NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE Reiser med rekvisisjon Helse Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord"

Transkript

1 NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord

2 Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget

3 Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen av disse var innenfor målgruppen. Snittalderen på respondentene var 60 år Aldersfordeling(N=1067) Ant. respondenter Snitt: 60år Kommentarer 0 ledsagere Alder Detbleregistrert 1236 svar på undersøkelsenentenvia nett ellerved telefonoppringning Gjennomsnittsalderen til de somdeltoki undersøkelsen var 60 år 89 %av respondentene oppgir atde er pasienter,mens 11 %oppgiratde var 63 % av respondentene er kvinner, mot 37 %menn Andel ledsagere vs. pasienter (N=1067) Kjønnsfordeling(N=1067) 10,9% 0,2% Ledsager Pasient Vet ikke 37% Kvinner Menn 88,9% 63%

4 Det var 13 deltakende pasientreisekontorer med på undersøkelsen. Svarprosenten på telefon var ca. 50 % Antall respondenter per region (N=1067) Ant. respondenter Totalt Sør-Øst Nord Midt Vest Kommentarer Pasientreisekontorene ble forespurt om å innhente 200 respondenter per kontor. Det varikkealle somhadde kapasitet til dette, og antall besvarelser per deltakende PRK varierer derfor fra 13 til 120 Den endelige svarprosenten nasjonalt på telefonbleca.50 %etter to uker Deltakende pasientreisekontorer(n = 1067) Ant. respondenter Antall gjennomførte undersøkelser Antallinnhentederespondenter Oslo og Akershus Finnmark UNN Stavanger Sør- Trøndelag Nordland Vestre Viken Østfold Sørlandet Ålesund Helgeland Nord-Telemark* Trøndelag Førde Fonna* BergenI*nnlandet* * Fonna, Bergen, Telemark og Innlandet deltok ikke I undersøkelsen. Svarene som er registrert her kommer derfor fra undersøke lsen som lå ute på nett

5 Resultater: Helse Nord Resultater: Helse Nord sammenlignet med nasjonale tall

6 Informasjon

7 Hvem tar du normalt kontakt med for å få vurdert transportbehovet ditt? (Flervalg) Finnmark(N=117) 100 % Nordland(N=92) 90 % 85 % 80 % UNN(N=102) 80 % 71 % Helgeland(N=4 2) 60 % 40 % 21 % 20 % 16 %17 % 10 % 12 %11 % 4% 7% 7% 4% 0% 1% 1 % 0% 1% 2% 0 % Pasientreiser telefon Fastlege/legekontor Behandlende avdeling på sykehus Fysioterapaut/kiropraktor Andre 100 % 80 % 84 % Nasjonalt(N=1067) Helse Nord(N=353) 60 % 40 % 20 % 0 % 48 % Pasientreiser telefon % 15 % Fastlege/legekontor 24 % 9% Behandlende avdeling på sykehus 15 % 1% 2% 3% Fysioterapaut/kiropraktor Andre

8 I hvilken grad opplever du å få nødvendig informasjon om pasientreiser fra følgende informasjonskanaler? Skalavurdering(snitt) 5 4,6 4,1 4,3 4,3 4,2 3,9 3,9 4,1 4 Finnmark(N=117) 3,4 3,5 3,3 3,3 3,2 Nordland(N=92) 3,0 3,1 3 2,5 2,8 2,4 2,7 UNN(N=102) 2 1 1,9 Helgeland(N=42) 0 Behandler Telefon Brosjyre/ skriftlig materiell Skalavurdering(snitt) På nett SMS 5 4,3 4,0 4 3,6 3,5 3,4 3,3 3,3 3,0 3 2,7 2,5 2 Nasjonalt(N=1067) Helse Nord(N=353) 1 0 Behandler Telefon Brosjyre/ skriftlig materiell På nett SMS Vurderingpåskalafra1til5,1=isværtlitengradog5=isværtstorgrad

9 Ville du foretrukket å bestille reisen selv, dersom det fantes en enkel elektronisk løsning for dette? Nasjonalt(N=1067) Finnmark(N=117) Nordland(N=92) 4% Ja Nei Vet ikke 9% 1% 34 % 50 % 46 % 54 % 37 % 65 % Helse Nord(N=353) UNN(N=102) Helgeland(N=42) 6% Ja Nei 6% 7% 44 % Vet ikke 45 % 33 % 50 % 49 % 60 %

10 Funn telefon 05515

11 Hva er den vanligste årsaken til at du tar kontakt på telefon 05515? (Flervalg) 100 % 80 % 60 % 97 % 94 % 98 % 98 % Finnmark(N=117) Nordland(N=92) UNN(N=101) Helgeland(N=40) 40 % 20 % 0 % 100 % 80 % 60 % Bestilling av reise 65 % 97 % 9% 16 % 2% 3% 8% 9 % 4% 18 % 4% 10 % 2% 5% 10 % 0 % 5% 0% 3% 3% 3% 2% 2 % 4% 4% 8% 0% 0% 2% 0% Etterlysning av transport Spørsmål om reiseregning Status på transport Endring/ avbestilling av reise Veiledning/ informasjon Klage Annet Nasjonalt(N=987) Helse Nord(N=350) 40 % 23 % 18 % 20 % 15 % 8% 9% 11 % 42 % 2% 2% 4% 6% 4% 2% 1% 0 % Bestilling av reise Etterlysning av transport Spørsmål om reiseregning Status på transport Endring/ avbestilling av reise Veiledning/ informasjon Klage Annet

12 I hvilken grad opplever du å få god service på telefon 05515? Skalavurdering(snitt) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 4,4 4,3 4,3 4,1 4,8 4,6 Nasjonalt, N: 972 Helse Nord, N: 348 Finnmark, N: 117 Nordland, N: 91 UNN, N: 100 Helgeland, N: 40 0,0 Nasjonalt Helse Nord Finnmark Nordland UNN Helgeland Vurderingpåskalafra1til5, 1=isværtlitengradog5=isværtstorgrad

13 Opplever du at ventetiden på telefon er for lang? Nasjonalt(N=987) Finnmark(N=117) Nordland(N=92) 58 % 5% Ja Nei 37 % Vet ikke 9% 6% 2% 1% 35 % 37 % 54 % 59 % 65 % 78 % 20 % 34 % Helse Nord(N=350) UNN(N=101) Helgeland(N=40) 5% 39 % Ja Nei Vet ikke 86% 7% 5% % 445% 18 % 33 % % % 60 % 78 %

14 Hva synes du er akseptabel ventetid på telefon 05515? Finnmark(N=117) 50 % 48 % Nordland(N=92) 40 % 40 % UNN(N=101) 25 % Helgeland(N=40) 30 % 26 % 28 % 28 % 21 % 23 % 23 3% 20 % 17 % 17 % 12 % 10 % 13 % 11 % 12 % 5% 10 % 7% 9 % 4% 6% 2% 2 3% 3% 3% 3% 3% 0% 0 % Inntil15 sek Inntil30 sek Inntil1min Inntil2min Inntil5min Merenn5min Vetikke 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 6 % 6% 4% 5 % 19 %19 % 35 % 31 % Nasjonalt(N=987) %25 %25 % H Helse Nord(N=350) Inntil15 sek Inntil30 sek Inntil1min Inntil2min Inntil5min Merenn5min Vetikke 5% 7 % 6% 7 %

15 Taxi og maxitaxi

16 Dersom det hadde vært mulig, hadde du ønsket å få tilsendt bekreftelse på SMS på når drosjen skal ankomme pr SMS? Nasjonalt(N=472) Finnmark(N=45) Nordland(N=32) 27 % 8% Ja Nei Vet ikke 65 % 9% 24 % 37 % 20 % 564% 29 % 65 % 1% 13 % 34 % 59 % Helse Nord(N=140) UNN(N=42) Helgeland(N=21) % 64 % Ja Nei Vet ikke 6% 5% 107% 19 % 33 % 45 % 29 % 49 % 62 % 76 % 60 %

17 I løpet av det siste året, har du opplevd å ikke bli hentet av taxi/maxitaxi til avtalt tid? (Før og etter behandling.) Nasjonalt(N=800) Finnmark(N=64) Nordland(N=40) 59 % 2% % Ja Nei Vet ikke 9% 5%% 1% 16 % 16 % 13 % 34 % 37 % 54 % 65 % 69 % 83 % Helse Nord(N=185) UNN(N=49) Helgeland(N=32) 7% Ja 18 % Nei 6% 6 0 % 7% 3% 13 % Vet ikke 31 % 33 % 45 % 75 % 49 % 69 % 60 % 84 %

18 I hvilken grad opplever du drosjesjåføren(e) som imøtekommende og behjelpelige? Skalavurdering(snitt) 5,0 4,5 4,3 4,0 3,5 4,6 4,5 4,7 4,7 4,4 Nasjonalt, N: 790 Helse Nord, N: 181 Finnmark, N: 62 Nordland, N: 39 UNN, N: 48 Helgeland, N: 32 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nasjonalt Helse Nord Finnmark Nordland UNN Helgeland Vurderingpåskalafra1til5, 1=isværtlitengradog5=isværtstorgrad

19 Samkjøring

20 Hvor ofte reiser du sammen med andre pasienter? 60 % 50 % 45 % 44 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 28 % 27 % 22 % 22 % 16 % 15 % 16 % 0% 9% 9 % 6% 7% 9 % 1% 3% 0% 30 % 53 % 13 % 7%8% 9% Alltid Ofte Av og til Sjeldent Aldri Vet ikke Finnmark(N=67) Nordland(N=45) UNN(N=64) Helgeland(N=32) 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 41 % 27 % 25 % 21 % 18 % 17 % 14 % 14 % 10 % 7% 3% 3% Alltid Ofte Av og til Sjeldent Aldri Vet ikke Nasjonalt(N=871) Helse Nord(N=208)

21 I hvilken grad opplever du det som positivt å reise sammen med andre pasienter? (Samkjøring) Skalavurdering(snitt) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 3,5 3,4 3,4 3,3 3,9 3,2 Nasjonalt, N: 864 Helse Nord, N: 228 Finnmark, N: 95 Nordland, N: 54 UNN, N: 47 Helgeland, N: 32 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nasjonalt Helse Nord Finnmark Nordland UNN Helgeland Vurderingpåskalafra1til5, 1=isværtlitengradog5=isværtstorgrad

22 Overordnede tilbakemeldinger

23 I hvilken grad er du pasientreisetilbud? fornøyd med dagens Skalavurdering(snitt) 5,0 4,5 4,0 3,5 4,1 4,1 3,9 4,5 4,0 4,0 Nasjonalt, N: 1060 Helse Nord, N: 351 Finnmark, N: 117 Nordland, N: 92 UNN, N: 100 Helgeland, N: 42 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Nasjonalt Helse Nord Finnmark Nordland UNN Helgeland Vurderingpåskalafra1til5, 1=isværtlitengradog5=isværtstorgrad

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

TT-ordningen i Buskerud

TT-ordningen i Buskerud HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, SIB AS Thor-Erik Sandberg Hanssen og Gisle Solvoll TT-ordningen i Buskerud Brukerundersøkelse 2014 SIB-rapport nr. 6-2014 TT-ordningen

Detaljer

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel

SNF RAPPORT NR. 01/11. Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen. Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF RAPPORT NR. 01/11 Kartlegging av kunders bestillingsrutiner ved bruk av taxi i Bergen av Svitlana Kolesnyk Ane Mengshoel SNF prosjekt nr. 7886 Konkurranse i taximarkedet Prosjektet er finansiert av

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

RAPPORT ABIO Ressurs. Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Analysesenteret AS 07.07.2015

RAPPORT ABIO Ressurs. Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Analysesenteret AS 07.07.2015 2015 RAPPORT ABIO Ressurs 1 Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Analysesenteret AS 07.07.2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 SAMMENDRAG OG DRØFTING... 6 1.1 Oppdraget... 7 1.2 Representativitet - Generaliserbarhet...

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse

Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Resultater fra spørreskjema til pensjonister vedrørende munnhelse Pensjonisiforbundet har i flere år engasjert seg i tiltak for å kartlegge og fremme eldres munnhelse. Som en følge av dette ble det i 2013

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Årsrapport 2013. Pasientreiser

Årsrapport 2013. Pasientreiser Årsrapport 2013 Pasientreiser 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning:... 3 Pasientreiser Finnmark... 3 Regnskap og budsjett... 4 Bemanning og tilstedeværelse... 5 Organisasjonskart:...

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien

Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Prosjekt tannhelse Tannhelse hos eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleien Et utviklingsprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (høsten 2010). 2 Forord Tannhelseprosjektet ble påbegynt

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover?

SERAF RAPPORT 1/2013. Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? SERAF RAPPORT 1/2013 Statusrapport 2012 LAR som det vil bli fremover? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjektet

Forvaltningsrevisjonsprosjektet Fylkesrevisjonen Forvaltningsrevisjonsprosjektet Tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie November 2008 Foto: Rami Abood Mye i Media AS Tidligere undersøkelser

Detaljer

Informasjon til veteraner

Informasjon til veteraner Informasjon til veteraner særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Har du fått psykiske senskader på grunn av tjeneste i internasjonale

Detaljer

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012.

AMU 2012. Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. AMU 2012 Rapport Arbeidsmarkedsundersøkelsen for kandidater uteksaminerte Master i økonomi og administrasjon NHH våren 2012. Innledning Norges Handelshøyskole foretar årlig arbeidsmarkedsundersøkelse for

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer