LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE"

Transkript

1 LESERUNDERSØKELSE 2011 BERGENSEREN BERGEN KOMMUNE

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn: Oppdragsgiver: Ansvarlig konsulent: Leserundersøkelse Bergenseren Bergen kommune, Byrådsavdelingen Martin Aabech Kontaktinformasjon: E-post: Tlf: Målgruppe: Utvalg: Innbyggere i Bergen kommune Panel.no vektet på kjønn og alder (representativt) Antall intervju: 600 Metode: Computer Assisted Web Interview (CAWI) I rapporten finner man piler ( ). Disse inneholder lenker som tar leseren til vedlegg med nedbrytninger per påstand. I vedlegget kan man trykke på returpilen for å komme tilbake til siden man var på.

3 FEILMARGINSTABELL Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved f.eks. en base på 50 (n=50) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 6,2 og ± 14 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5% eller 95%. Utvalgsstørrelse 5% el. 95% 10% el. 90% 15% el. 85% 20% el. 80% 25% el. 75% 30% el. 70% 35% el. 65% 40% el. 60% 45% el. 55% 25 8,6 12,0 14,2 16,0 17,4 18,3 19,0 19,6 19,9 20,0 50 6,2 8,5 10,1 11,3 12,2 13,0 13,6 13,9 14,1 14,1 75 5,0 6,9 8,2 9,2 10,0 10,6 11,0 11,3 11,5 11, ,4 6,0 7,1 8,0 8,7 9,2 9,5 9,8 9,9 10, ,6 4,9 5,8 6,5 7,1 7,5 7,8 8,0 8,1 8, ,1 4,2 5,0 5,7 6,1 6,5 6,7 6,9 7,0 7, ,8 3,8 4,5 5,1 5,5 5,8 6,0 6,2 6,3 6, ,5 3,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,7 5,7 5, ,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,9 2,7 3,2 3,6 3,9 3,9 4,1 4,3 4,4 4, ,8 2,5 2,9 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4, ,6 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 3, ,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3, ,5 2,0 2,4 2,7 2,9 3,1 3,2 3,3 3,3 3, ,4 1,9 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3, ,3 1,7 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 2,8 2,9 2, ,2 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2, ,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 50%

4 SAMMENDRAG

5 SAMMENDRAG 3 av 4 innbyggere i Bergen kommune har kjennskap til Bergenseren. Kjennskapen stiger med alder, hvor de yngste har lavest kjennskap og de eldste har høyest kjennskap. Omtrent 1 av 3 har uhjulpet kjennskap til avisen. Blant de med kjennskap er det en høy andel som leser minst noe av avisen. Kun 1 av 10 som oppgir å ha kjennskap til avisen leser normalt ingenting av utgivelsen. Få lesere bruker mye tid på avisen, med omtrent en normalfordeling mellom begge sider av 6-15 minutter. Viktigste barrierer for å lese Bergenseren er fravær av tid, at en får informasjon gjennom andre kanaler og relevans. Kun 15% leser Bergenseren på nett. Mangel på kunnskap om at avisen faktisk er på nett og hvor den finnes er viktigste barrierer for å lese avisen på Internett. Dette reflekteres også av at 4 av 10 mener det er sannsynlig at de vil lese avisen på nett nå som de vet om den. På innholdssiden er leserne mest fornøyd med innhold knyttet til informasjon om tjenester fra Bergen kommune. Avisens tekniske egenskaper, som for eksempel format, er gjennomgående godt likt blant leserne. Svært få svarer negativt om avisens tekniske egenskaper. 3 av 4 mener Bergenseren er en god måte å formidle informasjon fra kommunen til innbyggerne på, og 7 av 10 mener Bergenseren kommer ut ofte nok. Kun 1 av 3 mener man finner informasjon man ikke finner andre steder i Bergenseren. Innholdet i Bergenseren oppleves i størst grad å være tilpasset voksne, deretter eldre/seniorer og liten grad ungdom. Alt i alt er 6 av 10 tilfreds med Bergenseren som en informasjonsavis, hvor de under 26 år drar ned helhetsinntrykket. Litt under halvparten av leserne er ambassadører, i minst grad de under 26 år. Aviser og kommunens nettsider er de viktigste informasjonskildene Bergen kommune for kommunens innbyggere. Nær halvparten ønsker Bergenseren som en informasjonskanal. Andelen er høyest blant de eldre og lavest blant de yngste.

6 KJENNSKAP

7 3 AV 4 HAR KJENNSKAP TIL BERGENSEREN Spm 1 og 2: Uhjulpet og hjulpet kjennskap Totalt (n=600) 35 % 41 % 23 % 1 % Mann (n=298) 33 % 39 % 2 0 % Kvinne (n=302) 3 43 % 19 % 2 % år (n=115) 12 % 40 % 4 2 % år (n=141) 33 % 3 30 % 1 % år (n=214) Over 60 år (n=130) 54 % 39 % 1 % Uhjulpet kjennskap Hjulpet kjennskap Ikke kjennskap Vet ikke

8 OMTRENT 1 AV 3 HAR UHJULPET KJENNSKAP TIL BERGENSEREN Spm 1: Bergen kommune har en avis som gis ut 4 til 6 ganger i året til alle husstandene i kommunen. Vet du hva den heter? Total (n=600) 35 % 35 % Mann (n=298) Kvinne (n=302) 33 % 3 65 % år (n=115) år (n=141) 12 % De under 26 år har lavest kjennskap. De over 60 har høyest kjennskap 33 % år (n=214) 3 Over 60 år (n=130) 54 % Riktig svar Feil svar/vet ikke 0 % 20 % 40 % 60 %

9 HJULPET KJENNSKAP Spm 2: Avisen vi tenkte på i forrige spørsmål er Bergenseren. Avisen er gratis og leveres i postkassen til alle husstandene i Bergen 4 til 6 ganger i året. Kjenner du til Bergenseren? Total (n=600) 39 % 3 23 % 1 % Mann (n=298) 3 35 % 2 Kvinne (n=302) 42 % 3 19 % år (n=115) 44 % 4 2 % Flere kvinner enn menn har kjennskap til Bergenseren år (n=141) 42 % 2 30 % 1 % Andelen som kjenner godt til den øker med alder år (n=214) 3 45 % 1 Kjennskapen er lavest blant de med kun grunnskole. Over 60 år (n=130) 34 % 59 % Ja, jeg har hørt om den Ja, jeg kjenner godt til den Nei Vet ikke

10 TIDSBRUK OG BARRIERER

11 KUN 1 AV 10 LESER INGENTING AV INNHOLDET I BERGENSEREN Spm 3: Du svarte i forrige spørsmål at du har hørt om eller kjenner Bergenseren godt. Hvor mye pleier du å lese av Bergenseren? Filter: Med kjennskap til Bergenseren Totalt (n=456) 11 % 35 % 31 % 1 5 % år (n=60) 20 % 5 19 % 3 % år (n=98) 20 % 41 % 15 % 1 3 % De under 40 år leser i størst grad ingenting av innholdet i Bergenseren år (n=177) 9 % 31 % 35 % 1 Over 60 år (n=121) 4 % 25 % 44 % 20 % Ingenting Noe En del Mye Hele Vet ikke

12 NÆR 4 AV 10 BRUKER MELLOM 6 OG 15 MINUTTER PÅ Å LESE EN UTGAVE Spm 4: Omtrent hvor mange minutter bruker du i gjennomsnitt på å lese en utgave av avisen? Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren 1-5 min 24 % 6-15 min min 14 % Over 30 min 2 % Vet ikke 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % Totalt (n=397)

13 TID, RELEVANS OG ANDRE INFOKANALER ER VIKTIGSTE BARRIERER Spm 7: Hva er de viktigste årsakene til at du ikke pleier å lese avisen? Filter: Leser ingenting av Bergenseren Jeg har ikke tid til å lese den 35 % Jeg finner informasjon fra kommunen fra andre kanaler (F.eks avis, Internett) 33 % Innholdet er ikke viktig for meg 2 Flere menn (32%) enn kvinner (7%) oppgir at innholdet er kjedelig. Innholdet er kjedelig 19 % De med høyere utdannelse oppgir i større grad mangel på tid som en barriere. Vet ikke 11 % Annet: 10 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Totalt (n=52)

14 BERGENSEREN PÅ NETT

15 KUN 15% LESER BERGENSEREN PÅ NETT Spm 5: Bergenseren er også tilgjengelig på Bergen kommunes nettsider. Hvor ofte leser du Bergenseren på Internett? Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Aldri 84 % En sjelden gang 11 % Av og til 3 % Ofte 1 % Vet ikke 1 % Totalt (n=397)

16 MANGEL PÅ KJENNSKAP OM NETTUTGAVEN ER EN VIKTIG BARRIERE FOR Å IKKE LESE PÅ NETT Spm 6: Hva er den viktigste årsaken til at du ikke leser nettutgaven av avisen? Filter: Leser aldri Bergenseren på nett Totalt (n=333) 71 % 2 % 21 % 3 % år (n=40) 84 % 15 % år (n=63) 73 % 9 % 14 % 3 % Flere over 60 år foretrekker å lese den på papir år (n=133) 72 % 1 % 22 % 2 % Flere under 26 år vet ikke at den finnes på Internett enn de over 60 år. Over 60 år (n=97) 63 % 1 % 2 Jeg visste ikke at det fantes noe nettutgave Jeg vet ikke hvor på Internett jeg kan finne den Jeg foretrekker å lese den på papir Annet Ikke interessant/ikke tid Vet ikke

17 4 AV 10 SIER DET ER SANNSYNLIG AT DE VIL LESE BERGENSEREN PÅ NETT HVIS KJENNSKAP Spm 6b: Se for deg at den er enkel å finne på kommunens nettside. Hvor sannsynlig er det at du vil lese Bergenseren på Internett nå som du vet hvor du kan finne den? Filter: Vet ikke at finnes/vet ikke hvor Bergenseren finnes på Internett Totalt (n=244) 10 % 19 % 30 % 35 % 5 % Mann (n=113) 10 % 1 29 % 3 5 % Kvinne (n=130) 9 % 19 % 31 % 34 % 5 % år (n=34) 11 % 43 % 2 1 De over 40 år svarer i større grad sannsynlig enn de under 25 4 % år år (n=51) 11 % 21 % 24 % 3 2 % år (n=97) 13 % 11 % 31 % 3 5 % Over 60 år (n=62) 2 % 15 % 3 41 % Svært usannsynlig Usannsynlig Verken eller Sannsynlig Svært sannsynlig Vet ikke

18 INNHOLD

19 LESERNE ER MEST FORNØYD MED INFORMASJON OM TJENESTER FRA KOMMUNEN Spm 8: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende innhold i Bergenseren? Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Informasjon om tjenester fra Bergen kommune 21 % 50 % 13 % 12 % Aktuelle tema som for eksempel Bybudsjettet 2011 eller Valg % 41 % 13 % 12 % Kontaktinformasjon til avdelinger/ansatte i kommunen 32 % 39 % 1 Presentasjon og portretter av forskjellige ansatte som jobber i kommunen 40 % 33 % 1 n=397 Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Vet ikke s. 38

20 ORDSKY MED TEMAER LESERNE SAVNER I BERGENSEREN ALLSIDIGE ØNSKER Spm 9: Er det noen tema eller informasjon du savner i Bergenseren? Åpne svar - redigert Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren

21 AVISENS TEKNISKE EGENSKAPER ER GODT LIKT BLANT LESERNE Spm 10:...hvordan du opplever Bergerenseren som leser. Vi ber deg vurdere i hvilken grad du er enig eller uenig i disse Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Bergenseren har et språk jeg forstår 13 % 45 % 34 % Formatet/størrelsen på Bergenseren er praktisk 15 % 43 % 3 5 % Bergenseren har et ryddig utseende 4 % 22 % 44 % 24 % Bergenseren har en fin blanding av bilder og tekst 23 % 4 20 % Bergenseren er lett å finne frem i 24 % 44 % 20 % 10 % Bergenseren har et tiltalende utseende 5 % 30 % 3 21 % 5 % n=397 Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 43

22 3 AV 4 MENER AVISEN ER EN GOD INFO-KANAL TIL KOMMUNENS INNBYGGERE Spm 11: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander? Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Bergenseren er en god måte å formidle informasjon fra kommunen til innbyggerne på 1 44 % 30 % Bergenseren kommer ut mange nok ganger i året % I Bergenseren finner jeg interessante historier om aktiviteter og hendelser i Bergen kommune 23 % 49 % 12 % 10 % I Bergenseren finner jeg informasjon om langtidsplaner/utvikling av kommunen 2 45 % 10 % 15 % I Bergenseren finner jeg informasjon jeg har bruk for i dagliglivet 34 % 3 9 % Bergenseren presenterer ikke gammelt nytt 3 29 % 10 % 1 I Bergenseren finner jeg informasjon jeg ikke finner andre steder % n=397 Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 50

23 INNHOLDET OPPLEVES Å VÆRE MINST TILPASSET UNGDOM Spm 12: Innholdet i Bergenseren er tilpasset...? Filter: Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Innholdet i Bergenseren er tilpasset voksne 1 % 29 % 53 % 11 % Innholdet i Bergenseren er tilpasset eldre/seniorer 42 % 32 % 5 % 19 % Innholdet i Bergenseren er tilpasset ungdom 20 % 4 11 % 19 % n=397 I svært liten grad I liten grad Verken eller I stor grad I svært stor grad Vet ikke

24 ALT I ALT TILFREDSHET OG AMBASSADØRVILJE

25 6 AV 10 ER TILFREDS MED BERGENSEREN SOM EN INFORMASJONSAVIS Spm 13: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Bergenseren som en informasjonsavis fra Bergen kommune til sine innbyggere? Filter: Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 29 % 50 % 11 % 4 % Mann (n=188) 33 % 4 4 % Kvinne (n=209) år (n=48) år (n=75) 4 % 25 % 31 % 51 % 52 % 52 % 29 % 15 % 4 % 1 % 11 % 9 % 4 % Kvinner er mer fornøyde enn menn. De under 26 år er i minst grad fornøyde år (n=158) 22 % 49 % 1 4 % Over 60 år (n=115) 2 59 % 2 % Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Vet ikke

26 DE VIKTIGSTE FORSKJELLENE MELLOM DE FORNØYDE OG NØYTRALE/MISFORNØYDE LESERNE Spm 13: Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med Bergenseren som en informasjonsavis fra Bergen kommune til sine innbyggere? Filter: Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Bergenseren har et tiltalende utseende 3,3 4,6 Bergenseren er en god måte å formidle informasjon fra kommunen til innbyggerne på Bergenseren har et ryddig utseende 3,6 3,5 4,8 4,6 Bergenseren presenterer ikke gammelt nytt 3,1 4,3 I Bergenseren finner jeg interessante historier om aktiviteter og hendelser i Bergen kommune 3,3 4,3 Bergenseren har en fin blanding av bilder og tekst 3,5 4,6 Topp (>=4,2) Bunn (<=3,6) Bergenseren er lett å finne frem i 3,5 4,5 I Bergenseren finner jeg informasjon jeg har bruk for i dagliglivet 3,0 4,0 I Bergenseren finner jeg informasjon om langtidsplaner/utvikling av kommunen 3,4 4,3 Formatet/størrelsen på Bergenseren er praktisk 3,8 4,

27 LITT UNDER HALVPARTEN ER AMBASSADØRER FOR BERGENSEREN Spm 14: Hvor sannsynlig eller lite sannsynlig er det at du vil anbefale andre å lese Bergenseren for å få informasjon fra Bergen kommune? Filter: Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 4 % 14 % 31 % 3 9 % 5 % Mann (n=188) 5 % 1 30 % 34 % Kvinne (n=209) år (n=48) år (n=75) 3 % 12 % 3 % % 29 % 20 % 40 % 35 % 23 % 10 % 5 % 1 % 12 % 9 % 5 % Kvinner er i større grad ambassadørerer enn menn. De under 26 år er i mindre grad ambassadører enn de over år (n=158) 4 % 10 % 2 41 % 13 % 4 % Over 60 år (n=115) 2 % 9 % 41 % 39 % 5 % 4 % Svært usannsynlig Usannsynlig Verken eller Sannsynlig Svært sannsynlig Vet ikke

28 INFORMASJONSKANALER

29 AVISER OG KOMMUNENS NETTSIDER ER VIKTIGTSTE INFORMASJONSKILDER Spm 15: Hvor finner du vanligvis informasjon om følgende temaer for Bergen kommune? Kultur- og fritidstilbud 45 % 23 % 1 Byutvikling 3 24 % 4 % 10 % 10 % 14 % Helse- og omsorgstilbud % Nyheter fra kommunen 39 % 29 % 5 % 11 % 9 % Kommunens politikk 50 % 1 10 % Søknadsprosedyrer 4 % 5 12 % 23 % Kontaktdetaljer og åpningstider 62 % 1 5 % n=600 Aviser Kommunens nettsider Radio eller TV Søkemotor (f.eks google.no) Avisen Bergenseren Vet ikke s. 58

30 NÆR HALVPARTEN ØNSKER BERGENSEREN SOM EN INFORMASJONSKANAL Spm 16: I hvilke kanaler ønsker du at Bergen kommune skal informere sine innbyggere? Kommunens nettsider 70 % Aviser 65 % Bergenseren 4 Via postkassen 29 % På e-post 25 % Sosiale medier 22 % SMS/telefon 10 % Annet 1 % Ingen formening/vet ikke 5 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Totalt (n=600)

31 DE UNDER 40 ÅR ØNSKER I STØRRE GRAD AT KOMMUNEN SKAL TA I BRUK SOSIALE MEDIER Spm 16: I hvilke kanaler ønsker du at Bergen kommune skal informere sine innbyggere? TOTAL Mann KJØNN ALDER Kvinne år år år Over 60 år BASE Kommunens nettsider 70 % 71 % 69 % 62 % 7 72 % 6 Aviser 65 % 59 % 71 % 60 % 54 % 69 % 75 % Bergenseren 4 43 % 50 % 29 % 3 54 % 59 % Via postkassen 29 % 24 % 34 % 32 % 1 32 % 34 % På e-post 25 % 32 % 1 20 % % Sosiale medier (Facebook, Twitter etc) 22 % 23 % 20 % 45 % 30 % 14 % 5 % SMS/telefon 10 % 11 % 10 % 14 % 11 % 10 % Annet 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 3 % Ingen formening/vet ikke 5 % 4 % 9 % 3 % 3 % TOTAL 273 % 270 % % 260 % 279 % 281 % De med høyere utdannelse svarer i større grad Kommunens nettsider enn de med kun VGS eller lavere. Fargekodene angir om forskjellene er statistisk signifikante. F.eks. en grønn farge indikerer at resultatet er signifikant forskjellig fra et lysegrønt resultat, og videre signifikant forskjellig fra oransje og rødt.

32 BAKGRUNNSINFORMASJON OM RESPONDENTENE

33 KJØNN Mann 50 % Kvinne 50 % 0 % 20 % 40 % 60 % Total (n=600)

34 ALDER år 19 % år 24 % år 3 Over 60 år 22 % 0 % 20 % 40 % 60 % Total (n=600)

35 PERSONLIG INNTEKT NOK NOK NOK NOK NOK 1 20 % NOK 11 % NOK 5 % NOK NOK eller mer 3 % 4 % Vil ikke svare 14 % Vet ikke 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % Totalt (n=600)

36 HUSHOLDNINGSINNTEKT NOK 2 % NOK NOK 4 % 5 % NOK NOK 10 % 10 % NOK NOK NOK NOK 10 % NOK NOK eller mer Vil ikke svare 13 % 14 % Vet ikke 0 % 10 % 20 % Totalt (n=600)

37 UTDANNELSE Grunnskole Videregående 2 Universitet-/høyskole 1-3 år (Bachelor eller tilsvarende) Universitet-/høyskole 4 år + (Master eller tilsvarende) 25 % 31 % Universitet-/høyskole 5 år + (Doktorgrad, professor) Annet 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % Totalt (n=600)

38 ANTALL BARN Ingen 64 % 1 15 % 2 15 % 3 4 % 4 2 % 5 eller flere 0 % Vil ikke svare 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Totalt (n=600)

39 SYSSELSETTING Studier 1 Heltidsansatt 52 % Deltidsansatt Jobber i eget firma 3 % Militærtjeneste/siviltjeneste Fødselspermisjon 1 % Pensjonert 14 % Arbeidssøker Hjemmeværende Permittert Trygdet 1 % 1 % 0 % 4 % 0 % 20 % 40 % 60 % Totalt (n=600)

40 BYDEL Arna Bergenhus 1 Fana 1 Fyllingsdalen 11 % Laksevåg 1 Ytrebygda Årstad 12 % Åsane 15 % Vet ikke 2 % 0 % 10 % 20 % 30 % Totalt (n=600)

41 VEDLEGG

42 SPØRSMÅL 8 HVOR FORNØYD ELLER MISFORNØYD ER DU MED FØLGENDE INNHOLD I BERGENSEREN? s. 15

43 INFORMASJONSTJENESTER Spm 8: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende innhold i Bergenseren? Informasjonstjenester fra kommunen Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 21 % 50 % 13 % 12 % Mann (n=188) 24 % 45 % 11 % 13 % Kvinne (n=209) år (n=48) år (n=75) % 54 % 2 45 % 14 % 11 % 33 % 12 % 15 % Kvinner er mer fornøyde enn menn. De over 25 år er mer fornøyde enn de yngre. De over 40 år er mest fornøyde år (n=158) 1 52 % 15 % 12 % Over 60 år (n=115) 22 % 60 % 11 % 3 % Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Vet ikke s. 15

44 AKTUELLE TEMA Spm 8: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende innhold i Bergenseren? Aktuelle tema Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 29 % 41 % 13 % 12 % Mann (n=188) 32 % 3 13 % 11 % Kvinne (n=209) 2 44 % 12 % 13 % år (n=48) 21 % 3 30 % år (n=75) 31 % % år (n=158) 30 % % Over 60 år (n=115) 31 % 52 % 5 % Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Vet ikke s. 15

45 KONTAKTINFORMASJON ANSATTE/AVDELINGER Spm 8: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende innhold i Bergenseren? Kontaktinformasjon til ansatte/avdelinger Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 32 % 39 % 1 Mann (n=188) 41 % 30 % 5 % 1 Kvinne (n=209) år (n=48) år (n=75) 24 % 29 % 32 % 4 30 % 39 % 10 % 1 31 % 2 % 20 % Kvinner er mer fornøyde enn menn. De over 40 år er mer fornøyde enn de under år (n=158) 2 40 % 13 % 1 Over 60 år (n=115) 3 40 % Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Vet ikke s. 15

46 PRESENTASJON OG PORTRETTER AV ANSATTE Spm 8: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende innhold i Bergenseren? Presentasjon og portretter av ansatte i kommunen Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 4 % 40 % 33 % 1 Mann (n=188) 4 24 % 4 % 1 Kvinne (n=209) år (n=48) år (n=75) 4 % 35 % 32 % 39 % 24 % 40 % 25 % 1 % 1 33 % 22 % Kvinner er mer fornøyde enn menn. De over 40 år er mer fornøyde enn de under år (n=158) Over 60 år (n=115) 49 % 35 % 3 % Svært misfornøyd Ganske misfornøyd Verken eller Ganske fornøyd Svært fornøyd Vet ikke s. 15

47 SPØRSMÅL 10 I DE NESTE SPØRSMÅLENE VIL VI PRESENTERE PÅSTANDER OM HVORDAN DU OPPLEVER BERGENSEREN SOM LESER. VI BER DEG VURDERE I HVILKEN GRAD DU ER ENIG ELLER UENIG I DISSE: s. 17

48 SPRÅK LESEREN FORSTÅR Spm 10: Bergenseren har et språk jeg forstår Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 13 % 45 % 34 % Mann (n=188) 1 43 % 31 % Kvinne (n=209) 10 % 4 3 De over 60 år svarer i større grad enig enn de under 26 år år (n=48) % år (n=75) 9 % 43 % 35 % 14 % år (n=158) 1 % 13 % 43 % 3 5 % Over 60 år (n=115) 14 % 52 % 32 % 2 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 17

49 RYDDIG UTSEENDE Spm 10: Bergenseren har et ryddig utseende Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 22 % 44 % 24 % Mann (n=188) 25 % 49 % 1 5 % Kvinne (n=209) 3 % 20 % 40 % 30 % De over 25 år svarer i større grad enig enn de under 26 år år (n=48) 41 % 2 11 % år (n=75) 15 % 4 21 % år (n=158) 3 % 22 % 42 % 29 % 5 % Over 60 år (n=115) 20 % 52 % 24 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 17

50 TILTALENDE UTSEENDE Spm 10: Bergenseren har et tiltalende utseende Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 30 % 3 21 % 5 % Mann (n=188) 30 % 40 % 1 Kvinne (n=209) 3 % 30 % % De under 40 år svarer i større grad uenig enn de over år (n=48) 25 % 33 % 19 % år (n=75) 24 % 43 % 1 4 % år (n=158) 1 % 29 % % Over 60 år (n=115) % 2 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 17

51 BILDER OG TEKST Spm 10: Bergenseren har en fin blanding av bilder og tekst Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 23 % 4 20 % Mann (n=188) 29 % 42 % 19 % 9 % Kvinne (n=209) 1 53 % 22 % De over 40 år svarer i større grad enig enn de under 26 år år (n=48) 2 40 % 14 % 19 % år (n=75) 20 % 42 % 2 11 % år (n=158) 24 % 44 % 2 Over 60 år (n=115) 24 % 60 % 12 % 3 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 17

52 FORMAT/STØRRELSE Spm 10: Formatet/størrelsen på Bergenseren er praktisk Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 15 % 43 % 3 5 % Mann (n=188) 19 % 44 % 31 % Kvinne (n=209) 12 % 42 % 39 % 5 % De over 25 år svarer i større grad enig enn de under 26 år år (n=48) % 11 % år (n=75) 12 % 4 33 % år (n=158) 13 % 39 % 42 % Over 60 år (n=115) 15 % 4 34 % 1 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 17

53 LETT Å FINNE FREM I Spm 10: Bergenseren er lett å finne frem i Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 24 % 44 % 20 % 10 % Mann (n=188) 2 45 % 15 % 11 % Kvinne (n=209) 2 % 21 % 43 % 24 % 9 % De over 25 år svarer i større grad enig enn de under 26 år år (n=48) 2 41 % 9 % 20 % år (n=75) 30 % 30 % 2 10 % år (n=158) 1 % 1 49 % 22 % 11 % Over 60 år (n=115) 29 % % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 17

54 SPØRSMÅL 11 I HVILKEN GRAD ER DU ENIG ELLER UENIG I FØLGENDE PÅSTANDER: s. 18

55 FORMIDLE INFORMASJON TIL INNBYGGERE Spm 11: Bergenseren er en god måte å formidle informasjon fra kommunen til innbyggerne på Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 1 44 % 30 % Mann (n=188) 1 49 % 24 % Kvinne (n=209) 2 % 14 % 40 % 3 De over 25 år svarer i større grad enig enn de under 26 år år (n=48) 23 % 40 % 10 % år (n=75) 13 % 42 % 33 % 11 % år (n=158) 1 % 12 % 44 % 35 % Over 60 år (n=115) % 2 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 18

56 INFORMASJON - BRUK FOR I DAGLIGLIVET Spm 11: I Bergenseren finner jeg informasjon jeg har bruk for i dagliglivet Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 10 % 34 % 3 9 % Mann (n=188) 35 % 40 % 10 % Kvinne (n=209) 13 % 34 % 34 % 9 % 9 % Kvinner er i noe større grad uenig enn menn år (n=48) 15 % 25 % 35 % 1 % 22 % år (n=75) 9 % 2 39 % 12 % 11 % år (n=158) % Over 60 år (n=115) 12 % 40 % 3 5 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 18

57 LANGTIDSPLANER OG UTVIKLING AV KOMMUNEN Spm 11: I Bergenseren finner jeg informasjon om langtidsplaner/utvikling av kommunen Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 2 45 % 10 % 15 % Mann (n=188) 2 44 % 1 Kvinne (n=209) 2 % 24 % 4 13 % 14 % Kvinner er i noe større grad uenig enn menn år (n=48) 2 35 % 9 % år (n=75) % 24 % år (n=158) 2 % 25 % 45 % 15 % 13 % Over 60 år (n=115) 2 55 % 5 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 18

58 INTERESSANTE HISTORIER OM AKTIVITETER OG HENDELSER Spm 11: I Bergenseren finner jeg interessante historier om aktiviteter og hendelser i Bergen kommune Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 23 % 49 % 12 % 10 % Mann (n=188) % 12 % Kvinne (n=209) 2 % 21 % 52 % 15 % 9 % Kvinner er i noe større grad enig enn menn år (n=48) 25 % 40 % 4 % 25 % De over 40 år svarer i større grad enig enn de under 26 år år (n=75) 20 % 4 12 % år (n=158) 4 % 21 % 4 20 % Over 60 år (n=115) % 4 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 18

59 IKKE GAMMELT NYTT Spm 11: Bergenseren presenterer ikke gammelt nytt Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 3 29 % 10 % 1 Mann (n=188) 40 % 29 % 1 Kvinne (n=209) 3 % 3 29 % 12 % 19 % De over 40 år svarer i større grad enig enn de under 26 år år (n=48) 35 % 24 % 1 % år (n=75) 32 % 21 % 14 % 29 % år (n=158) 2 % 40 % 29 % 12 % 1 Over 60 år (n=115) 41 % 3 9 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 18

60 UTGIVELSER Spm 11: Bergenseren kommer ut nok ganger i året (4-6 ganger) Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) % Mann (n=188) 12 % 1 35 % 29 % Kvinne (n=209) 4 % Menn er i større grad uenig enn kvinner år (n=48) 10 % 23 % 30 % 1 19 % De over 25 år svarer i større grad enig enn de under 26 år år (n=75) 1 42 % 25 % år (n=158) 13 % 3 3 Over 60 år (n=115) 1 34 % 3 2 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 18

61 UNIK INFORMASJON Spm 11: I Bergenseren finner jeg informasjon jeg ikke finner andre steder Filter: Leser noe/en del av/mye av/hele Bergenseren Totalt (n=397) 2 % 10 % % Mann (n=188) 2 % 11 % 3 24 % 4 % 23 % Kvinne (n=209) 1 % 9 % De over 60 år svarer i større grad enig enn de under 40 år år (n=48) 5 % 11 % 34 % 1 3 % 30 % år (n=75) 2 % 15 % 30 % 22 % 4 % år (n=158) 1 % 41 % 25 % 1 Over 60 år (n=115) 1 % 3 35 % 13 % Helt uenig Ganske uenig Verken eller Ganske enig Helt enig Vet ikke s. 18

62 SPØRSMÅL 15 HVOR FINNER DU VANLIGVIS INFORMASJON OM FØLGENDE TEMAER FRA BERGEN KOMMUNE? s. 24

63 KULTUR OG FRITIDSTILBUD Spm 15: Kultur- og fritidstilbud Totalt (n=600) 45 % 23 % 1 Mann (n=298) 41 % 2 15 % 5 % 9 % Kvinne (n=302) 49 % 19 % år (n=115) 22 % 20 % 44 % 10 % år (n=141) % år (n=214) 49 % 24 % 9 % 9 % Over 60 år (n=130) 70 % 11 % 3 % 9 % 3 % Aviser Kommunens nettsider Radio eller TV Søkemotor Avisen Bergenseren Vet ikke s. 24

64 BYUTVIKLING Spm 15: Byutvikling Totalt (n=600) 3 24 % 4 % 10 % 10 % 14 % Mann (n=298) 41 % 23 % 4 % 10 % 13 % Kvinne (n=302) 3 25 % 4 % 9 % 11 % 14 % år (n=115) 3 15 % 20 % 1 % 19 % år (n=141) 3 29 % 4 % 5 % år (n=214) 34 % 2 3 % 9 % 15 % 12 % Over 60 år (n=130) 49 % 22 % 4 % 3 % 13 % 9 % Aviser Kommunens nettsider Radio eller TV Søkemotor Avisen Bergenseren Vet ikke s. 24

65 HELSE OG OMSORGSTILBUD Spm 15: Helse og omsorgstilbud Totalt (n=600) % 1 12 % Mann (n=298) 19 % 45 % 1 % 1 5 % 14 % Kvinne (n=302) 13 % 4 3 % 1 9 % 10 % år (n=115) % 31 % 1 % 19 % år (n=141) 12 % 5 1 % 1 1 % 12 % år (n=214) 13 % 52 % 1 % 14 % 12 % Over 60 år (n=130) 25 % 39 % 2 % 10 % 1 Aviser Kommunens nettsider Radio eller TV Søkemotor Avisen Bergenseren Vet ikke s. 24

66 NYHETER FRA KOMMUNEN Spm 15: Nyheter fra kommunen Totalt (n=600) 39 % 29 % 5 % 11 % 9 % Mann (n=298) 39 % 31 % 3 % 9 % 9 % 9 % Kvinne (n=302) 40 % 2 5 % 13 % år (n=115) 41 % % år (n=141) 30 % 45 % 4 % 5 % 9 % år (n=214) 40 % 30 % 2 % 5 % 1 Over 60 år (n=130) 4 21 % 1 % 21 % 3 % Aviser Kommunens nettsider Radio eller TV Søkemotor Avisen Bergenseren Vet ikke s. 24

67 KOMMUNENS POLITIKK Spm 15: Kommunens politikk Totalt (n=600) 50 % 1 10 % Mann (n=298) 53 % 1 4 % 9 % Kvinne (n=302) % 11 % år (n=115) 39 % 11 % 10 % 1 3 % 20 % år (n=141) % 5 % år (n=214) 53 % 19 % 5 % 9 % Over 60 år (n=130) 60 % 15 % 5 % 2 % 9 % 9 % Aviser Kommunens nettsider Radio eller TV Søkemotor Avisen Bergenseren Vet ikke s. 24

68 SØKNADSPROSEDYRER Spm 15: Søknadsprosedyrer Totalt (n=600) 4 % 5 1 % 12 % 3 % 23 % Mann (n=298) 5 % 5 1 % 12 % 2 % 22 % Kvinne (n=302) 3 % 55 % 1 % 13 % 4 % 24 % år (n=115) 31 % 3 % 2 1 % 33 % år (n=141) 5 % 6 10 % 19 % år (n=214) 2 % 65 % 10 % 4 % 19 % Over 60 år (n=130) 55 % 1 % 24 % Aviser Kommunens nettsider Radio eller TV Søkemotor Avisen Bergenseren Vet ikke s. 24

69 KONTAKTDETALJER OG ÅPNINGSTIDER Spm 15: Kontaktdetaljer og åpningstider Totalt (n=600) 62 % 1 % 1 5 % Mann (n=298) 9 % 65 % 1 % 14 % 4 % Kvinne (n=302) 5 1 % 20 % år (n=115) 40 % 4 % 39 % 10 % år (n=141) 5 % 7 13 % 4 % år (n=214) 6 12 % Over 60 år (n=130) 14 % 53 % 2 % 10 % 12 % 10 % Aviser Kommunens nettsider Radio eller TV Søkemotor Avisen Bergenseren Vet ikke s. 24

70

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. mars 0 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rakkestad kommune 18. 25. mai 2016 Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rakkestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vinje kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vinje kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Eidsberg kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelsegjennomført for Kommunereformen i Lesja og Dovre Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Lesja og Dovre Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunereformen i Lesja og Dovre

Detaljer

Opplysningskampanje Nøkkelhullet

Opplysningskampanje Nøkkelhullet Opplysningskampanje Nøkkelhullet Kampanjeevaluering gjennomført for Helsedirektoratet Oslo, den 20.oktober 2009 Advertising research is one-half frustration, one-half exclamation point, and one-half question-mark.

Detaljer

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID

Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Holdninger til offentlige tjenester på Internett og elektronisk ID Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Direktoratet for forvaltning og IKT Oslo / 0. februar 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Opplysningskampanje Nøkkelhullet

Opplysningskampanje Nøkkelhullet Opplysningskampanje Nøkkelhullet Nullpunktsmåling gjennomført for Helsedirektoratet Oslo, den 31. august 2009 Advertising research is one-half frustration, one-half exclamation point, and one-half question-mark.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Modum kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Modum kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, desember, 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Folk og Forsvar Anne Marie

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Agdenes kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Agdenes kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Haugesund kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Haugesund kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Giske kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Giske kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn

Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Innbyggerundersøkelse i Kjøs grunnkrets om mulig grensejustering mellom Hornindal og Stryn Gjennomført for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 15. september 2017 Nora Clausen Innhold Prosjektinformasjon s.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Stange kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sørreisa kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Sørreisa kommune Kontaktpersoner Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Bjerkreim kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Bjerkreim kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Randaberg kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Randaberg kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Enebakk kommune Opinion AS April-mai 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Enebakk kommune Kontaktperson Roger Thompson, roger.thompson@enebakk.kommune.no,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Horten kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Horten kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet

Falske nyheter. En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet 03.04.2017 Falske nyheter En webundersøkelse utført av Sentio Research for Medietilsynet Innledning og metode Undersøkelsen er gjennomført over web og består av et utvalg på 1000 personer i alderen 18-80

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Evenes kommune Opinion AS Februar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Evenes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Moskenes kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Moskenes kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Våler kommune, Hedmark Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Våler kommune i Hedmark Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Mosseregionen Moss, Rygge, Råde, Våler Opinion AS, august september 01 Presentasjon i Rygge rådhus,. september 01 Henrik Høidahl, Opinion AS Oppdragsbeskrivelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Frogn kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Frogn kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Skånland kommune Opinion AS Februar 201 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skånland kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Holdninger til NATO Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also with longer

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Aremark kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aremark kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Marker kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Marker kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016

Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune. Opinion AS Juni 2016 Innbyggerundersøkelse Øvre Eiker kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Øvre Eiker kommune Trude Andresen, rådmann Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Aukra kommune Opinion AS September 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Aukra kommune Kontaktperson Geir Göncz, tlf. 979 87 909

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Trøgstad kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Trøgstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Flakstad kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Flakstad kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Nordreisa kommune Opinion AS April-mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Nordreisa kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Målselv kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Målselv kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gjemnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gjemnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Ibestad kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Ibestad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meløy kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meløy kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for Askim kommune Opinion AS Mai 206 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Askim kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Svelvik kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Svelvik kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gáivuotna / Kåfjord kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gáivuotna / Kåfjord kommune Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Hægebostad kommune Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hægebostad kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN Anne-Christin Boge, Bergen kommune BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE HOVEDRAPPORT - VÅREN 016 Anne-Christin Boge, Bergen kommune INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Tingvoll kommune Opinion AS Mars-april 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Tingvoll kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Gratangen kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Gratangen kommune Kontaktperson Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Skiptvet kommune Opinion AS Desember 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Skiptvet kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Rana kommune Opinion AS Mai-juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rana kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer