Entras Konsensusrapport Januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Entras Konsensusrapport Januar 2014"

Transkript

1 Entras Konsensusrapport Januar 2014

2 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp og salg Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

3 Sammendrag: Stabil ledighet, men fortsatt leieprisvekst for sentrale eiendommer Entras konsensusrapport viser en kontorledighet for Oslo-området på 7,4 prosent ved utgangen av Anslaget er uendret fra oktober i fjor. Ledigheten antas å gå ned mot 7 prosent frem mot Lav nybygging holder ledigheten nede i Svakere sysselsettingsvekst og noe større usikkerhet i norsk økonomi bidrar til lavere etterspørsel. Svekkelsen i boligmarkedet kan bidra til at omregulering av marginale kontorbygg til bolig tar lengre tid. Konsensus viser at leieprisene for sentrale kontoreiendommer av høy standard antas å vokse med ca. 3-5 % fremover. Prognosen er justert svakt ned siden forrige rapport. Lav ledighet i sentrale områder kombinert med god etterspørsel gir en jevn vekst i leieprisveksten for prime kontoreiendom. Transaksjonsvolumet for næringseiendom i Norge for 2013 er anslått til ca 40 mrd kroner. Anslaget er redusert med 4,6 mrd kroner fra oktober. Volumet for 2014 er også justert svakt ned siden forrige rapport. Kontoreiendom utgjorde halve transaksjonsvolumet i Det ventes at kontoreiendom vil utgjøre en stadig større andel av totalt volum de neste årene Prime yield forventes til 5,1 prosent for inneværende år, ned fra 5,2 prosent i Prognosene for 2014 er justert ned med 0,1 prosentpoeng sammenlignet med konsensusestimatene fra oktober. Bedrede finansieringsbetingelser og solid etterspørsel etter prime kontoreiendom er med på å forklare nedgangen for I 2015 ventes prime yield å øke til 5,3 prosent Entras konsensusrapport er den eneste rapport som samler ulike analysemiljøers estimater for eiendomsmarkedet. Entra har samlet estimater fra de ni største analysemiljøene fire ganger i året siden høsten Entras konsensusrapport samler estimater om kontorledighet og leiepriser i Oslo & Bærum, transaksjonsvolumet for næringseiendom i Norge og prime yield i Oslo & Akershus. Konsensus defineres som gjennomsnittet av anslagene fra de deltakende analysemiljøene. Oslo, 15. januar 2014 Entra Eiendom: Powerhouse på Kjørbo (Sandvika). Leietaker fra februar 2014: Asplan Viak

4 Ledigheten økte i 2013, men ventes å gå noe ned frem mot 2016 Svakt stigende leiepriser og nedjusterte anslag for transaksjonsvolum Konsensus januar 2014 Utgangen av året Kontorledighet i Oslo Prosent ,4 7,6 7,9 7,1 7,2 7,4 7,2 7,2 7,1 Leiepris, høy standard Oslo sentrum Kroner / prosent å/å ,2% ,3% ,3% ,0% ,4% ,1% ,7% ,2% Transaksjonsvolum, næring samlet i Norge Mrd kroner Transaksjonsvolum, kontor i Norge Mrd kroner Prime yield, kontor Oslo Prosent 28,0 14,0 37,6 34,8 52,4 39,9 43,7 45,8 11,3 6,7 15,2 18,0 24,3 20,1 22,4 23,7 6,7 6,3 5,8 5,2 5,3 5,2 5,1 5,3 Kilde: Entra Eiendom basert på anslag fra ledende eiendomsanalytikere i Oslo markedet Rødt betyr at tallverdien er lavere enn året før Blått betyr at tallverdien er lik eller høyere enn året før

5 Svakere leieprisvekst for 2013 og 2014 sammenlignet med tidligere prognoser Reduserte anslag for samlet transaksjonsvolum Endring i konsensus fra oktober 2013 til januar 2014 Kontorledighet i Oslo Prosentpoeng ,0 + 0,0 + 0,1 Leiepris, høy standard Oslo sentrum Kun angitt om anslaget er opp eller ned siden forrige måling Transaksjonsvolum, næring samlet i Norge Mrd kroner Transaksjonsvolum, kontor i Norge Mrd kroner Prime yield, kontor Oslo Prosentpoeng -1,3% poeng lavere årlig vekst -4,6-2,4-2,4-1,1 + 0,0-0,1-0,8% poeng lavere årlig vekst +0,7% poeng høyere årlig vekst Kilde: Entra Eiendom basert på anslag fra ledende eiendomsanalytikere i Oslo markedet Rødt betyr at tallverdien til anslaget er lavere enn forrige måling Blått betyr at tallverdien til anslaget er likt eller høyere enn forrige måling

6 Kontorledighet i Oslo & Bærum Prosent 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 5,4 Arealledighet for kontorer i Oslo ved utgangen av året, Konsensus i prosent 7,6 7,9 7,1 7,2 7,4 7,2 7,2 7, Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CB Richard Ellis Norge, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling jan.14 okt.13 jan.13 Konsensus for januar tegner et bilde omtrent på linje med forrige rapport. Prognosene for kontorledighet er justert marginalt opp fra oktober i fjor Reduserte utsikter og svakere sysselsettingsvekst i norsk økonomi trekker i retning av økt ledighet. Lav ferdigstillelse av nybygg fremover fører likevel til en noe lavere forventet ledighet frem mot For 2014 og 2015 er ledigheten justert svakt opp

7 Leiepriser i Oslo sentrum Leiepris for kontorbygg av høy standard i Oslo sentrum Utgangen av året , Konsensus, NOK/kvm Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CBRE, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling jan.14 okt.13 jan.13 Til tross for noe lavere leieprisprognoser sammenlignet med rapporten fra oktober, viser konsensus fortsatt stabil vekst i leieprisene frem mot God etterspørsel etter kontorlokaler av høy standard i kombinasjon med lav ledighet i sentrumsområdene er med på å forklare leieprisveksten fremover. I 2014 antas leieprisene å øke med 3,1%, før de i 2015 og 2016 ventes å vokse med henholdsvis 4,7 og 4,2 prosentpoeng, og dermed passere kr per kvm

8 Transaksjonsvolum. Næringseiendom i Norge ,0 14,0 Transaksjonsvolum for næringseiendom i Norge Konsensus, Mrd NOK 37,6 34, ,9 39,9 43,7 45,8 jan.14 okt.13 jan.13 Fra forrige rapport er konsensusestimatene for omsetningen av næringseiendom i 2013 kraftig nedjustert. Prognosene for samlet transaksjonsvolum fremover er også tatt noe ned sammenlignet med tidligere, til 43,7 og 45,8 mrd NOK for 2014 og 2015 Noe bedre finansieringsforhold og et fortsatt godt underliggende transaksjonsmarked ventes å gi økte volumer de kommende årene Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CBRE, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling

9 Transaksjonsvolum. Kontoreiendom i Norge ,3 6,7 Transaksjonsvolum for kontoreiendom i Norge Konsensus, Mrd NOK 15,2 18, Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CBRE, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling 22,8 20,1 22,4 23,7 jan.14 okt.13 jan.13 Som i fjor ble 2013 i stor grad dominert av større kjøpesentertransaksjoner. Det ventes færre handelstransaksjoner og økt fokus på gode kontoreiendommer fremover. Større interesse fra utenlandske investorer vil også kunne føre til en høyere andel kontortransaksjoner de neste årene Konsensus viser en nedgang i anslagene fra 22,5 mrd NOK til 20,1 mrd NOK for I 2014 og 2015 antas volumet å øke til 22,4 mrd NOK og 23,7 mrd NOK

10 Prime yield i Oslo Prosent 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 6,7 6,3 Prime Yield for kontoreiendom i Oslo Utgangen av året , konsensus i prosent 5,8 5,2 5,3 5, Kilde: Entra Eiendom og Akershus Eiendom, CBRE, Colliers, DNB Næringsmegling, DTZ, Malling & Co, Newsec, Pangea Property Partners og Union Næringsmegling 5,2 5,3 5,3 5,2 5,1 5,3 jan.14 okt.13 jan.13 Konsensusestimater for prime yield viser et svakt fallende nivå fra 5,2% i 2013 til 5,1% i 2014, før den i 2015 stiger til 5,3%. Prognosen for 2014 er 0,1 prosentpoeng lavere enn anslaget som ble gitt i oktober Lavere bankmarginer og solid etterspørsel etter de beste kontoreiendommene legger press på prime yield fremover. Eiendommer med lav risiko, god beliggenhet og lange kontrakter er de klart mest ettertraktede objektene, både blant investorer og banker

11 Entra: Kontrakter, Prosjekter og Kjøp

12 Entra: Større leiekontrakter i 2013 Kunde By Adresse Areal SATS Oslo Akersgata kvm Sapa Oslo Biskop Gunnerusgate kvm Amedia Oslo Akersgata 34/ kvm Schibsted Media Group Oslo Biskop Gunnerusgate kvm Høgskolen i Sør- Trøndelag Trondheim Tungasletta kvm Statoil Fuel & Retail Oslo Schweigaardsgate kvm Kristiansand Kommune Fylkesmannen i Hordaland Nutrimar, Salmar, Kverva Kristiansand Kongsgård Alle kvm Bergen Kaigaten kvm Trondheim Brattørkaia 15 B n.a Tungasletta 2, Trondheim. Høgskolen i Sør-Trøndelag tok i høst over lokalene etter Miljødirektoratet og NINA. Miljødirektoratet flyttet til nye lokaler i Brattørkaia 15

13 Entra: Prosjekter (i arbeid og regulerte utviklingsprosjekter) Prosjekt By Adresse Areal Ferdig Type Shweigaardsgate 16 Oslo Shweigaardsgate kvm Q I arbeid Sundt-kvartalet Oslo Lakkegata kvm Utvikling Alnafossen 2 Oslo Brynsengfaret 4 og 6 AB kvm Utvikling Langkaia 1 Oslo Langkaia kvm Q I arbeid Planarbeid for Tullinkvartalet Oslo Utvikling Øvre Torvvei 1 Sandvika Øvre Torvvei kvm Q I arbeid Powerhouse Kjørbo Sandvika Kjørboveien kvm Q I arbeid Papirbredden 3 Drammen Grønland 51/ kvm Q Utvikling Holtermannsvei 1-13 Trondheim Holtermannsvei kvm Utvikling Powerhouse Brattørkaia Trondheim Brattørkaia 17 A kvm Utvikling Brattørkaia 16 Trondheim Brattørkaia kvm Utvikling Lakkegata 55, Oslo. Entra planlegger å utvikle og vitalisere Sundt-kvartalet i Oslo med nye kontorarbeidsplasser og servicetilbud Media City Bergen Bergen Lars Hillesgate kvm 2016 Utvikling Kongsgård Alle 20 Kristiansand Kongsgård Alle 20, kvm Q I arbeid Lervigsveien 32 og 36 Stavanger Lervigsveien 32 og kvm Utvikling Skansegaten 2 Stavanger Skansegaten kvm I arbeid

14 Entra: Kjøp & Salg i 2013 Kjøp By Adresse Selger Areal Salg By Adresse Kjøper Stavanger Hinna Park (50 %) Hinna Park AS kvm ( kvm reg. utv.) Bergen Spelhaugen 12 Auto 23 AS Oslo Vahlsgate 1-3 Aberdeen kvm Kristiansand Gimlemoen 19 Statsbygg Oslo Schweigaardsgt. 16 Statoil Fuel & Retail kvm Oslo Wergelandsveien 27 SuperInvest Moss Welhavens gate 2 Knut Førland Lillestrøm Storgata 14 Nittedalsgata 2B Torggata 3-5 AB Eiendomsutvikling n.a. n.a. Drammen Grev Wedels Plass 3, Nedre Storgate 18 Glitre AS Glitre AS Hinna Park, Stavanger. Entra har kjøpt 50 % av aksjene i Hinna Park Eiendom AS og går sammen med dagens eiere og blir partner i den videre utviklingen av Jåttåvågen

15 Vedlegg

16 Spørsmålene SPM 1: Hva tror dere arealledigheten i kontormarkedet i Oslo blir ved utgangen av året i ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: SPM 2: Hva tror du normal leiepris på kontorbygg av høy standard (Regjeringskvartalene, Bjørvika, Oslo S) i Oslo sentrum blir ved utgangen av året i ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: SPM 3a: Hvor mye vil bli omsatt av næringseiendom i løpet av ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: SPM 3b: Hvor stor andel av beløpet over vil du anslå vil være kontoreiendom i løpet av ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse: SPM 4: Hva tror dere prime yield i kontormarkedet i Oslo blir ved utgangen av året i ? Eventuelle kommentarer / begrunnelse:

17 Deltakelse Følgende næringsmeglervirksomheter deltar: Akershus Eiendom CBRE Colliers (var ikke med fra oktober 2010 juni 2011) DnB Næringsmegling (ikke med april 2013) DTZ Malling & Co Newsec Pangea Property Partners (med fra januar 2012) Union Norsk Næringsmegling

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Vår 2012

Markedsrapport Vår 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vår 2012 Porteføljene spisses 1 Et komplett eiendomshus UNION Gruppen er en uavhengig og betydelig aktør i det norske markedet for næringseiendom. Vi tilbyr tjenester innen

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Q2 2011

Markedsrapport Q2 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q2 2011 Transaksjonsaktiviteten har tatt seg betydelig opp de siste ukene UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom.

Detaljer

UNION Markedsrapport Q4 2010

UNION Markedsrapport Q4 2010 UNION Markedsrapport Q4 2010 Transaksjonsmarkedet Stigende priser og hektisk avslutning på året Side 9 Avkastning Union Fondsindeks steg 1,6 % i tredje kvartal Side 11 Status utleie i Oslo, Asker og Bærum

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2013 LEDER NÆRINGSEIENDOM HOLDER STAND Året går mot slutten og det kan være på sin plass å oppsummere hvordan eiendomsbransjen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2013

Markedsrapport Vinter 2013 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2013 Attraktivt yield-gap etter bankmargin Leder Transaksjonstrender og salgstriggere for 2013 2012 ble et godt år for langt de fleste aktørene i det norske næringseiendomsmarkedet.

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010

10/13/2010. Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg. Markedsstatus per tredje kvartal 2010. NFF 13. oktober 2010 Union Norsk Næringsmegling ved analysesjef Gunnar Selbyg Markedsstatus per tredje kvartal 21 NFF 13. oktober 21 UNION Gruppen Konklusjoner Forutsetninger for vårt markedssyn Transaksjonsmarkedet Kontorleiemarkedet

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Markedsrapport Høst 2014

Markedsrapport Høst 2014 Markedsrapport Høst 2014 LEDER LEDER Foran et rykk i eiendomsverdiene og Økt yield-gap i transaksjonene avkastningen? Lånefinansieringsrenten for næringseiendomslån med full rentesikring har veksten for

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q1 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014

MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 www.malling.no SIDE 2 MARKEDSRAPPORT 2. HALVÅR 2014 / LEDER «ALLE» VIL HA NÆRINGSEIENDOM 2014 har for oss i Malling & Co vært et flott jubileumsår. Til tross for et sterkt

Detaljer