Jeg er døende og får ikke puste Tiltak for å lindre dyspné

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg er døende og får ikke puste Tiltak for å lindre dyspné"

Transkript

1 Jeg er døende og får ikke puste Tiltak for å lindre dyspné Lungesykepleier og LTMV-koordinator Anne Louise Kleiven Lungemedisinsk Avdeling

2 Agenda Hva er dyspné? Utredning Årsaker Behandling

3 Hva er dyspné?

4 Dyspné Subjektivt ubehag / åndenød Tett i brystet, tungt åpuste Kronisk tilstand Lite samsvar mellom pasientens opplevelse og objektive funn Forsterkes av angst Dårlig prognostisk tegn Vanskelig å behandle Reduserer livskvalitet Akutt dyspnékan være forårsaket av respirasjonssvikt og er en livstruende tilstand som krever umiddelbar behandling SUPPORT: 3 siste dager i sykehus opplevde 50 % av døende pasienter alvorlig dyspné

5 Dyspné En av de hyppigste symptomene ved langtkommen kreftsykdom Langtkommen lungekreft: mest fremtredende symptom, sammen med hoste

6 Dyspné: Utredning Anamnese Undersøkelse: Respirasjonsmønster & respirasjonsdybde Supplerende undersøkelser: Saturasjon, bildeundersøkelser, blodprøveundersøkelser (hb, CRP, hvite) Spirometri, utredning med bronkoskopi, arteriell blodgass Klassifiserer: hviledyspné, taledyspné, aktivitetsdyspné Graderingsverktøy: BMRC- British Medical Research Council

7 Årsaker til dyspnéi endestadiet Underliggende sykdom (KOLS, interstitiell lungesykdom, hjertesvikt, nevromuskulær sykdom (ALS), lungekreft) V & Q-mismatch, redusert muskelfunksjon, kronisk betennelse i luftveier, syre-base forstyrrelser Direkte tumorelatert, f.eks grunnet innvekst Indirekte relatert, som pneumoni, anemi, lungeemboli, kakeksi, pleuravæske, ascites

8 Når er behandlingen er lindrende? Behandling av underliggende årsak er lite effektiv og medfører lidelse hos pasienten Enighet om når dette er? Kurativ behandling vs palliativ

9 Behandling av dyspné

10 Grunnleggende tiltak God stilling som gjør at lungene kan utvide seg godt Balanse: aktivitet og hvile Gode hvilestillinger Fåopp slim Taktil berøring Rolig tilstedeværelse Frisk luft Håndholdt vifte Positiv distraksjon Hjelpemidler Veiledning i pusteteknikker

11 Opioider / Morfin Respirasjonshemmende, demper subjektivt besvær Sløver responsen påhypoksemi og hyperkapni i hjernestammen Andre virkninger er forvirring, eufori, sløvhet, kvalme, oppkast, obstipasjon, hostedempende Opioid-naive: 1,25-2,5 titrere opp etter effekt 10 mg -40 mg Fentanyl

12 Inhalert morfin Effekten er omstridt Restriktive og obstruktive Effektiv i forbindelse med aktivitet Mer forskning er nødvendig

13 Oksygenterapi Mål: Motvirke dyspné forsårsaket av hypoksi Indikasjon: påvist kronisk eller anstrengelsesutløst hypoksi ogoksygen reverserer hypoksien (saturasjonsmåler) Short burst Bedring i aktivitetsnivå

14 Oksygenterapi som palliativ behandling Lite dokumentert effekt, men alltid foreskrevet Ved kreft: Dårlig dokumentert KOLS: Bedre dokumentasjon Reduserer bevegelsesfrihet Kan være skadelig over tid Økonomisk Brannfare Individuelle hensyn hos KOLS-pasienter Kald frisk luft er et godt alternativ

15 Benzodiazepiner / Beroligende Retningslinjer anbefaler beroligende medikamenter der dyspnéutløses av angst Dyspnésom ikke er utløst av angst, lite dokumentert effekt av benzodiazepiner uavhengig av medikamenttype Anbefales når morfin og andre ikke-farmakologiske tiltak ikke fungerer Individuelle hensyn

16 Fysioterapi Dokumentert god effekt Opplæring i gode pusteteknikker Avspennings teknikker kan redusere angst Mobilisere slim kan lette graden av tungpust relatert til obstruksjon

17 Nursing led breathingprograms Studier indikerer en god effekt Spesialiserte sykepleiere underviser i pusteteknikker, som diafragma-pust, leppepust, hvordan håndtere angst, avslapningsteknikker Skriftlig materiell, oppfølging, telefonoppfølging

18 Slimproblematikk Inhalasjoner (bronkolytika) anbefales hos KOLS-pasienter, men har liten effekt hos lungekreftpasienter Mukolytika og saltvann har lite dokumentert effekt, men noen har rapportert subjektiv effekt Hypersalivasjon hos ALS-pasienter: Skopolamin-plaster, botox-injeksjoner, stråling av spyttkjertler Fukting av oksygen har ingen effekt Høy fuktighets systemer (Optiflow, Airvo)?

19 Obstruktivt besvær Steroider (Prednisolon, inhalasjoner) kan redusere bronkialt ødem og redusere obstruktivt besvær Målet: Lindrer det dyspné?

20 Mekanisk ventilasjon BPAP, respirator Aktuelt hos ALS og muskelsyke Dyspné alene oppfyller ikke kriteriene Ikke aktuelt hos kreftpasienter Aktuelt hos noen KOLS-pasienter, men kontroversiell behandling Lindrer? Forlenger lidelsen?

21 Palliativ sedasjon The use of sedative medications to relieve intolerable sufferingfrom refractory symptoms by a reduction in patient consciousness Benzodiazepiner (Midazolam, clonazepam, antipsykotika, opioider, hypnotica) Livskvalitet (pasienten fredfull, pårørende), symptomkontroll Funn: liten effekt på symptomlindring, spesielt dyspné Kortet ikke ned livet

22 Litteratur Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (Helsedirektoratet 2007, årlig oppdatering) Palliative pharmacological sedation for terminally ill adults (Cochrane, 2015) Avslutning av respiratorbehandling ved amyotrofisk lateral sklerose (2009) (Holmøy, Aarrestad, Engstrand, Ottesen, Syse, Førde. Tidskr Nor Legefor) Nebulized morphine for severe interstitial lung disease (Cochran, 2011) Symptomatic oxygen for non-hypoxaemic chronic obstructive pulmonary disease (Cochrane, 2011) Benzodiazepines for the relief of breathlessness in advanced malignant and non-malignant diseases in adult (Cochrane, 2011) Non-invasive interventions for improving well being and quality of life in patients with lungcancer (Cochrane, 2011)

Dyspné er et av de hyppigst forekommende. Behandling av pasienter med dyspné

Dyspné er et av de hyppigst forekommende. Behandling av pasienter med dyspné GOD HJELP: Det er viktig å hjelpe pasienten til god sittestilling, både når hun trenger pustehjelp og når hun trenger hvile. Foto: Colourbox. Behandling av pasienter med dyspné Pasienter med pustebesvær

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon. www.isipalliasjon.no

Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon. www.isipalliasjon.no Interkommunalt tverrfaglig samarbeidsprosjekt i palliasjon www.isipalliasjon.no Symptomlindring akutte tilstander i palliasjon medikamenter for døende Aart Huurnink Stavanger, 27.09.11 adresser http://www.isipalliasjon.no/

Detaljer

Hvilke plager kan pasienter ha når livet går mot slutten?

Hvilke plager kan pasienter ha når livet går mot slutten? Hvilke plager kan pasienter ha når livet går mot slutten? Aart Huurnink Sandefjord 12.03.13 aart.huurnink@stavanger.kommune.no Palliasjon en arbeidsmåte som setter pasientens behov i sentrum. Aart Huurnink,

Detaljer

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS

Kols. Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13. Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Kols Tematimen Stokka Sykehjem 6.nov-13 Birgitte Langevoll Lungepoliklinikken, SUS Hva forbinder du med Kols? Stigmatisering Mange føler seg stigmatisert. Ingen «poppis-diagnose» å få. «Man har skyld

Detaljer

Trygg hjemme med kols

Trygg hjemme med kols Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: Rehabiliteringsprosjekt 2012.3.0135 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke Trygg hjemme med kols Utvikling og utprøving av modell for

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS. HNT Sykehuset Levanger Lungesykepleiere Mariann Håpnes og Monika Aasbjørg

PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS. HNT Sykehuset Levanger Lungesykepleiere Mariann Håpnes og Monika Aasbjørg PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS HNT Sykehuset Levanger Lungesykepleiere Mariann Håpnes og Monika Aasbjørg PALLIATIV OMSORG TIL PASIENTER MED KOLS En kartlegging av dagens situasjon: Basert på forskning

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

NR. 3 l NOVEMBER 2011 BESTPRACTICE. KOLS Langtids mekanisk ventilasjon Dyspné F A G L I G D I A L O G M E L L O M L E G E R

NR. 3 l NOVEMBER 2011 BESTPRACTICE. KOLS Langtids mekanisk ventilasjon Dyspné F A G L I G D I A L O G M E L L O M L E G E R L U N G E M E D I S I N NR. 3 l NOVEMBER 2011 BESTPRACTICE KOLS Langtids mekanisk ventilasjon Dyspné N O R G E F A G L I G D I A L O G M E L L O M L E G E R Langtids mekanisk ventilasjon Av Elin Tollefsen,

Detaljer

STANDARDISERT PASIENTFORLØP

STANDARDISERT PASIENTFORLØP STANDARDISERT PASIENTFORLØP Sykehusbehandling til pasienter med KOLS i Helse Nord- Trøndelag Forløpsansvarlig P.A. Oppegaard Prosessveiledere Mariann Håpnes, Monika Aasbjørg DAGENS AGENDA Pasient og pårørende

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase Haukelland uniiversiittettssjjukehus,, Fysiiotterapiiavdelliingen Haralldspllass Diiakonalle Sykehus,, Avdelliing for ergotterapii og fysiiotterapii

Detaljer

Viktig fysioterapi i en palliativ fase. Sammendrag

Viktig fysioterapi i en palliativ fase. Sammendrag fag Viktig fysioterapi i en palliativ fase Britt Carlsen, fysioterapeut, spesialist i onkologi og lymfologi, Enhet for fysioterapi, Avdeling Hospice, Lovisenberg Diakonale Sykehus, www.lds.no, e-post:

Detaljer

Håndbok i lindrende behandling

Håndbok i lindrende behandling Håndbok i lindrende behandling 2012 Aldri skade, av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste! Hippokrates Lindring i nord Kompetansesenter for lindrende behandling / Váidudandivššu gealboguovddáš Håndbok

Detaljer

Oppsummering av foredrag

Oppsummering av foredrag Fagmøte for lungesykepleiere Harstad 18. og 19. april 2013 Hoste og dyspnoe forårsaket av anspenthet Den faglige biten ble åpnet av psykomotorisk fysioterapeut Gudrun Øvreberg. Foredraget het Hoste og

Detaljer

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Oksygen-, CPAP-, BiPAP- og respiratorbehandling Seminar om KOLS 2013 Seksjonsoverlege Ingvil Berger Disposisjon Hva er respirasjonssvikt Utredning av

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt

Omsorg og behandling ved livets slutt Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse,

Detaljer

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG KOLS og BiPAP Indikasjon og oppstart? Hva gjør man når kolspasienter blir avhengig av BiPAP 23,5

Detaljer

En presentasjon fra KOLS-gruppa i Stjørdal kommune

En presentasjon fra KOLS-gruppa i Stjørdal kommune En presentasjon fra KOLS-gruppa i Stjørdal kommune KOLS En folkesykdom. Trolig 200 000 personer med KOLS i Norge, bare halvparten er diagnostisert 35% økning de siste 15 år 2/3 av KOLS-tilfellene er røykerelatert,

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Lungekreftpasienters symptomopplevelse i en palliativ fase Symptom experience in patients with lung cancer during a palliative phase Å leve best mulig til tross for symptomene dyspné

Detaljer

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2101 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 07/2013 Bestillingsnummer: IS-2101 ISBN-nr. 978-82-8081-301-5

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Hva kjennetegner terminalfasen?

Hva kjennetegner terminalfasen? Hva kjennetegner terminalfasen? (Med fokus på kreftpasienter) Foredrag 15.02.2010 ved Overlege Are P. Normann Hospice Lovisenberg, LDS og Seksjon for Lindrende beh. OUS 1 Fra kurasjon til palliasjon En

Detaljer

Puls Hva er pasientens hvilepuls? Normal puls er 65-80 slag i minuttet. Noen kols pasienter kan ligge opp mot 100.

Puls Hva er pasientens hvilepuls? Normal puls er 65-80 slag i minuttet. Noen kols pasienter kan ligge opp mot 100. Kols er en sykdom som pasient og pårørende må lære seg å leve med. Som sykepleier er du en viktig ressurs for å hjelpe til med dette. Det er viktig å ta seg tid til å bli kjent med pasienten. Gjennomfør

Detaljer

Lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer

Lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer Fysioterapeuten nr. 13/2000: Lungefysioterapi ved restriktive lungesykdommer Inger Lund Petersen, Fysioterapeut, Hovedfag fra Statens spesiallærerhøgskole. Lungefysioterapi omfatter mange fysioterapeutiske

Detaljer

Ernæring og væskebehandling som lindring Lindring under midnattsol, 5. mai 20.01.2010 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark HF.

Ernæring og væskebehandling som lindring Lindring under midnattsol, 5. mai 20.01.2010 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark HF. Ernæring og væskebehandling som lindring Lindring under midnattsol, 5. mai 20.01.2010 Ørnulf Paulsen, Sykehuset Telemark HF 57 år gammel mann Syk av kreft i magesekk over 5 måneder Uttalt vekttap, blitt

Detaljer

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING

Kreft og Lindring - Stjørdal kommune INNLEDNING INNLEDNING Prosjektet Kreft og Lindring kom i gang som følge av at Stjørdal kommune ble Nord -Trøndelags undervisningshjemmetjeneste i 2010. Arbeidet med prosjektet startet i oktober 2010 med varighet

Detaljer