Omdømmeundersøkelse 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omdømmeundersøkelse 2013"

Transkript

1 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo,

2 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Undersøkelsens formål Målgruppe Metode Antall intervju Gjennomføring (uke 24-27) Kommunerevisjonen, Oslo kommune Anne Luke-Ausland, tlf / Få økt kunnskap om hvordan Kommunerevisjonen oppleves av brukere, og hvilke faktorer som påvirker organets omdømme og brukertilfredshet Politikere (bystyrerepresentanter/byråder) Medlemmer i ledergruppene ved samtlige etater og virksomheter i Oslo kommune Web (administrasjonen og byråder) Postalt (bystyrerepresentanter) Politikere (bystyremedlemmer): Totalt 23 (av 59, svarprosent 39 %) Politikere (byrådet): 0 av 7, to purringer Administrasjon: Totalt 116 (av 291, svarprosent 39 %), to purringer Bystyrerepresentantene: Spørreskjema ble utdelt på Bystyrets møte 12. juni 2013, representantene sendte utfylt skjema i retur i medfølgende svarkonvolutt. Administrasjon og byrådet: Undersøkelsen ble gjennomført ved at Kommunerevisjonen sendte utvalgsliste til Opinion Perduco. Undersøkelsen ble sendt på e-post til administrative ledere i Oslo kommune og medlemmer av byrådet. Spørreskjemaet ble lagt ved som link til e-postadressen. Ansv konsulent Opinion Perduco Henrik Høidahl, tlf

3 Svarprosent og frafall Når vi gjennomfører en spørreundersøkelse ønsker vi primært å oppnå så høy svarprosent som mulig, altså å få inn svar fra flest mulig i utvalget Parallelt ønsker vi å redusere frafallet som mye som mulig Små utvalg er mer sårbare ved høyt frafall Frafall: Personer som ikke ønsker å være med, som er forhindret fra å være med, som vi ikke finner fram til Hvem blir til syvende og sist med, hvem blir ikke med, hva er det som kjennetegner dem som ikke blir med? I hvor stor grad vil dette ha betydning for estimatene? Den endelige svarprosenten i alle spørreundersøkelser vil bl.a. avhenge av fire forhold: 1. Valg av datainnsamlingsmetode én metode eller kombinasjon av metoder 2. Hvor god kontaktstrategien er kontaktinformasjon, purring, datafangstperiode 3. Hvor godt spørsmålene og spørreskjemaet er utformet tematikk, struktur, språk, omfang 4. Datainnsamlingsprosedyrene forarbeid, testing, informasjon til respondenter, incentiver 3

4 Svarprosent og frafall Problemer som kan oppstå som følge av høyt frafall: 1. Estimatene blir skjeve dersom frafallet er skjevt - Jo større frafall, jo større muligheter for skjevheter - Selv om det ikke er sikkert at det er skjevt, er små utvalg mer sårbare ved høyt frafall 2. Dataene kan gi oss dårligere estimater fordi usikkerhetsmarginene kan øke = feilmarginene kan øke, altså at usikkerheten i materialet øker Vil vi ikke vite akkurat hvor skjevt frafallet er, og konsekvensene dette har for estimatene Men: Ved hjelp av frafallsinformasjon og bakgrunnsinformasjon kan vi likevel resonnere rundt hvor gode estimatene er 4

5 Svarprosent og frafall Administrasjon (n=116): Kjønn: 53 % kvinner, 47 % menn i bruttoutvalget Etater og bydeler: 49 etater og bydeler i bruttoutvalget Svarprosent totalt: 38,8 % (svar fra 116, totalt 299 i utvalget) Svarprosent kvinner: 39,0 % (svar fra 62 kvinner, totalt 159) Svarprosent menn: 38,6 (svar fra 54 menn, totalt 140) Relativt god spredning i frafallet ikke store skjevheter: Med unntak av to små etater, har vi svar fra alle etatene og bydelene 45 % av etatene/bydelene har en svarprosent på 50 % eller høyere 72 % av etatene/bydelene har en svarprosent på 30 % eller høyere Feilmarginer: Administrative ledere (n=116): +/- 3,1 7,1 prosentpoeng Politikere (n=23): +/- 7,1 16,2 prosentpoeng 5

6 Nøkkeltall: Tilfredshet, betydning og tillit Total tilfredshet Tilfredshet med ulike forhold knyttet til Kommunerevisjonen Betydning og tillit 73 % av utvalget er alt i alt fornøyd med Kommunerevisjonen. 74 % av politikerne er ganske eller svært fornøyd, 72 % av de administrative lederne. På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd, har politikerne et gjennomsnitt på 4,14, mens de administrative lederne har et gjennomsnitt på 4,01. Politikerne og de administrative lederne uttrykker størst grad av tilfredshet med 1) kunnskaps- og kompetansenivået i Kommunerevisjonen generelt, 2) kvaliteten på arbeidet som gjennomføres og 3) Kommunerevisjonens kompetanse på politikerne og ledernes arbeidsområde: % fornøyd Politikere Ledere 1) 78 % 79 % 2) 78 % 78 % 3) 78 % 66 % Kommunerevisjonens evne til utvikling og fornyelse får lavest score (43 % og 38 %). 88 % av utvalget mener Kommunerevisjonen gjør en viktig jobb. 83 % av politikerne svarer ganske eller svært viktig (et gjennomsnitt på 4,39), 90 % av de administrative lederne (et gjennomsnitt på 4,47). 85 % har tillit til Kommunerevisjonen. 91 % av politikerne har ganske eller svært stor tillit (et gjennomsnitt på 4,57), 84 % av de administrative lederne (et gjennomsnitt på 4,22). 6

7 Tilfredshet

8 Nær 3 av 4 er totalt sett fornøyd med Kommunerevisjonen Små forskjeller mellom politikere og administrativ ledelse 5. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med Kommunerevisjonen? Svært misfornøyd (1) Ganske misfornøyd (2) Verken eller (3) Ganske fornøyd (4) Svært fornøyd (5) Vet ikke Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 9% 9% 35% 39% 9% 74 % 4, undersøkelsen: Politikere (n=31): 45 % svært fornøyd 45 % ganske fornøyd Administrasjon (n=162): 22 % svært fornøyd 41 % ganske fornøyd Administrasjon (n=116) 7% 16% 42% 30% 5% 72 % 4,01 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Politikere og administrasjon: Det er ikke målt signifikante endringer mht. tilfredshet fra 2009 til 2013 verken i positiv eller negativ retning 8

9 Hvorvidt man hatt kontakt ifm regnskapsrevisjon eller forvaltningsrevisjon ser ikke ut til å påvirke total tilfredshetsscore 5. Hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med Kommunerevisjonen? Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Vet ikke Ganske + svært fornøyd 2009 n=162 Administrasjon (totalt n=116) 7% 16% 42% 30% 5% 72 % 63 % Hatt kontakt ifm regnskapsrevisjon (n=73) 8% 15% 42% 34% 76 % 71 % Hatt kontakt ifm forvaltningsrevisjon (n=65) 8% 15% 43% 34% 77 % 63 % Verken forvaltnings- eller regnskapsrevisjon (n=14) 14% 36% 50% 86 % 50 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 9

10 «Kunnskaps- og kompetansenivået i Kommunerevisjonen generelt» 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. Svært misfornøyd Verken eller Svært fornøyd Ubesvart Ganske misfornøyd Ganske fornøyd Vet ikke Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 4% 4% 39% 39% 9% 4% 78 % 4,25 Administrasjon (n=116) 2% 10% 52% 28% 9% 80 % 4,15 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 10

11 «Kommunerevisjonens kompetanse på ditt ansvarsområde» 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. Svært misfornøyd Verken eller Svært fornøyd Ubesvart Ganske misfornøyd Ganske fornøyd Vet ikke Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 4% 4% 48% 30% 9% 4% 78 % 4,15 Administrasjon (n=116) 2% 10% 16% 41% 25% 6% 66 % 3,82 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 11

12 «Kvaliteten på arbeidet som utføres» 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. Svært misfornøyd Verken eller Svært fornøyd Ubesvart Ganske misfornøyd Ganske fornøyd Vet ikke Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 4% 4% 35% 43% 9% 4% 78 % 4,30 Administrasjon (n=116) 4% 10% 47% 32% 7% 79 % 4,14 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 12

13 «Kommunerevisjonens evne til å formidle sentral informasjon» 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Svært fornøyd Ganske fornøyd Vet ikke Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 9% 17% 35% 30% 9% 65 % 3,86 Administrasjon (n=116) 2% 8% 21% 44% 20% 6% 64 % 3,77 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 13

14 «Kommunerevisjonens evne til å samarbeide med andre aktører i kommunen» 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Svært fornøyd Ganske fornøyd Vet ikke Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 4% 22% 35% 17% 22% 52 % 3,83 Administrasjon (n=116) 2% 26% 33% 16% 24% 49 % 3,82 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 14

15 «Kommunerevisjonens evne til utvikling og fornyelse» 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Svært fornøyd Ganske fornøyd Vet ikke Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 4% 30% 35% 9% 22% 44 % 3,61 Administrasjon (n=116) 1% 6% 25% 27% 11% 30% 38 % 3,59 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 15

16 «Saksbehandlingstiden» 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Svært fornøyd Ganske fornøyd Vet ikke Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 4% 13% 39% 17% 26% 56 % 3,94 Administrasjon (n=116) 7% 22% 34% 25% 11% 59 % 3,87 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 16

17 «Kommunerevisjonens effektivitet» 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Svært fornøyd Ganske fornøyd Vet ikke Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 4% 17% 35% 22% 22% 57 % 3,89 Administrasjon (n=116) 4% 23% 30% 23% 19% 53 % 3,89 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 17

18 Tilfredshet: Gjennomsnittsscore (verdiskala 1 lavest 5 høyest) 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. TOTAL ADMINISTRATIVE LEDERE POLITIKERE 2013 (n=139) 2013 (n=116) 2013 (n=23) Hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med Kommunerevisjonen? Kunnskaps- og kompetansenivået i Kommunerevisjonen generelt 4,03 4,01 4,14 4,17 4,15 4,25 Kvaliteten på arbeidet som utføres 4,16 4,14 4,30 Kommunerevisjonens kompetanse på ditt ansvarsområde Kommunerevisjonens evne til å formidle sentral informasjon 3,87 3,82 4,15 3,78 3,77 3,86 Saksbehandlingstiden 3,88 3,87 3,94 Kommunerevisjonens effektivitet 3,89 3,89 3,89 Kommunerevisjonens evne til å samarbeide med andre aktører i kommunen 3,82 3,82 3,83 Kommunerevisjonens evne til utvikling og fornyelse 3,60 3,59 3,61 Uthevet i blått: forhold som i størst grad driver alt i alt tilfredshet i

19 Tilfredshet: vs undersøkelsen 7. Vi ber deg nå ta stilling hvor fornøyd eller misfornøyd du er med en rekke generelle forhold knyttet til Kommunerevisjonen. Vi ber deg svare på grunnlag av dine erfaringer. Hvis du ikke har konkrete erfaringer, kan du svare på grunnlag av ditt inntrykk. Kunnskaps- og kompetansenivået i Kommunerevisjonen generelt ADMINISTRATIVE LEDERE POLITIKERE 2013 (n=116) 2009 (n=162) 2013 (n=23) 2009 (n=31) Ganske/svært fornøyd Ganske/svært fornøyd Ganske/svært fornøyd Ganske/svært fornøyd 87 % 71 % 90 % 88 % Kvaliteten på arbeidet som utføres 84 % 75 % 90 % 86 % Kommunerevisjonens kompetanse på ditt ansvarsområde Kommunerevisjonens evne til å formidle sentral informasjon 70 % 58 % 90 % 93 % 68 % 55 % 71 % 86 % Saksbehandlingstiden 67 % 53 % 76 % 50 % Kommunerevisjonens effektivitet 66 % 54 % 72 % 53 % Kommunerevisjonens evne til å samarbeide med andre aktører i kommunen 64 % 52 % 67 % 71 % Kommunerevisjonens evne til utvikling og fornyelse 40 % 39 % 53 % 73 % Merk: «Vet ikke» er fjernet fra basen Uthevet i blått: forhold som i størst grad driver alt i alt tilfredshet i

20 Kontakt

21 Totalt: 81 % har hatt kontakt med Kommunerevisjonen siste år Administrasjon: 2 av 3 i form av møter Politikere: Oftest i form av møter og presentasjoner 8a. Har du selv hatt kontakt med Kommunerevisjonen siste år, i tilfelle på hvilke måter? Administrasjon (n=116) Deltatt i møter med Kommunerevisjonen E-post Personlig kontakt med en eller flere medarbeidere Brev Telefon Deltatt i fora hvor Kommunerevisjonen har presentert seg Vært til stede ved presentasjon av undersøkelser Nei, ikke hatt kontakt med Kommunerevisjonen siste år Annet Politikere (n=23) 83 % har hatt kontakt 74 % har hatt kontakt 4% 4% 9% 2% 9% 30% 22% 30% 21% 17% 26% 43% 49% 45% 42% 43% 66% % 65 % 44 % 10 % 56 % 23 % 48 % 3 % 41 % 3 % 28 % 55 % 41 % 81 % 17 % 3 % 1 % 3 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 21

22 Administrative ledere er oftere i kontakt med Kommunerevisjonen ifm regnskaps- eller forvaltningsrevisjon enn politikere 8b. Har du vært i kontakt med Kommunerevisjonen i forbindelse med regnskapsrevisjon og/eller forvaltningsrevisjon? Administrasjon (n=116) Politikere (n=23) 2009 Ja, regnskapsrevisjon 41% 69% 49 % Signifikant forskjell Ja, forvaltningsrevisjon 47% 59% 59 % Nei 6% 47% 9 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 78 % av mennene og 62 % av kvinnene har hatt kontakt med Kommunerevisjonen ifm regnskapsrevisjon. 66 % av mennene og 55 % av kvinnene har hatt kontakt med Kommunerevisjonen ifm forvaltningsrevisjon. Ser vi på svarprosent/frafall for lederne i bydelene/etatene, registrerer vi en relativ jevn spredning. Ifm kontakt regnskapsrevisjon er det 38 av 47 (81 %) bydeler/etater som har svart, antallet er 36 av 47 (77 %) mht. kontakt ifm forvaltningsrevisjon. Kontakt ifm regnskapsrevisjon: 64 % av etatene/bydelene har en svarprosent på 67 % eller høyere (23 etater/bydeler har 100 %). Kontakt ifm forvaltningsrevisjon: 53 % av etatene/bydelene har en svarprosent på 67 % eller høyere (19 etater/bydeler har 100 %). 22

23 Høy grad av tilfredshet ifm regnskapsrevisjon: Blant administrative ledere er 9 av 10 er fornøyde med gjennomføringen av regnskapsrevisjon i egen virksomhet 9. Hvis du tenker på den kontakten du har hatt med Kommunerevisjonen i forbindelse med regnskapsrevisjon, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende: Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Ikke aktuelt Ganske + svært fornøyd 2009 n=80 Gjennomføringen av revisjonsoppdraget samlet sett 6% 53% 38% 3% 91 % 75 % Informasjonen dere fikk i forbindelse med igangsettingen av revisjonen 2% 6% 29% 56% 8% 85 % 85 % Kontakten med revisjonsmedarbeiderne 6% 39% 52% 3% 91 % 84 % Kommunerevisjonens tilbakemelding til dere om sine funn og konklusjoner 5% 6% 44% 41% 5% 85 % 72 % Revisjonsmedarbeidernes kompetanse 2% 11% 41% 41% 6% 82 % 86 % Kommunerevisjonens åpenhet for innspill fra din virksomhet 6% 17% 29% 38% 11% 67 % 63 % Valg av tema og fokus for revisjonen 3% 15% 45% 30% 6% 75 % 77 % Revisjonsmedarbeidernes bidrag til forbedringsarbeidet i din virksomhet 3% 24% 35% 32% 6% 67 % 65 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Rød skrift: Signifikant (kun «samlet sett» testet) Base: Administrative ledere som har vært i kontakt med KR ifm regnskapsrevisjon (n=66) 23

24 Lavere grad av tilfredshet ifm forvaltningsrevisjon: Av de som har fått gjennomført forvaltningsrevisjon er 2 av 3 fornøyde med kontakten med Kommunerevisjonen totalt sett 10. Hvis du tenker på den kontakten du har hatt med Kommunerevisjonen i forbindelse med forvaltningsrevisjon, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende: Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Ikke aktuelt Ganske + svært fornøyd 2009 n=95 Gjennomføringen av revisjonsoppdraget samlet sett 2% 16% 16% 44% 23% 67 % 54 % Informasjonen dere fikk i forbindelse med igangsettingen av revisjonen 2% 4% 9% 46% 39% 2% 85 % 73 % Kontakten med revisjonsmedarbeiderne 2% 9% 12% 33% 42% 2% 75 % 70 % Kommunerevisjonens tilbakemelding til dere om sine funn og konklusjoner 2% 14% 14% 32% 37% 2% 69 % 56 % Revisjonsmedarbeidernes kompetanse 4% 11% 30% 30% 26% 56 % 51 % Kommunerevisjonens åpenhet for innspill fra din virksomhet 5% 16% 14% 32% 28% 5% 60 % 46 % Valg av tema og fokus for revisjonen 2% 16% 16% 44% 23% 67 % 61 % Revisjonsmedarbeidernes bidrag til forbedringsarbeidet i din virksomhet 4% 14% 23% 37% 21% 2% 58 % 45 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Base: Administrative ledere som har vært i kontakt med KR ifm forvaltningsrevisjon (n=57) 24

25 Høy grad av tilfredshet hos administrative ledere: Nær 9 av 10 er alt i alt fornøyd med behandlingen de har fått 11. Hvor fornøyd eller misfornøyd har du vært med den kontakten du har hatt med Kommunerevisjonen når det gjelder følgende: Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Ikke aktuelt Ganske + svært fornøyd 2009 n=134 Kommunerevisjonens behandling av deg/dere alt i alt 4% 10% 41% 45% 86 % 75 % Vennlighet/imøtekommenhet 1% 6% 34% 57% 1% 91 % 89 % Ansattes tilgjengelighet 1% 4% 44% 43% 8% 87 % 68 % Kvaliteten på Kommunerevisjonens svar ved henvendelse 2% 14% 43% 39% 3% 82 % 69 % Responstiden når du tar opp saker med Kommunerevisjonen 1% 13% 39% 35% 13% 74 % 56 % Base: Administrative ledere som har vært i kontakt med KR (n=96) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Rød skrift: Signifikant (kun «alt i alt» testet) 25

26 2 av 3 politikere er fornøyd med den behandlingen de har fått ifm kontakten med Kommunerevisjonen 11. Hvor fornøyd eller misfornøyd har du vært med den kontakten du har hatt med Kommunerevisjonen når det gjelder følgende: Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Ikke aktuelt Ubesvart Ganske + svært fornøyd Gjennomsnitt (1-5) Kommunerevisjonens behandling av deg/dere alt i alt 6% 18% 47% 18% 12% 65 % 4,58 Vennlighet/imøtekommenhet 6% 18% 53% 12% 12% 71 % 4,62 Ansattes tilgjengelighet 18% 24% 29% 18% 12% 53 % 4,17 Kvaliteten på Kommunerevisjonens svar ved henvendelse 12% 24% 53% 12% 77 % 4,47 Responstiden når du tar opp saker med Kommunerevisjonen 24% 12% 29% 24% 12% 41 % 4,09 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Merk liten base: Politikere som har vært i kontakt med KR (n=17) 26

27 Rapport

28 4 av 5 har i løpet av det siste året lest hele eller deler av en rapport fra Kommunerevisjonen 13. Har du i løpet av det siste året lest hele eller deler av en rapport fra Kommunerevisjonen? Administrasjon (n=116) Politikere (n=23) 2009 Ja 84% 83% 90 % 94 % Nei 16% 17% 10 % 7 % 0% 20% 40% 60% 80% 100% 28

29 Administrative ledere: 4 av 5 er alt i alt fornøyde med rapporten(e) de har lest, svært lite misnøye å spore 14. Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med rapportene på følgende områder: Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Ikke aktuelt Ganske + svært fornøyd 2009 n=145 Rapporten alt i alt 4% 10% 64% 20% 1% 84 % 70 % I hvilken grad rapporten var lett å lese og forstå 2% 16% 57% 24% 81 % 81 % Klarheten i anbefalingene 1% 4% 19% 50% 24% 1% 74 % 70 % Klarheten i konklusjonene 1% 5% 16% 53% 23% 1% 76 % 72 % Relevans (rapporten tok opp viktige problemstillinger) 7% 16% 52% 23% 1% 75 % 67 % Nytte (jeg/min virksomhet hadde nytte av rapporten) 19% 58% 21% 1% 79 % 68 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Rød skrift: Signifikant (kun «alt i alt» testet) Base: Administrative ledere som har lest rapporten fra KR (n=98) 29

30 Politikere: 9 av 10 er alt i alt fornøyde med rapporten(e) de har lest, ingen misnøye å spore 14. Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med rapportene på følgende områder: Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Ikke aktuelt Ganske + svært fornøyd 2009 n=29 Rapporten alt i alt 5% 32% 63% 95 % 76 % I hvilken grad rapporten var lett å lese og forstå 5% 37% 58% 95 % 83 % Klarheten i anbefalingene 5% 42% 53% 95 % 69 % Klarheten i konklusjonene 5% 26% 68% 94 % 79 % Relevans (rapporten tok opp viktige problemstillinger) 5% 32% 63% 95 % 80 % Nytte (jeg/min virksomhet hadde nytte av rapporten) 16% 32% 53% 85 % 79 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Rød skrift: Signifikant (kun «alt i alt» testet) Merk liten base: Politikere som har lest rapporten fra KR (n=19) 30

31 Oppsummering: Tilfredshet med rapportene 14. Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med rapportene på følgende områder: Administrasjon (n=98) Politikere (n=19) Ganske + svært fornøyd Rapporten alt i alt I hvilken grad rapporten var lett å lese og forstå Klarheten i anbefalingene Klarheten i konklusjonene Relevans (rapporten tok opp viktige problemstillinger) Nytte (jeg/min virksomhet hadde nytte av rapporten) 84% 95% 81% 95% 74% 95% 76% 94% 75% 95% 79% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 31

32 3 av 4 fra ledelsesgruppen har brukt undersøkelser fra Kommunerevisjon som grunnlag for forbedringsarbeid 15. Har du i løpet av det siste året brukt en undersøkelse fra Kommunerevisjonen som grunnlag for forbedringsarbeid? Administrasjon (n=116) Politikere (n=23) 2009 Ja 57% 75% 68 % Nei 25% 39% 27 % Ubesvart 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 32

33 Informasjon

34 Viktigste kilde til informasjon om Kommunerevisjonen: Administrative ledere: Undersøkelsene de har gjort i virksomheten Politikere: Kommunale dokumenter 6. Hva er dine viktigste kilder til informasjon om Kommunerevisjonen? Administrasjon (n=116) Politikere (n=23) 2009 Undersøkelser de har gjort i min virksomhet Kommunale dokumenter Møter/konferanser Kolleger Oppslag i media Annet 4% 5% 5% 4% 17% 22% 22% 30% 32% 41% 78% 88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 82 % 19 % 49 % 94 % 32 % 32 % 14 % 16 % 14 % 32 % 3% 3 % 34

35 Totalt: 55 % har merket seg medieoppslag En høyere andel politikere enn administrative ledere som har merket seg medieoppslag om Kommunerevisjonen 12. Har du i løpet av det siste året merket deg medieoppslag om én/flere undersøkelser fra Kommunerevisjonen? Administrasjon (n=116) Politikere (n=23) 2009 Ja 51% 85 % Signifikant forskjell 74% 90 % Signifikant forskjell Nei 26% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 35

36 Betydning og tillit

37 En høy andel administrative ledere og politikere som mener at Kommunerevisjonen gjør en svært viktig jobb i Oslo kommune 16. Hvor viktig jobb anser du at Kommunerevisjonen gjør i Oslo kommune? Svært lite viktig Ganske lite viktig Verken eller Ganske viktig Svært viktig Vet ikke Ganske + svært viktig Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 9% 9% 9% 74% 83 % 4,39 Administrasjon (n=116) 4% 3% 1% 27% 63% 2% 90 % 4,47 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 37

38 4 av 5 har ganske eller svært stor tillit til Kommunerevisjonen 17. Hvor stor tillit har du alt i alt til Kommunerevisjonen? Svært liten tillit Ganske liten tillit Verken eller Ganske stor tillit Svært stor tillit Vet ikke Ganske + svært stor tillit Gjennomsnitt (1-5) Politikere (n=23) 9% 26% 65% 91 % 4, undersøkelsen: Politikere (n=31): 65 % svært stor tillit 29 % ganske stor tillit Administrasjon (n=162): 34 % svært stor tillit 41 % ganske stor Administrasjon (n=116) 11% 3% 46% 38% 3% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 84 % 4,22 Signifikant høyere andel i administrasjonen som har høyere tillit til KR i 2013 enn i

39 Nøkkeltall: Tilfredshet, betydning og tillit Total tilfredshet Tilfredshet med ulike forhold knyttet til Kommunerevisjonen Betydning og tillit 73 % av utvalget er alt i alt fornøyd med Kommunerevisjonen. 74 % av politikerne er ganske eller svært fornøyd, 72 % av de administrative lederne. På en skala fra 1 til 5, der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd, har politikerne et gjennomsnitt på 4,14, mens de administrative lederne har et gjennomsnitt på 4,01. Politikerne og de administrative lederne uttrykker størst grad av tilfredshet med 1) kunnskaps- og kompetansenivået i Kommunerevisjonen generelt, 2) kvaliteten på arbeidet som gjennomføres og 3) Kommunerevisjonens kompetanse på politikerne og ledernes arbeidsområde: % fornøyd Politikere Ledere 1) 78 % 79 % 2) 78 % 78 % 3) 78 % 66 % Kommunerevisjonens evne til utvikling og fornyelse får lavest score (43 % og 38 %). 88 % av utvalget mener Kommunerevisjonen gjør en viktig jobb. 83 % av politikerne svarer ganske eller svært viktig (et gjennomsnitt på 4,39), 90 % av de administrative lederne (et gjennomsnitt på 4,47). 85 % har tillit til Kommunerevisjonen. 91 % av politikerne har ganske eller svært stor tillit (et gjennomsnitt på 4,57), 84 % av de administrative lederne (et gjennomsnitt på 4,22). 39

40 Bakgrunn

41 Bakgrunn 1. ADMINISTRASJON: Hvor i Oslo kommune er du ansatt? 2a. ADMINISTRASJON: Hva er din stilling? I en byrådsavdeling 1% 2009-undersøkelsen: Byrådsavd.: 1 % Etat/foretak: 72 % Bydel: 28 % n=162 Toppleder 34% 2009-undersøkelsen: Toppleder: 31 % Annen lederfunksjon: 67 % Annet: 2 % n=162 I en etat eller foretak 66% Annen lederfunksjon 66% I en bydel 34% Annet 1% Base: n=116 0% 20% 40% 60% 80% 100% Base: n=116 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41

42 Bakgrunn 2b. POLITIKERE: Hva er din stilling? 4. Hvor mange år har du vært politiker i Oslo kommune? 2009-undersøkelsen: Ordfører osv.: 23 % Bystyremedlem: 77 % n=31 Under ett år 0% 2009-undersøkelsen: 1-3 år: 29 % 4-10 år: 26 % Mer enn 10 år: 45 % n=31 Ordfører/ varaordfører/ komitéleder/ nestleder komité 22% 1-3 år 17% 4-10 år 22% Bystyremedlem 78% Mer enn 10 år 57% Ubesvart 4% Base: n=23 0% 20% 40% 60% 80% 100% Base: n=23 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42

43 Bakgrunn 3. Hvilket område jobber du innenfor/er du mest engasjert i? Administrasjon (n=116) Politikere (n=23) 2009 Administrasjon (n=162) Politikere (n=31) Helse og sosial 33% 30% Helse og sosial 32% 48% Kultur og utdanning 11% 13% Kultur og utdanning 12% 36% Byutvikling 9% 26% Byutvikling 12% 26% Miljø og samferdsel 16% 22% Miljø og samferdsel 24% 19% Finans 7% 4% Finans 8% 32% Annet 4% 24% Annet 20% 43

44 Opinion Perduco er medlem av ESOMAR og Norsk Markedsanalyse Forening. Som medlem i disse bransjeorganisasjonene forplikter vi oss til å følge de strenge faglige og etiske retningslinjer som er vedtatt. Gjennom vår tilknytning til det internasjonale bransjehk-nyttet Global NR, kan vi tilby alle våre oppdragsgivere gjennomføring av undersøkelser i de fleste markeder i verden.

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, desember, 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Folk og Forsvar Anne Marie

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag

Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag Protokoll fra kontrollutvalgets møte tirsdag 22.10.2013 Til stede: Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Haakon Brænden (KrF) Forfall (grunn): Anne U. Marstein

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Lørenskog kommune Opinion AS Mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lørenskog kommune Kontaktperson Solvor Julie Østby, solost@lorenskog.kommune.no,

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører

Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Brukerundersøkelse Matindustri og -importører Gjennomført for Statens Landbruksforvaltning Januar 2011 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Statens Landbruksforvaltning Ellen Hov Aanæs

Detaljer

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse 2011 - Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt» Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling....

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune

Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Innbyggerundersøkelse Ringebu kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune

Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Innbyggerundersøkelse Øyer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune

Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Innbyggerundersøkelse Eidsberg kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor

Evaluering av bydelsstyreordningen , arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor Saksnr: 201001405-33 Saksbehandler: HEBE Delarkiv: BYST-0220 Evaluering av bydelsstyreordningen 2008-2010, arbeidsnotat nr 2, Bystyrets kontor 16.09.2010 Evaluering av bydelsstyreordning for Bergen kommune

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Egenes Idrettsbarnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Hakkebakkeskogen barnehage avd Stokka 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Delfinen barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nesodden kommune Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nesodden kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT

Omdømmeundersøkelse. for Direktoratet for forvaltning og IKT Omdømmeundersøkelse for Direktoratet for forvaltning og IKT Om undersøkelsen Bakgrunn Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ønsket å gjennomføre en omdømmeundersøkelse innen medio oktober 2011.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MROD-13/10100-22 86205/14 17.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Rødknappen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014

Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Stavanger kommune Brukerundersøkelse for barnehagene i Stavanger kommune 2014 Rapport for Muldvarpen Barnehage 6. jun 2014 Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Formål Datainnsamlingsmetode Stavanger kommune

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene

Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene Saksnr: 200906699-1 Saksbehandler: LLEN Delarkiv: BYDE-0239 Oppsummering av spørreundersøkelse bydelsstyrerepresentantene I forbindelse med oppsummeringen av bydelsstyrenes første år ble det sendt ut spørreskjema

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kristiansund kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kristiansund kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009

Hovedresultater omdømmeundersøkelse Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hovedresultater omdømmeundersøkelse 2009 Skala Analyse & Rådgivning 20. desember 2009 Hans Kristian Aspen Utvalg & prosedyre Elektroniske spørreskjema ble sendt ut til 640 respondenter. Undersøkelsen ble

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER MAI 1997

UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER MAI 1997 UNDERSØKELSE OM NORDMENNS SEKSUALVANER MAI 1997 Rapport utarbeidet for Norsk Forening for Klinisk Seksologi av Erik Dalen 19. juni 1997 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 0133 Oslo Kontoradresse: Christian

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund

Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund Medlemsundersøkelse for Norges Museumsforbund Utarbeidet for: ABM media Utarbeidet av: Bente Håvimb April 2011 Synovate 2011 0 Innhold Prosjektinformasjon 2 Sammendrag 4 Resultater Museumsforbundet 7 Bakgrunnsdata

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune

Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune Innbyggerundersøkelse kommunereform Elverum kommune April/mai 2016 29. mai. 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/kontaktperson Målgruppe Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer