NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE"

Transkript

1 NÆRINGSEIENDOM 2012 TIRSDAG 24. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1

2 Innhold 1. Nabokommuner 2. Infrastruktur 3. Byggeprosjekter 4. Salgsmarkedet 5. Leiemarkedet

3 BEFOLKNINGSUTVIKLING BERGENSREGIONEN

4 Bergensregionen omfattes av de 20 kommunene som eier Business Region Bergen Kilde: Opus / BRB

5 Bergensregionen - Befolkningsvekst mot 2040 År Vekst Innbyggertall Nøkkeltall: Befolkningsvekst: (ca. 27%) til år 2030 Befolkningsvekst: (12,5%) fra 2030 til 2040 Nye yrkesaktive: til år 2030 Kilde Opus / BRB

6 Vekst i Bergensregionen: Bergen + 4 småbyer Fjordbyen (Os) Kystbyen (Straume Bildøy) Askøy Sør Knarvik Kilde: Opus

7 NABOKOMMUNER

8 Os - Lyseparken Ny stor næringspark Totalt 800 mål Til utvikling for næring 500 mål

9 Fjell Kommune Sotra Kystby Straume sentrum Transformasjon m2 Handel/Bolig/service-næring: 30/30/40 «Byen» urban tettstad «Festplassen» - møtestaden Handel grunnlaget for utvikling Funksjonsmangfold service/næring Offentlige tjenester samspill En stad for menneske

10 Fjell kommune - Sotra Kystby Utvikling til kontor/bolig rundt Sartor Storsenter

11 Fjell kommune - Sotra Kystby Ide skisse/omfang

12 Fjell kommune - Sartorgården Næringsdel: ca m2 Parkering, dagligvare, kontor Ferdig: Mars 2013

13 Fjell Kommune Sartor Storsenter Omfattende utbygging i flere faser. En omfattende transformasjon av bygningsstrukturen. Prosjektene innebærer en total renovering av Sartor Storsenter og en utvidelse på rundt m2 handel. I tillegg til dette noe kontor og service. Blant annet bygges det 5 kinosaler. Prosjektet har en byggetid på 5 år. Første fase er startet opp.

14 Fjell kommune Ågotnes næringspark / CCB Investeringsprogrammet i 2012 er på mellom mill inkl. Ågotnes Næringspark. Prosjekter: Nye kontorbygg ( ca kvm) - Nye verksted (ca kvm) - Nye lager (ca kvm) - To nye kaier

15 ASKØY KOMMUNE NYE NÆRINGSAKTIVITETER OG PROSJEKTER

16 Byggeprosjekter Florvågvegen Tomt 45 mål på Florvåg Kontor, lager, produksjon Nytt hovedkontor for Frank Mohn AS

17 Askøy Skarholmen Næringspark Utviklingspotensiale 50 mål

18 Askøy Strusshamn

19 Askøy - Storebotn Næringspark Utvider fra 340 mål til totalt 600 mål.

20 Askøy - Horsøy Sclumberger/Framo Engineering har bygget kvm på Horsøy og regulert et næringsområde på 800 mål.

21 Askøy Hanøytangen Nybygg for Frydenbø divisjon marine

22 Lindås Kommune Areal 476 km2 Innbyggertall: Folkevekst siste 10 år ca Kommunesenteret er Knarvik ca. 30 min fra Bergen Mongstad er det store industrinavet i regionen

23 Mongstad 2010: Over 2000 dekar fordelt på 5 delområde. To store sentra i Lindås kommune Mongstad og Knarvik

24 Lindås kommune - Næringsprosjekter 1) Mongstad Storemyra Næringspark 237 da Mongstad Vekst 2) Mongstad Storhamn 750da Mongstad Eiendomsselskap 3) Kjevikdalen FV57 15 min fra Knarvik daa 4) Aase FV 57 5min fra Knarvik 135 da 5) Sauvågen E39 10 min fra Knarvik 107 da 6) Eikangervåg Nordhordland Næringspark - E39 12 min fra Knarvik 288 da 7) Eidsnes - Nordhordland Næringspark E39 15 min frå Knarvik 142 da 8) Galteråsen Knarvik 47 da

25 Lindås kommune Nordhordaland Næringspark Areal: 300 da

26 Lindås kommune Nordhordaland Næringspark Ved sjø Areal: 150 da

27 Austrheim Kommune Mongstadkrysset 80 da byggeklart.. Kart over samlet areal i Austrheim

28 INFRASTRUKTUR

29 Bybanen Byggetrinn 2. Nesttun Lagunen Startet januar Forventet åpning sommer 2013 Holdeplass i Skjoldsskiftet

30 Bybanen Byggetrinn 3. Lagunen Bergen Lufthavn Flesland Tredje byggetrinn er regulert mellom Rådal og Bergen lufthavn Flesland, og har en lengde på 7,1 km. Forventet byggestart

31 Ringvei Vest Byggetrinn 1-3 Liavatnet - Flyplassvegen 1. Byggetrinn ferdig i Byggetrinn startet opp 4 mai 2011 Total byggetid for byggetrinn vil være ca. 4 år. Ferdigstillelse sommer Byggetrinn. Det er ikke klart når 3 byggetrinn kan gjennomføres. I Bergensprogrammet er det i planperioden frem t.o.m ikke satt av penger til Ringvei Vest.

32 Ringvei Vest 2. byggetrinn - status

33 Ringvei Vest Byggetrinn 3 Illustrasjon Birkelandskrysset

34 Nye Osveien E 39 Lengde 15 km Oppstart: 2013 Antatt åpnet: 2018 Fase: Prosjekteringsfase

35 E 39 Vågsbotn - Hylkje Lengde ca 1,8 km Oppstart: Vår 2012 Åpner: Høst 2014

36 Sotrasambandet Oppstart 2018?

37 BYGGEPROSJEKTER

38 Byggeprosjekter Haukås Næringspark Areal: ca m² Type: Kombinasjonsbygg Ferdig: Juli 2012

39 Byggeprosjekter Haukås Næringspark Areal: ca m² Type: Handel Ferdig: Februar 2012

40 Byggeprosjekter Åsane nord Åsane Utvikling Ca handel Start høst 2012 Ferdig høst 2014 I tillegg ca 700 boliger

41 Byggeprosjekter Medieklynge Felles prosjekt TV2, NRK, BT, BA, Vizrt og UiB/Media Arealbehov ca m2 Ca arbeidsplasser inkl. studenter 4 alternative lokaliseringer. Skal gå videre med 2 av disse som avklares i mai Blått = dagens lokaliseringer Rødt = alterniver for samlokalisering

42 Byggeprosjekter Berstad Eiendom Berstad Eiendom Areal: m²

43 Byggeprosjekter Nøstet Panorama Næring: kvm Bolig: 90 leiligheter Oppstart 3. kv Ferdig 4. kv. 2014

44 Byggeprosjekter Edvard Griegsvei 3C Areal: ca m² Type: Kontor/næring Ferdig: 2 kvartal 2013

45 Byggeprosjekter NesttunSenteret Utvidelse kvm kjøpesenter kvm p-hus med 540 p-plasser Byggestart: høsten 2012

46 Byggeprosjekter Avinor (Bergen Lufthavn Flesland) Type: Terminalbygg Oppstart 2012/2013 Vurderer videre kontorbygg, kurs og konferanse

47 Byggeprosjekter Kokstaddalen 18 Areal: ca m² Type: Handel Ferdig: Februar 2012

48 Byggeprosjekter Simonsviken Næringspark Tomt ca. 83 mål Bygg ca m2 Produksjon, lager, kontor Rehabilitert/utleid m2 Fortløpende rehab og utleie av siste m arb.plasser p.t

49 Byggeprosjekter Juvikflaten - Askøy kvm bygg Alt utleid Ferdigstilles ved årskiftet 2012/2013

50 SALGSMARKEDET

51 Salgsmarkedet - kommentarer I den grad det er mulig å si at en er i en slags normalsituasjon, er vel tiden for det kanskje nå. Vi er på en måte tilbake til forhold som eksisterte før den såkalte finanskrisen men bankenes marginer er en del høyere delvis grunnet strengere regelverk og finansiell uro i Mellom Europa. Det er videre lav vekst i Kina men en del positive indikatorer fra USA.

52 Salgsmarkedet - kommentarer Transaksjonsvolumet i Bergen, hadde i 2011 en klar nedgang i forhold til nivået fra Vi vil anslå at ca 6-8 % av omsetningen av næringseiendom i Norge skjer i Bergens-regionen. I 2011 ble det omsatt næringseiendom for ca 2 milliarder mot ca 2,5 milliarder året før. Kanskje ser vi en økning igjen i år. Transaksjonen Gullgruven/Laksevåg Senter trekker klart opp. Prime Yield er nå ca 5,3 % - 5,6 % i Oslo. Påslag for Bergen i forhold til Oslo har lagt mellom 0,5 % - 0,7 % som da utgjør ca 5,8 % - 6,3 % på særskilt gode objekter. Det må legges til at det er meget få bygg i Bergen som kan plasseres i denne kategori.

53 Salgsmarkedet - Renter Bankenes marginer (gode prosjekter) 1,6 % 2,0, % april ,9 % 1,3, % april ,1 % 1,35 % april ,40 % 3 % april ,6 % 0,8 % april 2008

54 Salgsmarkedet SWAP/NIBOR/STAT/YIELD Y SWAP 4 NIBOR 3M 10Y STAT PR. YIELD

55 Salgsmarkedet Avkastning/Yield Avkastningsnivåer fremover i ,0 % 7,5 % 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Lav Høy Tabellen viser antatte avkastningsnivåer på AAA eiendommer i Bergens-regionen april 2012

56 Salgsmarkedet - kommentarer På sentrale prestisjebygg ( AAA ) som har vært for salg har vi sett en helt klar tendens til at byggene havner på lokale hender, og de som har vært med i siste del av budrundene også har vært lokale. Årsakene til dette er nok sammensatt, men vi tror at grunnene kan være at en har større nærhet til kapital (egne penger) og ikke er bundet opp i hva som er uttalt i markedet er riktig yield. Det handler også litt om dette bygget vil vi ha. Nærhet til bygget og kjennskap til lokalmarkedet er jo også av betydning. Og ikke minst at det har en effekt å redusere en eventuell formuesskatt og for noen er alternativ bankplassering på rundt 3,5 %

57 Salgsmarkedet - kommentarer FREMOVER: Vi tror Bergen i 2012 vil ha et transaksjonsnivå som i 2011 eller noe høyere, dvs ca 2,2 milliarder kroner. Vi tror en del aktører ser på prisingen som noe høy og avkastningsnivået som noe lavt og avventer situasjonen. Selgere må kanskje reprise seg noe slik som situasjonen var i På den annen side vil på grunn av lave finanskostnader ikke se noen overhengende fare for tvangssalg eller at eiendommer blir dumpet i markedet Vi ser ingen grunn til at man fortsatt ikke skal oppnå høye priser på de virkelig gode objektene.

58 Salgsmarkedet Avskrivninger SKATTEULEMPEN VED SALG AV AS - HVORDAN HAR ENDRINGENE I AVSKRIVNINGSREGLENE I 2009 PÅVIRKET VIRKELIGHETEN Avskrivning 10 % på tekniske installasjoner. Før: Korreksjonsfaktor 7 % ved diskonteringfaktor 6 % og saldogruppe 2 % Korreksjonsfaktor burde ha værte 11,2 % ved samme diskonteringsfaktor og saldogruppe Det ser nå ut som om at denne faktor har stabilisert seg rundt ett fradrag på 9 % på såkalte 2 % bygg (kontorbygg).

59 SALGSEKSEMPLER

60 Salgsmarkedet Frydenborg Eiendom AS Tilbakekjøp av 70% av aksjene i Frydenborg Eiendom. Areal: ca m² Salgssum: ca 600 mill.

61 Salgsmarkedet Haukås Næringspark Areal: ca m² Salgssum: Kr 43 mill. Avkastning: ca. 7,2 %

62 Salgsmarkedet Litleåsvegen 65 Areal: ca m² Salgssum: Kr 23,4 mill. Utviklingseiendom

63 Salgsmarkedet Åsamyrane 86 Areal: ca 3.000m² Salgssum: Kr 58 mill Avkastning: ca 7,1 %

64 Salgsmarkedet Gullgruven / Laksevåg Senter Areal: ca m² Salgssum: ca. 500 mill.

65 Salgsmarkedet Nordre Langarinden 5 Salgssum: ca. 14 mill. Areal/tomt: 3 mål Utviklingseiendom

66 Salgsmarkedet Eidsvågveien 150 Areal: ca m² bygg Ca. 80 mål tomt Salgssum: Kr 170 mill. Utviklingseiendom

67 Salgsmarkedet Sandbrogaten 5/7 Areal: ca m² Salgssum: ca. 100 mill. Avkastning: ca. 7 %

68 Salgsmarkedet Sverresgt Areal: ca m² Salgssum: Kr 17,8 mill. Avkastning: ca 5 %

69 Salgsmarkedet Daniel Hansensgate 16 A og B Areal: ca m² Salgssum: Kr 39,2 mill Avkastning: ca 6,6 %

70 Salgsmarkedet Bispengsgaten 25 Areal: m² Salgssum: Kr 28,2 mill Utviklingseiendom

71 Salgsmarkedet Vågsalmenningen 16 Areal: ca m² Salgssum: ca. 100 mill.

72 Salgsmarkedet Markeveien 4 C Areal: ca m² Salgssum: 90 mill. Avkastning: ca. 4,5 %

73 Salgsmarkedet Øvre Ole Bulls plass 5 Areal: ca m² Salgssum: Kr 48,3 mill. Utviklingseiendom

74 Salgsmarkedet Neumannskvartalet Areal: Tomt ca m² Salgssum: Kr 94 mill. Bolig-/næringsutvikling

75 Salgsmarkedet Sandbrekkeveien 96 Areal: ca m² Salgssum: Kr 33 mill. Ledig for kjøper

76 Salgsmarkedet Sandslihaugen 30 Areal: ca m² (inkl m² p-hus) Salgssum: ca. 687 mill. Avkastning: ca. 6,9-7 %

77 Salgsmarkedet Kokstadveien 27 Areal: ca m² Salgssum: Kr 29 mill. Avkastning: ca 7,75 %

78 Salgsmarkedet Kokstadveien 24 Areal: ca m² Salgssum: Kr 44 mill. Avkastning: ca 6,3 %

79 Salgsmarkedet Nedbergeveien 19 Areal: ca 899 m² Salgssum: Kr 11,6 mill. Kjøpt for eget bruk

80 Salgsmarkedet Janaveien 48 Areal: ca 700 m² Salgssum: Kr 8,5 mill. Avkastning: ca. 9 %

81 Salgsmarkedet Andel Kleppestø Torg, Askøy Areal: ca m² Salgssum: Kr 165 mill. Avkastning: ca 8 %

82 Salgsmarkedet Straumsfjellvegen 5, Fjell Areal: Tomt ca. 12,8 mål Salgssum: Kr 54 mill. Boligutvikling

83 Salgsmarkedet Vangsgaten 37 / Nye Vossevangen AS, Voss Areal: ca m² Salgssum: Kr 27,1 mill.

84 LEIEMARKEDET

85 Arbeidsledighet i Hordaland Arbeidsledige mars 2009: personer 2,5 % Arbeidsledige mars 2010: personer 2,9 % Arbeidsledige mars 2011: personer 2,7 % Arbeidsledige mars 2012: personer 2,2 % Nedgang i ledighet på ca 14 % fra Kun 3 andre fylker har lavere ledighet enn Hordaland.

86 Arbeidsledighet i Hordaland 6,00 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % r.07 r.08 v.08 r.09 r.10 r.11 r.12 9 a a a a a a m m no m m m m

87 Arealledighet Kontorarealer i Bergen er beregnet til ca kvm. Ledighet i Bergen ca. 6,7 % som utgjør ca Ledigheten er noe høyere enn i Vi vil sannsynligvis se en markert endring i denne i løpet av 2-3 år med mindre de etterlatte kontorene etter de store flytteprosessene får en annen type bruk. FINN indeksen Mars objekter til leie Mars objekter til leie April objekter til leie

88 Fyllingsdalen Potensiell kontorledighet Folke Bernadottesvei 40 ca m² Folke Bernadottesvei 52 ca m² (nybygg) Spelhaugen 12 ca m²

89 Arealledighet april ,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 apr.05 okt.05 apr.06 okt.06 apr.07 okt.07 apr.08 okt.08 apr.09 okt.09 apr.10 okt.10 apr.11 okt.11 apr.12

90 Leiemarkedet Leiemarkedet har vært forholdsvis stabilt de tre siste år og en har ikke sett store endringer i leienivåene. Vi registrerer at selv gode objekter i Bergen Sentrum og nye Randsonebygg tar tid på å fylles. Vi tror dette er noe tilfeldig og at dette nødvendigvis ikke skyldes økonomiske forhold eller objektene eller området som sådan. Likevel er det vanskelig å finne sentrale gode objekter av litt størrelse (> m2).

91 Leiemarkedet Kokstad/Espehaugen/Lønningen I Kokstadområdet er kontorledigheten basert på annonser på finn.no nå tilnærmet 1 % (12 % i 2006). Det er totalt annonsert ca kvm kontorlokaler ledig på Kokstad. Disse er ikke utleid tror vi pga kvalitet. Vi ser at Nera-bygget langs Kokstadveien blir konvertert fra lager til kontor (ca kvm) Sandsli har ingen annonserte objekter. Espehaugen/Lønningen også små muligheter. Reduksjonen i ledighet skyldes nesten utelukkende økt oppdragsmengder og dermed økt sysselsetting i olje- og offshore.

92 Leiemarkedet Kokstad/Espehaugen/Lønningen Vi ser også eksempler på at det også satses mer på varehandel på Kokstad så som OBS-Bygg, Møller Bil m.fl. Etterspørselen etter kontorlokaler er ofte umiddelbar og 3-års kontrakter. Dette gjør det vanskelig for besittere av tomt til å føre opp nybygg tuftet på vanlige risikobetraktninger og en må både være risikovillig og ha høy egenkapital for å føre opp nybygg dersom ikke normale leiekontrakter er på plass. Siste nybygg på Kokstad på kontorsiden er vel ca 8 år gammelt.

93 Leiemarkedet Kokstad/Espehaugen/Lønningen For perioden 2012 og 2013 har 9 bedrifter innen olje/gass (energisektorene) konkrete planer med å ansatte ca personer i nevnte 2 års periode. De fleste av disse firmaene er beliggende på Sandsli/Kokstad området. Firmaene er : Aker Solutions, Reinertsen, Odfjell Drilling, Aibel, Apply Sørco, Framo Engineering, Schlumberger, BKK og FMC.

94 Leiemarkedet - Fremleie Lite fremleie i markedet Kan tolkes både som at de fleste klarer seg og må ikke nedbemanne for å spare kostnader og at man har leid inn lokaler for å tåle normal vekst i leieperidoen. På grunn av lite utbud av fremleielokaler ser vi ingen påvirkning på leieprisene.

95 Leiemarkedet Vi tror vi vil se tilnærmete uforandrete nivåer i leieprisene i sentrum og Randsone områdene i Det er en snakkis i markedet effekten av DNB flyttingen samt fraflytting av Høyskolebyggene på Nedre Nygård og hva dette vil medføre. De fleste hevder at dette må vel innebære en reduksjon av leieprisene gitt at de ledige lokalene som oppstår blir sendt i markedet som kontorlokaler. Entra og Oslo Kommunale Pensjonskasse skal sammen utvikle Lars Hillesgate så det kan jo være det dukker opp noen gode alternative ideer her. Når det gjelder Bergen Sør (Kokstad/Sandsli) er det muligheter for en relativ sterk økning i prisnivået på gode bygg.

96 Leiemarkedet Utvikling over tid trendkurve Kurven indikerer gjennomsnittlig leiepris for sentrale gode kontorlokaler ref DN Kysten rundt-statistikken Små endringer i 2012

97 Leiemarkedet oversikt April Telenorbygget og Kokstadv. 23

98 LEIEMARKEDET - EKSEMPLER

99 Leiemarkedet Haukås Næringspark Areal: m² Type: Kombibygg Pris: Kr pr m²

100 Leiemarkedet Åsamyrane 82 Areal: 350 m² Areal: m² Type: Butikk/verksted Type: Butikk Pris: Kr pr m² Pris: Kr pr m²

101 Leiemarkedet Bontelabo Areal: 220 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

102 Leiemarkedet Allehelgens gate 2 Areal: og 700 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

103 Leiemarkedet Strandgaten 9 Areal: 212 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

104 Leiemarkedet Strandgaten 10 Areal: 259 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

105 Leiemarkedet Torgallmenningen 9 Areal: ca m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

106 Leiemarkedet Stavhusgaten 4 Areal: m² Type: Kontor (ikke mva) Pris: Kr pr m²

107 Leiemarkedet Rådhusgaten 4 Areal: 375 m² Type: Kontor (ikke mva) Pris: Kr pr m²

108 Leiemarkedet Olav Kyrres gate 22 Areal: 700 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

109 Leiemarkedet Nygårdsporten Areal: ca m² Type: Kontor (ikke mva) Under signering

110 Leiemarkedet Marineholmen Areal: m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

111 Leiemarkedet Solheimsviken Næringspark Areal: 280 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

112 Leiemarkedet Fjøsangerveien 50 A Areal: 259 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

113 Leiemarkedet Fjøsangerveien 50 B Areal: m² (4 kontrakter) Type: Kontor Pris: Kr pr m²

114 Leiemarkedet Minde Allé 35 Areal: m² Type: Kombilokaler Pris: Kr pr m²

115 Leiemarkedet Conrad Mohrs vei 11 Areal: 330 m² Type: Lager/salg Pris: Kr pr m²

116 Leiemarkedet Lønningsflaten 25 Areal: 284 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

117 Leiemarkedet Ytrebygdsveien 215 (Telenorsenteret) Areal: m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

118 Leiemarkedet Kokstadvegen 23 Areal: m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

119 Leiemarkedet Krokatjønnveien 11A Areal: Ca m2 flere kontrakter Type: Butikk Pris: Kr pr m²

120 Leiemarkedet Jonstadveien 6 Areal: 700 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m²

121 Leiemarkedet Damsgårdsveien 131 Areal: 450 m² Type: Kontor Pris: Kr pr m² Areal: 300 m² Type: Lager Pris: Kr 850 pr m²

122 Hordaland mot Den gode samtalen Faste strategimøter mellom Bergen kommune, Fylkesmannen i Hordaland, Fylkeskommunen og Business Region Bergen. Mål: Beste fylke i Norge mht næringsutvikling, utdannings- og bosted

123

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2008 ONSDAG 23 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Nabokommuner 2. Byggeprosjekter 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet Befolkning - Marked Totalt ca; 340 Bergensregionen 1. Os

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2009 MANDAG 27 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Bybanen 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningen Areal ca. 3.500 kvm

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2010 TIRSDAG 27. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Infrastruktur 3. Salgsmarkedet 4. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Lønningshaugen 15 Areal

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2011 TIRSDAG 12. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2011 TIRSDAG 12. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2011 TIRSDAG 12. APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter Prosjekter 2001 Planlagte prosjekter Fylkesmannen - Parkering 2. Salgsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2015 TIRSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2014 TIRSDAG 29. APRIL MAGNUS BARFOTSGATE NETTHANDEL EN OPPFØLGING «LIGHT» AV FJORÅRETS SEMINAR KJØPESENTER Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL

NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL NÆRINGSEIENDOM 2013 TIRSDAG 23. APRIL Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Transaksjonsmarkedet 3. Leiemarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Åsane Nordre Brurås 5 Areal: 3.200 m² Type: Handel Ferdig: Q4-2012

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE

NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE NÆRINGSEIENDOM 2007 ONSDAG 25 APRIL BERGEN KINO MAGNUS BARFOTSGATE 1 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Salgsmarkedet 3. Kommuneplanens Arealdel 4. Leiemarkedet Byggeprosjekter Lønningsflaten 26 Areal: ca 2.600

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN

NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN NÆRINGSEIENDOM 2016 TORSDAG 21. APRIL SCANDIC HOTEL ØRNEN 1. Byggeprosjekter 2. Leiemarkedet 3. Transaksjonsmarkedet BYGGEPROSJEKTER Byggeprosjekter Hotell Zander K Areal: 7.960 m² Type: Hotell 250 rom

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen

Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer. Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Frå Strategisk næringsplan til behov for næringsarealer Asbjørn Algrøy, adm. direktør Business Region Bergen Strategisk næringsplan Bergensregionen Felles plan for Bergensregionen 20 kommuner og Hordaland

Detaljer

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013

Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 Påvirker markedsparametrene byutviklingen? MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2013 TORE BERG Analytiker/Partner RUNE HUSBY Megler/Partner Tilbakeblikk Liten tilgang på nye kontorlokaler i 2013 vil føre til

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2015. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2015 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære lørdagsruter med nattavganger som natt til søndag. 17. MAI

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 19.10.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

NÆRINGSEIENDOM MAGNUS BARFOT 12 MAI 2006

NÆRINGSEIENDOM MAGNUS BARFOT 12 MAI 2006 NÆRINGSEIENDOM MAGNUS BARFOT 12 MAI 2006 Innhold 1. Byggeprosjekter 2. Salgsmarkedet 3. Bybanen 4. Kommunedelplan 5. Leiemarkedet Byggeprosjekter Kokstadflaten 30 SPAR KJØP Areal: 2.250.kvm Ferdigstillelse:

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

KOKSTADFLATEN 35 Lokaler til leie/salg

KOKSTADFLATEN 35 Lokaler til leie/salg KOKSTADFLATEN 35 KOKSTADFLATEN 35 Lokaler til leie/salg Kokstad Næringspark AS har utbyggingsmuligheter for ca. 70.000m2 med næringsbygg 300meter fra siste Bybanestopp før Bergen Lufthavn, Flesland. SOTRABROEN

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet

Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet Framtidig bybanenett i Bergensområdet Vedleggsnotat 3 Potensiell vekst i korridorer for framtidig bybane i Bergensområdet Innhold 1. Grunnlagsmateriale og forutsetninger for vekstpotensial i korridorene...2

Detaljer

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide

Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november. Bjørn Erik Fosseide Næringseiendomsmarkedet i Møre og Romsdal Molde 08. november Bjørn Erik Fosseide Generelt Veldig lav arbeidsledighet i Møre og Romsdal Mange bedrifter benytter kontorfasiliteter som en mulighet for å kapre

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide)

1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) ÅRSRAPPORT FOR 2011 Sartor Holding - Konsern «Sartor-gruppen» 1. Illustrasjon fra prosjekt: Allmenning og kino sett fra Grønamyrsveien (Arkitekt Rolv Eide) MNOK NØKKELTALL KONSERN 2 010 2 011 Inntekter

Detaljer

Markedsundersøkelsen

Markedsundersøkelsen Flere transaksjoner og stigende kontorledighet på Forus. Bedriftene er optimistiske og tror på fortsatt vekst i sysselsettingen. Mindre nybygging på kontorsiden i regionen. Markedsundersøkelsen november

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner

Byggebørsen 2015. Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Rune Husby Megler / Partner Byggebørsen 2015 Utleie-og transaksjonsmarkedet for næringseiendom Rune Husby Megler / Partner Agenda Leiemarkedet Kontor Handel Lager / industri Markedet for kjøp og salg Oppsummering Leiemarkedet Totalledighet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning

Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Norsk næringseiendom: eventyrlig verdistigning Knutepunkt, 1. november 2017 Ragnar Eggen, Akershus Eiendom Makrofaktorer og litt bolig Makrofaktorer og litt bolig Leiemarkedet for kontor i Oslo Transaksjonsmarkedet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2017 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2017 7. november 2017 TRANSAKSJONSMARKEDET KOKER Flere transaksjoner enn noensinne 80 70 60 50 40 30 20 10-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Under 1 mrd Over 1 mrd Antall

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Varehandelsrapporten 2015

Varehandelsrapporten 2015 Varehandelsrapporten 2015 Torsdag 11. juni 2015 Erik M. Throndsen Regiondirektør Bedriftsmarked Varehandel hva er det? Dagligvarer Utvalgshandel Møbler & Elektro Sport & Fritid Interiør Byggvare Klær og

Detaljer

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN

1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN 1 Q2-2016 2 1) HOVEDPUNKTER OM DEN TYSKE ØKONOMIEN GENERELT BUSINESS CLIMATE Brexit avgjørelsen skaper også usikkerhet i den tyske økonomien. Ifo forretningsklima-indeksen for tysk industri og handel sank

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14

BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER. Byliv og næring i sentrum Krister Hoaas Bergen Næringsråd 25.11.14 BERGEN VOKSER SENTRUM STOPPER Bergen Næringsråd Vi skal løfte og inspirere! 3000 medlemmer Næringsalliansen Mer enn 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg 150 møter og konferanser Synliggjør næringsliv

Detaljer

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden

17. MAI-RUTER 2016. Søndagsruter med ekstra avganger. Bergen Askøy, Sotra og Øygarden 17. MAI-RUTER 2016 Søndagsruter med ekstra avganger Bergen Askøy, Sotra og Øygarden MILJØMERKET Trykksak 16. MAI 16. mai blir det kjørt ordinære søndagsruter med nattavganger som natt til lørdag. 17. MAI

Detaljer

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen

Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Transportinfrastruktur og byutvikling case Bergen Plansjef Mette Svanes Etat for plan og geodata, byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Etat for plan og geodata Etat for plan

Detaljer

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum.

PROSPEKT. Strandveien 43 Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, 5 minutt fra Trondheim sentrum. PROSPEKT Strandveien Et topp moderne signalbygg med eget parkeringsanlegg, minutt fra Trondheim sentrum. Strandveien Et topp moderne signalbygg oppført av Veidekke Entreprenør AS for Obos Næringsbygg nærmer

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Nr. 4-2014. Ledige lokaler

Nr. 4-2014. Ledige lokaler Nr. 4-2014 Ledige lokaler Innhold FORNEBU / WIDERØEVEIEN 1E 03 WIDERØEVEIEN 1E 04 LEDER 05 SOLGANGSBRISEN 5 ANKERVEIEN 209 06 GRINI NÆRINGSPARK 10-12 07 SLEPENDVEIEN 48 HENRIK IBSENS GATE 100 08 RÅDHUSGATEN

Detaljer

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen

Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Bybanen som strukturerende element i byutviklingen Nils Høysæter 5. mai 2010 Disposisjon Historisk utvikling innenfor arealbruk og transport Trendbruddet i Bergens byutvikling representert ved Kommuneplanens

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland

Bybanen i Bergen. Utbygging 3. byggetrinn. Lagunen - Flesland Bybanen i Bergen Utbygging 3. byggetrinn Lagunen - Flesland Hva skal vi bygge i byggetrinn 3 Hovedtiltak trafikkomlegginger Spørsmål & svar Hva er Bybanen? - konseptet Forutsigbarhet / Regularitet Egen

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2014

ANALYSE HORDALAND 2014 ANALYSE HORDALAND 2014 INNLEDNING Varehandelsrapporten 2014 er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag av SpareBank 1 SRbank. Det er bankens intensjon å utarbeide en rapport til bruk for og av varehandelen.

Detaljer

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen

Fase 1: Transformasjon av Straume- området. Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Ein by under utvikling Fase 1: Transformasjon av Straume- området Fase 2: Utbygging av en ny bydel - Bildetangen Akvariet på Nordnes 3.000 boliger Flere skoler, herunder høyskoleavdelinger Flere barnehager

Detaljer

ANALYSE HORDALAND 2013

ANALYSE HORDALAND 2013 ANALYSE HORDALAND 2013 INNHOLD 1 HORDALAND... 2 1.1 Handelsbalanse... 2 1.2 Netthandel... 3 2 BERGENSREGIONEN... 5 2.1 Bergen sentrum fortsatt på topp innenfor klær og sko... 6 2.2 Bergen sentrum... 7

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 28.03.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50

15,0. Mrd. NOK i faste priser, billion 12,5 10,0. Antall 7,5 5,0 2,5 2,00 1,50 1,00 0,50. Kilde: SSB 3,00. Mrd. NOK i faste priser, billion 2,75 2,50 Akershus er med sine ca. 6 innbyggere per. kv. 216 landets nest største fylke (11,5 av Norges befolkning). Over de siste fire kvartalene har innbyggertallet i Akershus økt med 9835 personer, en økning

Detaljer

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016

MARKEDSOPPDATERING. Vårseminar 2016 MARKEDSOPPDATERING Vårseminar 2016 2014-2015 2014-2015 Oljepris: - 70 % 30 000 oljejobber borte Kontorledighet: Avkastning: 20% Prime yield: - 100 bps Transaksjonsvolum: 192 mrd. 2 Hva drev yielden i 2015?

Detaljer

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Fremtidsrettet næringspark, - rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås Kommune ved E-39 og Osterfjorden.

Detaljer

INNSPILLSKONFERANSE KPA

INNSPILLSKONFERANSE KPA 27. APRIL 2016 Lokalisering av næringsareal og arbeidsplasser har stor innvirkning på trafikkmengden God lokalisering kan bidra til å begrense biltrafikken God fremkommelighet er sentralt for næringslivet

Detaljer

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen

Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandelsrapporten Bergen 15. juni 2017 V Regiondirektør Erik M. Throndsen Varehandel hva er det? Dagligvarer Sport og spill Internett Annen utvalgshandel Møbler og elektro Byggevarer Klær og sko Dette

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016

MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE november 2016 MIDT-NORSK EIENDOMSKONFERANSE 2016 8. november 2016 VOLUMFALL, MEN REKORDHØY AKTIVITET All time high i normalsegmentet! 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 50-300 mill. 50-300

Detaljer

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B.

Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark. Utleie. Ca kvm BTA. Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Espehaugen 32, Espehaugen Næringspark Utleie Nytt moderne kombinasjonsbygg med høy standard. Energiklasse B. Ca. 950-3.000 kvm BTA INNHOLD 02 03 07 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 1) Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur Dagens sysselsetting, Bergensområdet

Detaljer

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ

LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ NR. 01 2017 Leder LEIEMARKEDET I STOR-OSLO NÅ Eiliv Christensen, Daglig leder / Partner Aktiviteten i leiemarkedet tok seg betydelig opp i slutten av 2016. Den har fortsatt gjennom 1. kvartal 2017. Flere

Detaljer

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune

Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune Verdivurdering: Marienlyst, Drammen Oppdragsgiver: Drammen kommune 31.3.12 Innholdsfortegnelse og innledning: Marienlyst, Drammen INNHOLDSFORTEGNELSE: INNLEDNING: METODIKK: Forside Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

EIERMØTE 2

EIERMØTE 2 19.10.2017 EIERMØTE 2 INNHOLDET I TEMA EIENDOM SINE CA 90 NÆRINGSBYGG (260 000 M2) 3-3500 ANSATTE 6-6,5 MRD KRONER I OMSETNING Hvis vi ikke tar vare på «innholdet i byggene»; opprettholder eller skaper

Detaljer

Byggebørsen 10. februar 2014

Byggebørsen 10. februar 2014 Utleiemarkedet for næringseiendom Byggebørsen 10. februar 2014 RUNE HUSBY Megler / Partner Norion Næringsmegling Rune Husby Megler / Partner Tlf: 916 61 560 Rune.husby@norion.no Einar Skomsvoll Megler

Detaljer

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016 Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Agenda 1. Tilbakeblikk 2. Nybygging siste 15 år 3. Leiepriser/arealledighet 4. Hvilke krav stiller

Detaljer

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA

Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL. Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg. Ca. 2183 kvm BTA Tellnes Næringspark 28, 5357 FJELL Tellnes Næringspark - Nytt næringsbygg Ca. 2183 kvm BTA INNHOLD 02 04 08 Informasjon om eiendommen Andre opplysninger Om EiendomsMegler 1 NæringsEiendom Kantine med kjøkken

Detaljer

Rotary Brumunddal 17.06.2013

Rotary Brumunddal 17.06.2013 Rotary Brumunddal 17.06.2013 1 Kjernevirksomhet Utvikle og forvalte næringseiendom og det potensiale som er til leiligheter Eie minimum 50% av selskap og ha driftsansvar Regionalt fokus nærhet til kundene

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

Ledige lokaler Nr. 4-2015

Ledige lokaler Nr. 4-2015 Ledige lokaler Nr. 4-2015 Innhold KONOWSGATE 67B 03 KONOWS GATE 67B 04 LEDER 05 GRENSEVEIEN 99 06 ENSJØVEIEN 16-22 07 FRØYAS GATE 15 08 GULLHAUGVEIEN 7 09 SLEPENDEN 48 09 ASLAKVEIEN 14 10 GRINI NÆRINGSPARK

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter

Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter Case: AMFI Moa fra møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter AMFI Moa fra sko- og møbelfabrikk til Norges tredje største kjøpesenter MOA2013 KONFERANSEN 30. oktober 2013 Kjøpesenteroversikt Amfi

Detaljer

Sykkelveg Møllendalsveien (del II)

Sykkelveg Møllendalsveien (del II) 2016 Sykkelveg Møllendalsveien (del II) Veglys langs GS-rute Kvamsvegen Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner SØKNADSSKJEMA 2015/2016 Småpudden gang- og sykkelbro

Detaljer

Investorrapport Q4 2010

Investorrapport Q4 2010 Investorrapport Q4 2010 USA Property Norway KS Florida Residential KS Markedsbeskrivelse USA og Florida Markedet for utleie av kontor fortsetter å vise positive signal. For andre kvartal på rad var det

Detaljer

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no

Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark.no Fremtidsrettet næringspark, - rett på sjø og vei Nordhordland Næringspark ligger sentralt like nord for Bergen i Lindås Kommune ved E-39 og Osterfjorden.

Detaljer

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. Presentasjon pr 3. kvartal 2002. 7. november 2002. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA Presentasjon pr 3. kvartal 2002 7. november 2002 Hovedtrekk pr 3. kvartal 2002 h h h Resultat! NOK 42,2 mill før skatt Utvikling! BI-utbyggingen får nødvendige dispensasjoner vedrørende reguleringen

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig?

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig? Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Arealtilbud og arealbehov mot 2040 -Fortettingspotensial 2040 -Potensiale for nye større regionale næringsområder nær hovudveg Klima i areal- og

Detaljer

Norske perspektiver; Bergen

Norske perspektiver; Bergen Norske perspektiver; Bergen Bergen kommunes erfaringer etter fire år med Bybanen som motor i byutviklingen June 12th. 2014. Marit Sørstrøm, Seksjonssjef byutvikling, Byrådsavdeling for byutvikling, klima

Detaljer

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet

Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN. Utleie. Ca. 250-1905 kvm BTA. Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Damsgårdveien 50, 5058 BERGEN Utleie Nye attraktive næringsseksjoner til leie i maritime omgivelser ved Damsgårdsundet Ca. 250-1905 kvm BTA INNHOLD 01 Informasjon om eiendommen 06 Andre opplysninger 09

Detaljer

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER?

BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? BERGENSREGIONEN 2030 PLANLEGGE ELLER LØPE ETTER? Prognosene forteller oss at folketallet i Hordaland vil øke fra ca. 500.000 i dag til om lag 650.000 i 2030.

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Program for kollektivterminalar

Program for kollektivterminalar Program for kollektivterminalar Regional transportplan - strategi for infrastruktur for kollektivtrafikken Det er formulert følgjande strategiar for utvikling av infrastruktur for kollektivtrafikken Regional

Detaljer

Straume sentrum: Frå kjøpesenter til by

Straume sentrum: Frå kjøpesenter til by illustrasjon SHL arkitekter Straume sentrum: Frå kjøpesenter til by Novapoint brukermøte 28.april 2010 Reguleringsplan for Straume sentrum pbl 12-2. Områderegulering Områderegulering brukes av kommunen

Detaljer

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7

kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 kontorlokaler i nybygg - bergen sentrum Lokaler til leie i Zander Kaaesgate 7 2 / ARBEIDSTILSYNET Zander Kaaes gate 7 04.06.2015 introduksjon Unik mulighet til å etablere seg i nytt, moderne kontorbygg

Detaljer

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015

NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 NÆRINGSLIVSDAG 27. august 2015 Eiendomsmarkedet på Romerike hvordan en ser for seg utviklingen? I hvilken grad er gode investeringer i horisonten? Tron Harald Bjerke Konserndirektør eiendom Olav Thon Gruppen

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Skarsnuten Eiendom AS

Skarsnuten Eiendom AS Skarsnuten Eiendom AS Selskapet ble opprettet i 1999 Espen Eliassen og Bjørn Tore Moger var aktive de første årene. Utbygging av område Skarsnuten var bakgrunnen for selskapet. Skarsnuten Panorama AS og

Detaljer

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET.

ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. 3827.1 NR. 11/2012 ERSTATNINGSLOKALENE ETTER TERRORANGREPET PÅ REGJERINGSKVARTALET ER DOBBELT SÅ STORE SOM FORVENTET. DN S EKSPERTPANEL SIER AT ERSTATNINGSLOKALENE HAR LØFTET LEIEPRISENE I INDRE SENTRUM

Detaljer