Fysisk funksjon og aldersendringer. Spesialfysioterapeut Tove Helland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk funksjon og aldersendringer. Spesialfysioterapeut Tove Helland"

Transkript

1 Fysisk funksjon og aldersendringer 1

2 Hva er fysisk funksjon? Selv om faktorer som arvelighet og sykdommer påvirker hvordan vi eldes, er det helt klart at regelmessig fysisk aktivitet og trening, både kan forebygge og redusere forskjellige aldersrelaterte fysiske og psykiske forandringer. Eldre menn og kvinner kan svært høyt opp i årene forbedre både kondisjon, utholdenhet, balanse, styrke og bevegelighet. Kondisjonstrening kan påvirke risikofaktorer for hjerte karsykdommer. Styrketrening gir økt muskelmasse og muskelstyrke og bedre funksjonsevne. Fysisk aktivitet og trening påvirker også beinmasse og balanse, koordinasjon og bevegelighet, og dermed reduseres risikoen for fallulykker og brudd. Det virker også som fysisk aktivitet og trening kan ha positiv virkning på forskjellige psykologiske faktorer og livskvaliteten for eldre mennesker. (Jan Lexell et al Aktivitetshåndboken) 2

3 Fysisk aktivitet og trening Med fysisk aktivitet menes all kroppslig bevegelse som resulterer i en økning i energiforbruket utover hvilenivå Med trening menes fysisk aktivitet som gjentas regelmessig over tid med målsetting å forbedre f. eks muskelstyrke, kondisjon, utholdenhet m.m (Bouchard, Aktivitetsboken 2010) 3

4 Hvis fysisk aktivitet er svaret, hva er da spørsmålet (?) Hva kan gjøres for å hemme/begrense normal aldring og dermed bedre eller opprettholde fysisk funksjon??? 4

5 Normal aldring Muskelstyrke og aldring 1.Sarkopeni er tapet av muskelmasse som skjer ved normal aldring, og som fører til en reduksjon i muskelstyrke. Sarkopeni forklares både med muskulære og neurale endringer som følge av aldring; med muskelfibertap, muskelfiberatrofi, tap av motorneuroner, nedsatt nevromuskulær aktivitet, styrke- og kraftutviklingsreduksjon (Jespersen, Pedersen & Beyer, 2003; Lexell, 1995; Åstrand og Rodahl, 1986). 2. Redusert muskelstyrke vil være spesielt kritisk hvis styrken er så lav at selv de enkleste daglige gjøremål blir vanskelige eller umulig å gjennomføre. Eldre som har problemer med vanlig gange, trappegange eller med å reise og sette vil bli mindre mobile, og dermed mer inaktive med ytterligere tap av muskelmasse og redusert funksjon som resultat (Jespersen, Pedersen & Beyer, 2003). 5

6 Normal aldring forts Ved redusert funksjon og lite overskuddsstyrke Kan konsekvensen av sykdom eller sengeleie være alvorlig, siden muskelstyrke reduseres kraftig i løpet av bare en uke i senga (opptil 20%) Kvinner har mindre muskelmasse enn menn og kan derfor ha større risiko for fall på grunn av redusert muskelstyrke med økt alder sammenlignet med jevnaldrende menn (Socialminesteriet, 2002). Bevegelighet og aldring Nedsatt leddbevegelighet med økt alder kan gi endring i balansekontroll. Tyngdepunktets plassering endres og kan gi problemer med å opprettholde eller gjenvinne balansen under gange. Artrose eller smerter kan også påvirke bevegeligheten og dermed igjen påvirke balansen i negativ retning (Shumway-Cook & Woollacott, 2001). 6

7 Normal aldring Utholdenhet og aldring Muskulær utholdenhet, evnen til å kontrahere muskelen submaksimalt over lengre tid, reduseres langt mindre enn selve muskelstyrken som følge av aldring Utholdenhet reduseres med 30 % fra 20 til 60 års alderen og reduseres ytterligere ved økt alder. Når utholdenhet reduseres i tillegg til at styrken reduseres vil arbeid kjennes tyngre og noen oppgaver vil bli vanskelig å gjennomføre. (Shumway- Cook & Woollacott 2001). For en 80-åring vil det gjennomsnittlige oksygenopptaket ligge på cirka 28 ml/kg/min for menn og 18 ml/kg/min for kvinner. Trappegange vil dermed kreve maksimal yteevne hos de med et maksimalt oksygenopptak på 15 ml/kg, mens ved 10 ml/kg maksimalt oksygenopptak vil man så vidt klare å kle av og på seg (Socialministeriet 2002). 7

8 Normal aldring Balanse og aldring Balanseproblemer hos eldre kan deles inn i svimmelhet- eller ustøhetsproblemer. Svimmelhetstilstander kan knyttes til sykdommer, og det er viktig å finne ut om disse kan behandles (Helbostad, 2008). Nedsatt balanse hos de fleste eldre skyldes likevel ustøhet, som kan skyldes redusert muskelstyrke, nedsatt perifer sensibilitet, redusert syn, vestibular dysfungering eller svekkelser i sentralnervøs funksjon (Helbostad,2008; Lord m.fl., 2001). Ofte er balanseproblemet et resultat av flere forhold som til sammen gir ustøhet som symptom (Helbostad, 2008). 8

9 Normal aldring målsetning med fysisk aktivitet Sansesystemene og aldring Informasjon fra sansesystemene er viktig når eldre skal opprettholde balansen. Ved tap eller svekkelse i et av sansesystemene, må man stole mer på de andre sansene For å opprettholde balansen (Shumway-Cook & Woollacott, 2001). Osteoporose og aldring Mer enn 30 % av kvinner over 50 år har osteoporose. Eldre med fallrisiko og osteoporose vil ha stor risiko for bruddskader etter fall. Denne gruppen eldre vil være en viktig målgruppe for å sette inn fallforebyggende tiltak (Cryer C & Sanjeev P, 2001). Trening bør fokusere på å redusere fallrisikoen gjennom å bedre funksjon ved å bedre styrke og balanse. Fysisk trening i vektbærende stilling kan hindre bentap (Bonuiuti D m.fl., 2002), mens svømming og sykling ikke vil gi noen effekt på benvevet (Karlsson m.fl., 2005). Trening bør gjennomføres regelmessig, siden avbrekk fra fysisk trening kan gi ny reduksjon av benmassen. (Karlsson m.fl., 2005). 9

10 Fysisk aktivitet og menopause Vegetative plager med hete- og svettetokter har vist seg å forekomme sjeldnere hos kvinner som mosjonerer regelmessig enn hos inaktive kvinner. Undersøkelser har vist at kvinner som mosjonerer regelmessig, rapporterer om mindre overgangsplager enn kvinner som ikke mosjonerer. Kvinnene som mosjonerte tre ganger i uken, hadde færre hetetokter og fikk bedre livskvalitet. (Aktivitetsboken) 10

11 Aldring er forandring (Daatland & Solem 2000) Kronologisk alder, Funksjonell alder og Opplevd alder De fleste opplever seg yngre enn de er gapet mellom opplevd alder og reel alder øker med alderen (Thorsen et al 2013:23) 11

12 MMC en sjelden medfødt tilstand som gir varig funksjonsnedsettelse Tall fra fødselsregisteret levende fødte pr år i Norge: 2000: : : : : : : : : : : : 12

13 En modell for å forklare funksjon 13

14 Funksjonshemming og aldring Trieshman 1987; Aging with a Disabillity Helseproblemer er mer utbredt blant personer med tidlig funksjonsnedsettelse enn blant andre.. Eks: feilstillinger som gir slitasje.synkende energi nedsatt styrke og utholdenhet feil kosthold manglende eller feil trening 14

15 Noe som DU liker Fysisk aktivitet er viktig i alle stadier av livet uavhengig av sykdom og funksjonsnivå Finn en aktivitet som DU synes er GØY å holde på med! Dette er viktig for videre motivasjon og indre drive for å fortsatt være regelmessig aktiv!! (Sosial- og helsedirektoratet 2005, Handlingsplan for fysisk aktivitet , Stein Bjelland, Kysthospitalet/FAF-seminar Nih, 2005) 15

16 Motivasjon - hva driver deg??? Treningen utføres hjemme eller på et institutt / treningssenter- i gruppe eller individuelt Intensiv trening i en tidsbegrenset periode f.eks treningsopphold på Beitostølen, Valnesfjord, Catosenteret Vedlikeholdstrening hjemme i samarbeid med lokal fysioterapeut. 16

17 Balanse mellom hvile og aktivitet Avslapning/avkobling Avspenning Søvn Hvile og kosthold viktige momenter for å få energi Fordel energien på det man MÅ gjøre og det man har LYST til å gjøre 17

18 Systematisk kartleggig av fysisk funksjon utv Hvorfor det er viktig med systematisk kartlegging: 1.En regelmessige og systematisk oppfølging av fysisk funksjon, ledd - og muskelstatus, er et viktig bidrag for å fremme og vedlikeholde en god funksjon i dagliglivet. 2. Ved en systematisk kartlegging avdekkes også negativ utvikling eller endringer. som f. eks nedsatt leddbevegelighet, nedsatt muskelstyrke, utviking av spastisk muskulatur som bidrar til nedsatt funksjonsevne. Årsaken til disse negative endringene kan være f.eks. shuntsvikt, symptomer fra Chiarri II og /eller Tethered Cord Syndrome og dette bør da utredes raskt. (Mclone et al 2010, Bartonek et al 2010) 18

19 Nivå I Klassifisering av gangfunksjon for personer med MMC Hoffer et al 73 og Bartonek et al 2010 Går ute og inne uten ortoser evt. med FO. Holder følge med jevnaldrene II Går inne og ute med ortoser uten støtte. Bruker rullestol ute på lengre avstander III Går inne med ortoser og rullator/krykker, og bruker også rullestol ved lengre avstander inne og ute IV Går inne med ortoser og rullator/krykker. Bruker rullestol inne og ute V VI Trener på gange i terapi. Funksjonell forflytning med rullestol Har ståfunksjon,men ingen gangfunskjon 19

20 Motivasjon og glede 20

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening

Bacheloroppgave. Eldre og styrketrening Avdeling for Folkehelse Liv Brekka Bacheloroppgave Eldre og styrketrening Elderly and strength training Bachelor i Folkehelse 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket JA X NEI Samtykker til tilgjengeliggjøring

Detaljer

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring?

Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? Styrketrening som fallforebyggende tiltak, for de eldste eldre en utfordring? En drøfting av metoder for bedring av muskelstyrke, balanse og tillit til egen mestring, som et fallforebyggende tiltak, for

Detaljer

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF.

Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese i livsløpspespektiv Av Reidun Jahnsen Spesialfysioterapeut dr philos ved Barnenevrologisk seksjon, Berg gård, Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Cerebral parese (CP) blir definert som:

Detaljer

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK

Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom. Hvor står forskningen nå? Anne Christie fysioterapeut/phd NRRK Fysisk aktivitet og trening Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur

Detaljer

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre

OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre OTAGO ØVELSENE Forebygging av fall hos eldre -Et hjemmebasert, individuelt tilpassa styrke- og balansetreningsprogram 1 Forord Fall er vanlig blant eldre. Det kan derfor være lett å overse de alvorlige

Detaljer

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall

Til deg som har falt eller som er utsatt for fall Til deg som har falt eller som er utsatt for fall FALLSKADER ET STORT HELSEPROBLEM 30 prosent av alle hjemmeboende personer over 65 år faller minst én gang i året, og ca. 50 prosent av de som er over 80

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Behandling av fedme. en intervensjonsstudie av treningseffekt. Merete Hamran. Trondheim, juli 2011

Behandling av fedme. en intervensjonsstudie av treningseffekt. Merete Hamran. Trondheim, juli 2011 Behandling av fedme en intervensjonsstudie av treningseffekt Merete Hamran Trondheim, juli 2011 NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet/ Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse/ Institutt

Detaljer

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom

Revmatisme. Ringvirkninger av revmatisk sykdom Revmatisme Revmatisme stammer fra det greske ordet rhevma, som betyr strøm og er en betegnelse på en rekke forskjellige sykdommer som i første rekke rammer bevegelsesorganene, men også indre organer kan

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Vedlegg til prosedyrebok for etablering av Chairobics i nærmiljø

Vedlegg til prosedyrebok for etablering av Chairobics i nærmiljø Vedlegg til prosedyrebok for etablering av Chairobics i nærmiljø Forord Dette kompendiet er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom kommune, høgskole, frivillige lag og organisasjoner: Etablering av

Detaljer

III Helse og hverdagsliv

III Helse og hverdagsliv Helse og hverdagsliv III Helse og hverdagsliv Dagens levevaner - morgendagens helsetilstand Mange nordmenn har et kosthold som inneholder mye fett, sukker, salt og lite fiber. Når livsstilen samtidig preges

Detaljer

Prader-Willis syndrom (PWS)

Prader-Willis syndrom (PWS) Prader-Willis syndrom (PWS) Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med Prader-Willis

Detaljer

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og

Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE. Fatigue og Multippel sklerose informasjonsserie MULTIPPEL SKLEROSE INFORMASJON SERIE Fatigue og MS 4 Innledning 4 Hva er MS? 5 Fatigue 7 Hva betyr fatigue? 7 Hvem har fatigue? 7 Hvordan kan fatigue beskrives? 8 Fatigue

Detaljer

Rapport SOR. 51. årgang

Rapport SOR. 51. årgang SOR Rapport Om å få lov til å vite at man skal dø Cerebral parese i livsløpsperspektiv Studietur til Romania Om å reise tilbake Psykoterapi med utvecklingsstörda personer hur det kan gå till 51. årgang

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Sist revidert: 03.09.2013

Innholdsfortegnelse: Sist revidert: 03.09.2013 AMC 1 2 Sist revidert: 03.09.2013 Teksten er skrevet av TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og hentet fra www.sunnaas.no/trs. Du finner oppdaterte tekster, lenker og mer informasjon om diagnosen

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

Mestring av ryggsmerter

Mestring av ryggsmerter Informasjon fra fysioterapeutene Mestring av ryggsmerter i hverdagen Universitetssykehuset Nord-Norge Terapeutavdelingen, Seksjon for Fysioterapi 2012 Velkommen til oss! Dette informasjonsheftet er laget

Detaljer

Fallforebygging i kommunen Kunnskap og anbefalinger

Fallforebygging i kommunen Kunnskap og anbefalinger Rapport IS-2114 Fallforebygging i kommunen Kunnskap og anbefalinger Publikasjonens tittel: Fallforebygging i kommunen. Kunnskap og anbefalinger. Utgitt: November 2013 Bestillingsnummer: IS - 2114 Utgitt

Detaljer

Medisinsk oppfølging ved dysmeli. Kirurgi. Klinisk undersøkelse og vurdering av tiltak

Medisinsk oppfølging ved dysmeli. Kirurgi. Klinisk undersøkelse og vurdering av tiltak 1 Medisinsk oppfølging ved dysmeli Sist endret 4. mai 2015 Klinisk undersøkelse og vurdering av tiltak Grundig klinisk undersøkelse bør gjøres av lege (barnelege/ortoped) og eventuelt fysioterapeut, så

Detaljer

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir

Detaljer

EVALUERING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RESEPT I NORDLAND OG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE JAN HELGERUD OG GEIR EITHUN

EVALUERING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RESEPT I NORDLAND OG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE JAN HELGERUD OG GEIR EITHUN EVALUERING AV FYSISK AKTIVITET PÅ RESEPT I NORDLAND OG BUSKERUD FYLKESKOMMUNE JAN HELGERUD OG GEIR EITHUN INNHOLD 1. Innledning 3 2. Oppsummering 4 3. Teori 5 Utholdenhet 5 Vekt og fettomsetning 6 Muskelstyrke

Detaljer

TEKST FOTO TRENINGSSALEN

TEKST FOTO TRENINGSSALEN Ungdomskilden Judith (80), Lill (75) og Gunther (73). Når instruktør Tor Torgersen (74) drar i gang gruppetreninga, spiller alder en rolle. TEKST Tone Elise Eng Galåen, tg@fysio.no FOTO Paal Audestad TRENINGSSALEN

Detaljer

Vanlige og sjeldne aldersforandringer Medisinsk oppfølging av voksne med MMC. Marie Hoff Overlege TRS Frambu mai 2013

Vanlige og sjeldne aldersforandringer Medisinsk oppfølging av voksne med MMC. Marie Hoff Overlege TRS Frambu mai 2013 Vanlige og sjeldne aldersforandringer Medisinsk oppfølging av voksne med MMC Marie Hoff Overlege TRS Frambu mai 2013 Aldring Endringer skjer gjennom livet: -Kroppslig -Mentalt - i livssituasjonen vår Mange

Detaljer

Livsløp og aldring med en sjelden diagnose

Livsløp og aldring med en sjelden diagnose Livsløp og aldring med en sjelden diagnose Hvordan opplever mennesker med en sjelden diagnose det er å leve lenge med sin diagnose; hvordan opplever de sitt livsløp og sin aldring? Dette er hovedspørsmålet

Detaljer

En kvalitativ studie: Sykepleieres tanker og refleksjoner om motivasjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet hos beboere på sykehjem.

En kvalitativ studie: Sykepleieres tanker og refleksjoner om motivasjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet hos beboere på sykehjem. En kvalitativ studie: Sykepleieres tanker og refleksjoner om motivasjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet hos beboere på sykehjem. Irina Bakheim. Masteroppgave i rehabilitering fordypning barn og

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

utvikling av stramme muskler/feilstillinger rundt ledd (kontrakturer)

utvikling av stramme muskler/feilstillinger rundt ledd (kontrakturer) Fysioterapi ved muskelsykdom Muskelsykdom er en fellesbetegnelse på en gruppe sykdommer som kan ha svært forskjellige sykdomsforløp og alvorlighetsgrad. Det finnes samtidig en rekke likheter mellom sykdommene

Detaljer

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold

Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke. Del 1 Befolkningsforhold Sammendrag Oversiktsdokument Nord-Trøndelag fylke Del 1 Befolkningsforhold Folketallet øker i Nord-Trøndelag. Dette skyldes i hovedsak innvandring. Selv om folketallet vokser hos oss, er økningen atskillig

Detaljer

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid

Fordypningsoppgave. VPH705 Psykisk helsearbeid Fordypningsoppgave VPH705 Psykisk helsearbeid Kognitiv terapi ved depresjon hos personer med Alzheimer sykdom/ Cognitive therapy for depression with people with Alzheimer`s disease Vivian Akerø Svenslid

Detaljer