Bedriftsundersøkelse 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelse 2015"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelse 2015 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2015

2 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter med 0 ansatte) Da bedriftsstrukturen i Norge er dominert av små bedrifter har store bedrifter blitt kvotert opp i datainnsamlingen. Totalresultatene er vektet slik at de representerer helheten av norske bedrifter Undersøkelsen er gjennomført i juni 2015 Det er gjennomført 1154 intervju Ansvarlig hos Opinion er Irene Øen Ansvarlig hos Skatteetaten er Bente Karmann Tranberg 2

3 Oppsummering Kontakt med skatteetaten 72% (71 % i 2014) av bedriftene har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fem kanalene. Flest har hatt kontakt via telefon. 60 % (54 % i 2014) av bedriftene har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten er høyere blant større bedrifter enn mindre bedrifter. Personlig oppmøte (lav base) Flest har vært i kontakt med skatteetaten for for spørsmål i en konkret sak. Alt i alt er nær sju av ti (68 %) tilfreds med besøket på skattekontoret. Kontakt med skatteetaten via telefon Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon i forbindelse med innhenting av informasjon/generelle spørsmål. 29 % benyttet seg av tilbakeringing. Alt i alt høy tilfredshet med telefonsamtalen med skattekontoret, gjennomgående stabilt med Kontakt med Skatteetaten via brev Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via brev i forbindelse med spørsmål i en konkret sak som var under behandling. Noe lavere tilfredshet med kontakten via brev sammenlignet med telefon, men økende tilfredshet sammenlignet med Kontakt med Skatteetaten vi e-post Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post i forbindelse med spørsmål i en konkret sak som var under behandling. Alt i alt tilfredshet med kontakten via e-post er noe høyere enn brev. Stabilitet sammenlignet med Besøk på skatteetaten.no Flest har vært i kontakt med skatteetaten.no for informasjonsinnhenting/generelle spørsmål. Tre av fire (75 %) er alt i alt fornøyd med skatteetaten.no. Tilfredsheten med skatteetaten.no øker på flere områder som er tilknyttet brukervennligheten til nettstedet. 3

4 Oppsummering Overordnet vurdering av Skatteetaten 77 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av kanalen opplever at Skatteetatens service er god. Stabilitet sammenlignet med Men relativt stor forbedringspotensial på «Skatteetaten er interessert i å hjelpe virksomheten vår til å ikke betale for mye skatt» og «Jeg har tillit til at Skatteetaten får tatt virksomheter som bevisst unndrar skatt». Kontrollvirksomhet 8 % oppgir at Skatteetaten har vært på stedlig kontroll i bedriften i løpet av de 2 siste årene. Kun halvparten opplevde at de fikk råd og veiledning i forbindelse med kontrollen. Stabilitet sammenlignet med Saksbehandling 13 % har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 2 årene. Høyest tilfredshet med at saksbehandler brukte et språk det var lett å forstå og stor tillit til at saken ble behandlet korrekt. Lavest tilfredshet med behandlingstid. Framgang på nærmest samtlige punkter sammenlignet med av 10 bedrifter som har hatt en sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken. Foretrukne informasjonskanaler Når man skal innhente generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister osv. foretrekker 55 % å få/finne informasjon via nettsiden skatteetaten.no. Har man spørsmål om en konkret sak som er under behandling foretrekker flest telefon eller e-post. Alt i alt inntrykk 75 % av bedriftene har et ganske eller svært godt inntrykk av Skatteetaten. Dette er stabilt med De som har vært i kontakt med Skatteetaten har noe bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (77 % mot 69 %) 4

5 Kontakt med Skatteetaten

6 49 % (52 % i 2014) av bedriftene har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fire kanalene. Flest har vært i kontakt via telefon og e-post. Ingen endringer fra Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? Via telefon 35% Via e-post 31% Via brev 18% Ved personlig oppmøte på skattekontoret 4% Vært i kontakt via minst én av de fire kanalene 49% Base: Alle (n=1154) 6

7 Store bedrifter har i noe større grad enn små bedrifter vært i kontakt med Skatteetaten via telefon Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA TELEFON Alle 0-2 ansatte 35% 32% Region Nord har i noe større grad enn andre regioner vært i kontakt med Skatteetaten via telefon 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 34% 38% 47% Bedrifter med 51+ ansatte har i noe større grad enn mindre bedrifter vært i kontakt med Skatteetaten på telefon Region NORD 47% Region MIDT 36% Region VEST 32% Region SØR 36% Region ØST 32% 7

8 Få bedrifter har hatt kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA PERSONLIG OPPMØTE PÅ SKATTEKONTORET Alle 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 4% 5% 3% 2% 3% Ingen forskjeller mellom små og store bedrifter i forhold til om de har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Bedriftene i Region Nord har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Region NORD 8% Region MIDT 0% Region VEST 5% Region SØR 5% Region ØST 3% 8

9 Nær en av fem (18 %) av bedriftene har hatt kontakt med Skatteetaten via brev Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA BREV Alle 18% 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 17% 19% 12% 22% Små forskjeller mellom store og små bedrifter når det gjelder kontakt med Skatteetaten via brev de siste 12 månedene Små forskjeller mellom regionene når det gjelder kontakt med Skatteetaten via brev de siste 12 månedene Region NORD 17% Region MIDT 22% Region VEST 18% Region SØR 17% Region ØST 16% 9

10 Nær en av tre (31 %) har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA E-POST Alle 31% 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 32% 30% 28% 36% Små forskjeller mellom store og små bedrifter når det gjelder kontakt med Skatteetaten via e-post de siste 12 månedene Bedriftene i Region Nord har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via e-post Region NORD 43% Region MIDT 34% Region VEST 31% Region SØR 32% Region ØST 27% 10

11 Halvparten (49 %) har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 4 kanalene Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? MINST ÉN AV DE FIRE KANALENE Alle 0-2 ansatte 49% 48% Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 4 kanalene varierer i liten grad med størrelsen på bedriftene 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 49% 48% 58% Nord har i større grad enn de andre regionene vært kontakt med Skatteetaten de siste 12 månedene Region NORD 63% Region MIDT 53% Region VEST 45% Region SØR 51% Region ØST 44% 11

12 60 % (54 % i 2014) av bedriftene har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene. Dette er en økning fra Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? Ja 60% Vært i kontakt via minst én av de fem andre kanalene eller besøkt skatteetaten.no 72% Base: Alle (n=1154) 12

13 Økende andel som har benyttet skatteetaten.no ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? Alle 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 60% 59% 59% 67% Økende andel som har benyttet skatteetaten.no ved økende bedriftsstørrelse Små forskjeller mellom regionene når det gjelder bruk av skatteetaten.no 51 ansatte + 80% Region NORD 64% Region MIDT 65% Region VEST 55% Region SØR 66% Region ØST 58% 13

14 Økende andel som totalt sett har vært i kontakt med Skatteetaten ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? / Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? TOTAL KONTAKT - KONTAKT I MINST ÉN AV DE FEM KANALENE OG/ELLER BESØKT SKATTEETATEN.NO Alle 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 72% 70% 72% 77% 85% Økende andel som totalt sett har vært i kontakt med Skatteetaten ved økende bedriftsstørrelse. Bedriftene i Region Vest har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten siste 12 måneder. Region NORD 75% Region MIDT 78% Region VEST 66% Region SØR 75% Region ØST 71% 14

15 Kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret obs: små baser

16 Flest har besøkt skattekontoret for spørsmål i en konkret sak. Ingen signifikante forskjeller fra Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret. Var dette i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 40% 55% 64% For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 46% 36% 49 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 65% 49% 44% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=47) 16

17 Nær sju av ti (68 %) er alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret. Tendens til høyere tilfredshet. Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret i bedriftssammenheng, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret 53% 15% 15% 3% 13% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 68% 11% 15% 1% 6% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 74% 9% 7% 6% 4% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på kontoret 61% 16% 12% 3% 6% 2% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 88% 7% 5% Det var akseptabel ventetid på kontoret 56% 24% 4% 8% 9% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 53% 34% 6% 0% 6% Åpningstidene på kontoret var tilpasset mitt behov 32% 22% 21% 5% 13% 6% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 17 Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=47) * Spørsmål: alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret nytt i 2014

18 Kontakt med Skatteetaten via telefon

19 Flest har ringt Skatteetaten for å få informasjon/ stille generelle spørsmål en økende andel fra 2014 Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via telefon. Var dette i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 63% 55% 64 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 49% 43% 54 % For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 40% 39% 43 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=402) 19

20 Tre av fem (58 %) venter på svar når de ringer Skatteetaten 29 % benytter muligheten for tilbakeringing Spørsmål: Da du ringte Skatteetaten, ventet du til du fikk svar eller benyttet du muligheten for tilbakeringing? % 16% 15% 46% 29% 58% 50% 34% 39% Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Vet ikke/husker ikke Vet ikke/husker ikke Vet ikke/husker ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=402) 20

21 8 av 10 er alt i alt fornøyd med telefonsamtalen med Skatteetaten. Det er høy tilfredshet med Skatteetaten på de fleste parameterne, med unntak av åpningstiden og ventetiden på telefon Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret i bedriftssammenheng, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Jeg er alt i alt fornøyd med telefonsamtalen jeg hadde med Skatteetaten 53% 29% 9% 6% 3% Andel helt eller litt enig Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 68% 22% 6% 2% 2% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 64% 23% 6% 4% 2% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 65% 23% 5% 4% 3% Jeg ble ringt tilbake innen akseptabel tid (de som valgte tilbakeringing) 56% 28% 9% 4% 1% 2% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på telefonen 63% 20% 5% 6% 6% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 52% 25% 11% 4% 5% 2% Det var akseptabel ventetid på telefonen (de som ventet) 36% 34% 18% 7% 4% 2% Åpningstiden på telefon er tilpasset mitt/min bedrifts behov 35% 27% 16% 9% 6% 8% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n= ) * Spørsmål: Alt i alt tilfredshet med telefonsamtalen med Skatteetaten nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

22 Kontakt med Skatteetaten via brev

23 Flest har hatt kontakt med Skatteetaten via brev for å ha kommunikasjon om en konkret sak Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via brev. Var dette i forbindelse med Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 66% 62% 61 % For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 45% 30% 44 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 38% 37% 43 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=203) 23

24 Økende tilfredshet med Skatteetaten når det gjelder kommunikasjon via brev men fortsatt lavt når det gjelder svartid Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via brev, i bedriftssammenheng og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via brev 42% 31% 11% 8% 4% 4% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via brev 49% 27% 7% 11% 1% 4% Innholdet i svarbrevet fra Skatteetaten var lett å forstå 45% 25% 12% 8% 4% 5% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via brev 29% 32% 14% 7% 14% 5% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=203) * Spørsmål: alt i alt tilfredshet med kontakten med Skatteetaten via brev nytt i 2014 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke 24 = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

25 Kontakt med Skatteetaten via e-post

26 Flest har hatt kontakt med Skatteetaten via e-post for å ha kommunikasjon om en konkret sak Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post. Var dette i forbindelse med Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 55% 51% 61 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 49% 46% 53 % For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 41% 47% 50 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=361) 26

27 Det er høyere tilfredshet med kontakt via e-post enn med kontakt via brev Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via e-post 50% 30% 12% 4% 2% 2% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via e-post 52% 25% 12% 5% 3% 2% Innholdet i svar e-posten fra Skatteetaten var lett å forstå 55% 27% 8% 3% 3% 3% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via e-post 41% 32% 12% 8% 3% 3% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=361) * Spørsmål: alt i alt fornøyd med kontakten med Skatteetaten via e-post nytt i

28 Besøk på skatteetaten.no

29 Flest har besøkt skatteetaten.no for generell informasjonsinnhenting Spørsmål: Tenk på den eller de gangene du har besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no. I bedriftssammenheng Var det i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 82% 81 % 83 % For å få utført en elektronisk tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 59% 59 % 66 % Base: De som har besøkt skatteetaten.no i bedriftssammenheng (n=697) 29

30 Tre av fire (75 %) er alt i alt fornøyd med skatteetaten.no. Økende tilfredshet med skatteetaten.no på flere områder. Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens nettside skatteetaten.no, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med nettsiden skatteetaten.no 31% 44% 16% 6% 2% 2% Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig for meg 58% 31% 7% 2% 1% Jeg fikk den informasjonen jeg trengte på skatteetaten.no 46% 32% 14% 5% 2% Det var enkelt å få gjennomført de elektroniske tjenestene jeg ønsket på skatteetaten.no* 46% 30% 10% 6% 4% 4% Informasjonen på skatteetaten.no er lett å forstå 30% 43% 17% 6% 3% Informasjonen på skatteetaten.no er strukturert på en oversiktlig måte 24% 43% 20% 7% 4% 2% Søkerfunksjonen fungerte godt på skatteetaten.no 29% 39% 16% 7% 5% 4% Jeg fant lett informasjonen jeg var ute etter på skatteetaten.no 27% 38% 20% 9% 5% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 30 Base: De som har besøkt skatteetaten.no i bedriftssammenheng(n=697) * Spørsmål: alt i alt fornøyd med nettsiden skatteetaten.no nytt i 2014

31 Overordnet vurdering av Skatteetaten

32 Flere enn tre av fire (77 %) opplever Skatteetatens service alt i alt som god Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten i bedriftssammenheng. Andel helt eller litt enig Alt i alt opplever jeg Skatteetatens sevice som god 29% 48% 16% 4% 1% 2% Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte 38% 39% 14% 3% 2% 4% De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de 30% 41% 21% 5% 1% 2% Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere 29% 40% 19% 5% 1% 3% 4% Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt 28% 38% 22% 6% 5% 2% Skatteetaten er generelt sett god til å informere om skatte- og avgiftsspørsmål 21% 37% 28% 10% 1% 3% Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket 25% 34% 26% 9% 4% 1% Jeg har tillit til at Skatteetaten får tatt virksomheter som bevisst unndrar skatt 22% 29% 27% 14% 6% 2% 51 Skatteetaten er interessert i å hjelpe virksomheten vår til å ikke betale for mye 11% 23% 31% 13% 11% 3% 8% 34 Skatteetaten behandler virksomheter rettferdig 29% 32% 20% 7% 3% 8% 61 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som, i bedriftssammenheng, har hatt kontakt med Skatteetaten i minst én av kanalene og/eller har besøkt skatteetaten.no (n=832) 32

33 Kontrollvirksomhet

34 8 % oppgir å ha hatt stedlig kontroll i løpet av de siste 2 årene (ikke sammenlignbart med 2014) Spørsmål: Har Skatteetaten vært på stedlig kontroll i bedriften din i løpet av de siste 2 årene? 8% Ja 15% 13% Nei 80% 84% 87% % Vet ikke 4% 3% Base: Alle (n=1154) Det ble endret fra siste 5 år til siste 2 år i

35 Stabilitet på utsagnene knyttet til kontrollvirksomhet. Halvparten opplevde at de fikk råd og veiledning i forbindelse med kontrollen. Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens kontrollvirksomhet. Er du helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt enig eller helt enig i de enkelte utsagnene? Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med hvordan kontrollen ble gjennomført 41% 28% 9% 10% 9% 4% 69 De som utførte kontrollen behandlet meg/bedriften min med respekt 47% 25% 5% 8% 7% 7% Kontrollen ble gjennomført på en profesjonell og ryddig måte 43% 25% 10% 4% 10% 7% I etterkant av kontrollen ble det gitt tilfredsstillende tilbakemelding om resultatet av kontrollen 51% 19% 11% 6% 3% 9% I løpet av kontrollen ble det gitt god informasjon om formålet med kontrollen 43% 23% 17% 6% 6% 5% De som utførte kontrollen brukte anledningen til å gi råd og veiledning 32% 21% 8% 10% 23% 5% Kontrollen tok akseptabel tid 41% 32% 7% 10% 5% 4% 74 Jeg har forståelse for hvorfor Skatteetaten må foreta kontroller som dette 75% 12% 6% 2% 4% 1% 87 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt kontroll (n=95) 35

36 Hva som kan gjøres bedre i forbindelse med kontroller (åpne svar) Spørsmål: Er det noe Skatteetaten kunne gjort for at opplevelsen av denne kontrollen kunne vært en mer positiv opplevelse for deg/bedriften? 1. Upersonlig og lite imøtekommende kontrollør. Ikke tilbakemelding når vedkommende svarte på tilbakemeldingen 2. Til vår utenlandske leverandører(spanske), sender skatteetaten ut brev på norsk. For å unngå misforståelse hadde det vært bra om brevene kan sendes ut på engelsk. Fint å kunne få en forespørsel om ting stemmer, før man får et trusselbrev. 3. Stå inne for det de sier 4. Stiller spm til en ansatt hos vår leietaker, han har ikke peiling 5. Skatteetaten kunne avslutte dvs. fullføre stedlig kontroll på et tidligere tidspunkt. 6. Send dem på kurs i kundebehandling og lære seg å oppføre seg som folk 7. Oppføre seg mindre autoritært 8. Når man er i kontakt med Skatteetaten forventer de svar innen 14 dager. 9. Mer presist definisjon av utført arbeid 10. M er imøtekommende (2) 11. Litt mindre arrogant fremtoning fra de ansatte fra Skatteetaten 12. Litt hyggeligere 13. Kunne vært flinkere å informere og fortelle problemstillingen 14. Kunne ferdigstille seg mer, være mer effektive 15. Kunne brukt en normal tidsperiode for etterberegning 16. Kortere saksbehandlingstid 17. Komme med gode råd i stede for å prøve å ta motet fra oss 18. Kjenner bedriften sa godt siden de har hatt veldig mange kontroller ved moms, ville gjerne hatt en forklaring på hvorfor det treng so hyppige kontroller for det samme 19. Informert bedriften bedre 20. Ikke så påståelige personer i fra skatteetaten.. når det viser att de har feil Gitt oss bedre tid på svar, vi fikk 10 dager på oss (når de brukte 5 år på momsettersyn), når deres fasit lå klar, veldig firkantet, gjort seg opp en mening, hører ikke etter, måtte gå rettens vei, osv 22. Gitt beskjed før de kom Dette kunne vært gjort mye fortere dvs. på en mye kortere tid. 24. De kunnet tatt hensyn til opplysningene som blir gitt, og sjekket korrektheten, istedenfor å ha forutinntatte meninger og føre sine meninger som om det var sanne. Jeg var nødt til å ansette advokat, som kostet mange penger, for at de skulle skifte mening. Det skal ikke koste meg hverken tid eller penger når jeg følger regelverket/lovverket, og skatteetaten har brukt både mine og skattebetalernes penger på synsing istedenfor fakta. 25. Bedre forberedelse i forkant. Forstå bedriften 36 Base: De som har hatt kontroll (n=95)

37 Saksbehandling

38 15 % oppgir å ha hatt sak(er) til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 2 årene (ikke sammenlignbart med 2014) Spørsmål: Har din bedrift hatt saker til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene? Ja 15% 19 % 20 % Nei 79% 73 % 75 % Vet ikke 6% 7 % 5 % Base: Alle (n=1154) Det ble endret fra siste 5 år til siste 2 år i

39 Oppgang på de aller fleste elementene tilknyttet Skatteetatens saksbehandling. Lavest tilfredshet med behandlingstid Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens saksbehandling. Er du helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt enig eller helt enig i de enkelte utsagnene? Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med saksbehandlingen 33% 29% 16% 9% 12% 1% 62 Saksbehandlerne i Skatteetaten har god faglig kompetanse 27% 40% 16% 7% 5% 5% Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte 43% 30% 10% 9% 8% 0% Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt 41% 28% 12% 4% 9% 5% Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå 37% 36% 18% 5% 1% 2% Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken 27% 33% 17% 7% 13% 4% Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid 22% 26% 26% 6% 16% 3% Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 30% 29% 17% 5% 10% 9% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=176) 39

40 Omtrent 6 av 10 som har hatt sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken (tilsvarende i 2014) Spørsmål: Omtrent når hadde dere siste sak til behandling? Spørsmål: Fikk du medhold i saken din? I % Siste halvår % 9% Første halvår % 18% 11% % 16% % 63% % Tidligere 1% Husker ikke 1% Ja Nei Husker ikke Saken er ennå ikke avsluttet Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=176) 40

41 Foretrukne informasjonskanaler i ulike situasjoner

42 55 % foretrekker å få/finne generell informasjon via skatteetaten.no når de trenger det. 35 % foretrekker e-post Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du trenger generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister, arv e.l. i bedriftssammenheng? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Nettsiden skatteetaten.no Via e-post til Skatteetaten Via telefon til Skatteetaten Via brev til Skatteetaten Personlig oppmøte på skattekontoret På andre nettsider enn skatteetaten.no Revisor/regnskapsfører Brosjyrer eller annet skriftlig materiale fra Skatteetaten Media (aviser, TV, radio etc.) Chat på skatteetaten.no Skatteetatens sider i sosiale medier Offentlig servicekontor Familie/venner Advokat Kemnerkontoret Annet Ikke relevant Vet ikke 48% 35% 31% 34% 17% 21% 18% 5% 6% 14% 4% 5% 7% 11% 12% 7% 13% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 10% 4% 4% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 55% 57% Base: Alle (n=1154) 42

43 E-post og telefon er de kanalene flest foretrekker når de har spørsmål om en sak som er under behandling hos Skatteetaten Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du har spørsmål om en konkret sak som bedriften din har under behandling hos Skatteetaten.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Via e-post til Skatteetaten Via telefon til Skatteetaten Via brev til Skatteetaten 7% 6% 12% 46% 47% 47% 42% 47% 41% Personlig oppmøte på skattekontoret 7% 7% 11% Nettsiden skatteetaten.no Nettsiden altinn.no Chat på skatteetaten.no Skatteetatens sider i sosiale medier Annet Ikke relevant Vet ikke 7% 7% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 8% 4% 4% 1% 2% 1% 4% 2% 2% 15% 12% Base: Alle (n=1154) 43

44 Alt i alt inntrykk av Skatteetaten

45 75 % av bedriftene har alt i alt et godt inntrykk av Skatteetaten stabilt med 2014 Spørsmål: Alt i alt, vil du si at du har et svært godt, ganske godt, verken godt eller dårlig, ganske dårlig eller svært dårlig inntrykk av Skatteetaten 2% 1% 2% 1% 3% 1% 17% 20% 18% 26% 16% 22% 59% 54% 58% De som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=832) De som verken vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=322) Svært godt inntrykk Verken eller Svært godt inntrykk Ganske godt inntrykk Ganske dårlig inntrykk De som har vært i kontakt med Skatteetaten har noe bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (77 % mot 69 %) Base: Alle (n=1154) 45

46 Holdning til utviklingen av elektronisk kommunikasjon med Skatteetaten

47 Nær ni av ti (87 %) av bedriftene er positive til utviklingen med mer elektronisk kommunikasjon mellom bedrift og Skatteetaten. Dette er en økning fra Spørsmål: Mer og mer av kontakten mellom bedriftene og Skatteetaten har de senere årene blitt elektronisk, bl.a. levering av selvangivelse, momsoppgaver etc. Dette er en utvikling som vil fortsette. Hvor positiv eller negativ er du til denne utviklingen? % 2% 1% 3% 2% 3% 3% 2% 8% 11% 5% 12% 24% 63% 24% 57% 24% 54% Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke Base: Alle (n=1154) 47

48 De som er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt begrunner det med at det generelt er enklere Spørsmål: Hva er årsaken til at du er positiv til denne utviklingen? Er generelt enklere Er lettere å holde oversikt/får digitalt arkiv/dokumenter blir lagret elektronisk i Altinn Er tilgjengelig overalt bare man har tilgang til PC/Internett Slipper papirskjemaer Raskere/sparer tid/mer effektivt Det er en naturlig utvikling - alt blir gjort elektronisk Kan eksportere skjema direkte fra regnskapssystem inn i Altinn Slipper å skrive for hånd på skjemaer Vet ikke Annet 15% 14% 5% 12% 9% 12% 8% 6% 4% 4% 5% 3% 2% 2% 4% 8% 25% 32% 77% 78% Base: De som er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=1005) 48

49 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt begrunner det med at de foretrekker personlig kontakt og at det er enklere for dem Spørsmål: Hva er årsaken til at du ikke er positiv til denne utviklingen? Vanskelig å vite hvordan ting skal gjøres 19% elektronisk 24% 43% 2015 Gammel vane Foretrekker personlig kontakt Enklere å levere/gjøre ting på papir Har ikke tiltro til internettløsninger Har ikke/har lite tilgang til PC/Internett Enklere å gjøre ting over telefonen Kan ikke stole på Altinn/Altinn er mye nede 9% 14% 28% 20% 31% 15% 20% 13% 12% 2% 12% 9% 5% 8% 8% 4% 9% 8% 2% 5% 4% Annet 12% 33% 32% Se åpne svar neste side Vet ikke 15% 7% 7% Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=135) 49

50 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (åpne svar) 1. vil ha mer konkret dialog 2. Vil ha det i papirform 3. Viktig at andre folk uten PC har mulighet til kontakt 4. Vi er skeptiske til en slik utvikling fordi Skattekontorene i distriktene blir borte, og dette skape problemer for oss. 5. Vanskelig å finne fram de elektroniske skjemaene. 6. Ting tar tid og er vanskelig og finne frem til emner som jeg leter etter. 7. tid 8. Synes at ting er bra som det er, men synes ikke at det bør lagres endring for og lage endringer. Da bør de heller laget et system som funker. 9. sikkerhet 10. pga alder 11. noen ganger har man behov for å snakke med noen v/fysisk kontakt 12. Nei jeg må diskutere ting med et menneske, hvis det er noe som er uklart. Det går ikke an for meg å jobbe ute hele dagen, og utslitt sette meg foran datorn og få noe ut av det. Jeg har avslått muligheten for elektronisk kommunikasjon, og det har fungert fint. 13. må gå gjennom regnskapsfirma 14. Mister det personlige forholdet. Ingen sjangs til å få hjelp. 15. Mer verbal enn tekniske 16. lokalkunnsakp hos de som jobber i skatteetaten 17. liker å få det i brev, så jeg har noe skriftlig forholde meg til 18. Liker best og lese ting som kommer i post eller via epost slik at at jeg kan få god tid til og sette meg inn i ting. Liker ikke dette med at jeg må logge meg inn på altinn for og sjekke og gjøre ting. 19. Lar min regnskapsfører ta seg av alt dette. 20. Kapasitet. 40 mail dagen 21. Jeg ønker mer nærkontakt 22. Jeg synes at det var mye mer oversikt ved å gjøre ting på den gamle måten. 23. Jeg er negativ fordi denne utviklingen legger press på folk i den forstand at alle må ha en datamaskin. 24. Ikke interessert i data 25. har ikke store systemer, tungvint Føler at en mister litt styringen selv 27. for mye teknologi 50 Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=42)

51 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (åpne svar) 28. Er fordi det er så mange som ikke klarer og følge med på utviklingen. BNeste generasjon går det nok mye enklere med. 29. En som er litt opp i årene, vanskelig å gjøre ting på rett måte. Konsekvenser av å gjøre feil 30. En slik utvikling fører til at norske bedrifter må utføre en jobb som egentlig bør utføres av Skatteetaten selv. I tillegg, en slik utvikling krever omlegging av bedrifters rutiner, og denne omleggingen fører til økte utgifter for norske bedrifter. 31. Elektronisk og websider kan ikke stoles på når det er noe viktig 32. Elektronisk måte å gjøre ting på er egentlig en lettelse for Skatteetaten, ikke for brukerne. Vi brukere gjør nå en jobb som egentlig bør gjøres av Skatteetaten selv. 33. Dårlig datakunnskap hos meg selv 34. Det tar lenger tid 35. Det er vanskelig å rette ting opp på elektronisk vis og det er vanskelig å komme i kontakt med en person som kan hjelpe meg hvis jeg gjør en tabbe. 36. byråkrati 37. Bruker ikke data 38. av og til lettere med papir 39. At noen ting er veldig komplisert 40. Alt foregår igjennom hovedkontoret vårt 41. alder 42. kan være tungvint å finne frem Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=42) 51

52 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside

RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside RAPPORT Brukerundersøkelse Norge.no Minside VERSJON 2.0 DATO 25.08.2008 ANSVARLIG Lene Gulbrandsen, Bouvet ASA og Svein Ølnes, Vestlandsforskning Innhold 1 BAKGRUNN...3 2 METODE...3 3 ANALYSE...4 3.1 HVA

Detaljer

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Dag Nordhagen Selsjord, Skatt øst Inger Guro Bendiksen, Skatt øst Utenlandske næringsdrivende med enkeltpersonforetak

Detaljer

RAPPORT. Brukerundersøkelser for Utlendingsforvaltningen 2014. Utlendingsforvaltningen 6. MARS 2015. Utlendingsforvaltningen

RAPPORT. Brukerundersøkelser for Utlendingsforvaltningen 2014. Utlendingsforvaltningen 6. MARS 2015. Utlendingsforvaltningen RAPPORT Brukerundersøkelser for Utlendingsforvaltningen 2014 Utlendingsforvaltningen 6. MARS 2015 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ 1 NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON

Detaljer

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Rapport for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Mette Birgitte Helleve, Monica Johannesen, Leikny Øgrim Høgskolen i Oslo og Akershus Oktober 2013 1

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden?

Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? Kundebehandling Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? VA-dagene på Vestlandet 10.09.14 Sigrid Teige Øye Avdelingsleder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Litt om oss! Vann- og avløpsetaten

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk Analyseteamet i Skatteetaten

Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk Analyseteamet i Skatteetaten Næringslivets holdninger til etterlevelse og Skatteetatens virkemiddelbruk Analyseteamet i Skatteetaten Ved: Stian Fagerli Arntsen, Anders Berset, Hanne Beate Næringsrud, Tormod Reiersen og Øyvind Hedemark

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune

Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune Resultater fra spørreundersøkelse om introduksjon i tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune Februar/ mars 1 [Jeg] tenker at det vil føles veldig fint og få et introduksjonsprogram som er basert

Detaljer

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid?

Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? 24 Analysenytt 01I2015 Hvordan får vi næringsdrivende til å levere til rett tid? Skatteetaten har gjennom prosjektet Rettidig innlevering og betaling de siste tre årene arbeidet for å få flere næringsdrivende

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006

Til elevens beste? Synnøve S. Brandt ARBEIDSNOTAT 39/2006 ARBEIDSNOTAT 39/2006 Synnøve S. Brandt Til elevens beste? Noen lærere og foreldres synspunkter på og vurderinger av spesialundervisning etter enkeltvedtak NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt

Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse Det ville vært bedre om vi kunne kvalitetssikre tolketjenesten generelt Tilfredshetsundersøkelse blant sykehusansatte om tolking før oppstart av Tolkesentralen undersøkelse gjennomført

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

Kundesentre og inhouse - deres oppfatninger av markedet, myndighetene og markedsføringsloven

Kundesentre og inhouse - deres oppfatninger av markedet, myndighetene og markedsføringsloven Prosjetknotat nr. 3-2014 Randi Lavik og Ragnhild Brusdal Kundesentre og inhouse - deres oppfatninger av markedet, myndighetene og markedsføringsloven SIFO 2014 Prosjektnotat nr. 3 2014 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7

Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Rapport fra NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene om deres syn på praktiseringen av offentlige innkjøp: Leverandørenes karakterer til sine offentlige oppdragsgivere: 3,7 Utført av Commshop AS på vegne

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte SKATTE BETALEREN Nr 6 2011 www.skattebetaleren.no Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år Denne damen vil du ikke møte Her forsvinner pengene dine Bruk BSU

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer