Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Glomfjord barnehage. Barnehageåret 2012/2013"

Transkript

1 Årsplan for Glomfjord barnehage Barnehageåret 2012/2013

2 Velkommen til et nytt barnehageår! Vi vil ønske nye og gamle barn velkommen til et nytt barnehageår, og vi vet at vi går et spennende år i møte. Denne årsplanen tar for seg det som gjelder for barnehageåret 2012/2013, og inneholder beskrivelse av vårt satsningsområde for dette barnehageåret, oversikt over hvem som jobber her, og oversikt over månedlige aktiviteter. Vi håper planen blir tatt godt imot, og at dere bruker den aktivt sammen med barna hjemme for å skape forutsigbarhet for hva barna har i vente i barnehagehverdagen

3 Pedagogisk plattform med verdigrunnlag Hvert enkelt barn skal oppleve mestring i sin hverdag. Barn og unges ressurser og kompetanse verdsettes. Alle barn skal oppleve å bli sett og hørt. Vi anerkjenner barndommens egenverdi. Alle barn skal ha rett til medvirkning tilpasset barnets forutsetninger og alder. Vi har fokus på livslang læring. Disse punktene er hentet fra Seksjonsplan undervisning «Lære for livet», som ble vedtatt av kommunestyret 24 mai Planen i sin helhet finnes på https://episerver.meloy.kommune.no/no/virksomheter1/undervisningsseksjonen/seksjonsplanundervising /

4 Presentasjon av avdelingene og personalet Glomfjord barnehage består av fem avdelinger Styrer: Gunhild Jørgensen Sekretær: Torhild Alfredsen Avdeling Kosovarja Sfinxen Ruffen Reben Middagstuva Pedagogisk leder Marita Hansen Tale Nordset/ Charlotte Johansen Marita Nilsen Til Tonje Nordli Marit Danielsen Assistent/ fagarbeider Solfrid Andreassen Lill Jane Vollbakk Torill Søderlind Irene Hedstrøm Merethe Mendis Deborah Gbaryee Katrin Johansen Heidi Johnsen Mariell Skjellstad May Lill Halvorsen Unn Lorentsen Henny Lillegård Solveig Norum Signe Alfredsen Ekstra assistent Lene-Mari Antonsen Hilde Stormo Spesial pedagog Tove Lauritzen Lærling Indianne Olsen

5 Dagsrytme og daglige gjøremål I Glomfjord barnehage følger vi en dagsrytme som en ytre ramme på hva barnehagehverdagen inneholder. Vi mener det gir barna trygghet i forhold til faste rammer og forutsigbarhet. Samtidig gir vi rom for spontanitet, og det å ta ting som de kommer. Bringing og henting Alle skal bli møtt med positiv oppmerksomhet, slik at de føler seg velkommen, opplever trygghet og kontakt, og få en positiv start på dagen. Ved henting legger vi vekt på at barna skal få en positiv avslutning på dagen sin, slik at det gir lyst og motivasjon til å komme igjen. Vi hjelper barnet med å fortelle hvordan dagen har vært. Klær og garderobe Vi hjelper barna med på- og avkledning, og motiverer dem til å bli selvstendige etter hvert. Vårt mål er at barna skal utvikle selvstendighet og kjenne glede ved å mestre påkledningen selv. Vi oppfordrer også barna til å hjelpe andre, samarbeide og vise omsorg. Påkledningssituasjonen er en ypperlig anledning til å tilegne seg ord og begreper. Vi minner dere foreldre på at det er viktig å merke klærne godt! Dette slik at man unngår at klær forvinner og blir tatt feil av. Måltid og mat Frokosten er et brødmåltid mellom og på storsiden, og og på småsiden. Neste brødmåltid er lunsjen, den starter kl på storsiden og ca kl på småsiden. En dag i uken er det varmmat. Frukt og grønt blir servert litt senere på dagen. Vi ønsker at barna i tillegg til å få tilfredsstilt sitt behov for mat og drikke skal få oppleve felleskap og glede gjennom måltidet, utvikle normer og verdier, og bli selvstendige. Vi synes det er viktig å fokusere på sunn og riktig mat.

6 Primærkontaktordningen I Glomfjord barnehage får hvert barn sin spesielle voksne som har hovedansvaret for barnet i barnehagen. Primærkontakten skal følge opp praktiske rutiner som stell og påkledning, være foreldrenes kontaktperson og ellers være en trygg base for barnet i lek og aktiviteter. Vi har tro på at en stabil og fast tilknytning til en voksen i barnehagen har stor betydning for det enkelte barns utvikling og trivsel hos oss, og at det vil styrke samarbeidet med foreldrene. Bjørneklubben Vi ønsker å gi de barna som har sitt siste år i barnehagen et spennende tilbud med aktiviteter bare for dem. I bjørneklubben skal vi ha fokus på aktiviteter og lek som kan skape interesse til senere lese-, skrive- og matematikkferdigheter. Vi samarbeider med Glomfjord skole i forbindelse med overgang barnehage skole. En fadder-klasse blir presentert for bjørnegruppa i februar og utover våren er det hyppige besøk på skole og SFO. De drar også på spennende turer. Bjørnegruppa er delaktig i ulike arrangementer i barnehagen som basar og sommerfest. Vi vil, i tråd med rammeplanen for barnehagen, ha fokus på barnas medbestemmelse, noen som betyr at barna skal få være med på å ta valg i forhold til aktiviteter og gjøremål.

7 Friluftsliv og turgrupper Vi har faste turdager i uka. Barna er delt inn i aldersbestemte grupper på tvers av avdelingene, og får her utfordringer i tråd med alder og modning. Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser og kunnskaper om dyr, vekster og prosesser. Vi legger vekt på allsidig bruk av kroppen i variert terreng, og på å bearbeide inntrykk og opplevelser fra turene etterpå. Kraft Glomfjord barnehage er en kraftbarnehage, noe som innebærer at vi skal ha fokus på friluftsliv, mental helse og fysisk aktivitet. Folkehelsesatsningen Kraft er en felles dugnad for å fremme god helse og livskvalitet i Meløys befolkning. Vår barnehage vil være med på dette Kraft taket for vår og våre barns fremtid. Dette gjør vi gjennom å tilegne oss kunnskap, bygge godt samarbeid, fremme positive aktiviteter, være fremtidsorienterte og troverdige.

8 Hovedsatsningsområde for barnehageåret 2012/2013 Sosial kompetanse Hoved emner 1. Empati - Kunne se ting fra andres synsvinkel. Sette seg inn i hvordan andre barn har det. 2. Samarbeid - Hjelpe og dele med andre, kommunisere med hverandre på en god måte. 3. Selvhevdelse - Å ta kontakt med andre, gi uttrykk for egne meninger, tilegne seg informasjon. 4. Å vise ansvar - Vise respekt for andre og ta ansvar for seg selv Gjør mot andre, det du vil andre skal gjøre mot deg

9 August 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Plan. dag. Bhg stengt Nytt bhg år starter. 17 Plan. dag. Bhg stengt

10 August/September 2012 Sosial kompetanse Månedens gode gjerning: Vi tar vare på hverandre, og godt imot de nye i barnehagen Kropp, bevegelse og helse: Vi ønsker barn som er glade i å ferdes i naturen Kunst, kultur og kreativitet: Vi har fokus på høstens farger og fargespillet i naturen Natur, miljø og teknikk: Vi ønsker å la barn få kunnskap om naturens mangfold. Vi høster inn det vi har sådd. Etikk, religion og filosofi: Vi ønsker trygge barn, som viser nysgjerrighet og respekt for andre mennesker uansett bakgrunn Nærmiljø og samfunn Vi drar på turer og plukker bær Tradisjoner og fester: Bli kjent fest for barn og foreldre. Høstfest-vi lager et måltid av markens grøde. Foreldremøte i begynnelsen av september.

11 September 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Bli kjent fest Bli kjent fest for foreldre, barn og personalet. Værforbehold.

12 Oktober 2012 Sosial kompetanse Månedens gode gjerning: Vi hjelper barn som ikke har det like godt som oss i Norge Kommunikasjon, språk og tekst: Vi lærer små enkle ord og å telle på andre språk. Kropp, bevegelse og helse: Vi ser barn som viser empati, viser respekt for egen og andres kropp, og for at alle er forskjellige. Natur, miljø og teknikk: Vi ser barn som undrer seg over naturen, hvordan den endrer seg med årstiden. Lærer om dyrene som går i dvale. Etikk, religion og filosofi: Vi lærer om fremmede kulturer og tradisjoner, og om barn i andre land. Antall, rom og form Vi ser barn som utforsker og eksperimenterer med tall, mengder og telling i forbindelse med basaren. Nærmiljø og samfunn Vi ønsker at barna skal kjenne til de mulighetene og områdene som finnes i miljøet rundt barnehagen. Tradisjoner og fester: Basar, Forut aksjonen

13 Oktober 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Basar Fotografen kommer i oktober. Portrett og gruppebilde.

14 November 2012 Sosial kompetanse Månedens krafttak Vi har fokus på variert og sunt kosthold Kommunikasjon, språk og tekst: Vi ser barn som viser fortellerglede og deler sine naturopplevelser med andre barn. Karius og Baktus. Kropp, bevegelse og helse: Vi har fokus tannhelse. Natur, miljø og teknikk Vi deler naturopplevelser med hverandre Nærmiljø og samfunn Vi besøker tannlegekontoret.

15 November 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Plan.dag. Bhg stengt

16 Desember 2012 Sosial kompetanse Månedens gode gjerning Julespill for barna ute i gapahuken Kommunikasjon, språk og tekst: Adventstund på avdelingene hver dag med fortellinger og sanger. Felles adventstund hver mandag før jul. Kunst, kultur og kreativitet Vi fyller juleposene med hemmeligheter Etikk, religion og filosofi Vi ser barn som har kjennskap til kristne høytider og tradisjoner Antall, rom og form: Vi ser barn som tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. Vi baker til jul og lærer å måle og veie. Og vi teller ned til julaften. Tradisjoner og fester: Lucia-feiring og Grøtfest

17 Julen 2012 I forbindelse med julehøytiden ber vi om at dere fyller inn denne siden, og leverer den inn til personalet innen 4. desember, slik at vi får en oversikt over hvilke barn som skal ha fri, og hvilke som skal være i barnehagen i jula. Dette fordi vi setter opp personalets turnus i jula etter hvor mange barn det er i barnehagen. Vi ønsker oversikt over behov for barnehageplass for perioden 19. desember t.o.m 2. januar NB! Barnehagen stenger kl på julaften og nyttårsaften. Barnets navn: Sett kryss for hvilke dager barnet ditt skal ha fri i julen: Dato 19/12 20/12 21/12 24/12 27/12 28/12 31/12 Skal ha fri

18 Desember 2012 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Lever skjema om fri i julen Lucia Grøtfest julaften 1. juledag 2. juledag 1 31 Godt nytt år

19 Januar 2013 Sosial kompetanse Kommunikasjon, språk og tekst: Vi jobber med eventyret om «Skinnvotten». Kropp, bevegelse og helse: Vi lager formasjoner med barna. Vi imiterer dyrene i eventyret «Skinnvotten.» Vi leker bevegelsesleker som «Haien kommer». Vi spiser fiskebasert mat. Kunst, kultur og kreativitet/ Natur, miljø og teknikk: Dramatisering. Vi lager mønster av forskjellige materialer. Antall, rom og form Vi lager mønster, blant annet i snø. Nærmiljø og samfunn Vi ser etter dyrespor i snøen når vi er på tur.

20 Januar 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1 1 Nyttårsdag 2 Plan.dag. Bhg.stengt

21 Februar 2013 Sosial kompetanse Kommunikasjon, språk og tekst: Vi lærer sanger om sola. Kunst, kultur og kreativitet: Vi ser barn som har kjennskap til samisk kultur og levesett. Vi forbereder oss til samisk nasjonaldag Antall, rom og form Vi lager mønster i snøen, og studerer solens form. Nærmiljø og samfunn: Turer i nærmiljøet Tradisjoner og fester: Karneval, Solfest, Samisk nasjonaldag

22 Februar 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Solfest en dag det er sol Karneval 28

23 Mars 2013 Sosial kompetanse Månedens gode gjerning: Vi ser barn som tar hensyn og viser omsorg for hverandre Kommunikasjon, språk og tekst: Påskebudskapet formidles. Vi lærer sanger og vers om høna, kyllingen og egget Kropp, bevegelse og helse: Vi ser barn som har bevissthet om egen kropp, og som viser kroppsbeherskelse. Kunst, kultur og kreativitet: Vi ser barn som viser glede over å skape ting. Påskeforberedelser. Etikk, religion og filosofi: Vi ser barn som har kjennskap til kristne tradisjoner og høytider Tradisjoner og fester: Påskemåltid for barna.

24 Påsken 2013 I forbindelse med påskehøytiden ber vi om at dere fyller inn dette skjemaet og leverer det inn til personalet innen 14. mars, slik at vi får oversikt over hvilke barn som skal ha fri, og hvilke barn som blir i barnehagen. Dette fordi vi setter opp personalets turnus etter hvor mange barn det er i barnehagen. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken Barnets navn: Sett kryss for hvilke dager barnet skal ha fri Dato 25.mars 26.mars 27.mars Skal ha fri

25 Mars 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Bhg.stenger kl Skjærtorsdag Bhg stengt. Langfredag. Bhg stengt. Påskeaften 1. påskedag

26 April 2013 Sosial kompetanse Kommunikasjon, språk og tekst Vårsanger, historier, rim og regler. Kopp, bevegelse og helse Det er vår! Naturen våkner til liv, og vi drar ut på matpakketurer. Kunst, kultur og kreativitet Vi lager fugler i forskjellige materialer. Natur, miljø og teknikk/nærmiljø og samfunn Vi ser barn som viser respekt for naturen. Turer i fjæra. Etikk, religion og filosofi Vi ser barn som undrer seg over naturens mangfold.

27 April 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag påskedag 2 Plan.dag, bhg stengt

28 Mai 2013 Sosial kompetanse Kommunikasjon, språk og tekst Vi synger sanger om våren og 17. mai. Lager HURRArop til skramletoget og leser bøker om 17. mai. Kropp, bevegelse og helse Vi ser barn som er glad i å ferdes i naturen. Vi går på turer. Kunst, kultur og kreativitet Vi ser barn som viser glede over å skape ting, musikk, lek og forming. Natur, miljø og teknikk Kildesortering, plukke søppel i nærområdet. Antall, rom og form Vi har fokus på det norske flagget Nærmiljø og samfunn Vi ser barn som kjenner til Norges historie om hvorfor vi feirer 17. mai, og tradisjonene rundt nasjonaldagen. Tradisjoner og fester: 16. Mai skrammeletog med foreldrekaffe. Aktivitetsdag i barnehagen.

29 Mai 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 18 1 Barnehagen stengt Barnehagen stengt Skrammeltog 17 Barnehagen stengt Barnehagen stengt Aktivitets dag

30 Juni 2013 Sosial kompetanse Kommunikasjon, språk og tekst Vi ser barn som bruker språket i konfliktløsning. Kropp, bevegelse og helse Vi ser barn som tør å ta utfordringer. Vi koser oss ute og gleder oss over at sommeren er her. Kunst, kultur og kreativitet Vi ser barn som tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Nærmiljø og samfunn Vi ser barn som tør delta i fellesskapet. Vi har spontane turer. Tradisjoner og fester: Avslutningstur og sommerfest for bjørnene.

31 Juni 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Overnattingstur for bjørnene Avslutning for bjørnene

32 Juli 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

33 August 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Årsplan Neverdal barnehage 2013-2014

Årsplan Neverdal barnehage 2013-2014 Årsplan Neverdal barnehage 2013-2014 Neverdal barnehage Strandveien 207,8149 Neverdal Tlf kontor: 75710390 avd Hestehoven 75710392-avd Grønntua 75710393 Blåklokka 75710395 Mail: reidun.whittall@meloy.kommune.no

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen:

Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Humlesvingen er en 0 5 års avdeling med plass til 18 barn. Barnegruppen: Barn født i 2007 Einar Sebastian Robin Barn født i 2008 Lelany Mads Emilie Karen Iris Theodor Barn født i 2009 Tobias Sverre Troy

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2012-2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Det foreligger to årsplaner Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det er dette vi ønsker skal være Møyland barnehages stamme. Årsplan 2. er en plan som er konkret.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4.

Innholdsfortegnelse. Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3. Presentasjon av barnehagen og personalet side 4. Barnehageåret 2013/2014 Innholdsfortegnelse Informasjon om årsplan, mål og retningslinjer side 3 Presentasjon av barnehagen og personalet side 4 Dagsrytme side 5 Praktiske opplysninger side 6 Gjennomløpende

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015

ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 ÅRSPLAN FOR NYBERGSUND-, SØRE TRYSIL-, ØSTBY BARNEHAGER 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING Organisering og ansvarsfordeling 3 Barnegruppene 3 Personalet 3 Utgangspunkt for utarbeidelse av årsplan

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN STAMNES BARNEHAGE 2013-2014 Stamnes Barnehage Er en kommunal barnehage og den eldste i Alstahaug Kommune. Den ble bygd i 1979. Vi har 2 avdelinger med til sammen 27 barn. På Skogtussa avdeling

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR

VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2011-2012 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR! Vi har lagde to planer i fjor. Årsplan 1. vil fungere i to år, det vil si et år til. Vi vil da revidere den på nytt. Årsplan 1. er livet innad i barnehage. Det

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage

Årsplan 2013-2014. Åsbygda barnehage Årsplan 2013-2014 Åsbygda barnehage VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR! Årsplanen er en del av barnehagens plandokumenter og inneholder barnehagens pedagogiske program for inneværende år. Planen er behandlet

Detaljer

Årsplan for Sandskogan barnehage

Årsplan for Sandskogan barnehage 2013 Årsplan for Sandskogan barnehage Årsplan 2013 er godkjent i samarbeidsutvalget 09.01.13. Barnehagen eies av Stjørdal kommune. Sandskogan barnehage Gymnasgata 9/11 7500 Stjørdal Tlf: 74 82 11 70 /

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE Organisasjonsnummer:971 478 926 Telefon:32 71 25 95 mobil: 48 18 45 71 E-post: post@baasheimbarnehage.no Nettside: http://www.baasheimbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage

Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage Årskalender 2015/2016 for Aubeberget Barnehage Bygg Skredbakka, Skredbakka 55, 4046 Hafrsfjord Bygg Malthaug, Malthaugsvingen 11, 4046 Hafrsfjord Tlf: 51913400 Hvem er vi? Aubeberget barnehage eies og

Detaljer