Akuttbehandling med NIV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akuttbehandling med NIV"

Transkript

1 Akuttbehandling med NIV Akutt non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) er en ekstern ventilasjonsstøtte med nese eller ansiktsmaske og kan gis via: 1. Kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) 2. Trykkstøtte ventilasjon / Bilevel positiv airway airway pressure (BiPAP-ventilasjon) CPAP behandling gjennomføres på lungesengepost i tillegg til hjerteovervåkning, medisinsk overvåkning, postoperativ og intensiv avdelingen. BiPAP behandling kan ikke gjennomføres ved lunge sengepost. Behandling gis hovedsakelig ved medisinsk overvåkning (MO). Plassering av slike pasienter ved MO bør skje etter godkjennelse av ansvarlig lungelege på dagtid og lege ved MO/medisinsk bakvakt på kveldstid/om natta. Evt. vakthavende anestesilege kontaktes ved plassmangel for å finne plass ved evt. postoperativ eller intensiv avdelingen, andresykehus. NIV behandling og pasientens plassering er en legedelegert oppgave som sykepleieren administerer. Man kan skifte CPAP og BiPAP med hverandre dersom en gir ikke tilstrekkelig effekt. Når man velger å prøve NIV til pasienter med akutt repirasjonssvikt, bør helsepersonell gjøre seg opp en mening om pasinten skal behandles med invasiv ventilasjonsstøtte (respirator) dersom NIV ikke fungerer. Største gruppe som krever NIV behandling er enten den som kommer direkte i akutt mottakk eller de som er inneliggende og blir dårlig. Det må foreligge et behandlingspotensiale. Pasienten bør være hemodynamisk stabile. NIV gir reduksjon i mortalitet, nosokomiale pneumonier og mindre komplikasjoner som trakeale traumaer og barotraumer sammenligne med invasiv ventilasjonsstøtte. NIV er i tillegg til, ikke i stedet for konvensjonell behandling. Ved NIV forventer man rask effekt, rask reverserbar, og er enkel teknikk. Kontinuerlig tilsyn til å begynne med. NIV behandling krever et godt samarbeid med pasienten derfor er det viktig med god informasjon på forhånd dersom mulig. Virkningsmekanisme: Overtrykk i luftveiene motvirker dynamisk kollaps av små luftveier i ekspirasjonen samt balanserer positivt endeekspiratorisk alveoletrykk (auto-peep) ved obstruksjon. Ventilasjonen bedres, og resp. Musklene avlastes via redusert engeriforbruk til isometrisk kontraksjon. Hjertets arbeid avlastes med påfølgende bedring av pumpefunksjon ved at preog afterload reduseres.

2 Eventuelle bivirkninger: Hypotensjon: BT-fall kan forekomme, spesielt ved dyhydering, lungeembolisme, høyere ventrikkelinfarkt, ukontrollerte tachyarytmier. Reduser trykk evt. pause i behandlingen og /eller iv væske og/eller pressormedikamenter og overføring til medisinsk overvåkning/hjerteovervåkning. Maskegnag: maske må tilpasses så godt som mulig, ikke strammere enn nødvendig for å unngå lekkasje. Angst /panic: Berolige, kun sedative i nødsfall da dette kan forverre situasjonen. Aerofagi: kan forårsake oppkast og aspirasjon; senk trykk. Sinus/øresmerter: evt. gi anagetika Munn tørrhet, nesetetthet: Tette lekkasje. Fukter. Kontraindikasjoner: Kirugi i øvre luftveier, ansiktskader og sår. Fiksert obstruksjon i øvre luftveier Oppkastproblemer Pneumothorax; dren først. Relativ kontraindikasjoner: Redusert bevisthet, ikke klarer å samarbeide. Problemer med frie luftveier, mye slim fra luftveier Livstruende hypoksemi Hemodynamisk instabilitet Stor uro Nylig gjennomgått kirurgi i øvre GI-traktus Klausterfobi (uttalt). NIV kan likevel forsøkes forutsatt at det er lagt klare planer for rask intubering, eller det er bestemt at pasienten ikke skal på respirator.

3 CPAP Den enkleste formen for NIV er å gi et kontinuerlig positivt luftveistrykk som resulterer i bedre oksygenering / gassutveksling ved å øke den funksjonelle residualkapasitet og indirekte avlasting av respirasjonsmuskulaturen. Indikasjoner /tilstander: Akutt hypoksemisk respirasjonssvikt- type I respirasjonssvikt (po2 < 8.0kPa) etter /tillegg til initialt behandling (f.eks. oxygen og evt. årsak behandling): OBS habituelle verdier. Lungeødem, Atelaktaser, pneumoni, acute respiratory distress syndrome (ARDS). Best effekt ved akutt respirasjonssvit hos immusupprimert og kardiogent lungeødem. Mål: Tilstrebe SaO2 >90%, pao2 > 8kPa. Oppstart: Begynn med 5cm H2O. Økes ved behov til 7,5 10cmH2O. Ekstrem lav trykk (2,5cmH2O) og ekstrem høy trykk (20cm H2O) sjelden nødvendig. BiPAP Ved BiPAP-ventilasjon oppnås direkte ventilasjonsstøtte ved tilføring av høyere luftveistrykk ved inspirasjon enn ved ekspirasjon dvs mulighet til å regulere trykket under inspirasjon og ekspirasjon. Differanse mellom inspirasjons- og ekspirasjonstrykk vil øke pasientens egenventilasjon «trykkstøtte». BiPAP vil øke pasientens tidalvolum som medfører utlufting av pco2. Indikasjoner / tilstander: Akutt eller akutt på kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt (type II respirasjonssvikt) ifm akutt forverring av kols og astma, pneumoni, hjertesvikt, akutt nevromuskulær sykdom (Guilian-Barre, Myastenia Gravis, forgiftning), svekket CNS driv ( respirasjonshemmende medikament, hjernestamme infarkt, skade), ekstrem fedme/ascites med akutt tilstand. Følgende 2 kriterier skal vøre oppfylt etter initial behandling ( beh. årsak f.elks. opiat/benzodiazipiner overdpsering): ph <7,35 paco2 > 6,0 kpa

4 Minst 1 av føgende 3 kriterier skal vøre oppfylt: Forverring av dyspnoe Respirasjonsfrekvens > 25 pao2 <7 kpa uten O2- tilskudd Start BiPAP: Startinnstillinger: IPAP = cm H2O (maks. 20cm H2O). Ved stigende paco2, for lavt tidalvolum økes IPAP gradvis med 2cm H2O pr. gang. Reduser EPAP 1-2 cm H2O øker noen ganger tidalvolumet. EPAP / PEEP = 4-6cm H2O (maks. 7-8 cm H2O). Ved vedvarende hypoksi økes EPAP 1cm H2O pr. gang. Husk å øke IPAP tilsvarende. FiO2 bør også økes. Forskjell mellom IPAP og EPAP bør være 6cm H2O eller større. Backup frekvens = 10 (minst 5 under pasientens egen frekvens) Ins. Tid = 1:3 (i forhold til hele respirasjonssyklus). Juster ved anstrengt eller uregelmessig respirasjon. Synkroni mellom BiPAP og pasienten er svært viktig. Pasient med BiPAP bør ha arterie kran for behov av hyppig blodgasser. Mål: Tilstrebe raskt fall i respirasjons frekevns og puls, etterhvert so2 >90% (mål 90-92%) og normalisering av ph. Mål for O2 saturasjon vurderes opp mot O2 sat. I pasientens habitualttilstand. Evaluering av behandlings respons: Bevissthetsnivå Dyspnoe, tegn på utmatelse Respirasjonsfrekvens og bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur.

5 Puls frekvens, BT. Kontinulerig pulsoksimetri. Blodgass kontrolleres etter en halv time, 1 time og 2 timer, videre etter behov. Vurder hele tiden behovet for intubasjon og konvensjonell respirator behandling. Ved god respons: Behandlingen bør være av minst 30 min, helst 120 minutter, før behandlings pause på 15 minutter. I behandlingspausen gi O2 på nesegrime eller puritanfukter. Det er viktig å bruke BiPAP så mye som mulig i de første timer. Fukting er påkrevet ved bruk over 2 timer. Dersom pasienten ikke har brukt BiPAP siste timer skal behandlings ansvarlig lege vurderer om pasienten er klar for å flytte fra medisinsk overvåkning til vanlig sengepost. Sykepleier avtaler tidspunktet for overflytning. Faktorer som taler for bruk av invasiv ventilasjonsstøtte ( respirator): 1. Manglende effekt eller kontraindikasjoner mot NIV. 2. Uttalt dyspnoe med bruk av aksessorisk respirasjonsmuskulatur eller paradoks abdominalbevegelse. 3. Alvorlig acidose ( ph <7,25) og / eller hyperkapni (paco2 >8.0 kpa) 4. Respirasjonsfrekvens >35 pust per minutt. 5. Livstruende hypoksemi. 6. Kardiovaskulær instabilitet. 7. Pasinten med endret mental status som ikke kan samarbeide. 8. Stor aspirasjons fare. 9. Svært sliten pasienten, tross adekvat initialbehandling inkludert NIV. Faktorer som taler mot invasiv ventilasjonsstøtte: 1. Liten reversibilitet i tilstanden med liten sannsynlighet for forbedring av lungefunksjonen. 2. Behandling i strid med ønske hos samtykkekompetent pasienten.

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Oksygen-, CPAP-, BiPAP- og respiratorbehandling Seminar om KOLS 2013 Seksjonsoverlege Ingvil Berger Disposisjon Hva er respirasjonssvikt Utredning av

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

ECMO-BEHANDLING VED RIKSHOSPITALET VERSJON 2013-2015

ECMO-BEHANDLING VED RIKSHOSPITALET VERSJON 2013-2015 ECMO-BEHANDLING VED RIKSHOSPITALET VERSJON 2013-2015 Revidert av: G Sørensen, K Wagner*, H Norum*, Andreas Espinoza*, R W Østbakk og A Fiane Utgiver: Thoraxkirurgisk avdeling og Akuttklinikken*, Oslo Universitetssykehus

Detaljer

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 2 Innhold:...1 Innledning...4 Målene for respirasjonsbehandling er å gi pustehjelp på en måte som gir minst

Detaljer

Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn

Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn Praktiske råd til helsepersonell ved oppstart av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) med maske til barn Dette dokumentet er utarbeidet på grunnlag av erfaring og litteratursøk. Dokumentet inneholder praktiske

Detaljer

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15 Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Definisjoner Årsaker til respirasjonssvikt Respirasjonssvikt og langtidsoksygenbehandling:

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Generelle observasjoner på resp.svikt. Akuttbehandling ved kols forverring Pusteteknikk og slimmobiliering. Aktiv syklus, fysisk aktiviet, inhalasjon

Generelle observasjoner på resp.svikt. Akuttbehandling ved kols forverring Pusteteknikk og slimmobiliering. Aktiv syklus, fysisk aktiviet, inhalasjon Helse Førde Innhold; Generelle observasjoner på resp.svikt. Akuttbehandling ved kols forverring Pusteteknikk og slimmobiliering pusteteknikk slimmobilisering Aktiv syklus, fysisk aktiviet, inhalasjon Anfallsmestring

Detaljer

11.02.2013. Non Invasiv Ventilasjon NIV: Invasiv ventilasjon. Overtrykksventilering. Tiina Andersen NKH 1. NIV og hostemaskin

11.02.2013. Non Invasiv Ventilasjon NIV: Invasiv ventilasjon. Overtrykksventilering. Tiina Andersen NKH 1. NIV og hostemaskin NIV og hostemaskin Eksempler på hvordan disse kan benyttes i lungefysioterapi? Tiina Andersen Spesialfysioterapeut MSc Nasjonalt kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling / Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt

2011-2012. Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt 2011-2012 Personlig eksempler tilhørende: Prehospital klinikk, Ambulansetjenesten Undersøkelse, overvåking og behandling av pasienter prehospitalt Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Helge Olsen, seksjonsleder

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

Nevrointensiv behandling av traumatisk hjerneskade

Nevrointensiv behandling av traumatisk hjerneskade MED-3950 5. årsoppgaven Profesjonsstudiet i medisin ved UiT Norges Arktiske Universitet Nevrointensiv behandling av traumatisk hjerneskade (1) Helene B. Kvernmo, MK-09. helenekvernmo@hotmail.com. Veileder:

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Hjemmerespiratorbehandling Elisee 150

Hjemmerespiratorbehandling Elisee 150 Hjemmerespiratorbehandling Elisee 150 En håndbok for bruker og hjelpere. Sist revidert 25.09.2014 Lungeseksjon SSK Margaret F. Jacobsen, sykepleier ved LMD Kurt Hatløy, fagsykepleier ved medisin 1D 1 Veileder

Detaljer

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM

AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM AVANSERT HJERTE-LUNGEREDNING (AHLR) KOMPENDIUM Revidert april 2008 Medisinske ansvarlige: Overlege dr. med., 1. amanuensis J-K Heltne, Universitetet i Bergen Seksjonsoverlege G. Brattebø, Akuttmedisinsk

Detaljer

Akutte pustevansker hos barn på legevakt

Akutte pustevansker hos barn på legevakt Haraldsplass diakonale høgskole Prosjektoppgave i legevaktsykepleie Akutte pustevansker hos barn på legevakt Acute respiratory distress in children at the emergency department Kandidatnummer: 310 Kull:

Detaljer

Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Sør-Øst

Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Sør-Øst Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling Langtids mekanisk ventilasjon i Helse Sør-Øst v/ Hjemmerespirator ressursgruppen for Helse Sør-Øst Viktor Haugom Magnus Qvarfort Ingunn Orø Haugland

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii

Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii Videreutdanning i intensivsykepleie, kull 2005 Ordinær eksamen, 25. mai 2005 Oppgavene gir totalt 100 poeng. Studenten må oppnå minimum 50 poeng for

Detaljer

alder ved Typiske trekk 3 død

alder ved Typiske trekk 3 død Diagnostikk og oppfølging av nye SMA pasienter. I. Klinisk diagnostikk og klassifisering av SMA. Leger som møter små barn som er hypotone og svake bør mistenke SMA. Noen fysiske trekk er lett gjenkjennelige.

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015

En metodebok. Ved akutt oppståtte situasjoner. Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331. Versjon januar 2015 En metodebok Ved akutt oppståtte situasjoner Versjon januar 2015 Sykepleiefaglige rådgivningstjenester kan nås hele døgnet på telefon 480 42 331 Forord I forbindelse med et prosjekt mellom Stavanger Universitetssykehus

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

L T O T. LANGTIDS OKSYGENBEHANDLING Informasjon til helsepersonell fra lungepoliklinikken, Ålesund sjukehus, HF Helse Møre og Romsdal, september 2013.

L T O T. LANGTIDS OKSYGENBEHANDLING Informasjon til helsepersonell fra lungepoliklinikken, Ålesund sjukehus, HF Helse Møre og Romsdal, september 2013. L T O T LANGTIDS OKSYGENBEHANDLING Informasjon til helsepersonell fra lungepoliklinikken, Ålesund sjukehus, HF Helse Møre og Romsdal, september 2013. OKSYGEN og OKSYGENBEHANDLING TILPASSING AV O2 og OKSYGENUTSTYR

Detaljer

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus

Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Forberedelsesprøve for offshore sykepleiere før simuleringskurs ved Haukeland Universitetssykehus Det kan være flere riktige svar i hver oppgave. Pretesten besvares og medbringes til kurset. Oppgave 1

Detaljer

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011

MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MERETE FAVANG SYKEPLEIER MEDISIN 1 VEST - GASTRO, HUS 2011 MEDISINSK GASTRO SENGEPOST FÅR MELDT NY PASIENT MANN FØDT I 1950 INNLEGGELSEDIAGNOSE: MAGESMERTER,HEMATEMESE (kaffegrut), ULCUS? TIDLIGERE: OPERERT

Detaljer

Side 1 av 28 MEDSEM5_H12_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H12_KONT. Fasit

Side 1 av 28 MEDSEM5_H12_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H12_KONT. Fasit Side 1 av 28 Eksamensbesvarelse Eksamen: Fasit Side 2 av 28 Oppgave: MEDSEM5_ETIKK_H12_KONT Nevn minst tre etiske hensyn som er viktige i forbindelse med pasientinformasjon - At informasjonen er fullstendig

Detaljer

Søvnapné. Informasjon

Søvnapné. Informasjon Søvnapné Informasjon Snorking Snorking, som skyldes at luften passerer et trangt område i de øvre luftveiene under søvn, er svært vanlig. Snorking er ingen sykdom i seg selv, men kan være en plage for

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer