Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no"

Transkript

1

2 Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen

3 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift 3

4 2. Lovens geografisk virkeområdet 1-2 4

5 2. Lovens geografisk virkeområdet 1-2. To spørsmål: 1. Når foreligger det omsetning i avgiftsområdet (forenklet til Norge)? (omsetningsmerverdiavgift). 2. Når foreligger det innførsel til Norge? (innførselsmerverdiavgift) 5

6 3. Omsetning i merverdiavgiftsområdet Utgangspunkt: Lovens legaldefinisjon: «levering av varer og tjenester mot vederlag», jf. mval Tre vilkår: 1. Ytelse («levering av varer og tjenester»). 2. Motytelse («vederlag»). 3. Krav til sammenheng («mot»). 6

7 3. Omsetning i merverdiavgiftsområdet Overføringer innen ett og samme avgiftssubjekt er ikke omsetning. Overføring fra hovedkontor til filial eller omvendt, er ikke omsetning. Kan være grunnlag for innførselsmerverdiavgift, se nedenfor. Ved fellesregistrering innen konsern er flere selskaper ett og samme avgiftssubjekt: utenlandske selskaper uten avgiftspliktig omsetning i Norge kan ikke i fellesregistrering, jf. mval. 2-2 (3). 7

8 3. Omsetning i merverdiavgiftsområdet Når foreligger det omsetning i Norge? Ingen regler om «place of supply». Det tradisjonelle utgangspunkt i norsk teori: varer: Kontraktsrettslig leveringssted i Norge: Avtalt leveringssted (Incoterms) eller bakgrunnsrettens (typisk kjøpsloven) regler om leveringssted. tjenester:? Synes ikke tatt noe generelt utgangspunkt i teori eller rettspraksis. Min hypotese: det har utviklet seg en kasuistisk praksis uten noe klart prinsipp for omsetning av både varer og tjenester. 8

9 Typetilfelle 1:Utførsel av vare med levering i utlandet Norge levering Utlandet Loven kommer til anvendelse. Fritatt omsetning om selger har tolldeklarasjon, utførselstillatelse og attest for utførsel, jf. mval

10 Typetilfelle 2:Utførsel av vare, levering i Norge. levering Norge Utlandet Loven kommer til anvendelse og avgiftsplikt. Kan være fritatt omsetning ut av Norge om kjøper er næringsdrivende og selger sørger for tolldeklarasjon, utførselstillatelse og attest for utførsel, jf. mval

11 Typetilfelle 3:Internasjonal handel fra forretningssted i Norge Norge Utlandet levering Utgangspunkt: omsetning utenfor lovens anvendelsesområde, men avgiftspraksis tilsier likevel at omfattet av merverdiavgiftsloven med reelt samme stilling som ved utførsel. 11

12 Typetilfelle 3:Internasjonal handel fra forretningssted i Norge Merverdiavgiftshåndboken 2013 punkt 2.1.3: «I noen tilfeller utøver den næringsdrivende omsetningsvirksomhet som utelukkende finner sted utenfor merverdiavgiftsområdet, dvs. utenfor lovens geografiske virkeområde etter merverdiavgiftsloven 1-2. Dersom virksomheten drives fra forretningssted i merverdiavgiftsområdet, og omsetningen er av et slag som omfattes av merverdiavgiftsloven, er det antatt at registrering skal finne sted.» Avgiftspraksis: Virksomhet med forretningssted i Norge som drev internasjonal handel ble innrømmet fradrag fullt ut for inngående merverdiavgift på anskaffelser til forretningsstedet i Norge. Tilsvarende utførsel. 12

13 Typetilfelle 4:Omsetning i Norge mellom utenlandske virksomheter Utenlandsk virksomhet Utenlandsk virksomhet Norge Varen er i Norge på avtaletidspunkt og levering skjer i Norge. Omsetning i Norge. Må selger registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret? Bare ett salg, pris over kr Det kan problematiseres om selger er «næringsdrivende», jf. mval. 2-1, når bare ett salg i Norge, men dette virker lite problematisert i praksis. 13

14 Typetilfelle 5:Omsetning i Norge mellom utenlandske virksomheter Utenlandsk virksomhet levering Norge Utenlandsk virksomhet Ikke avklart, men antatt at merverdiavgiftsloven kommer til anvendelse siden varen er i Norge på avtaletiden. Ikke avgjørende at levering i utlandet. Fritatt utførsel om selger sørger for utførselsdeklarasjon, jf. mval Må selger registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret? Bare ett salg, pris over kr Det kan problematiseres om selger er «næringsdrivende», jf. mval. 2-1, når bare ett salg i Norge, men dette virker lite problematisert i praksis. 14

15 Typetilfelle 6: Omsetning av ikkefjernleverbar tjeneste. Utføres i utlandet av virksomhet hjemmehørende i Norge. levering Norge Utlandet Entreprenør hjemmehørende og registrert i Norge gjør et byggearbeid i Sverige. Denne omsetningen omfattes ikke av den norske merverdiavgiftsloven. Utførelsesstedet er avgjørende. I praksis får man fradrag også for inngående mva. til denne omsetningen (ikke helt i samsvar med lovens ord).

16 Typetilfelle 7: Omsetning av fjernleverbar tjeneste. Utføres i utlandet av virksomhet hjemmehørende i Norge. levering Norge Utlandet Konsulent hjemmehørende i Norge gjør et konsulentoppdrag for et spansk selskap og utførere oppdraget der. Omfattes av mval. siden fast forretningssted i Norge. Utførelsesstedet er ikke avgjørende, jf. BFU 36/2002.

17 4. Innførselsmerverdiavgift Varer: Det skal beregnes innførselsmerverdiavgift ved enhver innførsel av vare, jf. mval En rekke unntak. Tjenester: Fjernleverbare tjenester: «tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted». Tjenesten kan oppfylles uten at det er nødvendig med nærhet til en bestemt eiendom, person eller ting såfremt tilgang til alminnelig infrastruktur. Typisk rådgivningstjenester og elektroniske tjenester. Ikke-fjernleverbare tjenester: Typisk håndverkertjenester, serveringstjenester, frisør og reparasjonsarbeider.

18 Typetilfelle 1:Innførsel av vare med avtalt levering i utlandet Utlandet Norge Levering skjer i utlandet. Tas inn i Norge av kjøper. Innførselsmerverdiavgift, jf

19 Typetilfelle 2:Innførsel av vare med avtalt levering i Norge Utlandet Norge levering Innførselsmerverdiavgift, jf. mval Om innførselen er omfattet av et unntak, så kan det bli et spørsmål om det foreligger omsetning i Norge. Utgangspunktet er at dette er omsetning til Norge, og ikke i Norge, men kan være omsetning i Norge, jf. Rt s. 364 (Ifi Oy). 19

20 4. Innførselsmerverdiavgift Rt s. 364 (Ifi Oy-saken): Saken gjaldt et finsk selskap uten kontor eller driftssted i Norge. Ifi OY distribuerte ferdig frankerte bestillingsposer for fremkalling av film til norske forbrukere. Selskapet hadde en internettside som henvendte seg til norske forbrukere, og bestillinger ble sendt til en postboksadresse på Gardermoen. Faktura ble sendt sammen med de ferdige bildene, og betaling skjedde i norske kroner til en norsk bankkonto. Filmene ble sendt til Finland og fremkalt der og sendt direkte til norsek forbrukere. Det fremgikk ikke av bestillingsposene eller av selskapets markedsføring for øvrig at filmene ikke ble fremkalt i Norge. Postordresendinger med samlet verdi under kr 200 var fritatt for merverdiavgift. Sendinger under kr 200 ble sendt uten avgift fra Finland til kunde i Norge. «eksklusiv og fullstendig tilpasning til omsetning i det norske markedet»: Ikke salg til Norge, men salg i Norge. Drev en salgsvirksomhet i Norge, det eneste som ikke skjedde her var selve fremkallingen. 20

21 Typetilfelle 3: Ikke-fjernleverbar tjeneste utføres i Norge av virksomhet ikke hjemmehørende i Norge Utenlandsk virksomhet Norge Eks. utenlandsk entreprenør bygger i Norge. Ikke innførselsmerverdiavgift, men omsetning i Norge når utføres her. Det utenlandske selskapet må registrere seg når beløpsgrensen nås, jf. mval. 2-1 (eventuelt ved representant). 21

22 Typetilfelle 4: Fjernleverbar tjeneste. Tjenesteyter er ikke hjemmehørende i Norge, bestiller er hjemmehørende i Norge. Utenlandsk virksomhet Norge Ikke omsetning i Norge. Kjøper er forbruker : ingen hjemmel for innførselsmerverdiavgift (unntatt ved elektroniske tjenester). Kjøper er næringsdrivende eller offentlig myndighet: innførselsmerverdiavgift, omvendt avgiftsplikt, jf. mval. 3-30, jf

23 5. Konklusjon Omsetning: Det tradisjonelle utgangspunktet ved omsetning av varer om at kontraktsrettslig leveringssted er avgjørende er bare et utgangspunkt. Det har utviklet seg avvikende løsninger i praksis for en rekke typetilfelle. Ved omsetning av fjernleverbare tjenester synes utgangspunktet å være at loven kommer til anvendelse der tjenesteyter er hjemmehørende i Norge. Ved omsetning av ikke-fjernleverbare tjenester synes utgangspunktet å være utførelsesstedet. Innførsel: Ved varer er det avgjørende passering av grensen. For ikke-fjernleverbare tjenester er det ingen regel om innførselsmerverdiavgift. For fjernleverbare tjenester kjøpt i utlandet av næringsdrivende/offentlig myndighet, er utgangspunktet om mottaker er hjemmehørende i Norge.

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue til prøve) mot Norwegian

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 1. Instruks for merverdiavgiftsområdet 2. Delinstruks for forskningstjenester 3. Delinstruks for fradrag for inngående

Detaljer

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013

El-sertifikater risiko for mva-svindel. Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 El-sertifikater risiko for mva-svindel Seminar Statnett Gardermoen 15.01.2013 18.01.2013 2 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 3 Skatteetaten tittel på presentasjonen 18.01.2013 4 Skatteetaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02471-A, (sak nr. 2014/772), sivil sak, anke over dom, Kenneth Olsen (advokat Rune H. Eriksen) mot Staten v/skatt sør (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling.

KLAGESAK NR 4385 KLAGER. Klagenemnda sluttet seg enstemmig til Skattedirektoratets innstilling. KLAGESAK NR 4385 KLAGER Ingress: Kl nr 4385. Klagenemndas avgjørelse av 22. januar 2001. Saken gjaldt hvorvidt det forelå plikt til å svare merverdiavgift som ved uttak av selskapets utlån av erstatningsbiler

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Bokføring for nybegynnere

Bokføring for nybegynnere Bokføring for nybegynnere Innhold 1. Full kontroll 2 2. Nye regler 3 3. Budsjett 6 Finn retningen 7 Resultatbudsjettet 7 Likviditetsbudsjettet 7 4. Fakturering 9 Kravene 10 Presis og tilstrekkelig informasjon

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, (advokat Finn Backer-Grøndahl) Kolderup) NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom, Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73

KLAGESAK NR 3661. Bransje: Bilhandel, bilreparasjoner mv. Stikkord: Uttak - erstatningsbiler til verkstedkunder mv. Merverdiavgiftsloven 14 nr 5 73 KLAGESAK NR 3661 Ingress: Kl nr 3661. Klagenemndas avgjørelse av 18. desember 1997 Etterberegnet utgående merverdiavgift for utlån av erstatningsbiler til verkstedskunder og bilkjøpere. Etterberegningen

Detaljer

Merverdiavgift i gravferdsbransjen

Merverdiavgift i gravferdsbransjen Merverdiavgift i gravferdsbransjen HSH kurs, 22. oktober 2010 Lovbestemmelser og bakgrunnsmateriale vedrørende enkelte emner Innhold: S. 2: Lovbestemmelser S. 3: Avgiftssatser S. 4: Merverdiavgift ved

Detaljer

Merverdiavgiftslovens 8-1

Merverdiavgiftslovens 8-1 Merverdiavgiftslovens 8-1 Fradrag for inngående merverdiavgift med fokus på fellesanskaffelser. Kandidatnummer: 181204 Veileder: Maj Hines Grape Antall ord: 14.623 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 25.09.2013 i Borgarting lagmannsrett 12-207392ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Elizabeth Baumann Hedda Remen Ingvild Mestad Ankende part Skatt

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge

Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge Skatterettslig håndtering av utenlandsk foretak som etablerer seg i Norge Med fokus på fast driftssted, dobbeltbeskatning og internprising Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer.

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer. Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonstjenester anskaffet ved kjøp eller salg av aksjer. Kandidatnummer:200385 Veileder: Anders Mikelsen Antall ord:12332 JUS399 Masteroppgave/JUS398 Masteroppgave

Detaljer

4 Mva. i entrepriseforhold

4 Mva. i entrepriseforhold 4 Mva. i entrepriseforhold 4.1 Hovedregler for mva. i entrepriseforhold. Entreprenørers tjenesteyting direkte til Vegvesenet som byggherre vil være å anse som tjenesteyting i siste omsetningsledd i merverdiavgiftslovens

Detaljer