Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010"

Transkript

1 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010

2 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS ( ) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn for regelendringene Behovet for et enklere regelverk Særlig i forhold til fradragsretten Regelverket for delte virksomheter skaper vanskelige grensedragninger som gir administrative problemer og uheldige tilpasninger. Særlig synliggjort gjennom en rekke prosesser i rettsapparatet Eks: Bowling 1, Kristiansand dyrepark

3 Nye bestemmelser - kulturområdet Merverdiavgiftsplikt fra 1. juli 2010 med 8 % for adgang til: Museer Gallerier Fornøyelsesparker Opplevelsessentra Også formidlingstjenester knyttet til de ovennevnte Endringen gjennomført ved at disse begrepene er tatt ut av mval 3-7 som gir unntak for forskjellige type omsetning innen kultur Redusert sats fremgår av mval 5-9 og 5-10

4 Nye bestemmelser kulturområdet, forts Unntaket for merverdiavgift videreføres for adgang til: Konserter Teater, herunder fri scenekunst som stand-up, revy Dans Opera Omreisende tivoli Sirkus Datatreff o.l arrangementer rettet mot barn og ungdom Omvisning/guidetjenester Også formidlingstjenester knyttet til de ovennevnte tjenester er unntatt Rett til å utøve idrettsaktiviteter

5 Nye bestemmelser kulturområdet, forts Vilkår for registrering Alminnelige regler kommer til anvendelse Krav til næringsvirksomhet Krav til omsetning Registreringsgrense: kr / Også øvrig avgiftspliktig omsetning medregnes De fleste (?) allerede registrert pga annen omsetning Reglene en utvidelse av den avgiftspliktige aktiviteten

6 Nye bestemmelser kulturområdet, forts Hva omfattes av den reduserte satsen? Inngangsbilletten! jf adgang til Avgiftspliktig omsetning skjedd ved kjøp av billett Annen særskilt omsetning må vurderes på grunnlag av regelverket ellers Eks: guiding, konserter, salg av programmer, teater, servering mv Om særskilt betaling for enkelte attraksjoner Om tjenester som ligger innbakt i inngangsbilletten

7 Nye bestemmelser kulturområdet, forts Fradragsretten De alminnelige bestemmelsene i loven kommer til anvendelse. Fradragsrett for den del av kostnadene som kan henføres til avgiftspliktig aktivitet/omsetning For de typiske fornøyelsesparker/opplevelsessentra betyr dette at (det vesentligste av) inngående avgift er fradragsberettiget i og med at omsetningen/aktiviteten stort sett er avgiftspliktig For gallerier/museer Ikke fradragsrett for gallerier/museer med gratis inngang Fradragsrett for kunst/antikviteter når disse er til bruk i avgiftspliktige utstillinger

8 Nye bestemmelser idrettsområdet - Salg av billetter til idrettsarrangement Avgiftsplikt fra 1. juli 2010 med 8 % for salg av rett til å overvære idrettsarrangement (inngangsbilletter) - 2-1, 2. ledd, jf 5-11 Avgiftsplikten/registreringsplikten omfatter: Salg av billetter til Tippeligaen, Adeccoligaen og øverste div ishockey menn Andre med minst 3 mill kr i billettinntekter i løpet av 12 mnd Evt del av medlemskontingent som dekker inngangsbillett (og hvor idrettslaget er omfattet av de nye reglene) Utleie av losjer, møtelokaler mv i idrettsanlegg fra nye avgiftspliktige Formidling av billetter til idrettsarrangement Formidling av billetter til arrangementer i utlandet fritatt, jf. mval 6-22

9 Salg og utleie av rett til å benytte idrettsutøvere Inntatt en presisering i loven: Salg/utleie av retten til å benytte idrettsutøvere er avgiftspliktig, jf mval ledd 2. pkt Alminnelig sats 25% Unntatt fra avgiftsplikten: Salg/utleie fra aktører som baserer seg hovedsakelig på frivillig innsats Typisk de mindre idrettslagene Salg/utleie til utlandet: Nullsats fjernleverbar tjeneste, jf mval 6-22

10 Nye bestemmelser idrettsområdet - Fradragsrett Alminnelige regler kommer til anvendelse Idrettsanlegg til bruk i avgiftspliktig billettsalg Mat/drikke til spillere Fradragsrett avskåret

11 Nye bestemmelser idrettsområdet - Avgrensning Ikke berørt av endringene: De fleste idrettsklubber Arrangører av enkeltstående arrangement Treningssentre Turrenn Svømmehaller som ikke anses som badeland

12 Overgangen mellom gamle og nye regler Ikke overgangsordninger Fradragsrett iht de nye reglene foreligger bare for anskaffelser som foretas fra og med 1. juli 2010 Avgiftsplikt dersom tjenesteleveranser skjer etter 1. juli 2010 Særregel: Det skal ikke beregnes utgående avgift for billetter, sesongkort, årskort, medlemskontingenter og lignende som er solgt før 1. juli 2010 (og som gjelder frem til ).

13 Nye merverdiavgiftsregler - tiltak mot skatteunndragelser Erfaringer fra oppgavekontroller Samarbeidsmøtene 2010

14 Andre endringer tiltak mot skatteunndragelser Vedtatt begrensninger i fradragsretten ved kontant betaling Ikke fradrag v/kontant betaling over kr Inntatt i mval 8-8 Fradrag gis bare når betaling skjer via bank eller foretak med rett til å drive betalingsformidling Delbetalinger som vedrører samme leveranse skal ses sammen Regler om korrigering ved etterfølgende kontantbetaling Forskriftshjemmel for nærmere regulering I kraft fra

15 Andre endringer tiltak mot skatteunndragelser, forts Kjøpere av svarte tjenester kan holdes ansvarlige for skatte- og avgiftsunndragelser Ved kontant betaling over kr Skattebetalingsloven: Ansvar for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift for privat oppdragsgiver Den som kjøper tjenester, eller varer sammen med tjenester, kan gjøres medansvarlig for inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift som den næringsdrivende har unndratt, dersom vederlaget overstiger kroner og ikke er betalt via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling Gitt forskriftshjemmel for nærmere regulering I kraft fra

16 Andre endringer -Innføring av omvendt avgiftsplikt ved salg av klimakvoter Klimakvote: En omsettelig tillatelse til å slippe ut ett tonn CO2 Bakgrunn for endringene Rapportert om mulige mva-svindelsaker, særlig innenfor EU Endringene fremgår av mval 11-1 (2), 11-4 (1) og 15-6 (2) I kraft fra

17 Innføring av omvendt avgiftsplikt ved salg av klimakvoter, forts Hovedprinsipper ved endringen: Omvendt avgiftsplikt ved handel med klimakvoter Gjelder ved salg til næringsdrivende og offentlig virksomhet Både til avgiftspliktige og ikke- avgiftspliktige Selger fakturerer uten merverdiavgift Kjøper beregner, innberetter og eventuelt gjør fradrag for merverdiavgift. Nedre grense for innberetningsplikten for ikke-avgiftspliktige kjøpere (kr per termin)

18 Erfaringer fra oppgavekontroll - gjennomgående feil Frivillig registrering for utleie av fast eiendom mval 2-3 (tidligere F 117) Fallgruver: Manglende registrering Bruk utenfor avgiftsområdet før registrering Manglende/uriktig mottaker på faktura

19 Erfaringer fra oppgavekontroll - gjennomgående feil, forts Tap på krav mval 4-7 Bare ved endelig tap/uerholdelighet pga skyldners betalingsevne Avgrensning mot: Tvist/uenighet om kravets størrelse Ettergivelse Oppstart av ny aktivitet i en allerede avgiftspliktig virksomhet Typisk: snekkeren som starter med utleie av båt eller fritidseiendom. Oppgavekontroller viser at den nye aktiviteten ofte ikke drives næringsmessig

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund

SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund SAMARBEID OM IDRETTSARRANGEMENT Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund Hva behandles i veilederen? NIFs regelverk for idrettslag som samarbeider med private/kommersielle aktører om avvikling

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer