Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 4. mai Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 4. mai 2007. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister"

Transkript

1 Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 4. mai 2007 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål.

2 OPPGAVE 1 Eivind har kjøpt pølser i forskjellige pølseboder i Oslo sentrum. Han har erfart at prisen på pølser varierer ganske mye i de forskjellige pølsebodene. Han har spurt i fire boder hvor mange pølser de omtrent selger i løpet av en kveld, og resultatet er satt opp i tabellen her: Pris per pølse p (kr) 15,00 18,00 20,00 25,00 Salg S (antall pølser) a) Regn ut inntekten i de fire forskjellige pølsebodene. b) Hvilken pris gir størst inntekt? c) Undersøk om salget er proporsjonalt med prisen. Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 13 av 21

3 OPPGAVE 2 I denne oppgaven er det deloppgaver med valgfrie alternativer. På hver deloppgave skal du velge enten alternativ I med lavest vanskelighetsgrad, eller alternativ II med høyest vanskelighetsgrad. Ved sensuren vil du få mer uttelling for riktig løsning av alternativ II enn for riktig løsning av alternativ I. a) b) c) d) Enten I Løs ligningen 2 x x 20 = 0 Enten I Prisen på en vare stiger fra kroner til kroner. Hvor mange prosent stiger prisen? Enten I Hvor stor er vinkelen i en regulær sekskant? Enten I Hvilken type spiral er dette? Eller II Løs ligningen ved regning ( ) ( ) 3x x 1 x 2 2x = x Eller II Prisen på en vare stiger med 10 prosent. Senere synker den med 10 prosent. Hvor mange prosent har prisen endret seg? Eller II Tegn eller konstruer en regulær sekskant. Eller II Tegn figurene nedenfor i egen besvarelse. Tegn et trinn til i fraktalen. e) Enten I Finn vinkel B i den rettvinklede trekanten ABC der A = 90 o, AC = 4,2 cm og BC = 6,9 cm. Eller II Trinn 1 Trinn 2 C 4,2 cm A 6,9 cm B 100 m En båt er 100 meter fra land. Vinkelen mellom vannflaten og siktelinjen til toppen av fyret er 36,8 o og mellom vannflaten og til nedre kant av fyret 31,2 o. Hvor høyt er fyrtårnet? Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 14 av 21

4 OPPGAVE 3 Figuren nedenfor viser strandlinja til et tjern. Målestokken på figuren er 1 : Det betyr at 1 cm på figuren svarer til 2500 cm i virkeligheten. a) Du skal anslå arealet av tjernet. Velg en geometrisk figur, og vis utregningen. Bunnen skråner jevnt ned mot det dypeste punktet. Dette punktet ligger 7,2 m under overflaten. b) Bruk arealet fra a), og anslå volumet av vannet i tjernet. Tjernet har for surt vann til at fisk kan trives. For å heve vannets ph-verdi, vil vi tilsette kalk. For å regne ut hvor mye kalk en må tilsette for å heve ph-verdien med én enhet, kan vi bruke formelen 4 m = 4, V Her er m kalkmengden målt i gram. V er antall liter vann i tjernet. c) Regn ut hvor mange kg kalk som må tilsettes for å heve ph-verdien med én enhet. OPPGAVE 4 Det finnes en type spilleautomat med tre hjul, der hvert hjul har seks bilder: ett bilde av et eple, to bilder av en banan og tre bilder av en appelsin. Hjulene snurrer rundt uavhengig av hverandre. Når man drar i en arm, stopper hjulene tilfeldig, og bildet av en frukt blir synlig på hvert hjul. a) Hva er sannsynligheten for at hjulet til venstre viser en banan? b) Hva er sannsynligheten for å få eple på alle tre hjulene? c) Tre like frukter gir gevinst. Hvor stor er sannsynligheten for å få gevinst? Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 15 av 21

5 OPPGAVE 5 Kari og Ola har fått en sønn, Trygve, og har stor interesse av å følge med i vektøkningen til sønnen. Tabellen nedanfor viser vekten til Trygve x måneder etter fødselen: Måned x Vekt (gram) a) Bruk regresjon, og vis at funksjonen f gitt ved f( x ) = ,097 x er en brukbar modell for vekten til Trygve det første leveåret. b) Tegn grafen til funksjonen f. Bruk x-verdier fra 1 til 11. c) Hvor gammel er Trygve når han veier 7500 g? d) Finn ved regning vekten til Trygve når han er 3 år, dersom modellen fortsatt gjelder. Kommenter svaret. Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 16 av 21

6 OPPGAVE 6 En rettvinklet trekant kalles kheopsgyllen hvis forholdet mellom hypotenusen og den korteste kateten er tilnærmet 1,62, dvs. hypotenusen den korteste kateten 1, 62 Trekanten PQ R er kheopsgyllen. QR = 10 cm a) Hvor lang er PR? b) Hvor store er vinklene i ΔPQR? Kheopspyramiden i Egypt har kvadratisk grunnflate med sider 230,0 meter. Skissen nedenfor viser pyramiden sammen med skyggen den kaster. En mann har stilt seg i punkt D, slik at enden av skyggen hans faller sammen med enden av pyramidens skygge (i punktet E). Lengden BE av skyggen er 431,3 meter. Lengden DF av mannen er 2,0 meter. Mannens skygge DE er 7,5 meter. AB står vinkelrett på sidekanten i grunnflaten. c) Forklar at Δ AEC og ΔDEF er formlike. d) Bruk c) og finn pyramidens høyde, AC. e) Undersøk om ΔABC er kheopsgyllen. Til høyre ser du et bilde av Kheopspyramiden. Den ble bygd ca år før Kristus. Thales ( f.kr.) klarte å beregne høyden av den. Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 17 av 21

7 OPPGAVE 7 I denne oppgaven skal du velge enten alternativ I eller alternativ II. De to alternativene teller like mye ved sensuren. Alternativ I Bildet viser et utsnitt fra Palazzo Vendramin-Calergi i Venezia. Vi har laget en skisse av vindusutformingen. Vi skal bruke trekanten ABC på skissen nedenfor til å finne radien r i den minste sirkelen når radien i den største sirkelen er 80 cm. r C C A B a) Forklar at AC = 40 + r b) Finn et uttrykk for BC. c) Finn r. Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 18 av 21

8 Alternativ II Figuren viser en regulær sekskant inni en regulær tolvkant. Begge har sidekanter lik 10 cm. a) Vis ved å bruke figuren at det går an å lage et mønster av regulære trekanter, firkanter og sekskanter. Figuren er også lagt ved som vedlegg. Før løsningen din på vedlegget, og lever vedlegget inn sammen med besvarelsen. b) Hva er differensen mellom arealet av tolvkanten og arealet av sekskanten? Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 19 av 21

9 (ingen tekst) Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 20 av 21

10 Namnet/navnet på skolen Klasse Eksaminand nr. VEDLEGG 1 VG1341 Eksamen VG1341 Matematikk 1MY Side 21 av 21

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse Grunnskoleeksamen 2002 Innholdsfortegnelse Delprøve 1...1 Oppgave 1 (2p)...1 Oppgave 2...1 Oppgave 3...1 Oppgave 4...2 Oppgave 5...2 Oppgave 6...2 Oppgave 7 (1p)...3 Oppgave 8 (1p)...3 Oppgave 9 (1p)...4

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

ENT3R. Oppgavehefte. Basert på tidligere eksamener for 10. klasse. Tommy Odland 2/4/2014

ENT3R. Oppgavehefte. Basert på tidligere eksamener for 10. klasse. Tommy Odland 2/4/2014 ENT3R Oppgavehefte Basert på tidligere eksamener for 10. klasse Tommy Odland 2/4/2014 Dette er et oppgavehefte med oppgaver inspirert fra tidligere eksamener for 10. klassinger. Målet er at heftet skal

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Scooter/moped Motorsykkel Thales

Scooter/moped Motorsykkel Thales Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Scooter/moped Motorsykkel Thales Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal

Detaljer

DEL1 Uten hjelpemidler

DEL1 Uten hjelpemidler DEL1 Uten hjelpemidler Oppgave 1(20 poeng) a) Livfyller41,5literdrivstoffpåbilensin.Hunbetaler 509,62 kroner. Bruk informasjonen på bildet. Gjør overslag og finn ut om Livharenbilsombrukerbensin(95)ellerdiesel(D).

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål DEL 1 Oppgave 1 63023 a) Gjør overslag: 101 699 b) Tallet 11011 er skrevet i totallssystemet. Gjør det om til

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

IKT-basert eksamen i matematikk

IKT-basert eksamen i matematikk IKT-basert eksamen i matematikk Hvordan besvare Del 2 av eksamen i matematikk? Vi viser til beslutningen om innføring av revidert eksamensordning for sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk fra og

Detaljer

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue GeoGebra Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet Bjørn Ove Thue 1 Om GeoGebra GeoGebra er et dynamisk verktøy som forener geometri, algebra og numeriske utregninger. Programmet er gratis og kan lastes

Detaljer

10 Funksjoner. Lineære funksjoner

10 Funksjoner. Lineære funksjoner 10 Funksjoner Lineære funksjoner 1 En bedrift skal produsere postkasser og kalkulerer med faste kostnader på 15 000 kroner og variable kostnader på 50 kroner per kasse. a) Hva koster det totalt å produsere

Detaljer

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag 1T Eksamen. Høst 24.11.2010. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsningsforslag 1T Eksamen 6 Høst 4.11.010 Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Sammendrag De fleste forlagene som gir ut lærebøker til den videregående skolen, gir ut løsningsforslag til tidligere

Detaljer

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time.

c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. c) I løpet av noen år steg Gretes lønn fra 160 kroner per time til 184 kroner per time. 1) Hvor mange prosent steg lønnen? Konsumprisindeksen (KPI) var 100 det året Grete tjente 160 kroner per time. 2)

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Øvingshefte. Geometri

Øvingshefte. Geometri Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn omkrets (O)

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

DEL1 Uten hjelpemidler

DEL1 Uten hjelpemidler DEL1 Uten hjelpemidler Oppgave 1(24 poeng) a) Andersenkjøperfembord.Iendenav hvertbordstårdetettallsomforteller hvor mange centimeter bordet er. Se bildet til høyre. Gjør overslag og finn ut omtrent hvor

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer