Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den norske kirke. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen. Grafikkrapport. Innbyggerundersøkelsen 2014/15 Brukerdelen."

Transkript

1 Grafikkrapport

2 Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Samlet tilfredshet 3 Tilfredshet med Den norske kirke - detaljert etter temaområde 4 Klagebehandling 3 Bakgrunn 3 2

3 1 Om undersøkelsen

4 Om undersøkelsen Målet med innbyggerundersøkelsens brukerdel er å innhente kunnskap om hvor fornøyde brukerne er med de store tjenestene/virksomhetene i forvaltningen. Det er derfor kun innbyggere med personlig brukererfaring med noen utvalgte tjenester fra innbyggerundersøkelsens innbyggerdel (del 1), som har besvart skjemaene i brukerdelen (del 2)(til sammen 23 tjenester). Innbyggerundersøkelsen skal ikke erstatte virksomhetenes egne brukerundersøkelser, men supplere disse og gi økt kunnskap og bedre oversikt på tvers av tjenester. Det er full åpenhet rundt alle resultater, data, metodikk og spørreskjemaer, og alle data er tilgjengelige på (se innbyggerundersøkelsen). Undersøkelsen i er gjennomført av Epinion på oppdrag for Difi. Undersøkelsens målgruppe er den norske befolkningen fra 1 år eller eldre tilfeldig utvalgte nordmenn fikk tilsendt spørreskjema. Datainnsamlingen er gjennomført med postalt spørreskjema med mulighet for å svare elektronisk på internett (innlogging med brukernavn og passord). Feltarbeidet er gjennomført i perioden september 2014 februar 201. Utvalget for undersøkelsen (adresselistene) er hentet fra folkeregisteret. Grafikken i denne rapporten viser resultatene både i skår og prosentvis fordeling av svarene på svarskalaen. Skår er gjennomsnittet av alle svarene på skalaen (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) omregnet til en skår fra 0-0 der 0 tilsvarer -3 og 0 tilsvarer +3. Aktuell målgruppe for denne rapporten: Innbyggere som har oppgitt at de har benyttet denne offentlige tjenesten i innbyggerdelen. Antall gjennomførte intervju med : 34 Prosjektleder i Difi: John Nonseid E-post: Prosjektnummer i Epinion: 003 Konsulent i Epinion: Christian Eg Sloth E-post: 4

5 2 Samlet tilfredshet

6 Samlet tilfredshet med (skår 0-0) Brukernes tilfredshet totalt 1 1 Tenk tilbake på de erfaringene du har med den kirken du eller den du er pårørende til har brukt mest. Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med denne kirken? (n=1214) I hvilken grad pleier denne kirken å innfri dine forventninger? (n=) Tenk deg en ideell kirke. Hvor nær opp til dette idealet er den kirken du har erfaring med? (n=10) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt.

7 Samlet tilfredshet med (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår (n=12) 1 11 Tenk tilbake på de erfaringene du har med den kirken du eller den du er pårørende til har brukt mest. Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med denne kirken? 20 (n=1204) 20 (n=14) (n=12) I hvilken grad pleier denne kirken å innfri dine forventninger? 20 (n=1203) 20 (n=14) (n=12) Tenk deg en ideell kirke. Hvor nær opp til dette 20 (n=1203) idealet er den kirken du har erfaring med? 20 (n=102) til -2 Svært misfornøyd / Svært liten grad / Svært langt fra idealet til +3 Svært fornøyd / Svært stor grad / Svært tæt på idealet Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0.

8 Samlet tilfredshet med (skår 0-0) På hvilken måte vil du omtale denne kirken? (n=112) Hvor stor eller liten tillit har du til denne kirken? (n=110) 3 4 Hvor sterk tilhørighet føler du til denne kirken? (n=1241) 2 2 Hvor sterk tilhørighet føler du til som kirkesamfunn? (n=1240) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt.

9 Samlet tilfredshet med (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår (n=12) På hvilken måte vil du omtale denne kirken? 20 (n=11) (n=14) Hvor stor eller liten tillit har du til denne kirken? 201 (n=12) 20 (n=120) (n=12) Hvor sterk tilhørighet føler du til denne kirken? 20 (n=120) Hvor sterk tilhørighet føler du til Den norske kirke som kirkesamfunn? 201 (n=00) 20 (n=120) til -2 Svært negativt / Svært liten tillit / Svært svak til +3 Svært positivt / Svært stor tillit /Svært sterk Vet ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra 0-0.

10 3 Tilfredshet med - detaljert etter temaområde

11 Tilgjengelighet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (skår 0-0) Åpningstidene (på kirkekontoret/menighetskontoret) (n=) Avstanden til kirken fra der du bor (n=11) Ventetiden på telefonen (til kirkekontoret) (n=34) Ventetiden for å få svar på brev/e-post (fra kirkekontoret) (n=314) Ventetiden på gjennomføring av vielse (n=24) Ventetiden på gjennomføring av dåp (n=44) Ventetiden på gjennomføring av begravelse (n=) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 11

12 Tilgjengelighet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (frekvensfordeling i prosent) Åpningstidene (på kirkekontoret/menighetskontoret) 201 (n=12) 20 (n=113) 0% 0% 0% Skår 0-0 Avstanden til kirken fra der du bor 201 (n=123) 20 (n=112) Ventetiden på telefonen (til kirkekontoret) 201 (n=11) 20 (n=11) Ventetiden for å få svar på brev/e-post (fra kirkekontoret) 201 (n=11) 20 (n=112) Ventetiden på gjennomføring av vielse 201 (n=1) 20 (n=11) 20 (n=14) Ventetiden på gjennomføring av dåp 201 (n=11) 20 (n=112) 20 (n=141) Ventetiden på gjennomføring av begravelse 201 (n=120) 20 (n=110) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

13 Materielle forhold Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (skår 0-0) Kirkebyggets/-enes generelle tilstand (n=114) 3 Lokalenes generelle standard (inne i kirken) (n=12) Kirkegårdens/gravlundens tilstand (n=3) 0 Tilretteleggingen for funksjonshemmede i kirken (n=41) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt.

14 Materielle forhold Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår (n=12) 1 Kirkebyggets/-enes generelle tilstand 20 (n=1200) (n=14) (n=12) Lokalenes generelle standard (inne i kirken) 20 (n=11) (n=12) Kirkegårdens/gravlundens tilstand 20 (n=11) (n=14) Tilretteleggingen for funksjonshemmede i kirken 201 (n=123) 20 (n=11) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

15 Tilpasning til brukeren Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (skår 0-0) Din mulighet til å påvirke aktiviteter i kirken (n=41) 1 2 Hjelpen/bistanden du har fått i kirken (n=0) Muligheten til å ta direkte kontakt med en prest (n=) Muligheten til å delta i gudstjenester (n=0) Muligheten til å få utført dåp, konfirmasjon, vielse, begravelse e.l. (n=0) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 1

16 Tilpasning til brukeren Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår 0-0 Din mulighet til å påvirke aktiviteter i kirken 201 (n=12) 20 (n=113) Hjelpen/bistanden du har fått i kirken 201 (n=1241) 20 (n=112) 20 (n=1444) Muligheten til å ta direkte kontakt med en prest 201 (n=12) 20 (n=11) 20 (n=143) Muligheten til å delta i gudstjenester 201 (n=123) 20 (n=110) 20 (n=142) Muligheten til å få utført dåp, konfirmasjon, vielse, begravelse e.l. 201 (n=124) 20 (n=113) 20 (n=14) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

17 Tilbudet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (skår 0-0) Gjennomføringen av gudstjenester (n=1) Gjennomføringen av dåp (n=12) Gjennomføringen av konfirmasjoner (n=4) Gjennomføringen av vielser (n=3) Gjennomføringen av begravelser (n=) Kirkens kulturtilbud (n=3) Tilbudet til barn og unge (n=02) Menighetsbladet (n=3) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 1

18 Tilbudet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (frekvensfordeling i prosent) Gjennomføringen av gudstjenester Gjennomføringen av dåp Gjennomføringen av konfirmasjoner Gjennomføringen av vielser Gjennomføringen av begravelser Kirkens kulturtilbud 201 (n=12) 20 (n=112) 20 (n=14) 201 (n=124) 20 (n=114) 20 (n=144) 201 (n=12) 20 (n=110) 20 (n=144) 201 (n=123) 20 (n=11) 20 (n=144) 201 (n=12) 20 (n=11) 20 (n=141) 201 (n=123) 20 (n=11) 0% 0% 0% Skår Tilbudet til barn og unge 201 (n=123) 20 (n=111) Menighetsbladet 201 (n=12) 20 (n=11) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

19 Digitale tjenester Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (skår 0-0) Kirkens internettsider (n=3) 2 Muligheten til å bruke sosiale medier for å gi innspill eller kommentere tjenesten (Facebook, Twitter o.l.) (n=11) Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknader, registrere informasjon o.l.) (n=224) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 1

20 Digitale tjenester Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene ved Den norske kirke? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår 0-0 Kirkens internettsider 201 (n=1240) 20 (n=11) (n=14) (n=123) Muligheten til å bruke sosiale medier for å gi innspill eller kommentere tjenesten (Facebook, Twitter o.l.) 20 (n=1) Muligheten til selv å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, sende søknader, registrere informasjon o.l.) 201 (n=12) 20 (n=114) (n=140) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

21 Finne informasjon Hvor lett eller vanskelig mener du det er å gjøre følgende? (skår 0-0) Å finne fram til informasjon om kirken (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.) (n=23) Å finne informasjon om kirkens tilbud på kirkens internettsider (n=2) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 21

22 Finne informasjon Hvor lett eller vanskelig mener du det er å gjøre følgende? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår (n=12) Å finne fram til informasjon om kirken (åpningstider, kontaktinformasjon o.l.) 20 (n=11) (n=12) 12 2 Å finne informasjon om kirkens tilbud på kirkens internettsider 20 (n=11) til -2 Svært vanskelig til +3 Svært lett Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

23 Kontakt Hvor lett eller vanskelig mener du det er å gjøre følgende? (skår 0-0) Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til kirken på internett (n=2) Å finne fram til veiledende informasjon om dåp, konfirmasjon osv. (n=4) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 23

24 Kontakt Hvor lett eller vanskelig mener du det er å gjøre følgende? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår (n=120) Å finne informasjon om deg/dine forhold knyttet til kirken på internett 20 (n=11) (n=123) Å finne fram til veiledende informasjon om dåp, konfirmasjon osv. 20 (n=11) (n=142) til -2 Svært vanskelig til +3 Svært lett Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

25 Forstå informasjon Hvor lett eller vanskelig mener du det er å gjøre følgende? (skår 0-0) Å komme i kontakt med en ansatt (prest, diakon eller kateket) som kan svare på ditt spørsmål (n=34) Å legge frem din sak uforstyrret (n=) Å forstå informasjonen på nettsiden kirken.no (n=42) 0 Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter med de ansatte (n=31) Å forstå brev/e-post fra kirken (n=44) 4 4 Å forstå hvordan skjemaer skal fylles ut (n=4) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 2

26 Forstå informasjon Hvor lett eller vanskelig mener du det er å gjøre følgende? (frekvensfordeling i prosent) Å komme i kontakt med en ansatt (prest, diakon eller kateket) som kan svare på ditt spørsmål 201 (n=12) 20 (n=11) 0% 0% 0% Skår 0-0 Å legge frem din sak uforstyrret 201 (n=121) 20 (n=110) Å forstå informasjonen på nettsiden kirken.no 201 (n=120) (n=12) Å forstå hva som blir sagt på telefonen/i møter 20 (n=11) med de ansatte 20 (n=14) Å forstå brev/e-post fra kirken 201 (n=12) 20 (n=111) Å forstå hvordan skjemaer skal fylles ut 201 (n=122) 20 (n=11) 20 (n=140) til -2 Svært vanskelig til +3 Svært lett Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

27 Utføre oppgaver Hvor lett eller vanskelig mener du det er å gjøre følgende? (skår 0-0) Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, registrere informasjon, sende søknader o.l.) (n=202) 1 Å fremføre en klage til/på kirken (n=1) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 2

28 Utføre oppgaver Hvor lett eller vanskelig mener du det er å gjøre følgende? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår 0-0 Å utføre oppgaver over internett (selvbetjeningsløsninger, registrere informasjon, sende søknader o.l.) 201 (n=12) 20 (n=110) (n=122) 32 0 Å fremføre en klage til/på kirken 20 (n=11) (n=14) til -2 Svært vanskelig til +3 Svært lett Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

29 De ansattes service Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de ansattes evne til: (skår 0-0) Å behandle deg (brukeren) med respekt (n=2) Å lytte (n=20) Å forklare beslutninger (n=4) Å være imøtekommende (n=) Å gi deg støtte og omsorg (n=4) Å gi veiledning/råd (n=) Å forklare deg det du lurer på (n=40) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 2

30 De ansattes service Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de ansattes evne til: (frekvensfordeling i prosent) Å behandle deg (brukeren) med respekt 201 (n=12) 20 (n=113) 20 (n=141) 0% 0% 0% Skår 0-0 Å lytte 201 (n=124) 20 (n=110) 20 (n=14) Å forklare beslutninger 201 (n=122) 20 (n=11) Å være imøtekommende 201 (n=122) 20 (n=110) 20 (n=14) Å gi deg støtte og omsorg 201 (n=121) 20 (n=111) 20 (n=14) Å gi veiledning/råd 201 (n=124) 20 (n=11) 20 (n=14) Å forklare deg det du lurer på 201 (n=124) 20 (n=110) 20 (n=14) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

31 De ansattes evne til å løse oppgavene Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene? (skår 0-0) De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene (n=1) De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp (n=2) De ansattes evne til å henvise deg til andre relevante tjenester (n=321) De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (brukerens) behov (n=43) De ansattes evne til å hjelpe deg når du trenger det (n=) De ansattes evne til møte dine behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige (n=40) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 31

32 De ansattes evne til å løse oppgavene Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med de følgende forholdene? (frekvensfordeling i prosent) De ansattes faglige kompetanse til å løse oppgavene 201 (n=12) 20 (n=11) 20 (n=14) 0% 0% 0% Skår (n=123) De ansattes evne til å følge deg (brukeren) opp 20 (n=112) De ansattes evne til å henvise deg til andre relevante tjenester 201 (n=120) 20 (n=112) De ansattes evne til å tilpasse tilbudet ut fra dine (brukerens) behov 201 (n=122) 20 (n=110) De ansattes evne til å hjelpe deg når du trenger det 201 (n=12) 20 (n=110) 20 (n=144) De ansattes evne til møte dine behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige 201 (n=12) 20 (n=11) 20 (n=14) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

33 De ansattes evne til å gi viktig informasjon I hvilken grad mener du de ansatte: (skår 0-0) Gir deg nødvendig informasjon (n=1) 3 2 Gjør det de kan for å sikre det du har rett til (n=0) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 33

34 De ansattes evne til å gi viktig informasjon I hvilken grad mener du de ansatte:(frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår (n=124) Gir deg nødvendig informasjon 20 (n=112) (n=14) (n=121) Gjør det de kan for å sikre det du har rett til 20 (n=110) (n=141) til -2 I svært liten grad til +3 I svært stor grad Vet ikke / Har ingen mening Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

35 4 Klagebehandling

36 Klagebehandling Har du klaget på forhold ved? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Ja, skriftlig 0 Ja, muntlig 2 Ja, både skriftlig og muntlig 0 Nei, har aldri klaget 201 Figuren viser svarfordelingen i prosent. 3

37 Klagebehandling Hvis du har klaget, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det følgende? (skår 0-0) Informasjon om dine klagemuligheter og om hvordan du skal gå frem for å klage (n=3) 4 4 Selve behandlingen av din klage (n=3) Figuren viser totalskåren for hele temaområdet og hvert enkelt spørsmål på en skala fra 0 til 0. Anbefalt tolkning av skår er: 0-0 nøytral eller dårlig, 1-0 delvis godt, 1-0 godt, 1-0 svært godt. 3

38 Klagebehandling Hvis du har klaget, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med det følgende? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Skår (n=) Informasjon om dine klagemuligheter og om hvordan du skal gå frem for å klage 20 (n=1) (n=3) Selve behandlingen av din klage 20 (n=11) til -2 Svært misfornøyd til +3 Svært fornøyd Vet ikke/ Har ikke erfaring Figuren viser svarfordelingen i prosent for hvert spørsmål og gjennomsnittsskår på en skala fra

39 Bakgrunnsinformasjon

40 Bakgrunnsinformasjon Kjønn (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% 41 Menn Kvinner Figuren viser svarfordelingen i prosent. 40

41 Bakgrunnsinformasjon Alder (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% 1-24 år år år år år Figuren viser svarfordelingen i prosent. 41

42 Bakgrunnsinformasjon Utdanning (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Grunnskoleutdanning/folkeskole/realskole Videregående opplæring (allmennfag/yrkesfag) Yrkesutdanning ved fagskole 1 1 Utdanning ved universitet/høyskole Figuren viser svarfordelingen i prosent. 42

43 Bakgrunnsinformasjon Samlet inntekt i husstand (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Inntil omtrent kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til kr Fra omtrent kr til 1 mill. kr. 21 Over 1 mill. kroner 1 Vet ikke/vil ikke oppgi Figuren viser svarfordelingen i prosent. 43

44 Bakgrunnsinformasjon Hvordan besvarer du spørreskjemaet? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Ut fra min erfaring som bruker 0 3 Ut fra min erfaring som pårørende Figuren viser svarfordelingen i prosent. 44

45 Bakgrunnsinformasjon Hvor mange ganger har du vært i kontakt med barnehagen de siste 12 månedene? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% 1 gang ganger ganger 1 1 ganger eller flere Figuren viser svarfordelingen i prosent. 4

46 Bakgrunnsinformasjon Er du selv medlem av? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Ja 1 1 Nei Vet ikke/husker ikke Figuren viser svarfordelingen i prosent. 4

47 Bakgrunnsinformasjon I hvilke sammenhenger har du oppsøkt de siste 12 månedene? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Deltatt i en vanlig gudstjeneste Deltatt i en dåp Deltatt i en høytidsgudstjeneste (f.eks. jul, påske) Deltatt i en konfirmasjon Deltatt i en vielse Deltatt i en begravelse Deltatt på en konsert Deltatt i et kor Deltatt i kirkens barne- og ungdomsarbeid Deltatt i valg av menighetsråd/bispedømmeråd Deltatt i et omsorgstilbud fra kirken (diakonale Deltatt i andre aktiviteter i regi av kirken Annet Figuren viser svarfordelingen i prosent. 4

48 Bakgrunnsinformasjon Hva slags kontakt har du hatt med de siste 12 månedene? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Snakket med en prest, diakon, kateket eller en annen ansatt (ansikt til ansikt) Snakket med en prest, diakon, kateket eller en annen ansatt på telefonen Sendt/mottatt brev på papir til/fra kirken Sendt/mottatt brev over nett (sikker digital post) Sendt/mottatt e-post, melding fra webskjema eller lignende til/fra kirken Vært i kontakt med kirken via sosiale medier (Facebook, Twitter e.l.) Brukt s nettsider (kirken.no) til informasjonsinnhenting Vært på din lokale kirkes nettside Annen kontakt 24 Ingen kontakt Figuren viser svarfordelingen i prosent. 4

49 Bakgrunnsinformasjon Hva har vært din mest brukte kontaktform med Den norske kirke de siste 12 månedene? (frekvensfordeling i prosent) 0% 0% 0% Kontakt med din lokale kirke/kontor (ansikt til ansikt/oppmøte) 2 Telefonkontakt Brev på papir Brev over nett (sikker digital post) 2 E-post, melding via webskjema eller lignende Selvbetjeningsløsninger Vært på kirkens nettsider 201 Figuren viser svarfordelingen i prosent. 4

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE?

HVORDAN SKAL DU BESVARE SPØRSMÅLENE? NAV I dette skjemaet kan du gi uttrykk for din med NAV de siste 12 månedene. Hvis du har både personlig som bruker og som pårørende, ber vi deg svare ut fra din som personlig bruker. HVORDAN SKAL DU BESVARE

Detaljer

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Videregående skole. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Videregående skole I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med en videregående skole i løpet av de siste 12 månedene. Dersom du er forelder eller pårørende og har flere barn

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Citizen Survey 2015, user part, The Norwegian Church

Citizen Survey 2015, user part, The Norwegian Church Norway Agency for Public Management and Government, Difi Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, KMD Epinion Citizen Survey 2015, user part, The Norwegian Church Study Documentation

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Resultater fra del 2 Hans Christian Holte, direktør i Difi Virksomheter vi har undersøkt Oppvekst og utdanning Skolefritidsordning Barnehage Grunnskole Videregående opplæring Universitet

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT

Innbyggerundersøkelsen. John Nonseid Direktoratet for forvaltning og IKT Innbyggerundersøkelsen John Nonseid Hvorfor en Innbyggerundersøkelse? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud Svarprosent

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2015:6 ISSN 1890-83 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra brukerdelen av innbyggerundersøkelsen 2015, som ble gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2017:7 ISSN

Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2017:7 ISSN Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener brukerne? Difi-rapport 2017:7 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra brukerdelen av innbyggerundersøkelsen 2017, som ble gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel. Grafikkrapport Bodø. Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel

Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel. Grafikkrapport Bodø. Innbyggerundersøkelsen 2013 Innbyggerdel Grafikkrapport Bodø Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Å bo i kommunen 5 3 Kommunen og fylkeskommunens tjenester 4 Politisk deltakelse og tilhørighet på lokalt/kommunalt nivå 41 53 5 Å bo i Norge 1 Statens

Detaljer

Citizen Survey 2013, user part, The Norwegian Church

Citizen Survey 2013, user part, The Norwegian Church Norway TNS Gallup Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, FAD Agency for Public Management and Government, Difi Difi /Nebben, Eivor Bremer Citizen Survey 2013, user part, The

Detaljer

Innledende bemerkninger

Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Innledende bemerkninger Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Citizen Survey 2015, User Part, Norwegian State Educational Loan Fund

Citizen Survey 2015, User Part, Norwegian State Educational Loan Fund Norway Agency for Public Management and Government, Difi Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, KMD Epinion Citizen Survey 2015, User Part, Norwegian State Educational Loan Fund

Detaljer

Citizen Survey 2015, User Part, Primary School

Citizen Survey 2015, User Part, Primary School Norway Agency for Public Management and Government, Difi Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, KMD Epinion Citizen Survey 2015, User Part, Primary School Study Documentation

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Citizen Survey 2015, User Part, Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV)

Citizen Survey 2015, User Part, Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV) Norway Agency for Public Management and Government, Difi Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, KMD Epinion Citizen Survey 2015, User Part, Norwegian Labour and Welfare Administration

Detaljer

Citizen Survey 2015, User Part, Norwegian Public Roads Administration

Citizen Survey 2015, User Part, Norwegian Public Roads Administration Norway Agency for Public Management and Government, Difi Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, KMD Epinion Citizen Survey 2015, User Part, Norwegian Public Roads Administration

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh

Innbyggerundersøkelsen. Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Innbyggerundersøkelsen Seniorrådgiver Tore Basmo Bergh Hvorfor Innbyggerundersøkelsen? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige tjenestetilbud

Detaljer

Citizen Survey 2015, User Part, Health Clinic

Citizen Survey 2015, User Part, Health Clinic Norway Agency for Public Management and Government, Difi Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, KMD Epinion Citizen Survey 2015, User Part, Health Clinic Study Documentation

Detaljer

Citizen Survey 2015, User Part, Domestic Helper

Citizen Survey 2015, User Part, Domestic Helper Norway Agency for Public Management and Government, Difi Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, KMD Epinion Citizen Survey 2015, User Part, Domestic Helper Study Documentation

Detaljer

Citizen Survey 2013, user part, the Norwegian State Educational Loan Fund

Citizen Survey 2013, user part, the Norwegian State Educational Loan Fund Norway TNS Gallup Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, FAD Agency for Public Management and Government, Difi Difi /Nebben, Eivor Bremer Citizen Survey 2013, user part, the

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10.

Innbyggerundersøkelsen 2013. Innledende bemerkninger. Om innbyggerundersøkelsen. Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? 25.10. Innledende bemerkninger Vil vi ha digitalt førstevalg hva sier innbyggerne? Heldagsseminar AFIN 24.10.2013 Erik Hornnes, Data i presentasjonen er hentet fra flere ulike undersøkelser med ulike formål og

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge John Nonseid Hvorfor? Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener brukerne? Difi rapport 2013:7 ISSN

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener brukerne? Difi rapport 2013:7 ISSN Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener brukerne? Difi rapport 2013:7 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra brukerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble gjennomført

Detaljer

Regjeringens Innbyggerundersøkelse

Regjeringens Innbyggerundersøkelse Regjeringens Innbyggerundersøkelse Undersøkelse om innbyggernes syn på det å bo i kommunen og i Norge Hans Christian Holte Gjennomføring Bruttoutvalg 30 000 innbyggere over 18 år Landsrepresentativt utvalg

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen Del 2. Difi-rapport 2010:14 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen Del 2. Difi-rapport 2010:14 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen Del 2 Difi-rapport 2010:14 ISSN 1890-83 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra Innbyggerundersøkelsens del 2 som ble gjennomført våren og sommeren 2010.

Detaljer

Personbrukerundersøkelse 2016

Personbrukerundersøkelse 2016 Arbeids- og tjenesteavdelingen/analyseseksjonen Personbrukerundersøkelse 2016 Brukernes møter med NAV Personbrukerundersøkelse 2016 Endringer i datainnsamling, brukersammensetning og spørreskjema gjør

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Nord-Trøndelag Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Nord-Trøndelag Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren. forbrukerportalen.no. Forbrukerrådets direktør Randi Flesland

Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren. forbrukerportalen.no. Forbrukerrådets direktør Randi Flesland Hva er godt nok? - Kompetansen og kulturen som møter den offentlige forbrukeren Forbrukerrådets direktør Randi Flesland Forbrukerrådets visjon: Vi gir forbrukeren makt og mulighet til å gjøre gode valg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 49% BRUKERUNDERSØKELSEN 7 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 7 OM UNDERSØKELSEN OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2011 - - Hjemmesykepleie Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 0 Grafikkrapport - Helse og velferdsetaten November 0 Fakta om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand Første

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport.

INNBYGGERUNDERSØKELSEN Foreløpig rapport. INNBYGGERUNDERSØKELSEN 2012 Foreløpig rapport. 1 Innhold 1. Bakgrunn og sammendrag... 3 1.1. Bakgrunn.... 3 1.2. Sammendrag.... 3 2. Gjennomføring og tilbakemelding.... 3 2.1. Utsending og svarprosent....

Detaljer

Citizen Survey 2013, user part, The Norwegian Labour and Welfare Service (NAV)

Citizen Survey 2013, user part, The Norwegian Labour and Welfare Service (NAV) Norway TNS Gallup Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, FAD Agency for Public Management and Government, Difi Difi /Nebben, Eivor Bremer Citizen Survey 2013, user part, The

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2017:6 ISSN

Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2017:6 ISSN Innbyggerundersøkelsen 2017 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2017:6 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie og praktisk bistand Helse- og velferdsetaten prosjektnummer 106645 /2010 Fakta om undersøkelsen Målgruppe: brukere av hjemmesykepleie

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT BERGHEIM BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010

Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Grafikkrapport - hjemmesykepleie og praktisk bistand Oslo kommune Helse- og velferdsetaten prosjektnummer 106645 /2010 Fakta om undersøkelsen Målgruppe: brukere

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 16 Svarprosent: % Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 1. mars 16, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 56% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013 Den norske kirke Omdømmeundersøkelse Februar 2013 Om undersøkelsen Metode: Undersøkelsen er gjennomført hos YouGov i uke 6 /2013 mot respondenter deres internettpanel (CAWI) Utvalg: N=495, landsrepresentativt

Detaljer

Citizen Survey 2013, user part, Planning and Construction Office

Citizen Survey 2013, user part, Planning and Construction Office Norway TNS Gallup Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, FAD Agency for Public Management and Government, Difi Difi /Nebben, Eivor Bremer Citizen Survey 2013, user part, Planning

Detaljer

Bruker og pårørendeundersøkelse

Bruker og pårørendeundersøkelse Bruker og pårørendeundersøkelse Institusjon og hjemmetjeneste 2015 Undersøkelsen Det har i 2015 vært mye fokus på manglende kvalitet ved sykehjem i Ringerike kommune. Kommunen har derfor engasjert AMBIO

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 79 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 6% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013

BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 Oppvekstkontoret BRUKERUNDERSØKELSE I TRONDHEIMSBARNEHAGENE 2013 BARNEHAGERAPPORT STAVSETMYRA BARNEHAGE PRIVATE BARNEHAGER 20 14 TRONDHEIM KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Hvem er spurt?...5 1.2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 69% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: 69% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN MØTEINNKALLING Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 25.08.2015 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/15 15/889 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I RÅDET

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 17 Svarprosent: % BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Citizen Survey 2013, user part, health clinic

Citizen Survey 2013, user part, health clinic Norway TNS Gallup Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, FAD Agency for Public Management and Government, Difi Difi /Nebben, Eivor Bremer Citizen Survey 2013, user part, health

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: Svarprosent: 6% BRUKERUNDERSØKELSEN 07 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 07 OM UNDERSØKELSEN 0 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 199 Svarprosent: 7% BRUKERUNDERSØKELSEN 017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.08.2015 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/990 GODKJENNING AV PROTOKOLLEN - MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 02.09.2015 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 15/985 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Citizen Survey 2013, user part, kindergarten

Citizen Survey 2013, user part, kindergarten Norway TNS Gallup Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, FAD Agency for Public Management and Government, Difi Difi /Nebben, Eivor Bremer Citizen Survey 2013, user part, kindergarten

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i kommunene Rissa og Leksvik, mai 2015 1 Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra kommunene Rissa og Leksvik å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005

Resultater fra brukerundersøkelse. Byggesaksbehandling 2005 Resultater fra brukerundersøkelse - Byggesaksbehandling 25 Tjenesteområde Areal og miljø Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Innhold. Innledning... 3 2. Hvordan lese resultatene?... 3 2. Statistisk

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse

TRONDHEIM KOMMUNE. Tilbud på gård. Brukerundersøkelse TRONDHEIM KOMMUNE Tilbud på gård Brukerundersøkelse 16 Sommeren 16 gjennomførte Enhet for service og internkontroll en brukerundersøkelse overfor brukere som har aktivitetstilbud på de fire gårder som

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen. Statens undersøkelse av innbyggernes syn på offentlige tjenester

Innbyggerundersøkelsen. Statens undersøkelse av innbyggernes syn på offentlige tjenester Innbyggerundersøkelsen Statens undersøkelse av innbyggernes syn på offentlige tjenester Hvorfor Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 Det skal legges større vekt på innbyggernes opplevelse av det offentlige

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Citizen Survey 2013, user part, Norwegian Public Roads Administration

Citizen Survey 2013, user part, Norwegian Public Roads Administration Norway TNS Gallup Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, FAD Agency for Public Management and Government, Difi Difi /Nebben, Eivor Bremer Citizen Survey 2013, user part, Norwegian

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 06 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Skolerapport Antall besvarelser: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 29% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 201 OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Citizen Survey 2013, user part, public library

Citizen Survey 2013, user part, public library Norway TNS Gallup Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs, FAD Agency for Public Management and Government, Difi Difi /Nebben, Eivor Bremer Citizen Survey 2013, user part, public

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Skolerapport Antall besvarelser: 202 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 35% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Bydelsrapport Antall besvarelser: 894 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 9% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 142 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Skolerapport Antall besvarelser: 148 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Skolerapport Antall besvarelser: 183 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 39% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 54% Skolerapport Antall besvarelser: 246 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 54% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 262 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Bydelsrapport Antall besvarelser: 80 BRUKERUNDERSØKELSEN 015 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER...

FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... Sammendrag av resultatene fra Husbankens Bostøtteundersøkelse gevinstrealisering - Gjennomført i mai/juni 2014 Innhold FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 BAKGRUNNSVARIABLER... 5 1.1 Hvilket av Husbankens regionkontor

Detaljer

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011

Ny Gallup-undersøkelse. Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Ny Gallup-undersøkelse Har det skjedd noe på 2 år http://live.tnsgallup.no/fredrikstadkommune2011 Bakgrunn og formål Måler målene satt i MSM- og Bps-prosjektene. MSMdelen måler samfunnsutviklingen. Sentrale

Detaljer