Kopieringsoriginal 1. 3x 2y x + 2y. x y. 2 + x. x + y. 4y 3x. Start/mål. y 2x. x ( y) 0 x + y 2x 2y. x + y. x + y

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopieringsoriginal 1. 3x 2y x + 2y. x y. 2 + x. x + y. 4y 3x. Start/mål. y 2x. x ( y) 0 x + y 2x 2y. x + y. x + y"

Transkript

1 Kopieringsoriginal 1 Algebraløpet Spill sammen to og to. Spillerne plasserer hver sin spillebrikke på startfeltet og slår to terninger med forskjellig farge annenhver gang. Den ene terningen representerer x og den andre y. Øynene som terningene viser, svarer til verdien av x og y. Regn ut bokstavuttrykket i feltet der du står. Hvis svaret er positivt, flytter du med klokka (til høyre). Hvis svaret er negativt, flytter du mot klokka (til venstre). Hvis du for eksempel slår på den første terningen og 5 på den andre terningen, flytter du + 5 = plasser mot høyre fra startfeltet. Den første som klarer åtte runder, har vunnet. + x x y x y x + y x + y Start/mål y x 4y x x ( y) x + y 0 x + y x y x + y 146 Faktor Kopieringsoriginal 1 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

2 Kopieringsoriginal 10 rette (Tall og algebra) er det samme som H), U), B), i titallssystemet skriver vi slik i totallssystemet: H) U) B) H U B Når x 4 = 6,såerx lik 1 H) U) B) Når vi trekker sammen ðx -- yþ -- ðx + yþ, såfår vi H) x U) y B) x y 5 ðx +1Þðx -- 1Þ er det samme som H) x -- 1 U) x + x -- 1 B) x + x +1 6 x x y er det samme som H) 1x y U) 1xy B) 1x y 7 Hvis vi faktoriserer 1x -- 1x, såfår vi H) x ðx -- Þ U) x 6x B) x ðx -- Þ Hvis vi forkorter brøken 10a,såfår vi 4a H) 5a U) 5a a B) 5a I en trekant er grunnlinjen,0 cm og høyden 5,5 cm. Arealet er da H) 44 cm U) 1,5 cm B) cm 10 Hvis vi regner ut 4y + 1,såfår vi y H) 1 1y U) 1 1y B) 4 1y 1 Faktor Kopieringsoriginal # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

3 Kopieringsoriginal 10 rette (Geometri og beregninger) 1 Hvis katetene i en rettvinklet trekant er cm og 6 cm, så er hypotenusen H) 14 cm U) 10 cm B) cm I en rettvinklet, likebeint trekant er vinklene H) 45,45 og 90 U) 45,45 og 45 B) 0,60 og 90 En linje som berører en sirkellinje i ett punkt, kaller vi en H) diameter U) tangent B) sekant 4 Tegnet for formlikhet er H) U) = B) ~ 5 Arealet A av en sirkel er H) A = r U) A =r B) A = r 6 Volumet V til en sylinder er H) V = rh U) V = r h B) V = rh 7 Volumet V til et prisme er H) V = G h U) V = G h B) V = G h Arealet A av overflaten til en kule er H) A =4r U) A =4r B) A =r H U B 9 Hvis en metallklump veier 50 g og har et volum på 10cm, så er massetettheten H) 500 g/cm U) 5 g/cm B) 50 g/cm 10 En metallklump har volumet 50 cm og har en massetetthet på 9,0 g/cm. Vekten er da H) 450 g U) 59 g B) 5,6 g 1 Faktor Kopieringsoriginal # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

4 Kopieringsoriginal 4 Det gylne snitt 1 Finn gylne snitt og rektangler på bildene. Skolen i Aten, Rafael (14 150) 1 Faktor Kopieringsoriginal 4 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

5 Kopieringsoriginal 5 Det gylne snitt Finn gylne snitt og rektangler på bildene. «Den vitruvianske mann» av Leonardo da Vinci 1 Faktor Kopieringsoriginal 5 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

6 Kopieringsoriginal 6 Det gylne snitt Finn gylne snitt og gylne rektangler på bildene. Nidarosdomen, Trondheim Notre Dame, Paris 1 Faktor Kopieringsoriginal 6 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

7 Kopieringsoriginal 7 Pentomino Alle pentominobrikkene består av fem kvadrater. Pusl sammen brikkene til et rektangel bestående av 10 6 ruter. 1 Faktor Kopieringsoriginal 7 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

8 Kopieringsoriginal 10 rette (Funksjoner) 1 Sammenhengen mellom x og y er y =5x. Hvis y = 175, så erx H) 5 U) 6 B) 7 Stigningstallet til funksjonen y = 1 x + er H) 1 U) Konstantleddet til funksjonen y = 1 x + er H) 1 B) 4 U) -- B) Hvilken av funksjonene går gjennom origo? H) y = x + 5 Funksjonen y = x -- 4 H) går gjennom origo U) er en lineær funksjon B) er en kvadratisk funksjon U) y =--x B) y = x +1 6 Sammenhengen mellom to proporsjonale størrelser x og y kan vi uttrykke på formen H) y = k -- x U) y = kx B) y = k x H U B 7 Sammenhengen mellom to omvendt proporsjonale størrelser x og y kan uttrykkes på formen H) y = k -- x U) y = kx B) y = k x En funksjon viser hvordan en verdi forandrer seg på grunnlag av en annen verdi. Grafen til funksjonen y = 10 blir en x H) parabel U) hyperbel B) rett linje 9 Grafen til funksjonen y = x + blir en H) parabel U) rett linje B) hyperbel 10 Hvilken av funksjonene har den største stigningen? H) y =10x -- 6 U) y =6x +10 B) y = x +1 1 Faktor Kopieringsoriginal # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

9 Kopieringsoriginal 9 10 rette (Likninger og ulikheter) 1 Hva er verdien av x i likningen 7x = 4? H) 1 U) B) Sara trakk en svart kule ut av en pose med to svarte og tre hvite kuler. Hva var sannsynligheten for at dette skulle skje? H) 0 % U) 40 % B) 60 % Hva blir kvadratroten av 400? H) 10 U) 0 B) 40 4 I en likning er høyre side lik x +. Hva blir likningens venstre side når x = 4? H) 16 U) x B) 4 + x 5 Hva er halvparten av halvparten av 00? H) 100 U) 50 B) 5 6 Lærer Harald spiser fem pølser og drikker to brus. Hvor mye må Harald betale når pølse koster x kr og brus koster y kr? H) 5x y U) 5x +y B) 5x : y H U B 7 Arealet av et kvadratisk jorde er 1 km. Hvor lange er sidene til jordet? H),1 km U) 9 km B) under km En stein har volumet 900 cm, og steinsorten har en massetetthet på,0 g/cm. Steinen veier da H),7 kg U) hg B) 0 g 9 Hva blir formelen for høyden h i en sylinder når volumet V og radien r er kjent? H) h = V U) h r r B) h = r V 10 Farfar Ulf kjøper to skjorter og fire slips. Han betaler 440 kr til sammen. Morfar Sverre kjøper en skjorte og fem slips. Han betaler 70 kr til sammen. Hvor mye koster en skjorte? H) 10 kr U) 50 kr B) 100 kr 1 Faktor Kopieringsoriginal 9 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

10 Kopieringsoriginal 10 Pyramider Klipp ut og lim sammen pyramidene. 1 Faktor Kopieringsoriginal 10 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

11 Kopieringsoriginal 11 Kjegle Klipp ut og lim sammen kjeglen. 1 Faktor Kopieringsoriginal 11 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

12 Kopieringsoriginal 1 10 rette (Romgeometri og massetetthet) 1 En romfigur som består av seks kongruente kvadrater, heter H) pyramide U) terning B) sylinder 1m er det samme som H) 10 liter U) 100 liter B) 1000 liter Forholdet mellom volumet til en kjegle og en sylinder med samme radius og høyde er H) 1 U) 1 B) Hva blir løsningen til likningen 4x + 4 = 0? H) 5 U) 0 B) 4 5 Overflaten til en sylinder består av H) to rektangler og en sirkel U) et rektangel og to sirkler B) to rektangler og to sirkler H U B 6 En stein har massetetthet,0 g/cm og veier 900 g. Hva er volumet til steinen? H) 00 cm U) 700 cm B) 100 cm 7 En metallklump veier 00 g og har volumet 100 cm. Hva blir da massetettheten til metallet? H) 1 g/cm U) g/cm B) g/cm 9 10 Hvis du øker radien med 1, hvor mye øker da omkretsen? H) 6, B) Det kommer an på U),14 lengden til radien. 9 Kobber har massetettheten 9,0 g/cm. En lysestake i kobber har volumet 90 cm. Hvor mye veier lysestaken? H) 10 g U) 10 g B) 0,1 g Vi kan senke en gjenstand ned i vann for å finne volumet! ml er det samme som H) 1 cm U) 1 dm B) 1 m 1 Faktor Kopieringsoriginal 1 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

13 Kopieringsoriginal 1 Lykkehjul Sett en blyant med spissen i sentrum av lykkehjulet. Legg binders slik at den kan rotere fritt rundt blyantspissen. Knips så til bindersen og les av tallet der bindersen stopper. 1 Faktor Kopieringsoriginal 1 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

14 Kopieringsoriginal rette (Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk) 1 Hvor mange forskjellige koder har et minibankkort? H) 4 U) B) 40 Hvilken sum er mest sannsynlig å fåhvis du kaster to vanlige terninger? H) 7 U) 6 B) Hva blir svaret på likningen 6x 9 =? H) x =4 U)x =6 B)x =7 4 Når sannsynligheten ikke er lik for alle utfall, bruker vi H) simulering U) forsøk B) addisjon 5 Lotte måler temperaturen i en uke og vil presentere resultatet i et diagram. Hvilket diagram bør hun velge? H) sektordiagram U) stolpediagram B) linjediagram 6 Sara skal på fest. Hun har fem skjorter og fire bukser som hun kan kombinere. Hvor mange ulike antrekk kan hun velge? H) 9 U) 5 B) 0 7 Produktet av en brøk og den omvendte brøken blir alltid H) 0 U) 1 B) H U B Martin trakk en svart kule ut av en pose med tre svarte og ni hvite kuler. Hva var sannsynligheten for at dette skulle skje? H) 5 % U) 50 % B) Ca. 0 % 9 0,00005 er det samme som H), U), b), I en likning er høyre side lik x +4. Hva blir likningens venstre side når x = 5? H) 19 U) 16 B) + 4x Vi bruker bokstaven P for sannsynlighet. 1 Faktor Kopieringsoriginal 14 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

15 Kopieringsoriginal 15 På reise Til disse oppgavene trenger du et atlas og en liste over valutakurser. Valutakurser finner du på internett. Du har kjøpt deg en «jorda rundt billett» og skal nå reise rundt i verden med fly. Alle avstander som du tilbakelegger, skal regnes ut i luftlinje fra utreiseby til ankomstby. Alle tidspunkter er oppgitt og skal oppgis i lokal tid. Lykke til på reisen! 1. Du tar et fly fra Oslo til Amsterdam i Nederland. Flyet letter kl og lander kl I Amsterdam bruker du totalt 10 euro. a) Hva er avstanden mellom Oslo og Amsterdam i virkeligheten? b) Med hvilken gjennomsnittshastighet fløy flyet? c) Hvor mange norske kroner brukte du i Amsterdam?. Neste dag flyr du videre fra Amsterdam til New York i USA. Flyturen dit tar 10,5 timer og flyet letter kl Flyet har en gjennomsnittsfart på 00 km/t. Du tilbringer tre dager og to netter i New York. Totalt bruker du 400 kr i New York. a) Hva er lokal tid når du ankommer New York? b) Hvor mange kilometer har du flydd? c) Hvor mange dollar brukte du i New York?. Du flyr nå fra New York til Mexico City i Mexico. Flyet letter kl. 1.0 og har en gjennomsnittshastighet på 50 km/t. I Mexico bruker du 00 kr. a) Hva er avstanden mellom New York og Mexico City i virkeligheten? b) Når lander flyet i Mexico City? c) Hva heter myntenheten i Mexico? 4. Etter fire dager og tre netter drar du videre til Tokyo i Japan. Klokka er nå 1.00 i Norge. I Japan tilbringer du tre dager og bruker yen. Du kjøper deg et bykart i målestokk 1: og går på vandring i byen. Ifølge kartet har du gått 17,5 cm. a) Hva er klokka i Tokyo? b) Hvor mange kilometer gikk du rundt i Tokyo? c) Hvor mange norske kroner brukte du i Tokyo? 5. Du flyr fra Tokyo til Calcutta i India. Etter en flytur på 7,5 timer er du framme. På flyplassen i Calcutta ser du på et kart at du har reist 4 cm på kartet. a) Hvilken målestokk har kartet på flyplassen? b) Hva blir flyets gjennomsnittshastighet? c) Hva heter Indias myntenhet? d) I hvilken tidssone ligger Calcutta? 6. Klokka 11.0 flyr du fra Calcutta tilbake til Oslo med mellomlanding i Moskva, Russland. På Moskvas flyplass bruker du 50 rubler i de to timene du må vente på flyet til Oslo. Flyet flyr med en gjennomsnittshastighet på 50 km/t. a) Hvor mange norske kroner brukte du i Moskva? b) Hva var klokka da du landet i Oslo? Lurer på hva slags myntenhet de har i Mexico... 1 Faktor Kopieringsoriginal 15 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

16 Kopieringsoriginal rette (Økonomi) 1 Herman tjener kr. Han betaler 00 kr i skatt. Han får utbetalt H) kr U) kr B) 1 00 kr % av kr er H) 150 kr U) 000 kr B) 00 kr I et serielån er H) avdragene like store hver termin U) terminbeløpene like B) rentene de samme hver termin 4 Hvis alle terminbeløpene er like store, er lånet H) et serielån U) et annuitetslån B) verken serielån eller annuitetslån 5 1,5 av kr er H) kr U) 600 kr B) 6000 kr 6 Myntenheten i Tyskland er H) tyske mark U) euro B) tyske kroner 7 Hvor mye koster 50 euro når kursen er 7,0? H) 50 kr U) 90 kr B) 9 kr Hvor mye koster 500 danske kroner når kursen er 110,00? H) 550 kr U) 455 kr B) 500 kr 9 75 euro koster 615 kr. Hva er kursen? H) 461,5 U) B), H U B 10 En plan for hvordan vi skal bruke pengene våre kalles H) en beregning U) et regnskap B) et budsjett 0 kr til fisk, 10 kr til fløte,... 1 Faktor Kopieringsoriginal 16 # CAPPELEN DAMM AS Oslo 010

Kopieringsoriginal 1. Nynorsk. x y. 3x 2y x + 2y. 2 + x. x + y. 4y 3x. Start/mål. x ( y) y 2x. 0 x + y 2x 2y. x + y. x + y

Kopieringsoriginal 1. Nynorsk. x y. 3x 2y x + 2y. 2 + x. x + y. 4y 3x. Start/mål. x ( y) y 2x. 0 x + y 2x 2y. x + y. x + y Kopieringsoriginal 1 Algebraløpet Spel saman to og to. Spelarane plasserer kvar si spelebrikke på startfeltet og slår to terningar med forskjellig farge annankvar gong. Den eine terningen representerer

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor 3. Grunnbok

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor 3. Grunnbok Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner Faktor 3 Grunnbok Bokmål # J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2007 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI 1. Måleenheter 1.1 Lengdeenheter Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm m dm 5 m = 5 10 dm = 50 dm m cm 5 m = 5 10 10 cm = 5 10 2 cm = 500 cm m mm 5 m

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Tema: Tall og algebra Kunne skrive tall på ulike måter. Skrive veldig store og små tall

Detaljer

Øvingshefte. Geometri

Øvingshefte. Geometri Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn omkrets (O)

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor. Grunnbok. Bokmål

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor. Grunnbok. Bokmål Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner Faktor 9 Grunnbok Bokmål Hei til deg som skal bruke Faktor! Dette er Faktor 9 Grunnbok. Til grunnboka hører det en oppgavebok. Her ser du ungdommene

Detaljer

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse Grunnskoleeksamen 2002 Innholdsfortegnelse Delprøve 1...1 Oppgave 1 (2p)...1 Oppgave 2...1 Oppgave 3...1 Oppgave 4...2 Oppgave 5...2 Oppgave 6...2 Oppgave 7 (1p)...3 Oppgave 8 (1p)...3 Oppgave 9 (1p)...4

Detaljer

Matematikk for yrkesfag

Matematikk for yrkesfag John Engeseth Odd Heir BOKMÅL fo re nk Håvard Moe l t e Særtrykk Matematikk for yrkesfag Innhold 1 Tall Vi øver på å legge sammen og trekke fra 4 Regning med positive og negative tall 5 Vi øver på å gange

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

Kapittel 9. Funksjoner

Kapittel 9. Funksjoner Kapittel 9. Funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. Dette kapitlet handler blant annet om: Hva en funksjon er. Lineære

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK Oppgaver Innhold Innhold... 1 Modul 1: Regnerekkefølgen... 2 Modul 2: Overslagsregning og hoderegning... 3 Modul 3: Brøkregning... 9 Modul 4: Koordinatsystemet... 12 Modul 5: Forhold... 14 Modul 6: Proporsjonale

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning.

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. 01.05.98 TEXAS INSTRUMENTS Eystein Raude, EMC eraude@c2i.net MATEMATIKK MED TI-83 GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. Eystein Raude Texas Instruments Kjære bruker av TI-83. Matematikk er både en vitenskap

Detaljer

Scooter/moped Motorsykkel Thales

Scooter/moped Motorsykkel Thales Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Scooter/moped Motorsykkel Thales Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal

Detaljer

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell:

Dette samspillet kan illustreres i følgende modell: Hva betyr kompetanseene i Kunnskapsløftet for vårt arbeid? Alle ene i K 06 er kompetanse, og hvert omfatter tre komponenter som til sammen utgjør kompetansen. De tre komponentene er ferdigheter, forståelse

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Geometri Vi på vindusrekka

Geometri Vi på vindusrekka Geometri Vi på vindusrekka Rektangel og kvadrat... 2 Trekant... 3 Sirkel... 6 Omkrets... 7 Omkrets av sirkel... 9 Pi... 11 Areal... 13 Punkt... 18 Linje... 19 Kurve... 20 Vinkel... 21 Normal... 22 Parallelle

Detaljer

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE

PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE EMNE 1 TALL OG ALGEBRA Sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, og uttrykke slike tall på varierte måter. DE FIRE REGNINGSARTENE

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Matematikk 1P. forenklet

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Matematikk 1P. forenklet Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL Matematikk P forenklet 0 Funksjoner Funksjoner Koordinatsstemet Andreaksen (-aksen) På figuren til venstre ser du et vanlig koordinatsstem. Den vannrette

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer