Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor,"

Transkript

1 NAV og introduksjonsprogrammet- et NAV-lebeskuende foredrag Ved John Helland leder NAV Alta Arbeid først og introduksjonsprogrammethvorfor, hvem og hvordan?

2 Blir det flere i arbeid av at NAV styrer Introprogrammet? Taler for: NAV har de beste metodene for å få folk i arbeid Staten kan være en kjekk samarbeidspartner, og NAV har tilgang på tiltak Taler mot: Å gå på NAV gir folk feil fokus, skolen/kommunen er bedre Introprogrammet drukner i det andre arbeidet på NAV Svaret er: Svaret kommer på side 15 NAV, Side 2

3 Har NAV Alta/Alta kommune peiling på dette? Bosetter 25 voksne flyktninger per år Per dato 45 deltakere på Introprogrammet i Alta To introduksjonskoordinatorer Tilgang til 40 medarbeiderne i NAV Alta NAV og Voksenopplæringen har eget prosjekt for Samordning av Bedre Arbeidsnorsk NAV styrer Introforumet NAV, Side 3

4 Samfunnsoppdraget- Hva sier Stortinget? Introduksjonsloven 1: Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. NAV-loven 1: Arbeids- og velferdsforvaltningen skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet. Sosialtjenesteloven 1: Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV, Side 4

5 Samfunnsoppdraget: Hva sier Alta kommune? NAV Alta har ansvar for arbeidet etter folketrygdloven og sosialtjenesteloven. Etter avtale mellom Alta kommune og NAV Finnmark har vi også ansvaret for: Introduksjonsprogrammet Bosetting av flyktninger, unntatt enslige mindreårige Gjeldsrådgivning NAV, Side 5

6 Hva betyr arbeid først? Det er temaet alle som tar kontakt med NAV blir møtt med Styrende for våre prioriteringer/metoder og organisering Mer vekt på veiledning-standarden for arbeisdretta brukeroppfølging Sjølberging God markedskunnskap- NAV må være tett på lokalsamfunnet, arbeidslivet og det frivillige samfunnet for å gi gode tjenester NAV, Side 6

7 Hva betyr arbeid først for introdeltakere? Økt fokus på språkopplæring og arbeidsnorsk Tilbud om språkpraksis/ arbeidspraksis Tett oppfølging og forpliktelser En viktig del av integreringen Arbeid som forutsetning for bolig og god integrering NAV, Side 7

8 Prosessen med Flyktningeplanen i Alta Ikke en del av planarbeidet etter Plan- og Bygningsloven Den første kom i retur fra kommunestyret Pålegg om ny plan Arbeidsgruppe med dyktig sekretær er nødvendig Alle skal få uttale seg, men få gidder Planarbeid fører folk sammen Det avgjørende er om planen blir fulgt (jfr. Olsen-banden) NAV, Side 8

9 Flyktningeplanen i Alta- oppbygging Politisk initiativ, bakgrunn i lover og avtalen mellom IMDI og kommunen Gir en oversikt over bosettings og integreringsarbeidet Status, utfordringer og mål for de ulike tjenestene -Barnehager, skoler, barn- og ungetjenesten, Voksenopplæringssenteret, kultur og frivillighet, flyktningehelsetjenesten, NAV, flyktningetjenesten, introprogrammet, bolig og bosetting og økonomi. -Handlingsplan med forslag til 42 nye tiltak for de neste tre år NAV, Side 9

10 Eksempler på tiltak i Flyktningeplanen Flytte miljøarbeidertjenesten fra NAV til BU/EM Opprette samarbeidsutvalg og planlagte treffpunkter mellom avdelingene, og vurdere opprettelse av flyktning/innvandrerråd Utrede oppstart av åpen barnehage Nedlegge velkomstklassen Alta kommune stiller med språkpraksisplasser Mer desentralisert bosetting av flyktninger NAV, Side 10

11 Verktøy i Introduksjonsprogrammet (1)- Introforum Introduksjonsforum- gir bedre samarbeid og tettere oppfølging Møtes hver måned, tar opp generelle problemstillinger og samtidig gjennomgang av hver enkelt deltakers programutvikling Nav koordinerer og innkaller, skolen og Flyktningehelsetjenesten obligatoriske deltakere, andre ved behov Skaper nettverk mellom de ansatte og gir konkrete, umiddelbare resultater NAV, Side 11

12 Verktøy i Introprogrammet (2) NAV Tiltaksarbeidet i NAV- Standard for Arbeidsretta brukeroppfølging og Arena som Dataverktøy - NAV har 37 ulike tiltak, en uoversiktlig jungel med rammestyrte midler Markedsarbeidet i NAV- planer for bedriftsbesøk og å unngå å bruke opp enkelte arbeidsplasser Sosiale tjenester i NAV- vilkår for stønader og kunnskap om rettigheter Kompetansetiltak i NAV- kurs og intern opplæring NAV, Side 12

13 Verktøy i Introprogrammet (3)- SAMBA SAMBA- Samordning for Bedre Arbeidsnorsk IMDI-finansiert prosjekt (40% stilling ut året) Gir bedre samarbeid mellom etatene Mer arbeidsretta undervisning Vi bytter arbeidskraft mellom NAV og Voksenopplæringen Vil utarbeide fadderordninger for språkpraksisplassene NAV, Side 13

14 Andre prosjekter i regi av NAV Alta Prosjekt mot barnefattigdom- samarbeid med barn og unge og bruk av metoden Aktiv Fritid Treningsleilighet- samarbeid med Stiftelsen og mål om å øke bokompetansen Kvinnegruppa/ Kurs i egen regi og i samarbeid med andre for å bedre flyktningenes evner og muligheter til å klare seg selv Prosjektet Boligdrømmen i samarbeid med Husbanken NAV, Side 14

15 NAV +Introduksjonsprogrammet = sant. I hvert fall i Alta Fordelene er større enn ulempene slik vi vurderer det i Alta Hver kommune må finne ut hva som er beste måten å organisere seg på, og dette må avgjøres i partnerskapsavtalen og kommunestyret Men alle må ha tenkt på om det er lurt! Takk for meg! NAV, Side 15

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Sett mål - oppnå resultater

Sett mål - oppnå resultater Sett mål - oppnå resultater Et verktøy i kommunens arbeid med introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere TRINN 7: Presentasjon og rapportering av virksomhetsplan. Når resultater og analyser av virksomhetsplanen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors

Saksframlegg. Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors Søgne kommune Arkiv: F08 Saksmappe: 2005/2055-11318/2015 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 17.03.2015 Saksframlegg Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og Vest-Agder

Detaljer

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

Inn på tunet i Tolga og Os

Inn på tunet i Tolga og Os Inn på tunet i Tolga og Os Prosjektbeskrivelse Vedlegg 1. til elektronisk søknad Innovasjon Norge. Utarbeidet for Tolga og Os kommune 1. mai 2010 Berit Siksjø og Birgit Svendsen Befolkningsgrunnlag Folketall

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

Ulik bakgrunn Felles framtid

Ulik bakgrunn Felles framtid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Ulik bakgrunn Felles framtid Uttalelse til Oslo SVs årsmøte 2010 om prinsipper

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres! Informasjons- og utviklingsprogram for politikken for mennesker med utviklingshemming Bakgrunnen for HVPU-reformen Lossius-utvalget kom i

Detaljer

PLAN FOR UANSETT VÆR

PLAN FOR UANSETT VÆR PLAN FOR UANSETT VÆR KOMPETANSE FOR UTVIKLING Strategi for kompetanseutvikling i Hvalerskolen 2005-2008 HVALER KOMMUNE UTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN DELPLAN 2005 KUNNSKAPSLØFTET En ny og bedre grunnopplæring

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste

Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Side 1 Vårres unga, vårres framtid, for barn og unges beste Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferds-organisasjoner, domstoler, administrative myndigheter

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer