7 av 10 er alt i alt fornøyd med skatteetaten.no. Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig, men det er delte meninger om hvor lett den er å finne. 3

4 oppsummering Overordnet vurdering av Skatteetaten 75 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av kanalen opplever at Skatteetatens service er god. Andelen som er enige i at skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte høyere enn i Kontrollvirksomhet 15 % oppgir at Skatteetaten har vært på stedlig kontroll i bedriften. Under halvparten opplevde at de fikk råd og veiledning i forbindelse med kontrollen. Andelen som er enig i at de som utførte kontrollen behandlet bedriften med respekt noe lavere enn i fjor. Tilsvarende gjelder opplevelsen av at kontrollen ble gjennomført på en profesjonell og ryddig måte, og at det ble gitt tilfredsstillende tilbakemelding om resultatet av kontrollen. Saksbehandling 19 % har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene. Høyest tilfredshet med at saksbehandler brukte et språk det var lett å forstå og stor tillit til at saken ble behandlet korrekt. Lavest tilfredshet med behandlingstid. Andelen som er eng i at saksbehandlerne har god faglig kompetanse, at man får tilstrekkelig informasjon om saken, og at det er akseptabel saksbehandlingstid noe tilbake sammenlignet med av 10 bedrifter som har hatt en sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken. Forventet svartid ved kontakt Mange bedrifter forventer å få raskt svar når de ringer Skatteetaten. 91 % forventer å få svar mellom 0 og 5 minutter. 63 % forventer å få svar så raskt som under 3 minutter. 42 % forventer å ha fått kontakt/hjelp i skranken innen 5 minutter når man besøker skattekontoret Foretrukne informasjonskanaler Når man skal innhente generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister osv. foretrekker 57 % å få/finne informasjon via nettsiden skatteetaten.no. Har man spørsmål om en konkret sak som er under behandling foretrekker flest telefon eller e-post. Alt i alt inntrykk 73 % av bedriftene har et ganske eller svært godt inntrykk av Skatteetaten. Dette er stabilt med De som har vært i kontakt med Skatteetaten har noe bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (76 % mot 65 %) 4

5 Kontakt med Skatteetaten

6 52 % (53 % i 2013) av bedriftene har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fire kanalene. Flest har vært i kontakt via telefon. Brev tilbake 6 prosentpoeng fra 2013 Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? Via telefon 38% Via e-post 29% Via brev 19% Ved personlig oppmøte på skattekontoret 4% Vært i kontakt via minst én av de fire kanalene 52% Base: Alle (n=1168) 6

7 Store bedrifter har i noe større grad enn små bedrifter vært i kontakt med Skatteetaten via telefon Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA TELEFON Alle 38% 0-2 ansatte 37% Store bedrifter har i noe større grad enn små bedrifter vært i kontakt med Skatteetaten via telefon 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 37% 41% 53% Det er små forskjeller på regioner når det gjelder kontakt med Skatteetaten på telefon Region NORD 37% Region MIDT 41% Region VEST 37% Region SØR 39% Region ØST 37% 7

8 Få bedrifter har hatt kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA PERSONLIG OPPMØTE PÅ SKATTEKONTORET Alle 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 4% 6% 2% 1% 4% Det er først og fremst de minste bedriftene som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Bedriftene i Region Sør har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Region NORD 3% Region MIDT 3% Region VEST 3% Region SØR 7% Region ØST 3% 8

9 Det er de største og de minste bedriftene som har hatt kontakt med Skatteetaten via brev Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA BREV Alle 19% 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 22% 15% 19% 27% Det er de største og minste bedriftene som i størst grad har vært i kontakt med Skatteetaten via brev Bedriftene i Region Nord har i noe størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via brev Region NORD 26% Region MIDT 20% Region VEST 17% Region SØR 20% Region ØST 19% 9

10 Økende andel som har vært i kontakt med Skatteetaten via e- post ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA E-POST Alle 29% 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 27% 29% 38% 44% Økende andel som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post ved økende bedriftsstørrelse Bedriftene i Region Midt har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via e-post Region NORD 28% Region MIDT 38% Region VEST 25% Region SØR 26% Region ØST 30% 10

11 Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 4 kanalene er høyere blant større bedrifter enn blant mindre bedrifter Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? MINST ÉN AV DE FIRE KANALENE Alle 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 52% 51% 49% 58% 70% Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 4 kanalene er høyere blant større bedrifter enn blant mindre bedrifter Små forskjeller mellom regionene når det gjelder kontakt med Skatteetaten de siste 12 månedene Region NORD 47% Region MIDT 51% Region VEST 48% Region SØR 54% Region ØST 54% 11

12 54 % (57 % i 2013) av bedriftene har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? Ja 54% Vært i kontakt via minst én av de fem andre kanalene eller besøkt skatteetaten.no 71% Base: Alle (n=1168) 12

13 Økende andel som har benyttet skatteetaten.no ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? Alle 0-2 ansatte 54% 54% Økende andel som har benyttet skatteetaten.no ved økende bedriftsstørrelse 3-20 ansatte ansatte 51% 68% Bedriftene i Region Nord har i minst grad benyttet skatteetaten.no 51 ansatte + 80% Region NORD 45% Region MIDT 52% Region VEST 51% Region SØR 62% Region ØST 56% 13

14 Økende andel som totalt sett har vært i kontakt med Skatteetaten ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? / Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? TOTAL KONTAKT - KONTAKT I MINST ÉN AV DE FEM KANALENE OG/ELLER BESØKT SKATTEETATEN.NO Alle 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 67% 71% 71% 82% 91% Økende andel som totalt sett har vært i kontakt med Skatteetaten ved økende bedriftsstørrelse Bedriftene i Region Nord og Vest har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten siste 12 måneder. Bedriftene i Region Sør har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten. Region NORD 62% Region MIDT 72% Region VEST 64% Region SØR 82% Region ØST 72% 14

15 Kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret obs: små baser

16 Flest har besøkt skattekontoret for å få informasjon/ stille generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret. Var dette i forbindelse med 2013 Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 55% 64% For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 36% 49 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 49% 44% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=46) 16

17 Halvparten er alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret. Generelt noe lavere tilfredshet på de ulike parameterne knyttet til besøket Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret i bedriftssammenheng, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret 39% 15% 21% 6% 19% 54 Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 42% 35% 11% 6% 4% 1% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 58% 21% 16% 4% 0% 1% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på kontoret 49% 14% 15% 5% 13% 4% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 55% 4% 26% 11% 4% 0% Det var akseptabel ventetid på kontoret 59% 18% 12% 4% 6% 1% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 41% 13% 25% 7% 7% 1% 6% Åpningstidene på kontoret var tilpasset mitt behov 49% 10% 10% 15% 12% 0% 4% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=46) * Spørsmål: alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

18 Kontakt med Skatteetaten via telefon

19 Flest har ringt Skatteetaten for å få informasjon/ stille generelle spørsmål Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via telefon. Var dette i forbindelse med 2013 Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 55% 64 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 43% 54 % For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 39% 43 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=442) 19

20 Halvparten venter på svar når de ringer Skatteetaten 1 av 3 benytter muligheten for tilbakeringing Spørsmål: Da du ringte Skatteetaten, ventet du til du fikk svar eller benyttet du muligheten for tilbakeringing? % 15% 50% 46% 34% 39% Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Vet ikke/husker ikke Vet ikke/husker ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=442) 20

21 8 av 10 er alt i alt fornøyd med telefonsamtalen med Skatteetaten. Det er høy tilfredshet med Skatteetaten på de fleste parameterne, med unntak av åpningstiden og ventetiden på telefon Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret i bedriftssammenheng, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Jeg er alt i alt fornøyd med telefonsamtalen jeg hadde med Skatteetaten 56% 26% 8% 7% 3% 0% Andel helt eller litt enig Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 68% 19% 9% 2% 2% 0% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 64% 24% 4% 4% 2% 1% 0% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 68% 19% 7% 3% 3% Jeg ble ringt tilbake innen akseptabel tid (de som valgte tilbakeringing) 56% 27% 8% 0% 6% 1% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på telefonen 60% 19% 7% 7% 7% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 55% 24% 9% 5% 3% 2% 2% Det var akseptabel ventetid på telefonen (de som ventet) 42% 26% 20% 5% 6% 1% 0% Åpningstiden på telefon er tilpasset mitt/min bedrifts behov 43% 21% 13% 7% 9% 2% 6% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n= ) * Spørsmål: Alt i alt tilfredshet med telefonsamtalen med Skatteetaten nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

22 Kontakt med Skatteetaten via brev

23 Flest har hatt kontakt med Skatteetaten via brev for å ha kommunikasjon om en konkret sak Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via brev. Var dette i forbindelse med 2013 Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 62% 61 % For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 30% 44 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 37% 43 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=224) 23

24 Noe mer delt tilfredshet med Skatteetaten når det gjelder kommunikasjon via brev Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via brev, i bedriftssammenheng og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via brev 39% 19% 19% 7% 10% 4% 2% 58 Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via brev 43% 18% 13% 4% 12% 7% 4% Innholdet i svarbrevet fra Skatteetaten var lett å forstå 42% 21% 12% 7% 8% 9% 2% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via brev 32% 25% 16% 8% 9% 8% 2% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=224) * Spørsmål: alt i alt tilfredshet med kontakten med Skatteetaten via brev nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

25 Kontakt med Skatteetaten via e-post

26 Flest har hatt kontakt med Skatteetaten via e-post for å ha kommunikasjon om en konkret sak Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post. Var dette i forbindelse med 2013 Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 51% 61 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 46% 53 % For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 47% 50 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=340) 26

27 Det er høyere tilfredshet med kontakt via e-post enn med kontakt via brev Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via e-post 52% 27% 10% 4% 5% 1% 79 Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via e-post 53% 26% 6% 6% 5% 3% 1% Innholdet i svar e-posten fra Skatteetaten var lett å forstå 51% 26% 11% 2% 4% 5% 1% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via e-post 44% 27% 14% 5% 7% 2% 1% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=340) * Spørsmål: alt i alt fornøyd med kontakten med Skatteetaten via e-post nytt i

28 Besøk på skatteetaten.no

29 Flest har besøkt skatteetaten.no for generell informasjonsinnhenting Spørsmål: Tenk på den eller de gangene du har besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no. I bedriftssammenheng Var det i forbindelse med 2013 Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 81% 83 % For å få utført en elektronisk tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 59% 66 % Base: De som har besøkt skatteetaten.no i bedriftssammenheng (n=635) 29

30 7 av 10 er alt i alt fornøyd med skatteetaten.no. Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig, men det er delte meninger om hvor lett den er å finne Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens nettside skatteetaten.no, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med 31% 39% 22% 6% 2% 0% nettsiden skatteetaten.no 70 Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig for meg 55% 31% 10% 3% 0% 1% Jeg fikk den informasjonen jeg trengte på skatteetaten.no 46% 31% 15% 6% 1% 0% Det var enkelt å få gjennomført de elektroniske tjenestene jeg ønsket på skatteetaten.no* 43% 31% 14% 7% 3% 2% Informasjonen på skatteetaten.no er lett å forstå 27% 38% 26% 8% 2% Informasjonen på skatteetaten.no er strukturert på en oversiktlig måte 24% 39% 24% 8% 3% 1% 2% Søkerfunksjonen fungerte godt på skatteetaten.no 30% 33% 21% 9% 3% 3% 1% Jeg fant lett informasjonen jeg var ute etter på skatteetaten.no 28% 32% 24% 12% 3% 0% 1% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har besøkt skatteetaten.no i bedriftssammenheng(n=635) * Spørsmål: alt i alt fornøyd med nettsiden skatteetaten.no nytt i

31 Overordnet vurdering av Skatteetaten

32 3 av 4 opplever alt i alt Skatteetatens service som god Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten i bedriftssammenheng. Andel helt eller litt enig Alt i alt opplever jeg Skatteetatens sevice som god 38% 37% 17% 4% 3% 0% 1% Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte 40% 36% 14% 3% 3% 1% 3% De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de opplysningene jeg har vært ute etter 32% 39% 19% 6% 3% 1% Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere 34% 32% 16% 7% 2% 4% 5% Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt 31% 36% 20% 6% 5% 1% 2% Skatteetaten er generelt sett god til å informere om skatte- og avgiftsspørsmål som er av betydning for næringslivet 22% 35% 26% 9% 4% 2% 3% Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket 24% 33% 24% 10% 7% 1% 2% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som, i bedriftssammenheng, har hatt kontakt med Skatteetaten i minst én av kanalene og/eller har besøkt skatteetaten.no (n=828) 32

33 Kontrollvirksomhet

34 15 % oppgir å ha hatt stedlig kontroll i løpet av de siste 5 årene Spørsmål: Har Skatteetaten vært på stedlig kontroll i bedriften din i løpet av de siste 5 årene? Ja 15% 13% Nei 80% 84% Vet ikke 4% 3% Base: Alle (n=1168) 34

35 Generelt noe nedgang på utsagnene knyttet til kontrollvirksomhet. Under halvparten opplevde at de fikk råd og veiledning i forbindelse med kontrollen. Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens kontrollvirksomhet. Er du helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt enig eller helt enig i de enkelte utsagnene? Andel helt eller litt enig De som utførte kontrollen behandlet meg/bedriften min med respekt 51% 23% 11% 6% 7% 0% 2% Kontrollen ble gjennomført på en profesjonell og ryddig måte 43% 31% 8% 8% 6% 0% 3% I etterkant av kontrollen ble det gitt tilfredsstillende tilbakemelding om resultatet av kontrollen 51% 24% 9% 6% 6% 1% 2% I løpet av kontrollen ble det gitt god informasjon om formålet med kontrollen 45% 29% 11% 3% 8% 1% 3% De som utførte kontrollen brukte anledningen til å gi råd og veiledning 23% 23% 18% 8% 22% 3% 4% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt kontroll (n=179) 35

36 Saksbehandling

37 19 % oppgir å ha hatt sak(er) til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene Spørsmål: Har din bedrift hatt saker til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene? 2013 Ja 19% 20 % Nei 73% 75 % Vet ikke 7% 5 % Base: Alle (n=1168) 37

38 Høyest tilfredshet med at saksbehandler brukte et språk det var lett å forstå og stor tillit til at saken ble behandlet korrekt. Lavest tilfredshet med behandlingstid Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens saksbehandling. Er du helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt enig eller helt enig i de enkelte utsagnene? Andel helt eller litt enig Saksbehandlerne i Skatteetaten har god faglig kompetanse 24% 33% 25% 9% 5% 2% 2% Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte 34% 29% 14% 13% 9% 1% Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt 33% 26% 15% 13% 8% 5% Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå 30% 34% 19% 9% 5% 1% 2% Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken 21% 24% 24% 16% 12% 1% Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid 20% 21% 28% 14% 15% 1% Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 22% 26% 27% 10% 8% 5% 1% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=225) 38

39 Omtrent 6 av 10 som har hatt sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken (63 % i 2013) Spørsmål: Omtrent når hadde dere siste sak til behandling? Spørsmål: Fikk du medhold i saken din? I % Siste halvår % 11% Første halvår % 10% % % 17% 63% % Tidligere 3% Husker ikke 6% Ja Nei Husker ikke Saken er ennå ikke avsluttet Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=225) 39

40 Forventet svartid ved kontakt med Skatteetaten i ulike kanaler

41 63 % (61 % i 2013) forventer svar innen 2 minutter når man ringer Skatteetaten (uten tilbakeringing) Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du ringer Skatteetaten? Tenk på tiden det går fra du taster nummeret til noen hos Skatteetaten tar telefonen*. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. 1% 2% 0% 4% 2% Totalt innen 5 minutter: 91 % Mange bedrifter forventer å få raskt svar når de ringer Skatteetaten. 91 % forventer å få svar mellom 0 og 5 minutter. 63 % forventer å få svar så raskt som under 3 minutter. 28% 63% Bedrifter forventer raskere svar når de ringer Skatteetaten enn det privatpersoner gjør (43 % av privatpersoner forventer svar innen 2 minutter) 0-2 minutter 3-5 minutter 6-10 minutter minutter Mer enn 15 minutter Ikke aktuelt Vet ikke Base: Alle (n=1168) 41

42 42 % (41 % i 2013) forventer å ha fått kontakt/hjelp i skranken innen 5 minutter når man besøker skattekontoret Spørsmål: Hvor raskt mener du at du bør få svar på din henvendelse når du besøker skattekontoret? Beregn tiden fra du kommer til skattekontoret til du har fått kontakt/hjelp i skranken. Jeg ønsker at du svarer i antall minutter. Totalt innen 5 minutter: 42 % 5% 14% 14% 8% 28% 10% 20% 0-2 minutter 3-5 minutter 6-10 minutter minutter Mer enn 15 minutter Ikke aktuelt Vet ikke Det er stor spredning i forventninger til hvor raskt man forventer å få kontakt/hjelp i skranken ved besøk på skattekontoret. 14 % forventer kontakt innen 2 minutter, mens 8 % aksepterer ventetid på mer enn 15 minutter Bedrifter forventer å få raskere kontakt/hjelp når de besøker skattekontoret enn det privatpersoner gjør (22 % av privatpersoner forventer kontakt/hjelp innen 5 minutter) Base: Alle (n=1168) 42

43 Foretrukne informasjonskanaler i ulike situasjoner

44 57 % foretrekker å få/finne generell informasjon via skatteetaten.no når de trenger det. 31 % foretrekker e-post Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du trenger generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister, arv e.l. i bedriftssammenheng? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Nettsiden skatteetaten.no Via e-post til Skatteetaten Via telefon til Skatteetaten Via brev til Skatteetaten Personlig oppmøte på skattekontoret På andre nettsider enn skatteetaten.no Annet Revisor/regnskapsfører Brosjyrer eller annet skriftlig materiale fra Skatteetaten Media (aviser, TV, radio etc.) Chat på skatteetaten.no Skatteetatens sider i sosiale medier Mobilapp fra Skatteetaten Offentlig servicekontor Familie/venner Advokat Kemnerkontoret Ikke relevant Vet ikke 12% 7% 4% 4% 5% 4% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 21% 18% 6% 14% 5% 7% 31% 34% 48% 57% Base: Alle (n=1168) 44

45 E-post og telefon er de kanalene flest foretrekker når de har spørsmål om en sak som er under behandling hos Skatteetaten Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du har spørsmål om en konkret sak som bedriften din har under behandling hos Skatteetaten.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Via e-post til Skatteetaten 47% 47% Via telefon til Skatteetaten Via brev til Skatteetaten 6% 12% 41% 47% Personlig oppmøte på skattekontoret 7% 11% Nettsiden skatteetaten.no 7% 12% Nettsiden altinn.no Chat på skatteetaten.no Skatteetatens sider i sosiale medier Mobilapp fra Skatteetaten Annet Ikke relevant Vet ikke 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 4% 4% 2% 1% 2% 2% Base: Alle (n=1168) 45

46 Alt i alt inntrykk av Skatteetaten

47 73 % av bedriftene har alt i alt et godt inntrykk av Skatteetaten stabilt med 2013 Spørsmål: Alt i alt, vil du si at du har et svært godt, ganske godt, verken godt eller dårlig, ganske dårlig eller svært dårlig inntrykk av Skatteetaten 1% 1% 4% 19% 18% 4% 2% 0% 20% 28% 1% 1% 5% 15% 21% 56% 50% 54% De som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=1300) De som verken vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=700) Svært godt inntrykk Verken eller Svært godt inntrykk Ganske godt inntrykk Ganske dårlig inntrykk Vet ikke De som har vært i kontakt med Skatteetaten har noe bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (76 % mot 65 %) Base: Alle (n=1168) 47

48 Holdning til utviklingen av elektronisk kommunikasjon med Skatteetaten

49 8 av 10 bedrifter er positive til utviklingen med mer elektronisk kommunikasjon mellom bedrift og Skatteetaten Spørsmål: Mer og mer av kontakten mellom bedriftene og Skatteetaten har de senere årene blitt elektronisk, bl.a. levering av selvangivelse, momsoppgaver etc. Dette er en utvikling som vil fortsette. Hvor positiv eller negativ er du til denne utviklingen? % 2% 3% 3% 2% 11% 5% 12% 24% 57% 24% 54% Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke Base: Alle (n=1168) 49

50 De som er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt begrunner det med at det generelt er enklere Spørsmål: Hva er årsaken til at du er positiv til denne utviklingen? Er generelt enklere 78% Er lettere å holde oversikt/får digitalt arkiv/dokumenter blir lagret elektronisk i Altinn 32% Er tilgjengelig overalt bare man har tilgang til PC/Internett 14% Slipper papirskjemaer 12% Raskere/sparer tid/mer effektivt 12% Det er en naturlig utvikling - alt blir gjort elektronisk Kan eksportere skjema direkte fra regnskapssystem inn i Altinn 6% 4% Slipper å skrive for hånd på skjemaer 3% Vet ikke 2% Annet 8% Base: De som er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=945) 50

51 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt begrunner det med at de foretrekker personlig kontakt Spørsmål: Hva er årsaken til at du ikke er positiv til denne utviklingen? Vanskelig å vite hvordan ting skal gjøres 24% elektronisk 43% 2014 Gammel vane 14% 28% 2013 Foretrekker personlig kontakt 15% 31% Enklere å levere/gjøre ting på papir 13% 12% Har ikke tiltro til internettløsninger 12% 9% Har ikke/har lite tilgang til PC/Internett 8% 8% Enklere å gjøre ting over telefonen 9% 8% Kan ikke stole på Altinn/Altinn er mye nede 5% 4% Annet 12% 32% Se åpne svar neste side Vet ikke 7% 7% Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=198) 51

52 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (åpne svar) Vanskeligere å finne frem til løsning uten saksbehandler. Vanskelig å finne fram, uoversiktlig Vanskelig å finne adresser til hvor man skal sende brev. Urolig om man gjør det riktig, selv om man får en kvittering på at skjema er riktig utfylt, så ser jeg ikke om den er korrekt. jeg savner det, den kontakten med en personlig rådgiver på skatteetaten, da jeg kunne spørre og være helt sikker på at jeg gjort alt riktig, fått med alt jeg må oppgi. Tungvint. Trenger kunnskap av om data Ting går litt for langt og litt for fort. Teknologien er bra i prinsippet, men utføringen på det tekniske er problematisk og kommer i "rykk og napp". Er man ikke flink på data blir det problem. Plutselig kommer det nye endringer. I vår utkantsbedrift har vi lenge ikke hatt bredbånd heller, når infrastrukturen mangler blir det ekstra ille. Tar lang tid, og så er det noe som ikke fungerer akkurat da, eller oppdateringer så du ikke får gjort noe Tar for lang tid Roter mye, retter aldri opp feil Personlig kundeservice er viktig Overgang til elektronisk kommunikasjon skaper mer arbeid fordi man må kunne nettet godt. Når ting foregår på elektronisk vis, så er det veldig lett å glemme viktige frister. Mye man må sette inn i, tar for mye tid Mindre kontroll Mener det burde være å ha en mulig skriftlig kommunikasjon via papir fortsatt. Man trenger en saksbehandler som kjenner den enkelte sak. Man mister litt kontakten elektronisk Man får jo ikke tak på noen lenger, jeg er for gammel for data Jeg syns bare det er vanskeligere å gjøre det korrekt Jeg synes at det er vanskelig å rette opp ting på nettet hvis man gjør en feil. Jeg også føler at mine valgmuligheter er nå blitt mindre og jeg føler meg bundet og innskrenket til skjemaet. Ikke tilgang til internett Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=28) 52

53 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (åpne svar) Jeg er redd for at uvedkommende personer kan bryte seg inn i Altinn ved hjelp av data-hacking og lese mine opplysninger. Jeg er for gammel og jeg føler meg litt utenfor denne moderne utviklingen. Har noe med den personlige kontakten å gjøre Har ikke tiltro til skatteetaten Har ikke blitt opplært med pc Har gått fro fort frem, henger ikke med Greiere å få alt på papir Får ikke hjelp lenger, blir henvist over alt uten hjelp. Må lete opp alt selv. Bruker altfor mye tid til å lete frem. Fremmedgjørende å gjøre det på nette Fikk umiddelbar kontakt før, nå blir man sendt fra den ene til den andre Er lett å gjøre feil. Er ikke lettere elektronisk så det spiller ingen rolle Er ikke alt som kan løses via e-post Elektriske systemet er sårbart - jeg er skeptisk Det fungerer greit fra før av Det er vanskelig å navigere, språkbruken er ikke alltid lett, vil ha enklere språk, ikke alltid man skjønner, ikke alltid like enkelt å finne frem. Sparer ikke tid når du kjører lønn, man får melding om forandring på skattekort, må inn på siden å hente, så tar det 24h før man får det i lønnssystemet, det er veldig tungvint, trenger mere automatikk i systemet, det der bør automatisk. Det er vanskelig for eldre mennesker. Det er rart og annerledes. Mye å sette seg inn i. Det er ikke jeg som sparer inn tiden, det er jo regnskapskontorene Det er ikke enkelt å gå inn på Altinn ditt og datt uten å ha fått opplæring i det. det er veldig utrygt og vanskelig å vite om man gjør det riktig Det er ikke dekning over alt Den eldre generasjonen synes det er vanskelig Bedre med brev når det gjelder moms, katt osv At man ikke kan få et muntlig svar og alt blir så teknisk Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=24) 53

54 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2015

Bedriftsundersøkelse 2015 Bedriftsundersøkelse 2015 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2016

Bedriftsundersøkelse 2016 Bedriftsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 04.07.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2016

Befolkningsundersøkelse 2016 Befolkningsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 22.06.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Skattedirektoratet Rapport fra brukerundersøkelse Skattebetalernes syn på skattemyndighetene Bakgrunn og hensikt Bakgrunn Skattedirektoratet har tatt kontakt med Feedback AS for å gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005 Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 Rapport for Skattedirektoratet August 2005 1 Bakgrunn Skattedirektoratet har i flere år gjennomført undersøkelser for å få kunnskap om næringslivets syn på Skatteetaten.

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Undersøkelse om forenkling 2015 Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Om utvalget Bransje (antall) Ansatte (antall) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 90 89 365 27 31 200 500 450 400 350

Detaljer

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE?

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? NAV I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din med NAV de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig som bruker og som pårørende, ber vi deg svare ut fra din som personlig bruker. HVORDAN SKAL DU BESVARE

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1

BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1 Brukerundersøkelse Svarprosent: 22% Antall besvarelser: 822 BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1 INFORMASJON OM 01 PASIENTSKADEORDNINGEN Hvor har du fått informasjon (før du søkte om erstatning)? (Flere svar mulig)

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1

BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1 Brukerundersøkelse Antall besvarelser: 1 169 Svarprosent: 24% BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1 INFORMASJON OM 01 PASIENTSKADEORDNINGEN Hvor har du fått informasjon (før du søkte om erstatning)? (Flere svar

Detaljer

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Innledning: ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETSKULTUR KOMPETANSEMILJØ Tall (2011): Ca. 4,8 millioner

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid 2016

Undersøkelse om svart arbeid 2016 Undersøkelse om svart arbeid 2016 Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi 24.10.2016 Reidar Dischler Bakgrunn Landsdel 40 35 34 30 20 10 13 13 9 9 20 21 14 14 9 9 51,5% 48,5% 0 Oslo

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) 2016 Holdningsundersøkelse i næringslivet Tema og innhold Kort om undersøkelsen..3 Rapportering, regelverk og tilgang

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Gjennomført for Statens Landbruksforvaltning Januar 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Statens Landbruksforvaltning Ellen Hov Aanæs

Detaljer

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør

Innhold. 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret. 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør Serviceerklæring Innhold 4 Flyttemelding og attester fra folkeregisteret 5 Lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere Skattekort Selvangivelse Skatteoppgjør 7 Arv og gaver 8 Næringsdrivende Selvangivelse

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Næringslivets syn på Skatteetaten

Næringslivets syn på Skatteetaten Næringslivets syn på Skatteetaten Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Juni 2001 av Research International Feedback Feedbacks ref. SKD17633/2001 Bakgrunn og hensikt Research International

Detaljer

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2 1 Om undersøkelsen Om undersøkelsen Målet

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune

RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV. Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune RECOVERYVERKSTEDER I MØTE MED NAV Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune Innholdsfortegnelse Forord s. 03 Hva er Nav? s. 04 Når kan Nav være til hjelp? s. 04 Før,

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Forenklingsundersøkelsen 2016

Forenklingsundersøkelsen 2016 Forenklingsundersøkelsen 2016 Gjennomført for Revisorforeningen, NHO og Regnskap Norge 09.09.2016 Reidar Dischler Om utvalget Prosent 1 til 4 5 til 19 20 eller flere 17,6 23,3 59,1 Primær Industri etc.

Detaljer

Forenklingsundersøkelsen 2016

Forenklingsundersøkelsen 2016 Forenklingsundersøkelsen 2016 Gjennomført for Revisorforeningen, NHO og Regnskap Norge 09.09.2016 Reidar Dischler Om utvalget Prosent 1 til 4 5 til 19 20 eller flere 17,6 23,3 59,1 Primær Industri etc.

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Frokostseminar Aksjonærregisteret

Frokostseminar Aksjonærregisteret Bergen 12.01.2012 Frokostseminar Aksjonærregisteret Kort introduksjon Halvor Vågslid Haga Produktsjef/Tjenesteeier Verdipapirer Skattedirektoratet Halvor.haga@skatteetaten.no Aksjonærregisteret presentasjon

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017

NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 NASJONALE BRUKER- UNDERSØKELSER 2017 Generelt om de nasjonale undersøkelsene 2 Nasjonale brukerundersøkelser 2017 Bakgrunn Iht. SLA er Pasientreiser HF ansvarlig for å planlegge, gjennomføre og sammenstille

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Kommuneundersøkelsen høst Gjennomført for Distriktssenteret Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelsen høst Gjennomført for Distriktssenteret Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelsen høst 2014 Gjennomført for Distriktssenteret Kompetansesenter for distriktsutvikling Bakgrunn Oppdragsgiver Distriktssenteret Kontaktperson Dan-Erik Aggvin Hensikt Måle kommunenes kjennskap

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde Opinion AS November 05 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Fredrikstad, Hvaler og Råde

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Servicekonferansen 2011; 28.10.11. Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo

Servicekonferansen 2011; 28.10.11. Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Profesjonell service til brukerne Servicekonferansen 2011; Samarbeid for profesjonell service 28.10.11 Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Bakgrunn for etablering Stor andel utenlandsk arbeidskraft

Detaljer

5.3 Resultater for undersøkelsen blant advokater

5.3 Resultater for undersøkelsen blant advokater .3 Resultater for undersøkelsen blant advokater.3.1 Oppsummering Innkallingskontoret får positive vurderinger av de fleste advokatene som har deltatt i undersøkelsen. De fleste synes også at de blir raskt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Strategiansvarlig/avd.dir Jan Fredrik Håvie Prosjektleder/forretningsutvikler Noen tallstørrelser som beskriver litt om oss Budsjett 2016:

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Næringslivets syn på Skatteetaten

Næringslivets syn på Skatteetaten Næringslivets syn på Skatteetaten Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet September 2003 av Analyse og Rådgivning AS Bakgrunn Skattedirektoratet har i flere år gjennomført undersøkelser

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE

OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE OSLO KULTURNATT 2016 PUBLIKUMSUNDERSØKELSE 5. september 2017 Bakgrunn I forbindelse med Oslo Kulturnatt 2016 ble det gjennomført en publikumsundersøkelse. Respondentene ble rekruttert på de ulike arrangementene

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Altinnstrategi. Forventninger til Altinn. Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013

Altinnstrategi. Forventninger til Altinn. Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013 Altinnstrategi Forventninger til Altinn Karl Olav Wroldsen, SKD, 2013 Hovedpunkter Litt om Skatteetaten for de som ikke vet Vår Altinnreise Strategien og våre krav til Altinn videre Skatteetaten tittel

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer