Innsikt perspektiver på arbeidsmarkedet nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innsikt perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 04 2011"

Transkript

1 Innsikt perspektiver på arbeidsmarkedet nr Foto: Istockphoto / Ekely 2 Framtidstro Tyrkia er ett av få land ved Middelhavet som ser positivt på utsiktene i arbeidsmarkedet. Ellers er det mørke skyer mange steder. Arbeidsgivere i hele Norge ser fremdeles lyst på framtiden, men optimismen er mest markant i Oslo-området. Uklare utsikter Uro i verdensøkonomien demper norske arbeidsgiveres optimisme. Likevel er det fremdeles flere som vil øke enn redusere bemanningen ifølge Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for 1. kvartal. 4 Mangfold Dyveke Hamza, senior bedriftsrådgiver i Manpower Professional, mener vi må gjøre oss mer attraktive for arbeidssøkere fra andre land. Vi ser tendenser til noe mer nøkternhet når det gjelder ansettelser hos norske arbeidsgivere i starten av. Dette er en utvikling vi selvsagt følger nøye med på, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup. Hun understreker at norske arbeidsgivere fremdeles er positivt innstilt og planlegger å øke bemanningen i neste kvartal, men at de er blitt noe mer forsiktige enn ved forrige måling. Regionale forskjeller Det er store regionale forskjeller i forventningen til bemanningsbehovet for de neste tre måneder. Det er arbeidsgiverne i Stor-Oslo som forventer kraftigst økning i bemanningen ved inngangen til. Her er det en økning i netto forventet bemanning på 17 prosent. Netto forventet bemanning er differansen mellom andelen arbeidsgivere som sier de vil øke bemanningen og andelen som vil redusere. Mørkt i nord Arbeidsgiverne i Nord-Norge befinner seg i den andre enden av skalaen. Her er det en nedgang i netto forventet bemanning på 16 prosent, altså en kraftig overvekt av arbeidsgivere som sier de vil redusere bemanningen. Også arbeidsgivere i andre deler av landet ser for seg en reduksjon i bemanningen. Her er det en nedgang i netto forventet bemanning på henholdsvis 9 prosent for Østlandet og 3 prosent for Sør- og Vestlandet. I Midt-Norge derimot er de mer optimistiske. Her er det en økning i netto forventet bemanning på 8 prosent. Sammenligner vi forventningene foran 1. kvartal med tilsvarende periode for ett år siden, er det en økning i netto forventet bemanning i fire av fem regioner. Bare i Nord-Norge er det en nedgang på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. 8 Følelser på jobb Følelser er viktige for trivsel og effektivitet på jobb, men ikke alle følelser er like produktive. Følelser i konfliktsituasjoner viser ofte engasjement for jobben.

2 MANPOWER OG Manpower Professional Svakere forventninger for netto forventet bemanning, ulike bransjer 28, 1. kvartal bygg og anlegg finans produksjon Olje og Gass handel og servicenæringen Norske bedrifter har fremdeles behov for arbeidskraft, men det er færre som sier de vil ansatte nå enn for tre måneder siden. Endringen er størst i finansnæringen. Verdens børser har de siste ukene vaklet videre nedover, og strømmen av dårlige nyheter fra land som Hellas, Italia og Spania skaper frykt for den økonomiske utviklingen videre. Selv om norsk næringsliv og finansnæring foreløpig merker lite til krisen i eurolandene, lever vi ikke i en beskyttet boble. Mange norske bedrifter vil også rammes om krisen i Europa forverres, men fortsatt er norske arbeidsgivere relativt optimistiske. Liten uro foreløpig Sett under ett ser norske arbeidsgivere i alle bransjer positivt på bemanningssituasjonen for første kvartal. I alle bransjer er det flere virksomheter som vil ansette enn som vil nedbemanne, noe som gir positive tall for netto forventet bemanning. Det er likevel verdt å merke seg at optimismen er dalende, og for noen bransjer er det en lavere forventning sammenlignet med forrige kvartal. Forsiktigere finans Finansnæringen, som har markert seg som ukuelige optimister gjennom alle MEOS-undersøkelsene, er den bransjen som har kraftigst nedgang i sine bemanningsplaner sammenlignet med forrige måling. Mens de rapporterte en netto forventet bemanningsøkning på 31 prosent i 4. kvartal 211, er de nede på 11 Hele verden merker europeisk krise Gjeldskrisen i Europa har globale ringvirkninger. Selv om arbeids markedsbarometeret viser at arbeidsgivere i de fleste land fremdeles er optimister, er det færre som tror de vil øke bemanningen de neste tre måneder. Manpowers internasjonale arbeidsmarkedsbarometer (MEOS) er en stor undersøkelse der over 6 arbeidsgivere i 41 land og landområder blir spurt om hvilke planer for bemanning de har de kommende tre måneder. Til tross for stor usikkerhet på det globale arbeidsmarkedet, forventer arbeidsgivere i de fleste land økt bemanning kommende kvartal. Optimismen er lavere enn for tre måneder siden i 3 av de 41 landene som er med i undersøkelsen. I 23 land og landområder er det en nedgang i forhold til tilsvarende periode i fjor. Sett i lys av den senere tids økonomiske krise er det ingen overraskelse at optimismen er størst i India, Brasil, Taiwan og Panama, mens arbeidsgivere i land som Hellas, Ungarn og Italia melder om de svakeste bemanningsutsiktene. I Europa finner vi den største optimismen i land som Tyrkia, Tyskland, Norge og Sverige. I en global økonomi er ingen skjermet. Gjeldskrisen i Europa har global innvirkning også for Kina, som har Europa som sitt største eksportmarked. Kinas betydelige nedgang fra første kvartal 211 skyldes også bevisste forsøk fra myndighetenes side på å kjøle ned prosent for 1. kvartal for. De forventer derfor fortsatt nyansettelser i. Også varehandel, restaurant og hotell har kraftig reduksjon i forventet bemanningsbehov. Opptur i olje Størst optimisme ved inngangen til er det innenfor olje- og gass. Bransjen rapporterer om en netto forventet bemanningsøkning på 14 prosent for de neste tre måneder. Også innenfor energisektoren er det positive forventninger med en netto forventet bemanningsøkning på 13 prosent. Dette er de mest optimistiske tall for denne bransjen siden fjerde kvartal 28. den hjemlige økonomien. I USA er tendensen oppadgående eller stabil i ni av tretten bransjer sammenliknet med både foregående kvartal og første kvartal 211. Japanske arbeidsgivere melder om de mest optimistiske utsiktene til nye ansettelser siden tredje kvartal 28. Arbeidsgivere i Asia/Stillehavsområdet oppgir fortsatt positiv forventet bemanning. Jobbsøkere i India vil trolig dra fordel av den sterkeste bemanningsveksten som er meldt blant de åtte landene og landområdene i denne regionen, og Følg Manpower Norge på: Beskjedent i bygg Ikke overraskende er de noe mer pessimistiske innenfor bygg- og anleggsbransjen, og denne pessimismen har vært tiltagende gjennom året. Bransjen har en netto forventet bemanningsøkning på 4 prosent for 1. kvartal, en nedgang på prosent fra forrige kvartal, og 7 prosent nedgang på årsbasis. Arbeidsmarkedsbarometeret MEOS som måler bedrifters planer for økning eller reduksjon i bemanningen har tidligere vist seg å samsvare godt med den faktiske sysselsettingsveksten. 7 norske arbeidsgivere er spurt om sine bemanningsplaner de neste tre måneder. (Kilde: Manpowers arbeidsmarkedsbarometer 1. kv. ) den aggressive rekrutteringen av IT-personell forventes å forsterke konkurransen om kompetanse. Sammenligne med tilsvarende kvartal i fjor, er det imidlertid en nedgang i forventet bemanning i seks land og landområder. I Amerika melder arbeidsgivere i samtlige ti land i undersøkelsen om positive bemanningsutsikter for første kvartal. Regionalt er forventningene høyest i Brasil og lavest i USA, hvor arbeidsgiverne ikke desto mindre forventer en liten økning kommende kvartal. manpowerblogg.no Twitter Mangfold fordi det er nødvendig Samtidig som arbeidsledigheten i mange land stiger, sliter mange bedrifter med å finne riktige folk til jobben. Dette gjelder også i Norge. Behovet for kvalifisert arbeidskraft framover vil være langt større enn tilbudet. Derfor må bedrifter kunne rekruttere på tvers av landegrenser, og de må være i stand til å lede en stab som blir stadig mer kulturelt mangfoldig. I ManpowerGroup er det i dag over 1 nasjonaliteter i jobb, og en av fire ingeniører vi har i jobb i Manpower Professional Engineering har utenlandsk bakgrunn. Behov for rekruttering fra utlandet, spesielt innen spesialkompetanse, har vi bare sett begynnelsen på. Mye av fokuset på utenlandsk arbeidskraft i Norge har vært på de som jobber i service- og manuelle yrker, men hele 36 prosent av bedriftslederne sier de har fra én til over 2 utenlandske medarbeidere på mellomleder- eller ledernivå, viser en global undersøkelse fra ManpowerGroup. Også internasjonalt viser det seg at utenlandske ledere spiller nøkkelroller i mange bedrifter, og trenden med ledere fra andre land er økende. Det betyr at konkurransen om talentene i økende grad vil være internasjonal. Det må vi forberede oss på. I følge undersøkelsen er språkbarrierer det største hinderet for mer rekruttering fra utlandet til Norge. Over halvparten av de spurte sier dette er den største utfordringen. Kulturforskjeller, kostnader, visumutfordringer og annet havner mye lenger ned på listen. Språk kan læres, og praktiske utfordringer kan løses greit. Det trengs nytenkning og en bevisst rekrutteringsstrategi for at bedrifter skal kunne koble tilbud og etterspørsel av arbeidskraft på en god og fleksibel måte, ikke bare innenfor eget lands grenser. Maalfrid Brath Konsernsjef i Manpower Facebook 2 3

3 Foto: Istockphoto / skynesher Vil ha mangfold i ledelsen Mennesker med flerkulturell bakgrunn har ofte vanskeligheter med å få ledende stillinger i Norge selv om de kan være vel så godt kvalifiserte som etniske nordmenn. Global Future er et samarbeidsprosjekt mellom Manpower Professional Executive og Næringslivets hovedorganisasjon som skal skape større mangfold i norske styrer og ledergrupper. Personer med flerkulturell bakgrunn, høyere utdanning, gode norskkunnskaper og lederambisjoner kan delta i programmet. Foto: Istockphoto / anouchka Er du selvstending og engasjert? «Spennende og utfordrende stilling for selvstendig og engasjert person». Hvis du synes dette høres kjent ut skyldes det nok at denne setningen inneholder fire av de mest vanlige ordene brukt i stillingsannonser. Se hele listen over de mest brukte moteordene i stillingsannonser på vår blogg: Foto: Istockphoto / juanestey Mangfoldsportalen.no Mange bedrifter blir usikre med tanke på å få mennesker med flerkulturell bakgrunn inn på arbeidsplassen. Mangfoldsportalen.no er et nettsted fylt av nyttige tips om rekruttering, arbeidsmiljø, juss og andre ting i et mangfoldig arbeidsliv. Manpower Professional Executive har blant annet utarbeidet nyttige råd ved rekruttering. Mangfoldsportalen henvender seg til arbeidsgivere, tillitsvalgte og opplærings- og HR-ansvarlige i virksomheter i både offentlig og privat sektor. Mangfold er viktig for Dyveke Hamza, konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower- Group og regiondirektør Tarik Demirovic i Manpower Professional Engineering. Mangfold gir gevinst Norge mangler arbeidskraft. Likevel slipper mange kvalifiserte innvandrere ikke til på arbeidsmarkedet, og utenlandske jobbsøkere synes de møter for mange krav og hindre. Den demografiske utviklingen er vår største utfordring. Vi blir flere eldre, flere trygdede og flere i utdanning i forhold til andelen yrkesaktive. Gjør vi ikke noe aktivt vil vi få en alvorlig mangel på både hender og hoder i det norske arbeidsmarkedet, sier Dyveke Hamza, senior bedriftsrådgiver i Manpower Professional. Hun mener vi må gjøre oss mer attraktive for utenlandske arbeidssøkere og utnytte kompetansen i innvandrermiljøene bedre. Vil bidra men får ikke Mange mennesker står utenfor arbeidslivet i Norge. For eksempel har mange innvandrere ønsket å bidra i det norske samfunnet, men de får ikke anledning. Det er nedverdigende for dem, og dårlig samfunnsøkonomi for Norge. Ingen er tjent med at mennesker som vil jobbe i stedet går på trygd. Det er sløsing med verdifulle ressurser, sier Hamza. Hun mener bedriftene går glipp av mer enn verdi full ar- beidskraft hvis de ikke slipper innvandrere til. Ansatte med en flerkulturell bakgrunn har kompetanse og erfaring som kan vise seg verdifull, for eksempel i kontakt med utenlandske kunder eller samarbeidspartnere. Kjennskap til kultur, forretningsskikk, lover og regler i et annet land er uvurderlig kunnskap, sier Hamza. I tillegg gir et større mangfold blant de ansatte er rikere og morsommere arbeidsmiljø. Språkkurs som barriere Hamza mener også vi må gjøre det enklere og mer attraktivt for utenlandske arbeidssøkere å komme til Norge. For å få permanent oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, må utlendinger ha bestått en egen prøve i norsk og samfunnskunnskap. Asylanter, flyktninger og andre som søker opphold på humanitært grunnlag får opplæringen betalt av staten, men kommer du som arbeidssøker må du betale selv, sier Hamza. Et norskkurs koster gjerne kroner. Hun har møtt både arbeidsgivere og arbeidssøkere som opplever dette som et unødvendig hinder. Dette gjelder spesielt i en del bedrifter som søker høykvalifisert arbeidskraft, som er internasjonalt orientert og kanskje har engelsk som arbeidsspråk. Da oppleves ikke kravet om å kunne norsk som like relevant. Vi har fått høre fra arbeidsgivere at de mister verdifull kompetanse på grunn av disse prøvene. Norsk skepsis Hamza tror mange norske bedrifter nærer en ubegrunnet skepsis til å ansette mennesker med en annen bakgrunn enn de selv har. Det er ikke nødvendigvis snakk om bevisst diskriminering, men mer et uttrykk for usikkerhet. Jeg tror skepsisen vil forsvinne etter hvert som nye generasjoner kommer inn i ledelsen. De unge er mer orientert mot mangfold og mer vant til å jobbe sammen med mennesker med forskjellig bakgrunn, sier hun. For Manpower Professional, som bistår mange norske bedrifter med rekruttering, skal verken fordommer eller andre hindre stå i veien for oppdraget. Vi driver kompetansebasert rekruttering, og da handler det utelukkende om å finne den rette personen til stillingen uavhengig av vedkommendes kjønn, alder, kulturelle eller religiøse bakgrunn, sier Hamza. Noen ganger trengs det spesiell tilrettelegging i en periode, og hjelp til å finne bolig eller skole, og vi kan gi råd og veiledning til oppdragsgiver knyttet til dette. Må ha mer å lokke med Dyveke Hamza mener det er mulig for Norge å rekruttere flere dyktige fagfolk fra utlandet, men da må vi gjøre det enklere og mer attraktivt å komme hit. Vi må markedsføre det som er attraktivt for arbeidssøkere, ikke bare det vi er mest fornøyd med selv. Kommer du som turist er vakre fjell og fjorder kanskje det du er ute etter, men for de som kommer hit for å jobbe er det andre ting som betyr mer. Det kan være spennende teknologimiljøer, sosial trygghet, gode velferdsordninger eller et godt skoletilbud, sier Hamza. Det kan kanskje være overraskende for mange, men det er ikke sikkert en indisk ingeniør synes den norske skolen er bra nok for barna hans. Han vil de skal gå på en god internasjonal skole. Da må vi kunne tilby det. «Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt for arbeidssøkere å komme til Norge.» Dyveke Hamza Nå må vi våkne USA og Europa har lenge kunne velge og vrake i attraktive talenter fra andre deler av verden. Nå skjerpes den globale konkurransen om arbeidskraften, og da må vi legge om politikken, sier Sally Khallash. Khallash er forsker ved Instituttet for fremtidsforskning i København og University of Oxford, og forsker på den globale mobiliteten i arbeidsmarkedet. Hun tror ikke politikerne i de europeiske land fullt ut har forstått hvordan globaliseringen vil påvirke oss i årene som kommer. Vi har vært attraktive for arbeidsinnvandrere fra Asia, Afrika og Øst-Europa, men nå er den økonomiske maktbalansen i ferd med å skifte, og dermed også migrasjonsstrømmene, sier Khallash. Det betyr at vi må bli mer opptatt av hva vi kan tilby enn hvilke krav vi skal stille. Arbeidsinnvandringen til Europa har sammenheng både med den kraftige økonomiske og den demografiske utviklingen. Vi blir stadig flere eldre i de europeiske land, og stadig færre i arbeidsdyktig alder. Denne utviklingen vil ytterligere forsterkes de neste årene. Vi vil få enda større behov for arbeidskraft, men kanskje også større vanskeligheter med å finne den, sier Khallash. Økonomiske utfordringer Den økonomiske veksten i land som India, Kina og Brasil har vært formidabel de siste årene. Mens Kinas BNP har økt med 117 prosent de siste ti år har veksten i BNP bare vært 19 prosent i USA og 1 prosent i Europa. Generelt vil talentene trekkes mot arbeidsmarkeder der de får de beste betingelser. Med sterk økonomisk vekst i Østen, Sør-Amerika og Afrika vil lønningene for de best kvalifiserte jevnes ut. Da kan vi oppleve at vi ikke bare får problemer med å lokke til oss talenter, men at våre talenter vil velge å reise ut. Ikke bare penger som trekker Nå er det ikke bare økonomi og lønninger som får folk til å flytte på seg. De mest attraktive arbeidstakerne er på jakt etter selskaper, land og regioner som kan sikre dem velferdsgoder, sosial trygghet og politisk stabilitet. De vil ha gode skoler til barna sine og varierte kulturtilbud. De viktigste faktorene for å trekke til seg attraktiv arbeidskraft er muligheter for personlig utvikling og læring, fleksible arbeidstidsordninger og hjelp til etablering, sier Khallash. Vestlige demokratier har fremdeles mye å by på i disse områdene, og det bør vi utnytte. For det er slett ikke sikkert vi kan lokke med de beste lønningene særlig lenge. 4

4 MANPOWER Tre om mangfold Coca-Cola Enterprises Norge har ansatte fra 46 nasjoner, språkopplæring i arbeidstiden, egne bønnerom, utvidet mattilbud i kantinen og fleksible ferieordninger tilpasset ulike religiøse høytider. Mangfoldet er et lønnsomt resultat av bevisst rekruttering. muligheter Mangfoldige Vi er stolte av å være en inkluderende og mangfoldig virksomhet, men dette er ikke noe vi gjør for å være snille, sier kommunikasjonssjef Vibeke Hansen i Coca-Cola. Mangfoldet er et resultat av hvordan vi tenker og rekrutterer. Vi er først og fremst opptatt av å få de riktige personene til jobbene. Vi bryr oss ikke om hva du heter eller hvor du kommer fra, men hva du kan tilføre. Mangfold i ledelsen Totalt har 17 prosent av de 11 ansatte i Coca-Cola Enterprises Norge innvandrerbakgrunn, og mangfoldet gjelder både administrative funksjoner og produksjon, lager og distribusjon. 13 prosent av lederne har innvandrerbakgrunn, og det er en betydelig intern rekruttering både fra Norge og selskapets internasjonale nettverk. Bedriften er også opptatt av å gi de ansatte muligheter for videreutdanning og karriere. Vi har blant annet tilbud om norskopplæring, og det benytter mange seg av. Det å kunne språket er en forutsetning, både for å skape dialog og samarbeid, men også av hensyn til sikkerhet på arbeidsplassen. Inkluderende bedriftskultur Legger du merke til at alle hilser på oss? spør hovedverneombud Helge Dagsvold. Han viser vei gjennom produksjonsanlegget og det enorme automatiske lageret. Dette med å hilse er en del av bedriftskulturen her. Alle skal være høflige og vise respekt for hverandre. Coca-Cola har fast rutine for å oppfordre søkere med mangfoldig bakgrunn til å søke på alle utlyste stillinger. Helt siden bedriften ble etablert i Norge i 1996 har det vært en mangfoldig arbeidsplass der afghanere og afrikanere, indere og pakistanere jobber side om side. Selvfølgelig hender det at vi har diskusjo- ner, som på alle andre arbeidsplasser. Men vi løser diskusjoner gjennom dialog og gjensidig tilnærming, sier Dagsvold. Respekt og toleranse skal gjelde alle i hele organisasjonen, uansett kjønn, religion eller seksuell legning. Og den felles plattformen er norsk språk, norsk tradisjon og norsk lov og at alle bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Mangfold på menyen Også i den store felles kantinen er det mangfoldet som gjelder. Ikke bare er det noe for enhver smak, men også for dem som vil ha halalkjøtt eller vegetariske retter. Mangfoldet i bedriften markeres i tillegg med meny, flagg og inpirasjon fra de ulike landene som er representert. Vi oppfordrer alle til å skifte litt på hvem de tar pause sammen med, men i praksis er det slik at de som jobber sammen gjerne også spiser sammen. Derfor er vi også bevisst på hvordan vi setter sammen teamene. Vi vil helst Kommunikasjonssjef Vibeke Hansen og hovedverneombud Helge Dagsvold er stolte over å jobbe i en bedrift med ansatte fra 46 ulike nasjoner. at alle skal omgås alle, og forsøker å motvirke alle tendenser til klikkdannelser, sier Dagsvold. Internasjonal bedrift Det er ingen overdrivelse å si at Coca-Cola finnes i hele verden. Du finner Coca Cola i 26 land. Til sammenligning har FN 24 medlemsland. For oss er det selvfølgelig at mennesker fra ulike land og kulturer jobber sammen, og det er ikke uvanlig at ansatte flytter mellom land for å hente inspirasjon og få nye impulser, sier Vibeke Hansen. Vi ser mangfoldet utelukkende som en fordel. Det styrker oss og gir oss større bredde i ideer og perspektiver. Husk at kundene våre også er svært mangfoldige! Norske bedrifter har vanskeligheter med å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft, og mange mener vi må bli flinkere til å rekruttere utenlands eller blant innvandrere i Norge. Vi har spurt noen norske bedrifter om hva slags rekrutteringspraksis og hvilke erfaringer de har med mangfold i bedriften. Tone Rognstad, direktør for profilering og rekruttering i Statoil Statoil er attraktiv som arbeidsgiver i Norge samtidig som vi er et internasjonalt selskap som rekrutterer i et globalt arbeidsmarked. For oss har mangfold en verdi i seg selv. Vi mener at mangfold er nødvendig i en global og bærekraftig virksomhet. Hver femte nyansatt i Statoil er ikke norsk statsborger. Blant nyutdannede er bare halvparten norske statsborgere. Andelen ikke norske totalt i selskapet er 6 prosent og økende. Vær oppmerksom på at vi ikke registrerer etnisitet, kun hvilket statsborgerskap medarbeideren har. Det etniske mangfoldet er derfor langt høyere, uten at vi kan tallfeste den. For oss er mangfold så viktig at vi har nedfelt det i selskapets verdier. Der sier vi at vi skal være nysgjerrige, samarbeide og dele erfaring, og at vi skal dyrke og verdsette mangfold. Tove Selnes, HR-direktør i Opera Software Vi rekrutterer bredt og over hele verden, og det har vi gjort siden selskapet ble grunnlagt. Vi venter heller lenger på den rette personen, og plukker den beste kandidaten uansett bakgrunn. At konsernspråket vårt er engelsk, og at vi ikke krever at de ansatte skal kunne norsk er også en fordel med tanke på å tiltrekke seg arbeidskraft fra utlandet. Vi har mer enn forskjellige nasjonaliteter i selskapet og flesteparten av disse nasjonalitetene jobber ved hovedkontoret i Oslo. Vi har opp mot 6 prosent ansatte med flerkulturell bakgrunn i Oslo. For oss er mangfold en forutsetning for å kunne være konkurransedyktige på verdensbasis. Storparten av markedet vårt er ikke i Norge, så det er viktig for oss å ha ansatte med forskjellig erfaring og bakgrunn som kan utfylle hverandre og tilpasse Opera til forskjellige markeder og ønsker. Vi har særdeles stor glede av hverandre og vårt internasjonale arbeidsmiljø, og vi lærer noe nytt hver eneste dag. Bjørg Leganger, fagsjef seksjon for personalledelse, Oslo kommune Oslo kommune har hatt en egen handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger siden 21. Den har 1 tiltak, men det mest sentrale har nok vært tiltaket om at dersom det finnes en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn til en stilling, skal vedkommende innkalles til intervju. Oslo kommune har som målsetting at de ansatte skal gjenspeile byens befolkning, og vi har cirka 2 prosent med ikke-vestlig bakgrunn blant våre ansatte. Det er derfor også naturlig for oss å ha mangfold i vår tjenesteproduksjon. Mange steder er mangfoldet i dag en helt naturlig del av arbeidsplassen. Men det er en utfordring for oss å rekruttere ansatte med minoritetsbakgrunn til en del stillinger og stillingskategorier. Samtidig er det enkelte språklige utfordringer, særlig der det er mange ulike språk og kulturer representert på samme arbeidssted. 6 7

5 Gi meg de brennende hjerter I arbeidslivet verdsettes saklighet og fornuft høyt, mens følelser ofte blir nedvurdert. Likevel har følelser stor betydning for arbeidsmiljøet og for produktiviteten. Illustrasjon: Istockphoto / Pingebat De fleste av oss tilbringer flere timer hver dag sammen med kolleger enn med familie og venner, og for mange er jobben en viktig del av identiteten. Derfor ville det også være rart om vi ikke skulle få vise følelser på jobben. Men normene for hva som er akseptable følelser varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass. Og hvor mye følelser skal man gi rom for? En god klem En god latter eller en forsiktig flørt bidrar trolig bare positivt til arbeidsmiljøet, mens krangler, baksnakking og mobbing kan gjøre alvorlig skade. ManpowerGroups siste Work Life-undersøkelse viser at det er bred aksept for slike følelser på jobben. Omtrent 6 av 1 har fått seg en god latter sammen med sjefen, og like mange har snakket med sjefen om private forhold. Omtrent halvparten har gitt sjefen en klem. Dessverre er det også mange som har opplevd konflikter og negative følelser på jobb: 12 prosent har opplevd mobbing fra sjefen, og i enkelte bransjer har opptil 4 prosent baktalt sjefen sin. Svarene minner oss om at mellommenneskelige forhold på jobben er noe som særlig ledere skal være svært bevisste på. Dette handler om god ledelse, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup. Kjønnsforskjeller Ikke overraskende er det visse kjønnsforskjeller i hvordan følelser uttrykkes på jobb. 1 av 3 mannlige sjefer innrømmer å ha flørtet med medarbeidere på jobben. Til gjengjeld sier 29 prosent av kvinnene, og bare 6 prosent av mennene, at de har grått foran sjefen. Undersøkelsen viser at det er større rom for å vise følelser i kvinnedominerte bransjer som læreryrket, handel, helse og omsorg, kontor og kundeservice, mens det er mindre vanlig å vise følelser i mannsdominerte bransjer som bygg og anlegg eller industri og transport. Dette har nok ikke så mye med biologi å gjøre, men mer det at det er mer sosialt akseptert at kvinner viser følelser også på jobb, sier Kjell B. Hjertø, førsteamanuensis på Høyskolen i Hedmark og BI. Han har tatt doktorgrad på konflikter i arbeidsgrupper og hvordan de påvirker prestasjoner i arbeidslivet. Konstruktive konflikter Hjertø har først og fremst sett på hvordan følelser kommer til uttrykk i forbindelse med uenighet og konflikt på arbeidsplassen. Han mener norske ledere tradisjonelt vært redde for følelser og forsøkt å møte konflikter og uenighet på et saklig eller analytisk nivå. Konflikter på jobben er enten knyttet til person eller sak, og vi kan håndtere dem emosjonelt eller analytisk (kognitivt). Personkonflikter er generelt ikke bra, men mer overraskende er det kanskje at en analytisk tilnærming til saksorienterte konflikter heller ikke er produktivt, sier Hjertø. De arbeidsgruppene som var mest effektive, var de som hadde et Kjell B. Hjertø har tatt doktorgrad på konflikter i arbeidsgrupper og hvordan de påvirker prestasjoner i arbeidslivet. høyt nivå på følelsesmessige sakskonflikter. Emosjonelle konflikter som er saksrettet, ikke personrettet, gir høyere effektivitet. Følelser er ikke noe en skal unngå på jobben, og en skal heller ikke innenfor rimelighetens grenser forsøke å legge lokk på dem i konflikter. Følelser er ofte et uttrykk for engasjement. Sterke følelser er et uttrykk for at noe er viktig for den ansatte, og da er det sannsynligvis også noe som er viktig for bedriften. Flisespikkeri Hjertø mener at konflikter eller uenighet som ikke involverer følelser gjerne er uviktige. Dette er typisk for flisespikkeri. Noen liker å diskutere ubetydelige detaljer for å vise hvor flinke eller skarpsindige de er, men som i praksis ikke er viktige, og som ikke øker produktiviteten, sier han. Det er ofte konstruerte konflikter. Kjell B. Hjertø understreker at emosjonelle sakskonflikter nok kan oppleves som ubehagelige, spesielt hvis man er vant til et harmonisk og konfliktløst arbeidsmiljø. Likevel er det de som blir følelsesmessig engasjert, og ikke er redde for å vise det, som bidrar til ideer og endring. De brennende hjerter er bedriftens viktigste ressurs. ManpowerGroup Norge Pb. 26 Solli, 22 Oslo Tlf: (sentralbord hele landet) Fax: Tekst og design: Fete typer Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsdirektør Gisle Roll Ludvigsen, ManpowerGroup Norge.

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q1 2013. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q1 2013 Norge Manpowers Norge 1. kvartal 13 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2010. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2010 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 10 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q2 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q2 2012 Norge Manpowers Norge 2. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q4 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q4 2012 Norge Manpowers Norge 4. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q2 2011. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q2 2011 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 11 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2009. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2009 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 09 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

Q3 2012. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge Manpowers Q3 2012 Norge Manpowers Norge 3. kvartal 12 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner - Europa, Midt-Østen,

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved.

Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no. 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpower AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo Tel: (+)47 22 01 80 00 www.manpower.no 2006, Manpower Inc. All rights reserved. Manpowers Q1 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q3 2008. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q3 2008 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 08 Innhold for Norge 2 Regionale variasjoner 3 Bransjevariasjoner 5 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 8 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q4 2006. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q4 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 4. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer

Manpower Arbeidsmarkedsbarometer Manpower Q2 2006 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 06 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner Bransjevariasjoner Globalt arbeidsmarkedsbarometer Internasjonale variasjoner Europa

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q3 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 3. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report

Q1 2007. Manpowers. Arbeidsmarkedsbarometer. Norge. A Manpower Research Report Manpowers Q1 2007 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 1. kvartal 07 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Society and workplace diversity group

Society and workplace diversity group Rekruttering i flerkulturelle samfunn Professor Gro Mjeldheim Sandal, Universitetet i Bergen Ab-konferansen, Fornebu 08.november 2012 Society and workplace diversity group http://www.uib.no/psyfa/isp/diversity/index.htm

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge

1. kvartal 2006. Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer. Norge 1. kvartal 2006 Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Norge Innhold Arbeidsmarkedsbarometer for Norge 2 Regionale variasjoner 2 Bransjevariasjoner 4 Globalt arbeidsmarkedsbarometer

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer

Manpowers Arbeidsmarkedsbarometer Manpowers Q2 7 Norge A Manpower Research Report Manpowers Norge 2. kvartal 7 Innhold for Norge 3 Regionale variasjoner 4 Bransjevariasjoner 6 Globalt arbeidsmarkedsbarometer 9 Internasjonale variasjoner

Detaljer

Manglende infrastruktur

Manglende infrastruktur Manglende infrastruktur Vi klarte det for 100 år siden vi klarer det nå hvis vi vil! Veier Jernbane Havner og farleder Flyruter Øst-vest forbindelser (vei,jernbane, flyruter ) TOTALT BEHOV FOR Å FÅ TILFREDSSTILLENDE

Detaljer

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø Hvordan lykkes? UiO Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Samfunnsutviklingen: 4 megatrender Demografi / Talent Mismatch Individet i fokus

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Optimisme i et vanskelig marked Utviklingen i arbeidslivet er fortsatt utfordrende, men det er noen

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

Rekruttering av flerkulturelle kandidater

Rekruttering av flerkulturelle kandidater Har din bedrift en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn i noen av følgende funksjoner? Andel som svarer ja 37 prosent av bedriftene har en eller flere ansatte Ufaglærte 2 med flerkulturell bakgrunn

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

preger starten på 2013 prosent. Dette er litt lavere enn fjerde kvartal 2012, men omtrent på nivå med første kvartal 2012.

preger starten på 2013 prosent. Dette er litt lavere enn fjerde kvartal 2012, men omtrent på nivå med første kvartal 2012. perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 04 2012 2 Økt arbeidsinnvandring? Arbeidsledighet i Sør-Europa og økt behov for arbeidskraft i Nord-Europa kan føre til økt arbeidsinnvandring til Norge, tror Maalfrid

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook

Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook Grensen mellom privat og profesjonelt viskes ut på Facebook I Manpowers undersøkelse Work Life 2011 viser resultatene at privatliv og yrkesliv flyter inn i hverandre. Mange ansatte besøker de private nettverkene

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 2. kvartal 2010 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Smilet tilbake Statistikken for annet kvartal viser at det har skjedd et taktskifte i behovet for fleksibel

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

finnes ildsjelene fortsatt? Frivillig arbeid i Norge Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Golfforum

finnes ildsjelene fortsatt? Frivillig arbeid i Norge Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Golfforum Frivillig arbeid i Norge finnes ildsjelene fortsatt? Golfforum Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Om Undersøkelse om frivillig innsats - Gjennomført av Statistisk

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid

Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms. NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Hallgeir Jenssen, EURES rådgiver NAV Troms NAVs rolle i lokalt integreringsarbeid Introduksjonsordningen Ordningen er hjemlet i lov om introduksjonsordningen av 1.9.2004. Den pålegger NAV ansvar for å

Detaljer

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave

Harald Bjøran. Presentasjon av masteroppgave Harald Bjøran Presentasjon av masteroppgave Sysselsetting av flyktninger sett fra arbeidsgivers ståsted Veien til arbeidslivet Kvalitativ undersøkelse Kvalitativ undersøkelse Arbeidsgivers erfaringer med

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

På veg for et bedre samfunn Rekruttering i Statens vegvesen. Marianne Holm Solhaug, HR-seniorrådgiver

På veg for et bedre samfunn Rekruttering i Statens vegvesen. Marianne Holm Solhaug, HR-seniorrådgiver På veg for et bedre samfunn Rekruttering i Statens vegvesen Hvem er jeg og hvem er vi? Statens vegvesen Region nord http://www.youtube.com/watch?v=fyxogseng5w Et moderne transportsystem er trafikksikkert,

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa?

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland På kompetansejakt i Europa? Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa Et praktisk nettverk: Informasjon

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse

Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse Styrket konkurransekraft ved rekruttering av flerkulturell kompetanse www.alarga.org Partnerbedrifter: Den globale kunnskapsøkonomien handler om tre hovedfaktorer slik professor Richard Florida har påpekt

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge. Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Bodø 24. mai 2012 Guri Mette Vestby Oppdraget: Hva er det som får innvandrere; flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere til å bli boende i

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold?

Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Hvilke utenlandske arbeidssøkere møter Karrieresenteret Vestfold? Karrieresenteret Vestfold Karrieresenteret Vestfold er eid av NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune 4 veiledere hvorav en er leder Arbeidserfaring

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Aktuell kommentar. Arbeidsinnvandring og lønn. Nr. 5 2013. Politikk og analyse. Einar W. Nordbø

Aktuell kommentar. Arbeidsinnvandring og lønn. Nr. 5 2013. Politikk og analyse. Einar W. Nordbø Nr. Aktuell kommentar Politikk og analyse Arbeidsinnvandring og lønn Einar W. Nordbø *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis tillegges Norges Bank 99 99

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015

Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Manpower 2015 Voksenopplæringssenteret 9. Oktober 2015 Hvordan komme seg inn på arbeidsmarkedet? v/aase Askvig Berg Tuesday, December 01, 2015 Tema for dagen - Arbeidsmarkedet - Hvor finnes jobbene? -

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

AFF FRA 1952 TIL 2012

AFF FRA 1952 TIL 2012 AFF FRA 1952 TIL 2012 AFFS LEDERUNDERSØKELSER TEMA Hva er ledere i dag opptatt av og hva utfordres de på? noen myter om ledere AFFs LEDERUNDERSØKELSE 2011 Utgangspunktet for et representativt utvalg av

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

Lederskap hands on eller hands off?

Lederskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Lederskap hands on eller hands off? Hvordan kan bedrifter forbedre sitt rykte? Det finnes selvsagt mange faktorer som påvirker hvordan en bedrift oppfattes. Ifølge en Manpower

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Brukere med. innvandrerbakgrunn

Brukere med. innvandrerbakgrunn Brukere med innvandrerbakgrunn Hvem er innvandreren i mottaket? Asylsøker Bosatt av Imdi og gjennomført introduksjonsprogram med oppfølging fra INN Familiegjenforent med tidligere bosatte Familiegjenforent

Detaljer