FAFO 5. februar Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet"

Transkript

1 FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

2 Markert omslag i arbeidsmarkedet jan.98 mai.98 sep.98 jan.99 mai.99 sep.99 jan.00 mai.00 sep.00 jan.01 mai.01 sep.01 jan.02 mai.02 sep.02 jan.03 mai.03 sep.03 jan.04 mai.04 sep.04 jan.05 mai.05 sep.05 jan.06 mai.06 sep.06 jan.07 mai.07 sep.07 jan.08 mai.08 sep.08 jan.09 Registrerte ledige og ordinære tiltaksdeltakere Registrerte ledige AKU - ledige NAV, Side 2

3 Avtagende vekst i sysselsettingen jan.01 jul.01 jan.02 jul.02 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 Sysselsatte (AKU), sesongjustert NAV, Side 3

4 Høyeste innvandring noensinne i 2007 Netto innvandring NAV, Side 4

5 Tilgang per virkedag Færre stillinger og større tilgang av arbeidssøkere jan.01 jul.01 Tilgang stillinger per virkedag jan.02 jul.02 jan.03 jul.03 jan.04 jul.04 jan.05 jul.05 jan.06 jul.06 jan.07 jul.07 jan.08 jul.08 jan.09 Tilgang ordinære arbeidssøkere per virkedag NAV, Side 5

6 Arbeidsledige etter yrke 12- mndr endring 140 % 129 % 120 % 100 % 84 % 80 % 75 % 60 % 40 % 20 % 5 % 12 % 21 % 23 % 26 % 28 % 31 % 31 % 40 % 41 % 50 % 46 % 0 % -20 % Undervisning -4 % Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Akademiske yrker Serviceyrker og anna arbeid Butikk- og salsarbeid Kontorarbeid Reiseliv og transport Jordbruk, skogbruk og fiske Leiarar Meklarar og konsulentar Ingeniør- og ikt-fag Industriarbeid Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt Bygg og anlegg I alt NAV, Side 6

7 Yrkesgrupper som rammes nå! (registrert ledighet) Bygg/anlegg: Tømrere/snekkere Murere Hjelpearbeidere Forskaling/jernbinding Anleggsmaskinførere Maling/tapetsering Industri: Bygg/trevare Prosessarbeid -treforedling Næringsmiddel Hjelpearbeid Mekanikere (industri) Prosessindustri (metallurgisk og kjemisk/plast) Maskinoperatører Lager/logistikk Transport Lastebil/vognføre Drosje Salg Finans- /eiendomsmegling Ingeniører/arkitekter NAV, Side 7

8 NAVs bedriftsundersøkelse: Nedgang i andelen bedrifter som forventer å rekruttere arbeidskraft fra utlandet kommende år Jordbruk,skogbruk og... Bergverksdrift og utvin... Industri Kraft- og vannforsyning Bygg og anlegg Varehandel Hotell og restaurant Transport Kommunikasjon Finans/tjenesteyting Eiendomsdrift/forretni... Offentlig forvaltning Undervisning Helse og sosiale tjene... Andre sosiale og perso... I alt NAV, Side 8

9 Ledige fra de nye EØS-landene fordelt etter yrkesbakgrunn nov jan 2005 nov jan 2006 nov jan 2007 nov jan 2008 nov jan 2009 Øvrige yrkesgrupper Bygge- og anleggsarbeid Industriarbeid NAV, Side 9

10 Antall ledige etter fødeland januar måneders endring, prosent % % % % % % % % 0 0 % Polen Sverige Tyskland Danmark Storbritannia Litauen Finland Island Latvia Estland Registrerte arbeidslause jan 09 Endring jan 08 - jan 09 i % NAV, Side 10

11 Høyere ledighet i 2009 og 2010 Konjunkturomslag og finansuro har gitt sterkt utslag i registrert ledighet Rask forverring av utviklingen i internasjonal økonomi. Anslag (EU-kommisjonen): nedgang på 1.9 prosent i Euro- området i 2009 og sterk økning i ledighet Usikkerhet i finansmarkedene vanskeligere kredittilgang Ytterligere rentenedgang 2.5% Betydelig finanspolitisk handlingsrom Hjemvending av arbeidsinnvandrere kan dempe nedgangen Oljeinvesteringene demper nedgangen betydelig usikkerhet knyttet til oljepris og finansiering NAV, Side 11

12 Prognose 9. desember 2008 NAVs vurdering av gjennomsnittlig antall arbeidsledige i 2008, 2009 og Registerte arbeidsledige (personer) Registrerte arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken 1,9 % 1,7 % 2,6 % 3,4 % Arbeidsledige, AKU i prosent av arbeidsstyrken 2,5 % 2,6 % 3,5 % 4,4 % NAV, Side 12

13 jan.98 jan.99 jan.00 jan.01 jan.02 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 jan.08 jan.09 jan.10 Høyere ledighet i 2009 og Registrerte ledige Registrerte ledige, prognose NAV, Side 13

14 Forutsetninger for prognosen - årsaker til oppjustering Rask forverring i internasjonale konjunkturer Sterk negativ økonomisk vekst i USA Nedgang i BNP i Storbritannia, Sverige og Tyskland Industriproduksjonen faller i Sverige Kina opplever fallende BNP-vekst og avtagende vekst i industriproduksjonen Tiltagende vekst i den registrerte arbeidsledigheten Steget med personer siden august i fjor, herav siste måned NAVs bedriftsundersøkelse og SSBs konjunkturbarometer for 4. kvartal viser et tydelig konjunkturomslag Reduserte sysselsettingsforventninger Nedgang i produksjonsvolumet Aktiviteten innenfor byggenæringen klart dempet Fortsatt sterk nedgang i boligbyggingen Nedgang i igangsettingen av næringsbygg Men, oljeinvesteringene forventes å være høye også i 2009 Positive ringvirkninger for verkstedindustrien Arbeidsinnvandrere som har opparbeidet norske dagpengerettigheter fortsetter å søke arbeid og bo i Norge NAV, Side 14

15 Virkninger for arbeidsinnvandringen Lavere etterspørsel etter arbeidskraft vil gi en reduksjon i arbeidsinnvandringen En kraftig nedgangskonjunktur i andre europeiske land vil kunne redusere nedgangen i arbeidsinnvandringen. Mange arbeidsinnvandrere har trolig høye kvalifikasjoner og vil kanskje søke jobb i hjemlandet hvor sysselsetting og lønnsnivå har økt Høyt lønnsnivå og bedre velferdsordninger gjør det attraktivt å stå som arbeidssøker i Norge norske. Dagpenger i Norge ligger høyt i forhold til lønn i hjemlandet I tillegg sykepengerett, kontant støtte og barnetrygd NAV, Side 15

16 Reallønnsutvikling i ulike land Bygg/anlegg 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Litauen Polen Øvrige nye EU-land Norge Økonomisk utvikling, sysselsetting og lønnsnivå har økt i Polen og Litauen Likevel fortsatt store lønnsforskjeller Norsk industrilønn: pr måned Litauen: ,0 % Polen: NAV, Side 16

17 Virkemidler Ledige arbeidsinnvandrere vil motta service på lik linje med nordmenn EURES vil fortsatt arbeide med utenlandsrekruttering innenfor områder med udekket behov for arbeidskraft Tiltakspakken: til tiltaksplasser for ordinære arbeidssøkere Kvalifiseringstiltak og oppfølging av personer som ikke klarer å skaffe arbeid på egen hånd (i noen tilfeller aktuelt med norskopplæring i kombinasjon med yrkesopplæring) NAV, Side 17

18 Et fleksibelt og velfungerende arbeidsmarked i ulike konjunkturfaser Helt ledige i løpet av året Helt ledige i gjennomsnitt NAV, Side 18

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015

Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Arbeidskraft: Etterspørsel tilbud arbeidsledighet Prognoser for november 2014 desember 2015 Utarbeidet av NAV Østfold November 2014 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver... 2 2. Vurdering av fjorårets

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder

Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Tilbake på rett kjøl Konjunkturbarometer for Agder Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S Falkoner

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 214 Illustrasjon: Shutterstock Stemningsskifte blant de største bedriftene For norsk økonomi innebærer overgangen fra 213 til 214 et lite temposkifte, men ingen

Detaljer

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område*

Aktuell kommentar. Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* Nr. 6 2009 Aktuell kommentar En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? Kaj W. Halvorsen, Marie Norum Lerbak og Haakon Solheim, Økonomisk avdeling, Pengepolitisk område* *Synspunktene i denne kommentaren

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012

N o t a t 001 / 2012. Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 N o t a t 001 / 2012 Rapport om arbeidsmarkedet Januar 2012 1 Innledning Administrasjonen i Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er våre egne data som

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Blandet i industrilandene 2. Makrobildet i Norge 3. Hvordan går det på arbeidsmarkedet?

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 201 Av Kari-Mette Ørbog Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

02:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, mai 2005 02:2005 Utarbeidet

Detaljer

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 N o t a t 002 / 2 0 1 0 Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland - Mai 2011 Videre oppgang i 2011 Konjunkturene fortsetter å peke oppover i Rogaland. Nok engang er det olje- og gassektoren som er drivkraften. Mangel på kvalifisert

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 211 Tilbake på rett kjøl Sørlandsk næringsliv setter kurs mot lysere tider. Bedriftene venter sterkere resultater og investeringsviljen øker. Nok fornyelse? Mer

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi

LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 17/14 LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi 1. Fall i sysselsettingsraten -hvor mye øker arbeidsløsheten? 2. Konkurranseevnen kraftig

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft: Innvandreres arbeidsmiljø og tilknytning til arbeidsmarkedet i Norge Øyvind Berge, Anne Britt Djuve & Kristian Rose Tronstad Forskningsstiftelsen Fafo Rapporten

Detaljer