HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013"

Transkript

1 HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN Introduksjon av huset Skogholtet består av 4 avdelinger: 2 småbarnsavdelinger ( Nøtteliten og Voggestua) med 10 barn på hver avdeling i alderen 0-2 år. Disse holder til oppe. Nede har vi 2 avdelinger ( Killingen og Geitebukken) som har blandede aldersgrupper og flere søsken. Her er det 18 og 19 barn på hver avdeling. 2. Presentasjon av ansatte Nøtteliten: Karina ped.leder. Utdannet Førskolelærer fra Danmark. Jobbet i Espira siden Marianne ped.medarbeider. Utdannet sykepleier. Jobbet i Espira siden høsten Jobber 60%. Nadya: ped.medarbeider. Jobbet i Espira Evje siden våren Truls: ped.medarbeider. Ny i Espira Evje. Voggestua: Hilde- ped.leder. Utdannet førskolelærer. Jobbet i Espira siden Hanne- ped.medarbeider. Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Jobbet i Espira siden høsten Øyvind- ped.medarbeider. Ny i Espira. Killingen: Trine ped.leder. Utdannet førskolelærer. Jobbet i Espira siden høsten Farina ped.medarbeider. Utdannet barne og ungdomsarbeider. Jobbet i Espira siden høsten Hedda ped. medarbeider. Jobbet i Espira siden høsten Linda ped.medarbeider. Jobbet i Espira siden høsten Geitebukken: Mariann ped.leder. Utdannet barne - og ungdomsarbeider. Jobbet i Espira siden høsten Jesper ped.medarbeider. Jobbet i Espira siden høsten Anna- ped.medarbeider. Jobbet i Espira siden høsten Nadya ped.medarbeider. Jobbet i Espira Evje siden sommeren Jobber 60%. 3. Barnegruppefordeling 2008-barn 2009-barn 2010-barn 2011-barn 2012-barn

2 4. Felles målsettinger for overordna tema I vår årsplan for barnehageåret har vi beskrevet hvordan jobbe med barns medvirkning, likestilling, LØFT, IKT, lek og læring, språk, danning, sosial kompetanse, Lekespira og Spireportalen. Vi ønsker å konkretisere temaene på en tydeligere måte gjennom å lage hovedmål og tiltak ut ifra alder på barna. For oss er det svært viktig at dere som foreldre ser den røde tråden mellom årsplanen, halvårsplanen, ukeplanene og til opplevelsesarenaene i Spireportalen. Vi vil her gå igjennom hvert av temaene. Barns medvirkning - Alle barn skal oppleve å bli sett og hørt i hverdagen - Hvert enkelt barn skal tørre å si sin mening de skal lære å stå for den uavhengig av hva andre mener 1 og 2-åringene: - Lytte til deres non-verbale og verbale utrykk - Fokus på å forstå barnas primærbehov - Vi jobber i grupper for at alle skal bli sett - også de som ser mer stille. - Barna skal oppleve å bli tatt med på avgjørelser og få medvirke i sin egen hverdag. - Vi legger opp til aktiviteter ut ifra barnas interesse og engasjement. - Vi støtter barnets individuelle utvikling ved å gi dem tilpassede utfordringer i: garderobesituasjonen, spisesituasjonen, lekesituasjonen, stellesituasjonen - Jobbe i grupper for at alle skal bli sett - også de som er mer stille. Likestilling - Hvert enkelt barn skal oppleve å få like muligheter til å bli sett og hørt uavhengig av kjønn - De voksne er bevisst på å ikke presentere «gutte- og jentefarger» f. eks ved kronevalg, klær og lignende. Det samme gjelder i forhold til valg av leker. - Alle voksne skal være genuint opptatt av barnets interesser og ikke kjønnets interesser.

3 - De voksne skal reflektere over hvordan vi oppdrar barna i dagens samfunn ut ifra kjønn LØFT - Barna skal oppleve voksne som er genuint interessert i hvert enkelt av dem - Barna skal oppleve voksne som har fokus på løsning, fremfor problem - Barna skal lære seg ulike ferdigheter, løse problemer og kvitte seg med uønsket adferd - I konfliktsituasjoner eller v/grensesetting forklarer vi situasjonen istedenfor å si «ikke» - Vi bekrefter, anerkjenner og roser positiv atferd noe vi har tro på vil skape motivasjon! - Vi går på lysglimtjakt i hverdagen IKT - Barna skal få kjennskap til digitale verktøy - Stimulere de barna som ikke har erfaring med digitale verktøy gjennom pedagogiske akt. og spill - Kameraprosjekt gjennom spirene? - Brukte Pc/IPAD til nettsøking i forhold til et aktuelt tema m/voksen - Logge inn og ut i garderoben m/spireportalen. - Nettsøking finne evt. tema m/voksen på nett Lek og læring - Tilrettelegge for læring gjennom lek - Ta vare på lekens egenverdi 1 og 2-åringene: - Fokus på kjennetegn på paralellek og bevegelseslek - Sanselek - Lekende voksne som sitter på gulvet og gir innspill i leken - Fokus på kjennetegn på rollelek og regellek spesielt for de største barna, - Finmotoriske aktiviteter

4 - Lekende voksne som deltar i leken, men som også er observerende. Språk - Barnet skal oppleve et språkstimulerende miljø i hverdagen - Barnet skal lære å utrykke egne tanker og meninger, og kommunisere med andre mennesker 1 og 2-åringene: - Voksne som setter ord på det de gjør i hverdagen og bruker gjentagelser - I samlingsstund er det bruk av konkreter og sansestimulering - Voksne skal være lyttende, nysgjerrig og leken med ord - Voksne som er opptatt av barnas språkutvikling (TRAS) Danning sosial kompetanse - Barna skal kunne samhandle positivt med andre i gruppe og med enkeltbarn 1 og 2-årigene: - Barna skal lære om egne grenser og hvordan si ifra til hverandre både med og uten språk - Barna skal erfare å dele med hverandre og få tilbakemelding fra voksne. - Voksne veileder barna i forhold til turtaking og konflikthåndtering. - Barna er med på å lage trivselsregler på sin avdeling eller på tvers av aldersgruppa. Reglene omhandler hvordan man skal være mot hverandre - Voksne veileder barna i forhold til turtaking og konflikthåndtering. - Faste samlinger med fokus på temaene: respekt, likeverd, toleranse, utvikling av empati. - Det opprettes ordensbarn på avdelingen som får ansvar for litt ekstra oppgaver av de voksne.

5 Lekespira/Spireportalen - Bli godt kjent med innholdet i LekEspira/fagområdene i rammeplanen Hver måned har vi to fokusspirer som er fastsatt. I løpet av uka skal alle avdelinger planlegge og gjennomføre minst to opplevelsesarenaer med fagkort. Oversikt over fokusspirer: August og september: Språklabben og Tumleplassen Oktober: Samfunnsspira og Tallbingen November: Skattekista og Miljøspira Desember: Filosofus og språklabben 5. Individuelle mål for de ulike aldersgruppene Knøttene barna - Barna skal føle trygghet og tilhørighet

6 Delmål - Barna skal få utfordringer tilpasset alder og utvikling - Barna skal få gode fellesopplevelser gjennom: Turer, samlingsstunder, tilrettelagte formingsaktiviteter, lek og læring. Minispirer barna - Barna skal få utfordringer tilpasset alder og utvikling - Barn og voksne skal få gode fellesopplevelser gjennom: turer, samlingsstunder, tilrettelagte formingsaktiviteter og lek Samfunnspirer barna - Gi barna økt kunnskap og forståelse for samfunnsbegrepet. De skal respektere seg selv som enkeltindivider, samtidig som de skal føle gruppetilhørighet. De skal respektere at alle mennesker har likheter/ulikheter og er like mye verdt. - Bruke nærmiljøet til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. - Arbeide med likestilling mellom gutter og jenter og sørge for at begge kjønn får varierte utfordringer og like mye oppmerksomhet - Arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme Miljøspirer barna - Barna skal lære om miljøet og hvor viktig det er at vi tar vare på jorda vår. - Barna skal være «miljøpoliti» i barnehagen og sørge for at alle sorterer søppel riktig. Fokus på hygiene og fornuftig bruk av alt papir som f.eks.: toalettpapir, tørkepapir og tegnepapir. - Bruke nærmiljøet til turer hvor vi blant annet skal plukke søppel og resirkulere glass og metall Skolespirer barna - Øke barnas holdninger, kunnskaper, ferdigheter og sosiale kompetanse slik at de har gode forutsetninger for å lykkes når de begynner på skolen.

7 - Barna skal knytte vennskapsbånd på tvers av husene slik at de blir kjent med flere barn som begynner på samme skole - Barna skal jobbe alene og i grupper - Barna skal få oppgaver og finne løsninger - Barna skal lære seg å rekke opp hånda, ta ordet og gi fra seg/lytte - Barna skal motta beskjeder og følge instrukser Individuelle mål for Geitebukken og Killingen - Barna skal utvikle sosial kompetanse for å møte hverdagen og andre mennesker på en best mulig måte - LØFT metoden(løsningsfokusert tilnærming) - Lysglimtjakt - Hverdagssituasjoner - Pedagogisk materiale som fremmer sosial kompetanse

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer