The Basics. Lungenes primære oppgave. Oksygenopptak CO2 eliminasjon. ph regulering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "The Basics. Lungenes primære oppgave. Oksygenopptak CO2 eliminasjon. ph regulering"

Transkript

1

2

3 The Basics Lungenes primære oppgave Oksygenopptak CO2 eliminasjon ph regulering

4 Klara 60 år, HT, HK, DM2, BMI 40, røyker. Skal til en laparaskopisk hysterektomi

5 Spontanventilasjon Diafragma står vanligvis for 60% av respirasjonsarbeidet Normal I:E ratio er 1:2 Ved inspirasjon settes lungene på strekk slik at de utvides undertrykk i alveolene luft drives inn Ved ekspirasjon slappes diafragma, og lungene trekker seg sammen mot FRC overtrykk i alveolene; luft ut helt til FRC Luftveiene holdes hele tiden åpne pga det negative intrapleurale trykk, og elastisitet i lungene

6 Spontan ventilasjon FRC Elastiske krefter i thoraxvegg og hviletonus i diafragma vil virke utover Elastiske krefter i lungevevet virker innover Når man slapper av etter et vanlig utpust vil det oppstå en likevekt mellom disse kreftene; et lungevolum =FRC

7 GG Grunnkurs Anestesiologi november 2011

8 FRC Større stående enn liggende Reduseres ved atelektaser og alle prosesser som reduserer plassen til lungene Og anestesi Pleuravæske Adipositas Utspilt abdomen

9 CC; Closing Capacity CC; Det lungevolumet hvor de små luftveiene begynner å kollapse under ekspirasjon

10 Spontan ventilasjon Lungen er en hengende svamp med iboende elastiske krefter som vil trekke lungen sammen. Ved FRC vil øvre deler være utspilt, mens tyngdekraften gjør at de nedre delene blir mer komprimert De nedre delene av lungen ventileres best(gitt at FRC >CC); her er alveolene minst ved begynnelsen av inspirasjon større volumendring Sideleie?

11 V/Q Ventilasjon og perfusjon øker hos våkne og selvpustende i gravitasjonsretning med ca3-4x. Ratioen er ikke langt fra 1.

12 Surfaktant Reduserer overflatespenningen Virker mer jo mindre alveolene er; stabiliserer lungen Er det viktigste bidraget til lungenes elastans

13 Statisk og dynamisk luftveiskollaps Statisk: Når alveolene har nådd en minste, kritisk str, og surfaktantlaget ikke lenger motstår overflatespenningen klapper sammen Dynamisk: Forsert ekspirasjon. I stedet for undertrykk, får vi nå et pos Pip, fx +80cmH20. Langs luftveiene vil det imdl skje et gradvis trykkfall fra 80 til 0 cm H2O, på et punkt vil trykket i luftveiene være mindre enn det omgivende intratorakale trykk Astma, emfysem, air trapping

14 Compliance Definert som forandringen i lungevolum per enhet endring i Ptp. (Ptp=PA-Pip) Når Ptp øker, medfører det en volumøkning som er avhengig av strekkbarheten til lungene; compliance Redusert: fibrose, surfaktantmangel (ARDS), red FRC Økt: Lungeemfysem Red thoraxveggcompliance: fedme, hud (arr/sklerose), ribbebruskens elastisitet og grad av forkalkning.

15 Compliance; ettergivelighet

16 Klara Engstelig for narkose, fjernet blindtarmen da hun var 10 og har fortsatt mareritt om den maska som luktet så rart. Du kommer med maska, men hun er ikke fornøyd!! Er det egentlig så nøye?

17 Preoksygenering Hvorfor? Nitrogen wash-out effekt; omdanne FRC til et oksygen reservoir, samt bedrer oksyhemoblobinsaturasjon Øker O2 reservene, gir oss en buffer med tid før desaturering! Oksygen-hemoglobin dissosiasjonskurven viser at det går mye lenger tid fra enn fra 90 til farlig lave verdier.

18 Preoksygenering Hvordan? TV: 100% FiO2 i 3 min til ETO2 er >90% VK: 8 dype vitalkapasitetspust CPAP om overvekt, eller de som ikke når 93% metning til tross for høyflow oksygenering Tett maske? God bevegelse i bagen Kapnografi kurve ETO2 beveger seg opp ETO2 IKKE lik 100

19 Preoksygenering Hvordan kan du vinne enda mer tid? Hodet opp 20 grader; 386 vs 283 sek Gravide ingen effekt 45 grader vs flatt Apneoksygenering: 5Lgrime 6 vs 3,65 min til 95% Kuracit vs esmeron: 242 vs 378 sek til 95%

20 Preoksygenering Hvem? RSI Forventet vanskelig maskeventilasjon Forventet vanskelig luftvei Anatomiske malformasjoner eller spesielle tekniske momenter (fx DLT) Overvekt, graviditet, tarmobstruksjon, ascites Aspirasjonsrisiko, red FRC Økt O2 forbruk Feber, gravide

21 Preoksygenering Hva med resten? Det er vanskelig å nøyaktig forutse vanskelig maskeventilasjon og trachealintubasjon. Om larynxspasme/oppkast skjer, er risikoen for alvorlig hypoxemi større Maskeubehag overestimeres av anestesipersonell; 5/10 va 2/10. Ubehag på linje med venfloninnleggelse. Som et minimum 4 langsomme dype pust med tett maske og 10L, fylt sett.

22 Preoksygenering Ta av masken, pas puster gjennom kneet, ikke gjennom nesen.

23 Reoksygenering Klara var vanskelig å intubere likevel, og hun faller i metning til 92% uten at tuben er nede. Unngå trykk over cmh20. Med FiO2 1.0 trengs kun 3-4 pust/min, 1,5-2 sek per pust. Det vi gjør: pust/min Etter vellykket reoksygenering intuberes Klara vha CMAC og bougie.

24 Dødrom Anatomisk og fysiologisk Fra carina og ned er dødrommet 32% ved anestesi, øker til 50% om man tar med tube/lxmaske/koplinger Oppmot 2/3 ved maskeventilasjon Dødrom=ventilerte alveoler som ikke blir perfundert Lavt hjertemv, lungeemboli Regional hypoperfusjon og /eller regional hypoventilasjon Stor differanse mellom ETCO2 og pco2=større dødrom

25 Shunt Blod perfunderer ikke-ventilerte alveoler. Uansett hvor mye FiO2 vi gir, vil venøst blod nå venstre side. Våken og frisk: 1-2-% av CO Ved anestesi: 10% 50% er ekte shunt gjennom atelektatiske områder Resten er endret V/Q distribusjon Årsak: Medfødt hjertefeil, pneumoni, lungeødem, atelektase, alt som gjør at FRC blir lavere enn CC

26 Overtrykksventilasjon Fysiologiske forandringer ved overtrykksventilasjon Hemodynamisk: Overtrykk i thorax gjør at hjertet må pumpe mot større ytre kraft, redusert venøs tilbakestrømning redusert minuttvolum Sedasjon: perifer vasodilatasjon lavere BT, cerebral perfusjon og diurese. Redusert perfusjon av lever og nyre

27 Hva gjør anestesi med lungene Fall i FRC med (+19 50)% umiddelbart ved narkoseinduksjon, fremmer lukking av luftveier. Når normal verdi først noen timer etter avslutning. Reduksjonen er uavhengig av paralyse Årsak? Tap av respiratorisk muskeltonus Gir mindre lungecompliance Økt luftveismotstand

28 Compliance Red i compliance ved innledning av anestesi inntrer raskt, men er ikke progressivt. Skyldes sannsynligvis pust på lavere lungevolum, pga atelektaser.

29 V/Q anestesi Dramatisk endring av ventilasjonen, mens perfusjonen ikke endres så mye. V/Q mismatch øker Endret luftfordeling i lungene, minste motstands vei Blodfordeling: Tyngdekraft, luftfordeling, MV Øvre deler ventileres best, nedre deler sirkuleres best

30 3-kompartment modell 1. Øvre; mer elle mindre normal V/Q 2. Litt lenger ned; fortsatt åpne alveoler, men lider av intermitterende luftveiskollaps, lav V/Q 3. Nedre deler; alveolene har kollapset (atalektaser), og vi har en svekket oksygenering. V=0 2 og 3 vil svekke oksygeneringen, men med O2 vil effekt av lav V/Q elimineres.!ren O2 i dårlig ventilerte alveoler vil gi rask absorpsjonsatelektase, og omdanner 2 til 3.

31 HPV Hypoksisk pulmonal vasokonstriksjon Forsøk på normalisering Red perfusjon til underventilerte alveoler Inhalasjonsanestesi hemmer HPV Høy FiO2 hemmer HPV

32 Atelektaser Mindre volum og luftveisdimensjoner fremmer luftveislukking Luftveislukking øker med alder, men starter allerede ved 20 årsalder. Pust på lave volum; kontinuerlig luftveislukking gjennom hele ekspirasjonen Bak lukket luftvei vil gass bli mer eller mindre raskt absorbert atelektaser >90% utvikler 0-30% atelektaser, det meste skjer innen 5 min Atelektase kan trigge en inflammatorisk reaksjon, og kan være fokus for postopr lungeinflammasjon

33 Atelektaser Avhengig av FiO2 100% i 3 min; 10% atelektase 80% i 3 min: 2% atelektase 60% i 3 min: eliminerer nærmest atelektaser 30% O2: ingenting Ved red av O2 fra ved preoksygenering faller apnetoleransen fra 7-5 min. Utsetter kun problemet, etter 45 min er mengden lik til tross for red til 0,4 FiO2. Årsak:

34 Absorpsjonsatelektaser Absorpsjon av O2 fra lukkede luftveier/alveoler I pasienter med lav regional V/Q ratio, holdes de involverte alveolene hovedsakelig åpne pga nitrogen.

35 Atelektaser O2 gjør prosedyren tryggere, og vi gir i overflod pga redselen for mislykket intubasjon og hypoxemiske hendelser. Men; høy FiO2 fremmer atelektasedannelse, som svekker lungenes evne til å oksygenere blodet, og gjør dem mer sårbare for komplikasjoner postopr.

36 What to do? Preoksygenering med 100% bør følges av en rekrutteringsmanøver; reåpner kollaberte alveoler. Og/eller; innledning med CPAP/PEEP for å opprettholde FRC

37 Rekruttering Det krever høyere trykk for å reåpne kollaberte alveoler, enn for å åpne lukkede luftveier. 1. Inflasjon til 40 cm H20 i 10 sek etter innledning, og hvert 30 min, eller kontinuerlig PEEP på Topptrykk 20 over PEEP, 3 pust på hvert trinn(5 av gangen), 6 pust på toppen med 40/20. Stopp på 5-10 i PEEP på vei ned igjen, avhengig av pasient.

38 Rekruttering Ved ZEEP og FiO2 0,4 etter rekruttering; ser kun 20-25% av initial atelektase etter 45 min. Hos katter; et stort pust vil frigi surfaktant og stabilisere alveolen. Når lungevolum deretter reduseres, forblir alveolene åpne FiO2 1.0 etter rekruttering Rekollaps etter 5 min. For mye FiO2 fremmer atelektase dannelse, som igjen krever høyere FiO2 eller høyere PEEP for å nå en tilfredstillende oksygenering; ond sirkel

39 PEEP Luftveislukking og atelektase kan reduseres ved å unngå fall i lungevolum; PEEP. Seponering av PEEP; Alveolene kollaberer innen 1 min. PEEP vil red CO (red venøs return), samt skvise blodflow nedover i lungene slik at atelektaser mottar enda mer blod PEEP øker ventilasjonen av alveoler med høy V/Q ratio, øker V/Q mismatchen Netto effekt; Arteriell oksygenering bedres ikke ved rutineanestesi. MEN; gir man høy FiO2 bør det gis sammen med PEEP, som vil beskytte lungen fra kollaps. MEN; enhver red i atelektase, med eller uten bedret oksygenering, vil være verdifullt mtp postopr lungefunksjon og pneumoni!!

40 Klara Buken insuffleres med CO2, og kirurgen ønsker Trendelenburg leie. Du har allerede klødd deg i hodet fordi SpO2 har lagt seg ned på 94% til tross for at du har skrudd FiO2 opp til 0,6, og er bekymret for hvordan dette skal gå.

41 Laparaskopi Respirasjonsmekanikk: Økt intraabdominalt trykk gir ytterligere restriksjon av diafragma og nedre thorax. Compliance reduseres signifikant, noen ganger med økt luftveismotstand, spesielt hos overvektige. Økt luftveistrykk ses alltid, spesielt i Trendelenburg. CO2 absorpsjon: Starter få minutter etter oppstart, ca 30/50 ml/min. Om ventilasjonen forblir den samme, vil paco2 raskt økr, og CO2 vil starte å diffundere inn i kroppens CO2 lagre. Lang prosedyre; hyperkapni i mange timer postopr. Er pas lungesyk eller er overvektig vil endring i compliance beskrevet før kreve et enda større MV. ETCO2 alene er ikke nok, pga store V/Q mismatcher!

42 Postoksygenering The final disaster Fylling av lungen med O2 før ekstubasjon er logisk for å gi lenger tid før hypoxemi ved ekstubasjon. Men O2 absorberes raskt, fremmer atelektasedannelse. Sug: fremmer atelektasedannelse. Mer skade enn nytte, med mindre det er en klar indikasjon (fx ØNH kirurgi)

43 80% FiO2 Postoksygenering

44 Ekstubasjon Ikke bare reversering av intubasjonsprosessen Om vanskelig maskeventilasjon, intubasjon eller om kirurgi indikerer vanskelig reintubasjon; Plan!! DAS (difficult airway society): Har laget ekstubasjonsalgoritmer (ikke intensiv eller barn). Link:

45 Den postoperative lunge De fleste atelektaser forsvinner etter vekking pga hoste og dyp inspirasjon. Dog bør man forsøke å begrense mengden atelektasedannelse ved GA, fordi noen atelektaser fortsatt eksisterer etter anestesi, og kan være en kilde til infeksjon. Retrospektiv studie med pas, ikke kardiell kirurgi; pneumoni funnet hos 1,6 %. Mortalitet 21% i denne gruppen Andre studier har vist høyere insidens

46 Den postoperative lunge Mål: lever fra deg en pasient uten atelektaser til postop! Opprettholde FRC både under og etter anestesi Riktig bruk, og ikke misbruk, av oksygen Rekruttering og PEEP kan være vel så viktig for å unngå lungeinfeksjon, som for å bedre oksygenering

47 Oppsummert anestesieffekt på gassutveksling Den uniforme fordeling av ventilasjon og perfusjon red av anestesi. Betydning av dette er aldersrelatert, og kan affiseres av FiO2 og og type anestesi. Økning i alveolært dødrom skyldes økt fordeling av ventilasjon til omr med høy V/Q Venøs admixture er økt i anestesi til ca 10%, men forandringen affiseres av alder, er minimal hos unge. Økt venøs mix skyldes økning i reell intrapulmonal shunt(atelektaser), og pga økt distribusjon av perfusjon til omr med lave V/Q ratioer. Hovedforskjellen er mellom våken og anestesert tilstand. Både PEEP og rekrutteringsmanøvre reduserer shunten, men den gunstige effekten på pao2 reduseres pga en økning i V/Q mismatch, og en reduksjon i CO som reduserer det venøse O2 innhold

48 Anesthesia side effects include: Headache, Nausea, Dizziness, and a Bruise on your head

Gunhild Holmaas november 2014. Stive lunger

Gunhild Holmaas november 2014. Stive lunger Gunhild Holmaas november 2014 Stive lunger Evidens based medicine Puls Små oxyme tidalvol ter umved ARDS Respira tor Bukleie Monitor Kriterier for setting av PEEP Evidens based medicine Puls Små oxyme

Detaljer

Hemodynamikk og respiratorbehandling NSFLIS 31. mai 2011. Bernt Gulla Undervisningssykepleier Thoraxintensiv, Rikshospitalet

Hemodynamikk og respiratorbehandling NSFLIS 31. mai 2011. Bernt Gulla Undervisningssykepleier Thoraxintensiv, Rikshospitalet Hemodynamikk og respiratorbehandling NSFLIS 31. mai 2011 Bernt Gulla Undervisningssykepleier Thoraxintensiv, Rikshospitalet 2 Transport av O 2 og CO 2 Energikrevende konveksjon energipassiv diffusjon 3

Detaljer

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15 Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Definisjoner Årsaker til respirasjonssvikt Respirasjonssvikt og langtidsoksygenbehandling:

Detaljer

MASKINELL VENTILASJON AV BARN I ANESTESI

MASKINELL VENTILASJON AV BARN I ANESTESI MASKINELL VENTILASJON AV BARN I ANESTESI Tord Loe ALNS Fagkongress 08.09.2014 Definisjoner Prematur < 37 gestasjonsuke Meget lav fødselsvekt < 1500 g Ekstremt lav fødselsvekt < 1000 g Ex-prematurt barn

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

Kompendium i lungefysiologi

Kompendium i lungefysiologi Kompendium i lungefysiologi RV CC RV TLC FRC FRC TLC 5. utgave 2009 Ole Magnus Filseth Overlege Akuttmedisinsk Forord avdeling/anestesiavdelingen Universitetssykehuset Nord-Norge 2 Forord Dette kompendiet

Detaljer

AKUTT RESPIRASJONSSVIKT

AKUTT RESPIRASJONSSVIKT AKUTT RESPIRASJONSSVIKT Patofysiologi og akutt/intensiv behandling Helge Opdahl Overlege, dr. med. NBC senteret/akuttmedisinsk avd OUS Ullevål Akutt respirasjonssvikt betyr oftest oksygeneringssvikt også

Detaljer

NON-INVASIV MASKEVENTILERING

NON-INVASIV MASKEVENTILERING NON-INVASIV MASKEVENTILERING CPAP BIPAP VED RESPIRASJONSSVIKT Eirik Bergerud Intensivsykepleier Hjertekirurgisk Postoperativ, TKAI3 Ullevål, OUS DISPOSISJON Medisinsk Teknisk Utstyr Definisjoner/Begreper

Detaljer

NON-INVASIV MASKEVENTILERING

NON-INVASIV MASKEVENTILERING NON-INVASIV MASKEVENTILERING CPAP BIPAP PASIENTER MED RESPIRASJONSSVIKT Eirik Bergerud Intensivsykepleier Hjertekirurgisk Postoperativ Ullevål, OUS DISPOSISJON Medisinsk Teknisk Utstyr Definisjoner/Begreper

Detaljer

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT

Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser VEDLEGG 2 UNDERVISNINGSNOTAT Sykepleie; Respirasjon Teori og praktiske øvelser Respirasjonsorganene: Nedre luftveier/lungene: Lungene: Respirasjon Styres fra respirasjonssenteret i den forlengede margen Frekvensen styres fra nerveceller

Detaljer

Lungefunksjonsundersøkelser. P.Giæver

Lungefunksjonsundersøkelser. P.Giæver Lungefunksjonsundersøkelser P.Giæver Lungenes hovedoppgave Tilstrekkelig O 2 til karene i det lille kretsløp Utlufting av CO 2 fra de samme karene Resultat av 4 delfunksjoner: 1. Ventilasjon 2. Ventilasjonsfordeling

Detaljer

Cardiopulmonal exercise testing funksjonsdyspnoe og adipositas. Elisabeth Edvardsen NIH & Oslo universitetssykehus 2010

Cardiopulmonal exercise testing funksjonsdyspnoe og adipositas. Elisabeth Edvardsen NIH & Oslo universitetssykehus 2010 Cardiopulmonal exercise testing funksjonsdyspnoe og adipositas Elisabeth Edvardsen NIH & Oslo universitetssykehus 2010 Agenda Generelt om CPET Protokoll og målevariabler Funksjonsdyspnoe og mekanismer

Detaljer

Luftveishåndtering. Jonas Ballestad Overlege, anestesiavdelingen Drammen Sykehus, VVHF

Luftveishåndtering. Jonas Ballestad Overlege, anestesiavdelingen Drammen Sykehus, VVHF Luftveishåndtering Jonas Ballestad Overlege, anestesiavdelingen Drammen Sykehus, VVHF Målsetting Kunne hovedtrekkene i regulering av respirasjonen Kunne identifisere ulike hovedtyper av luftveisproblem

Detaljer

Oksygen transport i klinikken. Konsekvenser ved svikt i oksygentransport. Oksygen transport. Hva bestemmer oksygentransport

Oksygen transport i klinikken. Konsekvenser ved svikt i oksygentransport. Oksygen transport. Hva bestemmer oksygentransport Oksygen transport i klinikken The primary function of the cardiorespiratory system is to continuously deliver oxygen to meet tissue demand Pål Klepstad Intensivavdelingen, St.Olavs Hospital Konsekvenser

Detaljer

Fysiologi. Respirasjonssystemet. Respirasjonssystemet (del I) Del I: Del II:

Fysiologi. Respirasjonssystemet. Respirasjonssystemet (del I) Del I: Del II: Respirasjonssystemet Fysiologi Respirasjonssystemet Del I: Oppbygning og funksjon Lungenes ventilasjon Gassutveksling i lungene/vev Lungevolumer/lungekapasitet A. Rustan FRM3030 2007 Del II: Transport

Detaljer

Oksygentransport - tilbud og etterspørsel. Fredrik Hetmann, PhD Intensivsykepleier/Førsteamanuensis Videreutdanning og Master i intensivsykepleie

Oksygentransport - tilbud og etterspørsel. Fredrik Hetmann, PhD Intensivsykepleier/Førsteamanuensis Videreutdanning og Master i intensivsykepleie Oksygentransport - tilbud og etterspørsel Fredrik Hetmann, PhD Intensivsykepleier/Førsteamanuensis Videreutdanning og Master i intensivsykepleie GASSUTVEKSLING Diffusjon Netto forflytting av molekyler

Detaljer

Oppgave: MED2200_OPPGAVE6_V19_ORD

Oppgave: MED2200_OPPGAVE6_V19_ORD Oppgave: MED2200_OPPGAVE6_V19_ORD Del 1: Arne er på stranda ved havet sammen med familien og har med seg sine to barn. Barna har hver sin luftmadrass som Arne skal blåse opp. Han fyller lungene så mye

Detaljer

Anestesi til overvektige gravide 26.

Anestesi til overvektige gravide 26. Anestesi til overvektige gravide 26. november 2015 BRITT IREN SKEIDE SEKSJONSOVERLEGE ANESTESI, KK/ØYE Gravid + overvektig = alvorlig nedsatt fysiologisk reserve Graviditet og overvekt Fysiologiske forandringer

Detaljer

ANESTESI TIL DEN SITTENDE PASIENT

ANESTESI TIL DEN SITTENDE PASIENT ANESTESI TIL DEN SITTENDE PASIENT EIVIND HUSTAD VINJEVOLL ALNSF fagkongress 5.september 2015 Ålesund HEMODYNAMIKK KASUISTIKK KASUISTIKK Mann, 50 år. Tidligere frisk. Preoperativt BT 110/75 (MAP 87) Planlagt

Detaljer

Akuttbehandling med NIV

Akuttbehandling med NIV Akuttbehandling med NIV Akutt non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) er en ekstern ventilasjonsstøtte med nese eller ansiktsmaske og kan gis via: 1. Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) 2. Trykkstøtte

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

En kunnskapsbasert fagprosedyre. av Cecile Tsesmetsis og Cathrine Tolpinrud

En kunnskapsbasert fagprosedyre. av Cecile Tsesmetsis og Cathrine Tolpinrud En kunnskapsbasert fagprosedyre av Cecile Tsesmetsis og Cathrine Tolpinrud Usikkerhet i praksis Mekanisk ventilering gir atelektaser Ingen nasjonal retningslinje Lungebeskyttende ventilasjonsstrategi Hvilken

Detaljer

HYPOKSI KLASSIFISERING

HYPOKSI KLASSIFISERING HYPOKSI KLASSIFISERING PaO2 (kpa) SaO2 (%) 1. Normal > 10.7 95-100% 2. Hypoksemi HYPOKSEMI < 10.7 < 95% Mild 8-10.5 90-94% Moderat 5.3-7.9 75-89% Alvorlig < 5.3 < 75% RESPIRASJONSSVIKT KLASSIFISERING Respirasjonssvikt

Detaljer

RESPIRASJONSSVIKT I ET HELSEPERSPEKTIV. Kristin Wisløff-Aase Overlege, RH, OUS-HF Klinisk stipendiat, Lektor UiO

RESPIRASJONSSVIKT I ET HELSEPERSPEKTIV. Kristin Wisløff-Aase Overlege, RH, OUS-HF Klinisk stipendiat, Lektor UiO RESPIRASJONSSVIKT I ET HELSEPERSPEKTIV Kristin Wisløff-Aase Overlege, RH, OUS-HF Klinisk stipendiat, Lektor UiO Kasuistikk Mann 42 år gammel KOLS, GERD Endstage nyre og hjertesvikt gr. malign HT Nyretx

Detaljer

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: H-334

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: H-334 Avdeling for helse- og sosialfag Emnekode: HSINT10114 Dato: Emne: Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: 29. mai 2015 Kl.09.00 til kl.15.00 H-334 Hjelpemidler:

Detaljer

Akutt og kronisk respirasjonssvikt, inkludert hypoventilasjon

Akutt og kronisk respirasjonssvikt, inkludert hypoventilasjon Akutt og kronisk respirasjonssvikt, inkludert hypoventilasjon Årsaker og Behandling Sigurd Aarrestad Akutt og kronisk respirasjonssvikt Definisjon Klassifikasjon Årsaker Patofysiologi Behandling Respirasjonssvikt

Detaljer

Oksygentransport - tilbud og etterspørsel

Oksygentransport - tilbud og etterspørsel Trinn 2 2018 OsloMet Storbyuniversitetet Oksygentransport - tilbud og etterspørsel Fredrik Hetmann Intensivsykepleier/Universitetskolelektor Videreutdanning og Master i intensivsykepleie Begreper: Respirasjon

Detaljer

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling

Blodgasser. 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius. Lungemedisinsk avdeling Blodgasser 17.03.14 kl 10:40 11:00 Fredrik Borchsenius Likevekten Metabolismen gir produksjon av syre i kroppen ph må likevel holdes konstant Kroppen må kvitte seg med syre Lunger: CO2 utskilles Nyrer:

Detaljer

Kapnografi. Av Eirik Illguth og Ola Grude

Kapnografi. Av Eirik Illguth og Ola Grude Kapnografi Av Eirik Illguth og Ola Grude Begrepsavklaring ETCO2 PaCO2 Kapnografi Kapnometri Kapnogram Kolorimetrisk kapnometri Inndeling Invasiv vs. Non-invasiv Mainstream vs. Sidestream Fysiologi Dødrom=

Detaljer

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon?

RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? RESUSCITERING Hva gjør du når pasienten får sirkulasjon? Kristian Lexow, overlege Norsk Resuscitasjonsråd www.nrr.org Eldar Søreide NRR NRR 2008 2010 Hva redder liv og hjerneceller når hjertet har stoppet?

Detaljer

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter

ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter ASA klassifikasjon og preoperativ vurdering av ØNH-pasienter Margrethe von Tangen LiS, Anestesi-og intensiv avdelingen Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet 1 Dagens temaer ASA klassifikasjon Vurdering

Detaljer

Noen betraktninger. Og tips

Noen betraktninger. Og tips Grunnlaget/bakgrunnen, hva sies konkret? - erfaring oppbygget gjennom mange år i tjenesten hvor redningsmannen hele tiden har fylt denne funksjonen - nasjonal standard for redningsmenn - norsk standard

Detaljer

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Case 1 Skulder operasjon Beach-leie. TIVA laryngs maske Ca. midt under operasjonen begynte det at bli vanskeligere at ventilere pasienten. Operasjonen ble avbrutt

Detaljer

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus

Blodgass made easy. Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Blodgass made easy Svein A. Landsverk Anestesiavdelingen Oslo Universitetssykehus Hvordan ta en arteriell blodgass? Stabil sirkulasjon (20-30 min) Heparinisert 2 ml sprøyte Kastesprøyte ved arteriekran

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Lungedagene 2012 Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen HVORFOR SKAL VI KUNNE DETTE Riktig diagnose: ASTMA eller KOLS? Riktig behandling og så krever også myndighetene det.. Har legekontorene

Detaljer

Lungenes diffusjonskapasitet

Lungenes diffusjonskapasitet Lungenes diffusjonskapasitet Bjørn Johansen Department Group for Clinical Medicine Rikshospitalet, University of Oslo Lungenes delfunksjoner Massetransport Fordeling Diffusjon Perfusjon 08/03/98 06.03.2008

Detaljer

Spirometri teori og praksis

Spirometri teori og praksis Spirometri teori og praksis Berit Øverøyen Rikstad Helsesekretær, Meldal Legekontor PMU 26. oktober 2018 Praktisk lungemedisin for leger og medarbeidere Agenda og læringsmål: Litt generelt om spirometri

Detaljer

Samling 4b Respirasjon

Samling 4b Respirasjon Samling 4b Respirasjon Soneterapi og massasjeterapi Læringsmål respirasjonssystemet Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan beskrive Luftveienes inndeling og oppbygning Funksjonen til

Detaljer

Samling 4b Respirasjon

Samling 4b Respirasjon Samling 4b Respirasjon Soneterapi og massasjeterapi Læringsmål respirasjonssystemet Etter gjennomført emne er det forventet at studenten kan beskrive Luftveienes inndeling og oppbygning Funksjonen til

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig?

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Johan Ræder Avd for Anestesiologi Oslo Universitets sykehus, Ullevål Oslo mail: johan.rader@medisin.uio.no «Vi har fått henvist en pasient til dagkirurgi

Detaljer

Akuttmedisin for allmennleger

Akuttmedisin for allmennleger Akuttmedisin for allmennleger Etterutdanning allmennleger Mars 2018 v/ Kjersti Baksaas-Aasen Overlege Avd for anestesiologi og Avd for traumatologi, OUS Men først. Skaff hjelp ring en venn - 113 Sikre

Detaljer

2) Regionale teknikker og infiltrasjon 3) PCA 4) Kombinasjonsbehandling. G: Respirasjonsfysiologi

2) Regionale teknikker og infiltrasjon 3) PCA 4) Kombinasjonsbehandling. G: Respirasjonsfysiologi Grunnkurs I, læringsmål ny kurspakke (innført 2009) A: Etter endt kurs skal utdanningskandidaten ha kjennskap til Anestesifaget med hensyn til: 1) Historie, de 4 søyler, NAF, spesialiteten, kursene, SSAI.

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

Hjertesvikt - røntgenfunn

Hjertesvikt - røntgenfunn Hjertesvikt Hjertesvikt - røntgenfunn Hjertestørrelse Hele eller deler av hjertet Venøs pulmonal hypertensjon Redistribusjon Interstitielt ødem Alveolært ødem Pleuravæske Hjertestørrelse På skjønn gamle

Detaljer

Respirasjonssvikt hvem kan behandles med NIV?

Respirasjonssvikt hvem kan behandles med NIV? Respirasjonssvikt hvem kan behandles med NIV? Jeanette Siltvedt Greger Spesialsykepleier i lunge Innhold Gjennomgang av respirasjonsorganet Gasstransport og respirasjonsregulering Blodgassens betydning

Detaljer

KOLS oksygen eller ikke?

KOLS oksygen eller ikke? KOLS oksygen eller ikke? Case 1; KOLS-exacerbasjon? Respirasjonsfysiologi/patofysiologi Respirasjonssvikt CO 2 -styrt respirasjon Oksygen -styrt respirasjon (hypoxic drive) Case 2; KOLS-pasient med FCF

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Moderne jet-ventilasjon. NORDAF vintermøte januar 2019 Overlege Bjørn Løvland Dagkirurgisk avd 3H, Sykehuset i Vestfold Tønsberg

Moderne jet-ventilasjon. NORDAF vintermøte januar 2019 Overlege Bjørn Løvland Dagkirurgisk avd 3H, Sykehuset i Vestfold Tønsberg Moderne jet-ventilasjon NORDAF vintermøte januar 2019 Overlege Bjørn Løvland Dagkirurgisk avd 3H, Sykehuset i Vestfold Tønsberg Jet-ventilasjon er en sub-optimal måte å ventilere på Grunnen til at vi gjør

Detaljer

CO2- forgi*ning og dybderus. pco2. Hyperkapni 14.04.15 1. Hyperkapni CO2- forgi*ning KARBONDIOKSID - CO2 KL LEGE SINDRE EKREN

CO2- forgi*ning og dybderus. pco2. Hyperkapni 14.04.15 1. Hyperkapni CO2- forgi*ning KARBONDIOKSID - CO2 KL LEGE SINDRE EKREN KARBONDIOKSID - CO2 Forbrenningsprodukt i cellene, skilles ut i lungene CO2- forgi*ning og dybderus KL LEGE SINDRE EKREN CO2- konsentrasjonen er vanligvis 0,04 % i lu*, men den slger Ll ca 5 % i alveolene

Detaljer

BARNETHORAX m.m. Anne Thora Grammeltvedt Bildediagnostisk avdeling St. Olavs hospital

BARNETHORAX m.m. Anne Thora Grammeltvedt Bildediagnostisk avdeling St. Olavs hospital BARNETHORAX m.m Anne Thora Grammeltvedt Bildediagnostisk avdeling St. Olavs hospital m.m. Komprimert gjennomgang av moderne ikke invasiv radiologi av thorax hos barn. Hovedvekt på tolking av røntgen thorax.

Detaljer

NIV - Fremtiden eller fortiden? Kjersti Langmoen Intensivsykepleier MIO, Lovisenberg sykehus

NIV - Fremtiden eller fortiden? Kjersti Langmoen Intensivsykepleier MIO, Lovisenberg sykehus NIV - Fremtiden eller fortiden? Kjersti Langmoen Intensivsykepleier MIO, Lovisenberg sykehus NIV on the road : Introdusert i slutten av 1980-årene Varierer mye i bruk mellom sykehus og geografiske regioner

Detaljer

Anestesi til KOLS pasienter

Anestesi til KOLS pasienter Anestesi til KOLS pasienter Erling Andersen UNN Hammerfest 020911 Stort sett går det greitt Introduksjon Innen 2020 vil KOLS bli den 3 mest vanlige dødsårsaken i verden (etter hjertesykdom og hjerneslag)

Detaljer

Den adipøse intensivpasient. Ole Fredrik Lund Overlege anestesi- / intensiv avd Sykehuset Østfold

Den adipøse intensivpasient. Ole Fredrik Lund Overlege anestesi- / intensiv avd Sykehuset Østfold Den adipøse intensivpasient Ole Fredrik Lund Overlege anestesi- / intensiv avd Sykehuset Østfold Definisjoner og epidemiologi Normal vektig - overvektig; En person ansees overvektig når mengden fettvev

Detaljer

Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg

Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Hvordan vurdere barn? Ulf Wike Ljungblad Overlege Barnesenteret SiV Tønsberg Hvorfor dør barn? Under 1 år Missdannelser 24% Krybbedød 20% Infeksjoner 19% Trauma 4% Kreft 2% Hvorfor dør barn? 5-14 år Trauma

Detaljer

LTOT. Utredning og etterkontroll. Tore Rødølen Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus

LTOT. Utredning og etterkontroll. Tore Rødølen Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus LTOT Utredning og etterkontroll Tore Rødølen Sykehuset Innlandet Granheim lungesykehus Oksygen -behandling Akutt Astma / KOLS (obs CO2 - retensjon) Hjerteinfarkt Alvorlig anemi CO - forgiftning Operasjoner

Detaljer

Underventilering Diagnostikk og behandling

Underventilering Diagnostikk og behandling Underventilering Diagnostikk og behandling Sigurd Aarrestad Lungemedisinsk avdeling Ullevål Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Haukeland sirr@uus.no Underventilering Diagnostikk

Detaljer

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP

Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv PEP og PEEP Spesialfysioterapeut Sarah Wilberg 2011 Pasientgruppene jeg forholder meg til i denne forelesning Sykehus pasienter som ikke har alvorlige kroniske

Detaljer

RESPIRATORBEHANDLING

RESPIRATORBEHANDLING RESPIRATORBEHANDLING Sigrid Beitland Respiratorbehandling omtales her hovedsakelig i relasjon til hjertefunksjonen og behandling av hjertepasienter. Respiratorens hovedoppgave er å sikre at pasienten har

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS LUNGEDAGENE 2014 SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Kari Tau Strand Oanes, spesialist i allmennmedisin Stavanger Medisinske Senter Spirometri En pustetest som utreder lungefunksjon Betydning for behandling Nødvendig

Detaljer

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner

Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Eksamen i medisinske og naturvitenskaplige emner Bachelor i sykepleie Kartlegging Trine Mathisen, PVI HiST 1 Eksamensopplevelse? 2 1 Ett blikk på Blooms taksonomi 3 7 6 4 3 2 1 Hva spør vi om? Dette gjelder

Detaljer

TEMPERATURREGULERING

TEMPERATURREGULERING TEMPERATURREGULERING Varme er molekyler i bevegelse: Absolutte nullpunkt Ingen øvre grense Likevektsprinsippet: Fra varmt til kaldt Gradientavhengig Volumavhengig HVORDAN OVERFØRES VARME? Radiation: Elektromagnetisk

Detaljer

Hemodynamikk. Olav Stokland. OS. Hemodynamikk 16

Hemodynamikk. Olav Stokland. OS. Hemodynamikk 16 Hemodynamikk Olav Stokland Hjerte- sirkulasjonssystemet Karsystemet Compliance Autoregulering Motstand Pre-afterload, inotropi, hjertefrekvens, lusitropi Frank-Starling kurve/mekanisme Evaluering av trykk

Detaljer

Pusteproblemer hos gamle på sykehjem. 13.9.11 Marit Apeland Alfsvåg geriater

Pusteproblemer hos gamle på sykehjem. 13.9.11 Marit Apeland Alfsvåg geriater Pusteproblemer hos gamle på sykehjem 13.9.11 Marit Apeland Alfsvåg geriater Aldring og pust Redusert muskelmasse med økende alder inkl respirasjonsmuskulatur. Thoraxveggen blir stivere Lungene mister elastisitet

Detaljer

Noninvasiv ventilasjonsstøtte. Ingebjørg Fagerli Seksjonsoverlege, Kvinne/barnklinikken, NLSH, Bodø

Noninvasiv ventilasjonsstøtte. Ingebjørg Fagerli Seksjonsoverlege, Kvinne/barnklinikken, NLSH, Bodø Noninvasiv ventilasjonsstøtte Ingebjørg Fagerli Seksjonsoverlege, Kvinne/barnklinikken, NLSH, Bodø Disposisjon Vurdering av ventilasjon/behov for ventilasjonsstøtte Metoder HFNC CPAP BiPAP/DuoPAP NIPPV

Detaljer

NIV PULMONAL HYPERTENSJON

NIV PULMONAL HYPERTENSJON NIV Lungesykdommer for hovedspesialiteten indremedisin Mars 2018 Magnus Qvarfort, overlege Lungemedisinsk avdeling, OUS Ullevål RESPIRASJONSDRIVE Medikament Hypothyreose Hjernestammelesjon OHS NMS Høy

Detaljer

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: A-314

Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: A-314 Avdeling for helse- og sosialfag Emnekode: HSINT10114 Dato: Emne: Grunnleggende intensivsykepleie, medisinske og naturvitenskapelige temaer Eksamenstid: Rom: 14. august 2015 Kl.09.00 til kl.15.00 A-314

Detaljer

LUNGEFYSIOLOGI. Trinn 1 kurs 26/1-16 Magnus Qvarfort, Overlege Lungemed avd, OUS-Ullevål

LUNGEFYSIOLOGI. Trinn 1 kurs 26/1-16 Magnus Qvarfort, Overlege Lungemed avd, OUS-Ullevål LUNGEFYSIOLOGI Trinn 1 kurs 26/1-16 Magnus Qvarfort, Overlege Lungemed avd, OUS-Ullevål TAKE IN MESSAGE Lungefysiologi omhandler ventilasjon, gassveksling og sirkulasjon. Respirasjonssvikt er et resultat

Detaljer

KLINISK LUNGEFYSIOLOGI. Sigurd Steinshamn, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital

KLINISK LUNGEFYSIOLOGI. Sigurd Steinshamn, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital KLINISK LUNGEFYSIOLOGI Sigurd Steinshamn, Lungeavdelingen, St. Olavs Hospital 1 Læringsmål: 7.1.9. Gjøre rede for lungeventilasjon, gassutveksling i lunger og i perifere vev og transport av gasser i blodet

Detaljer

Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr

Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr 1 Lungefysiologi, patofysiologi, mikrobiologi, grunnleggende farmakologi og medisinsk utstyr Ny/utsatt eksamen, 28. august 2002 Oppgave 1 (30 poeng) En multitraumatisert kvinne på 23 år kommer inn med

Detaljer

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen

Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Langtids oksygenbehandling (LTOT) Hvem trenger det og hvorfor? Sverre Lehmann Seksjonsoverlege Lungeavdelingen Hvis oksygenbehandling skal tjene et formål bør den gi Et lengre liv Bedre livskvalitet Økonomisk

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Respiratorbehandling av barn -råd og tips

Respiratorbehandling av barn -råd og tips Respiratorbehandling av barn -råd og tips Guro Grindheim Overlege, PhD Akuttklinikken OUS-Rikshospitalet Råd og tips Alder 0-18 år Fysiologi Anatomi Vekt Annet sykdomspanorama enn hos voksne TA HENSYN

Detaljer

Akutt Lunge. Solstrandkurset 2015. Helge Asbjørnsen Overlege AMA

Akutt Lunge. Solstrandkurset 2015. Helge Asbjørnsen Overlege AMA Akutt Lunge Solstrandkurset 2015 Helge Asbjørnsen Overlege AMA Litt om meg selv Anestesilege Overlege akuttmedisinsk avdeling (AMA) Jobbet på legevakt siden turnus Hovedinteresser innen akuttmedisin: Kommunikasjon/pårørendehåndtering

Detaljer

To Breathe or not to Breathe that is the Question!

To Breathe or not to Breathe that is the Question! To Breathe or not to Breathe that is the Question! Anlsf Studiedager Skien 30. august 2. september 2007 Nye anestesiapparater nye ventilasjonsmønstre, muligheter og begrensninger Bjarte Askeland Haukeland

Detaljer

Alternative strategier ved respirasjonssvikt. Fagdager NIR

Alternative strategier ved respirasjonssvikt. Fagdager NIR Alternative strategier ved respirasjonssvikt Fagdager NIR 14.11.2014 Hvorfor trenger man alternative strategier? Dersom man ikke kommer i mål med konvensjonell behandling, eller man ikke lenger klarer

Detaljer

11.02.2013. Non Invasiv Ventilasjon NIV: Invasiv ventilasjon. Overtrykksventilering. Tiina Andersen NKH 1. NIV og hostemaskin

11.02.2013. Non Invasiv Ventilasjon NIV: Invasiv ventilasjon. Overtrykksventilering. Tiina Andersen NKH 1. NIV og hostemaskin NIV og hostemaskin Eksempler på hvordan disse kan benyttes i lungefysioterapi? Tiina Andersen Spesialfysioterapeut MSc Nasjonalt kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling / Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital

Praktisk barnekardiologi. Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Praktisk barnekardiologi Kjersti Bæverfjord St. Olavs hospital Pasient 1 Pasient 1 2 åring med høy feber, snør og hoste temp 39 grader ører og hals litt røde ingen fremmedlyder over lungene men bilyd over

Detaljer

Palliasjon av dyspnoe. Overlege Øystein Almås

Palliasjon av dyspnoe. Overlege Øystein Almås Palliasjon av dyspnoe Overlege Øystein Almås Subjektiv opplevelse av åndenød Hva er dyspnoe? Når aktuelt med palliasjon av dyspnoe Kreft Lungekreft Annen kreft med lungemetastaser Lungecarsinomatose KOLS

Detaljer

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008

Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Dag Nordhaug Klinikk for Hjerte- og Lungekirurgi St. Olavs Hospital mars 2008 Omfang Indikasjoner for kirurgi og preoperativ utredning Kirurgisk teknikk: thoracotomi, lobectomi Postoperativt forløp og

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

PLEURASYKDOMMER OG PNEUMOTHORAX. 14.03.2014 Bjørg J Abrahamsen, Lungemedisinsk avdeling, Ullevål

PLEURASYKDOMMER OG PNEUMOTHORAX. 14.03.2014 Bjørg J Abrahamsen, Lungemedisinsk avdeling, Ullevål PLEURASYKDOMMER OG PNEUMOTHORAX Pleuraeffusjon Hjertesvikt, oftest bilateralt Empyem Malignitet Tuberkuløs pleuritt Hemothorax Chylothorax Urinothorax / peritoneal dialyse Rheumatoid sykdom Øsofagusruptur

Detaljer

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD

Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Side 16 av 43 Oppgave: MEDSEM5_LUNGE_V16_ORD Del 1: I 20-årsalderen fikk han diagnosen Mb.Bechterew, dvs. en leddsykdom som bl.a. reduserer bevegeligheten av thorax. Bortsett fra dette har han vært frisk

Detaljer

Hemostatisk nødkirurgi

Hemostatisk nødkirurgi Hemostatisk nødkirurgi «Damage control surgery» Siri Lereim Storli Anestesisykepleier, St Olavs Hospital Massiv blødning Alvorlig skadde pasienter som står i fare for å dø Massiv blødning Fortsatt fremste

Detaljer

VANSKELIG LUFTVEI TEAMARBEID PÅ OPERASJONSSTUA KOMMUNIKASJON

VANSKELIG LUFTVEI TEAMARBEID PÅ OPERASJONSSTUA KOMMUNIKASJON VANSKELIG LUFTVEI TEAMARBEID PÅ OPERASJONSSTUA KOMMUNIKASJON Espen Lindholm, MD, Ph.D SIV HF / OUS HF HIPPOKRATISKE ED Jeg vil bruke mine evner for det beste for mine pasienter i samsvar med min dyktighet

Detaljer

Spirometri. Lungeakademiet

Spirometri. Lungeakademiet Spirometri Lungeakademiet. 1 Spirometri Kjent i snart 150 år Enkel å utføre Meget godt reproduserbar Den lungefunksjonsmåling hvor man best kjenner normalverdiene. 2 Spirometri i allmennpraksis. Kalibrering:

Detaljer

LARYNXMASKE ELLER TUBE VED OVERVEKT OG FEDME?

LARYNXMASKE ELLER TUBE VED OVERVEKT OG FEDME? LARYNXMASKE ELLER TUBE VED OVERVEKT OG FEDME? Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Dagkirurgisk seksjon (DKS) Kirurgisk Serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus (HUS) Typer kirurgi ved DSK HUS OT Urologi

Detaljer

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år

Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år 1 Nasjonalt register for LTMV (Langtids mekanisk ventilasjon) REGISTRERING AV NY BRUKER - BARN < 18 år Alle barn med langtids mekanisk ventilasjon utenfor sykehus (respirator/bipap/cpap og maske/munnstykke/trakeostomi).

Detaljer

Intensivtransport av nyfødte med kritisk organsvikt

Intensivtransport av nyfødte med kritisk organsvikt Intensivtransport av nyfødte med kritisk organsvikt Jan Erik Nilsen SAM 2013 (Deler av teksten og noen bilder er oversendt fra seksjonsoverlege Liv Berit Stenseth, LA avdeling, OUS) Utvikling av spesialiserte

Detaljer

AKUTTMEDISIN FOR MEDARBEIDERE

AKUTTMEDISIN FOR MEDARBEIDERE AKUTTMEDISIN FOR MEDARBEIDERE OBS egensikkerhet! Gå ikke spring! Se deg rundt! Pasientundersøkelse og pasienttiltak ABCDE Kritisk / Ikke kritisk? GI TILBAKEMELDING TIL TEAMET RING AMK? PRIMÆRUNDERSØKELSE

Detaljer

Effekt av alveolær rekrutteringsmanøver under generell anestesi -en systematisk kunnskapsoppsummering

Effekt av alveolær rekrutteringsmanøver under generell anestesi -en systematisk kunnskapsoppsummering Effekt av alveolær rekrutteringsmanøver under generell anestesi -en systematisk kunnskapsoppsummering Institutt for Helsefag Master i sykepleie, Spesialisering: Anestesisykepleie Masteroppgave (30 studiepoeng)

Detaljer

Luftvegshåndtering - Barn

Luftvegshåndtering - Barn Luftvegshåndtering - Barn DET 10. KURS I BARNEANESTESI TROMSØ 27. 29. JANUAR 2012. Overlege Bård Rannestad Anestesi- og Operasjonsavdelingen Intensivavdelingen Luftambulansetjenesten Universitetssykehuset

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Medisinsk Luft Air Liquide 100% medisinsk gass, komprimert. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medisinsk luft 100 % ved et trykk på 200 bar (15 C). 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Innhold Barotraumer. Case 14.04.15 1. Barotraumene. 3- dagerskurs. Lungebrist/cerebral gassemboli

Innhold Barotraumer. Case 14.04.15 1. Barotraumene. 3- dagerskurs. Lungebrist/cerebral gassemboli Innhold Barotraumer 3- dagerskurs Barotraumene Kompresjonsbarotraumer (squeeze) Neds:gning Dekompresjonsbarotraumer Opps:gning Lungebrist/cerebral gassemboli 1 2 BOYLE- MARRIOTS LOV Case P x V= k ( v.konstant

Detaljer

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200

Respirasjonsanatomi. Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Respirasjonsanatomi Luftveier, lunger og respirasjonsbevegelser MED/OD/ERN 2200 Trygve B. Leergaard Institutt for medisinske basalfag, seksjon anatomi 2015 Luftveiene Cavum nasi Cavum oris Pharynx Larynx

Detaljer

CAROTIS I LOKAL. Seksjonsleder Trygve Braathen Tjugen Anestesiolgisk avdeling Sykehuset i Vestfold

CAROTIS I LOKAL. Seksjonsleder Trygve Braathen Tjugen Anestesiolgisk avdeling Sykehuset i Vestfold CAROTIS I LOKAL Seksjonsleder Trygve Braathen Tjugen Anestesiolgisk avdeling Sykehuset i Vestfold DISPOSISJON Historikk Bakgrunn Metode Resultater Litteraturoversikt HISTORIKK Mai 2009 ønske fra karkirurgisk

Detaljer

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Oksygen-, CPAP-, BiPAP- og respiratorbehandling Seminar om KOLS 2013 Seksjonsoverlege Ingvil Berger Disposisjon Hva er respirasjonssvikt Utredning av

Detaljer