Visma Global Lovendringer i praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma Global Lovendringer i praksis"

Transkript

1

2 Visma Global Lovendringer i praksis Vi ser på hvordan de nye lovendringene påvirker dere og de nye lovendringene i praksis. Hovedfokus på ny skattemelding Richard Sjursen - Rådgiver forretningssystemer VAF

3 Hva er skattemeldingen? Skattemeldingen for merverdiavgift overtar for omsetningsoppgaven for merverdiavgift Alle som rapporterer merverdiavgift Visma Community F1 Hjelp: Søk på MVA 2017

4 Poster å rapportere på øker fra 11 til 19

5 Hvordan løses det i Global? Oppgradere til minimum versjon 11.00, denne inneholder skattemelding, nye mva koder og nye mva kontoer Kjøre rutinen «oppdater avgiftsklasser med nye mva kontoer for 2017», kontrollere avgiftsklassene etterpå at alle felt er fylt ut Det legges til 21 nye hovedbokskontoer så forutsatt at kontoen ikke er i bruk fra før For selskaper med eksport også rutinen «oppdater eksportkunders ordrer med mva kode 30» etter å ha endret behandlingsprofilen til disse kundene (mva kode 30)

6 De nye hovedbokskontoene

7 Kontoer som fylles ut Høy sats Tjenester kjøpt fra utlandet Grl. beregnet mva: 2750 Grl. beregnet mva tjenester fra utlandet, Mvakode 63 Grl. fratrekk mva: 2751 Grl. fratrekk mva tjenester fra utlandet, Mvakode 64 Kjøp med omvendt skatteplikt Beregnet mva: 2706 Beregnet mva kjøp omv. skl.pl, Mvakode 75 Fratrekk mva: 2716 Fratrekk mva kjøp omv. sk.pl., Mvakode 76 Grl. beregnet mva: 2752 Grl. beregnet mva kjøp omv. sk.pl., Mvakode 73 Grl. fratrekk mva: 2751 Grl. fratrekk mva kjøp omv. sk.pl., Mvakode 74 Innførsel Beregnet mva: 2708 Beregnet mva innførsel, Mvakode 55 Fratrekk mva: 2718 Fratrekk mva innførsel, Mvakode 56 Grl. beregnet mva: 2754 Grl. beregnet mva innførsel, Mvakode 53 Grl. fratrekk mva: 2755 Grl. fratrekk mva innførsel, Mvakode 54 Mva kostnadskonto: 4060 Frakt, toll og spedisjon, Mvakode 0

8 Kontoer som fylles ut Middels sats Tjenester kjøpt fra utlandet (Gjelder kun høy. Fylles ut med samme kontoer som høy sats) Kjøp med omvendt skatteplikt (Gjelder kun høy. Fylles ut med samme kontoer som høy sats) Innførsel Beregnet mva: 2707 Beregnet mva innførsel, Mvakode 55 Fratrekk mva: 2717 Fratrekk mva innførsel, Mvakode 56 Grl. beregnet mva: 2756 Grl. beregnet mva innførsel, Mvakode 53 Grl. fratrekk mva: 2757 Grl. fratrekk mva innførsel, Mvakode 54 Mva kostnadskonto: 4061 Frakt, toll og spedisjon, Mvakode 0

9 Kontoer som fylles ut Lav sats Tjenester kjøpt fra utlandet (Gjelder kun høy sats. Fylles ut med samme kontoer som høy sats) Kjøp med omvendt skatteplikt (Gjelder kun høy sats. Fylles ut med samme kontoer som høy sats) Innførsel Beregnet mva: 2709 Beregnet mva innførsel, Mvakode 55 Fratrekk mva: 2719 Fratrekk mva innførsel, Mvakode 56 Grl. beregnet mva: 2758 Grl. beregnet mva innførsel, Mvakode 53 Grl. fratrekk mva: 2759 Grl. fratrekk mva innførsel, Mvakode 54 Mva kostnadskonto: 4062 Frakt, toll og spedisjon, Mvakode 0

10 Mva-koder nye og gamle

11

12 Mva-konto tjenester utland Beregnet mva Angi konto for beregnet mva ved kjøp av utenlandske tjenester. Dette feltet tilsvarer det tidligere tidligere feltet for "Utenlandsk mva". Denne kontoen finnes igjen på mva-skattemeldingen som Beregnet avgift under Post 12 og skal ha Mvarapportkode "BR" hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Denne kontoen skal kun benyttes på avgiftsklasser med høy sats Fradrag mva Angi konto for fradrag mva ved kjøp av utenlandske tjenester. Dette feltet tilsvarer det tidligere feltet for "Reversert utenl. mva". Denne kontoen finnes igjen på mva-skattemeldingen som Beregnet avgift under Post 17 og skal ha Mvarapportkode "FR" hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Denne kontoen skal kun benyttes å avgiftsklasser med høy sats Grl. beregnet mva Angi konto for grunnlag beregnet mva ved kjøp av utenlandske tjenester. Dette feltet er grunnlagskonto for beregnet mva for kjøp av utenlandske tjenester. Denne kontoen finnes igjen på mva-skattemeldingen som Grunnlag under Post 12 og skal ha Mvarapportkode "GR" hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Denne kontoen skal kun benyttes på avgiftsklasser med høy sats Grl. fradrag mva Angi konto for grunnlag fradrag mva ved kjøp av utenlandske tjenester. Dette feltet er grunnlagskonto for fradrag mva for kjøp av utenlandske tjenester. Denne kontoen oppgis ikke på mva-skattemeldingen, men er en del av grunnlaget for beregnet avgift oppgitt i post 17. Kontoen skal ha Mvarapportkode "MR" hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Denne kontoen skal kun benyttes på avgiftsklasser med høy sats

13 Mva-konto innførsel For innførsel av varer skal det beregnes mva på innførselsverdien. Samme verdi skal også danne grunnlag for fradrag mva. Beregnet mva Angi konto for beregnet mva ved kjøp fra utlandet. Denne kontoen finnes igjen på mva-skattemeldingen som Beregnet avgift under Post 9 (høy sats) eller 10 (middels sats) og skal ha Mvarapportkode "51" for høy sats og "54" for middels sats hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Fradrag mva Angi konto for fradrag mva ved kjøp av utenlandske varer. Denne kontoen finnes igjen på mva-skattemeldingen som Beregnet avgift under post 17 (høy sats) eller post 18 (middels sats) og skal ha Mvarapportkode "24" for høy sats og "25" for middels sats hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Grl. beregnet mva Angi konto for grunnlag beregnet mva ved kjøp av utenlandske varer. Denne kontoen finnes igjen på mva-skattemeldingen som Grunnlag under post 9 (høy sats) eller post 10 (middels sats) og skal ha Mvarapportkode "GC" hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Denne kontoen skal kun benyttes på avgiftsklasser med høy sats Grl. fradrag mva Angi konto for grunnlag fradrag mva ved kjøp av utenlandske varer. Denne kontoen oppgis ikke på mva-skattemeldingen, men er en del av grunnlaget for beregnet avgift oppgitt i post 17 (høy sats) eller post 18 (middels sats). Kontoen skal ha Mvarapportkode "21" for høy sats og "22" for middels sats hvis man setter opp rapportkode på kontoen.

14 Mva-konto Kjøp omv.sk.pl. Innenlandsk kjøp av varer og tjenester med omvendt skatteplikt omfattes av regelverket for kjøp med omvendt avgiftsplikt. Dette betyr at man ved kjøp må regne med både merverdiavgift og fradrag. Salget registreres derimot som fritt. Beregnet mva Angi konto for beregnet mva ved kjøp av innenlandske varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt. Denne kontoen finnes igjen på mva-skattemeldingen som Beregnet avgift under Post 13 og skal ha Mvarapportkode "BC" hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Denne kontoen skal kun benyttes på avgiftsklasser med høy sats Fradrag mva Angi konto for fradrag mva ved kjøp av innenlandske varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt. Denne kontoen finnes igjen på mva-skattemeldingen som Beregnet avgift under Post 14 og skal ha Mvarapportkode "FC" hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Denne kontoen skal kun benyttes på avgiftsklasser med høy sats Grl. beregnet mva Angi konto for grunnlag beregnet mva ved kjøp av innenlandske varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt. Denne kontoen finnes igjen på mva-skattemeldingen som Grunnlag under Post 13 og skal ha Mvarapportkode "GC" hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Denne kontoen skal kun benyttes på avgiftsklasser med høy sats Grl. fradrag mva Angi konto for grunnlag fradrag mva ved kjøp av innenlandske varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt. Denne kontoen oppgis ikke på mva-skattemeldingen, men er er en del av grunnlaget for beregnet avgift oppgitt i post 14. Kontoen skal ha Mvarapportkode "MC" hvis man setter opp rapportkode på kontoen. Denne kontoen skal kun benyttes på avgiftsklasser med høy sats

15 Hvordan bokfører vi i Global? Kort sagt så bokfører vi på vanlig måte men har flere mva-koder Enklere med «reversed charge» Annen rutine ved import, føres i to omganger

16 Føring av pliktig / fritt salg innenlands Pliktig salg med høy avgiftssats føres standard i Visma Global med avgiftskode 1 og avgiftsklasse 1, og blir rapportert som "Omsetning med høy sats" i Post 4 i Mva-rapport tom og Post 3 på Skattemelding merverdiavgift fra Pliktig salg med middels avgiftssats føres standard i Visma Global med avgiftskode 1 og avgiftsklasse 2, og blir rapportert som "Omsetning med middels sats" i Post 5 i Mva-rapport tom og Post 4 på Skattemelding merverdiavgift fra Pliktig salg med lav avgiftssats føres standard i Visma Global med avgiftskode 1 og avgiftsklasse 3, og blir rapportert som "Omsetning med lav sats" i Post 6 i Mva-rapport tom og Post 5 på Skattemelding merverdiavgift fra Fritt salg innenfor merverdiavgiftsloven føres i Visma Global med avgiftskode 0 og ønsket avgiftsklasse, og blir rapportert som "Innenlands omsetning fritatt for merverdiavgift" i Post 3 i Mva-rapport tom og Post 6 på Skattemelding merverdiavgift fra Kontoer for fritt salg hentes fra intervallet for "Salg pliktig/fritt" fra avgiftsklassen. Salg utenfor merverdiavgiftsloven føres i Visma Global med avgiftskode 0 og ønsket avgiftsklasse, og blir rapportert som en del av "Samlet omsetning og uttak innenfor og utenfor" i Post 1 i Mva-rapport tom og som "Samlet omsetning utenfor merverdiavgiftsloven" i Post 1 på Skattemelding merverdiavgift fra Kontoer for utenfor utenfor merverdiavgiftsloven hentes fra intervallet for "Salg utenfor avg.området" fra avgiftsklassen.

17 Føring av pliktig / fritt kjøp innenlands Pliktig kjøp med høy avgiftssats føres standard i Visma Global med mva-kode 2 og avgiftsklasse 1, og merverdiavgiften blir rapportert som "Fradragsberettiget innenlands inngående avgift med høy sats" i Post 8 i Mva-rapport tom og Post 14 på Skattemelding merverdiavgift fra Pliktig kjøp med middels avgiftssats føres standard i Visma Global med mva-kode 2 og avgiftsklasse 2, og merverdiavgiften blir rapportert som "Fradragsberettiget innenlands inngående avgift med middels sats" i Post 9 i Mva-rapport tom og Post 15 på Skattemelding merverdiavgift fra Pliktig kjøp med lav avgiftssats føres standard i Visma Global med mva-kode 2 og avgiftsklasse 3, og merverdiavgiften blir rapportert som "Fradragsberettiget innenlands inngående avgift med lav sats" i Post 10 i Mva-rapport tom og Post 16 på Skattemelding merverdiavgift fra Fritt kjøp føres i Visma Global med mva-kode 0 og ønsket avgiftsklasse, og blir ikke rapportert direkte på noen av mvarapportene. Kjøps-transaksjoner med mva-kode 0 rapporteres ikke på noen av mva-rapportene. Moms-transaksjoner med mva-kode 6 (momsrapportkode "3", "7" eller "11") rapporteres på Post 14, 15 og 16 i Skattemelding merverdiavgift fra 2017 og på Post 8, 9 og 10 på Mva-rapport tom

18 Føring av kjøp av tjenester fra utlandet Kjøp av tjenester fra utlandet høy avgiftssats føres i Visma Global med mva-kode 60 (ikke fradragsberettiget) eller 62 (fradragsberettiget) og avgiftsklasse 1 Kjøp av tjenester fra utlandet medfører ved oppdatering av bunt at beløpet kopieres over til grunnlagskontoene som hentes fra avgiftsklassen og så beregnes merverdiavgift fra disse. Er ikke firmaet fradragsberettiget, vil den fradragsberettigede merverdiavgiften føres som kostnad på hovedbokskontoen som originalt ble ført med mva-kode 60. Er firmaet delvis fradragsberettiget, vil den ikke fradragsberettigede merverdiavgiften komme som kostnad på hovedbokskontoen som originalt ble ført med mva-kode 62. Transaksjoner med mva-kode 60/62 (momsrapportkode "GR" / "BR") rapporteres på Post 12 i Skattemelding merverdiavgift fra 2017 og som en del av Post 7 på Mva-rapporten. Transaksjonen for fradragsberettiget merverdiavgift med mva-kode 66 (momsrapportkode "FR") rapporteres som en del av Post 17 i Skattemelding merverdiavgift fra 2017 og som en del av Post 8 på Mva-rapport tom

19

20

21 Føring av pliktig / fri innførsel fra utlandet fra 2017 Innførsel av varer med høy avgiftssats føres standard fra 2017 i Visma Global med mva-kode 50 (ikke fradragsberettiget) eller mva-kode 52 (fradragsberettiget) og avgiftsklasse 1, og blir rapportert som "Innførsel av varer med høy sats" på Post 9 på Skattemelding merverdiavgift fra Innførsel av varer med middels avgiftssats føres standard fra 2017 i Visma Global med mva-kode 50 (ikke fradragsberettiget) eller mva-kode 52 (fradragsberettiget) og avgiftsklasse 2, og blir rapportert som "Innførsel av varer med middels sats" på Post 10 på Skattemelding merverdiavgift fra Innførsel av varer med lav avgiftssats rapporteres ikke på noen av mva-rapportene. Merk: Innførsel av varer skal ut 2016 ikke benytte mva-koder 5x. For 2016 føres innførsels mva rett på mvakonto med mvakode 26 som tidligere når faktura kommer fra tollmyndighetene. Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift for, føres standard i Visma Global med mva-kode 29 og blir rapportert som "Innførsel av varer som det ikke skal beregnes merverdiavgift for" på Post 11 på Skattemelding merverdiavgift fra 2017 og rapporteres ikke på Mva-rapport tom Innførsel fra utlandet føres i to omganger. Selve kjøpet føres med mva-kode 20 (Import, mva senere) i hodet på innkjøpsordren og mva-kode 20 for pliktige varer på linjene og mva-kode 29 for frie varer på linjene. Dette er for å merke disse som grunnlag. Når så tollpapirene kommer, føres det egentlige merverdigrunnlaget i Bilagsregistrering. Man fører da direkte på grunnlagskontoene fra avgiftsklassen med mva-kode 52 for fradragsberettigede firma og med mva-kode 50 for ikke fradragsberettigede firma. Når man fører med mva-kode 50 vil den fradragsberettigede inngående merverdiavgiften bli ført som en kostnad på kontoen for Mva-kostnad fra avgiftsklassen. Når man fører med mva-kode 52 og har forholdsmessig fradrag, vil den ikke fradragsberettigede delen av inngående merverdiavgift også bli ført som kostnad på kontoen for Mva-kostnad fra avgiftsklassen. Kjøps-transaksjoner med mva-kode 0 og 20 rapporteres ikke på noen av mva-rapportene.

22 Innkjøpet Bilagsregistrering innførsel fra utlandet I Bilagsregistrering i Visma Global fører man kjøpet mot kontoer i kjøpsintervallet fra avgiftsklassen med respektiv mva-kode 20 eller 29 alt etter som kjøpet er pliktig eller fritt. Når bunten oppdateres kommer beløpet på angitt kjøpskonto med momsrapportkode "20" eller "29" alt etter om kjøpet er pliktig eller fritt.

23 Når tollpapirene kommer Innførselsavgiften Når så tollpapirene kommer, kan man føre det egentlige merverdigrunnlaget i Bilagsregistrering for å få beregnet merverdiavgiften. Dette grunnlaget har egentlig ikke noe med regnskapet å gjøre og føres derfor kun i Bilagsregistrering som en føring direkte på grunnlagskontoene fra avgiftsklassen. Føringen føres med mva-kode 52 hvis firmaet er fradragsberettiget og med mva-kode 50 hvis firmaet ikke er fradragsberettiget. Er ikke firmaet fradragsberettiget, vil det inngående merverdiavgiftsbeløpet føres som en kostnad på kontoen for Mva-kostnad fra avgiftsklassen. Siden man fører innførselsgrunnlaget direkte på grunnlagskontoene, noe som er litt spesielt, kan det enkleste være å lage to posteringsmaler for dette, en for høy mvasats og en for middels.

24

25 Ordreregistrering innkjøp Det er kun innkjøpsordren som kan føres i innkjøpsrutinen i Visma Global. Selve innførselsgrunnlaget må føres i Bilagsregistrering. På leverandører setter man opp Behandlingsprofilen med mva-kode 20 for å indikere at leverandøren benyttes ved innførsel. Denne koden kopieres fra Behandlingsprofilen til hode på innkjøpsordren. En innkjøpsordre med mva-kode 20 i hode, vil i utgangspunktet få satt mva-kode 20 eller 29 på alle linjer. På artiklene setter man opp Posteringsmalen med mva-kode 20 for kjøp pliktige varer og med mva-kode 29 for kjøp av frie varer. Denne koden kopieres fra Posteringsmalen til linjen på innkjøpsordren. For innkjøpsordre hvor leverandøren er satt opp som fri utlandsleverandør ved at Behandlingsprofilen har 20 som mva-kode, vil en artikkel med mva-kode 0 på Posteringsmalen, få mva-kode 29 på ordrelinjen. En artikkel med mva-kode 2, 20 eller 22 på Posteringsmalen, vil få mva-kode 20 på ordrelinjen. For innkjøpsordre hvor leverandøren er satt opp som pliktig utlandsleverandør ved at Behandlingsprofilen har 22 som mva-kode, vil en artikkel med mva-kode 0 på Posteringsmalen, få mva-kode 29 på ordrelinjen. En artikkel med mva-kode 2 eller 22 på Posteringsmalen, vil få mva-kode 22 på ordrelinjen og en artikkel med 20 på Posteringsmalen, vil få 20 på ordrelinjen.

26 Føring av fritt salg til utlandet Fritt salg til utlandet føres i Visma Global fram til 2017 på samme måte som et fritt innenlands salg med mva-kode 0 og blir rapportert som en del av Post 1 og 2 På Mva-rapport tom Fra føres Fritt salg til utlandet med mva-kode 30 og blir rapportert som "Utførsel fritt salg" i Post 8 på Skattemelding merverdiavgift fra Ordreregistrering På kunder setter man opp Behandlingsprofilen med mva-kode 30 for frie utenlands kunder. Denne koden kopieres fra Behandlingsprofilen til hode på ordren. En ordre med mva-kode 30 i hode vil få satt mva-kode 30 på alle linjer. På artiklene setter man opp Posteringsmalen med mva-kode 30 for Salg for frie utførsel varer. Mvakoden kopieres fra Posteringsmalen til linjen på ordren. Ønsker man ikke egne varer for utførsel, kan man sette opp Posteringsmalen med mva-kode 0 for Salg og denne koden vil bli overstyrt til 30 på ordrelinjene hvis ordrehode har mva-kode 30. En ordre til en utenlands kunde (ordrehode har mva-kode 30) overstyrer mva-koden på alle linjer til 30. Mva-kode 30 kan kun brukes på rene utførsel ordrer.

27 Ordre og mva-koder fra 2017 Det er i utgangspunktet tenkt at alle gamle artikler dvs. avgiftsfrie artikler med posteringsmal som har mva-kode 0, og avgiftspliktige artikler med posteringsmal som har mva-kode 1 og 2, kan beholdes. Det er da mva-kode i ordrehode som bestemmer om det er en innførsel (20), utførsel (30) eller innenlands kjøp/salg (0/1/2) for disse. Les mer om mva-koder på salgsordre, innkjøpsordre og gebyrer/rabatter på F1 Hjelp under punktet «Ordre og mva-koder fra 2017»

28 Kjøp/salg omvendt avgiftsplikt Gull og klimakvoter er eksempler på varer med omvendt avgiftsplikt Salg: Omsetning med omvendt avgiftsplikt føres i Visma Global fram til 2017 på samme måte som et fritt innenlands salg med mva-kode 0 og blir rapportert som en del av Post 1 og 2 på Mva-rapport tom Fra føres Omsetning med omvendt avgiftsplikt med mva-kode 40 og blir rapportert som "Innenlands omsetning med omvendt avgiftsplikt" i Post 7 på Skattemelding merverdiavgift fra Kjøp: Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt høy avgiftssats føres i Visma Global med mva-kode 70 (ikke fradragsberettiget) eller 72 (fradragsberettiget) og avgiftsklasse 1. Innenlands kjøp med omvendt avgiftsplikt medfører ved oppdatering av bunt at beløpet kopieres over til grunnlagskontoene som hentes fra avgiftsklassen og så beregnes merverdiavgift fra disse. Er ikke firmaet fradragsberettiget, vil den inngående merverdiavgiften føres som kostnad på hovedbokskontoen som originalt ble ført med mva-kode 70. Transaksjoner med mva-kode 70/72 (rapportkode "GC" / "BC") rapporteres på Post 13 i Skattemelding merverdiavgift fra 2017 og som en del av Post 7 på Mva-rapport tom Motposteringen for merverdiavgift (rapportkode "FC") rapporteres som en del av Post 14 i Skattemelding merverdiavgift fra 2017 og som en del av Post 8 på Mva-rapport tom

29

30

31

Innførsel av varer Skattemelding 2017

Innførsel av varer Skattemelding 2017 Innførsel av varer Skattemelding 2017 Utenlandske leverandører, som brukes ved innførsel av varer fra utlandet og tjenester kjøpt i utlandet, har hos noen en behandlingsprofil koblet opp mot leverandørkortet

Detaljer

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef

Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Endringer i MVA lov fra 2017 Hva betyr dette for Visma DI? Ramon H. Iversen Produktsjef Agenda Kort om endringer i lovverk og konsekvenser? Hva skal man gjøre og passe på ved oppgradering av Visma DI?

Detaljer

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Fra samme tidspunkt

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016)

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Ny skattemelding og nye regler ved import av varer Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave.

Detaljer

Maritech Regnskap ver 16.00

Maritech Regnskap ver 16.00 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

Innførsels merverdiavgift

Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift 2. november 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene

Detaljer

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Dette dokumentet tar for seg tre hovedtemaer: Kort gjennomgang av Skattemeldingen for merverdiavgift Hvordan påvirker disse endringene Visma.net Financials

Detaljer

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

VITEC. MVA-endringer i Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED:

VITEC. MVA-endringer i Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED: VITEC MVA-endringer i 017 Nye MVA-koder og skattemelding LAST EDITED: 016-1-0 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn for MVA-endringene... 3 Konsekvens av MVA-endringene... 3 Hva gjør Vitec Megler?... 4 Hva må jeg

Detaljer

Dokumentasjon. av skjermbilde for. MVA rapportering Sist revidert:

Dokumentasjon. av skjermbilde for. MVA rapportering Sist revidert: Dokumentasjon av skjermbilde for MVA rapportering 2017 Sist revidert: 18.12.2016 Visma Software AS Visma Business Dokumentasjon av ny MVA lov 2017 Innhold I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... II

Detaljer

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres?

Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Nytt avsnitt i kapittel 9.3, side 211, etter teksten som står der. Hvordan skal merverdiavgift ved innførsel (import) av varer (heretter benevnt som innførselsmerverdiavgiften) bokføres? Regnskapet skal

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Mars 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Bokføring av innførselsmva. Med eksempler

Bokføring av innførselsmva. Med eksempler Bokføring av innførselsmva Med eksempler Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres

Detaljer

5. Ny skattemelding for merverdiavgift

5. Ny skattemelding for merverdiavgift 5. Ny skattemelding for merverdiavgift Deklarere Beregne Bokføre Innberette Temaer: Nye regnskapskonti Ny skattemelding Innberetning av innførselsmerverdiavgift for mva-registrerte Ny skattemelding for

Detaljer

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra

Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra Innførselsmerverdiavgift og mva-meldingen Nytt fra 1.1.2017 Hvorfor overføres oppgaver fra Toll til Skatt? Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er: redusert ressursbruk

Detaljer

Visma Business. Dokumentasjon av endring i. MVA-lov tilpasning til SAF-T

Visma Business. Dokumentasjon av endring i. MVA-lov tilpasning til SAF-T Visma Business Dokumentasjon av endring i MVA-lov 2017 og tilpasning til SAF-T Sist revidert: 16.01.2017 Visma Software AS Visma Business Dokumentasjon av endring i MVA-lov 2017 Innhold I Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET

Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Veiledning for merverdiavgiftsområdet KJØP AV VARER FRA UTLANDET Innførsel av varer Ved innførsel av varer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

Bokføring innførselsmva. Med eksempler

Bokføring innførselsmva. Med eksempler Bokføring innførselsmva Med eksempler Bokføring av mva-grunnlag og mva ved innførsel av varer Grunnlaget for utgående innførselsmerverdiavgift skal bokføres i regnskapet, slik at det kan rapporteres i

Detaljer

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler

Beregning og bokføring innførselsmva. Introduksjon og eksempler Beregning og bokføring innførselsmva Introduksjon og eksempler Om beregning Det er ingen endringer i reglene om beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift (heretter mva-grunnlaget) Merverdiavgiftsloven

Detaljer

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav

Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift ved innførsel av varer, samt dokumentasjons- og oppbevaringskrav Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 9 Vedtatt 10. oktober 2006. Oppdatert 20. desember 2006, 26. september 2014 og, 22. april 2015 og 14. desember 2016. Spesifikasjon av grunnlaget for inngående merverdiavgift

Detaljer

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes SKATTEETATEN NORWEGIAN TAX ADMINISTRATION REGNSKAP NORGE ACCOUNTING NORWAY Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes Documentation - Dokumentasjon SAF-T Working group V1.11 26.01.2017 Definisjon av standardiserte

Detaljer

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso

Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Brukerveiledning og oversikt over alle MVA-koder i Agresso Hvilke MVA-koder skal benyttes på ulike bilag? Oversikt over MVA Koder ved UiT Linker til ulike veiledere for bruk av MVA koder Avdeling for Økonomi

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminnelig næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldingen i Altinn. I tillegg til informasjon om innholdet i postene

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017

Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017 Oppdatert informasjon rundt MVA-lov 2017 Nedenfor beskriver hva som er nytt for vanlig næringsvirksomhet siden forrige utsendelse. I tillegg har også bransje-løsningen for LANDBRUK blitt tilpasset på samme

Detaljer

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret

Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Kapittel 5.3 på side 102 byttes ut med denne teksten: 5.3 Avgiftsoppgjøret Når den merverdiavgiftspliktige omsetning og uttak til en næringsdrivende overstiger kr 50 000 i løpet av en periode på 12 måneder,

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Endring av MVA sats 04.01.2016. Pilaro AS Grindegården, Alfheim 7 1384 Asker Telefon +47 66 90 80 00 www.pilaro.no. Side 1 av 7

Endring av MVA sats 04.01.2016. Pilaro AS Grindegården, Alfheim 7 1384 Asker Telefon +47 66 90 80 00 www.pilaro.no. Side 1 av 7 Endring av MVA sats 04.01.2016 Pilaro AS Grindegården, Alfheim 7 1384 Asker Telefon +47 66 90 80 00 www.pilaro.no Side 1 av 7 INNHOLD Bakgrunn... 3 Fremgangsmåte for endring av mva%... 4 Opsjon: konvertering

Detaljer

Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger

Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger www.pwc.no Import-mva 2017 Bokføring, dokumentasjon og vurderinger PwC har de siste månedene fått mange spørsmål om det nye regimet for merverdiavgift ved innførsel av varer (). Vi har derfor valgt å utarbeide

Detaljer

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold

Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra Endring fra 1. januar Kursinnhold Omsetningsoppgave for merverdiavgift Endringer fra 01.01.2017 v/pål Dyrseth Spesialist på merverdiavgift og innførselsmerverdiavgift i Visma Endring fra 1. januar 2017 Ny Skattemelding for merverdiavgift

Detaljer

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector.

Visma Global. Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Visma Global Visma Global SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Qoute connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Global Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt

Detaljer

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dato Referanse 05.11.2014 AKAU Til Økonomitjenestekunder av DFØ som er omfattet av nettoføring av merverdiavgift Fra DFØ Eksempelsamling for nettoføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Dette notatet

Detaljer

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes

Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes SKATTEETATEN NORWEGIAN TA ADMINISTRATION REGNSKAP NORGE ACCOUNTING NORWAY Norwegian SAF-T Standard VAT/Tax codes Documentation - Dokumentasjon SAF-T Working group V1.0-29.04.2016 Definitions of standard

Detaljer

Releaseskriv infoeasy Versjon:

Releaseskriv infoeasy Versjon: 24.10.2017 Versjon:2.17.20 Sist oppdatert: 24.10.2017 Copyright 2017 Vitec Infoeasy AS. Innhold Innledning: Oversikt programendringer v2.17... 3 1 Endring av momshåndtering i infoeasy... 3 Grunndata...

Detaljer

Funksjoner for Norge. Microsoft Corporation. Publisert: November 2006

Funksjoner for Norge. Microsoft Corporation. Publisert: November 2006 Funksjoner for Norge Microsoft Corporation Publisert: November 2006 Microsoft Dynamics består av en serie integrerte, skalerbare løsninger for forretningsstyring som gjør at du og andre kan foreta forretningsbeslutninger

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Visma Business - Sporbarhet automatgenererte transaksjoner

Visma Business - Sporbarhet automatgenererte transaksjoner Visma Business - Sporbarhet automatgenererte transaksjoner Bokføringsloven setter krav til dokumentasjon av systemtransaksjoner i regnskapssystemet. I dette dokumentet blir transaksjoner generert i systemet

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

NYE MOMSREGLER FRA 2017

NYE MOMSREGLER FRA 2017 NYE MOMSREGLER FRA 2017 Frokostseminar våren 2017 Bakgrunn Skatteetaten overtar ansvar for innførselsmva og særavgifter Mer effektiv skatte og avgiftsforvaltning Bedre grensekontroll Forenklinger for næringslivet

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

Visma.net ERP versjon 6.12

Visma.net ERP versjon 6.12 Visma.net ERP versjon 6.12 Lørdag 30.09.17 planlegger vi en oppdatering av Visma.net ERP til versjon 6.12. Oppgraderingen starter kl. 20.00 og er planlagt gjennomført innen kl. 06.00 søndag morgen. De

Detaljer

Kontoutskrift hovedbok

Kontoutskrift hovedbok Konto: 1100 - Bygninger 18-2016 07.10.2016 10 3 20 Sum for konto 1100: 3 20 Bevegelse i perioden 3 20 Bokført etter perioden Saldo ved periodeslutt 3 20 Saldo i år kontonr 1100 3 20 Konto: 1200 - Maskiner

Detaljer

Visma Business Logistikk Tips & Triks

Visma Business Logistikk Tips & Triks Visma Business Logistikk Tips & Triks Kathrine Hvalstad Løken Andreas Grannæs 07.11.2016 Nyheter i versjon 11 Agenda Dynamiske skjermbilder Bruk av maler ved utsendelse av ordredokumenter Nyheter i Autoinvoice

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.

Visma Business. Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector. Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person

Detaljer

Standard bilagsimport [Vouchers]

Standard bilagsimport [Vouchers] Standard bilagsimport [Vouchers] Brukes for å importere allerede posterte bilag fra et annet system. Alle bilagene blir opprettet og postert i Go. Beskrivelse Format Kommentar Påkrevd VoucherNo Numerisk

Detaljer

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring

Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring Hjelpetekst i Altinn - RF-0002 Mva-melding for alminneleg næring Dette er hjelpeteksten til skjemaet ved direkte registrering av mva-meldinga i Altinn. I tillegg til informasjon om innhaldet i postane

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, x 0,30 = 5 850, ,- Gruppe b, Goodwill x 0,20 = , ,- 1 Oppgavesett 17 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 (osl17.doc) ajour v17 Oppgave a, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i

Detaljer

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått

Nr. Vår ref Dato R /3419 ErH/sin Utgått Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-102 03/3419 ErH/sin 15.4.2004 Forberedelser til innføring av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Detaljer

NYHETER I VERSJON

NYHETER I VERSJON NYHETER I VERSJON 11.10.2 Kort informasjon Denne versjonen er i utgangspunktet kun en mindre tilleggs-oppdatering av versjon 11.10.1. Det er gjort en viktig retting i versjon 11.10.2 og det gjelder utlegg

Detaljer

MVA merverdiavgift (moms)

MVA merverdiavgift (moms) MVA merverdiavgift (moms) Utdypende om mva-kompensasjon og mva-behandling ved pliktig omsetning Elin Nystuen, regnskapssjef Rep. Hva er merverdiavgift? Avgift «på det endelige forbruket av varer og tjenester»,

Detaljer

1 INNLEDNING HVORDAN TAR JEG DE NYE MVA-SATSENE I BRUK? OVERGANGSREGLER NYTTIG Å VITE... 14

1 INNLEDNING HVORDAN TAR JEG DE NYE MVA-SATSENE I BRUK? OVERGANGSREGLER NYTTIG Å VITE... 14 INNHOLD INNHOLD Innføring av nye mva-satser, Januar 2006 1 INNLEDNING... 4 1.1 Stortingets vedtak... 4 1.1.1 Hva gjør Mamut?... 4 1.1.2 Hva må du gjøre?... 4 1.1.3 Nye priser på produkter med middels eller

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Agenda. Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang

Agenda. Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang Agenda Presentasjon av Proplan AS Kundesenter/support Versjonsgjennomgang Hvem er Proplan Etablert 1991 Lokalisert i Sør-Norge 61 ansatte Ca 1 500 kunder Leverer løsninger innen økonomistyringssystemer

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Nyheter og forbedringer 1.5

Nyheter og forbedringer 1.5 Nyheter og forbedringer 1.5 2 Visma Software International AS Innhold Innhold Notice...3 Innledning...4 Kapittel 1: Visma.net Expense 1.5... 5 Ny funksjonalitet... 6 Generelt... 6 Forbedringer... 6 Kapittel

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT)

BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT) BRUKERVEILEDNING VISMA Rendalen kommune (FARTT) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Endringer i grunndata... 3 1.2.1 Ansvar:... 3 1.2.2 Artskontoplan:... 3 1.2.3 Funksjon (tjeneste

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Skattemelding for mva i Altinn. Brukerdokumentasjon

Skattemelding for mva i Altinn. Brukerdokumentasjon Skattemelding for mva i Altinn Brukerdokumentasjon FN26 Skattemelding for mva i Altinn 30. november 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene i

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn.

Person med nettolønnsavtale må merkes med N i feltet Offshorekode MVL i meny Person ajourhold Personinformasjon Lønn. Innhold Nettolønn... 1 Nettolønnsavtale... 1 Grossgrunnlag... 2 Systemparameter... 2 Grossing for hver periode... 2 Andre fradrag... 2 Etterbetaling... 3 Praktisk eksempel... 3 Arter... 3 Person... 4 Registrering

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Endring av mva.-sats i Microsoft Dynamics NAV. Dato: 8. januar Pilaro AS, Åslyveien 15, 3170 Sem, telefon ,

Endring av mva.-sats i Microsoft Dynamics NAV. Dato: 8. januar Pilaro AS, Åslyveien 15, 3170 Sem, telefon , Endring av mva.-sats i Microsoft Dynamics NAV Dato: 8. januar 2018 Pilaro AS, Åslyveien 15, 3170 Sem, telefon 66 90 80 00, Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Fremgangsmåte for endring av MVA.%... 3 3. Opsjon:

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen «Rekvisisjoner» og velg «Rekvisisjoner standard». Start med å taste inn verdien «Kostnadssted». Dette

Detaljer

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: SFB Finansregnskap med analyse

Høgskoleni østfold EKSAMEN. Emnekode: Emne: SFB Finansregnskap med analyse Høgskoleni østfold EKSAMEN Emnekode: Emne: SFB 10413 Finansregnskap med analyse Dato: Eksamenstid: kl. 09.00 til kl. 13.00 4. juni 2015 Hjelpemidler: Faglærer: Kalkulator Asbjørn 0. Pedersen Lovsamling

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON

HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON HURTIGGUIDE E-HANDEL OPPRETTE REKVISISJON Opprette rekvisisjoner Klikk på menyvalget INNKJØP - mappen Rekvisisjoner og velg «Rekvisisjoner standard» Start med å taste inn kostnadsstedet. Dette kan du gjøre

Detaljer

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no

Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel. Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no Merverdiavgiftsloven og internasjonal handel Førsteamanuensis (phd) Anders Mikelsen anders.mikelsen@bi.no 1. Lovens saklige virkeområdet 1-1 Omsetningsmerverdiavgift Innførselsmerverdiavgift Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift. Samling for kursholdere 17 juni 2016

Ny ordning for innførselsmerverdiavgift. Samling for kursholdere 17 juni 2016 Ny ordning for innførselsmerverdiavgift Samling for kursholdere 17 juni 2016 Innhold 1 Innledning 2 TVINN og tolldeklarasjon 3 Beregning av innførselsmva 4 Bokføring og ny bokføringsforskrift 5 Ny skattemelding

Detaljer

Releaseinfo Winorg august-2017

Releaseinfo Winorg august-2017 Innhold Adressevask... 2 Adressevask Bisnode dato for død/avviklet (62322)... 2 Aktivitet... 2 Ny funksjonalitet: Registrere og vise notat... 2 Ny funksjonalitet: Registrere og vise mottatt telefon...

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour h 2012 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt

Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Varer, kontrakter og kontraktsmaler i Xakt Innhold Varer (Artikler)... 3 Kontraktsvarer... 3 Endre innlagte varer... 3 Legge inn en ny vare... 4 Kontrakter (kontraktsmaler)... 5 Se på og endre eksisterende

Detaljer

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business

Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma Business Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma Business Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett Prosjekt Standard

Detaljer

Justering av avgiftssatser

Justering av avgiftssatser // Mamut Business Software Justering av avgiftssatser 1 Innhold Innledning... 3 Endring av middels avgiftssats... 3 Hva må du gjøre?... 4 Når bør jeg bruke verktøyet for justering?... 5 Hvordan tar jeg

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Spørring & Rapportering

Spørring & Rapportering Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Spørring & Rapportering Oppdatert 7.8.2017 Innhold RAPPORTERING 3 Salg 3 Leveringsdyktighet pr. lager: 3 Omsetning pr lager Aktiv forsyning 4 Oversikt over vareuttak

Detaljer

Standard bilagsimport [Vouchers]

Standard bilagsimport [Vouchers] Standard bilagsimport [Vouchers] Brukes for å importere allerede posterte bilag fra et annet system. Alle bilagene blir opprettet og postert i Go. For bilagstype 2 (utgående faktura/kreditnota) er det

Detaljer

KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET

KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET Delinstruks for merverdiavgiftsområdet KJØP AV TJENESTER FRA UTLANDET Ved innførsel av varer og tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen oppstår det en plikt til å betale merverdiavgift, jf. mval.

Detaljer

Årsrullering av regnskap

Årsrullering av regnskap Årsrullering av regnskap En kortversjon av regnskapsårsrullering for CSWEB Page 2 of 8 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Årsrullering av regnskap 02.12.2013 AaGH 2.0

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014

Releaseinformasjon. Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 Releaseinformasjon Visma Retail CS-Web Release 14.2 29/10/2014 1 Innhold Innledning... 3 Supportknappen... 3 Hurtigtaster... 3 Nyheter i CS- Web 14.2... 4 Sortering av kolonner og bedre visning der det

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Ambulerende virksomhet

Ambulerende virksomhet Innhold Ambulerende virksomhet... 1 Ambulerende virksomhet... 1 Avvik på ansattforhold... 1 Avvik på aktivitetskode... 2 Systemoppsett... 3 Aktivitetskode ajourhold... 4 Import aktivitetskoder... 4 Registrering

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (oppdatert 30. oktober 2014) 1 Om veiledningsnotatet... 4 2 Er virksomheten

Detaljer