NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE"

Transkript

1 NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1

2 Innhold 1. Nabokommuner 2. Infrastruktur 3. Byggeprosjekter 4. Salgsmarkedet 5. Leiemarkedet

3 BEFOLKNINGSUTVIKLING BERGENSREGIONEN

4 Bergensregionen omfattes av de 20 kommunene som eier Business Region Bergen Kilde: Opus / BRB

5 Bergensregionen - Befolkningsvekst mot 2040 År Vekst Innbyggertall Nøkkeltall: Befolkningsvekst: (ca. 27%) til år 2030 Befolkningsvekst: (12,5%) fra 2030 til 2040 Nye yrkesaktive: til år 2030 Kilde Opus / BRB

6 Vekst i Bergensregionen: Bergen + 4 småbyer Fjordbyen (Os) Kystbyen (Straume Bildøy) Askøy Sør Knarvik Kilde: Opus

7 NABOKOMMUNER

8 Os - Lyseparken Ny stor næringspark Totalt 800 mål Til utvikling for næring 500 mål

9 Fjell Kommune Sotra Kystby Straume sentrum Transformasjon m2 Handel/Bolig/service-næring: 30/30/40 «Byen» urban tettstad «Festplassen» - møtestaden Handel grunnlaget for utvikling Funksjonsmangfold service/næring Offentlige tjenester samspill En stad for menneske

10 Fjell kommune - Sotra Kystby Utvikling til kontor/bolig rundt Sartor Storsenter

11 Fjell kommune - Sotra Kystby Ide skisse/omfang

12 Fjell kommune - Sartorgården Næringsdel: ca m2 Parkering, dagligvare, kontor Ferdig: Mars 2013

13 Fjell Kommune Sartor Storsenter Omfattende utbygging i flere faser. En omfattende transformasjon av bygningsstrukturen. Prosjektene innebærer en total renovering av Sartor Storsenter og en utvidelse på rundt m2 handel. I tillegg til dette noe kontor og service. Blant annet bygges det 5 kinosaler. Prosjektet har en byggetid på 5 år. Første fase er startet opp.

14 Fjell kommune Ågotnes næringspark / CCB Investeringsprogrammet i 2012 er på mellom mill inkl. Ågotnes Næringspark. Prosjekter: Nye kontorbygg ( ca kvm) - Nye verksted (ca kvm) - Nye lager (ca kvm) - To nye kaier

15 ASKØY KOMMUNE NYE NÆRINGSAKTIVITETER OG PROSJEKTER

16 Byggeprosjekter Florvågvegen Tomt 45 mål på Florvåg Kontor, lager, produksjon Nytt hovedkontor for Frank Mohn AS

17 Askøy Skarholmen Næringspark Utviklingspotensiale 50 mål

18 Askøy Strusshamn

19 Askøy - Storebotn Næringspark Utvider fra 340 mål til totalt 600 mål.

20 Askøy - Horsøy Sclumberger/Framo Engineering har bygget kvm på Horsøy og regulert et næringsområde på 800 mål.

21 Askøy Hanøytangen Nybygg for Frydenbø divisjon marine

22 Lindås Kommune Areal 476 km2 Innbyggertall: Folkevekst siste 10 år ca Kommunesenteret er Knarvik ca. 30 min fra Bergen Mongstad er det store industrinavet i regionen

23 Mongstad 2010: Over 2000 dekar fordelt på 5 delområde. To store sentra i Lindås kommune Mongstad og Knarvik

24 Lindås kommune - Næringsprosjekter 1) Mongstad Storemyra Næringspark 237 da Mongstad Vekst 2) Mongstad Storhamn 750da Mongstad Eiendomsselskap 3) Kjevikdalen FV57 15 min fra Knarvik daa 4) Aase FV 57 5min fra Knarvik 135 da 5) Sauvågen E39 10 min fra Knarvik 107 da 6) Eikangervåg Nordhordland Næringspark - E39 12 min fra Knarvik 288 da 7) Eidsnes - Nordhordland Næringspark E39 15 min frå Knarvik 142 da 8) Galteråsen Knarvik 47 da

25 Lindås kommune Nordhordaland Næringspark Areal: 300 da

26 Lindås kommune Nordhordaland Næringspark Ved sjø Areal: 150 da

27 Austrheim Kommune Mongstadkrysset 80 da byggeklart.. Kart over samlet areal i Austrheim

28 INFRASTRUKTUR

29 Bybanen Byggetrinn 2. Nesttun Lagunen Startet januar Forventet åpning sommer 2013 Holdeplass i Skjoldsskiftet

30 Bybanen Byggetrinn 3. Lagunen Bergen Lufthavn Flesland Tredje byggetrinn er regulert mellom Rådal og Bergen lufthavn Flesland, og har en lengde på 7,1 km. Forventet byggestart

31 Ringvei Vest Byggetrinn 1-3 Liavatnet - Flyplassvegen 1. Byggetrinn ferdig i Byggetrinn startet opp 4 mai 2011 Total byggetid for byggetrinn vil være ca. 4 år. Ferdigstillelse sommer Byggetrinn. Det er ikke klart når 3 byggetrinn kan gjennomføres. I Bergensprogrammet er det i planperioden frem t.o.m ikke satt av penger til Ringvei Vest.

32 Ringvei Vest 2. byggetrinn - status

33 Ringvei Vest Byggetrinn 3 Illustrasjon Birkelandskrysset

34 Nye Osveien E 39 Lengde 15 km Oppstart: 2013 Antatt åpnet: 2018 Fase: Prosjekteringsfase

35 E 39 Vågsbotn - Hylkje Lengde ca 1,8 km Oppstart: Vår 2012 Åpner: Høst 2014

36 Sotrasambandet Oppstart 2018?

37 BYGGEPROSJEKTER

38 Byggeprosjekter Haukås Næringspark Areal: ca m² Type: Kombinasjonsbygg Ferdig: Juli 2012

39 Byggeprosjekter Haukås Næringspark Areal: ca m² Type: Handel Ferdig: Februar 2012

40 Byggeprosjekter Åsane nord Åsane Utvikling Ca handel Start høst 2012 Ferdig høst 2014 I tillegg ca 700 boliger

41 Byggeprosjekter Medieklynge Felles prosjekt TV2, NRK, BT, BA, Vizrt og UiB/Media Arealbehov ca m2 Ca arbeidsplasser inkl. studenter 4 alternative lokaliseringer. Skal gå videre med 2 av disse som avklares i mai Blått = dagens lokaliseringer Rødt = alterniver for samlokalisering

42 Byggeprosjekter Berstad Eiendom Berstad Eiendom Areal: m²

43 Byggeprosjekter Nøstet Panorama Næring: kvm Bolig: 90 leiligheter Oppstart 3. kv Ferdig 4. kv. 2014

44 Byggeprosjekter Edvard Griegsvei 3C Areal: ca m² Type: Kontor/næring Ferdig: 2 kvartal 2013

45 Byggeprosjekter NesttunSenteret Utvidelse kvm kjøpesenter kvm p-hus med 540 p-plasser Byggestart: høsten 2012

46 Byggeprosjekter Avinor (Bergen Lufthavn Flesland) Type: Terminalbygg Oppstart 2012/2013 Vurderer videre kontorbygg, kurs og konferanse

47 Byggeprosjekter Kokstaddalen 18 Areal: ca m² Type: Handel Ferdig: Februar 2012

48 Byggeprosjekter Simonsviken Næringspark Tomt ca. 83 mål Bygg ca m2 Produksjon, lager, kontor Rehabilitert/utleid m2 Fortløpende rehab og utleie av siste m arb.plasser p.t

49 Byggeprosjekter Juvikflaten - Askøy kvm bygg Alt utleid Ferdigstilles ved årskiftet 2012/2013

50 SALGSMARKEDET

51 Salgsmarkedet - kommentarer I den grad det er mulig å si at en er i en slags normalsituasjon, er vel tiden for det kanskje nå. Vi er på en måte tilbake til forhold som eksisterte før den såkalte finanskrisen men bankenes marginer er en del høyere delvis grunnet strengere regelverk og finansiell uro i Mellom Europa. Det er videre lav vekst i Kina men en del positive indikatorer fra USA.

52 Salgsmarkedet - kommentarer Transaksjonsvolumet i Bergen, hadde i 2011 en klar nedgang i forhold til nivået fra Vi vil anslå at ca 6-8 % av omsetningen av næringseiendom i Norge skjer i Bergens-regionen. I 2011 ble det omsatt næringseiendom for ca 2 milliarder mot ca 2,5 milliarder året før. Kanskje ser vi en økning igjen i år. Transaksjonen Gullgruven/Laksevåg Senter trekker klart opp. Prime Yield er nå ca 5,3 % - 5,6 % i Oslo. Påslag for Bergen i forhold til Oslo har lagt mellom 0,5 % - 0,7 % som da utgjør ca 5,8 % - 6,3 % på særskilt gode objekter. Det må legges til at det er meget få bygg i Bergen som kan plasseres i denne kategori.

53 Salgsmarkedet - Renter Bankenes marginer (gode prosjekter) 1,6 % 2,0, % april ,9 % 1,3, % april ,1 % 1,35 % april ,40 % 3 % april ,6 % 0,8 % april 2008

54 Salgsmarkedet SWAP/NIBOR/STAT/YIELD Y SWAP 4 NIBOR 3M 10Y STAT PR. YIELD

55 Salgsmarkedet Avkastning/Yield Avkastningsnivåer fremover i ,0 % 7,5 % 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Lav Høy Tabellen viser antatte avkastningsnivåer på AAA eiendommer i Bergens-regionen april 2012

56 Salgsmarkedet - kommentarer På sentrale prestisjebygg ( AAA ) som har vært for salg har vi sett en helt klar tendens til at byggene havner på lokale hender, og de som har vært med i siste del av budrundene også har vært lokale. Årsakene til dette er nok sammensatt, men vi tror at grunnene kan være at en har større nærhet til kapital (egne penger) og ikke er bundet opp i hva som er uttalt i markedet er riktig yield. Det handler også litt om dette bygget vil vi ha. Nærhet til bygget og kjennskap til lokalmarkedet er jo også av betydning. Og ikke minst at det har en effekt å redusere en eventuell formuesskatt og for noen er alternativ bankplassering på rundt 3,5 %

57 Salgsmarkedet - kommentarer FREMOVER: Vi tror Bergen i 2012 vil ha et transaksjonsnivå som i 2011 eller noe høyere, dvs ca 2,2 milliarder kroner. Vi tror en del aktører ser på prisingen som noe høy og avkastningsnivået som noe lavt og avventer situasjonen. Selgere må kanskje reprise seg noe slik som situasjonen var i På den annen side vil på grunn av lave finanskostnader ikke se noen overhengende fare for tvangssalg eller at eiendommer blir dumpet i markedet Vi ser ingen grunn til at man fortsatt ikke skal oppnå høye priser på de virkelig gode objektene.

58 Salgsmarkedet Avskrivninger SKATTEULEMPEN VED SALG AV AS - HVORDAN HAR ENDRINGENE I AVSKRIVNINGSREGLENE I 2009 PÅVIRKET VIRKELIGHETEN Avskrivning 10 % på tekniske installasjoner. Før: Korreksjonsfaktor 7 % ved diskonteringfaktor 6 % og saldogruppe 2 % Korreksjonsfaktor burde ha værte 11,2 % ved samme diskonteringsfaktor og saldogruppe Det ser nå ut som om at denne faktor har stabilisert seg rundt ett fradrag på 9 % på såkalte 2 % bygg (kontorbygg).

59 SALGSEKSEMPLER

60 Salgsmarkedet Frydenborg Eiendom AS Tilbakekjøp av 70% av aksjene i Frydenborg Eiendom. Areal: ca m² Salgssum: ca 600 mill.

61 Salgsmarkedet Haukås Næringspark Areal: ca m² Salgssum: Kr 43 mill. Avkastning: ca. 7,2 %

62 Salgsmarkedet Litleåsvegen 65 Areal: ca m² Salgssum: Kr 23,4 mill. Utviklingseiendom

63 Salgsmarkedet Åsamyrane 86 Areal: ca 3.000m² Salgssum: Kr 58 mill Avkastning: ca 7,1 %

64 Salgsmarkedet Gullgruven / Laksevåg Senter Areal: ca m² Salgssum: ca. 500 mill.

65 Salgsmarkedet Nordre Langarinden 5 Salgssum: ca. 14 mill. Areal/tomt: 3 mål Utviklingseiendom

66 Salgsmarkedet Eidsvågveien 150 Areal: ca m² bygg Ca. 80 mål tomt Salgssum: Kr 170 mill. Utviklingseiendom

67 Salgsmarkedet Sandbrogaten 5/7 Areal: ca m² Salgssum: ca. 100 mill. Avkastning: ca. 7 %

68 Salgsmarkedet Sverresgt Areal: ca m² Salgssum: Kr 17,8 mill. Avkastning: ca 5 %

69 Salgsmarkedet Daniel Hansensgate 16 A og B Areal: ca m² Salgssum: Kr 39,2 mill Avkastning: ca 6,6 %

70 Salgsmarkedet Bispengsgaten 25 Areal: m² Salgssum: Kr 28,2 mill Utviklingseiendom

71 Salgsmarkedet Vågsalmenningen 16 Areal: ca m² Salgssum: ca. 100 mill.

72 Salgsmarkedet Markeveien 4 C Areal: ca m² Salgssum: 90 mill. Avkastning: ca. 4,5 %

73 Salgsmarkedet Øvre Ole Bulls plass 5 Areal: ca m² Salgssum: Kr 48,3 mill. Utviklingseiendom

74 Salgsmarkedet Neumannskvartalet Areal: Tomt ca m² Salgssum: Kr 94 mill. Bolig-/næringsutvikling

75 Salgsmarkedet Sandbrekkeveien 96 Areal: ca m² Salgssum: Kr 33 mill. Ledig for kjøper

76 Salgsmarkedet Sandslihaugen 30 Areal: ca m² (inkl m² p-hus) Salgssum: ca. 687 mill. Avkastning: ca. 6,9-7 %

77 Salgsmarkedet Kokstadveien 27 Areal: ca m² Salgssum: Kr 29 mill. Avkastning: ca 7,75 %

78 Salgsmarkedet Kokstadveien 24 Areal: ca m² Salgssum: Kr 44 mill. Avkastning: ca 6,3 %

79 Salgsmarkedet Nedbergeveien 19 Areal: ca 899 m² Salgssum: Kr 11,6 mill. Kjøpt for eget bruk

80 Salgsmarkedet Janaveien 48 Areal: ca 700 m² Salgssum: Kr 8,5 mill. Avkastning: ca. 9 %

81 Salgsmarkedet Andel Kleppestø Torg, Askøy Areal: ca m² Salgssum: Kr 165 mill. Avkastning: ca 8 %

82 Salgsmarkedet Straumsfjellvegen 5, Fjell Areal: Tomt ca. 12,8 mål Salgssum: Kr 54 mill. Boligutvikling

83 Salgsmarkedet Vangsgaten 37 / Nye Vossevangen AS, Voss Areal: ca m² Salgssum: Kr 27,1 mill.

84 LEIEMARKEDET

85 Arbeidsledighet i Hordaland Arbeidsledige mars 2009: personer 2,5 % Arbeidsledige mars 2010: personer 2,9 % Arbeidsledige mars 2011: personer 2,7 % Arbeidsledige mars 2012: personer 2,2 % Nedgang i ledighet på ca 14 % fra Kun 3 andre fylker har lavere ledighet enn Hordaland.

86 Arbeidsledighet i Hordaland 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % r.07 r.08 v.08 r.09 r.10 r.11 r.12 9 a a a a a a m m no m m m m

87 Arealledighet Kontorarealer i Bergen er beregnet til ca kvm. Ledighet i Bergen ca. 6,7 % som utgjør ca Ledigheten er noe høyere enn i Vi vil sannsynligvis se en markert endring i denne i løpet av 2-3 år med mindre de etterlatte kontorene etter de store flytteprosessene får en annen type bruk. FINN indeksen Mars objekter til leie Mars objekter til leie April objekter til leie

88 Fyllingsdalen Potensiell kontorledighet Folke Bernadottesvei 40 ca m² Folke Bernadottesvei 52 ca m² (nybygg) Spelhaugen 12 ca m²

89 Arealledighet april ,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 apr.05 okt.05 apr.06 okt.06 apr.07 okt.07 apr.08 okt.08 apr.09 okt.09 apr.10 okt.10 apr.11 okt.11 apr.12

90 Leiemarkedet Leiemarkedet har vært forholdsvis stabilt de tre siste år og en har ikke sett store endringer i leienivåene. Vi registrerer at selv gode objekter i Bergen Sentrum og nye Randsonebygg tar tid på å fylles. Vi tror dette er noe tilfeldig og at dette nødvendigvis ikke skyldes økonomiske forhold eller objektene eller området som sådan. Likevel er det vanskelig å finne sentrale gode objekter av litt størrelse (> m2).

91 Leiemarkedet Kokstad/Espehaugen/Lønningen I Kokstadområdet er kontorledigheten basert på annonser på finn.no nå tilnærmet 1 % (12 % i 2006). Det er totalt annonsert ca kvm kontorlokaler ledig på Kokstad. Disse er ikke utleid tror vi pga kvalitet. Vi ser at Nera-bygget langs Kokstadveien blir konvertert fra lager til kontor (ca kvm) Sandsli har ingen annonserte objekter. Espehaugen/Lønningen også små muligheter. Reduksjonen i ledighet skyldes nesten utelukkende økt oppdragsmengder og dermed økt sysselsetting i olje- og offshore.

92 Leiemarkedet Kokstad/Espehaugen/Lønningen Vi ser også eksempler på at det også satses mer på varehandel på Kokstad så som OBS-Bygg, Møller Bil m.fl. Etterspørselen etter kontorlokaler er ofte umiddelbar og 3-års kontrakter. Dette gjør det vanskelig for besittere av tomt til å føre opp nybygg tuftet på vanlige risikobetraktninger og en må både være risikovillig og ha høy egenkapital for å føre opp nybygg dersom ikke normale leiekontrakter er på plass. Siste nybygg på Kokstad på kontorsiden er vel ca 8 år gammelt.

93 Leiemarkedet Kokstad/Espehaugen/Lønningen For perioden 2012 og 2013 har 9 bedrifter innen olje/gass (energisektorene) konkrete planer med å ansatte ca personer i nevnte 2 års periode. De fleste av disse firmaene er beliggende på Sandsli/Kokstad området. Firmaene er : Aker Solutions, Reinertsen, Odfjell Drilling, Aibel, Apply Sørco, Framo Engineering, Schlumberger, BKK og FMC.

94 Leiemarkedet - Fremleie Lite fremleie i markedet Kan tolkes både som at de fleste klarer seg og må ikke nedbemanne for å spare kostnader og at man har leid inn lokaler for å tåle normal vekst i leieperidoen. På grunn av lite utbud av fremleielokaler ser vi ingen påvirkning på leieprisene.

95 Leiemarkedet Vi tror vi vil se tilnærmete uforandrete nivåer i leieprisene i sentrum og Randsone områdene i Det er en snakkis i markedet effekten av DNB flyttingen samt fraflytting av Høyskolebyggene på Nedre Nygård og hva dette vil medføre. De fleste hevder at dette må vel innebære en reduksjon av leieprisene gitt at de ledige lokalene som oppstår blir sendt i markedet som kontorlokaler. Entra og Oslo Kommunale Pensjonskasse skal sammen utvikle Lars Hillesgate så det kan jo være det dukker opp noen gode alternative ideer her. Når det gjelder Bergen Sør (Kokstad/Sandsli) er det muligheter for en relativ sterk økning i prisnivået på gode bygg.

96 Leiemarkedet Utvikling over tid trendkurve Kurven indikerer gjennomsnittlig leiepris for sentrale gode kontorlokaler ref DN Kysten rundt-statistikken Små endringer i 2012

97 Leiemarkedet oversikt April Telenorbygget og Kokstadv. 23

98 LEIEMARKEDET - EKSEMPLER

99 Leiemarkedet Haukås Næringspark Areal: m² Type: Kombibygg Pris: Kr pr m²

100 Leiemarkedet Åsamyrane 82 Areal: 350 m² Areal: m² Type: Butikk/verksted Type: Butikk Pris: Kr pr m² Pris: Kr pr m²

101 Leiemarkedet Bontelabo Areal: 220 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

102 Leiemarkedet Allehelgens gate 2 Areal: og 700 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

103 Leiemarkedet Strandgaten 9 Areal: 212 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

104 Leiemarkedet Strandgaten 10 Areal: 259 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

105 Leiemarkedet Torgallmenningen 9 Areal: ca m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

106 Leiemarkedet Stavhusgaten 4 Areal: m² Type: Kontor (ikke mva) Pris: Kr pr m²

107 Leiemarkedet Rådhusgaten 4 Areal: 375 m² Type: Kontor (ikke mva) Pris: Kr pr m²

108 Leiemarkedet Olav Kyrres gate 22 Areal: 700 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

109 Leiemarkedet Nygårdsporten Areal: ca m² Type: Kontor (ikke mva) Under signering

110 Leiemarkedet Marineholmen Areal: m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

111 Leiemarkedet Solheimsviken Næringspark Areal: 280 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

112 Leiemarkedet Fjøsangerveien 50 A Areal: 259 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

113 Leiemarkedet Fjøsangerveien 50 B Areal: m² (4 kontrakter) Type: Kontor Pris: Kr pr m²

114 Leiemarkedet Minde Allé 35 Areal: m² Type: Kombilokaler Pris: Kr pr m²

115 Leiemarkedet Conrad Mohrs vei 11 Areal: 330 m² Type: Lager/salg Pris: Kr pr m²

116 Leiemarkedet Lønningsflaten 25 Areal: 284 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

117 Leiemarkedet Ytrebygdsveien 215 (Telenorsenteret) Areal: m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

118 Leiemarkedet Kokstadvegen 23 Areal: m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

119 Leiemarkedet Krokatjønnveien 11A Areal: Ca m2 flere kontrakter Type: Butikk Pris: Kr pr m²

120 Leiemarkedet Jonstadveien 6 Areal: 700 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

121 Leiemarkedet Damsgårdsveien 131 Areal: 450 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m² Areal: 300 m² Type: Lager Pris: Kr 850 pr m²

122 Hordaland mot Den gode samtalen Faste strategimøter mellom Bergen kommune, Fylkesmannen i Hordaland, Fylkeskommunen og Business Region Bergen. Mål: Beste fylke i Norge mht næringsutvikling, utdannings- og bosted

123

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Transaksjonsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Åsane Nordre Brurås 5 Areal: 3.200 m² Type: Handel Ferdig: Q4-2012

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

Markedsrapport Q4 2008

Markedsrapport Q4 2008 Markedsrapport Q4 28 Gjesteartikkel av Stig L. Bech og Joachim M. Bjerke i advokatfirmaet BAHR Nye regler for ligningsverdi og avskrivning av tekniske installasjoner - endringer og konsekvenser Side 5

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEDER «ALLE» VIL HA NÆRINGSEIENDOM 2014 har for oss i Malling & Co vært et flott jubileumsår. Til tross for et sterkt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT H2 2013. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 Accelerating success. MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE MARKEDSRAPPORT H2 213 NORGE Colliers International bistår med salget av Bygdøynesveien 15. Colliers International har de siste

Detaljer

Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg

Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg Salgsprospekt Sentrale og attraktive næringseiendommer for salg HOLSNØY Nattlandsveien Mannsverk Hagelia, Knarvik Nesbakken, Lonevåg OSTERØY Liamyrane Nyborg! ASKØY ÅSANE Liamyrane, Nyborg Hagelia Knarvik!

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success.

NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011. Accelerating success. NORGE MARKEDSRAPPORT Q4 2011 Accelerating success. Q4 2011 MARKEDSRAPPORT NORGE INNHOLD Oppsummering 3 Makro 4 Transaksjonsmarkedet 5 Logistikkmarkedet 6 Kontormarkedet 7 Retailmarkedet 8 Bygårder 9 Colliers

Detaljer

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

4/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 4/01 4/01 4/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Oppsummering... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

2/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 2/01 2/01 2/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no > > < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet...

Detaljer

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no

3/01 markedsrapport næringseiendom. www.nnm.no 3/01 3/01 3/01 markedsrapport næringseiendom www.nnm.no < Innhold 2 Leder... 2 Innledning... 3 1. Økonomiske rammebetingelser... 3 1.1 Rentesituasjon... 3 1.2 Inflasjon... 3 1.3 Arbeidsledighet... 4 1.4

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Markedsrapport Q2 2008

Markedsrapport Q2 2008 Markedsrapport Q2 2008 Gjesteartikkel av Arne Slettebø i Foreningen Næringseiendom Kjøpesenterstopp neppe veien å gå Side 4 Glitnir Norsk Næringsmegling Markedet for salg av næringseiendom Side 6 Glitnir

Detaljer