NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL"

Transkript

1 NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

2 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Transaksjonsmarkedet 3. Leiemarkedet

3 BYGGEPROSJEKTER

4 Byggeprosjekter Åsane Nordre Brurås 5 Areal: m² Type: Handel Ferdig: Q4-2012

5 Byggeprosjekter Åsane Langarinden 2 Areal: m² Type: Kontor/handel Ferdig: Medio 2015

6 Byggeprosjekter Åsane Litleåsvegen 59 Areal: m² Type: Bil Møller Bil Åsane Ferdig: Juni 2013

7 Byggeprosjekter Sandviken Sjøfront Areal: m² Type: Kontor Ferdig: Primo 2014 I tillegg 45 leiligheter

8 Byggeprosjekter Bergen sentrum C. Sundtsgt. 27 & 33 Areal: m² Type: Ferdig: Juli 2013 Skole ombygging fra hybler/kontor

9 Byggeprosjekter Bergen sentrum Jonsvollskvartalet Areal: m² Type: Kontor Ferdig: Q4-2015

10 Byggeprosjekter Bergen stasjon Areal: m² Type: Kontor Ferdig: Q3 2015?

11 Byggeprosjekter Lars Hilles gate 30 Areal: m² Type: Ferdig: 2016? Medieklynge Beslutning forventes i august/september 2013

12 Byggeprosjekter Nygårdsgaten 112 Areal: m² Type: Kontor ombygging fra skole Ferdig: Sept. 2015

13 Byggeprosjekter Mindemyren Kanalveien 11 Areal: m² Type: Kontor/næring Ferdig: Q4-2013

14 Byggeprosjekter Mindemyren Kanalveien 64 Areal: m² Type: Kontor/forretning Ferdig: Medio 2013

15 Byggeprosjekter Nesttunbrekka Næringspark Areal: m² Type: Kontor Ferdig: Q1 2013

16 Byggeprosjekter Nesttunbrekka Næringspark Areal: m² Type: Kontor m² Parkering m² Ferdig: Primo 2015

17 Byggeprosjekter Sandsliåsen 50 Areal: m² Type: Utvidelse hotell Ferdig: Primo 2015

18 Byggeprosjekter Espehaugen 32 Areal: m² Type: Kombinasjon/ kontor Ferdig: Des. 2012

19 Byggeprosjekter Espehaugen 45 Areal: m² Type: Kontor Ferdig: Des. 2012

20 Byggeprosjekter Espehaugen 55 Areal: m² Type: Kombinasjon Ferdig: Nov. 2013

21 Byggeprosjekter Kokstadflaten Areal: m² Type: Kontor Ferdig: 2015

22 Byggeprosjekter Kokstadvegen 23 Areal: m² Type: Kontor Ferdig: Q1-2015

23 Byggeprosjekter Søreide skole Areal: m² Type: Skole Ferdig: Høst 2013

24 Byggeprosjekter Fyllingsdalen Oasen bydelssenter Areal: Type: m² handel m² kontor Forretning/kontor Ferdig: 2013/2014

25 Byggeprosjekter - Energikarakter BREEAM Av det vi erfarer er det få nybygg/ombygginger som er planlagt å tilfredsstille krav til beste energiklassifisering. De fleste ligger på B og C. Det enste bygg vi kjenner til p.t med energiklasse A i Bergen, er Kokstaddalen 18 hvor bl.a. COOP OBS! Bygg er leietaker. Sannsynligvis vil en se en endring på toppkarakter de nærmeste årene ved at store leietakere går foran og «forlanger» A bygg, men det gjenstår å se om leietakerne vil betale ekstra for denne kvalitetsbedring. De ulike karakterene for BREEAM er: -PASS -GOOD -VERY GOOD -EXCELLENT -OUTSTANDING

26 TRANSAKSJONSMARKEDET

27 Transaksjonsmarkedet - kommentarer Transaksjonsvolumet for 2012 var det høyeste som er registrert i Bergen. Et samlet volum på ca NOK 3,5 mrd er ca NOK 1 mrd høyere enn i Det totale volum på landsbasis var ca NOK 52 mrd i Store bidrag her er Oasen (ca NOK 1 mrd), Laksevåg og Gullgruven (ca NOK 0,5 mrd) samt IKEA (ca NOK 0,3 mrd) Statistikken over transaksjonsmarkedet i Norge tar for seg transaksjoner større enn NOK 50 mill.

28 Transaksjonsmarkedet - kommentarer Vi har inntrykk av at prisingen i de større transaksjonene er «riktig» og at forventninger og resultater er noenlunde forutsigbart. Transaksjoner på mellomnivå og litt mer «tunge» eiendommer ser vi er vanskelig å selge på grunn av urealistiske forventninger på pris og en ikke helt tar inn over seg at markedet og finansieringsmuligheter har endret seg. Terskelen for aktiv deltagelse i markedet har blitt vanskeligere på grunn av større krav til egenkapital.

29 Transaksjonsmarkedet - kommentarer Den underliggende økonomi er god men markedet preges av at penger er blitt dyrere og mindre tilgjengelig. Egenkapitalkrav er mellom 30 og 35 %, kanskje noe lavere for gode kunder. Finansieringen er nå preget av kapitalkrav og ytre omstendigheter og det virker som det er konsensus i bankene om tilstanden slik at marginer/egenkapitalkrav er ganske likt. Innlånskostnadene er redusert mens marginene opprettholdt På sikt vil nok konkurransen komme sterkere tilbake og vi antar at marginene nok vil reduseres noe.

30 Transaksjonsmarkedet - kommentarer Obligasjonsfinansiering ser ikke ut til å bli en fremtredende finansieringsform ved enkelttransaksjoner i Bergen. Egner seg for lån > NOK 200 mill Belåningsgrad % Mer aktuelt som finansiering av eiendomsporteføljer

31 Yieldnivåer på landsbasis «gode» eiendommer Yielder per 4 kvartal 2012 Segment Lav Høy Oslo CBD 5,25 % 6,00 % Oslo sentrum 5,50 % 6,75 % Skøyen 5,50 % 6,75 % Lysaker 6,25 % 7,75 % Oslo vest 6,50 % 7,75 % Oslo sør 7,00 % 8,50 % Oslo nord 7,25 % 9,00 % Stavanger sentralt 6,00 % 7,50 % Bergen sentralt 6,00 % 7,50 % Trondheim sentralt 6,00 % 7,75 % Topp handel 5,00 % 6,00 % Topp logistikk 6,75 % 7,50 % Topp hotell 6,00 % 7,00 % Bolig 4,75 % 6,00 % Parkering 4,75 % 6,25 % Kilde: Newsec

32 Bankenes marginer 3,5 3 2,5 2 HØY MARGIN LAV MARGIN 1,5 1 0,5 0 April ,25 % - 2,8 %

33 Bankenes marginer 2,2 % 2,8, % april ,6 % 2,0, % april ,9 % 1,3, % april ,1 % 1,3 % april ,4 % 3,0 % april ,6 % 0,8 % april 2008

34 % 3 MND NIBOR Marginer - Yield 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 NIBOR NIBOR + MARGIN YIELD

35 SWAP/NIBOR/STAT/YIELD

36 Transaksjonsmarkedet Avkastning/Yield 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5, Yield fremover i ,9 % 7,3 % Lav Yield Høy Yield Tabellen viser yield på gode eiendommer

37 Transaksjonsmarkedet - fremover Transaksjonsmarkedet fremover ser meget positivt ut. Volum Q i Bergen ca. NOK 1,1 milliard. Det er flere spennende eiendommer som sannsynligvis kommer i markedet før sommeren. På landsbasis ble det omsatt eiendom næringseiendommer i Q for ca NOK 9,9 milliarder mot ca NOK 12 milliarder samme kvartal i Forventninger rundt NOK milliarder i Norge 2013.

38 SALGSEKSEMPLER

39 Salgsmarkedet Åsane Senter 51 Areal: m² Salgssum: Opp mot kr 300 mill. Utviklingseiendom

40 Salgsmarkedet Ulset vest Areal: ca. 500 mål Salgssum: Over kr 100 mill. Oppføring av ca. 450 boliger

41 Salgsmarkedet Åsane nord Areal: ca. 41,6 mål Salgssum: kr 230 mill. Oppføring av ca. 600 boliger

42 Salgsmarkedet Gullgruven Senter / Laksevåg Senter Areal: ca m² Salgssum: ca. kr 500 mill.

43 Salgsmarkedet Finnegårdsgaten 6 Areal: ca m² Salgssum: ca. kr 50 mill.

44 Salgsmarkedet C. Sundtsgt. 53 Areal: ca m² Salgssum: ca. kr 30,5 mill.

45 Salgsmarkedet Strandgaten 9 Areal: ca m² Salgssum: ca. kr 60 mill.

46 Salgsmarkedet Vaskerelven 8 Salgssum: ca. kr 60 mill.

47 Salgsmarkedet Allehelgens gate 2 Areal: ca m² Salgssum: ca. kr 350 mill. Yield: ca. 6 %

48 Salgsmarkedet Jonsvollskvartalet Areal: ca m² Yield: ca. 6 %

49 Salgsmarkedet Fabrikkgaten 8-10 Areal: ca m² Tomt: ca m² Salgssum: ca. kr 90 mill. Utviklingseiendom bolig

50 Salgsmarkedet Sandslimarka 185 og 161/163 Areal: ca m² Salgssum: kr 177,5 mill. Yield: ca. 8 %

51 Salgsmarkedet Espehaugen 45 Areal: ca m² Salgssum: underkant av kr 100 mill.

52 Salgsmarkedet Kokstadflaten 36 Tomt: ca m² Salgssum: kr 12 mill. Utviklingseiendom

53 Salgsmarkedet Kokstadvegen 25 og 25B Areal: ca m² Salgssum: kr 140 mill.

54 Salgsmarkedet Søreide skole Areal: ca m² Salgssum: kr 213 mill. Yield: 5,6 %

55 Salgsmarkedet Oasen Senter Areal: ca m² Salgssum: over 1 mrd. Yield: ca. 6 %?

56 Salgsmarkedet Jonstadveien 6 Areal: ca m² Salgssum: kr 52 mill.

57 Salgsmarkedet Leirvikåsen 51 Areal: ca m² Salgssum: kr 67 mill.

58 Salgsmarkedet Skarholmvegen 10 - Askøy Tomt: ca m² Salgssum: kr 25 mill. Utviklingseiendom

59 LEIEMARKEDET

60 Arbeidsledighet i Hordaland Arbeidsledige mars 2009: personer 2,5 % Arbeidsledige mars 2010: personer 2,9 % Arbeidsledige mars 2011: personer 2,7 % Arbeidsledige mars 2012: personer 2,2 % Arbeidsledige mars personer 2,1 % Kun Rogaland har lavere ledighet enn Hordaland (1,8 %).

61 Arealledighet Kontorarealer i Bergen er beregnet til ca kvm. Ledighet i Bergen er ca. 7 % som utgjør ca Ledigheten økt marginalt det siste året fra 6,7 % til 7 % Det er store prosjekter og flytteprosesser på gang som f.eks: DNB, Statoil, Media City Bergen, Konkurransetilsynet, Statens Vegvesen, Siemens, Det norske Veritas, KLP, Sparebanken Vest m/datterselskaper, samt Frende, Norne, og Brage. Som følge av ovennevnte får markedet tilført kontorareal, samt en endring (økning) i ledigheten i løpet av 1-3 år. Dog med mindre de etterlatte kontorene etter de store flytteprosessene får en annen type bruk.

62 Arealledighet Media City Bergen gjør at store deler av ledigheten etter DNB blir geografisk og tidsmessig pulverisert. Utfordringen for de ledige lokalene overføres nå til flere bygg og ut i tid og vil ikke få noen konsekvens for markedet på kort sikt.

63 Leiemarkedet - Sentrum Leiemarkedet forsetter å være stabilt og en har ikke sett de store endringer i løpet av de siste 4 årene. Leiemarkedet oppfattes blant aktører til å være noe tregt, spesielt i sentrum og Randsone sentrum. Fremdeles vanskelig å finne sentrale gode objekter av litt størrelse (> m2). Konkurransetilsynet og KLP har ikke hatt mange gode alternativer å velge mellom. Eksempelvis Jonsvollskvartalet og Bergen Stasjon tilfører nye kvaliteter til kontormarkedet i sentrum.

64 Leiemarkedet Espehaugen/Lønningen/Kokstad/Sandsli Høy aktivitet med både byggeprosjekter og større leieavtaler. Det meste er relatert til offshore-sektoren. Liten ledighet på gode objekter. Nye bygg til eksempelvis AIBEL (ca m²) og Beerenberg (ca m²). Winthershall etablerer seg i nybygg på Espehaugen med ca m². I området frigjøres betydelig areal i forbindelse med DNB og Statoil sin flytting.

65 Arealledighet april ,1 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 apr.09 okt.09 apr.10 okt.10 apr.11 okt.11 apr.12 okt.12 apr.13

66 Arealledighet FINN indeksen

67 Mulig arealledighet relatert til Bergen Media City Krinkelkroken 1 Nordre Nøstekaien 1 Nøstegaten 72 Chr. Michelsensgt. 4 Kanalveien 90

68 Mulig arealledighet relatert til prosjekt Jonsvollskvartalet Nedre Korskirkeallm. 1 Krokatjønnveien 15 Kaigaten 4

69 Mulig arealledighet relatert til nybygg Statoil Kokstadvegen 23 Sandslimarka 55 Ytrebygdsvegen 215

70 Leiemarkedet Fremleiemarkedet er fremdeles marginalt. Transformasjon fra kontorer til bolig er mer eller mindre fraværende. Pt kan det synes som at aktuelle objekter har god alternativ bruk og tomtekostnaden derfor blir for høy. Bildet kan endre seg ved evt. økt ledighet.

71 Leiemarkedet oversikt April Damsgårdsveien 135

72 Leiemarkedet fremover Vi tror vi vil se mindre endringer i nivåene i leieprisene i Vi vil kanskje se en nedgang i nivåene på lokaler i mellomklasse nivået i sentrum og i Randsone sør. Kokstad og Sandsli vil mest sannsynlig holde seg uendret eller kanskje en økning i leieprisene da det ventes fortsatt god aktivitet i virksomhetene i dette område. Espehaugen har blitt en større aktør i kontormarkedet. Her er KCA Deutag, Apply og Winthershall etablert seg med større arealer, og vi antar at dette vil kunne bli et støtmarked mot Kokstad og Sandsli.

73 LEIEMARKEDET - EKSEMPLER

74 Leiemarkedet Nordre Brurås 5 Areal: m² Type: Handel Pris: kr pr m²

75 Leiemarkedet Damsgårdsveien 131 Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

76 Leiemarkedet Damsgårdsveien 135 Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

77 Leiemarkedet Damsgårdsveien 143 Areal: 400 m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

78 Leiemarkedet Sandviken Sjøfront Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

79 Leiemarkedet Allehelgens gate 2 Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

80 Leiemarkedet Jonsvollskvartalet Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

81 Leiemarkedet Strandgaten Areal: 544 m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

82 Leiemarkedet Thormøhlensgate 55 Areal: 577 m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

83 Leiemarkedet Solheimsgaten 16 Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

84 Leiemarkedet Solheimsgaten 11 Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

85 Leiemarkedet Solheimsgaten 13 Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

86 Leiemarkedet Kanalveien 11 Areal: m² (flere avtaler) Type: Kontor Pris: kr pr m²

87 Leiemarkedet Conrad Mohrs vei 11 Areal: 350 m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

88 Leiemarkedet Sandsliåsen 46 Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

89 Leiemarkedet Sandslihaugen 1 Areal: m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

90 Leiemarkedet Kokstadflaten 31 Areal: 620 m² Type: Kontor Pris: kr pr m²

91 REKKEFØLGEBESTEMMELSER I DEN KINESISKE PLAN- OG BYGNINGSLOV

92 Kinesisk eiendomsutvikling del 1 RØNNENE Da den nye veien skulle bygges, lot de andre huseierne seg kjøpe ut. Men ett eldre ektepar i landsbyen Wenling mente beløpet de ble tilbudt var altfor lavt, og de nektet å flytte. Dermed ligger nå huset midt i veien. Eller som en boligmegler ville sagt det: sentralt beliggende enebolig med lett adkomst til transport og ingen gjenboere

93 Kinesisk eiendomsutvikling del 2 Til slutt ble tilbudet godt nok eller presset for stort

94 Takk for oppmerksomheten

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 11-2008

Prisstigningsrapport nr. 11-2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 11-2008 side 2/14 Eiendomsmarkedet - leieprisutviklingen for kontorlokaler i oslo-området og i Norges største byer Leienivåene synker, og det er liten

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014. Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen

Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014. Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Eiendomsmarkedet i Trondheimsregionen Tore Berg Analytiker / Partner Rune Husby Megler/Partner Agenda Transaksjonsmarkedet Leiemarkedet kontor Handel Lager / industri

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid

Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid Vurdering Vurdering av areal Orkdal/ Melhus/ Klæbu 40 år frem i tid [Leangen Travbane] Utarbeidet av: Kristian Hogstad Lund Eiendomsmegler næring EiendomsMegler1 Midt-Norge AS, avd. næringseiendom Styringsgruppen

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus.

Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. Rapport Behovsanalyse av antall drosjeløyver i Oslo og Akershus. MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2011 av Sveinung Fjose, Leo A. Grünfeld og Ove Skaug Halsos Innholdsfortegnelse Oppsummering og konklusjon... 3

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer