Disposisjon. Variasjon i funksjon ved høy alder. Geriatriske syndromer. Skrøpelig Frail (eng.), fragile (fr.)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disposisjon. Variasjon i funksjon ved høy alder. Geriatriske syndromer. Skrøpelig Frail (eng.), fragile (fr.)"

Transkript

1 Disposisjon Hvordan gjøre treningen mest mulig effektiv for personer med etablert funksjonssvikt? Jorunn Lægdheim Helbostad fysioterapeut, professor. Institutt for nevromedisin, Medisinsk fakultet, NTNU Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital Kjennetegn eldre med etablert funksjonssvikt Hva virker på hva? Fysisk kapasitet funksjon og adferd: Samme tilnærming til trening? Hvordan gjøre treningen effektiv? Variasjon i funksjon ved høy alder Genetisk disposisjon Kronisk sykdom Livsstil Funksjonssvikt Nettverksproblemer Atypisk sykdomspresentasjon GERIATRISKE PASIENTER Flersykdom Polyfarmasi Sansesvikt Fall Nedsatt mobilitet Akutt forvirring Urininkontinens Nedstemthet Geriatriske syndromer Fall, balansesvikt Akutt forvirring - delirium Nedsatt mobilitet Nyoppstått urininkontinens Iatrogene tilstander Brukes ofte som indikatorer på skrøpelighet Skrøpelig Frail (eng.), fragile (fr.) Aldersrelatert fysiologisk sårbarhet Nedsatte homeostatiske reserver Nedsatt kapasitet til å motstå stress Balanse- og gangvansker Dårlig ernæringstilstand Sammensatte problem Skrøpelighet er assosiert med økt sykelighet, funksjonssvikt, sykehjemsplassering og død Rockwood, Lancet 33; Rockwood, Age Ageing 34;. Wells, Arch Phys Med Rehabil 84;3. Morley, J Ger Med Sci 7A; 2. Fried in Principles of Geriatric Medicine and Gerontology; 3. 1

2 Health gevist AKTIVITETSANBEFALINGENE FOR VOKSNE 3 minutter daglig Kan deles opp i bolker på 1 min 7. kcal/min Gå, sykle, hagearbeid, svømme Trening tre ganger per uke Intensitet: anstrengende til meget anstrengende 1 skritt om dagen Fysisk aktivitetsanbefalinger for eldre Eldre anbefales å følge retningslinjene for voksne Start med lav intensitet og varighet Helsegevinsten øker ved å øke intensitet og mengde aktivitet ut over anbefalingene Noe aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. Personer med kronisk sykdom som finner det vanskelig å følge retningslinjene, bør være så aktive som tilstanden tillater. Personer som er ustø eller har nedsatt mobilitet trenger størst fokus på muskelstyrke og balanse American College of Sports Medicine. Position stand; Medicine & Science in Sport & Exercise 9 FYSISK TRENING: GENERELLE TRENINGSPRINSIPP FOR ELDRE Tåler samme dosering som yngre, men må tilpasses den enkeltes helsetilstand Tilvenningsperiode Dose-respons Jo lavere intensitet, jo lengre varighet Aktiviteten bør stimulere muskelstyrke, balanse, utholdenhet og bevegelighet Pollock 1994, Am College of Sport Medicine 199, Evans 1999, Heath 2, King, Christmas SAMME TRENINGSPRINSIPPER GJELDER FOR SKRØPELIGE GAMLE Harstad apirl 11 Helsegevinst av fysisk aktivitet ut fra aktivitetsnivå Dose respons for ulike gevinster av fysisk aktivitet Inaktiv Aktivitetsnivå Høy aktivitet 2

3 HVA ER MÅLET FOR TRENING HOS ELDRE MED ETABLERT FUNKSJONSSVIKT Aktivitet hos eldre hoftebruddpasienter: Tid i oppreist stilling Voksne generelt helsegevinst og forebygge sykdom Skrøpelige eldre opprettholde funksjon og selvhjulpenhet i hverdagen Under sykehusoppholdet n Gj.snitt (SD) Oppreist tid (min) 8 7 (7) Antall oppreisinger 8 19 (13) 4 mnd etter hoftefraktur n Gj.snitt SD) Oppreist tid (min) (141) Antall oppreisinger () Hoftebruddpasienter: Lengde på aktivitetsbolker Hva betyr variasjon i aktivitet i forhold til total mengde aktivitet? EFFEKTER AV INAKTIVITET yngre voksne 1 % reduksjon i kondisjon etter en uke % reduksjon i kondisjon etter 3-4 uker 3-4% reduksjon i muskelstyrke pr. dag Opp til % reduksjon i muskelstyrke i løpet av den første uken Muskelstyrken minker mest i antityngdekraftsmusklene Appell EFFEKT AV INAKTIVITET FRISKE ELDRE REDUKSJON ETTER 1 DAGER SENGELEIE: 1 kg muskelmasse (underex.) 16% muskelstyrke REDUKSJON ETTER LANGVARIG SYKDOM Utøvelse av dagliglivsaktiviteter Mobilitet Fysisk aktivitet Sosial aktivitet Gill TM et al 4 Kortebein P. et al

4 Endring i muskelstyrke med økende alder: Reservekapasitet og terskelverdi styrke reserve FØR I STEDET FOR ETTER! Terskelverdi for funksjon alder Trening av muskelstyrke og kraft Viktige muskelgrupper Kne og hofteekstensorer Laterale hoftemuskler Ankel- dorsal og plantarfleksorer Gjennomføring Frekvens: 2-3 dager per uke Intensitet: > 6% av 1RM, 8-12 reps Varighet: > 12 uker Motstand: Maskiner Vekter og strikk Tyngdekraft» (ACSM 1998, Skelton 1) Balansetrening Frekvens: 2-3 dager per uke Intensitet: Utfordre balansen! Varighet: > 12 uker Påvirke rammefaktorer for balanse Muskelstyrke Bevegelighet Utholdenhet Sensorisk funksjon Muskelspenninger Psykologiske/kognitive aspekter Variasjon av aktiviteter Sitte, stå, gå, forflytning Reaktiv og proaktiv balanse Liten understøttelsesflate Skifte retning og tempo på bevegelser Dual task Under like sanseforhold Gerts og Mulder 1993; Gardner et al. ; Woollacott Trening av utholdenhet Trening av bevegelighet Frekvens 2-3 dager per uke Intensitet på Borg skala eller > 6-7% av VO 2 max Varighet > 1 min Aktiviteter Gange, roing, sykling Minst 2 ganger per uke Moderat intensitet (-6) på en skala fra -1 Passivt strekk eller rolige bevegelser mot ytre del av bevegelsesbanen ACSM

5 1RM, KG Fysisk aktivitet og benhelse Trening av funksjonelle ferdigheter Fysisk aktivitet i barndom og ungdomsalder kan ha langvarig effekt på benhelse Usikkert om benmassen øker i godt voksen alder Hindre tap av benmasse Type aktiviteter Vektbærende utholdenhetsøvelser, hopp, styrkeøvelser Moderat til høy intensitet når det gjelder belastning på knokkel 3-6 min: variert aktivitet 2-3 ganger per uke Trening på det man trenger å forebedre Variere oppgave og omgivelser Trene trygge bevegelsesmønstre/måter Skelton and Dinan 4 Rosendahl et al. 8 DET KOGNITIVE ASPEKTET: Betydningen av fysisk aktivitet ved demens Effekt på kognisjon Eksekutive funksjoner (ferdigheter til å organisere, koordinere og gjennomføre serier med målrettet oppførsel) Oppmerksomhet Hukommelse Kommunikasjon Global mental fungering Økt fysisk form og fysisk funksjon Øke muskelstyrke, balanse og mobilitet Positiv adferd Redusere rastløshet Øke positiv atferd Bedre humør NEDSTEMTHET BETYDNINGEN AV FYSISK AKTIVITET Fysisk aktivitet bedrer stemningsleie Fysisk trening er bedre enn ingen behandling. Fysisk trening har ikke større effekt enn kognitiv terapi og medikamenter Type trening spiller mindre rolle Treningsopplegg over 9 uker har bedre effekt enn kortere opplegg Treningsmiljøet har betydning Byrne & Byrne 1993, Martinsen 1994, Craft og Landers 1998 SAMMENHENG MELLOM STYRKE OG FUNKSJON Fysisk trenbarhet har ingen øvre aldersgrense MEN 1 1 BASELINE 8 UKER Fiatarone et al. 199

6 speed (m/s)..treningen HAR KORTVARIG EFFEKT HVIS DEN IKKE VEDLIKEHOLDES ELLER TAS I BRUK I HEVRDAGEN 1,2 EFFEKT AV TRENING HOS PERSONER MED ULIKK GRAD AV SKRØPELIGHET- NOEN GANGER KAN MÅLET VÆRE VEDLIKEHOLDELSE AV FUNKSJON 1,,8,6 HT CT Baseline 3 months 9 months Blå: gruppetrening pluss hjemmetrening Harstad apirl 11 Rød: hjemmetrening Gill, N Eng Med Rehabil 2 Indivdidualisering av trening Effekt av trening i sykehjem -Nordisk intervensjonsstudie EFFEKT AV TRENING PÅ URINLEKKASJE (ml per døgn) (n=1) 1 Bergs balansekala Baseline 6 4 FIM (ADL) Baseline Treningsgruppe Kontrollgruppe 1 Follow-up 3 1 Follow-up Før trening 76 (46) 424 (379) Kontroll Intervensjon Kontroll Intervensjon COVS (forflytning) NHSLD (Bevegelsesradius) Etter 6 mnd 489 (37) 624 (44) Kontroll Intervensjon Kontroll Intervensjon Baseline Follow-up Etter 6 mnd, justerte verdier Forskjell i i endring mellom grupper p=.3 =gruppeforskjeller i endring Grönstedt et al. 12, 13 Vinsnes A, Helbostad Harstad apirl 11 JL et al. 12 OTAGO ØVELSENE-styrke, balanse, gange HVORDAN SKAL TRENINGEN ORGANISERES? Otago-programmet: Robertson 1, Campbell

7 antall ganger på 3 sek Resultat av hjemmetrening versus gruppetrening med Otagoøvelsene -hjemmeboende skrøpelig eldre Bergs balanseskala Baseline 3mnd 6 mnd Hjemmtrening Gruppetrening sek Sit-to-stand Timed Up-and-Go Baseline 3mnd 6 mnd EFFEKT AV TRENING HOS SYKEHJEMSBEBOERE MED DEMENS Kyrdalen et al. Under review) 2 1 Baseline 3mnd 6 mnd 37 Toulette et al., Age Ageing 3 Skrøpelige eldre Barrierer for fysisk aktivitet Bruker nær opp til max kapasitet på å utføre vanlige daglige gjøremål Krever en annen organisering Hyppigere, kortere økter, over lengre tid (dose-respons) Annen organisering, mer tverrfaglighet Målrettet trening!! Manglende motivasjon Manglende tro på seg selv Tretthet/slitenhet Redusert helse Omgivelser Tidligere negative erfaringer O Neill et al. 1991, Dergance et al. 3, de Groot et al. 1 TRENING AV FYSISK KAPASITET OG MOTORISK KONTROLL: SAMME TILNÆRMING? Trening av kontroll Følger prinsipper for motorisk læring F. eks. læring av en ny ferdighet Trening av kapasitet Følger prinsipper for fysisk kapasitet F. eks. trening av utholdende styrke Fysisk kapasitet, funksjon og adferd Impairment Fysisk kapasitet Styrke Utholdenhet Beveglighet Balanse aktivitet Fysisk funksjon Reise sette seg Gange/forflytning Fysisk adferd Faktisk utførte aktiviteter gjennom dagen 7

8 TRENING AV ELDRE MED ETABLERT FUNKSJONSSVIKT: HVORDAN GJØRE TRENINGEN EFFEKTIV? Skrøpelighet og nedsatt total kapasitet Målet med treningen Motivasjon Ferskvareeffekten Overføringsverdien til hverdagen Individualisering Dose-effekt Setting/organisering 6+ Øvelser som holder deg i form Tiltak 28: Utvikle og spre treningsprogram som styrker dagligdagse motoriske ferdigheter hos eldre, som egner seg til hjemmebruk og som kan brukes uten instruktør. Et web basert program for design av hjemmeøvelser TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 8

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre -Et hjemmebasert, individuelt tilpassa styrke- og balansetreningsprogram 1 Forord Fall er vanlig blant eldre. Det kan derfor være lett å overse de alvorlige

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis

fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis fag Funksjonsvedlikehold og gruppetrening for eldre gjennomføring og evaluering av praksis Kristin Taraldsen, fysioterapeut, msc, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fall, brudd og trening eller. trening, færre fall, ingen brudd? Universitetsseksjonen, ger. avd. Oslo universitetssykehus, Ullevål

Fall, brudd og trening eller. trening, færre fall, ingen brudd? Universitetsseksjonen, ger. avd. Oslo universitetssykehus, Ullevål Effektive Fall, brudd og trening eller intervensjonsstrategier hos de trening, færre fall, ingen brudd? som har falt. Hvem skal henvises v/hilde Sylliaas og fysioterapeut og stipendiat hvorfor? Universitetsseksjonen,

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TEKST FOTO TRENINGSSALEN

TEKST FOTO TRENINGSSALEN Ungdomskilden Judith (80), Lill (75) og Gunther (73). Når instruktør Tor Torgersen (74) drar i gang gruppetreninga, spiller alder en rolle. TEKST Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no FOTO Paal Audestad TRENINGSSALEN

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål:

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål: Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen erfaringer fra: den nordiske forskningsstudien: Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem Trondheimsstudien Ål kommune, 26.10.10 Randi Granbo,

Detaljer

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktive barn Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktivitet Ingen selvfølge lenger! Barns hverdag har endret seg dramatisk. Barn har i større og større grad blitt en del av et organisert samfunn der selv leken

Detaljer

Styrke og balansetrening for eldre

Styrke og balansetrening for eldre Styrke og balansetrening for eldre Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Diakonhjemmet Sykehus Hege Bentzen PhD MSc Pernille Botolfsen, MSc Leif Nygård, fysioterapeut Eva Nicolaisen, fysioterapeut

Detaljer

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening Avdeling for Folkehelse Liv Brekka Bacheloroppgave Eldre og styrketrening Elderly and strength training Bachelor i Folkehelse 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA X NEI Samtykker til tilgjengeliggjøring

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR?

SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? RAPPORT SYSTEMATISK TRENING VEIEN TIL ØKT FRISKVÆR? Et prosjekt i Alstahaug kommune i regi av Frisklivssentralen 2012-2014 Forfattere: Fysioterapeut Solveig Espeset og Spesialfysioterapeut Kari Mentzoni

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

- HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER?

- HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER? PROSEDYREBOK FOREBYGGING AV FUNKSJONSSVIKT OG FALL HOS ELDRE - HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER? Et samarbeidsprosjekt mellom kommune, sykehus, universitet, høgskole og frivillige

Detaljer

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive.

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. SLUTTRAPPORT Hvert skritt teller bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. Prosjektnummer: 2008/1/0601 Virksomhetsområde: Forebygging Søker organisasjon: Stiftelsen

Detaljer

Golf og helse. Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Golf og helse. Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Golf og helse Charlotte Björk Ingul Lege, Dr med Cardiac exercise research group, NTNU Hjertemedisinsk avdeling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Golfeffekten Den totale forbedring av helsekvalitet

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Det beste forebyggende tiltaket mot dopingbruk er å informere om hvordan klare å oppnå omtrent tilsvarende utseende uten å bruke noe som helst. Det er fullt

Detaljer

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS INNHOLD FF1 Barn og unge s. 2 FF2 - Lungefysioterapi og eldre s. 11 FF3 Kvinnehelse s. 20 FF4 Fysioterapi i kommunene s. 29 FF5 Rehabilitering s. 38 FF6 Muskel- og skjelettplager

Detaljer

Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse. Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI

Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse. Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten. NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NORSK IDRETTS- MEDISINSK FORENING NFFs FAGGRUPPE FOR IDRETTSFYSIOTERAPI NUMMER 1-2006 21. ÅRGANG Ryggplager Idrett og diabetes Benhelse Evidens Basert Praksis DVD anmeldelse Dopinglisten ut på tur!!! I

Detaljer

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir

Detaljer

I bevegelse og uten grenser!

I bevegelse og uten grenser! I bevegelse og uten grenser! Stamina HOT Helse og Trening 2 Om oss Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS, NIMI, HMS kontoret og Friskhuset Landsdekkende helseaktør med 40 bedriftshelsekontorer og 55 treningssentre

Detaljer

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD

Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Kondisjon og styrke blant ambulansepersonell hvilke krav bør stilles? Stephen Seiler PhD Stephen.Seiler@agderforskning.no Tlf: 38142208 Serviceboks 415 N-4604 Kristiansand Rapportens tittel: FoU-informasjon

Detaljer

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Emne 5: Sjukepleiefaglig, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKHB 3001

EKSAMENSINNLEVERING. Emnenavn: Emne 5: Sjukepleiefaglig, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave. Emnekode: SYKHB 3001 EKSAMENSINNLEVERING Emnenavn: Emne 5: Sjukepleiefaglig, forskning og fagutvikling - Bacheloroppgave Emnekode: SYKHB 3001 Eksamensform: Prosjektoppgave Leveringsfrist: 22.02.13 kl 14.00 Kandidatnr.: 66

Detaljer

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Masteroppgave 2014. Masterprogram i helsefag Klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter Institutt for global helse og samfunnsmedisin Masteroppgave 2014 «Hvordan grovmotorisk funksjon, leddbevegelighet og spastisitet i underekstremitetene til barn med cerebral parese påvirkes ved hjelp av et motorisert trenings- og stimuleringshjelpemiddel»

Detaljer