Læreren i utforskende arbeidsmåter. PhD-studenter i ElevForsk Anne Kristine Byhring Birgitte Bjønness

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læreren i utforskende arbeidsmåter. PhD-studenter i ElevForsk Anne Kristine Byhring Birgitte Bjønness"

Transkript

1 Læreren i utforskende arbeidsmåter PhD-studenter i ElevForsk Anne Kristine Byhring Birgitte Bjønness

2 Hva kommer nå? Fire spørsmål Lærers tilrettelegging for utforskende arbeidsmåter Muligheter og utfordringer To ulike ElevForsk case Wiki-prosjektet tverrfaglig og åpent Forskerspireprosjektet åpent Diskusjon prosjekt solfangere 2

3 Fire sentrale spørsmål lærerne stilte seg 1. Hvordan kan jeg sikre at elevene når læringsmålene når jeg har mindre kontroll over elevenes arbeid? 2. Kan jeg forsvare å bruke så mye tid på et prosjekt? 3. Er dette en arbeidsmåte som passer alle mine elever? 4. Hva kan vi forvente at elevene lærer? 3

4 University of Oslo May 19th 2011 A.K. Byhring Wiki-prosjektet - VG1 - studiespesialiserende

5 University of Oslo May 19th 2011 A.K. Byhring Case 1 Wiki-prosjektet Wiki-verktøy for å fremme utforskende læring Tverrfaglig samarbeid Lærerteamet i 4 år Høy kompleksitet Undervisning og støttestrukturer Etter 2010: Det er nødvendig med støtte og tydelige støttestrukturer i kritiske faser av den utforskende prosessen Usikker kunnskap og interessekonflikt 5

6 Case 2 - Forskerspireprosjektet 6

7 Case 2 - Forskerspireprosjektet Hensikt elevene skal få egen erfaring med naturvitenskapelig tenkeog arbeidsmåte elevene skal få oppleve gleden og mulighetene ved selv å være kunnskapsbyggere i faget Tidsramme: 12 uker ca 2-3 timer i uka Faser i utforskende prosess Introduksjonsfase Idé og planleggingsfase Gjennomføringsfase Avslutningsfase Kompleksitet middels høy åpen testing mot romslig definerte kunnskapsmål 7

8 1. Hvordan kan jeg sikre at elevene når læringsmålene når jeg har mindre kontroll over elevenes arbeid? Wiki-prosjektet Veiledning og underveisvurdering bruke støttestrukturer Læringsmål: (produkt) og PROSESS Prosedyrer og metode, ferdigheter og holdninger (utforsking og samarbeid) Sammensatte problemstillinger og usikkerhet Ikke nødvendigvis klart for verken elever eller lærere Forskermøter gir muligheter veiledede gruppediskusjoner Produkt og prosess flettes sammen Bruke wiki aktivt underveis 8

9 Støttestrukturer i wiki 9

10 NORWEGIAN UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES 10

11 Vurderingskriterier 11

12 Diskusjonsgruppe mens de skriver inn i wiki Jente1: Og så kanskje vi må ha et sånt spørsmål: Hvorfor er noen for og mot? Gutt2: Fordi det er mange som lever av den næringen å hogge ned regnskogen, men vi er imot Jente1: Får vi bestemme? Gutt2: Eller vi skal vel være litt utenfor da, men vi er jo det er vel mest riktig å bevare regnskogen, det synes vel de fleste. Så må vi prøve å..men vi må være som en avis, da, tror jeg. Å være objektive eller subjektive. Jeg vet ikke hva som er hva jeg. 12

13 1. Hvordan kan jeg sikre at elevene når læringsmålene når jeg har mindre kontroll over elevenes arbeid? Rammer og støttestrukturer Fremme fokus og framdrift Planmal, logg, mal for sluttprodukt Støtte til ideutvikling Vurderingskriterier Labutstyr, IKT verktøy læringsmål Lage problemstilling for en undersøkelse Formulere en testbar hypotese Høy grad av mestring Problemstillingen er klar, gjennomførbar og relevant Hypotesen(e) er knyttet til problemstilling, og blir forklart og kan testes Planmal Forskerspireprosjektet Gruppemedlemmer Tema/problemstilling Observasjon/Bakgrunn Hypotese Eksperiment Ukens logg Middels grad Lav grad av Uke 1 av mestring mestring Uke 2 Problemstillingen Elevene Uke 3.. formulerer er relevant, men et relevant Litteratur/ Relevant fagstoff ikke helt egnet for spørsmål, men lite undersøkelse Spørsmål egnet for Kommentarer undersøkelse fra veileder/faglærer Hypotesen er knyttet til problemstilling, men blir ikke forklart Hypotesen er i liten grad knyttet til problemstilling og er ikke testbar 13

14 1. Hvordan kan jeg sikre at elevene når læringsmålene når jeg har mindre kontroll over elevenes arbeid? Rammer og støttestrukturer Fremme fokus og framdrift Planmal, logg, mal for sluttprodukt Støtte til ideutvikling Vurderingskriterier Labutstyr, IKT verktøy Tilrettelegging for informasjonshenting Lenkesamling Forelesning Informasjon fra medelever Tilrettelegging for faglig refleksjon Forskermøter Utfordrende veiledning og fellessamtaler 14

15 Forskermøte 1 Mål: Elevene skal få øvelse i å sette ord på forskningen sin, og få hjelp til å se muligheter og begrensninger i eget arbeid. Elevene skal også få erfaring med å gi tilbakemeldinger på andre elevers arbeid og gjennom det blir mer bevisst eget arbeid. Tidsramme: 30 minutter 1. Kort introduksjon for å forklare hensikten med forskermøter og formidle kommunikasjonsreglene: a. Alle må delta b. Lytt selv om du er uenig, ikke forstyrr (aktiv lytting) c. Kritiser idé, ikke person vær en kritisk venn d. Vær ærlig bli enige om å være uenige e. Still oppklarende spørsmål 2. Gruppene diskuterer problemstilling, hypoteser og metode for utforskning. De kommer fram til en felles oppfatning og skriver den ned (5 min) 3. De to elevgruppene møtes. Gruppe A starter med å presentere sin forskningsplan, mens gruppe B lytter. Deretter stiller gruppe B spørsmål, og det åpnes for diskusjon 4. Underveisvurdering fra læreren, knyttet til faglige utfordringer og forskningsprosessen 15

16 Å være klasseleder ved utforskende arbeidsmåter innbærer også.. motivasjon, trygghet, åpenhet og tid til enkelteleven jeg tror på at dere skal lykkes jeg involverer meg helhjertet i elevens prosjekter elevene mine må ikke overkjøres, da mister de interessen 16

17 2. Kan jeg forsvare å bruke så mye tid på et prosjekt? Wiki-prosjektet Tverrfaglig Dekker flere mål i læreplan.. Forskerspireprosjektet I stedet for elevøvelser i perioden Dekker hovedområdet Forskerspiren i læreplanen og Grunnleggende ferdigheter i faget Elevene kan velge å presentere prosjektet hvis de kom opp til muntlig eksamen 17

18 3. Er dette en arbeidsmåte som passer alle mine elever? ElevForsk skole der elevene var negative og usikre på læringen utforskende arbeidsmåter læreren valgte å starte med små strukturerte øvelser, og ga elevene stadig mer spillerom utover i skoleåret. Gradvis endret læringskulturen seg Forskerspireprosjektet Elevene er usikre på kunnskap og evner i faget, lærer velger å presentere en forenklet modell av naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåter, og lar elevene erfare kompleksiteten gjennom egen utforskning 18

19 4. Hva kan vi forvente at elevene lærer? Wiki-prosjektet øve på å håndtere kompleksitet og usikker kunnskap: stille spørsmål, vurdere kilder (innhold og genre) og alternativer, forklare, argumentere, ta stilling og samarbeide Forskerspireprosjektet erfare kompleksitet i naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte, prosedyrekunnskap, ferdighetstrening og begrepslæring problemløsning, samarbeid, kreativitet Utdanning for bærekraftig utvikling 19

20 Case til diskusjon - Solfangere Formuler en utforskende oppgave til elevene om solfangere Identifiser noen faser elevene må gjennom i arbeidet Hva gjør læreren? Drøft noen rammer og støttestrukturer elevene kan trenge 15 minutter drøfting 5 minutter skriv inn i wiki 20

21 Bølgemodellen struktur og spillerom Lærer støtter elevenes læring ved å veksle mellom å gi dem struktur og spillerom i ulike faser av elevenes utforskning Lærer legger til rette for struktur for fremdrift og fokus, for eksempel i faser hvor elevene skal inn i nye prosesser, begreper, oppgaver eller produkt Lærer åpner opp og gir elevene spillerom i etterkant av strukturerte faser, slik at de blir mer autonome i sin læring 21

22 Sitat fra erfaren ElevForsk lærer Lærere må erfare gleden og spenningen elevene opplever når de får gjøre egen forskning. Det er mye arbeid, men det er verd det når du ser elevene dine vokse med oppgaven. 22

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Mellom der vet vi liksom ikke helt : Hva ser vi i dataene fra wiki-prosjektet : www.umb.no

Mellom der vet vi liksom ikke helt : Hva ser vi i dataene fra wiki-prosjektet : www.umb.no Mellom der vet vi liksom ikke helt : Hva ser vi i dataene fra wiki-prosjektet : LU for bærekraftig utvikling- Oscarsborg 26.11.2009 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Mål for prosjektet t Elevene

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor».

«Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Foto: Colourbox 5.3.215 «Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor». Evalueringsrapport VIP-makkerskap - Et skolestartstiltak for bedre læringsmiljø 1 Innhold «Man har alltid noen

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning.

I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere vurdering for læring i din undervisning. Trenger du inspirasjon eller tips til hvordan integrere «Vurdering for læring» i undervisningen din? I dette heftet finner du 8 konkrete metoder som kan være et utgangspunkt for hvordan du kan praktisere

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A

LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A LÆRERVEILEDNING KAMPEN OM VANNET DEL 1A En liten norsk bedrift har utviklet et helt nytt gjødselsprodukt. Produktet gjør at plantevekster kan ta opp vann direkte fra lufta. Dette vil kunne revolusjonere

Detaljer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer

Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer Vi har prøvd alt! Systemblikk på pedagogiske utfordringer En artikkelsamling om tilpasset opplæring, inkludering og atferd i skolen 1 Redaksjon: Elin Kragset Vold, redaktør, Lillegården kompetansesenter

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Morsmål som ressurs i opplæringen

Morsmål som ressurs i opplæringen Foto: Audun Barstein Heidrunsson Morsmål som ressurs i opplæringen Vibece M. Selvik og Jon Olav Ringheim, Nygård skole, Bergen Morsmål som støtte i opplæringen Hvem var med i prosjektet? 2 spor 1-klasser

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer