Respirasjonssvikt Solstrand Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume"

Transkript

1 Respirasjonssvikt Solstrand Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume

2 Definisjoner Årsaker til respirasjonssvikt Respirasjonssvikt og langtidsoksygenbehandling: LTOT Respirasjonssvikt og bilkjøring Respirasjonssvikt og flyreiser Overvektbetinget hypoventilasjonssyndrom

3 Respirasjonssvikt = svikt i lungenes gassutveksling.. gir lavt oksygen i perifert blod eller gir lavt oksygen og høy karbondioksyd i perifert blod partialtrykk oksygen PaO₂ : under 8 kpa ( normalt 11) partialtrykk karbondioksyd PaCO₂: over 6,5 kpa ( normalt 6-6,5)

4 Kritisk punkt på oksygen dissosiasjonskurven, bratt del, der et lite fall i alveolært innhold av oksygen gir et betydelig fall i hemoglobinets oksygenmetning. Ikke en lineær sammenheng!

5 Respirasjonssvikt kan være : Akutt (som ved akutt lungeemboli) Kronisk (som ved KOLS) Akutt forverring av kronisk respirasjonssvikt ( som KOLS m pneumoni) Respirasjonssvikt med hypoksemi, ( type 1 respirasjonssvikt) Respirasjonssvikt med hypoksemi og hyperkapni ( type 2 respirasjonssvikt)

6 Årsaker til respirasjonssvikt : Pulmonale årsaker Kardiale/vaskulære årsaker Ventilasjonssvikt

7 Årsaker til respirasjonssvikt : Pulmonale årsaker med hypoksemi Lungefibrose : lungevev Pneumoni : lungevev Astma : luftveier med hypoksemi og hyperkapni KOLS : lungevev (VQ) og luftveier

8 Årsaker til respirasjonssvikt : Pulmonale årsaker med hypoksemi Lungefibrose : lungevev Pneumoni : lungevev Obstruktiv lungesykdom : luftveier med hypoksemi og hyperkapni KOLS : lungevev (VQ) og luftveier Kardiale/vaskulære årsaker leder vanligvis ikke til hyperkapni Lungeemboli * Hjertesvikt

9 Årsaker til respirasjonssvikt : Pulmonale årsaker med hypoksemi Lungefibrose : lungevev Pneumoni : lungevev Obstruktiv lungesykdom : luftveier med hypoksemi og hyperkapni KOLS : lungevev (VQ) og luftveier Kardiale/vaskulære årsaker leder vanligvis ikke til hyperkapni Lungeemboli * Hjertesvikt Ventilasjonssvikt ( både pustebelg og alveoler svikter) Nevrogen styring svikter Respirasjonsmuskulatur svikter Brystkassen svikter

10 Behandling av akutt respirasjonssvikt Behandle manglende gassutveksling Hypoksemi : oksygen ventilasjonsstøtte : CPAP alvorlig: VPAP, respirator Hypoksemi og hyperkapni ventilasjonsstøtte: VPAP respirator Behandle årsaken til manglende gassutveksling antikoagulasjon thorax dren antibiotikum

11 Langtidsoksygenbehandling -Kasuistikk, finn 5 feil! Kvinne * 72 år, diagnose KOLS m FEV1 1,1 l/s 46% av forv. og emfysem Har startet LTOT vår Oksygen dosert 2 liter per min. Kvikk dame. Kjører egen bil til legekontoret. Opplever lite tungpust, tar lite Spiriva, Symbicort Kommer til konsultasjon, ubesværet, uten O2. Oksygen i arterieblod 6,9 kpa CO2 i arterieblod 6 kpa Reiser m fly til Frankrike, til USA.

12

13 Kasuistikk, finn 5 feil! Kvinne 72 år, diagnose KOLS m FEV1 1,1 l/s 46% av forv. og emfysem Har startet LTOT vår Oksygen dosert 2 liter per min. Kvikk dame. Kjører egen bil til legekontoret. Opplever lite tungpust, tar lite Spiriva, Symbicort Kommer til konsultasjon, ubesværet, uten O2. Oksygen i arterieblod 6,9 kpa CO2 i arterieblod 6 kpa Reiser m fly til Frankrike, til USA.

14 Kasuistikk, finn 5 feil! Kvinne 72 år, diagnose KOLS m FEV1 1,1 l/s 46% av forv. og emfysem Har startet LTOT vår Oksygen dosert 2 liter per min. Kvikk dame. Kjører egen bil til legekontoret. Opplever lite tungpust, tar lite Spiriva, Symbicort Kommer til konsultasjon, ubesværet, uten O2. Oksygen i arterieblod 6,9 kpa CO2 i arterieblod 6 kpa Reiser m fly til Frankrike, til USA.

15 Kasuistikk, finn 5 feil! Kvinne 72 år, diagnose KOLS m FEV1 1,1 l/s 46% av forv. og emfysem Har startet LTOT vår Oksygen dosert 2 liter per min. Kvikk dame. Kjører egen bil til legekontoret. Opplever lite tungpust, tar lite Spiriva, Symbicort Kommer til konsultasjon, ubesværet, uten O2 Oksygen i arterieblod 6,9 kpa CO2 i arterieblod 6 kpa Reiser m fly til Frankrike, til USA

16 Kasuistikk, finn 5 feil! Kvinne 72 år, diagnose KOLS m FEV1 1,1 l/s 46% av forv. og emfysem Har startet LTOT vår Oksygen dosert 2 liter per min. Kvikk dame. Kjører egen bil til legekontoret. Opplever lite tungpust, tar lite Spiriva, Symbicort Kommer til konsultasjon, ubesværet, uten O2 Oksygen i arterieblod 6,9 kpa CO2 i arterieblod 6 kpa Reiser m fly til Frankrike, til USA

17 Kasuistikk, finn 5 feil! Kvinne 72 år, diagnose KOLS m FEV1 1,1 l/s 46% av forv. og emfysem Har startet LTOT vår Oksygen dosert 2 liter per min. Kvikk dame. Kjører egen bil til legekontoret. Opplever lite tungpust, tar lite Spiriva, Symbicort Kommer til konsultasjon, ubesværet, uten O2. Oksygen i arterieblod 6,9 kpa CO2 i arterieblod 6 kpa Reiser m fly til Frankrike, til USA.

18 Kriterier for langtidsoksygenbehandling: LTOT er indisert når PaO₂ 7,3 kpa med eller uten forhøyet CO₂ eller PaO₂ 7,3-8,0 kpa med eller uten forhøyet CO₂ dersom: Kjent pulmonal hypertensjon Perifere ødemer på grunn av hjertesvikt ( cor pulmonale) Sekundær polycytemi, høy hematokrit Verdiene skal måles flere ganger i habitualtilstand Oksygen dosen skal titreres Behandlingsmål PaO₂ 8 kpa Oksygenbehandling minimum 16/24 timer

19 LTOT stiller krav til at pasienten samarbeider godt LTOT oppleves som stigmatiserende for mange pasienter LTOT stiller krav til røykfrihet Ved KOLS med O2 behandlingsindikasjon har oksygen vist å Øke livskvalitet Øke langtidsoverlevelse LTOT er oksygenkonsentrator(hjemme) + bærbart oksygen med besparer Oksygenbehovet øker ved fysisk aktivitet. Oksygenet skal brukes om natten. Hva med BIPAP?

20

21 Oksygen ved behov? (AMBOX/ambulatorisk oksygen) Det er ikke dokumentasjon for at oksygenbehandling gitt ved behov har effekt ( små studier). Vi kan ikke lenger, i Helse Vest, skrive ut O2 behandling til bilkjøring når oksygenverdien ligger mellom 7,3 og 8 kpa Hva med : O₂ til invalidiserende hjertesvikt? O₂ til invalidiserende angina? O₂ i livets siste fase når pasienten er dyspnoeisk?

22 Respirasjonssvikt og bilkjøring Pasienter kan ikke kjøre bil med PaO₂ under 8 kpa ( i stabil fase), redusert reaksjonsevne, reduserte kjøreferdigheter pasienten bes om å levere inn førerkortet det meldes til Fylkeslegen pasienten opplever et stort tap og mange praktiske problemer i hverdagen Det kan søkes om dispensasjon fra Førerkortforskriftene når pasienten bruker LTOT og forplikter seg til å bruke O₂ under bilkjøring. Fylkeslegen behandler disse søknadene. (CO₂ )

23 Respirasjonssvikt og flyreiser: når er det grunn til å behandle med oksygen? Oksygennivået i fly er delvis kompensert i forhold til på bakkenivå Kronisk lungesyke kan bli hypoksiske under flyreise ( 1 times reise) FEV1 verdi eller oksygenmetning,spo₂, på bakkenivå sier lite om risiko for fly-problemer hos den enkelte pasient * En standardisert 6 min gangtest på tredemølle med måling av SpO₂ : enkel High Altitude Simulation Test,HAST, ved tvil om indikasjon for O₂.

24 Hva er HAST test? Pasienten puster luft med O2 innhold 15% og mer nitrogen enn vanlig Testen varer i 20 minutter, pasienten sitter Dersom pasienten er stabil i O2 fortsetter testen på tredemølle Gangfart 1,2 km per time, rolig som inne i flyet Monitorerer: EKG SpO₂ Dyspnoe gradering Puls Arteriell blodgass

25 Hvem skal ha O₂ under flyreiser? LTOT pasientene Pasienter med hypoksemi -utløst av belastning på gangtest eller -utløst av FiO₂ 15% ved HAST test Enkel ordning for utlån av O₂ konsentrator til reise, ekstra batteri.aga. Meditek. Enkel ordning for oppgjør med Helfo O₂ skal brukes under hele reisen, nb små flytoaletter. Flyreise er generelt en belastning for en kronisk lungesyk pasient

26 Overvekt og pust?

27 Overvektbetinget alveolært hypoventilasjonssyndrom forhøyet pco2 på dagtid og BMI over 30(31) uten annen medvirkende årsak til pustesvikt som Lungesykdom Nevromuskulær sykdom Årsaken til pustesvikt er sammensatt: redusert bryst bevegelighet + fravær av kompensatoriske mekanismer som normalt skal opprettholde tilstrekkelig ventilasjon og respondere på økning i CO2 og fall i O2 VQ mismatch nedre lungeavsnitt Redusert ventilatorisk kontroll /drive Redusert styrke i respirasjonsmuskulatur Hos 90% kombinert med obstruktivt søvnapnoe syndrom, OSAS.

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Oksygen-, CPAP-, BiPAP- og respiratorbehandling Seminar om KOLS 2013 Seksjonsoverlege Ingvil Berger Disposisjon Hva er respirasjonssvikt Utredning av

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar REHAB-INFO Desember 2013 Lungesjukdommar Teamet har ordet Lungesjukdommar og spesielt KOLS er sjukdommar som rammar mange. Førekomsten har vore aukande dei siste åra og kvar femte eldre person i Noreg

Detaljer

Til deg som bruker oksygen

Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen, pårørende og helsepersonell i førstelinjetjenesten Å få beskjed om at du har behov for daglig behandling med oksygen, reiser naturlig nok mange spørsmål.

Detaljer

Helse Aktuelt. Lungetransplantasjon: - Alder i seg selv kan ikke brukes som begrunnelse for at utredning eller behandling ikke gis

Helse Aktuelt. Lungetransplantasjon: - Alder i seg selv kan ikke brukes som begrunnelse for at utredning eller behandling ikke gis Helse Aktuelt P LHL VEST NR. 01 2015 Leder FoUSAM Marianne Wennersberg: - Vi vil løse utfordringene i Samhandlingsreformen (Side 4) - Angrip vaner som kan ta livet av deg (Side 12) Koordinator for læring

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 2 Innhold:...1 Innledning...4 Målene for respirasjonsbehandling er å gi pustehjelp på en måte som gir minst

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

alder ved Typiske trekk 3 død

alder ved Typiske trekk 3 død Diagnostikk og oppfølging av nye SMA pasienter. I. Klinisk diagnostikk og klassifisering av SMA. Leger som møter små barn som er hypotone og svake bør mistenke SMA. Noen fysiske trekk er lett gjenkjennelige.

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

TEMA: Kurs og konferanser

TEMA: Kurs og konferanser Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 2 2011 ERS 2011 Husk Fagmøtet i Trondheim 2012 Husk Respirasjonsfysiologi og måleteknikk kurset i Oslo Husk Vervekonkurranse vinn deltakeravgiften i Trondheim

Detaljer

Helse Aktuelt. - Hjerte- og karsykdommer dreper flest eldre (side 22) - Mat som bekjemper magefettet og kroniske betennelser (side 21)

Helse Aktuelt. - Hjerte- og karsykdommer dreper flest eldre (side 22) - Mat som bekjemper magefettet og kroniske betennelser (side 21) Helse Aktuelt P LHL VEST NR. 03 2014 Lungetransplantert Finn Helge Quist: - Jeg var så dårlig at jeg ga opp (Side 4) - Ta høyt blodtrykk på alvor (side 10) - Hjerte- og karsykdommer dreper flest eldre

Detaljer

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG

BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG BEHANDLING AV KOLSPASIENTER TEKNISKE MULIGHETER LANGT INN I HIMMELEN? ANNE MARIE GABRIELSEN SIV-TØNSBERG KOLS og BiPAP Indikasjon og oppstart? Hva gjør man når kolspasienter blir avhengig av BiPAP 23,5

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal

Akuttmedisinkurs. for allmennleger. - en kursmal Akuttmedisinkurs for allmennleger - en kursmal Jesper Blinkenberg, Tobias Nieber, Janecke Thesen Bergen, mai 2008 www.legevaktmedisin.no - 1 - Innhold 1. KORTVERSJON... 3 2. INNLEDNING... 5 3. LÆRINGSMÅL...

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Lungefysioterapeuter gjør det med pusten

Lungefysioterapeuter gjør det med pusten Fysioterapeuten nr. 13/2000: Lungefysioterapeuter gjør det med pusten Sandra Gursli,Fysioterapeut, Ullevål sykehus. Å kunne påvirke pusten er grunnleggende i all lungefysioterapi. Denne artikkelen tar

Detaljer

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose

Fysisk aktivitet gir helsegevinst. også etter en kreftdiagnose Fysisk aktivitet gir helsegevinst også etter en kreftdiagnose Har du kreft og er usikker på hvor mye du kan og bør være i fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet er generelt viktig for god helse. Fysisk aktivitet

Detaljer

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011

Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011 Utgitt av: Helse- og omsorgsdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Departementenes servicesenter Kopi- og distribusjonsservice www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX

FØRERKORT 80 60 40 20 RADIO SAX 20 80 60 40 RADIO SAX Innledning Bilkjøring er et viktig virkemiddel for praktiske formål og sosial aktivitet. Det å miste førekortet kan oppleves som et betydelig inngrep, og kan hemme aktivitetsnivået.

Detaljer

Førerkort og helsekrav

Førerkort og helsekrav Førerkort og helsekrav Det er ingen menneskerett å ha førerkort og kjøreseddel. Det stilles blant annet visse krav til helse. Helsekravene er tilpasset EUs krav, og er gjengitt side 3 og 4 på attest NA

Detaljer

Generalisert angstlidelse

Generalisert angstlidelse Generalisert angstlidelse Vedvarende angst, bekymring og anspenthet som er plagsom og gir redusert fungering Informasjonshefte til pasient og pårørende Innhold: Alv A. Dahl, professor dr. med., Oslo Ingrid

Detaljer

KLAGE FRA FØRSTE PUST

KLAGE FRA FØRSTE PUST KLAGE FRA FØRSTE PUST PASIENTSKADELOVEN 1 Skade voldt : a) i institusjon under spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten b) under ambulansetransport c) Av helsepersonell som yter helsehjelp i

Detaljer

Helse Aktuelt. Tema: Oksygenbehandling

Helse Aktuelt. Tema: Oksygenbehandling Helse Aktuelt LHL VEST NR. 03 2012 Nyvalgt leder i LHL vest : John Normann Melheim. - (Side 16) Lege Atle Totland: - Oksygen er medisin (Side 4) Byggkonsulent Gunnar Isdahl om: Universell utforming og

Detaljer

Kunnskapsoppsummering fra kurs om Oslers sykdom/hht oktober 2013

Kunnskapsoppsummering fra kurs om Oslers sykdom/hht oktober 2013 Kunnskapsoppsummering fra kurs om Oslers sykdom/hht oktober 2013 Senter for sjeldne diagnoser arrangerte et 2 dagers kurs for voksne med Oslers sykdom. Programmet besto av forelesninger og erfaringsutveksling

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon. Brukermanual

Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon. Brukermanual Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon Brukermanual Hjemmerespirator N-2014 2 Innhold 1. Kontaktinformasjon til LTMV registeret... 3 2. Pasientgruppe... 4 3. Formål med LTMV registeret...

Detaljer