Hemodynamikk og respiratorbehandling NSFLIS 31. mai Bernt Gulla Undervisningssykepleier Thoraxintensiv, Rikshospitalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hemodynamikk og respiratorbehandling NSFLIS 31. mai 2011. Bernt Gulla Undervisningssykepleier Thoraxintensiv, Rikshospitalet"

Transkript

1 Hemodynamikk og respiratorbehandling NSFLIS 31. mai 2011 Bernt Gulla Undervisningssykepleier Thoraxintensiv, Rikshospitalet

2 2

3 Transport av O 2 og CO 2 Energikrevende konveksjon energipassiv diffusjon 3

4 Blodet har tid nok til gassutveksling 4

5 Inspirasjon: Hva vi fyller pasienten med er ikke likegyldig, ikke bare F I O 2 5

6 Diffusjon av oksygen F I O 2 innstilling på respiratoren Høy F I O 2 disponerer for atelektaser 6

7 Ett sirkulasjonssystem og to hjerter; ett høyrehjerte og ett venstrehjerte SVRI CVP 5 6 MAP Kroppens organer HA HV CI 2,7 VV VA MPAP Lung ene PVRI PCWP

8 Respiratorbehandling er overtrykksventilering Hva er normalt lufttrykk? 760 mm Hg 8

9 Intrapleuralt trykk Absolutt trykk (mmhg) Relativt trykk (cm vann) 9

10 Elastiske krefter Intrapleuralt og i lungevevet Åpne luftveier og balanse i de to elastiske Kreftene: Lungeluftvolum = FRC 10

11 Inspirasjon : Aktiv og energikrevende Ekspirasjon: Passiv Hvorfor tar inspirasjonen kortere tid enn ekspirasjonen? 11

12 Nødvendig trykk for åforeta en inspirasjon og en ekspirasjon er avhengig av resistans i luftveiene og compliance i lungevevet Spontan respirasjon: Compliance 100 ml/cm H 2 O 12

13 Inspirasjonstid : Ekspirasjonstid = 1 : 2 Lumen endres i bronkier uten brusk Luftveismotstanden i bronkier uten brusk er mindre under inspirasjon enn ekspirasjon 13

14 Spontant og respirator: samme tidevolum, ulike trykk Spontan respirasjon Maskinell ventilasjon 14

15 Respirator vs spontan inspirasjon Spontan inspirasjon: Thorakale vener dillateres Økt venøs retur til høyre atrium Respirator inspirasjon: Thorakale vener komprimeres Redusert venøs retur Hypovolemi intubering Høyresidig hjertesvikt ekstubering 15

16 Tricuspidalinsuffisiens og høyre ventrikkel infarkt Obs: ekstubering kan medføre økt preload av høyre ventrikkel og forverre hjertesvikten Alvorlig høyre ventrikkel overfylling kan medføre forskyvning av ventrikkelseptum Kan forverre venstre ventrikkels diastoliske funksjon Problem: lavere MAP og CO kan gjøre at vi forledes til ågi volum; situasjonen forverres 16

17 Effekt av CPAP Akutt lungeødem Endring av trykkgradient alveole - kapillær Redusert respirasjonsarbeid Kan redusere preload 17

18 CVP kurven endres ved respiratorventilasjon trykk CVP stiger når intrathoracalt trykk er høyt Respirator: Lavere CVP ved ekspirasjon enn inspirasjon tid 18

19 Spontan respirasjon: Basale deler av lungen ventileres best 19

20 Ventilasjon perfusjons ratio V Q ratio Eksempel V:Q ratio: Ventilasjon = 5 L/min Cardiac output = 5 L/min V : Q = 5 : 5 = 1 : 1 = 1 Gravitasjonskraften medfører at basale lungeavsnitt perfunderes bedre enn apikale Spontanrespirasjon: godt samsvar mellom volum luft og volum blod i et lungeavsnitt 20

21 Spontan respirasjon: Apex dårlig perfundert, Basis godt perfundert høyde PA >Ppa Q = 0 Q bestemt Ppa PA Q bestemt av Ppa Ppv gjennomblødning 21

22 Dødromsventilasjon Ventilasjon i lungeregioner uten perfusjon West sone 1: (= høyest beliggende lungeavsnitt) PA >Ppa avklemte kapillærer Perfusjon = 0 Hypovolemi og start med overtrykksventilering kan øke West sone 1; økt ventilert lungevolum uten perfusjon Dvs økt dødromsventilasjonen 22

23 Tidevolumet omfordeles Spontan respirasjon: Mye luft dorsalt Mye blod dorsalt God V/Q match Maskinell ventilasjon: Mye luft ventralt Lite blod ventralt Dårligere V/Q match 23

24 FRC funksjonell residualkapasitet = 3 L 24

25 Redusert FRC Generell anestesi og thoraxkirurgi reduseres FRC med 30 % Eksempel: Preoperativ pasient: FRC = 3 L Postoperativt: FRC = 2 L Tidevolum pre og post = 0,5 L PEEP øker FRC i retning preoperativ status PEEP reduserer pulmonal karmotstand (PVR) Postoperativt + PEEP: FRC = 2,4 L 25

26 Pulmonal karmotstand påvirkes av lungevolumet. PVR er lavest når lungevolumet er fysiologisk FRC 26

27 Kapillærene rundt alveolene har tynne vegger sensitive for trykk og volumendringer i alveolene Lavt volum og trykk i alveolen utvider karet. Reduserer karmotstanden Overtrykksventilering og PEEP: Stort volum og høyt trykk i alveolen komprimerer karet. Øker karmotstanden 27

28 Lungens Compliance er høyest nær FRC PEEPi og KOLS Normal lungevolum Atelektaser Anestesi Thoraxkirurgi 28

29 Ventilasjon (V) og perfusjon (Q) i balanse V : Q = 1 : 1 29

30 Anatomisk og funksjonell shunt Shunt er transport av blod gjennom lungene i områder uten gassutveksling 30

31 Atelektaser øker shunting av blod fra høyre til venstre ventrikkel V : Q = 0 P A O 2 (signifikant når < 9kPa) Hypoksisk arteriell konstriksjon PEEP åpner atelektaser Hyperkapni og lav ph gir også vasokonstriksjon 31

32 Intrapulmonal shunt V/Q Mismatch Eksempel: Blod i ventilert lungeavsnitt fullmettes med O 2 50 % av CO shuntes intrapulmonalt S v O 2 50 % pga lavt CO og anemi S a O 2 = ½CO x 100% + ½CO x 50 % = 75 % Shunting reduserer P a O 2 Lav S v O 2 pga lav CO og anemi forverrer effekten av shunting Åpuste ekstra O 2 hjelper ikke 32

33 Cerebralt perfusjonstrykk CPP CPP = MAP CVP CPP = MAP ICP (intracerebralt trykk) Den høyeste verdi av CVP og ICP bestemmer hvilken likning som regulerer CPP Cerebral perfusjon er sterkt påvirket av P a CO 2 P a CO 2 cerebral vasodillatasjon P a CO 2 cerebral vasokonstriksjon Behandlingsfilosofi: Sikre cerebral perfusjon ved permissiv hyperkapni P a O 2 < 8 kpa cerebral vasodillatasjon 33

34 Lave respiratortrykk, Lav F I O 2, normal FRC Lungeproteksjon 34

35 Takk for oppmerksomheten 35

36 Lungefrisk, men hjertesyk 36

37 Én sirkel og to hjerter; ett høyrehjerte og ett venstrehjerte Kroppens organer HA HV VV VA Lung ene 37

38 Venstrehjertet av titan implantert LVAD fra Heartware Laptop kontrollenhet nettstrøm Kontrollenhet batteri Kabel fra pumpe til kontrollenhet og strømkilde 38

39 Maskinell Venstrehjerte Pumpe LVAD Left Ventricle Assist Device Implantert Heartware Venstre ventrikkelsvik LVAD avlaster VV Kroppens organer Kanyleres i aorta ascendens LVAD HA HV VV VA Kanyleres i VV apeks Lung ene Forutsetter ok HA og lunger 39

40 Mekanisk høyre ventrikkel, utenfor kroppen 40

41 RVAD (extrakorporeal) og LVAD (implantert) Heartware = BIVAD Høyre ventrikkelsvikt RVAD avlaster HV Kroppens organer Venstre ventrikkelsvikt LVAD avlaster VV LVAD RVAD HA HV VV VA Lung ene Kunstig høyrehjerte utenfor kroppen Forutsetter ok lunger Kunstig venstrehjerte inni kroppen 41

42 Aquarius hemodialyse 24/7 koblet på RVAD kretsen 42

43 RVAD (extrakorporeal) og LVAD (implantert) Heartware + Aquarius Kroppens organer LVAD Aquarius dialyse RVAD HA HV VV VA Lung ene Maskindrevet blodsirkulasjon utenfor kroppen i 2 kretser/2 pumper Maskindrevet blodsirkulasjon inni kroppen 43

44 Takk for oppmerksomheten 44

45 45

46 Ubrukte bil der nedenfor 46

47 Lungens Compliance = P V Spontan respirasjon: Compliance 100 ml/cm H 2 O 47

48 Obstruksjon av lungekapillær Alveolær dødromsventilasjon Normal shunt Q s = 3 5 % av Q t 48

49 Intrapleuralt trykk P IP er trykket mellom pleurahinnene (vicerale og parietale) Balansen mellom den utadrettede draget i brystveggen og den innadrettede draget i lungene skaper et subatmosfærisk Intrapleuralt trykk Reflekterer også trykket rundt hjertet og de store karene 49

50 Rekruttering av alveolare kar 50

51 Spontan respirasjon: Apex dårlig perfundert, Basis godt perfundert høyde gjennomblødning PA Lufttrykket i alveolen Ppa pulmonalt arterietrykk 51 Ppv pulmonalt venetrykk

52 Venstre ventrikkels afterload Afterload kan defineres som ventrikkelveggens belastning i systolen og øker proporsjonalt med trykkgradienten ( P) over ventrikkelveggen; P =P innsiden P utsiden Transmuralt ventrikulært trykk vil avta med økt intrathoracalt trykk PEEP vil redusere venstre ventrikkels afterload Venstre ventrikkelsvikt tiltar med weaning Ekstubering gir bortfall av PEEP, kan forverre hjertesvikt ved at slagvolum reduseres 52

53 Anatomisk og funksjonell shunt Normal shunt Q s = 3 5 % av Q t P a O 2 avtar lineært med shuntfraksjonen P a CO 2 øker først når shuntfraksjonen er meget stor 53

54 Okklusjon av lungearterie Alveolær dødromsventilasjon P A O 2, P A CO 2, ph bronkial konstriksjon V : Q 54

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF

bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 bjørn øglænd/siv fredly. Søf versjon febr 01 Manual i respirasjonsterapi. NFI jan 04. BØ/ SF 1 2 Innhold:...1 Innledning...4 Målene for respirasjonsbehandling er å gi pustehjelp på en måte som gir minst

Detaljer

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume

Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15. Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Respirasjonssvikt Solstrand 26.05.15 Karin Stang Volden Spesialist i indremedisin og lungesykdommer Spesialistsenteret på Straume Definisjoner Årsaker til respirasjonssvikt Respirasjonssvikt og langtidsoksygenbehandling:

Detaljer

Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon

Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon Belastningsundersøkelse for vurdering av kardiopulmonal funksjon Karl-Otto Larsen, Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål Belastningsundersøkelse for testing av kardiopulmonal funksjon

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

Lungefysioterapeuter gjør det med pusten

Lungefysioterapeuter gjør det med pusten Fysioterapeuten nr. 13/2000: Lungefysioterapeuter gjør det med pusten Sandra Gursli,Fysioterapeut, Ullevål sykehus. Å kunne påvirke pusten er grunnleggende i all lungefysioterapi. Denne artikkelen tar

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2)

Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014. Fysiologi rundt fødselen (1) Fysiologi rundt fødselen (2) Perinatal asfyksi og resuscitering av nyfødte Hand out til Barneanestesikurs, Tromsø 2014 Fysiologi rundt fødselen (1) Under utdrivningstiden er livmoren sterkt sammentrukket og placentafunksjonen er kortvarig

Detaljer

Instruktøren. Kort innføring i grunnleggende fysiologi... 35

Instruktøren. Kort innføring i grunnleggende fysiologi... 35 Instruktøren Kort innføring i grunnleggende fysiologi.............. 35 Muskel- og nervesystemet............................... 35 En motorisk enhet.................................... 36 Musklene...........................................

Detaljer

Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser - II

Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser - II Undersøkelse av pasienter med sirkulasjonsforstyrrelser - II Venesykdommer Mikrosirkulasjons-sykdommer SIRKULASJONSFYSIOLOGISK SEKSJON Oslo Vaskulære Senter, HLK-klinikken Oslo universitetssykehus, Aker

Detaljer

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS

Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Respirasjonssvikt og behandlingsmuligheter ved KOLS Oksygen-, CPAP-, BiPAP- og respiratorbehandling Seminar om KOLS 2013 Seksjonsoverlege Ingvil Berger Disposisjon Hva er respirasjonssvikt Utredning av

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32

1 RESUSCITERING - ASFYKSI...10 2 INITIALBEHANDLING AV EKSTREMT PREMATURE...26 3 INVASIVE OG PRAKTISKE PROSEDYRER...32 Forord 1. utgave av UNN sin Metodebok i Nyfødtmedisin kom ut i 1998. 2. utgave (2003) var betydelig omarbeidet og utvidet. 3. utgave (2009) var en grundig revisjon av hele boken på bakgrunn av oppdatert

Detaljer

Farer ved strøm og spenning

Farer ved strøm og spenning Farer ved strøm og spenning Skadeomfanget ved elektrisk støt avhenger hovedsakelig av følgende faktorer [1]: Type strøm, eksponeringstid, strømstyrke og strømbane gjennom kropp. 1. Type strøm AC strøm

Detaljer

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet

1. Generelle effekter av fysisk aktivitet 8 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 1. Generelle effekter av fysisk aktivitet Forfattere Jan Henriksson, professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska

Detaljer

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle

Detaljer

Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget.

Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. Fagtermer Digitale Helsefag Medisinsk ordbok. (2004). Oslo: Kunnskapsforlaget ANS. Definisjonene er gjengitt med tillatelse fra Kunnskapsforlaget. abdomen, buk, den delen av kroppen som ligger mellom brystkassen

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo

Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo For å få full forståelse av bruksegenskapene til det medisinske utstyret må brukeren lese denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ventilator for intensivbehandling

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON

PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON PROTOKOLL FOR ORGANDONASJON FORORD Både i Norge og internasjonalt er det et økende antall pasienter som venter på organtransplantasjon. OUS Rikshospitalet er som nasjonalt transplantasjonssenter, helt

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

håndboka til familier med hjertesyke barn

håndboka til familier med hjertesyke barn håndboka til familier med hjertesyke barn FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Når barnet ditt har hjertefeil Hjertefeil? Verden raser sammen noen sekunder. Hjertet, noe galt med hjertet til barnet? Det må jo

Detaljer

Sen avnavling det beste for barnet. Elisabeth Sæther Jordmordagene 2010

Sen avnavling det beste for barnet. Elisabeth Sæther Jordmordagene 2010 Sen avnavling det beste for barnet Elisabeth Sæther Jordmordagene 2010 Historikk Another thing very injurious to the child, is the tying and cutting of the navel string too soon; which should always be

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer