Regelverk for webfaktura

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regelverk for webfaktura"

Transkript

1 Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører

2 Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard, jf. bokføringsloven 4 nr.10 Standarder og uttalelser fra Bokføringsstandardstyret Uttalelser og artikler fra Skattedirektoratet

3 Bokføringsplikt Bokføringsloven 2 Bokføringsplikten gjelder enhver som har Årsregnskapsplikt etter regnskapsloven Næringsoppgaveplikt etter ligningsloven Omsetningsoppgaveplikt etter merverdiavgiftsloven Pålegg fra Skattekontoret eller Oljeskattekontoret Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 2 Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak 8

4 Begrepsbruk Salgsdokument = utgående faktura Den dokumentasjon av bokførte opplysninger som utstedes fra selger til kjøper ved salg av varer og/eller tjenester Kjøpsdokument = inngående faktura Kjøpers kjøpsdokument er det samme som selgers salgsdokument Efaktura Et salgsdokument hvor innholdet overføres elektronisk fra selger til kjøper, og kan importeres i kjøpers regnskapssystem og behandles maskinelt Omfatter ikke oversendelse av billedfiler (pdf mv.)

5

6 Innhold i salgsdokumenter Bokføringsforskriften 5-1 ( til 5-1-8) Nummer (fakturanummer) Fortløpende, maskinelt tildelt eller trykte blanketter Dato for utstedelse Fakturadato, ikke leverings- eller betalingsdato Selger Foretaksnavn som registrert i Foretaksregisteret Organisasjonsnummer, eventuelt etterfulgt av MVA Kjøper Navn som registrert i Foretaksregisteret Adresse eller organisasjonsnummer

7 Innhold i salgsdokumenter (forts.) Ytelsens art Hva som er solgt - beskrivelse av varer/tjenester Hensyn til kjøper og etterkontroll Ytelsens omfang Hvor mye som er solgt - stk, kg, meter, timer mv. Hva med fastprisavtaler, revisjon mv.? Tidspunkt for levering (dato) Ikke hvis post/speditør og salgsdokument følger varen Sted for levering Adresse for fysisk levering av varen/tjenesten Ikke aktuelt for alle tjenester

8 Innhold i salgsdokumenter (forts.) Vederlag Kan være i valuta, men anbefales også NOK Splittes opp pr. MVA-sats, innenfor/utenfor loven Betalingsforfall Dato Viktig på grunn av regler for purregebyr og inkasso Merverdiavgift I norske kroner, ikke i valuta med omregningskurs Andre avgifter som kreves spesifisert i lov/forskrift

9 Språk i salgsdokumenter Bokføringsloven 10 Salgsdokumentene skal vise de bokførte opplysningenes berettigelse Ved kontroll av ekstern kontrollør uten særskilte språkkunnskaper Uttalelse fra Skattedirektoratet Norsk (herunder nynorsk og samisk) Svensk Dansk Engelsk

10 Utsteder av salgsdokumenter Bokføringsforskriften Skal som hovedregel utstedes av selger Finnes enkelte unntak, herunder Kjøp fra ikke bokføringspliktig selger Kjøper sitter på beregningsgrunnlag, ikke selger Noen tilfeller i primærnæring, husflid mv. Salgsdokumentet er utstedt når Salget er bokført av selger basert på faktura, eller Salgsdokumentet er oversendt til kjøper

11 Tidspunkt for utstedelse Bokføringsforskriften til Hovedregel Snarest mulig, og senest en måned etter levering Leveranser som faktureres månedlig Innen femten virkedager i måneden etter levering Tjenester som leveres løpende Senest en måned etter den ordinære MVA-terminen Tjenester basert på måling av faktisk forbruk Lengre perioder, begrenset til ett år Så vidt mulig innenfor leveringsåret

12 Tidspunkt for utstedelse (forts.) Tjenester som leveres etter anbud I henhold til avtale, med mindre avtalt fakturering avviker vesentlig fra reell fremdrift Forskuddsfakturering inklusive MVA tillatt for inntil et år (om mulig innenfor leveringsåret) for: Persontransport Servering Abonnementer, leier, avgifter og lignende Adgang til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre Rett til å overvære idrettsarrangementer

13 Utstedelsesformat Kan utstedes på papir eller elektronisk Bokføringsloven 10 Skal ikke endres etter utstedelse Bokføringsloven 4 nr. 9 Krav til forsvarlig sikring mot endring, sletting eller tap Skattedirektoratets uttalelser og Ikke direkte redigerbare formater, for eksempel i en e-post eller som vedlegg i en tekstbehandlings- eller regnearkfil Kjøper, eller tredjepart som representerer kjøper, har ikke tillatelse til å endre salgsdokument som er utstedt av selger

14 Oppbevaring Bokføringsloven 13 og forskriften kapittel 7 10 år etter regnskapsårets slutt I Norge Elektronisk i Danmark, Finland, Island, Sverige Fysisk oppbevaringsmedium (f.eks. server) Ordnet og lett å gjenfinne Spesiell utfordring ved elektronisk lagring? Lesbarhet og mulighet for utskrift på papir i 10 år Maskinvare, programvare, brukerveiledninger Mulighet for etterkontroll

15 Sikring Bokføringsloven 13 og forskriften kapittel 7 Betryggende sikret mot Ødeleggelse Tap Sletting Endring NBS Sikring av Regnskapsmateriale Risikovurdering Dokumentasjon Sikkerhetskopiering

16 Kontrollspor Bokføringsloven 10 og NBS Kontrollsporet Toveis kontrollspor Salgsdokument (faktura) Bokføring/ spesifikasjoner Årsregnskap, ligningsoppgv. Bilagsnummerering fullstendighetskontroll Gjelder både selgers og kjøpers eksemplar

17 Egne standarder om efaktura Bokføringsstandardstyret Norsk bokføringsstandard NBS Elektronisk fakturering Kriterier for at elektronisk fakturering skal skje i henhold til bokføringsreglene Fokus på Sikring mot endring, sletting, tap og ødeleggelse Tilgjengelighet og lesbarhet etterkontroll Standard Norge NS 4175:2008 Elektronisk fakturering Forenkling av prosessene omkring elektronisk baserte handelstransaksjoner

18 Webfakturaportal Løsning 1 eget faktureringssystem Salgsdokument utstedes fra eget faktureringssystem Papir eller ikke direkte redigerbar fil Fakturadata legges inn i webfakturaportalen Fakturadata i webfakturaportalen er ikke salgsdokument for selger eller kjøpsdokument for kjøper Innlegging av data i webfakturaportal er kun kontering/ bokføring i kjøpers regnskapssystem Må legge ved salgsdokumentet som ble utstedt fra eget faktureringssystem Selgers salgsdokument og kjøpers kjøpsdokument

19 Webfakturaportal (forts.) Løsning 2 ikke eget faktureringssystem Salgsdokument utstedes direkte i webfakturaportalen Finnes ikke noe annet salgsdokument Webfakturaportalen tildeler fortløpende fakturanumre Basert på selgers organisasjonsnummer Flere nummerserier - flere portaler eller bytte av portal? Fakturering både i eget system (til private) og i direkte i webfakturaportalen (til det offentlige)? Selger må ha en kopi av salgsdokumentet fra portalen Papir eller ikke direkte redigerbart format Kjøper benytter efaktura fra portalen Kjøpsbilag til bokføringen

20 Kontaktinformasjon Jan Terje Kaaby Rådgiver Statsautorisert revisor - Autorisert regnskapsfører MSc in Public Accounting Siviløkonom Direkte: (+47) E-post: Nettside:

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler

nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler ET UTdrAg AV nye LoVEr og regler 2015 Traconet har kontroll på gjeldende lover og regler SoM kunde HoS TrAConET, HoLdEr Vi deg ALLTid oppdatert I denne brosjyren finner du et utdrag av lover og regler

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer.

Partene skal gi beskjed hvis det bli endringer m.h.t. kontaktpersoner/oppdragsansvarlig/daglig kontakt personer. OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): Ambulanse Midt Norge HF (AMB HF) Oppdragstaker regnskapsførerselskap 1. Avtalens omfang Oppdrag: Sett () a) Bokføring b) Årsregnskap c) Ligningsoppgaver d) Lønn x

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag Innholdsfortegnelse 1. Etablering av oppdrag... 1 2. Partenes representanter... 1 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar... 2 4. Oppbevaring... 2 5.

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer