Sentrale produkter i matematikkrom kjøpt hos Arcol AS Tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentrale produkter i matematikkrom kjøpt hos Arcol AS www.arcol.no Tlf 66 99 11 25 1"

Transkript

1 MATEMATIKK talltrening D69561 Tellebrikker 1000 Uunnværlige på alle klassetrinn. NB! Jentene er spesielt glade i disse brikkene. Brikkene kan telles. Grupper med 10 og 10. Koble til hundrer. Kontroller at det virkelig er 1000 brikker i pakka. Lag søyler og farg søylediagram. Finn gjennomsnitt. Sannsynlighetsregning. Multiplikasjon rekketelling. Skriv som brøk: Hvor stor del av hele mengden er røde, hvor stor del grønne etc. Gjør om til % Tell ut 100 brikker. Hvor mange % er gule, blå etc. Tell ut 200 brikker. Hvor mange % er gule, blå etc. Geometri: Hvor mange brikker er det størst mulige antall å få plass til på en gitt flate? Bruk brikkene til å eksperimentere med trappetall. ( ) Begrepstrening: To mot hverandre med skillevegg imellom: Den ene lager mønster, den andre lager samme mønster etter anvisning fra den første. 2. vanskegrad: De lager mønstre som er speilvendt i forhold til hverandre, først uten skillevegg, så med. Skillevegg: se Multilink panorama 1 og 2, katalognr. AE40528 OG AE46506 E50972 Tellebrikker, 2 farger Kan brukes på mange av områdene som beskrevet under katalognr. D69561 I tillegg: De første addisjons subtraksjonsøvelser. Finne sammenhengen mellom addisjon og subtraksjon. Kombineres med E50637 Utmerkede til spillet Othello, som krever tofargede brikker. De kan også brukes til alle andre tomannsspill hvor spillerne bruker hver sin farge: Mølle, 4 på rad, bondesjakk... E50959 Tellebrikker i tre God størrelse, gode å ta i. Fine til antallstrening, søylediagram, multiplikasjon koblet til flateinnhold. Se ellers D69561 E56559 Kuleramme med tall. 1 1-korrespondanse. Fordel med tall i perioden før elevene har lært de vanskelige tallordene fra 10 til 30. NB! Pass på å bruke den siden uten tall dersom kulerammen skal brukes til hjelp under innlæringen av multiplikasjon. E95311 Begynnerabakus, 999- abakus. En abakus er et viktig hjelpemiddel for å forstå vårt posisjonssystem og mellomleddet mellom kuleramma og de skrevne tallene. Kulene på høyre pinnen er verdt 1, kulene på midtre pinnen er verdt 10, kulene på den venstre pinnen er verdt 100. Man kan sette abakuser ved siden av hverandre og utvide tallområdet 1000 ganger for hver ny abakus. Brukes til addisjon og subtraksjon uten tierovergang. NB! Vær nøye med lagring av kulene. Som rydderegel: Sett alle kulene på pinnene før rydding, slik at ikke noen blir liggende på gulvet. De triller fort! E Abakus 3 rader. Uunnværlig på alle klassetrinn. Hvis ikke skolene har matematikkrom, bør det skaffes flere klassesett, ellers klarer det seg med ett. Bruksområder: se E I tillegg: Addisjon og subtraksjon med tierovergang. Bruk språket til hjelp: 35+48= syttitretten = 83 Eller omvendt: 83-48= syttitretten 48= 35 Fint med 3 bøyler pr. sett p.g.a. tallsystemets oppbygging. 2 abakuser ved siden av hverandre kan illustrere hundretusener, 3 stk: millioner, 4stk: milliarder, stk: kvadrilliarder....! Sentrale produkter i matematikkrom kjøpt hos Arcol AS Tlf

2 Multilink, kjernen i hvert klasserom Bare fantasien setter grenser. ME Multilink startpakke m. håndbok Kombinasjonspakken er passe til en liten aktivitetskrok. Multilink klossene sitter godt sammen også etter regelmessig bruk. I de fleste sammenhenger kan dette være en fordel. I andre sammenhenger, med klosser som hjelpemidler i tallbehandling, kan det være et alternativ med andre former for hjelpemidler som ikke henger sammen. Det sparer mye tid, og tar ikke oppmerksomheten bort fra matematikktenkingen. Multilinkklosser kan brukes til det meste, aktiviteter som i katalognr D69561, 3-dimensjonal bygging, søylediagrammer som skal gjemmes og utvikles over tid, selvstendig mønsterbygging, arbeid med symmetri og dreiing, bygging etter ferdige mønster, forholdstall (dersom målene på den første figuren blir fordoblet, hvor mange flere klosser trenger du da? Dette kan føres videre: Finn volumet av 1. figur ved å senke den ned i vann og lese av på målebegerets skala. Gjør det samme med den andre figuren. Kan hende du må ødelegge den litt, men volumet er det samme. Finn forholdstallet.), begrepstrening (To elever sitter på hver sin side av skillevegg, den ene bygger og forklarer byggingen, den andre prøver å bygge en identisk figur på den andre siden.) Klossene kan brukes som materialer for å veie, finne volum osv. Eksempel: Flere grupper arbeider med 10x et tall. Lag 10 like hauger med klosser. Vei 1 haug. Vei 10 hauger. Hva har skjedd med det første tallet? Har de andre gruppene samme erfaringen? (Bruk digital vekt.) AE Multilink Kuber Etter å ha blitt kjent med bruksområdene til Multilink, bør det vurderes å kjøpe større kvanta, også med henblikk på de eldre elevene. Vi bør unne dem å sette vyene sine ut i livet, med mange nok klosser! AE AE96716 Multilink prismer Likesidet trekant. Multilink Isos Rettvinklet trekant Ypperlige til retningsforandring under byggingen. Kompletterer Kuber sammen med Isos i varierte byggearbeider. Utmerkede til mønsterbygging. Litt harde å kneppe sammen for de minste, vurder andre alternativer. Flotte for kl og oppover. Brukes også i brøk oppgaver knyttet til undervisningskortene ME44259 og ME Disse klossene kan settes sammen to og to til kuber. I skjøten på den ene siden er det gjenger. De har derfor byggepotensiale for deler av byggverket som skal bevege seg. Disse klossene gjør det mulig å bygge skrå flater, for eksempel hustak. Eller de kan brukes når byggearbeidet skal skifte retning. Brukes også i brøk oppgaver knyttet til undervisningskortene ME44259 og ME AE95874 Multilink tellebrett Et godt alternativ til alle andre muligheter for å lage mønster. Kjøpes det inn ett eller flere sett figurkortene AE39708 og AE Kan disse kopieres opp og utvides med andre mønstre. Når disse ligger ved siden av tellebrettet lærer elevene å tenke koordinater og manøvrering i to retninger. Har man rikelig med midler, kjøp inn helt eller halvt klassesett. Ellers vurder om det er lønnsomt å satse alle midlene på ett og samme produkt, eller om det er mer spennende med andre alternativer. Sentrale produkter i matematikkrom kjøpt hos Arcol AS Tlf

3 Katalog nr Varebeskrivelse AE95888 Multilink mattebrett AE96273 Multilink tellestav AE95899 Multilink tellestav AE95876 Multilink mønsterbrett AE40589 Multilink søyletrener Bruksområder Alle disse produktene er nyttige hjelpemidler for å variere innlæringen av mengder, tallsymboler og tegn, enkel addisjon og subtraksjon. Det er viktig å variere virkemidlene. Derfor bør det kjøpes få av hvert slag, kombinert med tilsvarende hjelpemidler av et annet slag, eventuelt med beslektede dataprogrammer. Med dette får tallet eller regneoperasjonen fokus, mens hjelpemidlene blir underordnet i elevenes bevissthet. NB! Her er mange mindre enheter som det skal ryddes i og holdes orden på. Kalkuler med en utgift til god og ryddig oppbevaring. Da vil svinnet bli mindre, og det vil lønne seg i lengden. AE95979 Multilink diagramtavle Bør finnes til utlån fra matematikkroken på en skole. Svært god til tema/prosjektarbeid, avstemninger, beregning av brøk og prosent, sammenlikning med kakediagram, utregning av gjennomsnitt. AE39708 AE40590 AE40528 AE46506 AE96569 AE46499 AE40565 AE46488 AE40553 Multilink figurkort 1 Multilink figurkort 2 Multilink panorama 1 Multilink panorama 2 Byggematter Multilink undervisningskort/ aktivitetssett m. Håndbøker, engelsk tekst.. Gode hjelpemidler, også for læreren, når individualistene trenger engasjerende og meningsfulle oppgaver i tillegg til eller som alternativ til fellesoppgavene. Gode til gruppeoppgaver med vekt på begrepstrening: En, som ser på kortet, forteller hva de andre skal bygge. De sammenlikner etterpå. Etter å ha vokst fra kortene, vil elevene selv kunne lage kort til hverandre. Slike pappvegger vil alltid savnes i et klasserom. Store bøker som klapper sammen, gjør ikke alltid samme nytten. Disse anbefales. Inspirerende for elever i uorganisert frilek. Byggemattene vil gi elevene et positivt syn på aktiviteter som har med matematikk å gjøre. For at de skal være attraktive etter en tids bruk, anbefales det å la dem sirkulere mellom klasser og SFO. Da vil de stadig få nyhetens interesse. En god støtte for læreren i arbeidet med å variere matematikkundervisningen og ta hensyn til den enkelte. Dekker sentrale begreper og de 4 regneartene. Det tar litt tid å sette seg inn i alle mulighetene disse kortene gir, men det gir full uttelling for strevet. For å være litt rasjonell: Er det en lærer på skolen eller teamet som påtar seg oppgaven som rådgiver i en overgangsperiode? Tid og strev spart. Kortene har fargekode på ramma, slik at det skal være lett å holde orden på kortene. Ønskes rask innføring i bruk av kortene, ta kontakt med Arcol AS for kurs. Se også egen omtale. D06903 Mønsterbrikker i plast Øver opp elevenes evne til å se likheter og forskjeller, finne egenskapene ved de forskjellige figurene, både former og farger. Øver opp øyemål. Figurene er lette å arbeide med. Spesielt fine til selvstendige, frie aktiviteter. E Mønsterkort Fin som håndbok til læreren. Kopierbare mønstre som skal brukes med omtanke. La elevene i utgangspunktet eksperimentere selv for å lære seg brikkenes muligheter. E53936 Mønsterbrikker i tre Som D Vurder prisen og de gode materialene opp mot plastens vaskbarhet. E Mønsterkort Leveres med lærerveiledning. La elevene i utgangspunktet eksperimentere selv for å lære seg brikkenes muligheter. Sentrale produkter i matematikkrom kjøpt hos Arcol AS Tlf

4 Katalog nr Varebeskrivelse Bruksområder D06253 Geobrett 11x 11 2cm mellom pinnene. Utallige bruksområder. Selvfølgelig som klassesett. Areal koblet til antall ruter innenfor strikken. Areal koblet til kunnskapen om multiplikasjon eller divisjon: Lag et rektangel på x ruter. Et areal har 29 ruter. Hvordan kan det se ut? Symmetri: Lag en skillelinje med strikk. Lag din egen figur på den ene siden. Bytt med kameraten. Lag speiling av hverandres figurer. Vanskelighet: Oppfatte forskjellen på antall ruter og antall mellomrom. Prøve: Lag et så stort symmetrisk hus som mulig, med spisst tak. Kopiering: Tegn på prikkepapir det du eller læreren har laget. Eller: Kopier på geobrettet den tegningen som læreren har tegnet på prikkepapir. Eksperimentering: Hvor mange størrelser av kvadrater kan du lage? Hvor mange størrelser av rektangler kan du lage? (Er det noen som har funnet ut at kvadrater og rektangler også kan lages med skrålinjer?) Tegn på papir etterpå, mål og regn ut. Bruk kalkulator til eksperimenteringen, da kommer resultatene fortere. Her er det eksperimenteringen som er interessant, ikke regneferdigheten. Klipp og lim opp rektanglene i stigende rekkefølge (areal). Husk å la elevene lage oppgaver selv Baksiden med sirkel: Symmetri på klokka. Lag symmetrilinjen 12/6 Vis fem over, fem på, ti over, ti på osv. med strikk. Sirkelsektorer: Hvor mange forskjellige brøker kan lages? Hvor store vinkler har sirkelsektorene? Kakediagram. Hvor stor brøkdel? Hvor mange prosent? La oppgavene også gå den motsatte vei: Hvor stor sektor dekker 25% av sirkelarealet? E20360 Geobrett, dobbelt. Samme bruksområde som brettet over, avstanden mellom pinnene er kun 1 cm. Dette gjør brettet litt lite for enkelte. Forsiden se over. Baksiden med sirkel: Symmetri på klokka. Lag symmetrilinjen 12/6 Vis fem over, fem på, ti over, ti på osv. med strikk. Sirkelsektorer: Hvor mange forskjellige brøker kan lages? Hvor store vinkler har sirkelsektorene? Kakediagram. Hvor stor brøkdel? Hvor mange prosent? La oppgavene også gå den motsatte vei: Hvor stor sektor dekker 25% av sirkelarealet? E19825 Geobrett - transparent Veldig grei å bruke til fellesformidling på overhead for læreren. A82260 Strikk God strikk som varer lenge. Forskjellige str. Utrolig tøyelige. Av og til finnes slike i butikkene, men det er tilfeldig. Farget strikk fra bokhandlene er et dårligere alternativ til geobrettbruk.. E39381 Tangramsett 7 plastformer 4mm tykke. Kan brukes som de er eller kopieres over på papp. En fordel da å ha godt skjæreutstyr. Klipping av tangrambiter gir ikke bestandig det beste resultat. En fantastisk samling av 200 mønstre følger med. I starten: Kopier opp mønstrene slik at de passer med størrelsen på tangrambitene. Konkurranse: Hvem får til flest figurer i løpet av et visst tidsrom? Eller samleren som samler på lagte figurer, de kan gjerne limes opp i en bok. Sentrale produkter i matematikkrom kjøpt hos Arcol AS Tlf

5 E Tesselasjonssett Til forklaring og inspirasjon i starten på emnet. Siden vil elevene kunne lage sine egne brikker ved hjelp av farget papir og skjæreplate med kniv. D69688 Poleido blokker. Til forklaring og inspirasjon i starten på emnet knyttet til tredimensjonal form. Bruk dem til å finne ut hvordan man skal kunne lage slike figurer i papir/papp. Kjegle: Sirkelsektor. Tårn: Sammenlimt sirkelsektor brettet i 4, klipp buen rett. Prisme: Rektangler. Hvilke sider er like lange? Når dette arbeidet er unnagjort, kan elevene boltre seg med egne byggeklosser, og lage slott og festninger i stort format. Poleidoblokkene kan brukes som arbeidstegning. Clixi byggesett Plastdelene i Clixiserien sitter godt sammen og anbefales for førskolebarn. Barna lærer fort hvilke muligheter de har i byggingen, og lager de utroligste byggverk. Men vær varsom med å fokusere på geometriske figurnavn. En trekant har rette sider, det har ikke en Clixi-trekant. Her kan oppstå en del nestenforståelse. E Clixi figur og rom Veiledningshefte med kopierbare illustrasjoner hvor elevene kan bygge ulike 2D og 3D modeller. Fint hefte for læreren. Vær varsom med å komme med eksempler til elevene. De bør kunne gjøre sine erfaringer selv, uforstyrret. Kopiering kan komme som trinn 2. Denne kunnskapen kan elevene siden bruke til å lage sine egne anvisninger til medelevene. E Clixi standard Clixi er et robust byggesett der elevene kan bygge ulike geometriske figurer. Settet består av 112 deler i ulike former og med 4 farger. Dette byggesettet er fint å ha i lekekroken, som et tilbud i frileken. Elevene lærer seg hvilke muligheter og begrensninger materiellet har ved uforstyrret erfaringslæring. E40679 Clixi tall Muligheter: De raske elevene vil sette pris på settet. Her har de noe å bruke ventetiden til. Det vil ikke ta lang tid for lærere å kontrollere at sammenhengen mellom tallene stemmer. For de fleste er det heller ikke problematisk at matematikkstykkene kan skrives både vannrett og loddrett. Setter underbygger forståelsen av plassverdisystemet.: Bestem at enerne skal være røde, tierne skal være gule osv. Umuligheter: De svake elevene med dårlig utviklet retningssans vil bare kunne nytte seg av vannrette regnestykker. Sannsynligvis vil de heller bruke brikkene til å bygge med, med den følge at de ser på sifrene som staffasje eller lærer at 2+3=6 fordi denne kombinasjonen er brukt tilfeldig i byggverket. Unngå tallbrikkene for disse elevene! E96182 Maxi Clixi Som i brosjyren. Legg til: Dersom skolen allikevel har kjøpt inn dette settet, kan det utnyttes ved å sammenlikne arealet på lite byggverk og stort byggverk. Eller lag samme identiske byggverk med små og store klosser. Tell opp klossene på begge bygg. Hvor mange flere med små klosser enn med store? Gjør noe tilsvarende med å sammenlikne volum. E96650 Clixi forlengelsesformer. Suppleringssett for de som bruker Clixi mye. D69858 Clixi byggesett Det beste med dette byggesettet er de små åpningene som tillater små fingre å presse delene sammen fra begge kanter. NB! De små delene som hjul og akslinger blir fort borte, om det ikke etableres et system for rydding og oppbevaring. Sentrale produkter i matematikkrom kjøpt hos Arcol AS Tlf

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug

Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN. Lærerveiledning 6+ Aschehoug Rolf Venheim Jan Otto Jahnsen Kåre Byremo Harald Båsland Lennart Skoogh Bengt Nilsson Håkan Johansson REGNEREISEN Lærerveiledning 6+ Aschehoug Læremidlet er en del av læreverket Regnereisen 1 7. Verket

Detaljer

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune

KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune KULERAMMA En helhetlig matematikkplan for barnehage, SFO og skole i Frogn kommune Revidert 2011 M Å L E S A N G E N (Mel.: Vi lister oss.) Ti desimeter, det er like mye som en meter Og skal de måle mindre

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole.

INNLEDNING. Spørsmål til planen kan rettes til leder for arbeidet med planen; Kjetil Waaler, ved Brattås skole. 1 2 INNHOLD Innledning.. s. 4 Regneferdigheter kan læres... s. 5 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 8 Overgang barnehage skole s. 11 Regning i alle fag

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Tusen millioner B Lærerens bok Bokmål Til læreren Ny utgave fra og med 011 Den nye utgaven av Tusen millioner gir elever og lærere de verktøyene de trenger for å nå kompetansemålene

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Matematikk med leselist

Matematikk med leselist Matematikk med leselist Metodisk veiledning for lærere til elever på 5. - 7. trinn, som bruker punktskrift Hilde Havsjømoen, Ole Erik Jevne, Randi Kvåle, Oddvar Øyan STATPED SKRIFTSERIE NR. 43 Forord

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen.

Grunnhypotesen for prosjektet er at mange av de problemene disse ungdommene sliter med faglig i skolen, allerede er synlige på ungdomsskolen. De siste åra har vi sett tendenser til at mange ungdommer dropper ut av videregående opplæring. I enkelte yrkesfaglige studieprogram kan frafallsprosenten komme opp i 30%. Også innen studieforberedende

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation.

Bildet er fra Colorado i USA og viser et vanningssytem som har flere navn, blant annet circle pivot irrigation. LÆRERENS D IGITALBOK 3 LDB Flere oppgaver Løsningsforslag Kapittelprøve Verktøyopplæring Twig-arbeidsark Kopioriginaler Kapittel 3 er geometrikapitlet. På 8. trinn har vi valgt å konsentrere oss om konstruk

Detaljer

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side

i praksis: Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side : Matematikk på 1.-4. trinn En filmbasert ressurspakke for internopplæringen i grunnskolen side Innhold I praksis: Matematikk på 1.-4. trinn er en filmbasert flermedie-pakke med til sammen 47 filmer. Alle

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2010 Meningsfull Matematikk Motiverer Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Illustrasjon ved Merete Lysberg Bidragene er samlet

Detaljer

Newton Camp modul 1166 "Fibonaccis finurlige spiral"

Newton Camp modul 1166 Fibonaccis finurlige spiral Newton Camp modul 1166 "Fibonaccis finurlige spiral" Kort beskrivelse av Newton Camp-modulen Fibonaccis finurlige spiral - om hvordan alt henger sammen med alt NB! Til deg som vil prøve ut opplegget. Det

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene

Detaljer

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG

AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG AKTIVITETER OG UNDERVISNINGSOPPLEGG Novemberkonferansen 2008 Geometri eksperimentering og utforsking Av og med: ressurspersoner ved Matematikksenteret Forside: Bilde fra bidraget til Elisabeth Aksnes

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG...

Innhold. Kilder PostScript-program som lager polyedermaler - Ole Arntsen Internettadresse: http://www.ii.uib.no/~arntsen/poyleder/ PROSESSLOGG... Innhold PROSESSLOGG..................................... 1 FAGRAPPORT...................................... 5 Forord............................................. 5 Regulære romlegemer.................................

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås

TEMAHEFTE. om antall, rom og form i barnehagen. Elin Reikerås TEMAHEFTE om antall, rom og form i barnehagen Elin Reikerås Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning 6 Matematikkens plass i barnehagen 8 Matematikken en del av barnas verden 8 Ikke bare nytte, men stor

Detaljer

Velkommen til vår verden!

Velkommen til vår verden! Velkommen til vår verden! Sjarmtroll.no Kreativ læring og skaperglede www.sjarmtroll.no Bli med og spre kunnskap og glede Vi vet alle hvor viktig det er å gi barn kjærlighet og omsorg for å skape trygge

Detaljer