6C UTVALGTE TEMAER INNEN MVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6C UTVALGTE TEMAER INNEN MVA"

Transkript

1 KURSDOKUMENTASJON FAGDAGENE C UTVALGTE TEMAER INNEN MVA Advokat Trond Ingebrigtsen, PwC Den norske Revisorforening Agenda Fradrag for inngående MVA Uttaksmoms innenfor eiendom - når skal man beregne uttaksmoms og med hvilket beregningsgrunnlag? MVA-beregning ved kjøp av tjenester fra utlandet. Hvilke tjenester skal rapporteres med «reverse charge», og hvordan beregne MVA? Fakturering til utlandet med eller uten MVA? Nytt format for MVA-rapportering fra 2017 er du forberedt? Utvalgte temaer innen MVA Side 2

2 FRADRAG FOR INNGÅENDE AVGIFT - for hvilke kostnader er fradragsretten avskåret? Den norske Revisorforening Merverdiavgiftssystemet Omsetning innenfor loven Omsetning innenfor loven Omsetning utenfor loven Generell sats: 25 % Middels sats: 15 % Lav sats: 10 % Fritak: (Nullsats) Unntak: - Hovedregel: Salg av varer og tjenester er avgiftspliktig Utgående MVA Fradrag for inngående MVA - F.eks. eksport av managementtjenester 0 % utgående MVA Fradrag for inngående MVA - F.eks. utleie av fast eiendom - Finansielle tjenester Ingen utgående MVA Ingen fradrag Utvalgte temaer innen MVA Side 4

3 Lovens oppbygging Omsetning utenfor avgiftsområdet (dvs. særskilt unntatt Avgiftspliktige varer, og tjenester I prinsippet avgiftspliktige men fritatt utg. MVA Plasseringen får betydning for fradragsretten for inngående avgift, og plikten til å beregne utgående avgift ved salg/uttak Utvalgte temaer innen MVA Side 5 Hovedregelen mval. 8-1 Et registrert avgiftssubjekt har rett til fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester som er til bruk i den registrerte virksomheten Anskaffelsen skal være relevant for den avgiftspliktige virksomheten Det må foreligge en naturlig og nær tilknytning mellom anskaffelsen og den avgiftspliktige virksomheten Dette er et vanskelig spørsmål, har vært oppe i Høyesterett flere ganger Sira Kvina Rt , NC Rt , Hunsbedt Rt , Porthuset Rt , Bowling 1 Rt , Tønsberg Bolig Rt , Kristiansand Dyrepark (Lgm.) , Telenor-dommen Rt Utvalgte temaer innen MVA Side 6

4 Hovedregelen Vilkår for fradrag: Anskaffelsen er til bruk i registrert virksomhet (mval. 8-1) Avgiftsbeløpet er tilfredsstillende legitimert, jf. Bokføringsloven 10 / bokf.forskr Fradragsretten ikke avskåret etter mval. 8-3 eller 8-4. Fra i tillegg et vilkår for fradrag at beløp på kr eller mer må betales via bank (mval. 8-8) Registrerte næringsdrivende har rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester som er til bruk til avgiftspliktig virksomhet (mval. 8-1) Utvalgte temaer innen MVA Side 7 Avskåret fradragsrett Kjøp av varer og tjenester til bruk i virksomhet utenfor loven gir ikke MVA-fradrag Eks.: 1. Utleie av lokaler 2. Bank og forsikringsvirksomhet 3. Statlige etater Husk imidlertid kompensasjonsloven som blant annet statuerer fradragsrett for bl.a. kommunal og fylkeskommunal virksomhet Utvalgte temaer innen MVA Side 8

5 Avskåret fradragsrett for mva. Følgende kostnader gir aldri fradragsrett : Kostnader til representasjon Kost til ansatte, ledere, pensjonister Servering av ansatte mv. (julebord, jubileer etc.) Leie av selskapslokaler (julebord, jubileer etc.) Kjøp av kunst og antikviteter Naturalavlønning til ansatte, ledere, pensjonister Kostnader knyttet til personkjøretøyer (herunder varebil kl. 1) Kostnader knyttet til varer/tjenester som skal utdeles som gave eller i reklameøyemed Kostnader ved drift av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritidsbehov eller andre velferdsbehov (bedriftshytte etc.) Kostnader til privat bruk Utvalgte temaer innen MVA Side 9 Teambuilding / Kickoff Fradrag for inngående MVA? Ikke sosial karakter Sosial karakter OK NEI Utvalgte temaer innen MVA Side 10

6 Avskåret fradragsrett Fradrag for taxiregning dersom til bruk i momspliktig virksomhet Taxi: kundemøte (konsulentbistand) = MVA-fradrag Taxi: foredrag (undervisning hos kunde) = ikke MVA-fradrag Taxi til ansatte og ledere for sosiale tilstelninger = ikke MVAfradrag Utvalgte temaer innen MVA Side 11 Avskåret fradragsrett Følgende kostnader gir ikke fradragsrett uansett bruk: Kostnader knyttet til varer/tjenester som skal utdeles som gave eller i reklameøyemed (dog fradrag for gaver med verdi mindre enn kr 100 inkl. mva.) Kostnader ved drift av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritidsbehov eller andre velferdsbehov (bedriftshytte etc.) Eks.: Strøm, vedlikehold osv. Utvalgte temaer innen MVA Side 12

7 Avskåret fradragsrett Følgende kostnader kan gi fradragsrett: Telefon Dersom den ansatte har fast telefon og mobiltelefon, aksepteres opptil fullt momsfradrag for mobiltelefon, gitt at bedriften dekker hele kostnaden (forutsetter ingen privat bruk). Dersom den ansatte trekkes en andel av mobiltelefonkostnadene, bør det foretas et forholdsmessig fradrag (samsvar med innberetning av skattemessig fordel). Utvalgte temaer innen MVA Side 13 Avskåret fradragsrett Følgende kostnader kan gi fradragsrett : Hjemme PC Dersom bedriften kjøper hjemme-pc til de ansatte = momsfradrag etter en fordelingsnøkkel (konkret skjønn over bruken) NB! Gjelder også der den ansattes trekkes helt eller delvis i lønn (vanskelig med 100 % fradrag der ansatte trekkes i lønn, men ikke umulig) Dersom den ansatte kjøper inn hjemme-pc i eget navn (vanskelig med momsfradrag uansett bruk pga. manglende legitimasjon) Utvalgte temaer innen MVA Side 14

8 Avskåret fradragsrett Følgende kostnader kan gi bedriften fradragsrett selv om salgsbilag er utstedt i den ansattes navn: Taxi og reiseregninger Mobiltelefonregninger (til bruk i virksomheten) Forutsetter oppsett med reiseregning med kopi av originalbilag fra/til på taxiregningen) Utvalgte temaer innen MVA Side 15 Formkrav Skattekontoret avskjærer fradragsrett Eksempel: regnskapsfører hadde byttet om utsteder og mottaker på salgsbilag i et konsern. Ikke bestridt at tjenestene var levert. Nektet fradrag av skattekontoret: Anførsel: feil adressat. 20 % tilleggsavgift. Tilstrekkelig at feilen kunne ha medført unndragelse av avgift ikke krav om at avgift faktisk er unndratt. Utvalgte temaer innen MVA Side 16

9 NÅR SKAL MAN BEREGNE UTTAKSMOMS OG MED HVILKET BEREGNINGSGRUNNLAG Den norske Revisorforening Uttaksmoms - Egenregi Byggherre som selv eller med egne ansatte oppfører eiendom med sikte på salg eller utleie, blir fort omfattet av uttaksregelen Hva innebærer det? Beregne MVA på eget arbeid knyttet til byggeprosjektet Hensyn: Sikre avgiftsmessig nøytralitet Skal være samme avgiftsbelastning ved å produsere tjenestene selv som ved å kjøpe inn eksternt Utvalgte temaer innen MVA Side 18

10 Uttaksmoms - Egenregi Også selskaper som kjøper inn tjenester eksternt, vil måtte vurdere uttaksplikt for byggeadministrasjon Merk at uttaksmomsen også skal inngå i justeringsoppstillingen der administrasjonen gjelder prosjekter med avgiftspliktige leietakere (gir grunnlag for ev senere justeringsplikt) Utvalgte temaer innen MVA Side 19 Omfanget av uttaksplikten Hvilket arbeid skal uttaksberegnes? Forutsetning: Byggherreselskapet har egne ansatte Utgangspunktet: Alt arbeid vedrørende byggeprosjektet Men, internt administrativ arbeid skal i henhold til praksis ikke avgiftsberegnes, eks. intern regnskapsføring Sondering av markedet Arbeid med finansiering av prosjektet Kjøp av tomt/utviklingsfase Detaljprosjektering med arkitekt, entreprenør og andre prosjektleverandører Oppfølging av prosjektet i byggefasen Økonomistyring for selskapet Personaloppgaver Aksjonæroppgaver Salgs-/markedsarbeid Øvrig intern administrasjon som gjelder selskapet som sådan Utvalgte temaer innen MVA Side 20

11 Omfanget av uttaksplikten Obs! Fellesregistrering Yter ett av selskapene i fellesregistreringen byggeledelse/byggeadministrative tjenester til utbygger i fellesregistreringen, skal det ikke beregnes MVA i fakturaen. Det skal imidlertid beregnes uttaksmoms Er ikke selskapene fellesregistrert, skal det administrative selskapet fakturere med MVA til utbygger. MVA blir da en endelig kostnad for utbygger, i likhet med uttakstilfellet Utvalgte temaer innen MVA Side 21 Tilpasningsmuligheter - 1 Unngå noe uttak i planleggingsfasen Sondere marked, finne tomt og utvikle denne i ett selskap, før prosjektet selges til datterselskap som er byggherre for prosjektet. Overtakende selskap beregner uttaksmoms på administrasjon av byggearbeidet Selskap A Selskap B Finne tomt Kjøpe og regulere Planlegge utvikling Finansieringsarbeid Salg av tomt Byggherre Utvalgte temaer innen MVA Side 22

12 Tilpasningsmuligheter - 2 Gå veien om fakturering Ingen direkte besparelse, men kan oppleves som ryddig. Kan kombineres med forrige modell. Selskap A Selskap B Administrasjons -selskap Føring av timelister Salg av tjenester til B Salg av tjenester + MVA Byggherre Ingen ansatte Ingen uttaksmoms Utvalgte temaer innen MVA Side 23 Avgiftsgrunnlaget ved beregning av uttaksmerverdiavgift Beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved uttak er alminnelig omsetningsverdi Grunnleggende spørsmål: Hva ville bedriften forlangt dersom tjenestene var utført for en vanlig oppdragsgiver? I praksis godtas normalt ikke avgiftsgrunnlag som er lavere enn timelønn pluss et påslag på 75 %. Eks.: årslønn til prosjektmedarbeider: x 1,75 = x 0,25 = Det antas at medarbeideren har brukt 50 % av tiden sin på prosjektet. Resten på andre oppgaver. Uttaksmoms = kr per år Utvalgte temaer innen MVA Side 24

13 Avgiftsgrunnlaget ved beregning av uttaksmerverdiavgift Dersom selskapet også selger tjenester i «fremmed regi»; hvorfor sette lavere påslag på «egen regi»? Utvalgte temaer innen MVA Side 25 Konsekvenser av å ikke selv registrere selskapet Etterberegning av skyldig merverdiavgift. Skatteetaten fastsetter ved skjønn Tilleggsavgift 20/40 % Forsinkelsesrenter ca. 10 % per år Bokføringspålegg vedr. timelister Utvalgte temaer innen MVA Side 26

14 I HVILKE TILFELLER SKAL MAN SELVDEKLARERE MERVERDIAVGIFT VED KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET? Den norske Revisorforening Reverse charge Hva er reverse charge (snudd avregning)? To grunnvilkår: Fjernleverbare tjenester Mottaker er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende i Norge Samme tolkning ved import og eksport: utførelsen eller leveringen ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted Utvalgte temaer innen MVA Side 28

15 Faktura fra utlandet eksempler fra administrativ praksis Konsulenttjenester Advokattjenester Tjenester levert over internett Dog: hva med tjenester som gjelder fast eiendom og overføring fra utenlandsk filial til norsk hovedkontor? Utvalgte temaer innen MVA Side 29 Faktura fra utlandet eksempler fra administrativ praksis Det danske selskapet Peder Hansen A/S markedsfører sitt norske morselskaps tjenester i Danmark og sender faktura for dette til Norge. - Fjernleverbare tjenester? - Etter avgiftsmyndighetenes syn er det nok at tjenesten som sådan kan fjernleveres, selv om den ikke fjernleveres i det konkrete tilfellet, og selv om forbruket av tjenestene ikke skjer i Norge. Med dette menes at dersom tjenestene etter sin art vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted, så kan tjenestene fjernleveres Konklusjon: Markedsføringstjenestene skal avgiftsberegnes ved snudd avregning hos morselskapet i Norge Utvalgte temaer innen MVA Side 30

16 Faktura fra utlandet eksempler fra administrativ praksis Det danske selskapet Exo A/S leier ut ansatte til et norsk selskap som skal utføre bygge- og anleggstjenester i Norge. Er dette fjernleverbare tjenester? Konklusjon: Ren utleie av personell (uten ansvar og risiko for arbeidets utførelse) anses som fjernleverbare og skal avgiftsberegnes ved snudd avregning hos mottaker i Norge Utvalgte temaer innen MVA Side 31 Andre spørsmål omkring reverse charge Risiko ved manglende reverse charge Hva er risiko dersom man feilaktig ikke avgiftsberegner en tjeneste etter reverse charge-regelen? Fakturering i utenlandsk valuta (omregningskurs) Også reverse charge i Norge dersom VAT i utlandet? Sanksjoner i utlandet Utvalgte temaer innen MVA Side 32

17 FAKTURERING TIL UTLANDET Den norske Revisorforening Fakturering til utlandet med eller uten MVA Utgangspunkt: Avgiftsbehandling avhengig av hvor varen/tjenesten anses levert Dog enkelt ved salg av intellektuelle tjenester til næringsdrivende kunde: kun krav om avtale med og faktura til selskapets adresse i utlandet Eksport av varer gir nullsats dersom selger deklarerer via tollvesenet (oppbevarer tolldeklarasjon) Utvalgte temaer innen MVA Side 34

18 Fakturering til utlandet med eller uten MVA Eksportfritaket eksempel 1 Selskapet Peder Hansen AS utfører konsulenttjenester (verdivurdering av et selskap i Norge) Selskapet skal levere og fakturere Hydrabad Internasjonale Aerport Limited i India. Faller tjenestene inn under eksportfritaket? Utvalgte temaer innen MVA Side 35 Fakturering til utlandet med eller uten MVA Tjenester som kan fjernleveres = tjenester som ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted I eksempelet er det omsatt tjenester som kan fjernleveres til næringsdrivende hjemmehørende i utlandet (Hydrabad Internasjonale Aerport Limited) Ikke krav om at bistanden helt ut er til bruk i utlandet Konklusjon: Tjenestene faller inn under eksportfritaket Utvalgte temaer innen MVA Side 36

19 Fakturering til utlandet med eller uten MVA Eksportfritaket eksempel 2 Selskapet Peder Hansen AS utfører konsulenttjenester (verdivurdering av et selskap i Norge) Selskapet skal levere og fakturere Hydrabad Internasjonale Aerport Limited i India (Hydrabad har avdeling/momsregistrering i Norge) Faller tjenestene inn under eksportfritaket? Utvalgte temaer innen MVA Side 37 Fakturering til utlandet med eller uten MVA Kundens avdeling/momsregistrering i Norge vil sannsynligvis ødelegge eksportfritaket (legger til grunn at innkjøp av tjenester knytter seg til aktiviteten som rutes via norsk registrering). Det vil si at Peder Hansen AS er pliktig til å adressere fakturaen til den norske adressen og påføre norsk MVA! Huskeregel: Sjekk alltid med Brønnøysund når det er nye kunder som ber om faktura uten MVA til utlandet. Utvalgte temaer innen MVA Side 38

20 Fakturering til utlandet med eller uten MVA Eksportfritaket eksempel 3 Selskapet Peder Hansen AS utfører konsulenttjenester (verdivurdering av et selskap i Norge) Selskapet skal levere og fakturere Hydrabad Internasjonale Aerport Limited i India (Hydrabad har norsk datterselskap). Faller tjenestene inn under eksportfritaket? Utvalgte temaer innen MVA Side 39 Fakturering til utlandet med eller uten MVA I eksempelet er det omsatt tjenester som kan fjernleveres til næringsdrivende hjemmehørende i utlandet (Hydrabad Internasjonale Aerport Limited) Selskapet er ikke hjemmehørende i Norge selv om det har en norsk datter (legger til grunn at det ikke er norsk datter som mottar tjenestene) Konklusjon: Tjenestene faller inn under eksportfritaket Utvalgte temaer innen MVA Side 40

21 Fakturering til utlandet med eller uten MVA Eksportfritaket eksempel 5 Travis AS selger kontorrekvisita. Keystone International Ltd (London) har inngått avtale om kjøp av rekvisita med fysisk levering i datterselskapets lokaler i Oslo. Faktura sendes Keystone i London. Skal det være norsk moms? Utvalgte temaer innen MVA Side 41 NYTT FORMAT FOR MVA- RAPPORTERING FRA 2017 er du forberedt? Den norske Revisorforening

22 Skattemeldingen - generelt Fra og med 1. januar 2017 skal det ikke lenger leveres omsetningsoppgave det skal leveres «Skattemelding for merverdiavgift». Skatteetaten kaller den for «MVA-meldingen». Annen ny terminologi: Hovedmelding Endringsmelding Tilleggsmelding Korrigert melding MVA-meldingen skal brukes for all merverdiavgift som bokføres i Første rapportering på ny MVA-melding vil være 1. termin Transaksjoner i 2016 skal rapporteres i omsetningsoppgaven for 2016, selv om terminforfall er i 2017 Innsendelse gjøres fortsatt på Altinn.no Utvalgte temaer innen MVA Side 43 Skattemeldingen Hva er nytt? Hele oppgaven har fått ny form og er strukturert på en annen måte Det er lagt til 8 nye poster: A Omsetning Egen post for unntatt merverdiavgift B Oppsplitting av fritatt omsetning C Utførsel Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift D Innførsel av varer Innførsel av varer, og beregnet avgift 25 % Innførsel av varer, og beregnet avgift 15 % Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift av G Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 25 % Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift 15 % Utvalgte temaer innen MVA Side 44

23 Utvalgte temaer innen MVA Side 45 Skattemeldingen Hva betyr dette for meg? Regnskapssystemet må være tilpasset den nye MVA-meldingen. Hvis du ikke har en oppdatert versjon av systemet, vil ikke dataene du får ut stemme med det nye skjemaet. Dette er nødvendig for å få ut tall spesifisert på MVA-meldingens 19 poster. MVA-koder og regnskapskonti må være tilpasset. Det kan være nye MVA-koder og nye regnskapskonti som må tas i bruk for å spesifisere regnskapet slik at det kan rapporteres i MVA-meldingen. Importerer du varer, må du sette deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Sjekk dine avtaler med regnskapsfører og eventuelle deklaranter/speditører. Se for eksempel på hvem som trenger tilgang til deklarasjonsoversikten i Altinn og tolldeklarasjonene. Utvalgte temaer innen MVA Side 46

24 Skattemeldingen Hva betyr dette for meg? MVA-meldingen følger samme terminer og frister som omsetningsoppgaven gjør i dag. Vær oppmerksom på disse to endringene: Nye virksomheter kan ikke få innvilget årstermin ved lav omsetning før de har levert til vanlige terminer ett år Dersom virksomheten ikke leverer MVA-melding eller betaler til gitt frist, kan skattekontoret bestemme at de får månedstermin i stedet for to-månederstermin Utvalgte temaer innen MVA Side 47 Skattemeldingen Hva betyr dette for meg? Bli kjent med reglene om innførselsmerverdiavgift. Det er ikke lenger Tollvesenet som beregner innførselsmerverdiavgiften det gjør du selv fra og med 1. januar Det vil bli en oversikt over tolldeklarasjoner i Altinn, men selve avgiftsberegningen må gjøres av importøren. Vær klar over at: Noen varer skal ha momsfritak og andre skal ha redusert momssats. Varer som har vært importert tidligere, skal man ikke beregne moms av en gang til. Det er et eget beregningsgrunnlag for varer som har vært bearbeidet i utlandet. Det samme gjelder egne varer som importeres av eieren til Norge. Varer som importeres midlertidig, skal det ikke beregnes moms av i det hele tatt. I mange tilfeller finner man varer innenfor de ovennevnte kategoriene på samme tolldeklarasjon, og mange tolldeklarasjoner består av flere sider med ulike vareposter. Utvalgte temaer innen MVA Side 48

25 Takk for oppmerksomheten! Flere spørsmål? Mobil Den norske Revisorforening

Ny skattemelding MVA

Ny skattemelding MVA Ny skattemelding MVA Innhold Innledning Beregning av innførsels-mva Bokføring Ny skattemelding for mva - post for post Endringsmelding Innledning I dag deklareres og betales innførselsavgift til tolletaten

Detaljer

5. Ny skattemelding for merverdiavgift

5. Ny skattemelding for merverdiavgift 5. Ny skattemelding for merverdiavgift Deklarere Beregne Bokføre Innberette Temaer: Nye regnskapskonti Ny skattemelding Innberetning av innførselsmerverdiavgift for mva-registrerte Ny skattemelding for

Detaljer

Innhold. Mva-systemet generelt. Skattemeldingen - post for post. Endringer

Innhold. Mva-systemet generelt. Skattemeldingen - post for post. Endringer Skattemelding MVA Innhold Mva-systemet generelt Skattemeldingen - post for post Endringer MVA-systemet generelt MVA-lovens system Lov om merverdiavgift av 19. juni 2009 Merverdiavgiftsforskriften av 15.

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra 1.1.2017 Hvorfor overføres oppgaver fra Toll til Skatt? Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er: redusert ressursbruk

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift Beregning og dokumentasjonskrav

Innførselsmerverdiavgift Beregning og dokumentasjonskrav Innførselsmerverdiavgift 2017 - Beregning og dokumentasjonskrav Krav til beregning av innførselsmerverdiavgift Registrerte avgiftspliktige virksomheter skal fra 2017 selv finne beregningsgrunnlaget for

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Fra samme tidspunkt

Detaljer

Merverdiavgift (MVA) 2018

Merverdiavgift (MVA) 2018 Merverdiavgift (MVA) 2018 Sentrale begrep Utgående merverdiavgift = Merverdiavgiften som du beregner og krever inn fra kundene dine ved salg av avgiftspliktige varer og tjenester. Inngående merverdiavgift

Detaljer

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Når den merverdiavgiftspliktige omsetning og uttak til en næringsdrivende overstiger kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder,

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Agenda Kort om endringer i lovverk og konsekvenser? Hva skal man gjøre og passe på ved oppgradering av Visma DI?

Detaljer

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres?

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Nytt avsnitt i kapittel 9.3, side 211, etter teksten som står der. Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Regnskapet skal

Detaljer

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler Beregning og bokføring innførselsmva Introduksjon og eksempler Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

Bruk av avgiftskoder ved bokføring, ny MVA skattemelding 2017

Bruk av avgiftskoder ved bokføring, ny MVA skattemelding 2017 Bruk av avgiftskoder ved bokføring, ny MVA skattemelding 2017 Innledning I kurset skal vi ta for oss bruken av avgiftskoder i bokføringen i forhold til ny MVA skattemelding 2017 Forutsetningen er at firmaet

Detaljer

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016)

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Ny skattemelding og nye regler ved import av varer Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave.

Detaljer

Innførsels merverdiavgift

Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift 2. november 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene

Detaljer

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift...

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... Innhold Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17 Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... 20 2.1 Innledning... 20 2.2 Definisjon av begreper... 24 2.2.1 Utgående avgift... 24 2.2.2 Inngående

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift. Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Fra Kluge: advokat Torgils Bryn e.post: tb@kluge.no Tlf: 95 17 26 00 20. september 2007 Hovedlinjer i merverdiavgiftsloven vedr fast eiendom. Utgangspunktet er at all

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Maritech Regnskap ver 16.00

Maritech Regnskap ver 16.00 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet

meldinger Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Skattedirektoratet Skattedirektoratet meldinger SKD 12/04 26. november 2004 Forskrift om overgangsregler ved beregning av forhøyet og redusert merverdiavgift fra 1. januar 2005 (nr. 129) Fra 1. januar 2005 er satsene for

Detaljer

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra 01.01.2017 v/pål Dyrseth Spesialist på merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift i Visma Endring fra 1. januar 2017 Ny Skattemelding for merverdiavgift

Detaljer

Bokføring av innførselsmva. Med eksempler

Bokføring av innførselsmva. Med eksempler Bokføring av innførselsmva Med eksempler Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres

Detaljer

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift. Samling for kursholdere 17 juni 2016

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift. Samling for kursholdere 17 juni 2016 Ny ordning for innførselsmerverdiavgift Samling for kursholdere 17 juni 2016 Innhold 1 Innledning 2 TVINN og tolldeklarasjon 3 Beregning av innførselsmva 4 Bokføring og ny bokføringsforskrift 5 Ny skattemelding

Detaljer

Innførsel av varer Skattemelding 2017

Innførsel av varer Skattemelding 2017 Innførsel av varer Skattemelding 2017 Utenlandske leverandører, som brukes ved innførsel av varer fra utlandet og tjenester kjøpt i utlandet, har hos noen en behandlingsprofil koblet opp mot leverandørkortet

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

REVISORFORENINGENS SKATT- OG AVGIFTSDAGER

REVISORFORENINGENS SKATT- OG AVGIFTSDAGER KURSDOKUMENTASJON REVISORFORENINGENS SKATT- OG AVGIFTSDAGER Merverdiavgift Advokat Agnete Haugerud, EY, rådgiver avgift Camilla Brunfelt, Revisorforeningen, advokat Cathrine Lund Haagensen, PwC og advokat

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

Bokføring innførselsmva. Med eksempler

Bokføring innførselsmva. Med eksempler Bokføring innførselsmva Med eksempler Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres i

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014 og, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Hvilke MVA-koder skal benyttes på ulike bilag? Oversikt over MVA Koder ved UiT Linker til ulike veiledere for bruk av MVA koder Avdeling for Økonomi

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

VITEC. MVA-endringer i Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED:

VITEC. MVA-endringer i Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED: VITEC MVA-endringer i 017 Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED: 016-1-0 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn for MVA-endringene... 3 Konsekvens av MVA-endringene... 3 Hva gjør Vitec Megler?... 4 Hva må jeg

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift beregning og rapportering

Innførselsmerverdiavgift beregning og rapportering Innførselsmerverdiavgift beregning og rapportering Dagens agenda Ny beregning og rapportering av mva - overordnet om bakgrunnen for endringene Forholdet mellom skatteetaten og tollvesenet Ny MVA-melding

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD

Hordaland fylkesskattekontor MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD MERVERDIAVGIFT VED OFFENTLIGE TILSKUDD 1 Problemstilling - tema for foredraget Når er det avgiftsplikt på offentlige tilskudd? omsetning inngå i beregningsgrunnlaget generelt om tilskudd privat/offentlig

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA

UTBYGGINGSAVTALER OG MVA UTBYGGINGSAVTALER OG MVA Advokat Siv Merethe Øveraasen 22. mars 2017 www.dlapiper.com 22. mars 2017 0 Dagens tema Om kommunen eller privat utbygger står for infrastrukturtiltak har betydning for merverdiavgiften.

Detaljer

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Dette dokumentet tar for seg tre hovedtemaer: Kort gjennomgang av Skattemeldingen for merverdiavgift Hvordan påvirker disse endringene Visma.net Financials

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Merverdiavgift idrettsanlegg

Merverdiavgift idrettsanlegg Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet

Detaljer

Merverdiavgift. Registrering

Merverdiavgift. Registrering Merverdiavgift Registrering Innhold Generelt om MVA-systemet Registrering Vilkår Forhåndsregistrering Tilbakegående avgiftsoppgjør Hvem skal registreres? Registreringsenheter Frivillig registrering Skattemelding

Detaljer

Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger

Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger www.pwc.no Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger PwC har de siste månedene fått mange spørsmål om det nye regimet for merverdiavgift ved innførsel av varer (). Vi har derfor valgt å utarbeide

Detaljer

MVA merverdiavgift (moms)

MVA merverdiavgift (moms) MVA merverdiavgift (moms) Utdypende om mva-kompensasjon og mva-behandling ved pliktig omsetning Elin Nystuen, regnskapssjef Rep. Hva er merverdiavgift? Avgift «på det endelige forbruket av varer og tjenester»,

Detaljer

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet

Merverdiavgift. 1. Innledning. Tema: Samarbeid med Sintef Sist endret: Økonomiavdelingen. universitet Norges teknisknaturvitenskapelige 1. Innledning... 1 2. Definisjon på omsetning ifølge mvaloven... 2 3. Samarbeid om forskningsprosjekter... 2 3.1 Oppdragsprosjekter...2 3.2 Bidragsprosjekter... 3 3.3

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

Fast driftssted i norsk avgiftsrett. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Fast driftssted i norsk avgiftsrett Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen Avgiftssubjekt Norge er ikke med i EU. Egne regler. Annen sammenheng. Fast driftssted er intet rettslig begrep i norsk avgiftsrett.

Detaljer

Merverdiavgift. Registrering og delingsøkonomi

Merverdiavgift. Registrering og delingsøkonomi Merverdiavgift Registrering og delingsøkonomi Agenda Generelt om mva-systemet Registrering vilkår når kan det faktureres med mva? ulike typer registreringer registrering av utenlandske virksomheter fradrag

Detaljer

merverdiavgift i et nøtteskall

merverdiavgift i et nøtteskall merverdiavgift i et nøtteskall ole gjems-onstad merverdiavgift i et nøtteskall Gyldendal Norsk Forlag AS 2014 9. utgave, 1. opplag 2014 ISBN 978 82 05 46020 1 Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats:

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv.

Skattedirektoratet. Merverdiavgift - inngangsbilletter til idrettsarrangmenter mv. Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Gro Qvigstad 21. juni 2010 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 45 2010/588253 Arrangører av idrettsstevner mv. Merverdiavgift - inngangsbilletter

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Del 2 Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret Veiledning Veiledning til blankett for registrering i Merverdiavgiftsregisteret Altinn levér omsetnings oppgaven på Internett Alle

Detaljer

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift

Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Utbyggingsavtaler og merverdiavgift Advokatfirmaet Grette DA advokatfullmektig Elisabeth Hansen elha@grette.no Tema Fradragsrett for merverdiavgift ved utbygging av boliger, etc. Både privat utbygger og

Detaljer

Dokumentasjon. av skjermbilde for. MVA rapportering Sist revidert:

Dokumentasjon. av skjermbilde for. MVA rapportering Sist revidert: Dokumentasjon av skjermbilde for MVA rapportering 2017 Sist revidert: 18.12.2016 Visma Software AS Visma Business Dokumentasjon av ny MVA lov 2017 Innhold I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... II

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34

Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Mval: 16 første ledd nr. 4, jf. forskrift nr. 31 og 34 Klagesak nr. 5047 Ingress: Kl. nr. 5047. Klagenemndas avgjørelse i møte den 8. desember 2003. Saken gjelder fylkesskattekontorets etterberegning av utgående avgift som følge av at klager ikke hadde beregnet

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Utleievilkåret - «leier ut» Fradragsvilkåret - «brukeren ville hatt rett til fradrag»

Utleievilkåret - «leier ut» Fradragsvilkåret - «brukeren ville hatt rett til fradrag» VÅR VURDERING Juridiske utgangspunkt Utgangspunktet som følger av merverdiavgiftsloven («mval.») 3-11 (1), er at omsetning og utleie av fast eiendom er unntatt fra loven. Det innebærer at en utleier ikke

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldinga i Altinn. I tillegg til informasjon om innhaldet i postane

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen

Fagdag vgs 22.10.2013. Siv T. Hansen Fagdag vgs 22.10.2013 Siv T. Hansen Momskoder i momssett 11, momskompensasjon MOMS- MVA- TEKST - SETT 11 KODE AVGIFTSKODE 110 INGEN MVA KOMP UTGIFTER 111 25 % MVA-KOMP. DRIFT 112 15 % MVA-KOMP. DRIFT 113

Detaljer

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva

MERVERDIAVGIFT MOMS MVA. Merverdiavgift moms mva Merverdiavgift moms mva 1 2015 Miniforetak AS Send gjerne dette e-heftet til andre, blogg om det eller del det i sosiale medier men pass på ikke å endre noe av innholdet før du gjør det. miniforetak.no

Detaljer

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål

Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Lete- og utvinningsvirksomhet - avgiftsspørsmål Norsk Olje og Gass skatteseminar 2014 Jan Samuelsen Bakgrunn Økt fokus fra avgiftsmyndighetene senere år Avgjørelser bærer ofte preg av lite kjennskap til

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup) NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx

KMVA 8717 Klager AS. KMVA Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx KMVA 8717 Klager AS Ingress: KMVA 8717. Klagenemndas avgjørelse ved skriftlig votering 21. oktober 2015. Klager AS, org. nr. xxx xxx xxx Klagedato: 30. april 2015 Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Detaljer

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften

Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Skattedirektoratet meldinger SKD 18/02, 24. oktober 2002 Opphevelse av og endringer i forskrifter som følge av bortfallet av investeringsavgiften Som følge av bortfallet av investeringsavgiften er det

Detaljer

Visma Global Lovendringer i praksis

Visma Global Lovendringer i praksis Visma Global Lovendringer i praksis Vi ser på hvordan de nye lovendringene påvirker dere og de nye lovendringene i praksis. Hovedfokus på ny skattemelding Richard Sjursen - Rådgiver forretningssystemer

Detaljer

Merverdiavgift v UiB

Merverdiavgift v UiB U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N 20.04.2015 Merverdiavgift v UiB Knut Are Haveland Agenda Hva er merverdiavgift? Omsetning innenfor og unntatt fra loven Merverdiavgift ved utfakturering Fradragsrett

Detaljer

De videregående skolene i Møre og Romsdal. Retningslinjer for salg av elevarbeid i videregående skoler i Møre og Romsdal

De videregående skolene i Møre og Romsdal. Retningslinjer for salg av elevarbeid i videregående skoler i Møre og Romsdal rundskriv nr. 15/18 Frå: Utdanningsavdelinga Til: De videregående skolene i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09.11.2018 121697/2018/ - Retningslinjer for salg av elevarbeid i videregående skoler i Møre og Romsdal

Detaljer

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7

Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Kort om kompensasjonsordningen - og da særlig kompl. 4 (3), jf. kompensasjonsforskriften 7 Seniorskattejurist Kristine Eltvedt Fiane Spesialrevisor Marit Olstad Kompensasjonsloven rettskilder Lov av 12.

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Skatt og mva ved sosiosponsing

Skatt og mva ved sosiosponsing Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli m.sandli@selmer.no tlf 976 55 894 Advokatfirmaet Selmer DA 1 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2 Jussens bakteppe skatt

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 1 oversikt... 17 Ole Gjems-Onstad. kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse... 20 Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen

Innholdsoversikt. kapittel 1 oversikt... 17 Ole Gjems-Onstad. kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse... 20 Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen Innholdsoversikt kapittel 1 oversikt.............................................. 17 Ole Gjems-Onstad kapittel 2 avdekking av avgiftsunndragelse................. 20 Sayed Z. Nasir og Frode Kristiansen

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 03/3419 ErH/sin 15.4.2004 Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

Anleggsbidragsmodell eller justeringsreglene- i hvilke situasjoner er de ulike modellene best egnet?

Anleggsbidragsmodell eller justeringsreglene- i hvilke situasjoner er de ulike modellene best egnet? Moms ved oppføring av kommunal infrastruktur - Del II Anleggsbidragsmodell eller justeringsreglene- i hvilke situasjoner er de ulike modellene best egnet? Advokat Alexander With E-post: awith@deloitte.no

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 21. april 2015) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

Beregning av innførselsmva

Beregning av innførselsmva Beregning av innførselsmva Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven 4-11 første ledd slår fast at

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Ubenyttet underskudd til framføring hva bør du være oppmerksom på?

Ubenyttet underskudd til framføring hva bør du være oppmerksom på? Til regnskapsførere, revisorer og rådgivere Nr. 4 mai 2018 Skatteinfo Ønsker du å abonnere? Skatteinfo publiseres av Skatteetaten. Har du innspill eller ønsker å få nyhetsbrevet tilsendt på e-post, kontakt

Detaljer