Merverdiavgift idrettsanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merverdiavgift idrettsanlegg"

Transkript

1 Regnskapstjenesten Merverdiavgift idrettsanlegg Foto: Carl-Erik Eriksson

2 Hvorfor merverdiavgift som tema? Rett bruk av momsreglene kan delfinansiere idrettsanlegget Mva som betales på kostnader knyttet til oppføring av idrettsanlegg = reell utgift for idrettsanlegget Hvis momsreglene kan benyttes slik at idrettslaget får tilbake hele/deler av den momsen som betales = A.) B.) Mindre som skal finansieres Økt kostnadsramme Avgiftsplanlegging tidlig i prosjektet blir en viktig del av planleggingen Tema omfatter ikke merverdiavgift på drift av anlegget etter ferdigstillelse.

3 Tre teoretiske utgangspunkt 1. Kommunen står som byggherre/eier av anlegget 2. Ordinære regler om fradrag for merverdiavgift 3. Regler om kompensasjon for merverdiavgift

4 Kommunen som eier/byggherre En kommune som fører opp et idrettsanlegg hovedsakelig til egen bruk vil med noen få unntak få kompensert all merverdiavgift på oppføringen = får igjen merverdiavgiften på staten = lavere prosjektkostnad. Utleie mot vederlag til andre (eks. idrettslag) vil redusere den andelen av mva som kommunen får igjen. Gir maksimal effekt der kommunen stiller anlegget til gratis disposisjon for idrettslaget. Lite aktuelt i Trondheim kommune p.t.

5 Ordinære regler om fradrag for merverdiavgift Utgangspunkt: Har idrettslaget omsetning/salg som utløser avgiftsplikt iht merverdiavgiftsloven, har idrettslaget også fradrag for merverdiavgift på kostnader som kan knyttes til denne aktiviteten = penger tilbake fra staten. NB! Retten til momsrefusjon utløses normalt først når idrettslagets avgiftspliktig omsetning blir høyere enn pr år. Hovedregel = antatt bruk Merverdiavgift på byggekostnadene må fordeles forholdsmessig i forhold til antatt bruk innenfor og utenfor merverdiavgiftsomårdet.

6 Ordinære regler om fradrag for merverdiavgift, forts. To svært sentral dommer: Hunsbethdommen Porthusetdommen Høyesterett reduserte kravet til sammenheng mellom utgifter og inntekter for at fradrag for inngående mva skal kunne innvilges.

7 Ordinære regler om fradrag for merverdiavgift forts Følgende inntekter vil normalt utløse avgiftsplikt på salget som kan gi grunnlag for momsrefusjon på oppføringskostnaden Salg av reklameplass Skattedirektoratet legger (etter HR-dommene) til grunn at arealgrunnlaget som gir grunnlag for momsrefusjon omfatter både den delen av idrettsanlegget som eksponerer reklamen og de delene av idrettsanlegget som er en forutsetning for at reklame kan eksponeres. Dette omfatter bl.a. mål, tribuner, treningsfasiliteter, garderober, lyd- og lysanlegg m.m.

8 Ordinære regler om fradrag for merverdiavgift forts Salg av inngangsbilletter til idrettsarrangement (8 % mva fra ) Ikke avgiftspliktig før sum inntekter > pr år, unntatt for de to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn Utleie av lokaler i idrettsanlegg (8 % mva fra )

9 Ordinære regler om fradrag for merverdiavgift forts Oppsummert Avhengig av type idrettsanlegg og type aktiviteter som organiseres på rundt /dette kan andelen merverdiavgift på byggekostnaden som er refunderbar etter ordinære regler bli ganske stor.

10 Regler om kompensasjon for merverdiavgift Lov om kompensasjon for merverdiavgift gjelder ikke for idrettslag Ny søknadsbasert ordning fra 2010 Rammestyrt ordning, tildeling av midler baseres på årlige bevilgninger over statsbudsjettet Bevilget for 2012: 61,85 mill. Innvilget kompensasjon <= Søknadssum Innvilget kompensasjon ved godkjent søknad = Søknadssum x Rammebevilgning Sum godkjente søknader

11

12 Ordningen med kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Hvem omfattes Lag og foreninger som har fått godkjent søknad om spillemiddeltilskudd til idrettsanlegg. Men kan søke kompensasjon selv spillemidlene ikke er utbetalt pr dato. Unntak: Lag og foreninger som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har forholdsmessig fradrag for sine anleggsinvesteringer. Den delen av momsen som omfattes av registreringen omfattes ikke av den nye ordningen. Kan altså ikke kombinere ordinær momsrefusjon og kompensasjon på de samme utgiftene Forutsetninger/begrensninger Laget/foreningen skal stå oppført som eier av anlegget (hjemmelshaver iht grunnboken) Kompensasjon kun for anleggslementer som er berettiget til tilskudd fra spillemidlene.

13

14

15

16 Nye generell ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner Søknadsbasert Må sende søknad om kompensasjon Søknader i 2013 baseres på revidert og godkjent regnskap for 2012 Rammestyrt ordning Tildeling av midler baseres på årlige bevilgninger over statsbudsjettet Innvilget kompensasjon <= Søknadssum Innvilget kompensasjon ved godkjent søknad = Søknadssum x Rammebevilgning Sum godkjente søknader

17 Nye generell ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner Hvem omfattes av den nye ordningen: Frivillige organisasjoner Medlemsbaserte organisasjoner Ikke fortjenestebasert formål Tros- og livssynsorganisasjoner Stiftelser med allmennyttig formål der frivillig innsats er et viktig element. Frivillige kultur- eller velferdsprodusenter som ikke har fortjeneste som hovedformål. Søker MÅ være registrert i Frivillighetsregisteret

18 Nye generell ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner Den nye ordningen omfatter IKKE mva på: Utgifter knyttet til ordinær avgiftspliktig aktivitet i laget Merverdiavgift som er kompensasjonsberettiget etter momskompensasjonsloven (gjelder helse-, undervisnings- eller sosiale tjenester på nærmere vilkår) Utgifter knyttet til investering i og påkostning på bygg, anlegg eller annen fast eiendom. Men drifts- og vedlikeholdskostnader omfattes. Drifts- og vedlikeholdsutgifter som gjelder bygg, anlegg eller annen fast eiendom for utleie til andre enn ledd i egen org. Utgifter knyttet til anleggsinvesteringer som omfattes av den nye ordningen med momskompensasjon for investeringer i idrettsanlegg.

19 Nye generell ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner Den nye ordningen omfatter IKKE mva på: Servering, kostnader vedr leie av selskapslokaler ifm servering Kunst- og antikviteter Representasjon, kost til og naturalavlønning av nåv. Og tidligere ansatte (ledelse, ansatte og pensjonister) Gaver og artikler som deles ut i reklameøyemed når verdien ikke er uvesentlig. Oppføring, vedlikehold, innleie og drift av boligeiendom Anskaffelse, drift og vedlikehold av personkjøretøy

20 To søknadsmodeller Forenklet modell Tar utgangspunkt i totale driftskostnader Trekker i fra spesifiserte poster som ikke skal inngå. Momskomp = Grunnlag x 0,35 x 0,2 Dokumentert modell Dokumenterer faktiske utgifter til merverdiavgift. Trekker i fra merverdiavgift på en del anskaffelser som ikke har fradragsrett etter ordinære vilkår.

21 To søknadsmodeller Organisasjoner som består av flere ledd må bruke samme søknadsmodell på hele organisasjonen. Kan skifte mellom søknadsmodellene: Etter 1 år Deretter hvert 4 år (4 års bindingstid på valgt søknadsmodell f.o.m 2011)

22 Minstegrenser Forenklet modell Minstegrense = Grunnlag refusjon kr Dokumentert modell Minstegrense = i søknadsberettiget mva Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet

23

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet

Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet Skatte- og avgiftsspørsmål knyttet til drift av Inn på tunet virksomhet v/arnstein Tveito Agenda Ofte stilte spørsmål Jordbruksfradrag? Bruk av egen bolig Valg av foretaksform Enkeltpersonforetak, Aksjeselskap

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014

SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2014 Foto: Carl-Erik Eriksson Agenda for seminaret Oppstart Spillemidler / søknadsprosedyrer Pause Kompensasjon for merverdiavgift Erfaring fra søker

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv.

Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. Kontraktstilpasning ved oppføring og overdragelse av næringseiendom - skatt, mva, mv. 9. oktober 2014 Advokat Arne Martin Huseby Advokat Sverre Olaf Lie Agenda: Aktuelle problemstillinger innen skatt og

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge)

Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge) Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge INNSAMLINGSREGISTERET Retningslinjer for regnskap for organisasjoner tilsluttet Innsamlingsregisteret (Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge) Innsamlingsorganisasjoner

Detaljer

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15

RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 RETNINGSLINJER - SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG I ROGALAND Vedtatt i Rogaland fylkesting i FT-sak 19/15 Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

KLUGE. opprørtnc og DRTFT AV FRoGNBADET I ET AKSJESELSKAP. JURTDTsKE og FTNANSTELLE spørsmål rruvrret TtL. FROGN KOMMUNE - PROSJEKT SVøMMEHALL

KLUGE. opprørtnc og DRTFT AV FRoGNBADET I ET AKSJESELSKAP. JURTDTsKE og FTNANSTELLE spørsmål rruvrret TtL. FROGN KOMMUNE - PROSJEKT SVøMMEHALL L KLUGE FROGN KOMMUNE - PROSJEKT SVøMMEHALL JURTDTsKE og FTNANSTELLE spørsmål rruvrret TtL opprørtnc og DRTFT AV FRoGNBADET I ET AKSJESELSKAP UTREDNING FRA KTUGE ADVOKATFIRMA DA OG BDO AS 1 Dennê utrëdnlngen

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

Reform for konkurranseutsetting

Reform for konkurranseutsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 15/14 Reform for konkurranseutsetting Om "nøytral merverdiavgift" i staten 1. Bakgrunn 2. Hvem betaler MVA og hvem betaler ikke? 3.

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag

Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Osl29 v15 Revisoreksamen i skatterett høsten 2008 - Løsningsforslag Oppgave 1 (37,5 %) Spørsmål 1 Vis beregningen av skattemessig gevinst av den solgte eiendommen og gjør rede for tidfestingen av denne.

Detaljer

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007

Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Osl27.doc v15 Løsningsforslag revisoreksamen i skatterett høsten 2007 Oppgave 1. Spørsmål 1 Beregning av posten utsatt skatt i balansen pr. 01.01. X7: Regnskapsmessig verdi av anleggsmidlene pr. 01.01.

Detaljer