Tromsø kommunes visjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø kommunes visjon"

Transkript

1

2 Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt Livskraftig betyr at vi er engasjerte, kreative og fremtidsrettede Visjonen skal være levende, og gjenspeiles i Tromsø kommunes holdninger og verdier. Forståelsen og betydningen av ordene ble

3 Å være ny i Norge v/ Evariste Nshimiyimana, integreringskonsulent Tromsø kommune, Kultur og idrett

4 Avgrensning av tema Tema skal avgrenses om «ny innvandrer i Tromsø». Det handler om mennesker som har forlatt sitt hjemland av forskjellige grunner ( krig, tortur, mishandling, frykt for forfølgelse, arbeid, familieinnvandring osv.

5 Problemstilling Hva forventer du fra det norske samfunn når du er ny i Tromsø? Hvordan ble du mottatt i Tromsø? Hva forventer det norske samfunnet fra deg når du er ny i Tromsø? Hva er det virkelighet i møte med det norske samfunnet?

6 Å komme i et nytt land Det handler om å starte og å bygge opp et nytt liv Å tilfredsstille fysiologiske behov(mat, drikk, klær). Trygghetsbehov Å skaffe nye venner ( sosiale behov) Å integrere seg og delta i samfunnet. Oppsummering i Maslows behovspyramide.

7 eho Maslows behovspyramide

8 Hva handler det om å være ny innvandrer i Tromsø? Sosioøkonomisk endring Sosiokulturell endring Psykosial endring Tilpasning for å kunne fungere godt i samfunnet.

9 Hva er utfordringer? Man må lære nytt språk Man må skaffe seg en jobb Man må skape et nytt nettverk Man må tilpasse seg til ny kultur som er forskjellig Det er en prosess som tar tid

10 Integrering / Inkludering Integrering handler om tilrettelegging og tilpasning for at nye innvandrere skal bli inkludert i samfunnet. Inkludering handler om at alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å delta i felleskapet.

11 Mottaksapparat i Tromsø Flyktningtjenesten bosetter rundt 120 flyktninger som har fått opphold. Gruppene består av familier med barn og unge, enslige voksne og avdeling for enslige mindreårige. Virksomhet er regulert av introduksjonsloven og lov om barneverntjenesten. Integreringstilskudd.

12 Skolegang Barn i skolealder får skoletilbud på innføringsklassene på Borgtun skole, Krokelvdalen og ungdommer på Tromstun skole. Ungdommer over 16 år får grunnskoletilbud på Voksenopplæringa.

13 Voksenopplærinnga Hovedmålet for norskopplæring er at alle skal få grunnleggende ferdigheter i norsk og grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv for å kunne delta i arbeid og være selvstendige. Introduksjonsprogrammet for flyktninger skal fremme en overgang til arbeid eller utdanning.

14 Helsesjekk og behandling Alle har rett til fastlege i Norge. Flyktninghelsesøster har ansvar for å veilede familie og hjelper med kontakt med fastlege for undersøkelse. Det er også et godt samarbeid med Universitetssykehuset Nord- Norge i Tromsø.

15 Kultur og fritid Kultur og idrett kartlegger eksisterende tilbud og informerer nyankomne til byen. De som er interessert kan delta hvis de vil. Samarbeid med lag, foreninger og kulturinstitusjoner for å inkludere innvandrere. Det blir mulighet til å skaffe seg nettverk.

16 Trossamfunn og nettverk Det er uten tvil at deltakelse i trossamfunn skaper nye venner og utvider nettverk. De fleste nye innvandrere i Tromsø er interessert i å vite hvor de kan gå i de forskjellige kirkene eller i Moskéen. Forskning viser at religion skaper en gruppetilhørighet og sosialt fellesskap.

17 Trossamfunn og integrering Deltakelse i trossamfunnet bidrar til å gjøre overgangen til det nye hjemlandet mye enklere fordi trossamfunnet tilbyr sosial arena. Noen forskere mener også at trossamfunnet kan bidra til sosial isolasjon for den enkelte minoritet.

18 Trossamfunn og integrering Trossamfunn har ulik innvirkning på sine medlemmer. For å fremme integrering er det av faktorer som trosinnhold, organisasjonsform og grad av religiøsitet. Katolske trossamfunn kan trekkes frem med tanke på kontakt, språk og informasjon av det nye landet

19 Frivillige organisasjoner Frivillige organisasjoner som Tromsø Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Redd barn og flere andre, har flere tiltak rettet mot inkludering av flyktninger og innvandrere. De spiller en viktig rolle i integrasjonsarbeid og hjelper innvandrere til å skape sosialt nettverk.

20 Frivillige organisasjoner Deltakelse i frivillige organisasjoner gir kunnskap om samfunnet og om organisasjoners indre liv, og mange arbeidsgivere vil se dette som verdifulle erfaringer hos en arbeidstaker. Felleskapet og det å dele sine interesser forebygger ensomhet og gir rom for kreativitet.

21 Inkludering i arbeidslivet Arbeidsplass er en viktig arena for sosial integrering og tilhørighet. Mange innvandrere kommer med kompetanse fra hjemlandet og klarer ikke å bruke medbrakte kompetanse til best for selv seg og for samfunnet.der har vi en lang vei å gå for å fremme inkludering.

22 Arbeidslivet Flyktninger og innvandrere utgjør en ressurs for det norske arbeidslivet (sykehjem, Hotell, renhold) Ikke - vestlige flyktninger og innvandrere har høyere arbeidsledighet (16 % fra Afrika,10,6 fra Asia og 7,6 fra Latin Amerika). Her må gjøres en stor innsats fremover med konkrete tiltak.

23 Barrierer og årsaker Innvandrere med ikke- vestlig bakgrunn møter flere barrierer i arbeidslivet: Manglende norskkunnskaper, manglende nettverk, vanskelig å komme på intervju når du søker jobb, diskriminering og usikkerhet hos arbeidsgiver, godkjenning av utenlandsk utdanning.

24 Arbeidsmarked i Tromsø Selv om det er lav arbeidsledighet i Tromsø, sliter mange flyktninger og innvandrere med å få jobb. Gjennom praksisplasser er det mulighet å få deltidsjobb på sykehjem, ellers er det vanskelig å få jobb på andre plasser uten kvalifikasjoner.

25 Arbeidsmarked i Tromsø Renholds- og hotellbransjen er flinke til å bruke flyktninger og innvandrere. NAV har kvalifiseringsprogram for å hjelpe sosiale mottakere. Hvis de ikke klarer å finne jobb i Tromsø, flytter de i sørover for å se på mulighet til å få jobb eller å skaffe utdanning.

26 Tiltak for bedre integrering Etter min erfaring, er det anbefalt at flyktninger og innvandrere tar utdanning som samsvarer med etterspørsel på arbeidsmarkedet Samfunnet må gi til flyktninger og innvandrere sjanse til å bruke sin kunnskap.

27 Konklusjon Å være ny innvandrer i Tromsø innebærer en rekke utfordringer som må løses på individuelt nivå og på samfunnsnivå. Flyktninger må ha vilje til å integrere seg, å lære språk, ny kultur, skaffe seg jobb og nye venner.

28 Konklusjon Tromsøbyen er internasjonal og inkluderende. Det er ønskelig at alle flyktninger og innvandrere skal være selvstendige. Mye er bra i Tromsø og det kan være mye bedre hvis samfunnet klarer å benytte innvandrernes kunnskap.

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013

Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal. Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 Evaluering av flyktningarbeidet i Arendal Presentasjon i bystyret 20. juni 2013 1 2 Mandat Evaluering av resultatet av flyktningarbeidet i kommunen i forhold til vellykket integrering i lokalsamfunnet.

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

En ny hverdag gjennom mestring og integrering

En ny hverdag gjennom mestring og integrering En ny hverdag gjennom mestring og integrering Forslag til kommunedelplan for flyktningområdet 2015 2027 28.05.2015 Innhold 1 Sammendrag og avgrensning 3 2 Bakgrunn og rammer for planen 3 2.1 Forankring

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år?

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? PÅ GRENSEN Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? Forord Denne eksempelsamlingen er resultat av et samarbeid mellom Hordaland Røde Kors, IMDi vest og Husbanken vest om å fokusere på

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling

Et flerkulturelt perspektiv. Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Et flerkulturelt perspektiv Skoleeiers ansvar for elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling Oversikt Introduksjon - Hva er et flerkulturelt perspektiv - Innvandring i Norge i dag Migrasjon

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november

INKLUDERING I PRAKSIS. Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november INKLUDERING I PRAKSIS Av: Amir Tanovic Bergen, 30.november IMMIGRASJON I VERDEN 214 millioner immigranter 3% av verdens befolkning 7-8% immigranter pga. undertrykking, vold eller naturkatastrofer Om lag

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

INNVANDRING. integrering og sysselsetting

INNVANDRING. integrering og sysselsetting INNVANDRING integrering og sysselsetting Gjennom prosjektet Fremtidens Arbeidsliv ønsker NHO å skissere de utfordringer og muligheter som ligger i spenningsfeltet mellom arbeids- og velferdspolitiske mål

Detaljer

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER

INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER INTEGRERINGSPLAN FOR FLYKTNINGER STANGE KOMMUNE 2013-2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1. Nasjonale og lokale trender 5 2. Rammer og føringer for integreringsarbeidet 7 2.1. Introduksjonsloven

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE

GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE LEVANGER KOMMUNE PRØVEPROSJEKT GRUNNLEGGENDE KVALIFISERING OG ALTERNATIV INNTEKTSSIKRING FOR NYANKOMNE FLYKTNINGER OG INNVANDRERE SLUTTRAPPORT TIL UTLENDINGSDIREKTORATET Levanger 01.03.02 Svein Olav Skogstad

Detaljer

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

KAPITTEL 2 PORTRETTER

KAPITTEL 2 PORTRETTER 72 Kapittel 2 Portretter 13 Mikrofinans Norge UNNI BEATE SEKKESÆTER Visjon Få fram menneskers innovasjonskraft og muligheter gjennom kompetansebygging, veiledning, nettverk og finansiering for gründere.

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Introduksjonsordningen

Introduksjonsordningen Høgskolen i Telemark Introduksjonsordningen veien til inkludering? Marianne B. Øvrebø og Trine Skeie Master i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen

Detaljer

Tvangsekteskap og psykisk helse. Ota Ogie. Mental Helse Sør-Trøndelag

Tvangsekteskap og psykisk helse. Ota Ogie. Mental Helse Sør-Trøndelag Hva er Tvang? Det å tvinge; ufrihet, press, mot ens vilje Tvangsekteskap og psykisk helse Ota Ogie Mental Helse Sør-Trøndelag 2009 Hva er Tvangekteskap Arrangert marriage er vanlig i mange kulturer og

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Hvordan går det med integreringen?

Hvordan går det med integreringen? Hvordan går det med integreringen? Årsrapport 2008 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 2 Forsidefoto: Fra utstillingen «Slik er hverdagen min» laget av elever på Stovner skolene. Fotograf: Dino Prohic

Detaljer

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE

EVALUERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET I STORBYENE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/21099-1 112582/14 29.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 14.01.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv

Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Gjestebud 2013 ble avviklet på Union Scene i Drammen søndag 27. oktober. Kafédialogen ble organisert og ledet av styremedlem

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold

Flerkulturelt samarbeidsprosjekt. for. inkludering og mangfold Flerkulturelt samarbeidsprosjekt for inkludering og mangfold Prosjektperiode 2011-2013 Sluttrapport Skrevet av: Sissel Viken Prosjektkoordinator Innhold: 1. Innledning 1.1. Prosjektforankring 1.2. Prosjektkoordinator

Detaljer

Integrering til besvær

Integrering til besvær Institutt for arkeologi og sosialantropologi Integrering til besvær En undersøkelse av integreringsprosesser med bakgrunn i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Valborg Borgan Hanssen Masteroppgave

Detaljer