Potensialet er stort Viktig å huske: Levekårsindikatorer har to sider: Well being - å ha det godt. Well becoming å få det godt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Potensialet er stort.. 09.09.2010. Viktig å huske: Levekårsindikatorer har to sider: Well being - å ha det godt. Well becoming å få det godt"

Transkript

1 Per Egil Mjaavatn, NTNU/Nasjonalt råd for fysisk aktivitet. Høstseminar. Del 3. Tiltak på individnivå. Den enkeltes ansvar og helsevesenets rolle Viktig å huske: Levekårsindikatorer har to sider: Well being - å ha det godt. Well becoming å få det godt Høstseminar 010, NFF - Vestfold Fysisk aktivitet og helse handler ikke bare hvor mye en trener og om sunn mat. Vel så viktig er det med trivsel, glede, søvnmengde og summen av stressfaktorer, kort sagt å ha det godt! En individuell tilnærming tar hensyn til den enkeltes forutsetninger og målsettinger og tilpasser opplegget til individet og ikke omvendt. Ved å gjøre dette legger en til rette for to viktige fundament for fremgang, nemlig motivasjon og kontinuitet. Potensialet er stort.. Strategier for å få oppnå endring.74% av de fysisk inaktive oppgir at de kan tenke seg å komme i gang med regelmessig fysisk aktivitet SHdir, 008 (foreløpig upubl) 1

2 Ulik modus for endring Forandringens hjul Vedlikeholde Tilbakefall Opprettholde Akseptere dette, og motivasjon fortsette endring Handling Endringen skjer Overveielse Kanskje? Før-overveielse Ingen planer om å bli FA Forberedelse Motivert og klar! Mestringsforventning en nøkkel også i idretten: Ved starten av en periode med fysisk aktivitet Det klarer jeg ---- eller Det klarer jeg ikke? Self-efficasy/mestringsforventninger (Albert Bandura) Et individs tro på å lykkes med en spesifikk oppgave. Lav mestringsforventning kan føre til hjelpeløshet håpløshet - depresjon Etter en periode med regelmessig mosjon

3 Hvordan nå de som fysisk inaktive? Hvilke av de følgende aktiviteter vil stimulere deg til å trene eller mosjonere mer i tilknytning til jobben din? Andre tiltak Strukturell tilrettelegging på arbeidsplassen (garderobe, sykkelparkering med mer) 5 13 Enkle aktiviteter Opprettelse av bedriftsidrettslag Pausegym God pedagogisk tilnærming øker sannsynligheten for å nå de mest inaktive Tilpasset tilnærming Aktivitetskampanjer på arbeidsplassen Tilbud om gruppetrening (i tilknytning til arbeidsplassen) Uhøytidlige konkurranser med fokus på fysisk aktivitet Treningsfasiliteter på arbeidsplassen Støtte til innkjøp av personlig treningsutstyr Forhold ved arbeidsplassen, arbeidsoppgaver og type arbeidstakere har betydning Bonusordning for de som er fysisk aktive 3 Tilskudd til treningskort 4 Tilrettelegging for trening i arbeidstiden Prosent av yrkesaktive Hvor enig eller uenig er du i de følgende utsagn om fysisk aktivitet, mosjon eller trening på arbeidsplassen? Trening/mosjon på arbeidsplassen bidrar til trivsel og godt miljø Trening/mosjon på arbeidsplassen gir økt produktivitet Arbeidsgiver bør stimulere til fysisk aktivitet på arbeidsplassen Arbeidsgiver bør gi mulighet til fysisk aktivitet i arbeidstiden % 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Prosent av yrkesaktive Helt enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig Vet ikke Anbefalinger Hva er det minste jeg behøver å gjøre for å oppnå en helse effekt? Hva er det meste jeg kan la være å bruke kroppen min før det er helse skadelig? 3

4 Bedømmelse av selvopplevd fysisk kapasitet (RPC skalaen). Kan du i en halvtime eller mer: 1. Sitte. 3. Gå langsomt Gå i normal fart, sykle langsomt Jogge/sykle Løpe Løpe fort/sykle fort Løpe veldig fort 18. Utføre aerob trening på elitenivå (Kvinner) 0. Utføre aerob trening på elitenivå (Menn) Hvor mye? Spørsmålet er ikke enkelt å besvare Dose responsforholdet mellom fysisk aktivitetsnivå og helsegevinst fremstår som et kontinuum som ikke synes å ha noen nedre grense. Anbefalingene for fysisk aktivitet og den forventede helseeffekt avhenger av utgangspunktet og endepunktet. De ulike helseeffektene har trolig ulik doserepsonskurve. Dose respons Dose (volumet) av FA tilstrekkelig til å medføre en spesiell helseeffekt er lik produktet av; Frekvens Varighet Intensitet Effekter av styrketrening Fysisk aktivitet i unge år reduserer risikoen for å utvikle hjerte- kar sykdom i voksen alder. 4

5 Kreft. Blodtrykk Det er stor variasjon i blodtrykket blant barn. Vi har ingen referanseverdier for hva som er normalt blodtrykk hos barn i Norge. Norske 9-åringer har likt systolisk blodtrykk som danske 9-åringer, men litt høyere diastolisk blodtrykk 30 minutter aerob trening 3 ganger i uken i minst 3 mnd gir blodtrykks senkning hos hypertensive barn og unge. Kreftsykdommer rammer relativt sjelden personer under 0 år. Leukemi utgjør ca 30% av alle kreftsykdommer hos barn og unge under 0 år. Andre kreftformer er knyttet til hjerne/nervesystemet, nyre (Wilms tumor), lymfe (lymfom) og muskel-skjelett systemet. (Sarcomer) Kreft forts. Fysisk aktivitet i barneårene er forebyggende for kreft i voksen alder. God energibalanse og fysisk aktivitet fra barndommen av reduserer risikoen for senere kreftsykdommer. (for eksempel tykktarmskreft) Alder ved menarche påvirkes av fysisk aktivitet. Jo mer fysisk aktivitet, jo senere menarche. (Emaus et al 008) Sein alder ved menarche reduserer risikoen for senere brystkreft fordi det kumulative nivået av østrogen gjennom livet reduseres. Fysisk aktivitet reduserer det daglige nivået av østrogen i kroppen. Astma Fysisk aktivitet på et moderat nivå beskytter mot utvikling av astma. Fysisk aktivitet er en viktig del av behandling og rehabilitering av astma. God oppvarming (5-10 min) før anstrengende fysisk aktivitet er svært viktig Nedtrapping etter trening også viktig. Øvelser som langsomt senker pulsen (5-10 min). Astma forts. Aktivitet på høyt nivå i kondisjonsidretter kan særlig kombinert med stress, kulde, forurensning med mer fremkalle astma hos ikke-astmatikere. Barn med astma bør ikke drive kondisjonstrening eller delta i konkurranser ved temperaturer under minus 10 grader C Ved pollenallergi - vi forsiktighet med hardtrening og konkurranser på dager med høy pollenkonsentrasjon Individuell tilpasning og optimalisering av medisinering (antiinflamatorisk og bronkodilaterende) er nødvendig om barn skal kunne mestre anstrengelsesutløst astma. En rekke studier viser at fysisk aktivitet har positiv effekt på psykiske lidelser hos både barn og voksne. 8 metaanalyser av barn og unge 3-0 år viser at regelmessig fysisk aktivitet har positiv effekt på selvfølelsen. Fysisk aktivitet har også effekt på depresjon,angst og uro. Det er mengden av aktivitet som har betydning, intensiteten ser ut til å bety mindre. Det er ikke godt nok dokumentert at fysisk aktivitet blant barn og unge har en depoteffekt i forhold til å forebygge senere psykiske lidelser. 5

6 Kognisjon Det er sammenhenger mellom fysisk aktivitet og læringsutbytte. Mulige forklaringer på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kognisjon: En sensomotorisk forklaringsmodell. Bevegelser gir stimuli fra omverdenen i den sensoriske utviklingen. Særlig viktig i første leveår. En nevrofysiologisk modell. Fysisk aktivitet er med å endre nervesystemets struktur og funksjon. Gir større konsentrasjonsevne og bedre hukommelse. En psykologisk modell. Fysisk lek fører til økt sosial kompetanse som i sin tur kan gi økt motivasjon Motoriske vansker Fysisk aktivitet er nødvendig for normal motorisk utvikling. Motorisk svake barn (Clumsyness) blir ofte tapere i sosiale sammenhenger, med svakt selvbilde som resultat. I barneskolen er motorisk flinke barn de mest populære. Flere studier tyder på at barns motorikk er svekket de senere år. Allsidig aktivitet i barneårene er viktig for innlæring av grunnleggende ferdigheter. Ballansetrening vil f.eks kunne redusere risikoen for fallskader. Muskel skjelett lidelser. BMD (Bone mineral Density) Tiden før pubertet den viktigste for bygging av benmasse. Her legges grunnlaget for senere benhelse. Vektbærende øvelser og støt mot skjelettet styrker benmassen. Rygg- og nakkeplager er utbredt blant norske barn og unge. Fysisk aktivitet særlig styrketrening av ryggstabiliserende muskulatur kan forebygge slike plager. Barn kan øke muskelstyrken med 15-30% ved styrketrening med relativt lav belastning og mange gjentakelser Utvikling av FA anbefalinger Systematisk forskning vs. trening/fa og helse To retninger: 1. Trening/FA og helse Morris 195 (Bussjåfører/konduktører og HKS). Trening og kondisjon Karvonen 1957 ( ulike intensiteter) Ledende holdning på 60 og 70 tallet: Anbefaling var å øke kondisjonen for å oppnå en helseeffekt. For å bedre kondisjon fokus på intensitet og total mengde/dose 6

7 Tidligere anbefalinger Øke kondisjon forutsetning for å oppnå helse effekt ACSM 1978 og 1990: Trene Frekvens: 3 5 d/uke Intensitet: 50 85% av Vo max/ 60 90% av maks HF Varighet: 0 60 min sammenhengende per økt Aktivitet: Dynamiske øvelser som tar i bruk store muskelgrupper Problem med ACSM retningslinjer av 1978 og 1990 Kun mulig å følge for de få. Dersom ikke når opp til anbefalingene waste of time Var det sant at man måtte bedre kondisjonen for å oppnå en helseeffekt? Epidemiologiske studier Hovedkonklusjon: Sterk invers sammenheng mellom nivå av fysisk form/fysisk aktivitet og: Død uansett årsak Ulike sykdommer Effekt også observert ved aktivitet av lett /moderat karakter ikke sammenhengende (trapper, husarbeid, ikke trening) Størst forskjell fra inaktive til litt aktive Ytterligere gunstig med mer Intervensjonsstudier Fokus på forbruk av energi og helse effekt: Effekt ikke avhengig av økning i kondisjon Paradigmeskifte i anbefalinger: Kan oppnå effekt ved moderate aktiviteter som: Ikke gir økning i kondisjon Ikke er trening Nasjonale anbefalinger For inaktive voksne anbefales daglig moderat eller mer intens fysisk aktivitet tilsvarende et energiforbruk på ca 630 kj (150 kcal) for å få helseeffekt. Dette tilsvarer rask gange i ca 30 minutter Aktiviteten kan deles på kortere bolker i løpet av dagen, feks 10 minutters bolker. Økt aktivitet utover dette vil gi positive tilleggseffekter. For å oppnå vektreduksjon kan det være nødvendig med 60 minutter trening daglig(feks hurtig gange). Intensitet Gunstige helseeffekter kan oppnås gjennom moderat FA Men det er meget gode holdepunkter for at høyere intensitet på aktiviteten er gunstig 7

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktive barn Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktivitet Ingen selvfølge lenger! Barns hverdag har endret seg dramatisk. Barn har i større og større grad blitt en del av et organisert samfunn der selv leken

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir

Detaljer

Behandling av fedme. en intervensjonsstudie av treningseffekt. Merete Hamran. Trondheim, juli 2011

Behandling av fedme. en intervensjonsstudie av treningseffekt. Merete Hamran. Trondheim, juli 2011 Behandling av fedme en intervensjonsstudie av treningseffekt Merete Hamran Trondheim, juli 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet/ Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse/ Institutt

Detaljer

1 Fysisk aktivitet kan det være gøy?

1 Fysisk aktivitet kan det være gøy? Aktivitetsgrupper 1 Fysisk aktivitet kan det være gøy? Mål: Å bli kjent med gruppeledere, målsetninger for samlingene og andre deltagere Å begynne en felles forståelse for hva aktivitet betyr Å kjenne

Detaljer

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR

Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Hans Martin Fossen Helgesen Fysioterapeut KVR Dere skal vite hva som skjer med kroppen ved økende alder Hvordan og hvorfor bør eldre trene Konkrete øvelser dere kan gjennomføre på arbeidsstedet bare for

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Det beste forebyggende tiltaket mot dopingbruk er å informere om hvordan klare å oppnå omtrent tilsvarende utseende uten å bruke noe som helst. Det er fullt

Detaljer

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping

REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping REN TRENING treningsråd kosttilskudd doping Sunn trening og fysisk aktivitet gjør godt for både kropp og sinn. Dette er noe de aller fleste vet, men for mange er det vanskelig å komme skikkelig i gang.

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder?

Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? Hvordan oppleves Aktiv På Dagtid i Aust-Agder? - En deltagerundersøkelse etter ett års prosjektperiode. Karete Høiberg Johansen Oda Bjørgum Aust-Agder idrettskrets 2015 Norges idrettsforbund Sammendrag

Detaljer

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok

Liv og Røre metodebok, Ringerike kommune. Liv og Røre metodebok Liv og Røre metodebok 1 Innledning Målet med denne metodeboken er å bidra med råd og veiledning til helsepersonell som ønsker å iverksette forebyggende tiltak for barn med overvekt eller fedme. Parallelt

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE

FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE Tipshefte FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE - et tipshefte for helsepersonell om tilrettelegging og planlegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og problemer IS-1670 FYSISK AKTIVITET

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK

MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Merete Haugen 25.06.14 MASTEROPPGAVE I FØRSKOLEPEDAGOGIKK Problemstilling Hvordan forholder barnehagen seg til barn som er fysisk inaktive? Forord Det har vært et hektisk, men samtidig et lærerikt år.

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Fysisk aktivitet i befolkningen Fysisk aktivitet (FYSAK) innebærer samarbeid om lavterskelaktiviteter på lokalplanet. Personer som er lite fysisk aktive og som

Detaljer

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening Avdeling for Folkehelse Liv Brekka Bacheloroppgave Eldre og styrketrening Elderly and strength training Bachelor i Folkehelse 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA X NEI Samtykker til tilgjengeliggjøring

Detaljer

Spinn H. Aschehoug & Co.

Spinn H. Aschehoug & Co. Carl-Henrik Bergsjø Ingvild Kvikstad Spinn Kroppsøving for den videregående skolen Bokmål Del 1 av 3 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug

Detaljer

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERKURSHEFTE Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERROLLEN Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn

Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Olympiatoppens synspunkter på trening for barn Når vi skal omtale trening for barn i alderen ca 6 til ca 11 år er det nødvendig å avklare noen begreper og grunnleggende elementer før vi går inn på å omtale

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand

Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand HELSE OG SOSIAL Helsefremming og innovasjon Puls og kols Gruppebasert trenings- og mestringstilbud til personer med kols, Kristiansand «Var deprimert tidligere og oppgitt over situasjonen. Alt er bedre!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Vedvarende utmattelse -

Vedvarende utmattelse - Vedvarende utmattelse - kjennetegn, årsaker og tiltak Psykologene Torkil Berge og Elin Fjerstad Heftet bygger på en selvhjelpsbok av psykologene Torkil Berge, Lars Dehli og Elin Fjerstad: Energityvene.

Detaljer

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1).

Helse og Livsstil. Beskrivelse av bakgrunnen for arbeidet, verdiene som arbeidet bygger på og hvordan arbeidet er forankret i ledelsen (standard 1). Helse og Livsstil Seksjon Engelsvoll hadde i perioden 2009-2012 et Helse og Livsstilsprosjekt som ledd i: Livsstil og somatisk helse - Kvalitetssatsingen for Helse Vest RHF. Prosjektskissen under, hvor

Detaljer