Bedriftsundersøkelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelse 2015"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelse 2015 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2015

2 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter med 0 ansatte) Da bedriftsstrukturen i Norge er dominert av små bedrifter har store bedrifter blitt kvotert opp i datainnsamlingen. Totalresultatene er vektet slik at de representerer helheten av norske bedrifter Undersøkelsen er gjennomført i juni 2015 Det er gjennomført 1154 intervju Ansvarlig hos Opinion er Irene Øen Ansvarlig hos Skatteetaten er Bente Karmann Tranberg 2

3 Oppsummering Kontakt med skatteetaten 72% (71 % i 2014) av bedriftene har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fem kanalene. Flest har hatt kontakt via telefon. 60 % (54 % i 2014) av bedriftene har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten er høyere blant større bedrifter enn mindre bedrifter. Personlig oppmøte (lav base) Flest har vært i kontakt med skatteetaten for for spørsmål i en konkret sak. Alt i alt er nær sju av ti (68 %) tilfreds med besøket på skattekontoret. Kontakt med skatteetaten via telefon Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon i forbindelse med innhenting av informasjon/generelle spørsmål. 29 % benyttet seg av tilbakeringing. Alt i alt høy tilfredshet med telefonsamtalen med skattekontoret, gjennomgående stabilt med Kontakt med Skatteetaten via brev Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via brev i forbindelse med spørsmål i en konkret sak som var under behandling. Noe lavere tilfredshet med kontakten via brev sammenlignet med telefon, men økende tilfredshet sammenlignet med Kontakt med Skatteetaten vi e-post Flest har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post i forbindelse med spørsmål i en konkret sak som var under behandling. Alt i alt tilfredshet med kontakten via e-post er noe høyere enn brev. Stabilitet sammenlignet med Besøk på skatteetaten.no Flest har vært i kontakt med skatteetaten.no for informasjonsinnhenting/generelle spørsmål. Tre av fire (75 %) er alt i alt fornøyd med skatteetaten.no. Tilfredsheten med skatteetaten.no øker på flere områder som er tilknyttet brukervennligheten til nettstedet. 3

4 Oppsummering Overordnet vurdering av Skatteetaten 77 % av de som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst en av kanalen opplever at Skatteetatens service er god. Stabilitet sammenlignet med Men relativt stor forbedringspotensial på «Skatteetaten er interessert i å hjelpe virksomheten vår til å ikke betale for mye skatt» og «Jeg har tillit til at Skatteetaten får tatt virksomheter som bevisst unndrar skatt». Kontrollvirksomhet 8 % oppgir at Skatteetaten har vært på stedlig kontroll i bedriften i løpet av de 2 siste årene. Kun halvparten opplevde at de fikk råd og veiledning i forbindelse med kontrollen. Stabilitet sammenlignet med Saksbehandling 13 % har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 2 årene. Høyest tilfredshet med at saksbehandler brukte et språk det var lett å forstå og stor tillit til at saken ble behandlet korrekt. Lavest tilfredshet med behandlingstid. Framgang på nærmest samtlige punkter sammenlignet med av 10 bedrifter som har hatt en sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken. Foretrukne informasjonskanaler Når man skal innhente generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister osv. foretrekker 55 % å få/finne informasjon via nettsiden skatteetaten.no. Har man spørsmål om en konkret sak som er under behandling foretrekker flest telefon eller e-post. Alt i alt inntrykk 75 % av bedriftene har et ganske eller svært godt inntrykk av Skatteetaten. Dette er stabilt med De som har vært i kontakt med Skatteetaten har noe bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (77 % mot 69 %) 4

5 Kontakt med Skatteetaten

6 49 % (52 % i 2014) av bedriftene har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 måneder i minst én av de fire kanalene. Flest har vært i kontakt via telefon og e-post. Ingen endringer fra Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? Via telefon 35% Via e-post 31% Via brev 18% Ved personlig oppmøte på skattekontoret 4% Vært i kontakt via minst én av de fire kanalene 49% Base: Alle (n=1154) 6

7 Store bedrifter har i noe større grad enn små bedrifter vært i kontakt med Skatteetaten via telefon Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA TELEFON Alle 0-2 ansatte 35% 32% Region Nord har i noe større grad enn andre regioner vært i kontakt med Skatteetaten via telefon 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 34% 38% 47% Bedrifter med 51+ ansatte har i noe større grad enn mindre bedrifter vært i kontakt med Skatteetaten på telefon Region NORD 47% Region MIDT 36% Region VEST 32% Region SØR 36% Region ØST 32% 7

8 Få bedrifter har hatt kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA PERSONLIG OPPMØTE PÅ SKATTEKONTORET Alle 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 4% 5% 3% 2% 3% Ingen forskjeller mellom små og store bedrifter i forhold til om de har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Bedriftene i Region Nord har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte Region NORD 8% Region MIDT 0% Region VEST 5% Region SØR 5% Region ØST 3% 8

9 Nær en av fem (18 %) av bedriftene har hatt kontakt med Skatteetaten via brev Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA BREV Alle 18% 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 17% 19% 12% 22% Små forskjeller mellom store og små bedrifter når det gjelder kontakt med Skatteetaten via brev de siste 12 månedene Små forskjeller mellom regionene når det gjelder kontakt med Skatteetaten via brev de siste 12 månedene Region NORD 17% Region MIDT 22% Region VEST 18% Region SØR 17% Region ØST 16% 9

10 Nær en av tre (31 %) har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? VIA E-POST Alle 31% 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 32% 30% 28% 36% Små forskjeller mellom store og små bedrifter når det gjelder kontakt med Skatteetaten via e-post de siste 12 månedene Bedriftene i Region Nord har i størst grad vært i kontakt med Skatteetaten via e-post Region NORD 43% Region MIDT 34% Region VEST 31% Region SØR 32% Region ØST 27% 10

11 Halvparten (49 %) har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 4 kanalene Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? MINST ÉN AV DE FIRE KANALENE Alle 0-2 ansatte 49% 48% Andelen som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én av de 4 kanalene varierer i liten grad med størrelsen på bedriftene 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 49% 48% 58% Nord har i større grad enn de andre regionene vært kontakt med Skatteetaten de siste 12 månedene Region NORD 63% Region MIDT 53% Region VEST 45% Region SØR 51% Region ØST 44% 11

12 60 % (54 % i 2014) av bedriftene har besøkt skatteetaten.no i løpet av de siste 12 månedene. Dette er en økning fra Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? Ja 60% Vært i kontakt via minst én av de fem andre kanalene eller besøkt skatteetaten.no 72% Base: Alle (n=1154) 12

13 Økende andel som har benyttet skatteetaten.no ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? Alle 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 60% 59% 59% 67% Økende andel som har benyttet skatteetaten.no ved økende bedriftsstørrelse Små forskjeller mellom regionene når det gjelder bruk av skatteetaten.no 51 ansatte + 80% Region NORD 64% Region MIDT 65% Region VEST 55% Region SØR 66% Region ØST 58% 13

14 Økende andel som totalt sett har vært i kontakt med Skatteetaten ved økende bedriftsstørrelse Spørsmål: [ ] Har du, i løpet av de siste 12 månedene i bedriftssammenheng vært i kontakt med Skatteetaten på noen av de følgende måtene? / Har du, i løpet av de siste 12 månedene, besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no i bedriftssammenheng? TOTAL KONTAKT - KONTAKT I MINST ÉN AV DE FEM KANALENE OG/ELLER BESØKT SKATTEETATEN.NO Alle 0-2 ansatte 3-20 ansatte ansatte 51 ansatte + 72% 70% 72% 77% 85% Økende andel som totalt sett har vært i kontakt med Skatteetaten ved økende bedriftsstørrelse. Bedriftene i Region Vest har i minst grad vært i kontakt med Skatteetaten siste 12 måneder. Region NORD 75% Region MIDT 78% Region VEST 66% Region SØR 75% Region ØST 71% 14

15 Kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret obs: små baser

16 Flest har besøkt skattekontoret for spørsmål i en konkret sak. Ingen signifikante forskjeller fra Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret. Var dette i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 40% 55% 64% For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 46% 36% 49 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 65% 49% 44% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=47) 16

17 Nær sju av ti (68 %) er alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret. Tendens til høyere tilfredshet. Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret i bedriftssammenheng, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret 53% 15% 15% 3% 13% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 68% 11% 15% 1% 6% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 74% 9% 7% 6% 4% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på kontoret 61% 16% 12% 3% 6% 2% Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 88% 7% 5% Det var akseptabel ventetid på kontoret 56% 24% 4% 8% 9% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 53% 34% 6% 0% 6% Åpningstidene på kontoret var tilpasset mitt behov 32% 22% 21% 5% 13% 6% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 17 Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via personlig oppmøte på skattekontoret (n=47) * Spørsmål: alt i alt fornøyd med besøket på skattekontoret nytt i 2014

18 Kontakt med Skatteetaten via telefon

19 Flest har ringt Skatteetaten for å få informasjon/ stille generelle spørsmål en økende andel fra 2014 Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via telefon. Var dette i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 63% 55% 64 % Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 49% 43% 54 % For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 40% 39% 43 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=402) 19

20 Tre av fem (58 %) venter på svar når de ringer Skatteetaten 29 % benytter muligheten for tilbakeringing Spørsmål: Da du ringte Skatteetaten, ventet du til du fikk svar eller benyttet du muligheten for tilbakeringing? % 16% 15% 46% 29% 58% 50% 34% 39% Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Ventet til jeg fikk svar Benyttet tilbakeringing Vet ikke/husker ikke Vet ikke/husker ikke Vet ikke/husker ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n=402) 20

21 8 av 10 er alt i alt fornøyd med telefonsamtalen med Skatteetaten. Det er høy tilfredshet med Skatteetaten på de fleste parameterne, med unntak av åpningstiden og ventetiden på telefon Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om ditt besøk på skattekontoret i bedriftssammenheng, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Jeg er alt i alt fornøyd med telefonsamtalen jeg hadde med Skatteetaten 53% 29% 9% 6% 3% Andel helt eller litt enig Den jeg snakket med var hyggelig og imøtekommende 68% 22% 6% 2% 2% Den jeg snakket med forsto mine spørsmål 64% 23% 6% 4% 2% Den jeg snakket med svarte meg på en forståelig måte 65% 23% 5% 4% 3% Jeg ble ringt tilbake innen akseptabel tid (de som valgte tilbakeringing) 56% 28% 9% 4% 1% 2% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte på telefonen 63% 20% 5% 6% 6% Den jeg snakket med hadde god kunnskap 52% 25% 11% 4% 5% 2% Det var akseptabel ventetid på telefonen (de som ventet) 36% 34% 18% 7% 4% 2% Åpningstiden på telefon er tilpasset mitt/min bedrifts behov 35% 27% 16% 9% 6% 8% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via telefon (n= ) * Spørsmål: Alt i alt tilfredshet med telefonsamtalen med Skatteetaten nytt i = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

22 Kontakt med Skatteetaten via brev

23 Flest har hatt kontakt med Skatteetaten via brev for å ha kommunikasjon om en konkret sak Spørsmål: Tenk på sist gang du i bedriftssammenheng var i kontakt med Skatteetaten via brev. Var dette i forbindelse med Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 66% 62% 61 % For å få utført en tjeneste som mva. oppgave, skjemaer e.l. 45% 30% 44 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 38% 37% 43 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=203) 23

24 Økende tilfredshet med Skatteetaten når det gjelder kommunikasjon via brev men fortsatt lavt når det gjelder svartid Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten via brev, i bedriftssammenheng og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via brev 42% 31% 11% 8% 4% 4% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via brev 49% 27% 7% 11% 1% 4% Innholdet i svarbrevet fra Skatteetaten var lett å forstå 45% 25% 12% 8% 4% 5% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via brev 29% 32% 14% 7% 14% 5% Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via brev (n=203) * Spørsmål: alt i alt tilfredshet med kontakten med Skatteetaten via brev nytt i 2014 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke 24 = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang

25 Kontakt med Skatteetaten via e-post

26 Flest har hatt kontakt med Skatteetaten via e-post for å ha kommunikasjon om en konkret sak Spørsmål: Tenk på sist gang du var i kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post. Var dette i forbindelse med Spørsmål i en konkret sak som var under saksbehandling 55% 51% 61 % Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 49% 46% 53 % For å få utført en tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 41% 47% 50 % Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=361) 26

27 Det er høyere tilfredshet med kontakt via e-post enn med kontakt via brev Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om din kontakt med Skatteetaten i bedriftssammenheng via e-post, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med kontakten jeg hadde med Skatteetaten via e-post 50% 30% 12% 4% 2% 2% Jeg fikk den hjelpen jeg trengte via e-post 52% 25% 12% 5% 3% 2% Innholdet i svar e-posten fra Skatteetaten var lett å forstå 55% 27% 8% 3% 3% 3% Det var akseptabel svartid på min henvendelse via e-post 41% 32% 12% 8% 3% 3% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har vært i kontakt med Skatteetaten via e-post (n=361) * Spørsmål: alt i alt fornøyd med kontakten med Skatteetaten via e-post nytt i

28 Besøk på skatteetaten.no

29 Flest har besøkt skatteetaten.no for generell informasjonsinnhenting Spørsmål: Tenk på den eller de gangene du har besøkt Skatteetatens nettside skatteetaten.no. I bedriftssammenheng Var det i forbindelse med Informasjonsinnhenting/generelle spørsmål 82% 81 % 83 % For å få utført en elektronisk tjeneste som f.eks. innlevering av selvangivelsen, bestilling/endring av skattekort, skjemaer, flyttemelding e.l. 59% 59 % 66 % Base: De som har besøkt skatteetaten.no i bedriftssammenheng (n=697) 29

30 Tre av fire (75 %) er alt i alt fornøyd med skatteetaten.no. Økende tilfredshet med skatteetaten.no på flere områder. Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens nettside skatteetaten.no, og ønsker at du sier hvor enig eller uenig du er i det enkelte utsagnet. [ ] Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med nettsiden skatteetaten.no 31% 44% 16% 6% 2% 2% Informasjonen på skatteetaten.no er nyttig for meg 58% 31% 7% 2% 1% Jeg fikk den informasjonen jeg trengte på skatteetaten.no 46% 32% 14% 5% 2% Det var enkelt å få gjennomført de elektroniske tjenestene jeg ønsket på skatteetaten.no* 46% 30% 10% 6% 4% 4% Informasjonen på skatteetaten.no er lett å forstå 30% 43% 17% 6% 3% Informasjonen på skatteetaten.no er strukturert på en oversiktlig måte 24% 43% 20% 7% 4% 2% Søkerfunksjonen fungerte godt på skatteetaten.no 29% 39% 16% 7% 5% 4% Jeg fant lett informasjonen jeg var ute etter på skatteetaten.no 27% 38% 20% 9% 5% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang 30 Base: De som har besøkt skatteetaten.no i bedriftssammenheng(n=697) * Spørsmål: alt i alt fornøyd med nettsiden skatteetaten.no nytt i 2014

31 Overordnet vurdering av Skatteetaten

32 Flere enn tre av fire (77 %) opplever Skatteetatens service alt i alt som god Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn om Skatteetaten og ønsker at du forteller hvor enig eller uenig du er i de enkelte utsagnene. Når du svarer ønsker jeg at du gjør det på grunnlag av din siste erfaring med Skatteetaten i bedriftssammenheng. Andel helt eller litt enig Alt i alt opplever jeg Skatteetatens sevice som god 29% 48% 16% 4% 1% 2% Skatteetaten håndterer henvendelsene på en korrekt og profesjonell måte 38% 39% 14% 3% 2% 4% De gangene jeg har vært i kontakt med Skatteetaten har det vært enkelt å få de 30% 41% 21% 5% 1% 2% Skatteetaten har profesjonelle og imøtekommende medarbeidere 29% 40% 19% 5% 1% 3% 4% Skatteetaten utøver myndighet på en måte som gir tillit og respekt 28% 38% 22% 6% 5% 2% Skatteetaten er generelt sett god til å informere om skatte- og avgiftsspørsmål 21% 37% 28% 10% 1% 3% Skatteetaten gjør det enkelt for deg å følge regelverket 25% 34% 26% 9% 4% 1% Jeg har tillit til at Skatteetaten får tatt virksomheter som bevisst unndrar skatt 22% 29% 27% 14% 6% 2% 51 Skatteetaten er interessert i å hjelpe virksomheten vår til å ikke betale for mye 11% 23% 31% 13% 11% 3% 8% 34 Skatteetaten behandler virksomheter rettferdig 29% 32% 20% 7% 3% 8% 61 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som, i bedriftssammenheng, har hatt kontakt med Skatteetaten i minst én av kanalene og/eller har besøkt skatteetaten.no (n=832) 32

33 Kontrollvirksomhet

34 8 % oppgir å ha hatt stedlig kontroll i løpet av de siste 2 årene (ikke sammenlignbart med 2014) Spørsmål: Har Skatteetaten vært på stedlig kontroll i bedriften din i løpet av de siste 2 årene? 8% Ja 15% 13% Nei 80% 84% 87% % Vet ikke 4% 3% Base: Alle (n=1154) Det ble endret fra siste 5 år til siste 2 år i

35 Stabilitet på utsagnene knyttet til kontrollvirksomhet. Halvparten opplevde at de fikk råd og veiledning i forbindelse med kontrollen. Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens kontrollvirksomhet. Er du helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt enig eller helt enig i de enkelte utsagnene? Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med hvordan kontrollen ble gjennomført 41% 28% 9% 10% 9% 4% 69 De som utførte kontrollen behandlet meg/bedriften min med respekt 47% 25% 5% 8% 7% 7% Kontrollen ble gjennomført på en profesjonell og ryddig måte 43% 25% 10% 4% 10% 7% I etterkant av kontrollen ble det gitt tilfredsstillende tilbakemelding om resultatet av kontrollen 51% 19% 11% 6% 3% 9% I løpet av kontrollen ble det gitt god informasjon om formålet med kontrollen 43% 23% 17% 6% 6% 5% De som utførte kontrollen brukte anledningen til å gi råd og veiledning 32% 21% 8% 10% 23% 5% Kontrollen tok akseptabel tid 41% 32% 7% 10% 5% 4% 74 Jeg har forståelse for hvorfor Skatteetaten må foreta kontroller som dette 75% 12% 6% 2% 4% 1% 87 Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt kontroll (n=95) 35

36 Hva som kan gjøres bedre i forbindelse med kontroller (åpne svar) Spørsmål: Er det noe Skatteetaten kunne gjort for at opplevelsen av denne kontrollen kunne vært en mer positiv opplevelse for deg/bedriften? 1. Upersonlig og lite imøtekommende kontrollør. Ikke tilbakemelding når vedkommende svarte på tilbakemeldingen 2. Til vår utenlandske leverandører(spanske), sender skatteetaten ut brev på norsk. For å unngå misforståelse hadde det vært bra om brevene kan sendes ut på engelsk. Fint å kunne få en forespørsel om ting stemmer, før man får et trusselbrev. 3. Stå inne for det de sier 4. Stiller spm til en ansatt hos vår leietaker, han har ikke peiling 5. Skatteetaten kunne avslutte dvs. fullføre stedlig kontroll på et tidligere tidspunkt. 6. Send dem på kurs i kundebehandling og lære seg å oppføre seg som folk 7. Oppføre seg mindre autoritært 8. Når man er i kontakt med Skatteetaten forventer de svar innen 14 dager. 9. Mer presist definisjon av utført arbeid 10. M er imøtekommende (2) 11. Litt mindre arrogant fremtoning fra de ansatte fra Skatteetaten 12. Litt hyggeligere 13. Kunne vært flinkere å informere og fortelle problemstillingen 14. Kunne ferdigstille seg mer, være mer effektive 15. Kunne brukt en normal tidsperiode for etterberegning 16. Kortere saksbehandlingstid 17. Komme med gode råd i stede for å prøve å ta motet fra oss 18. Kjenner bedriften sa godt siden de har hatt veldig mange kontroller ved moms, ville gjerne hatt en forklaring på hvorfor det treng so hyppige kontroller for det samme 19. Informert bedriften bedre 20. Ikke så påståelige personer i fra skatteetaten.. når det viser att de har feil Gitt oss bedre tid på svar, vi fikk 10 dager på oss (når de brukte 5 år på momsettersyn), når deres fasit lå klar, veldig firkantet, gjort seg opp en mening, hører ikke etter, måtte gå rettens vei, osv 22. Gitt beskjed før de kom Dette kunne vært gjort mye fortere dvs. på en mye kortere tid. 24. De kunnet tatt hensyn til opplysningene som blir gitt, og sjekket korrektheten, istedenfor å ha forutinntatte meninger og føre sine meninger som om det var sanne. Jeg var nødt til å ansette advokat, som kostet mange penger, for at de skulle skifte mening. Det skal ikke koste meg hverken tid eller penger når jeg følger regelverket/lovverket, og skatteetaten har brukt både mine og skattebetalernes penger på synsing istedenfor fakta. 25. Bedre forberedelse i forkant. Forstå bedriften 36 Base: De som har hatt kontroll (n=95)

37 Saksbehandling

38 15 % oppgir å ha hatt sak(er) til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 2 årene (ikke sammenlignbart med 2014) Spørsmål: Har din bedrift hatt saker til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene? Ja 15% 19 % 20 % Nei 79% 73 % 75 % Vet ikke 6% 7 % 5 % Base: Alle (n=1154) Det ble endret fra siste 5 år til siste 2 år i

39 Oppgang på de aller fleste elementene tilknyttet Skatteetatens saksbehandling. Lavest tilfredshet med behandlingstid Spørsmål: Jeg skal nå lese opp noen utsagn knyttet til Skatteetatens saksbehandling. Er du helt enig, litt enig, verken enig eller uenig, litt enig eller helt enig i de enkelte utsagnene? Andel helt eller litt enig Jeg er alt i alt fornøyd med saksbehandlingen 33% 29% 16% 9% 12% 1% 62 Saksbehandlerne i Skatteetaten har god faglig kompetanse 27% 40% 16% 7% 5% 5% Jeg har tillit til at min sak ble behandlet på en korrekt måte 43% 30% 10% 9% 8% 0% Jeg fikk en forståelig begrunnelse for det vedtaket som ble tatt 41% 28% 12% 4% 9% 5% Saksbehandlerne brukte et språk som var enkelt å forstå 37% 36% 18% 5% 1% 2% Jeg fikk tilstrekkelig informasjon om utviklingen i saken 27% 33% 17% 7% 13% 4% Skatteetaten har akseptabel saksbehandlingstid 22% 26% 26% 6% 16% 3% Det var lett å komme i kontakt med saksbehandler 30% 29% 17% 5% 10% 9% Helt enig Litt enig Verken eller Litt uenig Helt uenig Ikke relevant/vet ikke = Signifikant oppgang = Signifikant nedgang Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=176) 39

40 Omtrent 6 av 10 som har hatt sak til behandling oppgir at de fikk medhold i saken (tilsvarende i 2014) Spørsmål: Omtrent når hadde dere siste sak til behandling? Spørsmål: Fikk du medhold i saken din? I % Siste halvår % 9% Første halvår % 18% 11% % 16% % 63% % Tidligere 1% Husker ikke 1% Ja Nei Husker ikke Saken er ennå ikke avsluttet Base: De som har hatt en sak til behandling hos Skatteetaten i løpet av de siste 5 årene (n=176) 40

41 Foretrukne informasjonskanaler i ulike situasjoner

42 55 % foretrekker å få/finne generell informasjon via skatteetaten.no når de trenger det. 35 % foretrekker e-post Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du trenger generell informasjon om skatt, avgift, folkeregister, arv e.l. i bedriftssammenheng? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Nettsiden skatteetaten.no Via e-post til Skatteetaten Via telefon til Skatteetaten Via brev til Skatteetaten Personlig oppmøte på skattekontoret På andre nettsider enn skatteetaten.no Revisor/regnskapsfører Brosjyrer eller annet skriftlig materiale fra Skatteetaten Media (aviser, TV, radio etc.) Chat på skatteetaten.no Skatteetatens sider i sosiale medier Offentlig servicekontor Familie/venner Advokat Kemnerkontoret Annet Ikke relevant Vet ikke 48% 35% 31% 34% 17% 21% 18% 5% 6% 14% 4% 5% 7% 11% 12% 7% 13% 5% 4% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 10% 4% 4% 0% 0% 1% 2% 1% 1% 55% 57% Base: Alle (n=1154) 42

43 E-post og telefon er de kanalene flest foretrekker når de har spørsmål om en sak som er under behandling hos Skatteetaten Spørsmål: Hvilke informasjonskanaler eller informasjonsmåter vil du foretrekke når du har spørsmål om en konkret sak som bedriften din har under behandling hos Skatteetaten.? - SPØRSMÅLET BLE STILT ÅPENT FLERE SVAR MULIG Via e-post til Skatteetaten Via telefon til Skatteetaten Via brev til Skatteetaten 7% 6% 12% 46% 47% 47% 42% 47% 41% Personlig oppmøte på skattekontoret 7% 7% 11% Nettsiden skatteetaten.no Nettsiden altinn.no Chat på skatteetaten.no Skatteetatens sider i sosiale medier Annet Ikke relevant Vet ikke 7% 7% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 8% 4% 4% 1% 2% 1% 4% 2% 2% 15% 12% Base: Alle (n=1154) 43

44 Alt i alt inntrykk av Skatteetaten

45 75 % av bedriftene har alt i alt et godt inntrykk av Skatteetaten stabilt med 2014 Spørsmål: Alt i alt, vil du si at du har et svært godt, ganske godt, verken godt eller dårlig, ganske dårlig eller svært dårlig inntrykk av Skatteetaten 2% 1% 2% 1% 3% 1% 17% 20% 18% 26% 16% 22% 59% 54% 58% De som har vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=832) De som verken vært i kontakt med Skatteetaten i minst én kanal eller besøkt skatteetaten.no (n=322) Svært godt inntrykk Verken eller Svært godt inntrykk Ganske godt inntrykk Ganske dårlig inntrykk De som har vært i kontakt med Skatteetaten har noe bedre inntrykk av Skatteetaten enn de som ikke har vært i kontakt (77 % mot 69 %) Base: Alle (n=1154) 45

46 Holdning til utviklingen av elektronisk kommunikasjon med Skatteetaten

47 Nær ni av ti (87 %) av bedriftene er positive til utviklingen med mer elektronisk kommunikasjon mellom bedrift og Skatteetaten. Dette er en økning fra Spørsmål: Mer og mer av kontakten mellom bedriftene og Skatteetaten har de senere årene blitt elektronisk, bl.a. levering av selvangivelse, momsoppgaver etc. Dette er en utvikling som vil fortsette. Hvor positiv eller negativ er du til denne utviklingen? % 2% 1% 3% 2% 3% 3% 2% 8% 11% 5% 12% 24% 63% 24% 57% 24% 54% Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke Svært positiv Ganske positiv Verken eller Ganske negativ Svært negativ Vet ikke Base: Alle (n=1154) 47

48 De som er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt begrunner det med at det generelt er enklere Spørsmål: Hva er årsaken til at du er positiv til denne utviklingen? Er generelt enklere Er lettere å holde oversikt/får digitalt arkiv/dokumenter blir lagret elektronisk i Altinn Er tilgjengelig overalt bare man har tilgang til PC/Internett Slipper papirskjemaer Raskere/sparer tid/mer effektivt Det er en naturlig utvikling - alt blir gjort elektronisk Kan eksportere skjema direkte fra regnskapssystem inn i Altinn Slipper å skrive for hånd på skjemaer Vet ikke Annet 15% 14% 5% 12% 9% 12% 8% 6% 4% 4% 5% 3% 2% 2% 4% 8% 25% 32% 77% 78% Base: De som er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=1005) 48

49 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt begrunner det med at de foretrekker personlig kontakt og at det er enklere for dem Spørsmål: Hva er årsaken til at du ikke er positiv til denne utviklingen? Vanskelig å vite hvordan ting skal gjøres 19% elektronisk 24% 43% 2015 Gammel vane Foretrekker personlig kontakt Enklere å levere/gjøre ting på papir Har ikke tiltro til internettløsninger Har ikke/har lite tilgang til PC/Internett Enklere å gjøre ting over telefonen Kan ikke stole på Altinn/Altinn er mye nede 9% 14% 28% 20% 31% 15% 20% 13% 12% 2% 12% 9% 5% 8% 8% 4% 9% 8% 2% 5% 4% Annet 12% 33% 32% Se åpne svar neste side Vet ikke 15% 7% 7% Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=135) 49

50 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (åpne svar) 1. vil ha mer konkret dialog 2. Vil ha det i papirform 3. Viktig at andre folk uten PC har mulighet til kontakt 4. Vi er skeptiske til en slik utvikling fordi Skattekontorene i distriktene blir borte, og dette skape problemer for oss. 5. Vanskelig å finne fram de elektroniske skjemaene. 6. Ting tar tid og er vanskelig og finne frem til emner som jeg leter etter. 7. tid 8. Synes at ting er bra som det er, men synes ikke at det bør lagres endring for og lage endringer. Da bør de heller laget et system som funker. 9. sikkerhet 10. pga alder 11. noen ganger har man behov for å snakke med noen v/fysisk kontakt 12. Nei jeg må diskutere ting med et menneske, hvis det er noe som er uklart. Det går ikke an for meg å jobbe ute hele dagen, og utslitt sette meg foran datorn og få noe ut av det. Jeg har avslått muligheten for elektronisk kommunikasjon, og det har fungert fint. 13. må gå gjennom regnskapsfirma 14. Mister det personlige forholdet. Ingen sjangs til å få hjelp. 15. Mer verbal enn tekniske 16. lokalkunnsakp hos de som jobber i skatteetaten 17. liker å få det i brev, så jeg har noe skriftlig forholde meg til 18. Liker best og lese ting som kommer i post eller via epost slik at at jeg kan få god tid til og sette meg inn i ting. Liker ikke dette med at jeg må logge meg inn på altinn for og sjekke og gjøre ting. 19. Lar min regnskapsfører ta seg av alt dette. 20. Kapasitet. 40 mail dagen 21. Jeg ønker mer nærkontakt 22. Jeg synes at det var mye mer oversikt ved å gjøre ting på den gamle måten. 23. Jeg er negativ fordi denne utviklingen legger press på folk i den forstand at alle må ha en datamaskin. 24. Ikke interessert i data 25. har ikke store systemer, tungvint Føler at en mister litt styringen selv 27. for mye teknologi 50 Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=42)

51 De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (åpne svar) 28. Er fordi det er så mange som ikke klarer og følge med på utviklingen. BNeste generasjon går det nok mye enklere med. 29. En som er litt opp i årene, vanskelig å gjøre ting på rett måte. Konsekvenser av å gjøre feil 30. En slik utvikling fører til at norske bedrifter må utføre en jobb som egentlig bør utføres av Skatteetaten selv. I tillegg, en slik utvikling krever omlegging av bedrifters rutiner, og denne omleggingen fører til økte utgifter for norske bedrifter. 31. Elektronisk og websider kan ikke stoles på når det er noe viktig 32. Elektronisk måte å gjøre ting på er egentlig en lettelse for Skatteetaten, ikke for brukerne. Vi brukere gjør nå en jobb som egentlig bør gjøres av Skatteetaten selv. 33. Dårlig datakunnskap hos meg selv 34. Det tar lenger tid 35. Det er vanskelig å rette ting opp på elektronisk vis og det er vanskelig å komme i kontakt med en person som kan hjelpe meg hvis jeg gjør en tabbe. 36. byråkrati 37. Bruker ikke data 38. av og til lettere med papir 39. At noen ting er veldig komplisert 40. Alt foregår igjennom hovedkontoret vårt 41. alder 42. kan være tungvint å finne frem Base: De som ikke er positive til utviklingen med mer elektronisk kontakt (n=42) 51

52 Innsikt som bringer deg videre opinion.no Opinion AS Maridalsveien 13E 0178 OSLO T: E:

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2014

Bedriftsundersøkelse 2014 Bedriftsundersøkelse 2014 Gjennomføring for Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2015

Befolkningsundersøkelse 2015 Befolkningsundersøkelse 2015 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS mai/juni 2015 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2016

Bedriftsundersøkelse 2016 Bedriftsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 04.07.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2016

Befolkningsundersøkelse 2016 Befolkningsundersøkelse 2016 Bruker- og serviceundersøkelse 22.06.2016 Opinion AS Bakgrunn OPPDRAGSGIVER METODE Skattedirektoratet Telefonintervju. Bente Karmann Tranberg FORMÅL Avdekke erfaringer og tilfredshet

Detaljer

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet

Skattedirektoratet. Rapport fra brukerundersøkelse. Skattebetalernes syn på skattemyndighetene. Brukerundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Skattedirektoratet Rapport fra brukerundersøkelse Skattebetalernes syn på skattemyndighetene Bakgrunn og hensikt Bakgrunn Skattedirektoratet har tatt kontakt med Feedback AS for å gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005

Næringslivets syn på Skatteetaten 2005. Rapport. for. Skattedirektoratet. August 2005 Næringslivets syn på Skatteetaten 2005 Rapport for Skattedirektoratet August 2005 1 Bakgrunn Skattedirektoratet har i flere år gjennomført undersøkelser for å få kunnskap om næringslivets syn på Skatteetaten.

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Undersøkelse om forenkling 2015 Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Om utvalget Bransje (antall) Ansatte (antall) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 90 89 365 27 31 200 500 450 400 350

Detaljer

5.3 Resultater for undersøkelsen blant advokater

5.3 Resultater for undersøkelsen blant advokater .3 Resultater for undersøkelsen blant advokater.3.1 Oppsummering Innkallingskontoret får positive vurderinger av de fleste advokatene som har deltatt i undersøkelsen. De fleste synes også at de blir raskt

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014

Kundetilfredshet. Eiendom Norge Mars 2014 Kundetilfredshet Eiendom Norge Mars 2014 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte

Anders Fremming Anderssen, Vox. Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Anders Fremming Anderssen, Vox Karriereveiledning tilfredshet og utbytte Disposisjon Hvem er det som mottar veiledning ved karrieresentrene? Hvordan oppleves veiledningen? Hvilket utbytte kan veiledningen

Detaljer

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet

Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Styres brukertrafikken? Øivind Strømme, direktør Regionavdelingen, Skattedirektoratet Innledning: ÅPENHET I FORKANT BRUKERVENNLIG OFFENTLIG SEKTOR KVALITETSKULTUR KOMPETANSEMILJØ Tall (2011): Ca. 4,8 millioner

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet

Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) Holdningsundersøkelse i næringslivet Skatteetatens undersøkelse om etterlevelse, rapportering og oppdagelsesrisiko (SERO) 2016 Holdningsundersøkelse i næringslivet Tema og innhold Kort om undersøkelsen..3 Rapportering, regelverk og tilgang

Detaljer

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr?

Eksamen våren 2014. Vårens vakreste eventyr? Eksamen våren 2014 Vårens vakreste eventyr? Hvor mange eksamener SSP? VG3 SSP = 4 eksamener Hovedregel 3 skriftlige og en muntlig eller muntlig-praktisk, men spesiell fagkombinasjon kan gi 2 skriftlige

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE?

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? NAV I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din med NAV de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig som bruker og som pårørende, ber vi deg svare ut fra din som personlig bruker. HVORDAN SKAL DU BESVARE

Detaljer

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen

Skatteetaten. Skatt nord Gerd Lockertsen Skatteetaten Skatt nord Gerd Lockertsen Hvorfor betaler vi skatt Du betaler skatt til staten Du mottar goder Staten betaler for goder 2 Skattesystemet i Norge Vi velger Stortinget stortingsvalg hvert 4.

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1

BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1 Brukerundersøkelse Svarprosent: 22% Antall besvarelser: 822 BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1 INFORMASJON OM 01 PASIENTSKADEORDNINGEN Hvor har du fått informasjon (før du søkte om erstatning)? (Flere svar mulig)

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1

BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1 Brukerundersøkelse Antall besvarelser: 1 169 Svarprosent: 24% BRUKERUNDERSØKELSE - FASE 1 INFORMASJON OM 01 PASIENTSKADEORDNINGEN Hvor har du fått informasjon (før du søkte om erstatning)? (Flere svar

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012

Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 Brukerundersøkelse blant offentlige rekvirenter av farskaps- og slektskapstester ved Avdeling for Familiegenetikk, 2012 I perioden april/mai 2012 gjennomførte avdelingen en brukerundersøkelse for offentlige

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet/ Forbruker Europa av Norstat juni 2014 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester

PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE. Funn fra Forbrukerrådets kommunetester PRISINFORMASJON OG GEBYRREGULATIV I KOMMUNENE Funn fra Forbrukerrådets kommunetester Innhold 1 Prisinformasjon og gebyrregulativ i kommunene... 3 2 Funn fra Kommunetestene:... 4 3 Forbrukerrådets innspill

Detaljer

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0

I MØTE MED NAV. Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 I MØTE MED NAV Recoveryverksteder Asker Kommune 2014 0 Innholdsfortegnelse Forord s. 2 Hva er Nav? S. 3 Når kan Nav være til hjelp? S. 3 Før, i og etter møte s. 5 Klage s. 8 Generelle tips s. 9 Kilder

Detaljer

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013

Forbrukernes kvitteringshåndtering ved ulike type handler. Februar 2013 Forbrukernes shåndtering ved ulike type handler Februar 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i et landsrepresentativt utvalg av menn og kvinner 18 år og eldre Det er

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012

Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Servicekonferansen, Trondheim 24. oktober 2012 Ut av språkjungelen I SPRÅKJUNGELEN NAV forvalter 55 ulike ytelser Vi har 2000 ulike brev Vi har 4 brevløsninger Vi sender ut 9,5 millioner vedtak i året

Detaljer

Svært/ganske dårlig 39 % 2. Nesten halvparten av bidragsyterne er reservert i Brønnøysund

Svært/ganske dårlig 39 % 2. Nesten halvparten av bidragsyterne er reservert i Brønnøysund Resultater fra TNS Gallups undersøkelse april/mai 2011 Givernes holdning til telefonsalg Norges Innsamlingsråd, 9. mai 2011 1. De fleste husker samtalen godt De fleste bidragsyterne ble intervjuet 1-3

Detaljer

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter

Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Utfordringer for utenlandske næringsdrivende om forholdet til plikter og rettigheter Dag Nordhagen Selsjord, Skatt øst Inger Guro Bendiksen, Skatt øst Utenlandske næringsdrivende med enkeltpersonforetak

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009

KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 KLIKK TEKNOLOGI Brukerundersøkelse gjennomført av Innsikt v/ Marta Holstein-Beck Januar 2009 Om undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført på web lagt ut som sak og annonse på klikk.no/teknologi Undersøkelsen

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Næringslivets syn på Skatteetaten

Næringslivets syn på Skatteetaten Næringslivets syn på Skatteetaten Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Juni 2001 av Research International Feedback Feedbacks ref. SKD17633/2001 Bakgrunn og hensikt Research International

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Hvor får brukerne den beste hjelpen?

Hvor får brukerne den beste hjelpen? Hvor får brukerne den beste hjelpen? Presentasjon for kommunestyret 3. april 2017 // Navn Navnesen Fra «en dør» til «riktig kanal» «NAV-kontoret har til nå vært en dør inn for alle brukere i NAV. Vi har

Detaljer

Erfaringer med bruk av

Erfaringer med bruk av Erfaringer med bruk av Behov for eid på høyere sikkerhetsnivå? 08. desember 2009 Arbeid med MinID Lånekassen Statistikk Antall innlogginger til Dine sider Nettsøknader / søknadsinnkomst Gjennomførte tiltak:

Detaljer

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal

03.10.2011 08:50 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Brukerundersøkelse hos NAV Møre og Romsdal Publisert fra 02.09.2011 til 23.10.2011 52 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Sula "NAV-kontor" = "NAV Sula" Filter på tid: 2 uker Fra 12.09.2011

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013

Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien. Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Undersøkelse om misnøye med hotell, flyreiser og besøk i fornøyelsesparker i sommerferien Befolkningsundersøkelse (omnibus) gjennomført juni 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Fra papirskjema til enkle og forståelige digitale tjenester Espen Sunde og Kristin Braadvig, Kommunikasjonsstaben i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Fra papirskjema til enkle og forståelige digitale tjenester Espen Sunde og Kristin Braadvig, Kommunikasjonsstaben i Arbeids- og velferdsdirektoratet Frokostseminar hos Difi 7. desember 2015 Fra papirskjema til enkle og forståelige digitale tjenester Espen Sunde og Kristin Braadvig, Kommunikasjonsstaben i Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi skal møte

Detaljer