Årsplan Neverdal barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Neverdal barnehage 2013-2014"

Transkript

1 Årsplan Neverdal barnehage Neverdal barnehage Strandveien 207,8149 Neverdal Tlf kontor: avd Hestehoven avd Grønntua Blåklokka Mail: Hjemmeside : meløy kommunes barnehager Neverdal barnehage

2 Årsplan for Neverdal barnehage Vi ønsker alle barn, nye som gamle, foreldre og personalet velkommen til et nytt barnehageår. Pedagogisk plan for Neverdal barnehage Vi ønsker å arbeide i tråd med både kommunale og nasjonale føringer for utvikling og kvalitet i barnehagevirksomheten. I Neverdal barnehage ønsker vi å arbeide for å skape et godt miljø som gir trygghet, trivsel, læring og utvikling både for barn og voksne. Visjon : lære for livet Barnehagens pedagogiske plattform med verdigrunnlag: Jfr seksjonsplan for undervisning * Hvert enkelt barn skal oppleve mestring i sin hverdag Alle barn skal oppleve å bli sett og hørt Barn og unges ressurser og kompetanse verdsettes Vi anerkjenner barndommens egenverdi Vi har fokus på livslang læring Alle barn skal ha rett til medvirkning tilpasset barnets forutsetninger og alder

3 Årsplanens innhold Denne årsplanen / kalenderplanen tar for seg det som gjelder for barnehageåret og beskriver våre satsningsområder for dette barnehageåret, barnegruppa, dagsrytmens gjennomgående innhold og oversikt over månedlige tema. I år har vi valgt å ha mer åpne månedsplaner for å vektlegge gode planlegging og evalueringsprosesser, samt fokus på barnas medvirkning i planarbeid. Rammeplan for barnehagen gir retningslinjer for innhold og oppgaver. Den tar for seg syv fagområder hvor hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet natur, miljø og teknikk etikk, religion og filosofi antall, rom og form

4 Dagsrytmens gjennomgående innhold og daglige gjøremål I Neverdal barnehage følger vi en dagsrytme som en ytre ramme på hva barnehagedagen inneholder. Vi mener det gir trygghet i forhold til faste rammer og forutsigbarhet. Samtidig gir vi rom for spontanitet og det å ta ting som det kommer. Bringing og henting Alle skal bli møtt med positiv oppmerksomhet, slik at de føler seg velkommen, opplever trygghet og kontakt, og får en positiv start på dagen. Ved henting legger vi vekt på at barna skal få en positiv avslutning på dagen sin, slik at det gi lyst og motivasjon til å komme igjen. Klær og garderobe Vi hjelper barna med på- og avkledning, og motiverer dem til etter hvert å bli selvstendige. Vårt mål er at barna skal utvikle selvstendighet og kjenne glede ved å mestre påkledningen selv. Vi oppfordrer også barna til å hjelpe andre, samarbeide og vise omsorg. I tillegg er påkledningssituasjonen en ypperlig anledning til å tilegne seg ord og begreper, både til klær, kropp og til antall, form og farge. Måltid og mat Frokosten starter fra kl Det serveres brødmat og havregryn. Lunsjen er fra /12.30 og da spiser vi brødmat og enkelte dager varm mat. Frukt og grønt etterpå, eller litt senere på dagen. Vi ønsker at barna i tillegg til å få tilfredsstilt sitt behov for mat og drikke skal oppleve fellesskap og glede gjennom måltidet, utvikle normer og verdier og bli selvstendige. Vi synes det er viktig å fokusere på sunn og riktig mat, og ser at slike fellesmåltider gir rom for å prøve ut nye typer mat og smaker. Hygiene Vi vasker hender før mat og etter dogåing. Vi oppmuntrer barna til selvstendighet i dosituasjonen og øver inn gode vaner i forhold til hygiene

5 Samlingsstund / sangstund Barn og voksne samles til daglig stunder der samtale, høytlesning, sang og musikk er i fokus. En gang pr uke har vi felles sangstund for alle avdelingene. Gjennom samlingsstunder ønsker vi at alle skal lære seg å ta del i fellesskapet, føle glede og tilhørighet, øve seg på å vente på tur, lytte, ta ordet og lære nye ting. Lek, glede og humor Vi ønsker å la barnehagedagen preges av lek og moro både ute og inne. Vi vil legge til rette og gi rom for barnas egenvalgte aktiviteter, fellesaktiviteter og bidra til impulser og ideer til ny og kreativ lek og utfoldelse. Primærkontaktordningen Hvert barn har sin spesielle voksen som har hovedansvaret for barnet i barnehagen. Primærkontakten skal følge opp praktiske rutiner som stell og påkledning, være foreldrenes kontaktperson og ellers være en trygg base for barnet i lek og aktiviteter. Vi har tro på at en stabil og fast tilknytning til en voksen i barnehagen har stor betydning for det enkelte barns utvikling og trivsel hos oss, og at det vil styrke samarbeidet med foreldrene. Bursdagsfeiring Vi markerer barnas bursdager i barnehagen ved å gi spesiell oppmerksomhet til bursdagsbarnet på ulike måter. Barnet får f. eks velge spesielle bursdagsaktiviteter /leker, ha bursdagskappe på, få bursdagssang og krone. Brakarklubben Vi ønsker å gi de ungene som har sitt siste år i barnehagen et spesielt og spennende tilbud med aktiviteter bare for dem. Vi skal ha faste dager med aktiviteter og lek som kan skape interesse og stimulere til lesing, skriving og matematikkferdigheter. I tillegg blir det ulike utflukter og reiser. Friluftsliv og turgrupper Vi ønsker å gi barna gode opplevelser i naturen og i nærmiljøet på Neverdal og andre steder i kommunen.

6 Satsningsområder 2013/ 14 Helsefremmende barnehage utemat Deltakelse i prosjekt: Robuste Saltenonga Barns medbestemmelse Vennskap, fellesskap Tradisjoner Språk og kommunikasjon Natur og årstid

7 Barnehagen som en lærende organisasjon Vennskap og tilhørighet Medvirkning og deltakelse Barnehagen skal legge til rette for vennskap og fellesskap og bidra til at barna utvikler trygghet og stolthet over egen tilhørighet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Opplevelser av egenverd og mestring,lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap skal prege barnehagen Barnehagen skal styrke barnas involvering og medvirkning i barnehagen og på den måten å legge grunnlaget for deltakelse og demokrati, både her, nå og i fremtiden. Barnehagen skal styrke barnas muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Mangfold Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i respekt for det som er forskjellig. Barnehagen skal gi det enkelte barn støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne. Læring og danning Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og være nært sammenvevd med omsorg,lek og danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte.

8 Brakargruppa-5årsklubb Gjennom lek og aktiviteter i egen førskolegruppe skal barna få kunnskap og erfaring med: Norsk Snakke tydelig og i hele setninger Rollespill og fremføringer Rim på ord Kjenne igjen eget navn Skrive eget navn Øve på rett blyantgrep og skriveretning Skrive på data Lytte til høytlesing Kunne gjenfortelle Tegne, fargelegge Bli kjent med bokstaver, navn og lyd Logolesing Andre nyttige ting å lære: Vente på tur Ha orden på egne ting Ta imot beskjeder Kle av og på seg sjøl Ta hensyn til andre, bry seg og hjelpe til Formidle egne behov Trafikkregler Delta i regelleker Spille spill Matematikk Kunne telle til 5-10 Mengdebegrep opp til 5 Kjenne igjen tall fra 1-9 Kjenne begreper som trekant, sirkel, firkant, over, under, liten, stor, lang, kort, foran, bak, høyre og venstre. Kunne spille terningspill Likheter og ulikheter Grupperinger og sortering Mønster og border

9 Presentasjon av avdelingene i Neverdal barnehage, barnehageåret Hestehoven 1 etasje Blåklokka 1 etasje Grønntua 2 etasje Enya Louse Krogh f 10 Magnus Magnussen f 10 Mikkel Magnussen f 10 Rebekka Jakobsen f 10 Kassandra Itzel Vatneberg f 10 Matilde Kristin Hansen f 10 Aksel Mikalsen Jørgensen f 10 Leander Gjersvik Johansen f 10 William J O Volden Hals f 10 Andreas Bech- Brattøy f 11 Magnus Barvik Bergli f 11 Annie Breivik f 11 Malihe Wassvik f 11 Johannes Knudsen f 11 Victoria Otting Lorentzen f 11 Ped.leder 1: Lise Barvik Bergli Ped.leder 2: Anita S Olsen Assistent/ fagarbeidere: Marita K Johansen, Anita Breivik I tillegg kommer spesialpedagog og ekstraressurs. Ikke klart Emma Kathinka Sandaa f 12 Leander Elvegård f 12 Josefine Bech-Brattøy f 12 Gabriel Krogh Maruhn f 12 Mina Sofie Andersen f 12 Sverre Olaus Neverdal f 12 Eskil Olsen Barvik f 12 Marius Emil Krogh f 11 Ylva Marie Dahl Olufsen f 11 Ingrid Oliva Remmen f 11 Alv Gunnar Kvalvik f 11 Ped.leder: Pia Stavnes Assistenter: Rita Lorentzen Gunda Pettersen 60% Gulli Barvik Berg 40% Helle Lorentzen 80% Styrer: Reidun Whittall Vikarer : Iryna Kashtan Lena Falk Lærling: Veronica Sivertsen Nicolai M A Navjord f 08 Karl Richard Breivik f 08 Magnus Brun Gjøviken f 08 Emre Koklar Andersen f 08 Vilde Elisabeth Sleipnes f 08 Gabriel Lorentzen f 08 Teodor Magnussen f 08 Oliver Olsen f 08 Sindre Olsen Haug f 09 Vårin Johannessen Hansen f 09 Amanda Ludvigsen f 09 Annar Nikolai Remmen f 09 Villemo Sivertsen f 09 Mira Sofie Engvoll f 09 Ole Jakob Breivik f 10 Håvard Skotheimsvik f 10 Eivind Nygård f 10 Oliver Elvegård f 10 Ped.leder : Rita G Hansen Assistent / fagarbeidere Anne Kirsti Solbakken Vivi lund Inger Olsen Ekstraressurs i tillegg. Ikke klart

10 Augustmånedens aktiviteter Voksenfokus : Hver og en skal bidra til en god start på det nye barnehageåret glede, vennskap samhold og fellesskap skal vektlegges Vennskap Omsorg og fellesskap

11 August 2013 Barns rettighet: Å ha venner å leke sammen med Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Vilde E 5 år Gabriel L 5 år Johannes 2 år Planleggingsdag bhg stengt 16 Planleggingsdag bhg stengt Gabriel k 1 år Magnus B 2 år Malihe 2 år Aksel 3 år Josefine 1 år 25 Annie 2år

12 Septembermånedens aktiviteter Voksenfokus: Vi ser motiverte voksne som inspirerer til lek, aktivitet og skaperglede Markens grøde

13 September 2013 Barns rettighet: Hvert barn skal oppleve mestring i sin hverdag Uke Mandag tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Ylva Marie 2 år Mikkel 3 år Brannøvels e Ingrid Oliva 2 år Leander 3 år Sverre Olaus 1 år

14 Oktobermånedens aktiviteter Voksenfokus: La barna få bidra til å hjelpe/glede andre Høstmarked

15 Oktober 2013 Alle barn skal ha rett til medvirkning tilpasset barnets forutsetning og alder Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Annar 4 år Ole Jakob 3 år Vårin 4år Teodor 5år

16 Novembermånedens aktiviteter Voksenfokus: Voksne skal være bevisst barnas rett til å uttrykke sine meninger, bli lyttet til og ha innflytelse på sine omgivelser og sin hverdag Refleks Mørketid Trafikk Fiske mat

17 November 2013 Barns ressurser og kompetanse verdsettes Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Farsdag

18 Desember 2013 Barns rettighet: Å få leke leken ferdig uten stadig avbrytelser Nå er det jul igjen

19 Desember 2013 Barns rettighet: å få leke leken ferdig uten stadig avbrytelser Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lucia Kl Grøtfest Amanda 4år Barnehagen stenger kl juledag juledag

20 Januarmånedens aktiviteter voksenfokus: Vi ser voksne som skjønner forskjell på barnas ønsker og behov

21 Januar 2014 Barns rettighet: Være inkludert og ha lik rett som alle andre til å delta i lek og aktiviteter Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 1 Bhg stengt 2 Planleggingsda g Bhg stengt Magnus M 4 år Andreas 3år Villemo 5 år Mira Sofie 5 år Mina Sofie 2 år 23 Eskil 2 år Oliver O 5 år 30 31

22 Februar 2014 Barns rettighet: At voksne tar seg tid til å se og lytte til barnets ønsker og behov Sol, karneval og samedag

23 Februar 2014 Barns rettighet: Gode voksne som ser og lytter til barnas ønsker og behov Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Samefolkets dag Håvard 4år Emre 6 år Enya Louise 4år

24 Marsmånedens aktiviteter Voksenfokus: Vi ser voksne som motiverer barna til å fysisk aktivitet

25 Mars 2014 Barns rettighet: Oppleve trygghet, glede og humor sammen med andre barn og voksne Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Emma Kathinka 2 år Magnus G 6 år 12 Brannøvelse Eivind 4 år

26 Aprilmånedens aktiviteter Voksenfokus: Vi ser voksne som passer på at alle, både store og små, er en del av fellesskapet Påsken

27 April 2014 Barns rettighet: At voksne tar barnas følelser på alvor Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Nicolai 6 år Påskelunsj Skjærtorsdag 18 Langfredag 19 Påskeaften 20 Påskedag påskedag

28 Maimånedens aktiviteter Voksenfokus: Vi ser voksne som gir barna kjennskap til norsk kultur og tradisjon

29 Mai 2014 Barns rettighet: Være godtatt i fellesskapet ut fra den de er og at voksne passer på at ingen blir mobbet og trakassert Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Oliver E 4år Leander E 2 år Sindre 5år Alv-Gunnar 3år Kristi himmelfartsdag 30 31

30 Junimånedens aktiviteter Voksenfokus: Vi ser voksne som oppmuntrer og stimulerer barna til kunstneriske uttrykk i møte med naturen

31 Juni 2014 Barns rettighet: Å bli hørt og sett, og få tilstrekkelig nærhet og kos Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Hestøya med brakargruppa 4 Hestøya med brakargruppa Sommerfest Matilde Kristin 4år Kassandra 4år

32 Julimånedens aktiviteter Voksenfokus: Vi ser voksne som gjør artige sommeraktiviteter sammen med ungene

33 Juli 2014 Barns rettighet: Å ha en lang og god ferie sammen med mamma og pappa Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Karl Richard 6 år Marius Emil 3 år Victoria 2 år William 4 år 29 Rebekka 4år 30 31

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06

INNHOLD INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 INNHOLD 3 INNLEDNING SIDE 03 INNFORMASJON OM BARNEHAGEN «03 BARNEHAGENS PEDAGOGISKE GRUNNSYN «05 LEK I BARNEHAGEN «05 INNHOLD «06 Læring og sosial kompetanse Trygghet Omsorg, danning, lek og læring Sosial

Detaljer

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66

Trosvik 2014/2015. Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad E-post: trosvikbh@fredrikstad.kommune.no Tlf.: 47 47 94 66 Trosvik Barnehage Adr.: Unnebergveien 17, 1613 Fredrikstad Det er to ting vi skal gi våre barn det ene er RØTTER det andre er VINGER Barnehageåret 2014/2015 August Vi ønsker alle et flott barnehageår 10.

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer