Espira Eventyrskogen Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15"

Transkript

1 EVENTYRSKOGEN SOLKNATTEN Espira Eventyrskogen Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6 Førskolegruppen...7 SOS-Barnebyer...7 Barns medvirkning...7 Årshjul...8 Drama...10 Miljøfyrtårn...10 Friluftsliv...11 Vurdering...13 DEL 2 FAKTA Åpningstid Fullkost (Barna på turgruppen har matpakke med når de er på tur.) Stort utelekeområde Turgruppe Bålhus Eget leirsted i Kanadaskogen Kjøkkenhage Førskolegruppe Ole Brumm drama-prosjekt for de minste Fellessamlinger ute Mye bruk av drama i hverdagen Generell del Espira...12 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Eventyrskogen åpnet i februar 2005 (tidligere Eventyrskogen barnehage). Vi har 4 avdelinger og en turgruppe med plass til totalt ca. 80 barn i aldersgruppen 0-6 år. Avdelingene våre heter Veslebjørn (0-3 år), Nøtteliten (0-3 år), Heksegryten (3-6 år), Vepsebolet (3-6 år) og Turgruppen (de eldste barna rullerer i to grupper). Barnehagen ligger i Bjørgeveien, og vi benytter oss ofte av turmulighetene i Kanadaskogen som ligger like ved. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og andre røde helligdager. Onsdag før påske stenger vi kl Vi er stengt to uker i sommerferien, uke 29 og 30. Espira Eventyrskogen er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 75 barnehager med rundt 7500 barn og ca 2200 ansatte. Les mer på 2 3

3 KONTAKTINFORMASJON Espira Eventyrskogen, Bjørgeveien 316, 5170 Bjørndalstræ Styrer: Evelyn Kathrine Blomgren Telefon: , tast 1 Epost: Nøtteliten telefon: tast 2 mobil: Vepsebolet telefon: tast 3 mobil: Heksegryten telefon: tast 4 mobil: e-post: Veslebjørn telefon: tast 5 mobil: e-post: Turgruppen telefon: e-post: DE VOKSNE I MØTE MED BARNA Vi i Espira Eventyrskogen har som hovedmål å skape trygge og glade barn. Dette målet kan vi oppnå hvis vi voksne møter barna på en konstruktiv måte. Vi må ha evnen til å se barna. Vi ønsker derfor å ha et sterkt fokus på samspillet mellom voksne og barn. I den forbindelse har vi valgt å arbeide aktivt med Samspillsmetoden DIALOG. Hensikten med DIALOG er å bevisstgjøre de ansatte om de sider av samspillet med barna som det er særlig viktig å legge vekt på. Metoden går ut på å skape en langsiktig forandring og styrking av kvaliteten på dette samspillet. 7 enkle prinsipper er blitt utviklet, noe som gjør denne kunnskapen tilgjengelig for alle. Vi vil at barna i Espira Eventyrskogen skal møte voksne som: 1. Bryr seg om barna Det er viktig for deres trygghet at vi viser at vi setter pris på dem. Vi vil være voksne som viser glede og entusiasme, nærhet og fysisk kontakt. Vi skal være forutsigbare. Barnet forstår menneskehjertet -Edgar Allan Poe- 2. Justerer seg til barna Det er viktig for barnets utvikling av sitt syn på seg selv at det får respons på egne utspill og aktiviteter. Vi skal være oppmerksom på barnets ønsker, hensikter og kroppsspråk. Vi skal vise at vi forstår barna (det er forskjell på å forstå og å godta). 3. Snakker positivt om det barna gjør eller er opptatt av God følelsesmessig dialog er viktig for barnets følelse av tilhørighet og for dets språkutvikling. V kan få i gang en dialog/samtale ved hjelp av øyenkontakt, smil og utveksling av gester og gledesytringer. 4. Gir ros og anerkjennelse For å utvikle selvtillit og pågangsmot, trenger barn bekreftelse på det de gjør bra. Vi skal gi barnet følelse av egenverdi og kompetanse. Vi skal reagere positivt på det barnet gjør bra og forklare hvorfor det var så bra. Vi skal gi barnet bekreftelse på det de ER, mer enn det de KAN. De vennlige ord som sies i dag, kan bære frukt i morgen -Mahatma Gandhi- 5. Har et felles fokus Felles gjensidig oppmerksomhet er en forutsetning for god kontakt og kommunikasjon. Vi vil hjelpe barnet til å samle sin oppmerksomhet. Vi skal forsikre oss om at vi forstår barnet og at de forstår oss. To sjeler og en tanke, to hjerter og ett slag -Friedrich Halm- 6. Gir mening til barnas opplevelser Barn trenger veiledning for å skape en verden rundt seg som oppleves som meningsfull. Vi skal beskrive og gi navn på barnets opplevelser og å vise følelser for det vi opplever sammen. 7. Setter positive grenser Barn trenger hjelp til å øve opp sin selvkontroll. Vi skal vise og tilrettelegge for positive alternativer og forklare hvorfor visse ting ikke er tillatt. Vi skal være autoritativ- ikke autoritær. Grenser = omsorg. Barn trenger forbilder mer enn kritikk -Joseph Joubert- TRADISJONER Barnehagen har en viktig funksjon som tradisjonsformidler. Gjennom tradisjoner kan vi styrke barnas identitet, tilknytning og tilhørighet til barnehagen, hjemstedet og samfunnet generelt. Espira Eventyrskogen barnehage har tradisjoner som gjentar seg år etter år, og som barna gjenkjenner. Fellessamling Den siste fredagen i måneden samles alle avdelingene til fellessamling ute med sang og teater. Bursdagsfeiring Når barna i barnehagen har bursdag, vil vi markere dagen ved å heise flagg om morgenen, lage krone til barnet, samt bursdagsplakat/ bursdagsbok. Foreldre trenger ikke ta med noe denne dagen, da vi ikke har fokus på mat, men det er bursdagsbarnet som står i sentrum. Karnevalsfeiring Barna får kjennskap til karneval og fastelavnsfeiring. Vi lager fastelavnsris og kler oss ut. Vi begynner feiringen med felles karnevalstog som går gjennom hele barnehagen, og har fellessamling med underholdning og vi slår katta ut av sekken. Uteuke Vi har 3 uteuker hvert barnehageår, høst, vinter/ vår og sommer, der vi drar på turer og tar aktiviteter med oss ut. Vi ønsker gjennom dette at barna skal tilegne seg en grunnleggende glede og trivsel ved å være ute, og ved å være i fysisk aktivitet. Mjølfjell Førskolegruppen drar til Mjølfjell, der de får oppleve snø og skigåing, samt det å være i et annet miljø sammen med andre. Målet er å skape felleskap på tur. Påskefrokost Vi inviterer foreldre til påskefrokost i barnehagen i uken før påske. 17. mai feiring Vi feirer 17. mai i barnehagen. Vi går i tog rundt barnehagen og har leker og spiser pølser. Gårdsbesøk Barna drar avdelingsvis på tur til bondegård og hilser på dyrene. Espira lekene For førskolebarna Sommerfest Avslutningsfest i juni der vi inviterer foreldre til å komme å se utstilling som viser hva vi har jobbet med dette året. Foreldre baker kaker og vi står for underholdning. 4 5

4 Torgdag På høsten har alle avdelingene et stort felles prosjekt som går over flere måneder. Som avslutning arrangerer vi torgdag for foreldrene med cafè og utstilling der inntekten går til fadderbarnet vårt Viet Kahn og Espiras barnehageprosjekt i Zimbabwe i samarbeid med SOS-Barnebyer. Julebord med barna Vi har julebord med barna. Vi dekker langbord og spiser julemat. Barn og voksne pynter seg gjerne med finstasen denne dagen. Luciafeiring Foreldre blir invitert til Luciafeiring i barnehagen om morgenen. De eldste går i tog gjennom alle avdelingene, og vi spiser lussekatter som barn og voksne har bakt i forkant av dagen. Nissefest Vi har nissefest i barnehagen, der vi kler oss ut som nisser. Vi går rundt juletreet og synger julesanger. Vi spiser nissegrøt og kanskje kommer nissefar på besøk. FORELDRESAMARBEID Et godt samarbeid mellom foreldrene og personalet er en forutsetning for kontinuitet i barnets hverdag. Et godt samarbeid gjør det mulig for barnehagen å drive sin virksomhet basert på barnets individuelle erfaring og livsvilkår. God kontakt og gjensidig informasjon er en viktig forutsetning for å skape trygghet både for barn og foreldre. Foreldrene skal ha mulighet til å påvirke det arbeidet vi gjør. Videre skal vi tilstrebe å gi mye og god informasjon og dokumentasjon til foreldrene i forhold til generelle aktiviteter og hvordan nettopp ditt barn har det til enhver tid i barnehagen. Informasjon og samarbeid skjer på flere ulike måter; Daglig kontakt: Barn og foreldre skal møtes personlig av kjente voksne hver dag. I disse situasjonene utveksles beskjeder, kommentarer, ideer og annen viktig informasjon. Når barnet blir hentet ønsker vi å kunne fortelle litt om hvordan nettopp ditt barn har hatt det i barnehagen. Spireportalen: Et verktøy som sikrer foreldre bedre innsyn og deltagelse i barnets hverdag. Enkelte beskjeder mellom hjem og barnehage formidles blant annet her. Årshjul: Her vil dere finne en kort oversikt over hva som skjer i barnehagen fra august 2014 til og med juli Månedsplan: Hver avdeling sender ut en mnd plan til foreldre/foresatte på mail. Ukebrev: Hver avdeling legger ut en rapport på Vigilo med informasjon og bilder om hva avdelingen arbeidet med i uken som gikk. Dagen i dag: Hver avdeling vil sende ut info på mail om hva avdelingen har gjort i løpet av dagen, sammen med viktige beskjeder til foreldrene. Foreldresamtaler: Alle foreldre vil få tilbud om 2 foreldresamtaler hvert barnehageår. Dersom du som foreldre opplever at du trenger flere samtaler, avtaler du dette med ped.leder på avdelingen. Foreldremøter: Vi har 1 foreldremøte hvert barnehageår. FAU Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Det skal velges en foreldrerepresentant fra hver avdeling i foreldrerådets arbeidsutvalg. Representantene skal velges for et år om gangen. Foreldrerådet velger to representanter til SU. SU Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg som består av 2 representanter fra foreldrene/foresatte, 2 representanter fra de ansatte i barnehagen og 1 representant fra eier. Representantene til SU velges for et år av gangen. SU konstituerer seg selv ved å velge en leder. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. FØRSKOLEGRUPPEN Gjennom å ha førskolegruppe en fast dag i uken vil vi i Espira Eventyrskogen forberede 5 åringene til skolestart på en best mulig måte. Vi synes det er viktig å balansere mellom det å ha lekbasert læring, og det å kunne ha evnen til å sitte i ro og konsentrere seg. Læringen skal også være basert på stor lydhørhet for barnas innspill og tanker. Vi er også opptatt av at 5 åringen skal kunne vente på tur og rekke opp hånden når de vil si noe. Gruppen arbeider med forskjellige temaer som farger, natur og miljø, trafikk, førstehjelp, brannvern, tall og bokstaver. SOS-BARNEBYER Fra høsten 2010 har vi i Espira Eventyrskogen valgt og støtte SOS-Barnebyer og deres arbeid. Vi har fått vårt eget faddebarn som heter Viet Kahn fra Vietnam. Vi kommer til å bruke opplegget aktivt i forhold til barnegruppen hvor vi snakker om fadderbarnet vårt, samler inn penger gjennom foreldrecafè og deltar på bl.a. Solsikkefesten SOS-Barnebyer arrangerer hvert år. Vi tror barna tar med seg viktige erfaringer om empati og medmenneskelighet gjennom dette arbeidet. BARNS MEDVIRKNING FN`s barnekonvensasjon sier at barns mening skal vektlegges i alt som har med dem å gjøre. I praksis vil dette si med dem i samlingsstunden, under måltidet, en til en med enkeltbarn. Barna får anledning til å være med å påvirke sin egen hverdag gjennom å for eksempel velge aktiviteter, hva og hvem de vil leke med. Det er viktig at de voksne er lydhøre og observante i dette arbeidet slik at mindre barn også blir hørt gjennom kroppsspråk, ansiktsuttrykk og mimikk. 6 7

5 Årshjul MÅNED AKTIVITET September Foreldremøter Planleggingsdag - barnehagen er stengt Uke 39 - Uteuke Oktober Foreldresamtaler Nøtteliten og Veslebjørn Planleggingsdag - barnehagen er stengt November Foreldresamtaler Vepsebolet og Heksegryten Torgdag med foreldre Desember Juletradisojner og forberedelser Julebord med barna Luciafrokost med foreldre Nissefest JANUAR Planleggingsdag - barnehagen er stengt Februar Uke 7 - Uteuke Planleggingsdag - barnehagen er stengt Karneval Mars Barnehagedagen Mjølfjelltur for de eldste Påskefrokost April Foreldresamtaler Nøtteliten og Veslebjørn Mai Foreldresamtaler Heksegryten og Vepsebolet Vi feirer 17. mai i barnehagen Planleggingsdag - barnehagen er stengt Uke 22 - Uteuke Juni Sommerfest med foreldre Juli Barnehagen holder stengt i uke 29 og 30 Uke 28 og 31 åpner barnehagen kl og stenger kl Barna har med seg matpakke og frukt i disse uken 8 9

6 DRAMA Skattekista: Drama, kunst, kultur og kreativitet. Vi ønsker at drama skal være en del av hverdagen vår. Det å bruke drama som virkemiddel, gir barna mye glede og humor. Gjennom dramatisering lærer barna å bruke fantasien sin, og dra nytte av den gjennom leken. Allerede fra småbarnsavdelingen får de bli kjent med ulike figurer, og etter hvert som de kommer over på stor avdeling, skal de få være delaktige i dramafortellinger. Som førskolebarn skal de selv få egne roller. De skal få øve seg på å snakke høyt foran en forsamling, våge å vise seg selv frem, og være stolte av det. Dette skal barnet oppleve: For å nå dette målet må personalet: Ansvar: FRILUFTSLIV Tumleplassen/Miljøspira: Natur, miljø og teknikk Friluftsliv er et av satsningsområdene våre. Alle avdelingene er på tur 1-2 ganger i uken. De eldste barna er på turgruppen annenhver uke. Vi har uteuke tre ganger i året (høst, vinter og vår), der vi drar på turer og er mest mulig ute. I tillegg tilbringer vi mye tid på uteområdet vårt som også har mange spennende lekeapparater. Uteområdet utfordrer og stimulerer barnas fysiske ferdigheter. Gjennom å ferdes mye i naturen og dens ulendte terreng, tilegner barna seg gode motoriske ferdigheter. De får utløp for sin nysgjerrighet og utforskertrang, samt at deres kreative evner utvikles gjennom allsidig lek. Gjennom dette ønsker vi at barna skal tilegne seg en grunnleggende glede og trivsel ved å være ute, og ved å være i fysisk aktivitet. Vi ønsker å lære barna og sette pris på naturen, tilegne seg kunnskap om den, og videre lære og ta vare på den. 1 2 åringene skal bli trygge på, og få kjennskap til, ulike figurer gjennom arbeidet med drama. Gjennom dette arbeidet er gjentagelse og sanseopplevelser sentralt. 1 2 åringene skal bli kjent med ulike følelser ved hjelp av drama. 3 4 åringene skal gjennom drama arbeid utvikle rollelek. Vi fokuserer på å utvikle fantasi, kreativitet, språk og sosial kompetanse. 3 4 åringene skal få kjennskap til dramaforløp og bli trygg på ulike roller i lek. Ha kunnskap om drama Introdusere de ulike figurene vi bruker i drama. Planlegge og gjennomføre dramaaktivitet to ganger i mnd. Dramatisering hvor de ulike følelsene kommer til uttrykk. Forstå betydningen av drama for å utvikle rollelek. Planlegge, gjennomføre og evaluere drama opplegg. Dette skal barnet oppleve: For å nå dette målet må personalet: Ansvar: 1 åringene skal få motoriske utfordringer, sanseopplevelser og erfaringer i ulendt terreng. De skal bli kjent med uteområdet og trygg på omgivelsene. 2-3 åringene skal få utfordre seg i ulendt terreng. Barna skal få mestringsfølelse og gode opplevelser med det å være ute. 2 3 åringene skal få forståelse og respekt for naturen. Tilrettelegge for utendørsaktiviteter med fokus på motorikk og sanseopplevelser. Bruke uteområdet; laavo, bålhus, gapahuk, lekeapparater. Oppsøke ulendt terreng og skape aktiviteter. Gi barna motoriske utfordringer. De voksne skal være gode rollemodeller som tar vare på naturen. Vi kaster ikke søppel i naturen, vi har respekt for naturen og dyr og planter som lever i den. 5 6 åringene skal gjennom drama arbeid utvikle rollelek. Vi fokuserer på å utvikle fantasi, kreativitet, språk og sosial kompetanse. 5 6 åringene skal få kjennskap til dramaforløp og bli trygg på ulike roller i lek. Forstå betydningen av drama for å utvikle rollelek. Planlegge, gjennomføre og evaluere drama opplegg. 4 5 åringene skal få innsyn i hvordan naturen er bygget opp, årstider og viktigheten med naturvern. Sanking av mat og matlaging er også en viktig del av friluftsliv satsningen. Ha fokus på hver årstid og hva som skjer i naturen. Gå lengre fjellturer sammen med barna. Samtaler og praktisk arbeid om miljøvern. Vi jobber mot å bli en miljøfyrtårn barnehage. Vi har egen kjøkkenhage i barnehagen. MILJØFYRTÅRN I Espira Eventyrskogen barnehage er vi opptatt av å ta vare på miljøet, og er i den sammenheng sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en av Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene må oppfylle krav og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Vi er veldig stolte av å være Miljøfyrtårn, og trekker arbeidet med miljøet inn i hverdagen sammen med barna. Barna hjelper til med kildesortering, vi plukker boss i nærmiljøet og snakker med barna om å ta vare på naturen rundt oss. Produktene vi bruker i barnehagen er giftfrie og miljøvennlige, og vi bruker i all hovedsak leverandører som også er miljøsertifiserte. Vi oppfordrer også brukerne våre til å ta miljøansvar! 6 åringene skal bruke naturen som læringsarena. Barna skal få kunnskap og erfaring om naturens kretsløp blant annet gjennom arbeid med en kjøkkenhage. Barna skal få lære å bruke ulike verktøy i naturen. Barna skal få opplevelsen av å bli sliten på lengre turer. Tilegne seg kunnskap La barna få være med å lage en kjøkkenhage De voksne må lære barna å bruke verktøy på en riktig måte. Vise engasjement og positive holdinger til naturen De voksne skal legge til rette for ulike aktiviteter i naturen, og se hvert enkelt barns forutsetninger

7 Vurdering Vurderingsarbeidet er klart forankret i rammeplanen. Vi vurderer for å øke kvaliteten i barnehagen og gi økt læring for store og små. Mål: Vi ønsker å gi barna gode friluftsopplevelser. Kriterier Vi jobber med alle fagområdene utendørs. Vi gir barna mestringsfølelse ved å utforske det kjente og ukjente sammen. De voksne er engasjerte og lekne i barns uteaktiviteter. Språklabben: (språk, kommunikasjon og tekst) Barna skal få erfaringer med å bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker og opplevelser i samhandling med barn og voksne. Aktivt bruke de syv prinsippene i samspillsmetoden Dialog. Tallbingen: (antall, rom og form) Gjennom formelle og uformelle situasjoner skal barna få et forhold til matematiske begreper. For å nå dette målet må personalet: Gjøre tall og former synlige. Spill og leker som oppfordrer til matematisk lek skal være tilgjengelig. De voksne må skape rom for at barna skal få leke og undre seg i matematiske aktiviteter inne og ute. De voksne må være beviste i bruk av matematiske begreper; dekking av bord, telle antall barn sanger og rim ol. For å nå dette målet må personalet: Ha et bevist forhold til språkbruken Lese bøker for barna Rim og regler Språkgrupper Bruk av språklige hjelpemidler som språkpose, flanellografer, bilder ol. Samligstunder Begrepstrening i rutinesituasjoner som stell, garderobe ol. Samfunsspira: (nærmiljø og samfunn) Barna skal få bli kjent med nærmiljøet slik at de kan ta del i det lokale samfunnslivet. For å nå dette målet må personalet: Bruke nærområdet til barnehagen aktivt sammen med barna. Gi barna kjennskap om nærmiljøet og kunnskap om samfunnet generelt. Være en del av et inkluderende miljø for å motvirke rasisme og mobbing. Filosofus: (etikk, religion og filosofi) Barna skal få oppleve gleden av å være sammen med og vise omsorg for hverandre. For å nå dette målet må personalet: Gi barna rom og tid til den gode samtalen, undring og filosofering. Være gode rollemodeller for barna gjennom holdninger og handling

8 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VÅR FILOSOFI - BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi - barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. Spirene Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre

9 Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SPIREPORTALEN Spireportalen er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi - barnesyn, Rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv. EGET AKADEMI FOR ANSATTE Espira Akademiet er vårt program for kompetanseutvikling. Vi tror på livslang læring ved refleksjon, tilføring av ny kunnskap og trening på ferdigheter. Espira Akademiet skal sikre at våre ansatte til enhver tid har god kunnskap om barn og barnehage. Espira har kompetansestiger for alle grupper av ansatte med fokus på både fag og ledelse. SkolEspira SkolEspira er vårt pedagogiske tilbud til de eldste barna i barnehagen. SkolEspira har sin forankring i vår filosofi og sørger for en helhetlig tilnærming til læring. Gjennom tverrfaglig prosjektarbeid blir barna kjent med LekEspiras 7 fagområder og får det beste grunn-laget for livslang læring, samtidig som de opplever sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. I tillegg til SkolEspira standarden er det utarbeidet en SkolEspira veileder

10 Småspirene Med mål om å være Nordens beste barnehagedriver er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi - barnesyn som bakgrunn skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av omsorg og utforskning. Spedbarnsalderen har de siste årene blitt viet mye oppmerksomhet. Dette er noe vi tar på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. I denne perioden lærer barna seg bl.a. å snakke og gå. Ferdigheter som er helt avgjørende for den utviklingen som skjer videre. Dette er også en fase som har stor betydning for den emosjonelle og kognitive utviklingen hos barna. Våre ansatte skal gjennom økt kunnskap om barns utvikling, og refleksjon i forhold til egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer denne utviklingen og bidrar til at de utvikler en sunn selvfølelse. For å øke bevisstheten i forhold til arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsningen navnet Småspirene. Det skal utarbeides en egen veileder for Småspirene

11 ESPIRA EVENTYRSKOGEN Bjørgeveien 316, 5170 Bjørndalstræ Telefon: Epost:

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15 Espira Rå SOLKNATTEN RÅ Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Nærmiljø og samfunn...4 Språk, kommunikasjon og tekst...5 Kropp, bevegelse og helse...5 Kunst, kultur og kreativitet...5 Tradisjoner...6

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 KUNNSKAPSBYEN SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagens organisering...4 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2014/2015...5 Omsorg,

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer