Rapport om reisevaner - flyrettigheter. Befolkningsundersøkelse mars 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport om reisevaner - flyrettigheter. Befolkningsundersøkelse mars 2019"

Transkript

1 Rapport om reisevaner - flyrettigheter Befolkningsundersøkelse mars 2019

2 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er en enkel kartlegging av ferieplanlegging, ferievaner og kjennskap til forbrukerrettigheter ved ulike typer mangler, belyst gjennom eksempler. Målgruppe Befolkningen i et landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning) 18 år+ Utvalg Undersøkelsen er gjennomført i Norstats respondentpanel, som består av cirka nordmenn som har tilgang til internett. Medlemmene i panelet er primært rekruttert via landsrepresentative telefonundersøkelser. Utvalget blir trukket tilfeldig og proporsjonalt i forhold til den enkelte landsdels befolkningstall og kvoteres på kjønn og fylke. Resultatene er veiet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk. Metode/tidsperiode feltarbeid Datainnsamlingen ble gjennomført som web-intervju februar-mars Antall intervju Totalt 1003 intervjuer.

3 De fleste har flydd privat siste to år; nesten 2 av 10 har flydd en gang, 7 av 10 flere ganger. Har du reist med fly en eller flere ganger siste 2 år i privat sammenheng? 15 % 15 % 70 % 3 N=1003 Ja, en gang Ja, flere ganger Nei

4 Halvparten av oss har opplevd forsinkelser/innstillinger på flyreise siste to år; 15 prosent store forsinkelser 3 av 10 (34%) av de som har opplevd forsinkelser/innstillinger, vurderer informasjonen de fikk av flyselskapet som dårlig Har du på reise siste to år opplevd innstillinger eller nevneverdige forsinkelser? I så fall hva slags forsinkelse opplevde du siste gang det skjedde? 33% Forsinkelser på mindre enn to timer 15% Store forsinkelser, mer enn to timer Flyavgang ble innstilt N= har flydd en eller flere ganger siste to år (850) 51% Nei, ingen nevneverdige forsinkelser Hvordan vil du vurdere den informasjonen flyselskapet gav om hva du har krav på? 6% 23% 28% Svært god Ganske god Verken/eller 16% Ganske dårlig 34% 18% Svært dårlig 9% Vet ikke/husker ikke N=har opplevd forsinkelser/innstillinger (415) 4

5 Kun 2 av 10 (22%) kjenner godt til rettighetene sine ved forsinkelser/innstillinger. Hvor godt kjenner du til hva du har krav på hvis flyet ditt er forsinket/innstilt? Kjenner svært godt til Kjenner ganske godt til 4% 18% 22% Menn svarer i større grad enn kvinner (23% mot 14% )at de kjenner ganske godt til hva de har krav på ved forsinkelser/innstillinger. Kjenner litt til Kjenner ikke til 26% 52% Unge i alderen år er de som i minst grad kjenner til hva de har krav på. Her svarer 40 % at de ikke kjenner til sine rettigheter N=har flydd siste to år (850)

6 De færreste har klaget til flyselskapet (2 av 10) men av de som klaget var nesten halvparten fornøyd (45%) - 3 av 10 var misfornøyd (34%) Har du noen gang klaget til flyselskapet ved forsinkelser eller innstillinger? Hvor fornøyd var du med måten flyselskapet behandlet din klage på? % 20 % % 34% 58 % Ja Nei Ikke opplevd stor forsinkelse/innstilt fly 18% Svært godt fornøyd 27% Ganske godt fornøyd Verken/eller 9% Ganske misfornøyd 25% Svært misfornøyd 2% Vet ikke N=de som har flydd siste 2 år (850) N=de som har klaget (165) 6

7 Nesten halvparten sjekker flyselskapets nettside, 4 av 10 googler eller sjekker nettsiden til Forbrukerrådet/flykalkulatoren Dersom du lurer på hva du har krav på ved forsinkelser og innstilte fly, hvordan skaffer du deg slik informasjon? 7 36% 46% 17% 39% 43% 18% Sjekke i skranken: gjøres like mye i alle aldersgrupper og av både menn og kvinner Sjekke flyselskapets nettside: vanligst blant de under 30 år og vanligere blant kvinner enn menn ( mot 42%) Ringe/chatte med flyselskapet: her peker den yngste aldersgruppen seg ut, 25% gjør dette, mot mellom % i de eldre aldersgruppene FR/Flykalkulatoren: gjøres omtrent like mye av alle aldersgrupper. Gjøres mer av menn enn kvinner (44% mot 35%) Sjekker i skranken Sjekker flyselskapets nettside Ringer/chatter flyselskapet Sjekker nettside FR/flykalk. Googler Spør venner/familie e.l. 1% Annet Google: her går skillet mellom de over og under 50; de under googler mer enn de over Spørre venner/familie: vanligst blant de under 50 år N=850

8 De fleste vet at de har krav på mat og drikke, nesten to av ti vet a de har krav på en erstatning, men et fåtall kjenner eksakt erstatningsbeløp. Før vi skulle ta av med fly fra Oslo til New York ble flyet holdt igjen på Gardermoen. Mekanikere måtte utføre vanlig vedlikehold på flyet, og vi kom frem til New York 4 timer og 12 minutter forsinket. Hva har jeg krav på? Har svart riktig Har svart feil Vet ikke 18% 24% Mat og drikke i ventetiden 12% Mat og drikke i ventetiden, 400 euro i erstatning 5% Mat og drikke i ventetiden, 600 euro i erstatning 1% Mat og drikke i ventetiden, 600 euro i erstatning og gratis reise 8% Ikke krav på noe Vet ikke

9 6 av 10 vet hvor raskt de må klage for å få dekket skadet skadet bagasje. Du ankommer Roma og du ser allerede på flyplassen at bagasjen din er tydelig skadet. Hvor raskt må du klage til flyselskapet for å få dekket skaden? 7 59% Har svart riktig Har svart feil Vet ikke Kjennskapen er høyest blant 60+ Større andel kvinner enn menn som svarer «vet ikke». 14% 19% Umiddelbart på flyplassen Senest 7 dg etter at du oppdaget skaden 5% Senest 21 dg etter at du oppdaget skaden 1% Senest 3 år etter skaden 3% Senest når reisen er over Vet ikke N=1003

10 6 av 10 synes det var vanskelig å svare på påstandene om hva de har krav på. Hvor lett eller vanskelig synes du det var å svare på påstandene om hva du har krav på? 2% 8% 29% 46% 15% Svært lett Ganske lett Verken/eller Ganske vanskelig Svært vanskelig N=1003

11 Sjekk forbrukerradet.no