Lesing av sammensatte tekster

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lesing av sammensatte tekster"

Transkript

1 Lesing av sammensatte tekster Med utgangspunkt i et undervisningseksempel i norsk vg1 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet * skolering, Oslo h lesesenteret.no

2 2

3 Tekstbegrepet Før Monomodal (skrift) På papir Løpende tekst/lesing Leses fra venstre mot høyre Har en start og en slutt I dag Multimodal (skrift, lyd, bilde) Bildet står sentralt På papir og digitalt Søkende lesing Samspillet mellom modalitetene er viktig Leseren kan påvirke teksten 3

4 Elevenes tekstverden Sammensatte tekster er en dominerende del av de unges tekstverden. Men: Mange elever har en tilfeldig sammensatt tekst og mediekompetanse Kunnskapen om sammensatte tekster er ujevnt fordelt Sammensatte tekster krever ulike lesemåter multiliteracy (Anstey & Bull) Kilde: Elise Seip Tønnessen i Lesing på skjerm Vi kan ikke ta elevenes tekst- eller mediekompetanse for gitt! 4

5 Hvordan drive god leseopplæring i møte med sammensatte tekster? Hvilke læringsstrategier kan være hensiktsmessige? 5

6 Sentral ide Gode lesere har kompetanse til å kunne lese, tolke og vurdere sammensatte tekster med skrift og bilde hver for seg og i et samspill. 6

7 Helhetlig undervisning Plan for mål, vurdering og undervisning Læringsstrategier: lesestrategier + skrivestrategier 3. Strategi er 1. Målformuler ing Modellering 2. Vurdering 7

8 Læringsmål Elevene skal kunne identifisere enkeltelementene og lese helheten i en sammensatt tekst (reklame). kunne forklare hvordan skrift og bilde kan virke sammen. kunne bruke relevant fagspråk knytta til sammensatt tekst i samtale om teksten og i egen skriving. 8

9 Førlesingsstrategier enkelt refleksjonsnotat Arbeid først alene: Hva leser du ut av bildet? Se på skrifttype, grafikk, språk, ordenes betydning og fargebruk. Hvilken effekt har virkemidlene? Hva legger du i uttrykket shit happens? Start gjerne slik: Det første jeg legger merke til er Gå deretter i par. Del. Skriv ned nye momenter. 9

10 1. Studer først den sammensatte teksten. 2. Snakk så med sidemannen: q Hva vil du si er blikkfang? Begrunn svaret. q Endret du din oppfatning av overskrifta etter å ha sett den som del av en sammensatt tekst? Beskriv endringen. q Hva oppfatter du som hensikten med denne sammensatte teksten? 10

11 Forfatterens håndverk Hvilke enkeltdeler/modaliteter består den sammensatte teksten av? Denne teksten består grovt sett av fire deler. Hvilke?

12 Underveisstrategier (s.3) Leselogg Å lese fra del mot helhet med stopp underveis. Hvilken funksjon har hver enkelt del/modalitet? Affordans = den muligheten som ligger i hver modalitet. 12

13 Hva kan stoppe lesingen? Arbeid med vokabular. Se ord i tekstboks. Gruve? Eit billass? Gruveavfall? Avfallsplass? Dumpe? Miljødepartement? Natur og Ungdom? 13

14 Relevant fagspråk? AIDA: Attention Interest Desire Action Argumentasjonsanalyse: Sender Mottaker Åpen argumentasjon Skjult argumentasjon Språklige virkemidler Retorikk: Etos Logos Patos (aptum, kairos, topos) Bildeanalyse: Det gylne snitt Bildeutsnitt Komposisjon Fargesymbolikk 14

15 Formidlingsøkt retoriske appellformer Lærer formidler hva gjør elevene? 15

16 Særtrekk ved sammensatte tekster Hvilken funksjon har hver enkelt del/modalitet? Affordans = den muligheten som ligger i hver modalitet. Hva preger samspillet mellom delene/tegnene i den sammensatte teksten? 16

17 Å redesigne teksten samspill og retorikk 1(s.5) Hva skjer med den sammensatte teksten når du endrer en del? Beskriv endringen. 17

18 Å redesigne teksten samspill og retorikk 2 Hvilken av disse endringene påvirket: Oppsummering: Hvilken appellform dominerer i denne reklamen? 18

19 Etterlesingsstrategier RAFT skrivestrategi Tekststrukturskjema utgangspunkt for muntlig deling i grupper - skrive stikkord i par skrive fullstendig tekst 19

20 RAFT en skrivestrategi Rolle * Audience * Format * Topic Du er elev på vg1 og skriver en epost til Natur og Ungdom der du enten: gir din vurdering av reklamen eller kritiserer reklamen eller roser reklamen ü Rolle/sender: Elev vg1 ü Audience/mottaker: Natur og Ungdom ü Format/sjanger: Epost ü Topic/emne: Vurdere, kritisere eller rose. Flett inn minst ett retorisk begrep i teksten din. Skriv ca 100 ord. 20

21 RAFT en skrivemal (epost) Til.. Jeg er elev på.. Denne uka har vi jobba med reklamen på skolen. Jeg skriver til dere fordi Jeg synes reklamen er. Det første jeg vil peke på er Videre vil jeg si... Til slutt synes jeg at. Mvh.. 21

22 Kortsvarsoppgave i norsk vg3 - eksamen Formuler kort budskapet i den sammensatte teksten fra Natur og Ungdom. Pek på noen virkemiddel og den funksjonen de har i teksten. Kommentar: I svaret ditt skal du skrive om både bildet og teksten og samspillet mellom de. Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk. 22

23 Tekststrukturskjema Kan brukes på flere måter: noter stikkord, alene eller i par som grunnlag for samtale i grupper som disposisjon for skriving av ferdig tekst 23

24 Refleksjon Har vi nådd læringsmålene? ü kunne identifisere enkeltelementene og lese helheten i en sammensatt tekst ü kunne forklare hvordan skrift og bilde kan virke sammen. ü kunne bruke relevant fagspråk knytta til sammensatte tekster i samtale og i egen skriving. 24

25 Å lese sammensatte tekster i andre fag Å kunne lese i samfunnsfag innebærer å utforske, tolke og reflektere over faglige tekster for å forstå eget og andre samfunn og andre tider, steder og menneske. Det innebærer også å kunne behandle og bruke informasjon fra bilde, film, tegninger, grafer, tabeller og kart, og å gjøre målretta informasjonssøk, kritisk vurdering og bevisste valg og bortvalg av kilder. Utvikling av leseferdighetene i samfunnsfag innebærer gradvis oppøving, fra forståelse av tekst og visuelle fremstillinger, gjennom tolking og vurdering til utvikling av strategier for kritisk kunnskapstilegnelse. Å kunne lese i naturfag er å forstå og bruke naturfaglige begreper, symboler, figurer og argumenter gjennom målrettet arbeid med naturfaglige tekster. Dette innebærer å kunne identifisere, tolke og bruke informasjon fra sammensatte tekster i bøker, aviser, bruksanvisninger, regelverk, brosjyrer og digitale kilder. Kilde: Udir 25

26 Tverrfaglighet norsk og naturfag Bærekraftig utvikling Elevene skal: Gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling. Undersøke en (global) interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg è 26 Avfallshåndtering

27 Hvordan drive god leseopplæring i møte med sammensatte tekster? Hvilke læringsstrategier kan være hensiktsmessige? Ø Det blir lettere å se hva reklamen består av, når du plukker ut enkeltelementene Ø Det hjelper å høre hva andre mener om teksten Ø Redesign man må tenke over formålet til de ulike virkemidlene Ø RAFT da må jeg reflektere mer over hele teksten 27

28 Kilder Mangen, Anne. (2008). Lesing på skjerm. Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Løvland, Anne (2007). På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget/ LNU. 28

29 Studiet Lesing, læring og vurdering i vgo høsten 2015 Videreutdanning, Kompetanse for kvalitet, 15 st.poeng Passer for alle som underviser i vgo Nettbasert m. 3 samlinger Søknadsfrist 1. mars

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Meir om språkferdigheiter - nynorsk som hovudmål http://www.nynorsksenteret.no/nyn/alderssteg/ungdomstrinn 52 Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Vg1/Vg2 yrkesfag Mange kompetansemål

Detaljer

Den andre leseopplæringen

Den andre leseopplæringen Den andre leseopplæringen 09.00-09.10 Kurspresentasjon 09.10 10.15 Lesemåter og lesestrategier 10.30 11.45 Litterær samtale 11.45 12.30 Lunsj 12.30 13.30 Sammensatte tekster 13.45-14.45 Lesing av fagtekster

Detaljer

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk

Orientering om forslag til justert læreplan i norsk Orientering om forslag til justert læreplan i norsk I 2011 fikk jeg i oppdrag å lede en gruppe som skulle komme med forslag til justert læreplan i norsk. I skrivende stund er forslaget på høring, med høringsfrist

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Yrkesfag FYR-skolering 1 * Oslo høsten 2014 21.10.14 lesesenteret.no Utfordringer i skolen i dag En av tre ungdommer dropper ut før de har fullført

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

Tromsø 05.11 2013. Ny GIV. Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad

Tromsø 05.11 2013. Ny GIV. Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad Tromsø 05.11 2013 Ny GIV Iris Hansson Myran Vibeke Lorentzen Trude Kringstad Program dag 1 Innledning og presentasjon Grunnleggende ferdigheter og læreplanrevisjonen 5 prinsipper for god skriveopplæring

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Beskrivelsene er lettleste og ryddige. Skillet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon er viktig og riktig. Rekkefølgen i beskrivelsene bør gjennomføres

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet

Lesing som grunnleggende ferdighet Lesing som grunnleggende ferdighet 1 Om grunnleggende ferdigheter de grunnleggende ferdighetene er selve kjernen i Kunnskapsløftet disse ferdighetene er den basis hver og en av oss må ha for å kunne delta

Detaljer

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Retorisk lesing av reklame

Retorisk lesing av reklame Retorisk lesing av reklame av Bente Stausland Skartveit Med sterkt fokus på grunnleggjande ferdigheiter som lesing, skriving og munnlegheit, er Kunnskapsløftet blitt kalla ein literacy- reform av Kjell

Detaljer

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall

Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse. Tone Skori 3. oktober 2013. Ditt navn og årstall Læringsdagene i Alta Grunnleggende regneferdighet matematisk kompetanse Tone Skori 3. oktober 2013 Ditt navn og årstall Agenda for dagen Læringspartner Grunnleggende ferdigheter i matematikk matematisk

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld

Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen. Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier for å bli en bedre skriver også på eksamen Ingrid Metliaas og Trygve Kvithyld Skrivestrategier? «prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave» (Hertzberg

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv når det gjelder samtid og fortid og det globale perspektivet

LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv når det gjelder samtid og fortid og det globale perspektivet VEDLEGG 2 Skjema for åpen høring Uttalelse fra: Landslaget for norskundervisning (LNU) Uttalelsen gjelder følgende læreplan: Norsk Formål med faget LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv

Detaljer

LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen

LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer grunnskolen LÆRINGSSTRATEGIER DET TEORETISKE I DET PRAKTISKE OG DET PRAKTISKE I DET TEORETISKE. Bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen - eleven(e)s redning eller utstøting og segregering? 17. November

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene.

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene. Boktrailer Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Undervisningsopplegg knyttet til

Detaljer